Melantrich, akciová společnost pro grafický průmysl a nakladatelství v Praze a.s., IČO: 27636674 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Melantrich, akciová společnost pro grafický průmysl a nakladatelství v Praze a.s. Údaje byly staženy 11. 11. 2022 z datové služby justice.cz dle IČO 27636674. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 27636674 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu5. 8. 1924
Obchodní firma
od 22. 12. 2006

Melantrich, akciová společnost pro grafický průmysl a nakladatelství v Praze a.s.

od 5. 8. 1924 do 22. 12. 2006

Melantrich, akciová společnost pro grafický průmysl a nakladatelství v Praze

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 30. 4. 2012 do 19. 1. 2017
Praha, Na Poříčí , PSČ 110 00
od 22. 12. 2006 do 30. 4. 2012
České Budějovice, Matice Školské 106/11, PSČ 370 07
od 21. 9. 1926 do 22. 12. 2006
Praha II, Václavské náměstí 42
od 9. 7. 1926 do 21. 9. 1926
Praha II, Národní 6
od 5. 8. 1924 do 9. 7. 1926
Praha II, Václavské náměstí 42
IČO
od 22. 12. 2006

27636674

Identifikátor datové schránky:h8ne55y
Právní forma
od 5. 8. 1924
Akciová společnost
Spisová značka320 BXV, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 30. 4. 2012
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 6. 9. 1940
- Obchod s přístroji a součástkami sloužícími k mechanickému předvádění hudby, zpěvu, obrazů, výjevů a slovních přednesů, zejména filmem, televisí, gramofonem a pod.
od 30. 1. 1935
- Účel společnosti počínaje odstavcem 6. jest nyní
od 30. 1. 1935
- 6./Zřízovati a vésti insertní kanceláře pro časopisy a publikace vlastním neb cizím nákladem vydávané, jakož i zřizovati, a vesti informační, turistické a cestovní kanceláře k podpoře a k zvelebení těchto časopisů a publikací.
od 30. 1. 1935
- 7./ Opatřovati, do vlastnictví získávati nemovitosti pro společnost a pronajímati v nich byty a živnostenské provozovny.
od 30. 1. 1935
- 8./ K podpoře a k zvelebování inzerce v časopisech, a v publikacích společností vydávaných získávati ,do vlastnictví neb do komise movitosti, uskladňovati a propůjčovati je neb dále zcizovati.
od 23. 12. 1930
- vykonávati a opatřovati veškeré práce z odvětví grafického jmenovitě zřídíti a provozovati výrobní a obchodní podniky oboru knihtiskařského, kamenotiskařského, měditiskařského, zinkografii, fotografii, kartografii, tisk not, knihařství, kartonážnictví, vydavatelství, nakladatelství, knihkupectví včetně antikvariátu a obchodu s hudebninami, obrazy, jinými uměleckými díly a starožitostmi, zejména též tisknouti a na vlastní účet vydávati knihy periodické neb neperiodické časopisy a jiné tiskopisy
od 23. 12. 1930
- společnost ta má zvláště povinnost vydávati poučné spisy ze všech oborů věd k povznesení dělnických a lidových vrstev
od 23. 12. 1930
- nabývati, vyráběti, prodávati, zpracovávati a zužitkovávati hmoty, potřeby, stroje, nástroje a součástky všeho druhu z oborů sub.3. naznačených neb příbuzných zejména též nabývati, najímati a provozovati závody písmolijecké a závody jakéhokoliv druhu k výrobě papíru a k zpracování dřeva, dřevoviny, celulózy a vedlejších výrobků a odpadových látek, jakož i obchod se všemi s těmito a podobnými výrobky
od 23. 12. 1930
- zřizovati a vésti závody pro prodej časopisů, neb jiných tiskopisů vlastním neb cizím nákladem vydávaných
od 23. 12. 1930
- získávati a zužitkovati patenty a patentní práva, licence, ochranné známky, vzorková práva, koncese a živnostenská oprávnění všeho druhu, zakládati a provozovati, kupovati a prodávati, pachtovati a propachtovávati výrobny, živnosti a obchody ve vlastních neb najatých resp. pachtovaných budovách a nemovitostech, zejména výrobny, živnosti a obchody sloužící k zužitkování těchto budov a nemovitostí neb k podpoře i zvelebení časopisů a tiskopisů společností vydávaných
od 23. 12. 1930
- propůjčovati licence na základě nabytých práv a právních nároků shora uvedených
od 23. 12. 1930
- komerční neb průmyslová činnost všeho druhu v rámci společenských účelů, jakož i provozování všech společenské účely podporujících obchodu
od 23. 12. 1930
- zúčastniti se na podnicích shora uvedených ať přímo či nepřímo a přebírati zastoupení takových podniků
od 23. 12. 1930
- zřizovati pobočky a sklady doma i v cizině
od 23. 12. 1930
- tuto činnost může společnost vykonávati jen tehdy, dosáhne li potřebných oprávnění a bude-li šetřiti příslušných zákonů a nařízení
od 3. 1. 1930 do 23. 12. 1930
- převzíti dnem 1.1.1927 počínaje a provozovati pod vlastní firmou veškeré podniky provozované pod firmou "Spojené grafické ústavy Koppe Bellmann akc. spol." s veškerými aktivy a pasivy k 31.12.1926.
od 5. 8. 1924
- převzíti dnem 1.ledna 1923 počínaje veškeré podniky provozované firmou "Melantrich, družstevní podniky pro grafický průmysl, nakladatelství a knihkupectví v Praze, zapsané společenstvo s ručením obmezeným" se všemi aktivy a passivy, jak v bilanci k 31.12.1922 vykázáno
od 5. 8. 1924 do 23. 12. 1930
- zříditi a provozovati slévárnu písma, tovární knihařství a kartonážnictví jakož i velkoobchod papírem
od 5. 8. 1924 do 23. 12. 1930
- zejména pak vydávati poučné spisy ze všech oborů věd ku povznesení dělnických a lidových vrstev, kteroužto činnost může společnost vykonávati jen tehdy, dosáhne-li potřebných oprávnění a bude-li šetřiti příslušných zákonů a zařízení
Ostatní skutečnosti
od 22. 7. 2009 do 18. 1. 2010
- Zapisuje se: Dne 24. června 2009 přijala mimořádná valná hromada společnosti toto usnesení: Určení hlavního akcionáře: NEW AGE INVESTMENT, s.r.o., IČ: 40229726, se sídlem Praha 1, Staré Město, Dlouhá 727/39, PSČ 11000, je ke dni konání této mimořádné valné hromady hlavním akcionářem společnosti Melantrich, akciová společnost pro grafický průmys l a nakladatelství v Praze a.s. ve smyslu § 183i odst. 1 obchodního zákoníku. Přechod ostatních akcií na hlavního akcionáře: Všechny ostatní akcie, tj. 25 000 ks kmenových akcií, vydaných společností Melantrich, akciová společnost pro grafický průmysl a nakladatelství v Praze a.s. se sídlem České Budějovice, Matice Školské 106/11, PSČ 370 07, IČ: 27636674, v listinné podobě, znějících na jméno o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 67,- Kč s pořadovými čísly od 1 do 25 000 a 5000 ks kmenových akcií, vydaných společností Melantrich, akciová společnost pro grafický průmysl a nakladat elství v Praze a.s. se sídlem České Budějovice, Matice Školské 106/11, PSČ 370 07, IČ: 27636674, v listinné podobě, znějících na majitele o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 67,- Kč s pořadovými čísly od 25 001 do 30 000 přecházejí v souladu s ustanoven ím § 183l odst. 3 obchodního zákoníku na obchodní společnost NEW AGE INVESTMENT, s.r.o., IČ: 40229726, se sídlem Praha 1, Staré Město, Dlouhá 727/39, PSČ 11000, která je hlavním akcionářem společnosti Melantrich, akciová společnost pro grafický průmysl a nakladatelství v Praze a.s. Výše protiplnění: Obchodní společnost NEW AGE INVESTMENT, s.r.o., poskytne ostatním akcionářům společnosti Melantrich, akciová společnost pro grafický průmysl a nakladatelství v Praze a.s., jejichž akcie přecházejí v souladu s tímto rozhodnutím na společ nost NEW AGE INVESTMENT, s.r.o., za každou jednu kmenovou akcii, vydanou společností Melantrich, akciová společnost pro grafický průmysl a nakladatelství v Praze a.s., v listinné podobě, znějící na majitele, o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 67,- Kč p rotiplnění ve výši 65,17 Kč. Přiměřenost protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 1268-12/2009 zpracovaným dne 27. března 2009 společností INFO 7 - znalecká organizace, s.r.o., se sídlem Praha 6, Sbíhavá 455/2, PSČ 16200, IČ: 44266154. Lhůta pro poskytnutí protiplnění: Dosavadní vlastníci kmenových akcií, vydaných společností Melantrich, akciová společnost pro grafický průmysl a nakladatelství v Praze a.s. se sídlem České Budějovice, Matice Školské 106/11, PSČ 370 07, IČ: 27636674, v l istinné podobě, znějících na jméno o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 67,- Kč a kmenových akcií, vydaných společností Melantrich, akciová společnost pro grafický průmysl a nakladatelství v Praze a.s. se sídlem České Budějovice, Matice Školské 106/11, P SČ 370 07, IČ: 27636674, v listinné podobě, znějících na majitele o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 67,- Kč, které přecházejí v souladu s tímto rozhodnutím na obchodní společnost NEW AGE INVESTMENT, s.r.o., předloží společnosti Melantrich, akciová spo lečnost pro grafický průmysl a nakladatelství v Praze a.s. tyto akcie nebo hromadné listiny, které tyto akcie nahrazují, do 30 (třiceti) dnů ode dne přechodu vlastnického práva k těmto akciím na obchodní společnost NEW AGE INVESTMENT, s.r.o., podle § 183l odst. 3 obchodního zákoníku, a to v sídle společnosti ve středu anebo v pátek vždy od 9.00 hod. do 11.00 hod. Obchodní společnost NEW AGE INVESTMENT, s.r.o., poskytne ostatním akcionářům společnosti Melantrich, akciová společnost pro grafický průmysl a n akladatelství v Praze a.s., jejichž akcie přecházejí v souladu s tímto rozhodnutím na společnost NEW AGE INVESTMENT, s.r.o., protiplnění bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 (třiceti) dnů poté, co dosavadní akcionář předloží společnosti Melantrich, ak ciová společnost pro grafický průmysl a nakladatelství v Praze a.s., způsobem stanoveným v tomto rozhodnutí akcie nebo hromadné listiny, které tyto akcie nahrazují. Výplatu protiplnění zajišťuje pro společnost NEW AGE INVESTMENT, s.r.o., obchodník s cenný mi papíry, a to společnost CYRRUS, a.s., se sídlem Brno, Veveří 111 (Platinium), PSČ 61600, IČ: 63907020, u které byla hlavním akcionářem dle § 183i odst. 5 obchodního zákoníku složena peněžní částka ve výši potřebné k výplatě protiplnění.
od 29. 5. 2007 do 28. 6. 2007
- Usnesení valné hromady ze dne 24. 5. 2007 o zvýšení základního kapitálu společnosti: Částka, o kterou má být základní kapitál zvýšen: Zvyšuje se základní kapitál společnosti Melantrich, akciová společnost pro grafický průmysl a nakladatelství v Praze a.s. o 98,010.000,- Kč (devadesát osm milionů deset tisíc korun českých), tj. z částky 2,010.000,- Kč (dva miliony deset tisíc korun čes kých) na částku 100,020.000,- Kč (sto milionů dvacet tisíc korun českých) peněžitým vkladem, a to upsáním nových akcií s tím, že upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: Zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno upsáním nových akcií - 30 000 (třicet tisíc) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě každé akcie ve výši 3 267,- Kč (tři tisíce dvě stě šedesát sedm korun českých). Emisní kurs: Emisní kurs nově upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě, tj. 3 267,- Kč (tři tisíce dvě stě šedesát sedm korun českých). Nově upsané akcie nebudou kótované; s nově upisovanými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva. Nově upsané akcie jsou kmenové, znějící na jméno a v listinné podobě. Způsob upsání akcií: Úpis veškerých nových akcií proběhne ve 2 (dvou) kolech. V prvním kole budou veškeré nové akcie nabídnuty akcionářům společnosti k upsání s využitím přednostního práva akcionářů ve smyslu § 204a zákona č. 513/1991 Sb. v platném znění. V druhém kole budou všechny nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva akcionářů ve smyslu § 204a zákona č. 513/1991 Sb. v platném znění, nabídnuty k úpisu určitému zájemci. A/ Upisování akcií s využitím přednostního práva akcionářů: Všechny nové akcie budou nabídnuty akcionářům Společnosti k upsání s využitím přednostního práva akcionářů ve smyslu § 204a zákona č. 513/1991 Sb. v platném znění. Každý akcionář Společnosti má ve smyslu § 204a zákona č. 513/1991 Sb. v platném znění pře dnostní právo upsat část nových akcií Společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu Společnosti v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu Společnosti. Místo pro upisování akcií: Místo pro vykonání přednostního práva je zasedací místnost č. 3 v prvním patře Advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, se sídlem Sokolovská 49/5, Praha 8, PSČ 186 00, v pracovní dny od 9-11 hod. a od 13-15 hod. Lhůta pro upsání akcií: Lhůta pro vykonání přednostního práva je 15 (patnáct) kalendářních dní a počíná běžet první pracovní den následující po dni, kdy bude představenstvem Společnosti zveřejněna a oznámena informace o přednostním právu akcionářů ve smyslu § 204a zákona č. 51 3/1991 Sb. v platném znění. Informace o přednostním právu akcionářů a počátek běhu lhůty pro vykonání přednostního práva bude představenstvem Společnosti zveřejněna v Obchodním věstníku a oznámena akcionářům Společnosti způsobem pro svolání valné hromady Společnosti, tj. akcionářům vlastnícím akcie na majitele zveřejněním v Haló novinách a Obchodním věstníku, akcionářům vlastnícím akcie na jméno písemným oznámením zaslaným poštou na adresu sídla (bydliště) akcionářů, zapsanou v seznamu akcionářů. Pravidla postupu při splácení emisního kursu upsaných akcií: Emisní kurs upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem akcionářů. Každý akcionář Společnosti je oprávněn na každou jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 67,- Kč (šedesát sedm korun českých) upsat s využitím přednostního práva akcionářů ve smyslu § 204a zákona č. 513/1991 Sb. v platném znění, 1 (jeden) k us nové akcie Společnosti o jmenovité hodnotě 3.267,- Kč (tři tisíce dvě stě šedesát sedm korun českých). Emisní kurs veškerých nových akcií upisovaných s využitím přednostního práva akcionářů je 3.267,- Kč (tři tisíce dvě stě šedesát sedm korun českých) á 1 (jeden) kus akcie. B/ Upisování akcií předem určeným zájemcem: Všechny nové akcie Společnosti, které nud¨budou upsány s využitím přednostního práva akcionářů ve smyslu § 204a zákona č. 513/1991 Sb. v platném znění, budou po uplynutí lhůty pro úpis nových akcií s využitím přednostního práva nabídnuty k úpisu předem u rčenému zájemci, kterým je: NEW AGE INVESTMENT, s.r.o., se sídlem Praha 1, Králodvorská 1081/16, PSČ 110 00, IČ 402 29 726, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 42328. Místo pro upisování akcií: Místo pro upisování akcií bez využití přednostního práva je zasedací místnost č. 3 v prvním patře Advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, se sídlem Sokolovská 49/5, Praha 8, PSČ 186 00, v pracovní dny od 9-11 hod. a od 13-15 hod. Lhůta pro upsání akcií: Lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva předem určeným zájemcem je 15 (patnáct) kalendářních dní a počíná běžet první pracovní den následující po dni, kdy bude představenstvem Společnosti doručen předem určenému z ájemci návrh smlouvy o upsání akcií mezi Společností a určeným zájemcem, vyhotovený v souladu s § 204 odst. 5 zákona č. 513/1991 Sb. v platném znění. Pravidla postupu při splácení emisního kursu upsaných akcií: Emisní kurs upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem předem určeným zájemcem. Emisní kurs veškerých nových akcií upisovaných bez využití přednostního práva předem určeným zájemcem je 3.267,- Kč (tři tisíce dvě stě šedesát sedm korun českých) á 1 (jeden) kus akcie. Předem určený zájemce je povinen splatit nejméně 30 % (třicet procent) emisního kursu jím upsaných nových akcií Společnosti na zvláštní účet č. 1002xxxx zřízený ve smyslu § 204 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb. v platném znění, vedený u Živnostenské banky, a to ve lhůtě 3 (tří) pracovních dní od okamžiku, kdy předem určený zájemce upsal jednotlivé nové akcie Společnosti, jinak je jeho upsání jednotlivých nových akcií Společnosti neúčinné.
od 16. 9. 1953
- Výměrem ministerstva vnitra ze dne 5.9.1953 zn. II/3- 191.1-3/9-1953 byl prozatímní správce František Hracha odvolán a vymazuje se.
od 3. 8. 1950
- Vyhláškou ministra informací a osvěty čís. 1076 ú.l. II. č. 105/1950 byl podnik znárodněn a majetková podstata začleněna do firmy: Svoboda, tiskařské závody, národní podnik v Praze.
od 1. 3. 1948
- Výměrem ministerstva vnitra z 26.2.1948 čj. 3995/14-26/2-48- III/1 byl podle čl. 2 a 3 org. zák. č. 125/27 Sb. jmenován dalším prozatímním správcem JUDr. Václav Hulínský, ředitel Praha XVII V břízkách 350/11 a to s týmiž právy a povinnostmi jako již zapsaný prozatímní správce František Hracha.
od 25. 2. 1948
- Výměrem ministerstva vnitra z 24/2.1948 č.j. 3995/39-24/2- 48-III/1 jmenován podle čl. 2 a 3 org. zák. č. 125/27 Sb. František Hracha typograf, Praha XVI. V zálomu č. 1957 prozatímním správcem veškerých podniků a závodů společnosti. Tento prozatímní správce přejímá až do dalšího opatření veškerá práva statutárních orgánů společnosti a osob oprávněných firmu zastupovati a za ni znamenati.
od 25. 11. 1942
- Kolektivní prokura Ing. Jaroslava Simonidesa byla udělena pouze pro hlavní závod.
od 3. 10. 1940
- V Moravské Ostravě byl zřízen odštěpný závod s firmou téhož znění.
od 6. 9. 1940
- Akcie byly plně splaceny
od 6. 9. 1940
- Společnost zakládá se nyní na změněných stanovách, které byly usneseny valnými hromadami akcionářů dne 5. února a 20. června 1940, jakož i zmocněnou správní radou, dne 30. července 1940, a schváleny ministerstvem vnitra výnosem ze dne 26. srpna 1940, č. 26.269/1940-15.
od 6. 9. 1940
- Představenstvem jest správní rada skládající se nejméně z 9 a nejvíce z 15 členů. Z těchto volí valná hromada 9; ostatní mohou býti kooptováni.
od 6. 9. 1940
- Vyhlášky společnosti se uveřejňují v Úředním listě Protektorátu Čechy a Morava. Ostatní změny týkají se označení tuzemské měny a vnitřních poměrů společnosti.
od 8. 8. 1940
- Řádná valná hromada akcionářů ze dne 20. června 1940 se usnesla na zvýšení akciového kapitálu z K 12,000.000,- o dalších 18,000.000,- K, tudíž na K 30,000.000,- přeúčtováním částky k 11,650.246,63 z všeobecného reservního fondu, K 1,495.280,- z kapitálového reservního fondu, K 1,448.867,- z reservy ex 1938, K 3,405.606,37 z fondu zdaněných odpisů. Celkem K 18,000.000,- na účet akciového kapitálu a to tím způsobem, že dosavadních 25.000 kusů akcií na jméno znějících a plně splacených po 400,- K nom., jakož i 5.000 kusů akcií, majiteli
od 8. 8. 1940
- znějících a plně splacených rovněž po K 400,- nom. bude nakolkováno na 1.000,- K nominale a to s účinností od 1. ledna 1940, jak se na tom usnesly mimořádná valná hromada z 5. února 1940 a řádná valná hromada akcionářů ze dne 20. června 1940. Toto usnesení bylo schváleno ministerstvem vnitra výnosem ze dne 17. července 1940, č.j. 21557/1940-15.
od 18. 10. 1937 do 11. 1. 1954
- V Žilině byl zřízen odštěpný závod s firmou téhož znění ( též v 5 dalších zapsaných jazycích)
od 12. 8. 1936
- Zřízen byl v Brně odštěpný závod s firmou český : " Melantrich, akciová společnost pro grafický průmysl a nakladatelství v Praze , filiálka v Brně " ( též německy, francouzky, polsky, srbochorvatsky a rusky).
od 30. 1. 1935
- Dosavadní body 7 až 11 předmětu podniku mění se nyní na 9 až 13.
od 30. 1. 1935
- Valná hromada akciové společnosti " Melantrich akciová společnost pro grafický průmysl a nakladatelství v Praze" se usnesla ve valné hromadě akcionářů konané 6.června 1934na zvýšení akciového kapitálu z 6.000.000 Kč na 12 000.000 Kč použitím částky 6.000.000 Kč ze stabilisačního fondu zřízeného na podkladě východiskové bilance ku dni 1.ledna 1930,sestavené podle zákona ze dne 15.června 1927 č.78 Sb.z a n tím způsobem, že dosavadních 25.000 kusů akcií na jméno znějících a plně splacených po 200Kč
od 30. 1. 1935
- Ministerstvo vnitra schválilo v dohodě s ministerstvy financí a obchodu výnosem ze dne 15.ledna 1935 č.j.2471/1935 /15 změnu stanov v§§4 a 7 na níž se usnesly valná hromada akcionářů dne 6. června 1934 a zmocněná správní rada dne 10 ledna 1935 a podle nichž . a.) v § 7 uvedených akciový kapitál.
od 28. 4. 1931
- Kooptace členů správní rady. Františka Haška, Jaroslava Šaldy a Josefa Voseckého byla ve schůzi správní rady společnosti dne 26. května 1930 znovu usněsena.
od 3. 1. 1930
- Akcie byly plně splaceny přínosem firmy "Spojené grafické ústavy Koppe Bellmann akc.spol." se sídlem Praha Smíchov čp. 557 následkem jejího splynutí s firmou "Melantrich, akciová společnost pro grafický průmysl a nakladatelství v Praze".
od 3. 1. 1930
- Valná hromada akcionářů ze dne 13.2.1928 a zmocněná správní rada ze dne 11.9.1928 usnesli se na změně §§ 4,7,9,37,40,43, 44 a 45 stanov, kteréžto usnesení bylo schváleno výnosem ministerstva vnitra. D á l e k n i h a z n e h o d n o c e n a !!
od 22. 2. 1929
- Zapisuje se výnosem ministerstva vnitra ze dne 10.8.1928 čj. 46.189/1928/17 schválené valnou hromadou ze dne 15.2.1928 vzhledem k fuzi s akciovou společností "Spojené grafické ústavy Koppe Bellmann akc.spol." usnesené zamýšlené zvýšení akciové jistiny: 1.z dosavadních 4.000.000,-Kč o další 1.000.000,-Kč, tudíž na 5.000.000,-Kč vydáním nových 5.000 kusů plně splacených, majiteli znějících akcií po 200,-Kč nom. jakož i další 2.z dosavadních 4.000.000,-Kč vzhledem k usnesené fuzi se "Spojenými grafickými ústavy Koppe Bellmann akc.spol."
od 22. 2. 1929
- na 5.000.000,-Kč zvýšené o další 1.000.000,-Kč, tudíž na 6.000.000,-Kč vydáním dalších 5.000 kusů akcií po 200,-Kč nom. na jméno znějících a plně i hotově splacených.
od 25. 11. 1927
- Společnost zakládá se nyní též na stanovách změněných co do § 7, na kteréžto změně se usnesla valná hromada akcionářů ze dne 27.10.1926 a podle níž akciová listina společnosti zvýšena byla o další 2.000.000,-Kč, takže činí nyní, jak vedle v rubr. 6 a 7 uvedeno. Tato změna byla schválena výnosem ministerstva vnitra ze dne 5.10.1927č.63.106/1927-17
od 10. 5. 1927
- Zapisuje se zamýšlené zvýšení akciového kapitálu ze 2.000.000,-Kč na 4.000.000,-Kč vydáním 10.000 akcií na jméno znějících a úplně splacených ve jmenovité hodnotě po 200,-Kč, na němž se usnesla valná hromada společnosti dne 27.10.1926, a které bylo schváleno výnosem ministerstva vnitra ze dne 18.3.1927 č. 16547/1927-17.
od 5. 8. 1924
- Základní jmění firmy bylo plně splaceno.
od 5. 8. 1924
- Akciový kapitál opatřen způsobem v § 7 stanov blíže naznačeným.
od 5. 8. 1924
- Tato akciová společnost zakládá se na povolující listině ministerstva vnitra v Praze ve shodě s ministerstvy obchodu a financí ze dne 20.5.1924 č. 36.368/1924/17, na stanovách tímže výnosem schválených a na ustavujícím aktu ze dne 16.6.1924 č. 4530.
od 5. 8. 1924
- Doba trvání společnosti není časově omezena.
od 5. 8. 1924
- Představenstvo společnosti: představenstvem ve smyslu článku 227 a nás.obch.z. jest správní rada, skládající se nejvýše z 15 členů, z nich volí 12 valná hromada, ostatní mohou být kooptováni.
od 5. 8. 1924
- Vyhlášky: vyhlášky společnosti vydává správní rada a uveřujňují se v Úředním listě Československé republiky a v Českém Slově.
od 5. 8. 1924
- Název: Německy - Melantrich, Aktiengesellschaft für graphische Industrie und Verlag in Prag.
od 5. 8. 1924
- Francouzsky - Melantrich, Societe Anonyme de ĺindustrie graphigne et librairie a Prague.
od 5. 8. 1924
- Polsky - Melantrich, towarzystwo akcyjne przemyslu graficznego i wydawnictvo w Pradze.
od 5. 8. 1924
- Srbochorvatsky - Melantrich, akcionársko društvo za grafičku industriju i nakladništvo a Pragu
od 5. 8. 1924
- Rusky - Melantrich, akcioněrnoe obšestvo grafičeskoj promyšlenosti izgatělstvo v Prage.
Kapitál
od 19. 11. 2007
Základní kapitál 100 020 000 Kč, splaceno 100 %.
od 28. 6. 2007 do 19. 11. 2007
Základní kapitál 100 020 000 Kč
od 22. 1. 2007 do 28. 6. 2007
Základní kapitál 2 010 000 Kč, splaceno 100 %.
od 6. 9. 1940 do 22. 1. 2007
Základní kapitál 30 000 000 Kč
od 30. 1. 1935 do 6. 9. 1940
Základní kapitál 12 000 000 Kč
od 3. 1. 1930 do 30. 1. 1935
Základní kapitál 6 000 000 Kč
od 25. 11. 1927 do 3. 1. 1930
Základní kapitál 4 000 000 Kč
od 5. 8. 1924 do 25. 11. 1927
Základní kapitál 2 000 000 Kč
od 13. 12. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 30 000 v listinné podobě.
od 28. 6. 2007
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 30 000 v listinné podobě.
od 28. 6. 2007 do 13. 12. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 25 000 v listinné podobě.
od 28. 6. 2007 do 13. 12. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 5 000 v listinné podobě.
od 22. 1. 2007 do 28. 6. 2007
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 25 000 v listinné podobě.
od 22. 1. 2007 do 28. 6. 2007
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 5 000 v listinné podobě.
od 6. 9. 1940 do 22. 1. 2007
Akcie na jméno err, počet akcií: 25 000.
od 6. 9. 1940 do 22. 1. 2007
Akcie na majitele err, počet akcií: 5 000.
od 30. 1. 1935 do 6. 9. 1940
Akcie na jméno err, počet akcií: 25 000.
od 30. 1. 1935 do 6. 9. 1940
Akcie na majitele err, počet akcií: 5 000.
od 3. 1. 1930 do 30. 1. 1935
Akcie na jméno err, počet akcií: 25 000.
od 3. 1. 1930 do 30. 1. 1935
Akcie na majitele err, počet akcií: 5 000.
od 25. 11. 1927 do 3. 1. 1930
Akcie na jméno err, počet akcií: 20 000.
od 5. 8. 1924 do 25. 11. 1927
Akcie na jméno err, počet akcií: 10 000.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 4. 12. 2019
Ing. EMIL BUŘIČ - člen představenstva
Lány, Sadová, PSČ 270 61
den vzniku členství: 30. 10. 2019
od 13. 12. 2014 do 4. 12. 2019
Ing. EMIL BUŘIČ - člen představenstva
Lány, Sadová, PSČ 270 61
den vzniku členství: 30. 10. 2014 - 30. 10. 2019
den vzniku funkce: 13. 12. 2014 - 30. 10. 2019
od 22. 8. 2014 do 13. 12. 2014
Ing. EMIL BUŘIČ - člen představenstva
Lány, Sadová, PSČ 270 61
den vzniku členství: 30. 10. 2009 - 30. 10. 2014
od 9. 3. 2012 do 31. 10. 2016
Zdeněk Hruška - předseda představenstva
Praha 6 - Břevnov, Na Petřinách, PSČ 162 00
den vzniku členství: 5. 1. 2012 - 24. 10. 2016
den vzniku funkce: 5. 1. 2012 - 24. 10. 2016
od 9. 3. 2012 do 31. 10. 2016
Ivana Hejcmanová - místopředseda představenstva
Karlovy Vary, Mariánskolázeňská, PSČ 360 01
den vzniku členství: 5. 1. 2012 - 24. 10. 2016
den vzniku funkce: 5. 1. 2012 - 24. 10. 2016
od 26. 1. 2010 do 22. 8. 2014
Ing. Emil Buřič - člen představenstva
Praha 4 - Michle, Na Líše 1231/11, PSČ 141 00
den vzniku členství: 30. 10. 2009
od 22. 1. 2007 do 26. 1. 2010
Ing. Petr David - člen představenstva
Praha 10, Za kovárnou 422/21, PSČ 101 00
den vzniku členství: 29. 11. 2006 - 30. 10. 2009
od 22. 1. 2007 do 9. 3. 2012
Zdeněk Hruška - předseda představenstva
Praha 6, Na Petřinách 1897/29, PSČ 162 00
den vzniku členství: 29. 11. 2006 - 5. 1. 2012
den vzniku funkce: 29. 11. 2006 - 5. 1. 2012
od 22. 1. 2007 do 9. 3. 2012
Ivana Hejcmanová - místopředseda představenstva
Karlovy Vary, Mariánskolázeňská 304/11, PSČ 360 01
den vzniku členství: 29. 11. 2006 - 5. 1. 2012
den vzniku funkce: 29. 11. 2006 - 5. 1. 2012
od 22. 12. 2006 do 22. 1. 2007
JUDr. František Šimák - předseda představenstva
České Budějovice, Šindlovy Dvory 134, PSČ 370 01
den vzniku členství: 7. 9. 2005 - 29. 11. 2006
den vzniku funkce: 7. 9. 2005 - 29. 11. 2006
od 22. 12. 2006 do 22. 1. 2007
JUDr. Martin Radvan, LL.M. - místopředseda představenstva
Praha 6, Na Pískách 8/2583, PSČ 160 00
den vzniku členství: 7. 9. 2005 - 29. 11. 2006
den vzniku funkce: 7. 9. 2005 - 29. 11. 2006
od 22. 12. 2006 do 22. 1. 2007
Mgr. Andrea Stachová - člen představenstva
Praha 6 - Ruzyně, Dědinská 896/9, PSČ 161 00
den vzniku členství: 7. 9. 2005 - 29. 11. 2006
od 23. 12. 1946 do 22. 12. 2006
Josef Langr - člen správní rady
Brno-Židenice, Mrkosova 13
od 23. 12. 1946 do 22. 12. 2006
- poslanec - kooptovaný
od 25. 7. 1945 do 23. 12. 1946
Josef Novotný - člen správní rady
Praha XIX, Jiráskova 30
od 25. 7. 1945 do 23. 12. 1946
- ředitel - kooptován
od 25. 7. 1945 do 22. 12. 2006
Dr. Jan Jína - člen správní rady
Praha XVI, Pekařovo nábř. 7
od 25. 7. 1945 do 22. 12. 2006
- zplnomoc. ministr - kooptován
od 25. 7. 1945 do 22. 12. 2006
Doc.Dr.Ing. Emanuel Šlechta - člen správní rady
Praha II, Karlovo nám. 34
od 25. 7. 1945 do 22. 12. 2006
- kooptován
od 13. 6. 1945 do 22. 12. 2006
JUDr. Vladimír Šolc - člen správní rady
Praha - Spořilov, Jihovýchodní čp. 958
od 13. 6. 1945 do 22. 12. 2006
- advokát - kooptován
od 13. 6. 1945 do 22. 12. 2006
Dr. Gustav Loubal - člen správní rady
Brno - Král. Pole, Božetěchova 66
od 13. 6. 1945 do 22. 12. 2006
- profesor - kooptován
od 13. 6. 1945 do 22. 12. 2006
Dr. Hubert Ripka - člen správní rady
Praha III, Vlašská ul.
od 13. 6. 1945 do 22. 12. 2006
- ministr zahr. obchodu - kooptován
od 13. 6. 1945 do 22. 12. 2006
Dr. Prokop Drtina - člen správní rady
Praha II, Štěpánská ul. 40
od 13. 6. 1945 do 22. 12. 2006
- hotel Alcron - kooptován
od 30. 5. 1945 do 22. 12. 2006
Josef David - člen správní rady
Praha II, Spálená 18
od 30. 5. 1945 do 22. 12. 2006
- místopředseda vlády - kooptován
od 30. 5. 1945 do 22. 12. 2006
Dr. Petr Zenkl - člen správní rady
Praha XIX, Čechova 11
od 30. 5. 1945 do 22. 12. 2006
- ředitel a býv. primátor - kooptován
od 30. 5. 1945 do 22. 12. 2006
Františka Zeminová - člen správní rady
Praha XIV, Na Folimance 13
od 30. 5. 1945 do 22. 12. 2006
- poslankyně - kooptována
od 30. 5. 1945 do 22. 12. 2006
Jan Hájek - člen správní rady
Praha - Střešovice, Na Andělce 28
od 30. 5. 1945 do 22. 12. 2006
- odb. přednosta min. zahraničních věcí - kooptován
od 30. 5. 1945 do 22. 12. 2006
Julius Fürth - člen správní rady
Praha II, Štěpánská ul. 40
od 30. 5. 1945 do 22. 12. 2006
- ředitel - kooptován
od 30. 5. 1945 do 22. 12. 2006
Vladimír Tichota - člen správní rady
Praha VII, Malá Šternberkova 2
od 30. 5. 1945 do 22. 12. 2006
- adjunkt ČSD - kooptován
od 7. 4. 1942 do 28. 5. 1945
Karl Nowotny - člen správní rady
Praha I, Příkopy č. 33
od 7. 4. 1942 do 28. 5. 1945
- vrchní ředitel - kooptovaný
od 7. 4. 1942 do 28. 5. 1945
Alois Schweder - člen správní rady
Praha VII, Veverkova tř. 1
od 7. 4. 1942 do 28. 5. 1945
- ředitel v Praze - kooptovaný
od 23. 10. 1940 do 22. 10. 1942
Miloslav Šeplavý - člen správní rady
Praha XII, Benešovská 979
od 23. 10. 1940 do 22. 10. 1942
- nyní kooptovaný
od 23. 10. 1940 do 22. 10. 1942
František Hašek - člen správní rady
Praha II, Beethovenova 9
od 23. 10. 1940 do 22. 10. 1942
- dříve kooptovaný nyní volený
od 23. 10. 1940 do 30. 5. 1945
František Čeněk Bohuslav - člen správní rady
Praha II, Václavské nám. 68
od 23. 10. 1940 do 30. 5. 1945
- dříve kooptovaný nyní volený
od 23. 10. 1940 do 30. 5. 1945
Jindřich Kugler - člen správní rady
Praha XIX, Gluckovy sady 1418
od 23. 10. 1940 do 30. 5. 1945
- vrchní ředitel
od 23. 10. 1940 do 30. 5. 1945
JUDr. Břetislav Mikan - člen správní rady
Praha VII, Malá Šternberkova 4
od 23. 10. 1940 do 30. 5. 1945
- nyní kooptovaný
od 26. 7. 1940 do 23. 10. 1940
Miloslav Šeplavý - člen správní rady
Praha XII, Benešovská 1979
od 26. 7. 1940 do 23. 10. 1940
- ředitelský rada Zemské banky
od 26. 7. 1940 do 23. 10. 1940
Břetislav Mikan - člen správní rady
Praha VII, Malá Šternberkova 4
od 26. 7. 1940 do 23. 10. 1940
- odbor. rada
od 26. 7. 1940 do 23. 10. 1940
František Hašek - člen správní rady
Praha II, Beethovenova 9
od 26. 7. 1940 do 6. 9. 1945
Hynek Konečný - člen správní rady
Brno, Giskrova 33
od 26. 7. 1940 do 6. 9. 1945
- komerční rada v Brně
od 26. 7. 1940 do 22. 12. 2006
Ferdinand Menger - člen správní rady
Praha II, Trojanova 12
od 26. 7. 1940 do 22. 12. 2006
- generální ředitel Městské spořitelny Pražské
od 25. 8. 1939 do 23. 10. 1940
Jindřich Kugler - člen správní rady
Praha XIX-Dejvice, Na Cvičišti čp. 1418
od 25. 8. 1939 do 23. 10. 1940
- vrchní ředitel
od 25. 8. 1939 do 1. 10. 1941
Karel Titěra - kooptovaný člen správní rady
,
od 25. 8. 1939 do 1. 10. 1941
- byl valnou hromadou zvolen správním radou
od 25. 8. 1939 do 30. 5. 1945
Jaroslav Šalda - člen správní rady
Praha XVI-Smíchov, Světlá ulice čp. 1882
od 25. 8. 1939 do 30. 5. 1945
- vrchní ředitel
od 25. 8. 1939 do 30. 5. 1945
Ladislav Plíčka - člen správní rady
Praha XVI-Smíchov, Pod Hájem čp. 1542
od 25. 8. 1939 do 30. 5. 1945
- ředitel Hypoteční banky České
od 23. 8. 1937 do 22. 12. 2006
Karel Titěra - zámečník
Praha XVI - Smíchov, Mrazovka 1173
od 23. 8. 1937 do 22. 12. 2006
- kooptovaný člen správní rady
od 9. 4. 1937 do 23. 10. 1940
František Čeněk Bohuslav - kavárník
Praha II, Václavské náměstí 68
od 9. 4. 1937 do 23. 10. 1940
- kooptovaný člen správní rady
od 12. 8. 1936 do 12. 6. 1939
Jaroslav Šalda - člen správní rady
Praha Smíchov, Světlá 1882
od 12. 8. 1936 do 25. 8. 1939
JUDr. Antonín Klouda - člen správní rady
v Lysolajích, č.p.17
od 12. 8. 1936 do 26. 7. 1940
Václav Klofáč - člen správní rady
Královské Vinohrady, Na Šafránce 22
od 12. 8. 1936 do 26. 7. 1940
- je místopředseda senátu
od 12. 8. 1936 do 22. 12. 2006
Ferdinand Menger - člen správní rady
Praha - Dejvice, Komornická 15
od 30. 7. 1934 do 30. 5. 1945
Josef Malý - člen správní rady
Praha VII, Prokopova 129
od 30. 7. 1934 do 30. 5. 1945
- adjunkt českosloveských státních drah v Praze VII
od 8. 5. 1934 do 6. 5. 1940
Dr. Miroslav Klinger - člen správní rady
Praha XIV, Palackého náměstí 585
od 8. 5. 1934 do 6. 5. 1940
- kooptovaný člen správní rady a vrchní odborový rada M.N.O v Praze XIV Nuslích
od 28. 4. 1931 do 8. 5. 1934
Bohuslav Procházka - člen správní rady
Praha VII, Plynární 1031
od 28. 4. 1931 do 8. 5. 1934
- dříve kooptovaný nyní zvolen
od 28. 4. 1931 do 12. 8. 1936
Jaroslav Šalda - člen správní rady
Praha XVI Smíchov, Švedská 1882
od 28. 4. 1931 do 12. 8. 1936
- dříve volený nyní kooptovaný
od 28. 4. 1931 do 7. 8. 1939
Josef Vosecký - člen správní rady
Praha II, Dittrichova 9
od 28. 4. 1931 do 7. 8. 1939
- dříve volený nyní kooptovaný
od 28. 4. 1931 do 30. 5. 1945
Ferdinand Menger - člen správní rady
Praha II, Trojanova 12
od 28. 4. 1931 do 30. 5. 1945
- nyní náměstek vrchního ředitele Městské spořitelny Pražské, nyní v Praze XIX, Bubenči, Schnellova ulice 28.
od 26. 10. 1928 do 12. 8. 1936
Ferdinand Menger - člen správní rady
Praha II, Trojanova 12
od 26. 10. 1928 do 12. 8. 1936
- dříve kooptovaný nyní zvolen
od 26. 10. 1928 do 26. 7. 1940
Josef Skřivan - člen správní rady
Praha VII, Janovského 987
od 26. 10. 1928 do 22. 12. 2006
František Hašek - člen správní rady
Praha - Bubeneč, Pětidomí 247
od 26. 10. 1928 do 22. 12. 2006
- kooptovaný člen
od 14. 10. 1927 do 28. 4. 1931
Jaroslav Šalda - člen správní rady
Praha XII, Blanická 26
od 14. 10. 1927 do 28. 4. 1931
- dříve volený nyní kooptovaný
od 14. 10. 1927 do 12. 8. 1936
JUDr. Antonín Klouda - člen správní rady
není uvedena,
od 9. 7. 1926 do 14. 10. 1927
Jiří Stříbrný - člen správní rady
Praha VII, Ovenecká 1
od 9. 7. 1926 do 28. 1. 1930
Dr. Emil Franke - člen správní rady
Bubeneč, Bubeneč 553
od 9. 7. 1926 do 28. 4. 1931
Bohuslav Procházka - člen správní rady
Praha VII, Plynární 1031
od 9. 7. 1926 do 28. 4. 1931
- dříve volený nyní kooptovaný
od 9. 7. 1926 do 28. 4. 1931
Ferdinand Menger - člen správní rady
Praha II, Trojanova 12
od 9. 7. 1926 do 28. 4. 1931
- dříve volený nyní kooptovaný
od 9. 7. 1926 do 28. 4. 1931
Josef Vosecký - člen správní rady
Praha VII, Jirečkova 5
od 9. 7. 1926 do 28. 4. 1931
- dříve volený nyní kooptovaný
od 9. 7. 1926 do 12. 8. 1936
Václav Klofáč - člen správní rady
Královské Vinohrady, Na Šafránce 22
od 11. 9. 1925 do 26. 10. 1928
Josef Verner - člen správní rady
Nové Vysočany, Čechova 285
od 16. 6. 1925 do 23. 8. 1937
Emil Špatný - člen správní rady
Královské Vinohrady, Lužická 14
od 5. 8. 1924 do 16. 10. 1925
Jaroslav Šalda - člen správní rady
Praha, Sokolská 68
od 5. 8. 1924 do 9. 7. 1926
Ferdinand Menger - člen správní rady
Praha II, Trojanova 12
od 5. 8. 1924 do 9. 7. 1926
Bohuslav Procházka - člen správní rady
Praha VII, Plynární 1031
od 5. 8. 1924 do 9. 7. 1926
Josef Vosecký - člen správní rady
Praha VII, Jirečkova 5
od 5. 8. 1924 do 14. 10. 1927
Antonín Šolc - člen správní rady
Nusle - Údolí, Oldřichova 596
od 5. 8. 1924 do 26. 10. 1928
Alois Simonides - člen správní rady
Praha II, Jáma 8
od 5. 8. 1924 do 8. 5. 1934
František Chudý - člen správní rady
Praha VIII, Heydukova 897
od 5. 8. 1924 do 8. 5. 1934
Jan Peštal - člen správní rady
Smíchov, Březinka 14
od 5. 8. 1924 do 18. 10. 1937
Ladislav Pěnička - člen správní rady
Vysočany, Poděbradova 222
od 5. 8. 1924 do 26. 7. 1940
Jiří Pichl - člen správní rady
Královské Vinohrady, Máchova 8
od 5. 8. 1924 do 22. 10. 1942
Josef Maier - člen správní rady
Nusle - Údolí, Oldřichova 383
od 31. 10. 2016
Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně.
od 22. 12. 2006 do 31. 10. 2016
Jménem společnosti jedná za představenstvo předseda a místopředseda představenstva samostatně, ostatní členové představenstva jsou oprávněni jednat pouze společně s předsedou nebo místopředsedou představenstva.
od 5. 8. 1924 do 22. 12. 2006
Znamenání firmy: Děje se tím způsobem, že pod znění firmy kýmkoli psané neb vytištěné připojí souborně své vlastnoruční podpisy buď dva členové správní rady, neb jeden člen správní rady a jeden prokurista, tento vždy s dodatkem prokuru označujícím.
Prokura
od 22. 10. 1942 do 22. 12. 2006
Ing. Jaroslav Simonides
Praha XI, Přemyslovská 40
od 22. 10. 1942 do 22. 12. 2006
- náměstek ředitele - kolektivní prokurista
od 23. 10. 1940 do 22. 12. 2006
Josef Havel
Praha III, Ranková 18
od 23. 10. 1940 do 22. 12. 2006
- kolektivní prokura pro hlavní závod
od 26. 7. 1940 do 23. 10. 1940
Josef Havel
Praha III, Lužická 18
od 26. 7. 1940 do 23. 10. 1940
- kolektivní prokura pro hlavní závod
od 26. 7. 1940 do 22. 10. 1942
Josef Vitásek
Praha 2, Jindřišská ul. č. 7
od 26. 7. 1940 do 22. 10. 1942
- kolektivní prokura udělená pro hlavní závod
od 26. 7. 1940 do 10. 10. 1945
JUDr. Jaroslav Šalda
Praha XIX, Sušická 1829
od 26. 7. 1940 do 10. 10. 1945
- kolektivní prokura udělená pro hlavní závod
Dozorčí rada
od 31. 10. 2016
ZDENĚK HRUŠKA - člen dozorčí rady
Praha - Břevnov, Na Petřinách, PSČ 162 00
den vzniku členství: 24. 10. 2016
od 9. 3. 2012 do 31. 10. 2016
Ing. Petr Babulík - předseda dozorčí rady
Praha 6 - Suchdol, Nad Spáleným mlýnem, PSČ 165 00
den vzniku členství: 5. 1. 2012 - 24. 10. 2016
den vzniku funkce: 11. 1. 2012 - 24. 10. 2016
od 9. 3. 2012 do 31. 10. 2016
Ing. Ivan Zach - člen dozorčí rady
Slaný, Velvarská, PSČ 274 01
den vzniku členství: 5. 1. 2012 - 24. 10. 2016
od 9. 3. 2012 do 31. 10. 2016
JUDr. Martin Radvan, LL.M. - člen dozorčí rady
Praha 6 - Dejvice, Na Pískách, PSČ 160 00
den vzniku členství: 5. 1. 2012 - 24. 10. 2016
od 22. 1. 2007 do 9. 3. 2012
Ing. Petr Babulík - předseda dozorčí rady
Praha 6 - Suchdol, Nad Spáleným mlýnem 634/8, PSČ 165 00
den vzniku členství: 29. 11. 2006 - 5. 1. 2012
den vzniku funkce: 29. 11. 2006 - 5. 1. 2012
od 22. 1. 2007 do 9. 3. 2012
Ing. Ivan Zach - člen dozorčí rady
Slaný, Velvarská 136/1, PSČ 274 01
den vzniku členství: 29. 11. 2006 - 5. 1. 2012
od 22. 1. 2007 do 9. 3. 2012
JUDr. Martin Radvan, LL.M. - člen dozorčí rady
Praha 6, Na Pískách 8/2583, PSČ 160 00
den vzniku členství: 29. 11. 2006 - 5. 1. 2012
od 22. 12. 2006 do 22. 1. 2007
Ing. Pavel Končel - předseda dozorčí rady
Plzeň - jih, Šťáhlavy 610, PSČ 332 03
den vzniku členství: 7. 9. 2005 - 29. 11. 2006
den vzniku funkce: 7. 9. 2005 - 29. 11. 2006
od 22. 12. 2006 do 22. 1. 2007
Mgr. František Janda - člen dozorčí rady
Praha 7, Milady Horákové 86, PSČ 170 00
den vzniku členství: 7. 9. 2005 - 29. 11. 2006
den vzniku funkce: 7. 9. 2005
od 22. 12. 2006 do 22. 1. 2007
Mgr. Ondřej Kmoch - člen dozorčí rady
Pelhřimov, Konečná 1577, PSČ 393 01
den vzniku členství: 7. 9. 2005 - 29. 11. 2006
Akcionáři
od 19. 1. 2017
GES ASSET HOLDING, a.s., IČO: 26427044
Praha 1 - Nové Město, Na Poříčí 1079/3a, PSČ 110 00
od 16. 11. 2016 do 19. 1. 2017
MELANTRICH REAL a.s. v likvidaci, IČO: 27889157
Praha 1 - Nové Město, Na Poříčí 1079/3a, PSČ 110 00
od 9. 3. 2012 do 16. 11. 2016
MELANTRICH REAL a.s., IČO: 27889157
Praha 1 - Nové Město, Na Poříčí, PSČ 110 00
od 18. 1. 2010 do 9. 3. 2012
NEW AGE INVESTMENT,s.r.o., IČO: 40229726
Praha 1 - Staré Město, Dlouhá 727/39, PSČ 110 00
Hodnocení firmy
+1
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Tomáš  Břínek

Tomáš Břínek

- výtvarník, TMBK

+4

+
-
Lucie Borhyová

Lucie Borhyová

- moderátorka

-76

+
-
Jiří Šlégr

Jiří Šlégr

- hokejista, olympijský vítěz

-154

+
-
Viktor Kožený

Viktor Kožený

- mezinárodně stíhaný podnikatel

-295

+
-
Jaromír  Soukup

Jaromír Soukup

- moderátor, mediální magnát

-578

+
-
Tomio Okamura

Tomio Okamura

- moravsko-japonský podnikatel

-896

+
-

A tohle už jste četli?

EET definitivně končí. Nevrátí se ani jako dobrovolná

EET definitivně končí. Nevrátí se ani jako dobrovolná

Podnikatelé se už nebudou muset znovu zapojit do elektronické evidence tržeb (EET), jejímž původním cílem bylo omezit daňové úniky. Definitivní zrušení této povinnosti dnes potvrdili poslanci na návrh koaliční vlády ODS, STAN, KDU-ČSL, TOP 09 a Pirátů.

Mateřská a rodičovská pro OSVČ v roce 2023. Kdo má nárok a jak se počítá

Mateřská a rodičovská pro OSVČ v roce 2023. Kdo má nárok a jak se počítá

Kdy má podnikatelka nárok na mateřskou a jak je to s čerpáním rodičovského příspěvku? Poradíme. Máme i kalkulačky.

Sociální pojištění OSVČ 2023. Minimální zálohy a pravidla

Sociální pojištění OSVČ 2023. Minimální zálohy a pravidla

Jak se platí zálohy na důchodové pojištění podnikatelů? Kolik dělá nemocenské pojištění? A co se mění pro rok 2023? Tady je přehled.

Doporučujeme

Vláda mění plány. Energetická krize zbourala její pravicovou politiku

Vláda mění plány. Energetická krize zbourala její pravicovou politiku

Pravicová politika – taková, kterou si nalinkovala občanskými demokraty vedená pětikoalice – bere za...

Jak nosit šaty v zimě. Čokoládově hnědé odstíny a pohádkově malebné kombinace, vrstvy dokonale zahřejí

Jak nosit šaty v zimě. Čokoládově hnědé odstíny a pohádkově malebné kombinace, vrstvy dokonale zahřejí

Nosíte ráda šaty a sukně, ale v zimě přecházíte na kalhoty, protože nevíte, jak šaty nakombinovat a jak...

Partners Financial Services