MOLITAN a.s., IČO: 27631273 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti MOLITAN a.s. Údaje byly staženy 22. 8. 2023 z datové služby justice.cz dle IČO 27631273. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 27631273 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu4. 12. 2006
Obchodní firma
od 17. 9. 2008

MOLITAN a.s.

od 4. 12. 2006 do 17. 9. 2008

MATRICIDA a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 17. 9. 2008 do 4. 5. 2016
Břeclav, Mládežnická 3356, PSČ 690 02
od 10. 4. 2007 do 17. 9. 2008
Břeclav, Mládežnická 3062/3A, PSČ 690 02
od 4. 12. 2006 do 10. 4. 2007
Praha 3, Roháčova 188/37, PSČ 130 00
IČO
od 4. 12. 2006

27631273

DIČ

CZ27631273

Identifikátor datové schránky:wuae82s
Právní forma
od 4. 12. 2006
Akciová společnost
Spisová značka4921 B, Krajský soud v Brně
Předmět podnikání
od 25. 9. 2009
- Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické
od 4. 2. 2009
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 25. 9. 2007 do 25. 9. 2009
- výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extremně hořlavé, vysoce hořlavé, hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí, zdraví š kodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické
od 13. 7. 2007 do 4. 2. 2009
- zprostředkování obchodu a služeb
od 13. 7. 2007 do 4. 2. 2009
- specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
od 13. 7. 2007 do 4. 2. 2009
- velkoobchod
od 13. 7. 2007 do 4. 2. 2009
- výroba plastových výrobků a pryžových výrobků
od 4. 12. 2006 do 4. 2. 2009
- pronájem nemovitostí , bytů a nebytových prostor, bez poskytování jiných, než základních služeb spojených s pronájmem
Předmět činnosti
od 25. 9. 2009
- pronájem nemovitostí , bytů a nebytových prostor
od 4. 2. 2009 do 25. 9. 2009
- pronájem nemovitostí , bytů a nebytových prostor, bez poskytování jiných, než základních služeb spojených s pronájmem
Ostatní skutečnosti
od 16. 6. 2011 do 12. 3. 2013
- Jediný akcionář rozhodl dne 10. 06. 2011 o zvýšení základního kapitálu společnosti tohoto obsahu: 1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 3.000.000,- Kč (tři miliony korun českých) s tím, že upisování nad uvedenou částku se připouští, avšak maximálně do výše 32.500.000,- Kč (třicet dva milionů pět set tisíc korun českých). Základní kapitál společnosti se tímto zvyšuje z částky 91.848.000,- kč (devadesát jedna milionů osm set čtyřicet osm tisíc korun českých) na částku nejméně 94.848.000,- Kč (devadesát čtyři milonů osm set čtyřicet osm tisíc korun českých), přičemž o konečné výši základníh o kapitálu rozhodne představenstvo společnosti. Konečná výše základního kapitálu nepřesáhne částku 124.348.000,- Kč (jedno sto dvacet čtyři milionů tři sta čtyřicet osm tisíc korun českých) 2. Zvýšení základního kapitálu se provede úpisem nových akcií. Počet nově upsaných akcií společnosti činí nejméně 3.000.000 kusů (tři miliony) a ne více než 32.500.000 kusů (třicet dva milionů pět set tisíc). O konečném počtu akcií rozhodne představenstvo společnosti. Jmenovitá hodnota každé z nově upsaných akcií činí 1,- Kč (jedna koruna česká). Všechny nově upsané akcie se stanou kmenovými akciemi ve formě na majitele v listinné podobě 3. Akcie budou upisovány bez využití přednostního práva stávajícího akcionáře, neboť akcionář společnosti se přednostního práva na upisování akcií vzdal v celém rozsahu. 4. Všechny nově upisované akcie budou nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům, kteří budou vybráni představenstvem. Valná hromada pověřuje představenstvo společnosti, aby nabídlo investorům - určeným zájemcům, které samo zvolí, akcií série B a uzavřelo s nimi smlouvy o upsání akcií série B v rámci soukromého úpisu. Každý upisující je povinen upsat akcie společnosti v souladu s emisním kursem, přičemž každý upisovatel je oprávněn podat deklaraci k nákupu akcií série B v množství od 1 (jedné) do 32.500.00 0 (třicet dva miliony pět set tisíc) kusů akcii. Předem stanovení zájemci mohou být také akcionáři společnosti. Představenstvo společnosti je povinno postupovat takovým způsobem aby proces navyšování základního kapitálu nebyl veřejnou nabídkou. 5. Místem upisování akcií společnosti je sídlo společnosti. Lhůta pro upisování akcií činí 21 dnů a začíná běžet od dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií jednotlivým předem určeným zájemcům. Počátek běhu lhůty pro úpis akcií bude předem určeným zájem cům oznámen písemným oznámením, které je představenstvo společnosti povinno odeslat předem určeným zájemcům. Akcie mohou být upsány již před zápisem usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. V takovém případě však smlou va o upsání akcií musí obsahovat rozvazovací podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisování může začít před zapsáním tohoto usnesení do obchodníh o rejstříku, přičemž platí pravidla pro upisování akcií popsaná v § 203 v odst. 4 ve druhé větě obchodního zákoníku. 6. Emisní kurz bude činit 2,30 Kč (dvě koruny české třicet haléřů) za jednu upsanou akcii série B. Emisní kurz bude splacen v penězích (peněžními vklady). 7. Upisující jsou povinni splatit celý emisní kurz upisovaných akcií (tj. celé emisní ážio a celkovou jmenovitou hodnotu upisovaných akcií společnosti) na zvláštní bankovní účet společnosti č. IBAN CZ41 0300 0000 0001 1732 0753, SWIFT CEKOCZPP, vedný v ba nce: Československá obchodní banka, a.s. ve lhůtě předepsané pro upisování akcií 8. Vzhledem ke skutečnosti, že bylo připuštěno upisování nad minimálně stanovenou hranici zvýšení základního kapitálu ve výši 3.000.000,-Kč (tři miliony korun českých), orgánem, který rozhodne o konečné výši základního kapitálu, je představenstvo společno sti. Představenstvo tak učiní poté, co uplyne lhůta k úpisu nebo poté co budou upsány akcie o celkové jmenovité hodnotě 32.500.000,- Kč (třicet dva milionů pět set tisíc korun českých). Představenstvo je oprávněno rozhodnout, kolik akcií z celkově uspanýc h, bude jednotlivému upisovateli uznáno za upsané. Při tomto rozhodování vezme v úvahu zejména skutečnost, že upisování nelze nabídnout upisování akcií více než 99 subjektům (akcie série B budou nabídnuty ne více než 99 investorům v rámci soukromého upiso vání). Představenstvo je oprávněno povinno přijmout veškerá ostatní právní a organizační opatření směřující k provedení soukromé nabídky akcií série B a k účinnému zvýšení kapitálu společnosti o emisi akcií série B. 9. Akcie se budou podílet na dividendě počínaje výplatou dividend ze zisku za hospodářský rok 2011.
od 1. 7. 2008
- Na společnost přešlo v důsledku sloučení, jmění společnosti NEOCHEM plus, spol. s r.o., se sídlem na adrese Důl Obránců míru, Šardice 788, PSČ: 696 13, IČ: 255 15 527.
od 1. 9. 2007
- Se společností MATRICIDA a.s., sídlem Břeclav, Mládežnická 3062/3A, PSČ 690 02, IČ 276 31 273, byla sloučena část jmění společnosti GUMOTEX, akciová společnost, sídlem Břeclav, Mládežnická 3A, čp. 3062, PSČ 690 75, IČ 163 55 407, která byla rozdělena form ou rozdělení odštěpením sloučením. Na nástupnickou společnost MATRICIDA a.s. přešla část jmění rozdělované společnosti GUMOTEX, akciová společnost určená ve smlouvě o rozdělení odštěpením sloučením.
od 19. 3. 2007 do 28. 3. 2007
- Jediný akcionář učinil při výkonu působnosti valné hromady dne 14.3.2007 toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu: 1) základní základní kapitál společnosti MATRICIDA a.s. se zvyšuje z dosavadní výše 2.000.000,- Kč (dva miliony korun českých) o částku 16.000,- Kč (šestnáct tisíc korun českých) na novou výši 2.016.000,- Kč (dva miliony šestnáct tisíc korun českých). Upi sování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2) základní kapitál bude zvýšen úpisem 8 (osmi) kusů nových kmenových, listinných akcií ve formě na majitele o jmenovité hodnotě každé jedné 2.000,- Kč (dva tisíce), které nebudou kotované k obchodování na oficiálních trzích. 3) vzhledem k tomu, že se jediný akcionář vzdal v plném rozsahu svého přednostního práva na úpis akcií v rámci tohoto zvýšení základního kapitálu, není nutno zahrnovat do tohoto rozhodnutí údaje dle § 204a odst. 2 ObchZ. 4) vzhledem k tomu, se jediný akcionář vzdal v plném rozsahu svého přednostního práva na úpis akcií v rámci tohoto zvýšení základního kapitálu, budou všechny nové akcie upisovány bez využití přednostního práva a budou upsány předem určeným zájemcem, který m je jediný akcionář, tj. společnost Pinara securities, s.r.o., sídlem Brno, Ptašinského 4, PSČ 602 00, IČ 276 69 718, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C., vložka 50464. 5) emisní kurz nově upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě, tj. emisní kurz každé jedné nově upisované akcie o jmenovité hodnotě 2.000,- Kč bude činit 2.000,- Kč. 6) emisní kurz bude splacen v plné výši ve lhůtě do 30 dnů od úpisu akcií podle smlouvy o úpisu akcií na účet vedený bankou BAWAG Bank CZ, a.s., číslo účtu xxxx. 7) nové akcie budou upsány smlouvou o úpisu akcií uzavřenou mezi společností a jejím jediným akcionářem jako upisovatelem, v sídle společnosti, ve lhůtě 14 dnů od doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií jedinému akcionáři. Návrh smlouvy o úpisu akcií bude j edinému akcionáři doručen spolu s oznámením o počátku lhůty pro úpis akcií nejpozději do 10 dnů ode dne podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to poštou doporučeným dopisem nebo i osobně proti pod pisu. Smlouva o úpisu akcií bude obsahovat rozvazovací podmínku dle ust. § 203 odst. 4 ObchZ.
Kapitál
od 1. 9. 2007
Základní kapitál 91 848 000 Kč, splaceno 100 %.
od 28. 3. 2007 do 1. 9. 2007
Základní kapitál 2 016 000 Kč, splaceno 100 %.
od 4. 12. 2006 do 28. 3. 2007
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 12. 3. 2013
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 91 848 000 v listinné podobě.
od 16. 6. 2011 do 12. 3. 2013
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 91 848 000 v listinné podobě.
od 1. 9. 2007 do 16. 6. 2011
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 168 v listinné podobě.
od 1. 9. 2007 do 16. 6. 2011
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 598 880 v listinné podobě.
od 10. 4. 2007 do 1. 9. 2007
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 168 v listinné podobě.
od 28. 3. 2007 do 10. 4. 2007
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 48 v listinné podobě.
od 19. 3. 2007 do 28. 3. 2007
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 40 v listinné podobě.
od 19. 3. 2007 do 10. 4. 2007
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 160 v listinné podobě.
od 4. 12. 2006 do 19. 3. 2007
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 10 v listinné podobě.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 14. 1. 2021 do 17. 8. 2023
ANNA HURKASIEWICZ - člen představenstva
55-120 Uraz, Lipowa 6, Polská republika
den vzniku členství: 1. 9. 2020 - 31. 3. 2023
od 7. 7. 2020
WOJCIECH BAZAN - předseda představenstva
Kalisz, 62-800, Karola Malaperta 13, Polská republika
den vzniku členství: 20. 9. 2019
den vzniku funkce: 20. 9. 2019
od 2. 6. 2020
ANETA ULRYCH - místopředseda představenstva
56-120 Brzeg Dolny, ul. Jaworowa 38, Polská republika
den vzniku členství: 1. 2. 2020
den vzniku funkce: 1. 2. 2020
od 31. 10. 2016 do 14. 1. 2021
JACEK KWAŚNIAK - Člen představenstva
Legnickie Pole, Juliusza Slowackiego, Polská republika
den vzniku členství: 1. 9. 2016 - 31. 8. 2020
den vzniku funkce: 1. 9. 2016 - 31. 8. 2020
od 8. 2. 2016 do 2. 6. 2020
KATARZYNA STEFANIA SKALNA-KADZIELA - místopředseda představenstva
Szklarska Poreba, ul. Pstrowskiego 6, Polská republika
den vzniku členství: 30. 9. 2015 - 31. 1. 2020
den vzniku funkce: 30. 9. 2015 - 31. 1. 2020
od 4. 11. 2014 do 7. 7. 2020
WOJCIECH BAZAN - předseda představenstva
Kalisz, Karola Malaperta 13, Polská republika
den vzniku členství: 19. 9. 2014 - 19. 9. 2019
den vzniku funkce: 19. 9. 2014 - 19. 9. 2019
od 29. 9. 2014 do 31. 10. 2016
SEBASTIAN PIOTR SIERADZKI - člen představenstva
446 Malinie, 39-331, , Polská republika
den vzniku členství: 31. 7. 2014
od 12. 7. 2013 do 4. 11. 2014
Wojciech Bazan - předseda představenstva
Kalisz, Karola Malaperta 13, Polská republika
den vzniku členství: 30. 9. 2009 - 19. 9. 2014
den vzniku funkce: 30. 9. 2009 - 19. 9. 2014
od 4. 2. 2011 do 8. 2. 2016
Katarzyna Stefania Skalna-Kadziela - místopředseda představenstva
Szklarska Poreba, Pstrowskiego, PSČ 585 80, Polská republika
den vzniku členství: 30. 9. 2010 - 30. 9. 2015
den vzniku funkce: 30. 9. 2010 - 30. 9. 2015
od 18. 2. 2010 do 12. 7. 2013
Wojciech Bazan - předseda představenstva
Szałe, Akacjowa 7, PSČ 62860, Polská republika
den vzniku členství: 30. 9. 2009
den vzniku funkce: 30. 9. 2009
od 25. 11. 2009 do 18. 2. 2010
Wojciech Bazan - předseda představenstva
Szałe, Opatówek, Kaliska 92, PSČ 62860, Polská republika
den vzniku členství: 30. 9. 2009
den vzniku funkce: 30. 9. 2009
od 12. 11. 2009 do 25. 11. 2009
Wojciech Bazan - předseda představenstva
Szałe, Opatówek, Kaliska 92, PSČ 62680, Polská republika
den vzniku členství: 30. 9. 2009
den vzniku funkce: 30. 9. 2009
od 29. 9. 2009 do 29. 9. 2014
Tomasz Ptak - člen představenstva
Smolec, ul. Porzeczkowa 22, 55080, Polská republika
den vzniku členství: 31. 8. 2009 - 31. 7. 2014
od 14. 9. 2009 do 4. 2. 2011
Michał Seider - místopředseda představenstva
Lódź, Rojna 37/35, PSČ 911 34, Polská republika
den vzniku členství: 7. 8. 2009 - 30. 9. 2010
den vzniku funkce: 25. 8. 2009 - 30. 9. 2010
od 26. 1. 2009 do 29. 9. 2009
Jarosław Paruzel - člen představenstva
Bochnia, ul. Oracka 20a, PSČ 327 00, Polská republika
den vzniku členství: 31. 3. 2008 - 31. 8. 2009
od 26. 1. 2009 do 12. 11. 2009
Peter Mikle-Barát - předseda představenstva
Bratislava, Hlaváčikova 33, PSČ 841 05, Slovenská republika
den vzniku členství: 31. 12. 2008 - 30. 9. 2009
den vzniku funkce: 31. 12. 2008 - 30. 9. 2009
od 17. 9. 2008 do 26. 1. 2009
Jarosław Paruzel - předseda představenstva
Bochnia, ul. Oracka 20a, PSČ 327 00, Polská republika
den vzniku členství: 31. 3. 2008
den vzniku funkce: 1. 8. 2008 - 31. 12. 2008
od 7. 5. 2008 do 17. 9. 2008
Ing. Jaroslav Trávníček - předseda představenstva
Horní Jirčany, Mechová 572, PSČ 252 42
den vzniku členství: 31. 3. 2008 - 31. 7. 2008
den vzniku funkce: 31. 3. 2008 - 31. 7. 2008
od 7. 5. 2008 do 17. 9. 2008
Jarosław Paruzel - člen představenstva
Bochnia, ul. Oracka 20a, PSČ 327 00, Polská republika
den vzniku členství: 31. 3. 2008
od 7. 5. 2008 do 23. 9. 2008
Ing. Miroslava Trávníčková Damborská - člen představenstva
Kyjov, Urbanova 746, PSČ 697 01
den vzniku členství: 31. 3. 2008 - 30. 9. 2008
od 7. 5. 2008 do 26. 1. 2009
Anna Grulkowska - člen představenstva
Malbork, ul. Michakowskiego 23A/7, PSČ 822 00, Polská republika
den vzniku členství: 31. 3. 2008 - 31. 12. 2008
od 7. 5. 2008 do 14. 9. 2009
Aleksander Rakoczy - člen představenstva
Malbork, ul. Jasna 1/46, PSČ 822 00, Polská republika
den vzniku členství: 31. 3. 2008 - 7. 8. 2009
od 2. 11. 2007 do 7. 5. 2008
Ing. Michal Záveský, Ph.D. - člen představenstva
Praha 3 - Vinohrady, Přemyslovská 872/6, PSČ 130 00
den vzniku členství: 14. 3. 2007 - 31. 3. 2008
od 13. 7. 2007 do 7. 5. 2008
Ing. Martin Pětivoký - člen představenstva
Praha 2, Nezamyslova 509/2, PSČ 128 00
den vzniku členství: 14. 3. 2007 - 31. 3. 2008
od 19. 3. 2007 do 13. 7. 2007
Ing. Martin Pětivoký - člen představenstva
Praha 10, Vajdova 1045/21, PSČ 102 00
den vzniku členství: 14. 3. 2007
od 19. 3. 2007 do 2. 11. 2007
Ing. Michal Záveský, Ph.D. - člen představenstva
Praha 9, Mimoňská 628/13, PSČ 190 00
den vzniku členství: 14. 3. 2007
od 19. 3. 2007 do 7. 5. 2008
Ing. Radim Jasek - předseda představenstva
Černošice, Nymburská 1706, PSČ 252 28
den vzniku členství: 14. 3. 2007 - 31. 3. 2008
den vzniku funkce: 14. 3. 2007 - 31. 3. 2008
od 19. 3. 2007 do 7. 5. 2008
Ing. Jiří Kalužík - místopředseda představenstva
Břeclav, Chodská 3263/45, PSČ 690 02
den vzniku členství: 14. 3. 2007 - 31. 3. 2008
den vzniku funkce: 14. 3. 2007 - 31. 3. 2008
od 19. 3. 2007 do 7. 5. 2008
Radan Hanzl - člen představenstva
Kolín, Riegrovo náměstí 459, PSČ 280 02
den vzniku členství: 14. 3. 2007 - 31. 3. 2008
od 4. 12. 2006 do 19. 3. 2007
Jana Mertlová - člen představenstva
Lodhéřov, 214, PSČ 378 26
den vzniku členství: 4. 12. 2006 - 14. 3. 2007
den vzniku funkce: 4. 12. 2006 - 14. 3. 2007
od 29. 9. 2014
Za Společnost jedná představenstvo. Za společnost jedná a Společnost navenek zastupuje předseda představenstva společně s dalším členem představenstva, nebo místopředseda představenstva společně s dalším členem představenstva, anebo předseda představenstv a společně s místopředsedou představenstva. Má-li představenstvo jednoho členem jedná jménem Společnosti tento člen představenstva samostatně.
od 19. 3. 2007 do 29. 9. 2014
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají společně předseda a místopředseda představenstva nebo společeně předseda nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva.
od 4. 12. 2006 do 19. 3. 2007
Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti jedná představenstvo a to tak, že navenek za něj jedná jménem společnosti jediný člen představenstva.
Dozorčí rada
od 6. 5. 2022
EWA ZJAWIONA - předseda dozorčí rady
56-120 Breg Dolny, ul. Osiedlowa 3/21, Polská republika
den vzniku členství: 1. 4. 2022
den vzniku funkce: 1. 4. 2022
od 24. 3. 2022
KAREL VÍTTEK - člen dozorčí rady
Lanžhot, Náměstí, PSČ 691 51
den vzniku členství: 3. 10. 2018
od 16. 11. 2021 do 6. 5. 2022
MARZENA RENATA MURAWSKA - předseda dozorčí rady
82-220 Stare Pole, ul. Stefana Zeromskiego 3, Polská republika
den vzniku členství: 1. 2. 2021 - 31. 3. 2022
den vzniku funkce: 1. 2. 2021 - 31. 3. 2022
od 24. 8. 2021
JANUSZ RUPACZ - člen dozorčí rady
Bydgoszcz, ul. Maciaszka 56, Polská republika
den vzniku členství: 1. 3. 2021
od 14. 1. 2021 do 24. 8. 2021
ADAM LAUFER - předseda dozorčí rady
83-110 Tczew, ul. Jana Brzechwy 4B/23, Polská republika
den vzniku členství: 1. 3. 2020 - 31. 1. 2021
den vzniku funkce: 1. 3. 2020 - 31. 1. 2021
od 1. 5. 2019 do 24. 3. 2022
KAREL VÍTTEK - člen dozorčí rady
Lanžhot, U stadionu, PSČ 691 51
den vzniku členství: 3. 10. 2018
od 13. 9. 2018 do 14. 1. 2021
DARIUSZ KWIECIŃSKI - předseda dozorčí rady
50339 Wroclaw, ul. Słowińców 25, Polská republika
den vzniku členství: 8. 3. 2018 - 28. 2. 2020
den vzniku funkce: 8. 3. 2018 - 28. 2. 2020
od 5. 5. 2016 do 24. 8. 2021
JANUSZ RUPACZ - člen dozorčí rady
85-366 Bydgoszcz, ul. Maciaszka 28A m. 1, Polská republika
den vzniku členství: 1. 3. 2016 - 28. 2. 2021
od 4. 5. 2016 do 13. 9. 2018
DARIUSZ KWIECIŃSKI - předseda dozorčí rady
Wroclaw, ul. Słowińców 25, PSČ 503 39, Polská republika
den vzniku členství: 8. 3. 2013 - 8. 3. 2018
den vzniku funkce: 8. 3. 2013 - 8. 3. 2018
od 4. 5. 2016 do 1. 5. 2019
KAREL VÍTTEK - člen dozorčí rady
Lanžhot, U stadionu, PSČ 691 51
den vzniku členství: 3. 10. 2013 - 3. 10. 2018
od 29. 9. 2014 do 5. 5. 2016
TOMASZ PTAK - člen dozorčí rady
Smolec, ul. Porzeczkowa 22, Polská republika
den vzniku členství: 31. 7. 2014 - 29. 2. 2016
od 11. 11. 2013 do 4. 5. 2016
KAREL VÍTTEK - člen dozorčí rady
Lanžhot, U stadionu, PSČ 691 51
den vzniku členství: 3. 10. 2013
od 12. 7. 2013 do 4. 5. 2016
Dariusz Kwieciński - předseda dozorčí rady
Wroclaw, ul. Słowińców 25, PSČ 503 39, Polská republika
den vzniku členství: 8. 3. 2013
den vzniku funkce: 8. 3. 2013
od 14. 9. 2009 do 29. 9. 2014
Adam Laufer - člen dozorčí rady
Tczew, Jana Brzechwy 4B/23, PSČ 831 10, Polská republika
den vzniku členství: 7. 8. 2009 - 31. 7. 2014
od 4. 2. 2009 do 11. 11. 2013
Karel Víttek - člen dozorčí rady
Lanžhot, U Stadionu 15, PSČ 691 51
den vzniku členství: 30. 9. 2008 - 3. 10. 2013
od 7. 5. 2008 do 14. 9. 2009
Krzysztof Węgrzyn - člen dozorčí rady
Warszawa, ul. Nowoursynowska 171A/15, PSČ 027 87, Polská republika
den vzniku členství: 31. 3. 2008 - 7. 8. 2009
od 7. 5. 2008 do 12. 7. 2013
Dariusz Kwieciński - předseda dozorčí rady
Wroclaw, ul. Słowińców 25, PSČ 503 39, Polská republika
den vzniku členství: 31. 3. 2008 - 8. 3. 2013
den vzniku funkce: 31. 3. 2008 - 8. 3. 2013
od 19. 3. 2007 do 7. 5. 2008
Ing. Tomáš Morava - předseda dozorčí rady
Praha 10, Limuzská 1812/13, PSČ 100 00
den vzniku členství: 14. 3. 2007 - 31. 3. 2008
den vzniku funkce: 14. 3. 2007 - 31. 3. 2008
od 19. 3. 2007 do 7. 5. 2008
Ing. Marek Budín - člen dozorčí rady
Praha 10, Bramboříková 2995/2, PSČ 106 00
den vzniku členství: 14. 3. 2007 - 31. 3. 2008
od 19. 3. 2007 do 7. 5. 2008
RNDr. Marek Hoščálek - člen dozorčí rady
Praha 10, Finská 582/1, PSČ 101 00
den vzniku členství: 14. 3. 2007 - 31. 3. 2008
od 4. 12. 2006 do 19. 3. 2007
Zuzana Herichová - předseda dozorčí rady
Praha 3, Koněvova 188, PSČ 130 00
den vzniku členství: 4. 12. 2006 - 14. 3. 2007
den vzniku funkce: 4. 12. 2006 - 14. 3. 2007
od 4. 12. 2006 do 19. 3. 2007
Jana Bartošová - člen dozorčí rady
Uničov, Hrubého 699, PSČ 783 91
den vzniku členství: 4. 12. 2006 - 14. 3. 2007
den vzniku funkce: 4. 12. 2006 - 14. 3. 2007
od 4. 12. 2006 do 19. 3. 2007
Peter Herich - člen dozorčí rady
Brezno, Hradby 97701, Slovenská republika
den vzniku členství: 4. 12. 2006 - 14. 3. 2007
den vzniku funkce: 4. 12. 2006 - 14. 3. 2007
Akcionáři
od 23. 11. 2021
Malborskie Zaklady Chemiczne "Organika" Spolka Akcyjna, IČ: 000 26 890
Malbork, ul. Boczna 10, 822 00, Polská republika
od 4. 5. 2016 do 23. 11. 2021
Malborskie Zaklady Chemiczne "Organika" Spolka Akcyjna, IČ: 000 26 890
Malbork, ul. Boczna 10, 822 00, Polská republika
od 7. 5. 2008 do 4. 5. 2016
Malborskie Zaklady Chemiczne "Organika" Spolka Akcyjna, IČ: 000 26 890
Malbork, ul. Boczna 10, 822 00, Polská republika
od 19. 3. 2007 do 13. 7. 2007
Pinara securities, s.r.o., IČO: 27669718
Brno, Ptašinského 4, PSČ 602 00
od 4. 12. 2006 do 19. 3. 2007
BRAXTON INVEST s.r.o., IČO: 27159591
Praha 10, Na Výsluní 201/13, PSČ 100 00
Hodnocení firmy
+1
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Dominik Hašek

Dominik Hašek

- hokejista, olympijský vítěz a držitel Stanley Cupu

+356

+
-
Ivo Lukačovič

Ivo Lukačovič

- zakladatel Seznam.cz

+277

+
-
Karel Janeček

Karel Janeček

- miliardář, bojovník s korupcí

0

+
-
Stanislav Bernard

Stanislav Bernard

- podnikatel, politik a pivovarník

-31

+
-
Milan Richtr

Milan Richtr

- politik a oděvní podnikatel

-69

+
-
Václav Klaus

Václav Klaus

- bývalý prezident

-333

+
-

A tohle už jste četli?

Změny v zákoníku práce prošly. Co čeká zaměstnance?

Změny v zákoníku práce prošly. Co čeká zaměstnance?

Dohodáři získají nárok na dovolenou i na příplatky. Rodiče malých dětí si mohou říct o home office. Novela, kterou definitivně potvrdili poslanci, přináší i řadu dalších změn.

Air Bank nabízí podnikatelům jednoduchou fakturaci v aplikaci

Air Bank nabízí podnikatelům jednoduchou fakturaci v aplikaci

Podnikatelé s účtem od Air Bank mohou nově jednoduše fakturovat přímo v mobilní aplikaci My Air. Služba je propojená s bankovním účtem a umožňuje klientům snadno a zdarma vystavovat profesionální faktury, upozornit na faktury po splatnosti nebo třeba přidat na fakturu QR kód pro snadné zaplacení.

Maloobchodní centra a kancelářské budovy prožívají zlaté období

Maloobchodní centra a kancelářské budovy prožívají zlaté období

Nejsme Amerika, rádi chodíme do práce a při nakupování nedáme dopustit na živý kontakt. Fondy zaměřené na maloobchodní centra a kancelářské budovy zažívají poslední roky v regionu střední Evropy velmi dobré období. Krizím navzdory.

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Spořící účet plně online

Spořící účet plně online

Spořte s úrokem 5,3 % ročně bez podmínek

Doporučujeme

Zkušený lékař zakládá kliniku celostní medicíny. Pacient není jen diagnóza, říká

Zkušený lékař zakládá kliniku celostní medicíny. Pacient není jen diagnóza, říká

Stál u zrodu tří zdravotnických zařízení, které prodal, když mohla naplno fungovat bez něj. Pak ale v...

Partners Financial Services