Partners Financial Services
Ikona žárovky

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Swah Investment, a.s., Praha, IČO: 27626326 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Swah Investment, a.s.. Údaje byly staženy 4. 5. 2024 z datové služby justice.cz
dle IČO 27626326. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 27626326 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního rejstříku

Aktuální rejstřík
Úplný rejstřík
RES
Datum vzniku a zápisu
29. 11. 2006
Obchodní firma
Swah Investment, a.s.
zapsáno 29. 11. 2006
Firmy na stejné adrese
Dubečská 3131/67, 100 00 Praha 10 - Strašnice
zapsáno 29. 11. 2006 vymazáno 15. 9. 2016
Sídlo Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Hlavní město Praha
Obec: Praha
Část obce: Strašnice
Ulice: Nedvězská
Adresní místo: Nedvězská 3201/4a
IČO
27626326
zapsáno 29. 11. 2006
Identifikátor datové schránky
hhbgh76
Právní forma
Akciová společnost
zapsáno 29. 11. 2006
Spisová značka
B 11304/MSPH Městský soud v Praze
zapsáno 29. 11. 2006
Rizikovost společnosti

Poslední změny a události - Swah Investment, a.s.

3. 10. 2022
Zapsán skutečný majitel Ing. Petr Novák, jako nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb.
3. 10. 2022
Vymazán skutečný majitel Ing. Petr Novák
1. 6. 2021
Zapsán skutečný majitel Ing. Petr Novák, jako nepřímý skutečný majitel; koncový příjemce i osoba s koncovým vlivem
1. 1. 2021
Vymazán člen statutárního orgánu Ing. Petr Novák
1. 1. 2021
Vymazán způsob jednání: Společnost zastupuje statutární ředitel.

Všechny změny a události ve společnosti

Vizualizace obchodních vztahů a vazeb - Swah Investment, a.s.
Více o vizualizacích

Swah Investment, a.s., IČO: 27626326: vizualizace vztahů osob a společností

Swah Investment, a.s., IČO: 27626326

Zobrazit vztahy a firmy
Předmět podnikání
Realitní činnost
zapsáno 29. 11. 2006 vymazáno 7. 5. 2014
Správa a údržba nemovitostí
zapsáno 29. 11. 2006 vymazáno 7. 5. 2014
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zapsáno 7. 5. 2014
Základní kapitál
2 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 29. 11. 2006 vymazáno 27. 12. 2007
2 100 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 27. 12. 2007 vymazáno 3. 2. 2009
2 500 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 3. 2. 2009
Akcie
200 ks akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč
zapsáno 29. 11. 2006 vymazáno 27. 12. 2007
210 ks akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč
zapsáno 27. 12. 2007 vymazáno 3. 2. 2009
250 ks akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč
zapsáno 3. 2. 2009 vymazáno 2. 7. 2012
250 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč
zapsáno 2. 7. 2012
Ostatní skutečnosti
Valná hromada společnosti Swah Investment, a.s. rozhoduje o zvýšení základního kapitálu v souladu s § 203 obchodního zákoníku nepeněžitým vkladem z částky 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) o částku 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) na částku 2.100.000,- Kč (slovy: dva miliony jedno sto tisíc korun českých) za následujících podmínek: 1) Bude upsáno 10 (slovy: deset) kusů nových kmenových akcií na majitele, v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé 10.000 Kč. Součet jmenovitých hodnot nově vydaných akcií je 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) a je roven částce, o kterou je zvyšován základní kapitál společnosti. Upisování nad částku navrženého zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2) Z důvodu zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem předem určenými zájemci se přednostní právo podle ustanovení § 204a) obchodního zákoníku neuplatní. 3) Upisování nových akcií bude provedeno předem určenými zájemci, dva kusy akcií budou nabídnuty k úpisu akcionáři Ing. Petru Novákovi, rodné číslo 601212/0587, bytem Hovorčovice, U Studánky 251 a osm kusů akcií bude nabídnuto k úpisu akcionáři Ing. Michalu Melounovi, rodné číslo 650721/1205, bytem Praha 6, Dejvice, Kafkova 527/10. Představenstvo společnosti v souladu s § 204a odstavec 5 obchodního zákoníku předložilo valné hromadě písemnou zprávu, ve které jsou uvedeny důvody upisování akcií nepeněžitými vklady předem určenými zájemci. 4) Emisní kurz jedné akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) je roven její jmenovité hodnotě a emisnímu ážiu. 5) Nově emitované akcie bude možno upsat ve smlouvě o upisování akcií se společností v sídle společnosti na adrese Praha 10, Strašnice, Dubečská 3131/67, PSČ 100 00 ve lhůtě 30 (slovy: třicet) dnů, která počne běžet od zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií spolu s oznámením počátku běhu lhůty pro upisování akcií předá předseda představenstva společnosti osobně upisovateli do jednoho týdne od shora uvedeného zápisu. Podpisy osob jednajících za společnost i za upisovatelele musí být úředně ověřeny. Upisovatel - předem určený zájemce je povinen splatit nepeněžitý vklad nejpozději do patnácti dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. 6) Emisní kurs nově upsaných akcií bude splacen nepeněžitým vkladem předem určených zájemců. Předmět nepeněžitého vkladu předem určených zájemců Ing. Petra Nováka a Ing. Michala Melouna tvoří: Hodnota obchodních podílů ve společnosti Miracle Network, spol. s r.o., se sídlem Praha 10, Dubečská 67, PSČ 100 00, IČ: 481 10 817, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16237, které jsou ve vlastnictví Ing. Petra Nováka, rodné číslo 601212/0587, bytem Hovorčovice, U Studánky 251 ve výši 20% a Ing. Michala Melouna, rodné číslo 650721/1205, bytem Praha 6, Dejvice, Kafkova 527/10 ve výši 80%. Hodnota obchodních podílů ve společnosti Miracle Network, spol. s r.o., se sídlem Praha 10, Dubečská 67, PSČ 100 00, IČ: 481 10 817, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16237 byla stanovena ve znaleckém posudku č. 03-349-2007 vypracovaném znalcem Ing. Lubošem Markem, znalcem pro obor ekonomika - účetní evidence, ekonomika - ceny a odhady podniků jmenovaném usnesením Městského soudu v Praze ze dne 15.8.2007, čj. 2 Nc 4806/2007-10, které nabylo právní moci dne 12.9.2007. Pro účely obchodního zákoníku se obchodní podíl oceňuje mírou účasti společníka na čistém obchodním majetku společnosti (§ 61 odstavec 1 obchodního zákoníku). V citovaném znaleckém posudku je hodnota čistého obchodního majetku společnosti Miracle Network, spol. s r.o. oceněna částkou 37.117.000,- Kč (slovy: třicet sedm milionů jedno sto sedmnáct tisíc korun českých). Hodnota obchodního podílu společníka Ing. Petra Nováka, rodné číslo 601212/0587, bytem Hovorčovice, U Studánky 251 ve výši 20% tedy činí 7.423.400,- Kč (slovy:sedm milionů čtyři sta dvacet tři tisíce čtyři sta korun českých) . Hodnota obchodního podílu společníka Ing. Michala Melouna rodné číslo 650721/1205, bytem Praha 6, Dejvice, Kafkova 527/10 ve výši 80% tedy činí 29.693.600,- Kč (slovy: dvacet devět milionů šest set devadesát tři tisíce šest set korun českých). Valná hromada společnosti Swah Investment, a.s. schvaluje splacení emisního kursu akcií upisovaných na zvýšení základního kapitálu v částce 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) nepeněžitým vkladem ve výši 37.117.000,- Kč (slovy: třicet sedm milionů jedno sto sedmnáct tisíc korun českých). Valná hromada společnosti Swah Investment, a.s. schvaluje ocenění nepeněžitého vkladu - obchodních podílů ve společnosti Miracle Network, spol. s r.o., se sídlem Praha 10, Dubečská 67, PSČ 100 00, IČ: 481 10 817, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16237, které jsou ve vlastnictví Ing. Petra Nováka, rodné číslo 601212/0587, bytem Hovorčovice, U Studánky 251 ve výši 20% částkou 7.423.400,- Kč (slovy: sedm milionů čtyři sta dvacet tři tisíce čtyři sta koru českých) a Ing. Michala Melouna rodné číslo 650721/1205, bytem Praha 6, Dejvice, Kafkova 527/10 ve výši 80% částkou 29.693.600,- Kč (slovy: dvacet devět milionů šest set devadesát tři tisíce šest set korun českých).Valná hromada rozhodla, že rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionářům jako protiplnění, bude vypořádán takto: část rozdílu ve výši 37.017.000,- Kč (slovy: třicet sedm milionů sedmnáct tisíc korun českých) se považuje za emisní ážio. Ing. Petr Novák jako předem určený zájemce upíše a splatí dva kusy jmenových akcií na majitele, v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé 10.000 Kč, které splatí výše popsaným nepeněžitým vkladem. Ing. Michal Meloun jako předem určený zájemce upíše a splatí osm kusů kmenových akcií na majitele, v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé 10.000 Kč, které splatí výše popsaným nepeněžitým vkladem. Ing. Petr Novák a Ing. Michal Meloun jsou povinni splatit emisní kurs upsaných akcií předáním písemného prohlášení podle § 60 odstavec 1 obchodního zákoníku společnosti Swah Investment, a.s. a uzavřením písemné smlouvy o vkladu dle § 60 odstavce 2 obchodního zákoníku.
zapsáno 20. 11. 2007 vymazáno 27. 12. 2007
Valná hromada společnosti Swah Investment, a.s. rozhoduje o zvýšení základního kapitálu v souladu s § 203 obchodního zákoníku peněžitým vkladem z částky 2.100.000,- Kč o částku 400.000,- Kč na částku 2.500.000,- Kč za následujících podmínek: 1) Bude upsáno 40 kusů nových kmenovách akcií na majitele, v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč. Součet jmenovitých hodnot nově vydaných akcií je 400.000,- Kč a je rovem částce, o kterou je zvyšován základní kapitál společnosti. Upisování nad částku navrženého zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2) Z důvodu zvýšení základního kapitálu peněžitým vkladem předem určenými zájemci se přednostní právo podle ustanovení § 204a) obchodního zákoníku neuplatní. 3)Upisování nových akcií bude provedeno předem určenými zájemci takto: šestnáct kusů akcií bude nabídnuto k úpisu akcionáři Ing. Petru Novákovi, r.č. 601212/0587, bytem Hovorčovice, U Studánky 251, devět kusů akcií bude nabídnuto k úpisu akcionáři Ing. Michalu Melounovi, r.č. 650721/1205, bytem Praha 6, Dejvice, Kafkova 527/10 a patnáct kusů akcií bude nabídnuto k úpisu předem určenému zájemci Petru Kušnerovi, r.č. 760419/0011, bytem Praha 4, Pšenčíkova 684/4. Představenstvo společnosti v souladu s § 204a odstavec 5 obchodního zákoníku předložilo valné hromadě písemnou zprávu, ve které jsou uvedeny důvody upisování akcií předem určenými zájemci. 4) Emisní kurz jedné akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč je roven její jmenovité hodnotě a je bez emisního ážia. 5) Nově emitované akcie bude možno upsat ve smlouvě o upisování akcií se společností v sídle společnosti na adrese Praha 10, Strašnice, Dubečská 3131/67, PSČ 100 00 ve lhůtě 30 dnů, která počne běžet od zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií spolu s oznámením počátku běhu lhůty pro upisování akcií předá předseda představenstva společnosti osobně upisovateli do jednoho týdne od shora uvedeného zápisu. Podpisy osob jednajících za společnost i za upisovatele musí být úředně ověřeny. Upisovatel - předem určený zájemce je povinen splatit peněžitý vklad do patnácti dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. 6) Emisní kurs nově upsaných akcií bude splacen peněžitými vklady upisovatelů. Upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurs jimi upasných akcií do čtrnácti dnů od provedení úpisu na bankovní účet založení za tímto účelem č. 2102070172/2700 vedený u UnitCredit Bank Czech Republic, a.s.
zapsáno 22. 12. 2008 vymazáno 3. 2. 2009
Počet členů správní rady: 3
zapsáno 7. 5. 2014 vymazáno 3. 10. 2016
Počet členů statutárního orgánu: 1
zapsáno 7. 5. 2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
zapsáno 7. 5. 2014
Počet členů správní rady: 1
zapsáno 3. 10. 2016

Statutární orgán - představenstvo - Swah Investment, a.s.

Předseda představenstva
Ing. Petr Novák
Kubelíkova, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Den vzniku funkce: 29. 11. 2006
Den vzniku členstvi: 29. 11. 2006
zapsáno 29. 11. 2006 vymazáno 3. 10. 2007
Místopředseda představenstva
Ing. Michal Meloun
Kafkova, 160 00 Praha 6 - Dejvice
Den vzniku funkce: 29. 11. 2006
Den zániku funkce: 29. 11. 2011
Den vzniku členstvi: 29. 11. 2006
Den zániku členstvi: 29. 11. 2011
zapsáno 29. 11. 2006 vymazáno 2. 7. 2012
Člen představenstva
Petr Kušner
Pšenčíkova, 142 00 Praha 4
Den vzniku funkce: 29. 11. 2006
Den zániku funkce: 29. 11. 2011
Den vzniku členstvi: 29. 11. 2006
Den zániku členstvi: 29. 11. 2011
zapsáno 29. 11. 2006 vymazáno 2. 7. 2012
Předseda představenstva
Ing. Petr Novák
U Studánky, 250 64 Hovorčovice
Den vzniku funkce: 29. 11. 2006
Den zániku funkce: 29. 11. 2011
Den vzniku členstvi: 29. 11. 2006
Den zániku členstvi: 29. 11. 2011
zapsáno 3. 10. 2007 vymazáno 2. 7. 2012
Předseda
Ing. Petr Novák
U Studánky, 250 64 Hovorčovice
Den vzniku funkce: 6. 6. 2012
Den zániku funkce: 7. 5. 2014
Den vzniku členstvi: 6. 6. 2012
Den zániku členstvi: 7. 5. 2014
zapsáno 2. 7. 2012 vymazáno 26. 7. 2013
Místopředseda
Ing. Michal Meloun
Kafkova, 160 00 Praha 6 - Dejvice
Den vzniku funkce: 6. 6. 2012
Den zániku funkce: 7. 5. 2014
Den vzniku členstvi: 6. 6. 2012
Den zániku členstvi: 7. 5. 2014
zapsáno 2. 7. 2012 vymazáno 7. 5. 2014
Člen
Petr Kušner
Pšenčíkova, 142 00 Praha 4
Den vzniku členstvi: 6. 6. 2012
Den zániku členstvi: 7. 5. 2014
zapsáno 2. 7. 2012 vymazáno 7. 5. 2014
Předseda
Ing. Petr Novák
U Studánky, 250 64 Hovorčovice - Hovorčovice
Den vzniku funkce: 6. 6. 2012
Den zániku funkce: 7. 5. 2014
Den vzniku členstvi: 6. 6. 2012
Den zániku členstvi: 7. 5. 2014
zapsáno 26. 7. 2013 vymazáno 7. 5. 2014
Způsob jednání
Jménem společnosti jsou oprávněni jednat dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předseda nebo místopředseda představenstva.
zapsáno 29. 11. 2006 vymazáno 7. 5. 2014

Statutární ředitel - Swah Investment, a.s.

Statutární ředitel
Ing. Petr Novák
U Studánky, 250 64 Hovorčovice - Hovorčovice
Den vzniku funkce: 7. 5. 2014
Den vzniku členstvi: 7. 5. 2014
zapsáno 7. 5. 2014 vymazáno 1. 1. 2021
Způsob jednání
Společnost zastupuje statutární ředitel.
zapsáno 7. 5. 2014 vymazáno 1. 1. 2021

Správní rada - Swah Investment, a.s.

Předseda
Ing. Petr Novák
U Studánky, 250 64 Hovorčovice - Hovorčovice
Den vzniku funkce: 7. 5. 2014
Den vzniku členstvi: 7. 5. 2014
zapsáno 7. 5. 2014 vymazáno 3. 10. 2016
Člen
Ing. Michal Meloun
Buková, 267 27 Svinaře - Halouny
Den zániku funkce: 3. 10. 2016
Den vzniku členstvi: 7. 5. 2014
Den zániku členstvi: 3. 10. 2016
zapsáno 7. 5. 2014 vymazáno 3. 10. 2016
Člen
Petr Kušner
Od Cholupic, 252 41 Dolní Břežany - Dolní Břežany
Den zániku funkce: 3. 10. 2016
Den vzniku členstvi: 7. 5. 2014
Den zániku členstvi: 3. 10. 2016
zapsáno 7. 5. 2014 vymazáno 3. 10. 2016
Člen správní rady
Ing. Petr Novák
U Studánky, 250 64 Hovorčovice - Hovorčovice
Den vzniku funkce: 7. 5. 2014
Den vzniku členstvi: 7. 5. 2014
zapsáno 3. 10. 2016

Dozorčí rada - Swah Investment, a.s.

Předseda dozorčí rady
Petr Borecký
Měšická, 250 64 Měšice
Den vzniku funkce: 29. 11. 2006
Den zániku funkce: 29. 11. 2007
Den vzniku členstvi: 29. 11. 2006
Den zániku členstvi: 29. 11. 2007
zapsáno 29. 11. 2006 vymazáno 2. 7. 2012
Člen dozorčí rady
Ing. Vítek Kohoutek
Váňova, 272 01 Kladno
Den vzniku funkce: 29. 11. 2006
Den vzniku členstvi: 29. 11. 2006
Den zániku členstvi: 2. 1. 2007
zapsáno 29. 11. 2006 vymazáno 13. 2. 2007
Člen dozorčí rady
Miroslav Otto
Choceradská, 141 00 Praha 4
Den vzniku funkce: 29. 11. 2006
Den zániku funkce: 29. 11. 2011
Den vzniku členstvi: 29. 11. 2006
Den zániku členstvi: 29. 11. 2011
zapsáno 29. 11. 2006 vymazáno 2. 7. 2012
Člen dozorčí rady
Ing. Miloslav Čábela
Masarykova, 373 41 Hluboká nad Vltavou
Den vzniku funkce: 2. 1. 2007
Den zániku členstvi: 17. 12. 2008
zapsáno 13. 2. 2007 vymazáno 22. 12. 2008
Člen dozorčí rady
Ing. Ondřej Škach
Neustupného, 155 00 Praha 5 - Stodůlky
Den vzniku členstvi: 18. 12. 2008
Den zániku členstvi: 7. 5. 2014
zapsáno 22. 12. 2008 vymazáno 19. 10. 2013
Předseda
Monika Knížová
Vrapická, 272 03 Kladno - Dubí
Den vzniku funkce: 6. 6. 2012
Den zániku funkce: 7. 5. 2014
Den vzniku členstvi: 6. 6. 2012
Den zániku členstvi: 7. 5. 2014
zapsáno 2. 7. 2012 vymazáno 7. 5. 2014
Člen
Miroslav Otto
U Kunratického lesa, 148 00 Praha-Kunratice - Kunratice
Den vzniku členstvi: 6. 6. 2012
Den zániku členstvi: 7. 5. 2014
zapsáno 2. 7. 2012 vymazáno 7. 5. 2014
Člen dozorčí rady
Ing. Ondřej Škach
Hlubocká, 158 00 Praha 5 - Jinonice
Den vzniku členstvi: 18. 12. 2008
Den zániku členstvi: 7. 5. 2014
zapsáno 19. 10. 2013 vymazáno 7. 5. 2014

Jediný akcionář - Swah Investment, a.s.

Jediný akcionář
Vaferdoma, spol. s r.o., IČO: 05233542
Nedvězská 3201/4A, 100 00 Praha - Strašnice
zapsáno 3. 10. 2016

Skuteční majitelé - Swah Investment, a.s.

Nepřímý skutečný majitel; Koncový příjemce i osoba s koncovým vlivem
Ing. Petr Novák
Automatický průpis: ano
Podíl na hlasování: 100,00 %
Podíl na prospěchu: 100,00 %
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 3. 10. 2022
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 3. 10. 2016
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Vlastnictví podílu na hlasovacích právech.
Vlastnictví podílu na prospěchu.
zapsáno 1. 6. 2021 vymazáno 3. 10. 2022
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Petr Novák
U Studánky, 250 64 Hovorčovice - Hovorčovice
Automatický průpis: ano
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 3. 10. 2016
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Nepřímý podíl:
Podíl na hlasovacích právech - velikost podílu: 100,00 %
Podíl - velikost podílu: 100,00 %
zapsáno 3. 10. 2022

Hodnocení firmy - Swah Investment, a.s.

0
-
+

Sídlo společnosti na mapě - Swah Investment, a.s.

Sbírka listin

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Celebrity v rejstříku

Dara Rolins

Dara Rolins

zpěvačka

-2437
-
+
Petr Kellner

Petr Kellner

byl podnikatel, majoritní vlastník holdingové společnosti PPF Group N.V

-2267
-
+
Zdeněk Pohlreich

Zdeněk Pohlreich

kuchař

-1688
-
+
Václav Klaus

Václav Klaus

bývalý prezident

-4066
-
+
Jan Ledecký

Jan Ledecký

zpěvák

-2601
-
+
Simona Krainová

Simona Krainová

modelka

-2360
-
+

A tohle už jste četli?

Firmy s podobným IČO

Firmy s podobným názvem