ČSAD Střední Čechy , a.s., IČO: 27616347 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti ČSAD Střední Čechy , a.s. Údaje byly staženy 22. 2. 2023 z datové služby justice.cz dle IČO 27616347. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 27616347 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu30. 10. 2006
Obchodní firma
od 29. 8. 2007

ČSAD Střední Čechy , a.s.

od 30. 10. 2006 do 29. 8. 2007

ČSAD SČSB, a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
IČO
od 30. 10. 2006

27616347

Identifikátor datové schránky:nctdmrs
Právní forma
od 30. 10. 2006
Akciová společnost
Spisová značka11222 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 12. 8. 2014
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 12. 8. 2014
- Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče
od 12. 9. 2007
- Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
od 12. 9. 2007 do 12. 8. 2014
- silniční motorová doprava nákladní
od 12. 9. 2007 do 12. 8. 2014
- silniční motorová doprava osobní
od 12. 9. 2007 do 12. 8. 2014
- zasilatelství
od 12. 9. 2007 do 12. 8. 2014
- Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 12. 9. 2007 do 12. 8. 2014
- velkoobchod
od 12. 9. 2007 do 12. 8. 2014
- pronájem a půjčování věcí movitých
od 30. 10. 2006 do 12. 8. 2014
- zprostředkování obchodu a služeb
od 30. 10. 2006 do 12. 8. 2014
- technické činnosti v dopravě
od 30. 10. 2006 do 12. 8. 2014
- správa a údržba nemovitostí
Ostatní skutečnosti
od 12. 8. 2014
- Počet členů statutárního orgánu: 1
od 12. 8. 2014
- Počet členů dozorčí rady: 1
od 12. 8. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 31. 12. 2007 do 7. 1. 2008
- Záměr navýšení ZK Představenstvo společnosti navrhuje zvýšení základního kapitálu o částku 3.000.000,- Kč upsáním nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 50.000,- Kč v celkovém počtu 60 ks nových akcií, které budou kótované, s tím, že by bylo vyloučeno přednostní právo akcionářů na úpis akcií a placení emisního kurzu nových akcií bude provedeno peněžitými vklady. Emisní kurz nově vydaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Upisování akcií nad navrhovanou výši se nepřipouští. Důvodem zvýšení základního kapitálu je kapitálové posílení společnosti a zvýšení její konkurenceschopnosti. Nově vydané akcie budou akciemi téhož druhu jako akcie dosud existující a budou s nimi spojena všechna práva podle stanov. Představenstvo navrhuje, aby se stávající akcionáři vzdali přednostního práva k úpisu nových akcií, a to s přihlédnutím k návrhu, aby úpis akcií byl nabídnut pouze předem určenému zájemci z řad akcionářů, a to panu Ing. Miloslavu Studenovskému. Jestliže se akcionáři vzdají svého přednostního práva k úpisu nových akcií, navrhuje představenstvo, aby Ing. Miloslavu Studenovskému bylo nabídnuto upsání 60 ks nových akcií za emisní kurz rovný jejich jmenovité hodnotě, tj. 50.000,- Kč za jednu akcii, a to na základě písemné smlouvy o upsání akcií, jejíž společností zpracovaný návrh bude doručen Ing. Miloslavu Studenovskému do tří dnů po skončení této valné hromady s tím, že přijetí návrhu na uzavření smlouvy na upsání akcií musí dojít do 4.1.2008. Smlo uva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obch. zák. a podpisy na ní musí být úředně ověřeny. K upsání akcií je poskytnuta lhůta šedesát dnů od konání valné hromady. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, již je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstř íku. Místem upisování je sídlo společnosti každý pracovní den od 8.00 do 15.00 hod. Celou částku rovnající se emisnímu kursu upsaných akcií je Ing. Miloslav Studenovský povinen splatit na zvláštní účet založený u banky s tím, že lhůta, ve které je tento u pisovatel povinen splatit alespoň 30% jmenovité hodnoty akcií, činí tři měsíce od konání dnešní vlané hromady. Výše navrhovaného emisního kurzu rovného nominální hodnotě akcií odpovídá účelu, důvodům a způsobu navrhovaného zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií peněžitým vkladem předem určenému zájemci. Pokud se akcionáři nevzdají svého přednostního práva upsat akcie ke zvýšení základního kapitálu, činí lhůta pro jejich upsání 20 dnů, přičemž tato počíná běžet patnáctým dnem následujícím po rozhodnutí rejstříkového soudu, kterým se zapíše usnesení vlané hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Nevyžadují ? li akcionáři svého přednostního práva upsat akcie společnosti ke zvýšení základního kapitálu zcela nebo z části, budou tyto akcie v celém rozsahu, ve kterém budou upsá ny, nabídnuty shora uvedeným zájemcům, přičemž bude připuštěno započtení pohledávek společnosti na splacení emisního kurzu upsaných akcií s pohledávkami uvedených předem určenému zájemci. Text NZ pro Valnou hromadu: O s v ě d č u j i, že poté valná hromada přijala rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Rozsah: o 3.000.000,- Kč a) Důvod zvýšení základního kapitálu: kapitálové posílení společnosti a zvýšení její konkurenceschopnosti, b) Druh vydávaných akcií: kmenové akcie, c) Forma vydávaných akcií: akcie na jméno, d) Jmenovitá hodnota vydávaných akcií: 50 000 Kč na jednu akcii, e) Emisní kurz vdávaných akcií: 50 000 Kč na jednu akcii, f) Podoba vydávaných akcií: listinná, g) Počet vydávaných akcií : 60 Ks, h) Upisování akcií nad navrhovanou výši se nepřipouští. Hlasování bylo s tímto výsledkem: 100% hlasů pro, 0 hlasů proti, nikdo se nezdržel hlasování. Rozhodným početím hlasů byly dvě třetiny hlasů všech akcionářů. O s v ě d č u j i, že valná hromada vyloučila ve smyslu § 204a odst. 5 obch. zák. v důležitém zájmu společnosti, kterým je nezbytné okamžité kapitálové posílení společnosti, přednostní právo akcionářů na úpis nových akcií na zvýšení základního kapitálu. Hlasování bylo s tímto výsledkem 100% hlasů pro, proti 0 hlasů, nikdo se nezdržel hlasování. Rozhodným počtem byly tři čtvrtiny hlasů přítomných akcionářů. O s v ě d č u j i, že valná hromada schválila, aby Ing. Miloslavu Studenovskému bylo nabídnuto upsání 60 ks nových akcií za emisní kurz rovný jejich jmenovité hodnotě, tj. 50.000,- Kč za jednu akcii, a to na základě písemné smlouvy o upsání akcií, jejíž s polečností zpracovaný návrh bude doručen Ing. Miloslavu Studenovskému do tří dnů po skončení této valné Hromady s tím, že přijetí návrhu na uzavření smlouvy na upsání akcií musí dojít do 4.1.2008. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obch. zák. a podpisy na ní musí být úředně ověřeny. K upsání akcií je poskytnuta lhůta šedesáti dnů od konání vlané hromady. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejst říku. Místem upisování je sídlo společnosti každý pracovní den od 8.00 do 15.00 hod. Celou částku rovnající se emisnímu kursu upsaných akcií je Ing. Miloslav Studenovský povinen splatit na zvláštní účet založený u banky s tím, že lhůta, ve které je tento upisovatel povinen splatit alespoň 30% jmenovité hodnoty akcií, činí tři měsíce od konání dnešní vlané hromady. Hlasováno bylo s tímto výsledkem: 100% hlasů pro, 0 hlasů proti, nikdo se nezdržel hlasování. Rozhodným počtem hlasů byla nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů. O s v ě d č u j i, že před každým hlasováním ověřovatel a předseda valné hromady zkontroloval počet přítomných osob na valné hromadě a prohlásil, že jsou přítomni akcionáři, kteří vlastní 100% základního kapitálu společnosti. Poté bylo o každém návrhu hlasováno veřejně aklamací. O s v ě d č u j i ve smyslu § 80a odst. 2 not. ř., že valná hromada vykonala právní jednání, jehož výsledkem je přijetí shora uvedených rozhodnutí, přičemž splnila formality potřebné pro jejich přijetí. V Praze, dne 13.12.2007
od 30. 8. 2007
- Společnost ČSAD SČSB, a.s. , IČ 27616347, se sídlem U Přístavu 811, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, PSČ 250 01 ( RgB 11222 ) se sloučila se společnosti ČSAD Střední Čechy , spol. s.r.o., IČ 158 86 140, ( RgC 2953 ) se sídlem U Přístavu 811, Brandýs nad Labem, Stará Boleslav, PSČ 250 01. Na společnost ČSAD SČSB, a.s. , IČ 27616347 , se sídlem U Přístavu 811, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, PSČ 250 01 přešlo v důsledku fúze sloučením obchodí jmění společnosti ČSAD Střední Čechy, spo.. s r.o. , IČ 158 86 140, se sídlem u Přístavu 811, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, PSČ 250 01.
Kapitál
od 12. 8. 2014
Základní kapitál err Kč, splaceno 100 %.
od 7. 1. 2008 do 12. 8. 2014
Základní kapitál 5 000 000 Kč, splaceno 60 %.
od 28. 12. 2007 do 7. 1. 2008
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 30. 10. 2006 do 28. 12. 2007
Základní kapitál 2 000 000 Kč
od 28. 11. 2016
Akcie na jméno 50 000, počet akcií: 100.
od 12. 8. 2014 do 28. 11. 2016
Akcie na jméno 50 000, počet akcií: 100.
od 7. 1. 2008 do 12. 8. 2014
Prioritní akcie na jméno err, počet akcií: 100.
od 30. 10. 2006 do 7. 1. 2008
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 40.
od 30. 10. 2006 do 7. 1. 2008
Akcie nejsou veřejně obchodovatelné a jsou převoditelné bez omezení.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 31. 1. 2011
Ing. Miloslav Studenovský - předseda představenstva
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Stará Boleslav, Na Panském, PSČ 250 01
den vzniku členství: 30. 10. 2006
den vzniku funkce: 30. 10. 2006
od 30. 10. 2006 do 31. 1. 2011
Ing. Miloslav Studenovský - předseda představenstva
Praha 9 - Černý Most, Dygrýnova 898/16, PSČ 190 00
den vzniku členství: 30. 10. 2006
den vzniku funkce: 30. 10. 2006
od 30. 10. 2006 do 12. 8. 2014
Ing. Jan Čermák - člen představenstva
Praha 4 - Záběhlice, Kremnická 3031/11, PSČ 140 00
den vzniku členství: 30. 10. 2006 - 24. 6. 2014
den vzniku funkce: 30. 10. 2006 - 24. 6. 2014
od 30. 10. 2006 do 12. 8. 2014
RNDr. Štěpán Ševčík - člen představenstva
Roztoky, Obránců míru 1792, PSČ 252 64
den vzniku členství: 30. 10. 2006 - 24. 6. 2014
den vzniku funkce: 30. 10. 2006 - 24. 6. 2014
od 12. 8. 2014
Za společnost jedná člen představenstva samostatně. Osoby, které činí jménem společnosti písemné úkony, je podepisují tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis a funkci.
od 30. 10. 2006 do 12. 8. 2014
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva nebo vždy společně dva členové představenstva.
Prokura
od 12. 8. 2014
RNDr. ŠTĚPÁN ŠEVČÍK
Roztoky, Obránců míru, PSČ 252 63
od 12. 8. 2014
- Prokurista je oprávněn právně jednat za společnost ve všech záležitostech, k nimž dochází při provozu obchodního závodu či pobočky, a to od okamžiku udělení prokury. Prokurista není oprávněn zcizit nebo zatížit nemovitou věc. Prokurista je povinen vykonáv at prokuru s péčí řádného hospodáře. Prokurista se podepisuje tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis a údaje označující prokuru; byla-li prokura udělena pro jednotlivou pobočku nebo jeden z více závodů, připojí také údaj označující pobočku nebo o bchodní závod.
Dozorčí rada
od 12. 8. 2014
Ing. MIROSLAV DVOŘÁK - člen dorozrčí rady
Neratovice, 28. října, PSČ 277 11
den vzniku členství: 24. 6. 2014
od 12. 8. 2014
-
od 30. 10. 2006 do 12. 8. 2014
Aleš Jakoubek - předseda dozorčí rady
Mělník, Františka Kriegela 2885, PSČ 276 01
den vzniku členství: 30. 10. 2006 - 24. 6. 2014
den vzniku funkce: 30. 10. 2006 - 24. 6. 2014
od 30. 10. 2006 do 12. 8. 2014
Pavel Trochta - člen dozorčí rady
Mělník - Velký Borek, Sportovní 125, PSČ 276 01
den vzniku členství: 30. 10. 2006 - 24. 6. 2014
den vzniku funkce: 30. 10. 2006 - 24. 6. 2014
od 30. 10. 2006 do 12. 8. 2014
Jan Vydra - člen dozorčí rady
Neratovice, nám. Republiky 999, PSČ 277 11
den vzniku členství: 30. 10. 2006 - 24. 6. 2014
den vzniku funkce: 30. 10. 2006 - 24. 6. 2014
Hodnocení firmy
+3
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

David Černý

David Černý

- výtvarník

+9

+
-
Karel Komárek

Karel Komárek

- miliardář, Sazka

-57

+
-
Radim Passer

Radim Passer

- miliardář

-115

+
-
Vít Bárta

Vít Bárta

- podnikatel, bývalý politik

-215

+
-
Viktor Kožený

Viktor Kožený

- mezinárodně stíhaný podnikatel

-285

+
-
Helena Vondráčková

Helena Vondráčková

- zpěvačka

-287

+
-

A tohle už jste četli?

Změny odvodů zabolí hlavně drobné OSVČ. Připlatí si nejvíc

Změny odvodů zabolí hlavně drobné OSVČ. Připlatí si nejvíc

Vládní balíček počítá s postupným zvýšením odvodů u osob samostatně výdělečně činných. Většina z nich na pojistném zaplatí o víc než 20 tisíc korun ročně. Reforma více dopadá na drobné živnostníky, nikoliv na ty „bohaté“, ukazují výpočty.

Další milostivé léto schváleno. Dluhů se teď zbaví i živnostníci

Další milostivé léto schváleno. Dluhů se teď zbaví i živnostníci

Penále na sociálním pojištění nebo nedoplatky daní. To jsou nejčastější dluhy, které živnostníci a malé firmy mají u státní správy. Můžou se jich zbavit od letošního července do listopadu. Zjistili jsme, jak postupovat.

Do kdy podat přehledy OSVČ? Sociální správa je přísnější

Do kdy podat přehledy OSVČ? Sociální správa je přísnější

Jaký je letos termín pro odevzdání přehledů pojistného? Do kdy je potřeba zaplatit případný nedoplatek? A jak se prodlužuje lhůta při elektronickém podání daňového přiznání? Vysvětlíme.

Investice s výnosem až 11 %

@SubmitCaption

Roční výnos, který je čtvrtletně nebo měsíčně vyplácen na účet. Zajímavé české projekty. Zpravidla zajištěné dluhopisy.

Doporučujeme

Předvídá budoucnost a radí tak firmám. Přichází velký náraz, varuje Louženská

Předvídá budoucnost a radí tak firmám. Přichází velký náraz, varuje Louženská

Co bude zákazníky zajímat v nejbližších letech, jaké trendy budou klíčové a na co se v byznysu zaměřit?...

Partners Financial Services