Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Swah Investment, a.s.
IČO: 27626326

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu29. 11. 2006
Obchodní firma
od 29. 11. 2006

Swah Investment, a.s.

Sídlo
od 29. 11. 2006 do 15. 9. 2016
Praha 10, Dubečská 3131/67, PSČ 100 00
IČO
od 29. 11. 2006

27626326

Identifikátor datové schránky:hhbgh76
Právní forma
od 29. 11. 2006
Akciová společnost
Spisová značka11304 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 7. 5. 2014
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 29. 11. 2006 do 7. 5. 2014
- Správa a údržba nemovitostí
od 29. 11. 2006 do 7. 5. 2014
- Realitní činnost
Ostatní skutečnosti
od 3. 10. 2016
- Počet členů správní rady: 1
od 7. 5. 2014
- Počet členů statutárního orgánu: 1
od 7. 5. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 7. 5. 2014 do 3. 10. 2016
- Počet členů správní rady: 3
od 22. 12. 2008 do 3. 2. 2009
- Valná hromada společnosti Swah Investment, a.s. rozhoduje o zvýšení základního kapitálu v souladu s § 203 obchodního zákoníku peněžitým vkladem z částky 2.100.000,- Kč o částku 400.000,- Kč na částku 2.500.000,- Kč za následujících podmínek: 1) Bude upsáno 40 kusů nových kmenovách akcií na majitele, v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč. Součet jmenovitých hodnot nově vydaných akcií je 400.000,- Kč a je rovem částce, o kterou je zvyšován základní kapitál společnosti. U pisování nad částku navrženého zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2) Z důvodu zvýšení základního kapitálu peněžitým vkladem předem určenými zájemci se přednostní právo podle ustanovení § 204a) obchodního zákoníku neuplatní. 3)Upisování nových akcií bude provedeno předem určenými zájemci takto: šestnáct kusů akcií bude nabídnuto k úpisu akcionáři Ing. Petru Novákovi, r.č. xxxx, bytem Hovorčovice, U Studánky 251, devět kusů akcií bude nabídnuto k úpisu akcionáři Ing. Mi chalu Melounovi, r.č. xxxx, bytem Praha 6, Dejvice, Kafkova 527/10 a patnáct kusů akcií bude nabídnuto k úpisu předem určenému zájemci Petru Kušnerovi, r.č. xxxx, bytem Praha 4, Pšenčíkova 684/4. Představenstvo společnosti v souladu s § 20 4a odstavec 5 obchodního zákoníku předložilo valné hromadě písemnou zprávu, ve které jsou uvedeny důvody upisování akcií předem určenými zájemci. 4) Emisní kurz jedné akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč je roven její jmenovité hodnotě a je bez emisního ážia. 5) Nově emitované akcie bude možno upsat ve smlouvě o upisování akcií se společností v sídle společnosti na adrese Praha 10, Strašnice, Dubečská 3131/67, PSČ 100 00 ve lhůtě 30 dnů, která počne běžet od zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií spolu s oznámením počátku běhu lhůty pro upisování akcií předá předseda představenstva společnosti osobně upisovateli do jednoho týdne od shora uvedeného zápisu. Podpisy osob jedn ajících za společnost i za upisovatele musí být úředně ověřeny. Upisovatel - předem určený zájemce je povinen splatit peněžitý vklad do patnácti dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. 6) Emisní kurs nově upsaných akcií bude splacen peněžitými vklady upisovatelů. Upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurs jimi upasných akcií do čtrnácti dnů od provedení úpisu na bankovní účet založení za tímto účelem č. 2102xxxx vedený u UnitCr edit Bank Czech Republic, a.s.
od 20. 11. 2007 do 27. 12. 2007
- Valná hromada společnosti Swah Investment, a.s. rozhoduje o zvýšení základního kapitálu v souladu s § 203 obchodního zákoníku nepeněžitým vkladem z částky 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) o částku 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc koru n českých) na částku 2.100.000,- Kč (slovy: dva miliony jedno sto tisíc korun českých) za následujících podmínek: 1) Bude upsáno 10 (slovy: deset) kusů nových kmenových akcií na majitele, v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé 10.000 Kč. Součet jmenovitých hodnot nově vydaných akcií je 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) a je roven částce, o kter ou je zvyšován základní kapitál společnosti. Upisování nad částku navrženého zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2) Z důvodu zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem předem určenými zájemci se přednostní právo podle ustanovení § 204a) obchodního zákoníku neuplatní. 3) Upisování nových akcií bude provedeno předem určenými zájemci, dva kusy akcií budou nabídnuty k úpisu akcionáři Ing. Petru Novákovi, rodné číslo xxxx, bytem Hovorčovice, U Studánky 251 a osm kusů akcií bude nabídnuto k úpisu akcionáři Ing. Micha lu Melounovi, rodné číslo xxxx, bytem Praha 6, Dejvice, Kafkova 527/10. Představenstvo společnosti v souladu s § 204a odstavec 5 obchodního zákoníku předložilo valné hromadě písemnou zprávu, ve které jsou uvedeny důvody upisování akcií nepeněžitými vklady předem určenými zájemci. 4) Emisní kurz jedné akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) je roven její jmenovité hodnotě a emisnímu ážiu. 5) Nově emitované akcie bude možno upsat ve smlouvě o upisování akcií se společností v sídle společnosti na adrese Praha 10, Strašnice, Dubečská 3131/67, PSČ 100 00 ve lhůtě 30 (slovy: třicet) dnů, která počne běžet od zápisu rozhodnutí valné hromady o zv ýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií spolu s oznámením počátku běhu lhůty pro upisování akcií předá předseda představenstva společnosti osobně upisovateli do jednoho týdne od shora uvedeného zápisu. P odpisy osob jednajících za společnost i za upisovatelele musí být úředně ověřeny. Upisovatel - předem určený zájemce je povinen splatit nepeněžitý vklad nejpozději do patnácti dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. 6) Emisní kurs nově upsaných akcií bude splacen nepeněžitým vkladem předem určených zájemců. Předmět nepeněžitého vkladu předem určených zájemců Ing. Petra Nováka a Ing. Michala Melouna tvoří: Hodnota obchodních podílů ve společnosti Miracle Network, spol . s r.o., se sídlem Praha 10, Dubečská 67, PSČ 100 00, IČ: 481 10 817, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16237, které jsou ve vlastnictví Ing. Petra Nováka, rodné číslo xxxx, bytem Hovorčovice, U Studánk y 251 ve výši 20% a Ing. Michala Melouna, rodné číslo xxxx, bytem Praha 6, Dejvice, Kafkova 527/10 ve výši 80%. Hodnota obchodních podílů ve společnosti Miracle Network, spol. s r.o., se sídlem Praha 10, Dubečská 67, PSČ 100 00, IČ: 481 10 817, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16237 byla stanovena ve znaleckém posudku č . 03-349-2007 vypracovaném znalcem Ing. Lubošem Markem, znalcem pro obor ekonomika - účetní evidence, ekonomika - ceny a odhady podniků jmenovaném usnesením Městského soudu v Praze ze dne 15.8.2007, čj. 2 Nc 4806/2007-10, které nabylo právní moci dne 12.9 .2007. Pro účely obchodního zákoníku se obchodní podíl oceňuje mírou účasti společníka na čistém obchodním majetku společnosti (§ 61 odstavec 1 obchodního zákoníku). V citovaném znaleckém posudku je hodnota čistého obchodního majetku společnosti Miracle Network, spol. s r.o. oceněna částkou 37.117.000,- Kč (slovy: třicet sedm milionů jedno sto sedmnáct tisíc korun českých). Hodnota obchodního podílu společníka Ing. Petra Nováka, rodné číslo xxxx, bytem Hovorčovice, U Studánky 251 ve výši 20% tedy činí 7.4 23.400,- Kč (slovy:sedm milionů čtyři sta dvacet tři tisíce čtyři sta korun českých) . Hodnota obchodního podílu společníka Ing. Michala Melouna rodné číslo xxxx, bytem Praha 6, Dejvice, Kafkova 527/10 ve výši 80% tedy činí 29.693.600,- Kč (slovy: dvacet devět milionů šest set devadesát tři tisíce šest set korun českých). Valná hromada společnosti Swah Investment, a.s. schvaluje splacení emisního kursu akcií upisovaných na zvýšení základního kapitálu v částce 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) nepeněžitým vkladem ve výši 37.117.000,- Kč (slovy: třicet sedm milionů jedno sto sedmnáct tisíc korun českých). Valná hromada společnosti Swah Investment, a.s. schvaluje ocenění nepeněžitého vkladu - obchodních podílů ve společnosti Miracle Network, spol. s r.o., se sídlem Praha 10, Dubečská 67, PSČ 100 00, IČ: 481 10 817, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Měst ským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16237, které jsou ve vlastnictví Ing. Petra Nováka, rodné číslo xxxx, bytem Hovorčovice, U Studánky 251 ve výši 20% částkou 7.423.400,- Kč (slovy: sedm milionů čtyři sta dvacet tři tisíce čtyři sta koru českých) a Ing. Michala Melouna rodné číslo xxxx, bytem Praha 6, Dejvice, Kafkova 527/10 ve výši 80% částkou 29.693.600,- Kč (slovy: dvacet devět milionů šest set devadesát tři tisíce šest set korun českých).Valná hromada rozhodla, že rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionářům jako protiplnění, bude vypořádán takto: část rozdílu ve výši 37.017.000,- Kč (slovy: třicet sedm milionů sedmnáct tisíc korun českých) se považuje za emisní ážio. Ing. Petr Novák jako předem určený zájemce upíše a splatí dva kusy jmenových akcií na majitele, v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé 10.000 Kč, které splatí výše popsaným nepeněžitým vkladem. Ing. Michal Meloun jako předem určený zájemce upíše a splatí osm kusů kmenových akcií na majitele, v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé 10.000 Kč, které splatí výše popsaným nepeněžitým vkladem. Ing. Petr Novák a Ing. Michal Meloun jsou povinni splatit emisní kurs upsaných akcií předáním písemného prohlášení podle § 60 odstavec 1 obchodního zákoníku společnosti Swah Investment, a.s. a uzavřením písemné smlouvy o vkladu dle § 60 odstavce 2 obchodn ího zákoníku.
Kapitál
od 3. 2. 2009
Základní kapitál 2 500 000 Kč, splaceno 100 %.
od 27. 12. 2007 do 3. 2. 2009
Základní kapitál 2 100 000 Kč, splaceno 100 %.
od 29. 11. 2006 do 27. 12. 2007
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 2. 7. 2012
Akcie na jméno err, počet akcií: 250.
od 3. 2. 2009 do 2. 7. 2012
Akcie na majitele err, počet akcií: 250.
od 27. 12. 2007 do 3. 2. 2009
Akcie na majitele err, počet akcií: 210.
od 29. 11. 2006 do 27. 12. 2007
Akcie na majitele err, počet akcií: 200.
Statutární orgán
od 7. 5. 2014
Ing. PETR NOVÁK - Statutární ředitel
Hovorčovice, U Studánky, PSČ 250 64
den vzniku členství: 7. 5. 2014
den vzniku funkce: 7. 5. 2014
od 26. 7. 2013 do 7. 5. 2014
Ing. PETR NOVÁK - předseda
Hovorčovice, U Studánky, PSČ 250 64
den vzniku členství: 6. 6. 2012 - 7. 5. 2014
den vzniku funkce: 6. 6. 2012 - 7. 5. 2014
od 2. 7. 2012 do 26. 7. 2013
Ing. Petr Novák - předseda
Hovorčovice, U Studánky 251, PSČ 250 64
den vzniku členství: 6. 6. 2012 - 7. 5. 2014
den vzniku funkce: 6. 6. 2012 - 7. 5. 2014
od 2. 7. 2012 do 7. 5. 2014
Ing. Michal Meloun - místopředseda
Praha 6 - Dejvice, Kafkova 527/10, PSČ 160 00
den vzniku členství: 6. 6. 2012 - 7. 5. 2014
den vzniku funkce: 6. 6. 2012 - 7. 5. 2014
od 2. 7. 2012 do 7. 5. 2014
Petr Kušner - člen
Praha 4, Pšenčíkova 684/4, PSČ 142 00
den vzniku členství: 6. 6. 2012 - 7. 5. 2014
od 3. 10. 2007 do 2. 7. 2012
Ing. Petr Novák - předseda představenstva
Hovorčovice, U Studánky 251, PSČ 250 64
den vzniku členství: 29. 11. 2006 - 29. 11. 2011
den vzniku funkce: 29. 11. 2006 - 29. 11. 2011
od 29. 11. 2006 do 3. 10. 2007
Ing. Petr Novák - předseda představenstva
Praha 3 - Žižkov, Kubelíkova 1093/28, PSČ 130 00
den vzniku členství: 29. 11. 2006
den vzniku funkce: 29. 11. 2006
od 29. 11. 2006 do 2. 7. 2012
Ing. Michal Meloun - místopředseda představenstva
Praha 6 - Dejvice, Kafkova 527/10, PSČ 160 00
den vzniku členství: 29. 11. 2006 - 29. 11. 2011
den vzniku funkce: 29. 11. 2006 - 29. 11. 2011
od 29. 11. 2006 do 2. 7. 2012
Petr Kušner - člen představenstva
Praha 4, Pšenčíkova 684/4, PSČ 142 00
den vzniku členství: 29. 11. 2006 - 29. 11. 2011
den vzniku funkce: 29. 11. 2006 - 29. 11. 2011
od 7. 5. 2014
Společnost zastupuje statutární ředitel.
od 29. 11. 2006 do 7. 5. 2014
Jménem společnosti jsou oprávněni jednat dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předseda nebo místopředseda představenstva.
Správní rada
od 3. 10. 2016
Ing. PETR NOVÁK - člen správní rady
Hovorčovice, U Studánky, PSČ 250 64
den vzniku členství: 7. 5. 2014
den vzniku funkce: 7. 5. 2014
od 7. 5. 2014 do 3. 10. 2016
Ing. PETR NOVÁK - předseda
Hovorčovice, U Studánky, PSČ 250 64
den vzniku členství: 7. 5. 2014
den vzniku funkce: 7. 5. 2014
od 7. 5. 2014 do 3. 10. 2016
Ing. MICHAL MELOUN - člen
Svinaře - Halouny, Buková, PSČ 267 27
den vzniku členství: 7. 5. 2014 - 3. 10. 2016
od 7. 5. 2014 do 3. 10. 2016
PETR KUŠNER - člen
Dolní Břežany, Od Cholupic, PSČ 252 41
den vzniku členství: 7. 5. 2014 - 3. 10. 2016
Dozorčí rada
od 19. 10. 2013 do 7. 5. 2014
Ing. ONDŘEJ ŠKACH - člen dozorčí rady
Praha 5 - Jinonice, Hlubocká, PSČ 158 00
den vzniku členství: 18. 12. 2008 - 7. 5. 2014
od 2. 7. 2012 do 7. 5. 2014
Monika Knížová - předseda
Kladno - Dubí, Vrapická 470, PSČ 272 03
den vzniku členství: 6. 6. 2012 - 7. 5. 2014
den vzniku funkce: 6. 6. 2012 - 7. 5. 2014
od 2. 7. 2012 do 7. 5. 2014
Miroslav Otto - člen
Praha-Kunratice - Kunratice, U Kunratického lesa, PSČ 148 00
den vzniku členství: 6. 6. 2012 - 7. 5. 2014
od 22. 12. 2008 do 19. 10. 2013
Ing. Ondřej Škach - člen dozorčí rady
Praha 5 - Stodůlky, Neustupného 1832/22, PSČ 155 00
den vzniku členství: 18. 12. 2008 - 7. 5. 2014
od 13. 2. 2007 do 22. 12. 2008
Ing. Miloslav Čábela - člen dozorčí rady
Hluboká nad Vltavou, Masarykova 976, PSČ 373 41
den vzniku funkce: 2. 1. 2007
od 29. 11. 2006 do 13. 2. 2007
Ing. Vítek Kohoutek - člen dozorčí rady
Kladno, Váňova 907, PSČ 272 01
den vzniku členství: 29. 11. 2006 - 2. 1. 2007
den vzniku funkce: 29. 11. 2006
od 29. 11. 2006 do 2. 7. 2012
Petr Borecký - předseda dozorčí rady
Měšice, Měšická 6, PSČ 250 64
den vzniku členství: 29. 11. 2006 - 29. 11. 2007
den vzniku funkce: 29. 11. 2006 - 29. 11. 2007
od 29. 11. 2006 do 2. 7. 2012
Miroslav Otto - člen dozorčí rady
Praha 4, Choceradská 3040/24, PSČ 141 00
den vzniku členství: 29. 11. 2006 - 29. 11. 2011
den vzniku funkce: 29. 11. 2006 - 29. 11. 2011
Akcionáři
od 3. 10. 2016
Vaferdoma, spol. s r.o., IČO: 05233542
Praha - Strašnice, Nedvězská, PSČ 100 00
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Místo taxametru stačí aplikace. Poslanci zjednodušili pravidla

27. 11. 2019 | | Petr Kučera

Místo taxametru stačí aplikace. Poslanci zjednodušili pravidla

Poslanci dnes napříč stranami schválili novelu zákona o silniční dopravě, který upravuje podmínky pro poskytování taxislužby. Reaguje hlavně na nástup alternativních přepravců jako Uber nebo Bolt (dříve Taxify).

Schillerová chce zrušit podvojné účetnictví pro podnikatele

14. 11. 2019 | | Petr Kučera | 2 komentáře

Schillerová chce zrušit podvojné účetnictví pro podnikatele

Ministerstvo financí dokončilo návrh věcného záměru nového zákona o účetnictví a posílá ho do mezirezortního připomínkového řízení.

Za upozornění na podezřelou zakázku se už nebude platit

13. 11. 2019 | | Jiří Hovorka

Za upozornění na podezřelou zakázku se už nebude platit

Ústavní soud dnes zrušil poplatek 10 000 korun, kterým bylo od října roku 2016 zpoplatněno podání podnětu k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Podle nálezu Ústavního soudu příslušný zákon nestanovil poplatkovou povinnost zcela jednoznačně, srozumitelně, konzistentně a předvídatelně.

V Česku je sto tisíc spících firem, ukazuje analýza

12. 11. 2019 | | Jiří Hovorka | 1 komentářů

V Česku je sto tisíc spících firem, ukazuje analýza

Český obchodní rejstřík je zaplevelený spícími firmami. Podle analýzy poradenské společnosti Bisnode je v Česku téměř 100 tisíc společností, které nevyvíjejí žádné podnikatelské aktivity.

Realitní zprostředkovatelé dostanou přísnější pravidla

8. 11. 2019 | | Petr Kučera | 3 komentáře

Realitní zprostředkovatelé dostanou přísnější pravidla

Nový zákon o realitním zprostředkování schválili po poslancích také senátoři. Podle ministerstva pro místní rozvoj má víc chránit klienty realitních kanceláří. Kromě obecných předpisů (živnostenský zákon či občanský zákoník) doteď neexistoval žádný zákon, který by přímo upravoval poskytování realitního zprostředkování.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 560,00 Kč
Broadway Change 2 560,00 Kč
Czech Exchange 2 565,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 570,00 Kč
Česká spořitelna 2 621,00 Kč
Komerční banka 2 625,13 Kč
Expobank CZ 2 628,60 Kč
Sberbank CZ 2 640,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 678,60 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  11 378 219 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Taťána Kuchařová

Taťána Kuchařová

- modelka, vítězka Miss World

-2
+
-
2.Radim Jančura

Radim Jančura

- podnikatel a majitel Student Agency

-4
+
-
3.Kateřina Neumannová

Kateřina Neumannová

- klasická lyžařka a manažerka

-36
+
-
4.David Rath

David Rath

- podnikatel a sociálnědemokratický politik

-39
+
-
5.Pavel Tykač

Pavel Tykač

- podnikatel, jeden z nejbohatších Čechů

-46
+
-

Články na Heroine.cz

Ženy vpřed

Ženy vpřed

Za své filmy o sexuálním zneužívání nebo bývalém slovenském premiérovi Mečiarovi posbírala...více

A žila sama šťastně až do smrti. Párování přeceňujeme, říká psycholog

A žila sama šťastně až do smrti. Párování přeceňujeme, říká psycholog

Když Emma Watson nedávno řekla, že je ve svých skoro třicíti spokojená i bez vztahu, vyvolalo...více

Vít Samek Na vlastní otvor: Urologie

Vít Samek Na vlastní otvor: Urologie

Poslední otvor. Ten nejmenší a nejcitlivější. Otvor zásadní. Cystoskopie, endoskopické...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: pozemky
Poradna > Realitní poradna > pozemky

Otázka: Dobrý den. Soused se v roce 2011 rozhodl prodat nějaké pozemky zemědělskému družstvu. Teď, v roce 2019 nám prodal domek s pergolou,kde jsme teprve teď zjistili, že i pozemek pod pergolou a vybudovaná příjezdová...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services