Partners Financial Services
Ikona žárovky

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Zender Property a.s., Praha, IČO: 27634701 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Zender Property a.s.. Údaje byly staženy 11. 8. 2023 z datové služby justice.cz
dle IČO 27634701. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 27634701 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního rejstříku

Aktuální rejstřík
Úplný rejstřík
RES
Datum vzniku a zápisu
9. 1. 2007
Obchodní firma
Zender Property s.r.o.
zapsáno 9. 1. 2007 vymazáno 14. 1. 2009
Zender Property a.s.
zapsáno 14. 1. 2009
Prověřit exekuce Reputace firmy
Firmy na stejné adrese
Rýmařovská 561, 199 00 Praha 9 - Letňany
zapsáno 9. 1. 2007 vymazáno 2. 2. 2022
Sídlo Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Hlavní město Praha
Obec: Praha
Část obce: Břevnov
Ulice: Šlikova
Adresní místo: Šlikova 1391/44
IČO
27634701
zapsáno 9. 1. 2007
Právní forma
Společnost s ručením omezeným
zapsáno 9. 1. 2007 vymazáno 14. 1. 2009
Akciová společnost
zapsáno 14. 1. 2009
Spisová značka
C 120409/MSPH Městský soud v Praze
zapsáno 9. 1. 2007 vymazáno 14. 1. 2009
B 14934/MSPH Městský soud v Praze
zapsáno 14. 1. 2009
Rizikovost společnosti

Poslední změny a události

8. 9. 2022
Změna adresy: člen statutárního orgánu Mgr. Ondřej Hartl
3. 2. 2022
Vymazán skutečný majitel Mgr. Ondřej Hartl
2. 2. 2022
Změna sídla z Rýmařovská 561, 199 00 Praha 9 - Letňany na Šlikova 1391/44, 169 00 Praha - Břevnov
2. 2. 2022
Vymazán akcionář Mgr. Ondřej Hartl
1. 6. 2021
Zapsán skutečný majitel Mgr. Ondřej Hartl, jako přímý skutečný majitel; koncový příjemce i osoba s koncovým vlivem

Všechny změny a události ve společnosti

Vizualizace obchodních vztahů a vazeb Více o vizualizacích

Zender Property a.s., IČO: 27634701: vizualizace vztahů osob a společností

Zender Property a.s., IČO: 27634701

Zobrazit vztahy a firmy
Předmět podnikání
Pronájem a půjčování movitých věcí
zapsáno 9. 1. 2007 vymazáno 20. 3. 2009
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor pronajímatelem, přičemž nejsou poskytovány jiné než základní služby zajišťující řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor
zapsáno 9. 1. 2007 vymazáno 20. 3. 2009
Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
zapsáno 9. 1. 2007 vymazáno 20. 3. 2009
Zprostředkování obchodu a služeb
zapsáno 9. 1. 2007 vymazáno 20. 3. 2009
Provozování cestovní kanceláře
zapsáno 29. 3. 2007
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
zapsáno 20. 3. 2009
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zapsáno 20. 3. 2009
Předmět činnosti
Správa vlastního majetku společnosti
zapsáno 29. 12. 2020
Základní kapitál
200 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 9. 1. 2007 vymazáno 29. 5. 2008
3 900 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 29. 5. 2008 vymazáno 14. 1. 2009
2 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
Společnost změnila právní formu z formy společnost s ručením omezeným na formu akciová společnost.
zapsáno 14. 1. 2009 vymazáno 29. 12. 2020
40 500 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
Společnost změnila právní formu zformy společnost sručením omezeným na formu akciová společnost.
zapsáno 29. 12. 2020
Akcie
100 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 20 000 Kč
zapsáno 14. 1. 2009
38500 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč
zapsáno 29. 12. 2020
Ostatní skutečnosti
Valná hromada společnosti Dotykačka Zender Property a.s. rozhodla dne 7.12.2020 o zvýšení základního kapitálu takto: a) Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku maximálně 77,000.000,- Kč (slovy: sedmdesát sedm milionů korun českých). b) Připouští se upisování akcií pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. c) Základní kapitál se zvyšuje s využitím přednostního práva upsáním 77.000 ks (slovy: sedmdesát sedm tisíc kusů) nových kmenových listinných akcií na jméno, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) každá, které nejsou určeny k obchodování na regulovaném trhu. S nově vydanými akciemi budou spojena stejná práva jako s dosavadními kmenovými akciemi. Emisní kurs každé z takto upisovaných akcií je roven jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) lze upsat 770 ks nových akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Upisovat lze pouze celé akcie. Nové akcie mohou být upsány pouze peněžitým vkladem. Nepeněžitý vklad se nepřipouští. Možnost započtení pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu nových akcií musí být schválena valnou hromadou Společnosti. d) Stávající akcionáři mají přednostní právo účastnit se na zvýšení základního kapitálu dle jejich vzájemného poměru akcií (pro rata). Místem pro vykonání přednostního práva na upisování akcií bude advokátní kancelář JUDr. Tomáše Kaisera, se sídlem na adrese Havlíčkova 1682/15, 110 00 Praha 1, a to každé pondělí až čtvrtek v rámci lhůty pro upisování akcií od 10:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00. Přednostní právo na upisování akcií bude možno v prvním kole vykonat ve lhůtě 2 týdnů od doručení informace o možnosti uplatnění přednostního práva na upisování akcií dle § 485 Zákona o obchodních korporacích. Akcionářům bude oznámen počátek běhu lhůty pro upisování akcií tak, že zásilka bude doručena akcionářům osobně nebo zaslána doporučeným dopisem s dodejkou na jejich adresu uvedenou v seznamu akcionářů. e) Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva v prvním kole upisování stávajícími akcionáři, budou v souladu se stanovami Společnosti nabídnuty představenstvem Společnosti dle jeho rozhodnutí určeným zájemcům, a to ostatním akcionářům či třetím osobám k převzetí závazku k novému vkladu v druhém kole, a to za stejných podmínek jak v prvním kole. Představenstvo si v souladu se stanovami vyhrazuje možnost rozhodnout, že akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva v prvním kole upisování stávajícími akcionáři, nebudou dále nabízeny k upisování v druhém kole. Akcie nebudou upisovány na základě veřejné nabídky, ani obchodníkem s cennými papíry. V případě, že nebyly v prvním ani v druhém kole upisování upsány akcie Společnosti, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje částky navrhovaného maximálního zvýšení základního kapitálu, zvýší se základní kapitál jen v rozsahu řádně upsaných akcií. f) Představenstvo Společnosti se určuje orgánem, který rozhodne o konečné částce zvýšení základního kapitálu. g)Každý upisovatel je povinen splatit 100 % emisního kursu upsaných akcií na bankovní účet Společnosti č. 35-8351790207/0100 vedený u Komerční banka, a.s. pro platby v CZK, ve lhůtě do 14 dnů ode dne upsání akcií. i) Připouští možnost započtení peněžité pohledávky akcionáře pana Mgr. Ondřeje Hartla, dat. nar. 27. 2. 1978, bytem Vostrovská 621/10, Dejvice, 160 00 Praha 6, vůči Společnosti z titulu smlouvy o úvěru ze dne 2. 9. 2020 ve výši jistiny úvěru 38.345.958,- Kč (slovy: třicet osm milionů tři sta čtyřicet pět tisíc devět set padesát osm korun českých), která bude započtena proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu nově upsaných akcií ve výši 38.500.000,- Kč (slovy: třicet osm milionů pět set tisíc korun českých), s tím, že zbývající částku, která se nezapočítává, uhradí akcionář - pan Mgr. Ondřej Hartl na bankovní účet Společnosti uvedený výše. Existence pohledávky tohoto akcionáře vůči Společnosti byla stvrzena zprávou auditora, s tím, že údaje o pohledávce uvedené odpovídají skutečnému stavu. Smlouva o započtení bude uzavřena mezi Společností a Mgr. Ondřejem Hartlem, ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od okamžiku uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že smlouva bude uzavřena v písemné formě, přičemž podpisy na této smlouvě budou úředně ověřeny.
zapsáno 7. 12. 2020 vymazáno 7. 12. 2020
Valná hromada společnosti Zender Property a.s. rozhodla dne 7.12.2020 o zvýšení základního kapitálu takto: a) Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku maximálně 77,000.000,- Kč (slovy: sedmdesát sedm milionů korun českých). b) Připouští se upisování akcií pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. c) Základní kapitál se zvyšuje s využitím přednostního práva upsáním 77.000 ks (slovy: sedmdesát sedm tisíc kusů) nových kmenových listinných akcií na jméno, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) každá, které nejsou určeny k obchodování na regulovaném trhu. S nově vydanými akciemi budou spojena stejná práva jako s dosavadními kmenovými akciemi. Emisní kurs každé z takto upisovaných akcií je roven jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) lze upsat 770 ks nových akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Upisovat lze pouze celé akcie. Nové akcie mohou být upsány pouze peněžitým vkladem. Nepeněžitý vklad se nepřipouští. Možnost započtení pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu nových akcií musí být schválena valnou hromadou Společnosti. d) Stávající akcionáři mají přednostní právo účastnit se na zvýšení základního kapitálu dle jejich vzájemného poměru akcií (pro rata). Místem pro vykonání přednostního práva na upisování akcií bude advokátní kancelář JUDr. Tomáše Kaisera, se sídlem na adrese Havlíčkova 1682/15, 110 00 Praha 1, a to každé pondělí až čtvrtek v rámci lhůty pro upisování akcií od 10:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00. Přednostní právo na upisování akcií bude možno v prvním kole vykonat ve lhůtě 2 týdnů od doručení informace o možnosti uplatnění přednostního práva na upisování akcií dle § 485 Zákona o obchodních korporacích. Akcionářům bude oznámen počátek běhu lhůty pro upisování akcií tak, že zásilka bude doručena akcionářům osobně nebo zaslána doporučeným dopisem s dodejkou na jejich adresu uvedenou v seznamu akcionářů. e) Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva v prvním kole upisování stávajícími akcionáři, budou v souladu se stanovami Společnosti nabídnuty představenstvem Společnosti dle jeho rozhodnutí určeným zájemcům, a to ostatním akcionářům či třetím osobám k převzetí závazku k novému vkladu v druhém kole, a to za stejných podmínek jak v prvním kole. Představenstvo si v souladu se stanovami vyhrazuje možnost rozhodnout, že akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva v prvním kole upisování stávajícími akcionáři, nebudou dále nabízeny k upisování v druhém kole. Akcie nebudou upisovány na základě veřejné nabídky, ani obchodníkem s cennými papíry. V případě, že nebyly v prvním ani v druhém kole upisování upsány akcie Společnosti, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje částky navrhovaného maximálního zvýšení základního kapitálu, zvýší se základní kapitál jen v rozsahu řádně upsaných akcií. f) Představenstvo Společnosti se určuje orgánem, který rozhodne o konečné částce zvýšení základního kapitálu. g)Každý upisovatel je povinen splatit 100 % emisního kursu upsaných akcií na bankovní účet Společnosti č. 35-8351790207/0100 vedený u Komerční banka, a.s. pro platby v CZK, ve lhůtě do 14 dnů ode dne upsání akcií. i) Připouští možnost započtení peněžité pohledávky akcionáře pana Mgr. Ondřeje Hartla, dat. nar. 27. 2. 1978, bytem Vostrovská 621/10, Dejvice, 160 00 Praha 6, vůči Společnosti z titulu smlouvy o úvěru ze dne 2. 9. 2020 ve výši jistiny úvěru 38.345.958,- Kč (slovy: třicet osm milionů tři sta čtyřicet pět tisíc devět set padesát osm korun českých), která bude započtena proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu nově upsaných akcií ve výši 38.500.000,- Kč (slovy: třicet osm milionů pět set tisíc korun českých), s tím, že zbývající částku, která se nezapočítává, uhradí akcionář - pan Mgr. Ondřej Hartl na bankovní účet Společnosti uvedený výše. Existence pohledávky tohoto akcionáře vůči Společnosti byla stvrzena zprávou auditora, s tím, že údaje o pohledávce uvedené odpovídají skutečnému stavu. Smlouva o započtení bude uzavřena mezi Společností a Mgr. Ondřejem Hartlem, ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od okamžiku uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že smlouva bude uzavřena v písemné formě, přičemž podpisy na této smlouvě budou úředně ověřeny.
zapsáno 7. 12. 2020 vymazáno 29. 12. 2020
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
zapsáno 7. 12. 2020

Statutární orgán

Jednatel
Mgr. Ondřej Hartl
Novákových, 180 00 Praha 8 - Libeň
Den vzniku funkce: 9. 1. 2007
zapsáno 9. 1. 2007 vymazáno 14. 1. 2009
Způsob jednání
Jednatel jedná jménem společnosti samostatně a bez omezení.
zapsáno 9. 1. 2007 vymazáno 14. 1. 2009

Statutární orgán - představenstvo

Člen představenstva
Mgr. Ondřej Hartl
Novákových, 180 00 Praha 8 - Libeň
Den vzniku členstvi: 14. 1. 2009
zapsáno 14. 1. 2009 vymazáno 20. 3. 2009
Člen představenstva
MUDr. Naděžda Hartlová
Novákových, 180 00 Praha 8 - Libeň
Den vzniku členstvi: 14. 1. 2009
zapsáno 14. 1. 2009 vymazáno 15. 11. 2016
Člen představenstva
Ladislav Král
Ohrozim, 798 03 Ohrozim
Den vzniku členstvi: 14. 1. 2009
Den zániku členstvi: 15. 1. 2019
zapsáno 14. 1. 2009 vymazáno 25. 5. 2020
Předseda představenstva
Mgr. Ondřej Hartl
Novákových, 180 00 Praha 8 - Libeň
Den vzniku funkce: 26. 1. 2009
Den vzniku členstvi: 14. 1. 2009
zapsáno 20. 3. 2009 vymazáno 27. 7. 2014
Předseda představenstva
Mgr. Ondřej Hartl
Vostrovská, 160 00 Praha - Dejvice
Den vzniku funkce: 26. 1. 2009
Den zániku funkce: 15. 1. 2019
Den vzniku členstvi: 14. 1. 2009
Den zániku členstvi: 15. 1. 2019
zapsáno 27. 7. 2014 vymazáno 25. 5. 2020
Člen představenstva
MUDr. Naděžda Hartlová
Novákových, 180 00 Praha - Libeň
Den vzniku členstvi: 14. 1. 2009
zapsáno 15. 11. 2016 vymazáno 9. 10. 2019
Člen představenstva
MUDr. Naděžda Hartlová
Nad Rokoskou, 182 00 Praha - Libeň
Den vzniku členstvi: 14. 1. 2009
Den zániku členstvi: 15. 1. 2019
zapsáno 9. 10. 2019 vymazáno 25. 5. 2020
Předseda představenstva
Mgr. Ondřej Hartl
Vostrovská, 160 00 Praha - Dejvice
Den vzniku funkce: 16. 1. 2019
Den vzniku členstvi: 16. 1. 2019
zapsáno 25. 5. 2020 vymazáno 8. 9. 2022
Člen představenstva
MUDr. Naděžda Hartlová
Nad Rokoskou, 182 00 Praha - Libeň
Den zániku funkce: 7. 12. 2020
Den vzniku členstvi: 16. 1. 2019
Den zániku členstvi: 7. 12. 2020
zapsáno 25. 5. 2020 vymazáno 29. 12. 2020
Člen představenstva
Ladislav Král
Ohrozim, 798 03 Ohrozim - Ohrozim
Den zániku funkce: 7. 12. 2020
Den vzniku členstvi: 16. 1. 2019
Den zániku členstvi: 7. 12. 2020
zapsáno 25. 5. 2020 vymazáno 29. 12. 2020
Člen představenstva
Mgr. Marek Šimák
Prvomájová, 153 00 Praha - Radotín
Den vzniku funkce: 7. 12. 2020
Den vzniku členstvi: 7. 12. 2020
zapsáno 29. 12. 2020 vymazáno 12. 2. 2021
Člen představenstva
Mgr. Marek Šimák
Minerální, 153 00 Praha - Radotín
Den vzniku funkce: 7. 12. 2020
Den vzniku členstvi: 7. 12. 2020
zapsáno 12. 2. 2021
Předseda představenstva
Mgr. Ondřej Hartl
Sportovní, 252 30 Řevnice - Řevnice
Den vzniku funkce: 16. 1. 2019
Den vzniku členstvi: 16. 1. 2019
zapsáno 8. 9. 2022
Počet členů
2
zapsáno 29. 12. 2020
Způsob jednání
Jménem společnosti jedná a podepisuje předseda představenstva samostatně nebo všichni členové představenstva společně.
zapsáno 14. 1. 2009 vymazáno 29. 12. 2020
Představenstvo zastupuje společnost. Za představenstvo jedná každý člen představenstva samostatně.
zapsáno 29. 12. 2020

Dozorčí rada

Člen dozorčí rady
Roman Kotek
Pecerady, 257 41 Týnec nad Sázavou - Pecerady
Den vzniku členstvi: 14. 1. 2009
zapsáno 14. 1. 2009 vymazáno 20. 3. 2009
Člen dozorčí rady
Radek Víšek
Chrást nad Sázavou, 257 41 Týnec nad Sázavou - Chrást nad Sázavou
Den vzniku členstvi: 14. 1. 2009
zapsáno 14. 1. 2009 vymazáno 26. 9. 2019
Člen dozorčí rady
Alena Králová
Ohrozim, 798 03 Ohrozim
Den vzniku členstvi: 14. 1. 2009
Den zániku členstvi: 15. 1. 2019
zapsáno 14. 1. 2009 vymazáno 25. 5. 2020
Předseda dozorčí rady
Roman Kotek
Pecerady, 257 41 Týnec nad Sázavou - Pecerady
Den vzniku funkce: 26. 1. 2009
Den zániku funkce: 14. 4. 2014
Den vzniku členstvi: 14. 1. 2009
Den zániku členstvi: 14. 4. 2014
zapsáno 20. 3. 2009 vymazáno 25. 5. 2020
Člen dozorčí rady
Radek Víšek
Břežany, 257 44 Lešany - Břežany
Den vzniku členstvi: 14. 1. 2009
Den zániku členstvi: 14. 4. 2014
zapsáno 26. 9. 2019 vymazáno 25. 5. 2020
Člen dozorčí rady
Alena Králová
Ohrozim, 798 03 Ohrozim - Ohrozim
Den zániku funkce: 7. 12. 2020
Den vzniku členstvi: 16. 1. 2019
Den zániku členstvi: 7. 12. 2020
zapsáno 25. 5. 2020 vymazáno 29. 12. 2020
Člen dozorčí rady
Ing. Petr Polívka
Vřesová, 251 01 Říčany - Říčany
Den vzniku funkce: 7. 12. 2020
Den vzniku členstvi: 7. 12. 2020
zapsáno 29. 12. 2020
Počet členů
1
zapsáno 29. 12. 2020

Jediný akcionář

Jediný akcionář
Mgr. Ondřej Hartl
Novákových, 180 00 Praha 8 - Libeň
zapsáno 14. 1. 2009 vymazáno 27. 7. 2014
Jediný akcionář
Mgr. Ondřej Hartl
Vostrovská, 160 00 Praha - Dejvice
zapsáno 27. 7. 2014 vymazáno 2. 2. 2022

Společníci

Společník
Mgr. Ondřej Hartl
Novákových, 180 00 Praha 8 - Libeň
zapsáno 9. 1. 2007 vymazáno 29. 5. 2008
Vklad 200 000 Kč
Splaceno 100,00 %
Obchodní podíl 100%
zapsáno 9. 1. 2007 vymazáno 29. 5. 2008
Společník
Mgr. Ondřej Hartl
Novákových, 180 00 Praha 8 - Libeň
zapsáno 29. 5. 2008 vymazáno 14. 1. 2009
Podíl
Vklad 3 900 000 Kč
Splaceno 100,00 %
Obchodní podíl 100%
zapsáno 29. 5. 2008 vymazáno 14. 1. 2009

Skuteční majitelé

Přímý skutečný majitel; Koncový příjemce i osoba s koncovým vlivem
Mgr. Ondřej Hartl
Vostrovská, 160 00 Praha - Dejvice
Automatický průpis: ano
Podíl na hlasování: 100,00 %
Podíl na prospěchu: 100,00 %
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 3. 2. 2022
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 27. 7. 2014
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Vlastnictví podílu na hlasovacích právech.
Vlastnictví podílu na prospěchu.
zapsáno 1. 6. 2021 vymazáno 3. 2. 2022

Hodnocení firmy

0
-
+

Sídlo společnosti na mapě

Sbírka listin

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Celebrity v rejstříku

Pavel Bém

Pavel Bém

psychiatr, horolezec, podnikatel a bývalý pražský primátor

-634
-
+
Ewa Farna

Ewa Farna

zpěvačka

-49
-
+
Libuše Šmuclerová

Libuše Šmuclerová

bývalá programová ředitelka TV Nova, dnes vede nakladatelství Ringier

-445
-
+
Ester Ledecká

Ester Ledecká

sportovkyně, olympijská vítězka

1585
-
+
Miroslav Pelta

Miroslav Pelta

podnikatel a majitel fotbalového klubu z Jablonce nad Nisou

-520
-
+
Simona Janoušková

Simona Janoušková

podnikatelka a manželka Romana Janouška, která se nerada fotí

-455
-
+

A tohle už jste četli?

Firmy s podobným IČO

Firmy s podobným názvem

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte.