Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Prokopova Development a.s.
IČO: 27663281

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
Finanční subjekty
 
 
 
Datum zápisu24. 10. 2005
Obchodní firma
od 24. 10. 2005

Prokopova Development a.s.

Sídlo
od 25. 4. 2006 do 17. 10. 2007
Praha 2, Mánesova 917/28, PSČ 120 00
od 24. 10. 2005 do 25. 4. 2006
Brno, Masarykova 410/28, PSČ 602 00
IČO
od 24. 10. 2005

27663281

DIČ

CZ27663281

Identifikátor datové schránky:529fubz
Právní forma
od 24. 10. 2005
Akciová společnost
Spisová značka10799 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 10. 12. 2014
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 10. 12. 2014
- prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
od 8. 10. 2008
- hostinská činnost
od 8. 10. 2008 do 10. 12. 2014
- pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor a základní služby s tímto pronájmem spojené
od 8. 10. 2008 do 10. 12. 2014
- správa a údržba nemovitostí
od 8. 10. 2008 do 10. 12. 2014
- pronájem a půjčování věcí movitých
od 8. 10. 2008 do 10. 12. 2014
- velkoobchod
od 8. 10. 2008 do 10. 12. 2014
- specializovaný maloobchod
od 8. 10. 2008 do 10. 12. 2014
- směnárenská činnost
od 8. 10. 2008 do 10. 12. 2014
- ubytovací služby
od 25. 4. 2006 do 10. 12. 2014
- inženýrská činnost v investiční výstavbě
od 25. 4. 2006 do 10. 12. 2014
- zprostředkování obchodu a služeb
od 25. 4. 2006 do 10. 12. 2014
- realitní činnost
od 24. 10. 2005 do 10. 12. 2014
- správa vlastního majetku
Předmět činnosti
od 10. 12. 2014
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
od 10. 12. 2014
- správa vlastního majetku
od 10. 12. 2014
- směnárenská činnost
Ostatní skutečnosti
od 5. 11. 2007 do 21. 12. 2007
- 1. Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 15.340.000,-- Kč (slovy patnáctmilionůtřistačtyřicettisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. ------------------------------------ 2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno:---------------------------------------------------- a) 153 (jednostopadesáttři) kusy listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost je omezena předchozím souhlasem představenstva společnosti a předkupním právem akcioná řů dle stanov, ---------------------------------------------- b) 2 (dva) kusy listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 20.000,-- Kč (dvacettisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost je omezena předchozím souhlasem představenstva společnosti a předkupním právem akcionářů dle stanov. ----- ------------------------------------------------------------------- Všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebudou kótované.--- 3. Všichni akcionáři společnosti se přednostního práva akcionářů na upisování akcií dle ustanovení § 204a, odstavce 7 obchodního zákoníku vzdali prohlášením učiněným na valné hromadě. ----------------------------------------------------------------------- ------------------ 4. Upsání všech 153 (jednostopadesátitří) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost je omezena předchozím souhlasem představenstva společnosti a předkupním právem akcionářů dle stanov, a 2 (dvou) kusů listinných akcií společnosti strana dvacátášestá o jmenovité hodnotě 20.000,-- Kč (dvacettisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost je omezena předchozím souhlasem představenstva společnosti, a předkupním právem akcionářů dle stanov, bude nabídnuto určitým zájemcům takto:---- a) upsání 102 (jednostodvou) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost je omezena předchozím souhlasem představenstva společnosti a předkupním pr ávem akcionářů dle stanov, bude nabídnuto určitému zájemci ? společnosti RION, s.r.o., se sídlem Praha 5, Malá Strana, Mělnická 13/582, IČ 251 17 351, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, číslo vložky 51139, (dále též jen ?RION, s.r.o.? nebo jen ?určitý zájemce?), b) upsání 51 (padesátijednoho) kusu kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost je omezena předchozím souhlasem představenstva společnosti a předkupním právem akcionářů dle stanov, bude nabídnuto určitému zájemci ? společnosti CK MIRA spol. s r.o., se sídlem Praha 5, Mělnická 13, IČ 496 18 857, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, číslo vložky 24141, (dále též jen ?C K MIRA spol. s r.o.? nebo jen ?určitý zájemce?),---------- c) upsání 1 (jednoho) kusu kmenové listinné akcie společnosti o jmenovité hodnotě 20.000,-- Kč (dvacettisíc korun českých) znějící na jméno, jejíž převoditelnost je omezena předchozím souhlasem představenstva společnosti a předkupním právem akcionářů dle stanov, bude nabídnuto určitému zájemci ? Ing. Renatě R a k u - š a n o v é , r.č. 66 61 20/1052, bytem Praha 8, Cítovská 827/21, PSČ 184 00, (dále též jen ?určitý zájemce?),----------------------------------------------------------------------- ------------ d) upsání 1 (jednoho) kusu kmenové listinné akcie společnosti o jmenovité hodnotě 20.000,-- Kč (dvacettisíc korun českých) znějící na jméno, jejíž převoditelnost je omezena předchozím souhlasem představenstva společnosti a předkupním právem akcionářů dle stanov, bude nabídnuto určitému zájemci ? Ing. Michalu R a k u - š a n o v i , r.č. 63 09 07/0515, bytem Praha 8, Cítovská 827/21, PSČ 180 00, (dále též jen ?určitý zájemce?).------------------------------------------------------------------ 5. Akcie je možno upsat v provozovně společnosti RION, s.r.o. ? hotel Globus, Praha 4 - Chodov, Gregorova 2115/10, v pracovních dnech od 8,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí dva měsíce a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci.--------------------------------------------------------------------------------------- 6. Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 2 05 odstavci 3) obchodního zákoníku. ------------------------------------------------------------------- 7. Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost Prokopova Development a.s. určitým zájemcům písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouv y o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. ------------------------------------------------------------------------ --- 8. Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých) bude upsána emisním kurzem 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých), jedna akcie společno sti o jmenovité hodnotě 20.000,-- Kč (dvacettisíc korun českých) bude upsána emisním kurzem 20.000,-- Kč (dvacettisíc korun českých). ---------------------------------------------------------- 9. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem.--------------------------------- Peněžitý vklad je upisovatel povinen splatit nejpozději ve lhůtě dvou měsíců ode dne upsání akcií. -------------------------------------------------------------------------------------------- Celý peněžitý vklad je upisovatel povinen splatit složením na zvláštní účet společnosti číslo 217xxxx vedený u společnosti Československá obchodní banka, a.s., který za tím účelem společnost otevřela na své jméno. Dle ustanovení § 204 odstavce 2) obchodního zákoníku banka nesmí umožnit společnosti disponovat se splaceným vkladem vloženým na tento účet před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Připouští se možnost, aby emisní kurs akcií byl splacen započtením pohledávek takto:--- a) proti pohledávce společnosti Prokopova Development a.s. ve výši 10.200.000,-- Kč (desetmilionůdvěstětisíc korun českých) za určitým zájemcem ? společností RION, s.r.o. z titulu splacení emisního kursu upsaných akcií byla započtena část jistiny peněžité pohledávky společnosti RION, s.r.o. za společností Prokopova Development a.s. ve výši 10.200.000,-- Kč (desetmilionůdvěstětisíc korun českých) z titulu smlouvy o úvěru uzavřené dne 27. září 2007 společností RION, s.r.o., na straně jedné jako věřitelem, a společností Prokopova Development a.s., na straně druhé jako dlužníkem, ohledně úvěru ve výši 15.400.000,-- Kč (patnáctmilionůčtyřistatisíc korun českých), -- b) proti pohledávce společnosti Prokopova Development a.s. ve výši 5.100.000,-- Kč (pětmilionůjednostotisíc korun českých) za určitým zájemcem ? společností CK MIRA spol. s r.o. z titulu splacení emisního kursu upsaných akcií byla započtena část jistiny peněžité pohledávky společnosti CK MIRA spol. s r.o. za společností Prokopova Development a.s. ve výši 5.100.000,-- Kč (pětmilionůjednostotisíc korun českých) z titulu smlouvy o úvěru uzavřené dne 27. září 2007 mezi společností CK MIRA spol. s r.o., na st raně jedné jako věřitelem, a společností Prokopova Development a.s., na straně druhé jako dlužníkem, ohledně úvěru ve výši 7.800.000,-- Kč (sedmmilionůosmsettisíc korun českých). ----------------------------------------------------- 10. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení:-------------------------------------------- Návrh smlouvy o započtení pohledávek předloží představenstvo společnosti Prokopova Development a.s. určitému zájemci současně s návrhem smlouvy o upsání akcií dle bodu 7 tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. Návrhem smlouvy o započtení pohledáv ek je společnost vázána po dobu lhůty pro splacení emisního kursu upsaných akcií. Podpisy účastníků smlouvy budou úředně ověřeny.----------------------------------------
od 14. 4. 2006
- Převody akcií podléhají předchozímu souhlasu představenstva společnosti.
Kapitál
od 21. 12. 2007
Základní kapitál 17 340 000 Kč, splaceno 100 %.
od 14. 4. 2006 do 21. 12. 2007
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 24. 10. 2005 do 14. 4. 2006
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 30 %.
od 21. 12. 2007
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 102.
od 21. 12. 2007
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 153.
od 24. 10. 2005 do 21. 12. 2007
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 100.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 11. 8. 2015
Ing. MICHAL MALÁK - předseda představenstva
Praha - Braník, U dubu, PSČ 147 00
den vzniku členství: 16. 10. 2014
den vzniku funkce: 16. 10. 2014
od 10. 12. 2014
Ing. MICHAL RAKUŠAN - člen představenstva
Praha - Dolní Chabry, Cítovská, PSČ 184 00
den vzniku členství: 16. 10. 2014
od 10. 12. 2014
Ing. MILAN RAKUŠAN - člen představenstva
Praha - Dolní Chabry, Cítovská, PSČ 184 00
den vzniku členství: 16. 10. 2014
od 10. 12. 2014
Ing. RENÁTA RAKUŠANOVÁ - člen představenstva
Praha - Dolní Chabry, Cítovská, PSČ 184 00
den vzniku členství: 16. 10. 2014
od 10. 12. 2014 do 11. 8. 2015
Ing. MICHAL MALÁK - člen představenstva
Praha - Braník, U dubu, PSČ 147 00
den vzniku členství: 16. 10. 2014
od 12. 2. 2008 do 10. 12. 2014
Ing. Renáta Rakušanová - třetí místopředseda představenstva
Praha 8 - Dolní Chabry, Cítovská 827/21, PSČ 184 00
den vzniku členství: 31. 1. 2008 - 16. 10. 2014
den vzniku funkce: 30. 1. 2008 - 16. 10. 2014
od 17. 10. 2007 do 12. 2. 2008
Milan Chmel - třetí místopředseda představenstva
Praha 4, Blatenská 2182/17, PSČ 148 00
den vzniku členství: 28. 9. 2007 - 30. 1. 2008
den vzniku funkce: 4. 10. 2007 - 30. 1. 2008
od 17. 10. 2007 do 10. 12. 2014
Ing. Michal Malák - předseda představenstva
Praha 10, Na Šafránce 10, PSČ 101 00
den vzniku členství: 28. 9. 2007 - 16. 10. 2014
den vzniku funkce: 4. 10. 2007 - 16. 10. 2014
od 17. 10. 2007 do 10. 12. 2014
Ing. Michal Rakušan - první místopředseda představenstva
Praha 8, Cítovská 827/21, PSČ 180 00
den vzniku členství: 28. 9. 2007 - 16. 10. 2014
den vzniku funkce: 4. 10. 2007 - 16. 10. 2014
od 17. 10. 2007 do 10. 12. 2014
Ing. Milan Rakušan - druhý místopředseda představenstva
Praha 8, Cítovská 826/19, PSČ 180 00
den vzniku členství: 28. 9. 2007 - 16. 10. 2014
den vzniku funkce: 4. 10. 2007 - 16. 10. 2014
od 25. 8. 2006 do 17. 10. 2007
Mag. Raimund Kirchleitner - třetí místopředseda představenstva
1010 Vídeň, Bankgasse 2, Rakouská republika
den vzniku členství: 30. 6. 2006 - 28. 9. 2007
den vzniku funkce: 13. 7. 2006 - 28. 9. 2007
od 14. 4. 2006 do 25. 8. 2006
Mag. Iur. Benedikt Attems - třetí místopředseda představenstva
Praha 5 - Smíchov, Štefánikova 32, PSČ 150 00
den vzniku členství: 2. 1. 2006 - 30. 6. 2006
den vzniku funkce: 10. 1. 2006 - 30. 6. 2006
od 14. 4. 2006 do 17. 10. 2007
Jonathan Adrian Jackson - předseda představenstva
Londýn, East Dulwich, Glengarry Road 78, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
den vzniku členství: 2. 1. 2006 - 28. 9. 2007
den vzniku funkce: 10. 1. 2006 - 28. 9. 2007
od 14. 4. 2006 do 17. 10. 2007
Peter Oesterle - první místopředseda představenstva
Praha 5 - Smíchov, Štefánikova 32, PSČ 150 00
den vzniku členství: 2. 1. 2006 - 28. 9. 2007
den vzniku funkce: 10. 1. 2006 - 28. 9. 2007
od 14. 4. 2006 do 17. 10. 2007
Ing. Martin Pilka - druhý místopředseda představenstva
Brno, Vycházková 553/2, PSČ 621 00
den vzniku členství: 25. 11. 2005 - 28. 9. 2007
den vzniku funkce: 10. 1. 2006 - 28. 9. 2007
od 24. 10. 2005 do 14. 4. 2006
Ing. Martin Pilka - předseda představenstva
Brno, Vycházková 553/2, PSČ 621 00
den vzniku členství: 24. 10. 2005 - 2. 1. 2006
den vzniku funkce: 24. 10. 2005 - 10. 1. 2006
od 24. 10. 2005 do 14. 4. 2006
Tamara Badálková - místopředseda představenstva
Brno, Kunštátská 15, PSČ 621 00
den vzniku členství: 24. 10. 2005 - 2. 1. 2006
den vzniku funkce: 24. 10. 2005 - 2. 1. 2006
od 24. 10. 2005 do 14. 4. 2006
Ing. Jiří Dolák - člen představenstva
Praha 3, Na Jarově 1987/46, PSČ 130 00
den vzniku členství: 24. 10. 2005 - 2. 1. 2006
od 10. 12. 2014
Společnost zastupuje kterýkoliv člen představenstva samostatně.
od 21. 12. 2007 do 10. 12. 2014
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti samostatně kterýkoliv člen představenstva.
od 14. 4. 2006 do 21. 12. 2007
Způsob jednání: Jménem společnosti jednají a podepisují vždy nejméně: předseda představenstva spolu s prvním místopředsedou představentva, nebo předseda představenstva spolu s třetím místopředsedou představenstva, nebo první místopředseda představenstava spolu s druhým místopředsedou představenstva, nebo druhý místopředseda představenstva spolu s třetím místopředsedou představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané, vytištěné či jinak vyznačené obchodní firmě společnosti připojí členové představenstva své podpisy.
od 24. 10. 2005 do 14. 4. 2006
Způsob jednání: Za společnost jedná předseda představenstva nebo místopředseda představenstva samostatně, ostatní členové představenstva jednají vždy dva společně.
Dozorčí rada
od 11. 8. 2015
ROMAN MÜLLER - člen dozorčí rady
,
den vzniku členství: 16. 10. 2014
od 10. 12. 2014 do 11. 8. 2015
ROMAN MÜLLER - člen dozorčí rady
Praha - Kobylisy, Jelínkova, PSČ 182 00
den vzniku členství: 16. 10. 2014
od 12. 2. 2008 do 10. 12. 2014
Milan Chmel - člen dozorčí rady
Praha 4 - Chodov, Blatenská 2182/17, PSČ 148 00
den vzniku členství: 30. 1. 2008 - 16. 10. 2014
od 17. 10. 2007 do 12. 2. 2008
Ing. Renata Rakušanová - člen dozorčí rady
Praha 8, Cítovská 827/21, PSČ 184 00
den vzniku členství: 28. 9. 2007 - 30. 1. 2008
od 17. 10. 2007 do 10. 12. 2014
Roman Müller - člen dozorčí rady
Praha 10, Bramboříková 2996/1, PSČ 100 00
den vzniku členství: 28. 9. 2007 - 16. 10. 2014
od 17. 10. 2007 do 10. 12. 2014
Mgr. Michaela Bartošová - člen dozorčí rady
Hradec Králové, Manželů Zemánkových 1031/15, PSČ 500 03
den vzniku členství: 28. 9. 2007 - 16. 10. 2014
od 14. 4. 2006 do 17. 10. 2007
Mag. Marie-Theres Tauber - předseda dozorčí rady
Vídeň, Bankgasse 2, 1010, Rakouská republika
den vzniku členství: 2. 1. 2006 - 28. 9. 2007
den vzniku funkce: 5. 1. 2006 - 28. 9. 2007
od 24. 10. 2005 do 14. 4. 2006
Ing. René Poruba - člen dozorčí rady
Praha 6, Eliášova 468/30, PSČ 160 00
den vzniku členství: 24. 10. 2005 - 2. 1. 2006
od 24. 10. 2005 do 17. 10. 2007
Ing. Jan Ditz - člen dozorčí rady
Praha 9, Nepilova 903/3, PSČ 190 00
den vzniku členství: 24. 10. 2005 - 28. 9. 2007
od 24. 10. 2005 do 17. 10. 2007
Denisa Kodetová - člen dozorčí rady
Žamberk, Lukavská 1263, PSČ 564 01
den vzniku členství: 24. 10. 2005 - 28. 9. 2007
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Nekopu do hráče, jdu po míči. Jak se staví tým pro finanční poradenství

19. 9. 2020 | | Martin Vlnas | 1 komentářů

Nekopu do hráče, jdu po míči. Jak se staví tým pro finanční poradenství

Kariéra finančního poradce se vám slibně rozjíždí, klientů přibývá a vy najednou zjistíte, že by bylo fajn nebýt na všechno sám. Jenže kde sehnat ty správné lidi, jak je namotivovat a hlavně jak je udržet, aby vám po dvou měsících nedali košem? Michal Krejčí, který vede v Partners tým 230 lidí, má v rukávu pár tipů, které by vám mohly usnadnit krušné začátky.

Technické normy budou zdarma, podnikatelé ušetří

18. 9. 2020 | | Petr Kučera | 3 komentáře

Technické normy budou zdarma, podnikatelé ušetří

Veřejnost získá bezplatný přístup k závazným technickým normám. Rozhodli o tom poslanci na návrh Pirátů. Elektrikáři, stavaři a další živnostníci tak mohou ušetřit tisíce korun ročně na poplatcích.

Banky zpřísnily úvěry pro firmy. Někomu nepůjčí vůbec

18. 9. 2020 | | Jiří Hovorka

Banky zpřísnily úvěry pro firmy. Někomu nepůjčí vůbec

Banky jsou při poskytování podnikatelských úvěrů výrazněji opatrnější. Ukazují to zkušenosti finanční skupiny SFG Holding, která pomáhá firmám zajistit bankovní financování investic do nemovitostí, developmentu, podnikání a startupů.

Končí prodloužený termín pro přehledy OSVČ

17. 9. 2020 | | Jiří Hovorka

Končí prodloužený termín pro přehledy OSVČ

V pátek končí prodloužený termín, do kterého musí osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) odevzdat přehledy sociálního a zdravotního pojištění za rok 2019.

Omezení Airbnb: Jak má vypadat, až se vrátí turisté?

17. 9. 2020 | | Veronika Hejná | 5 komentářů

Omezení Airbnb: Jak má vypadat, až se vrátí turisté?

Hlasy kritiků „platforem pro sdílené ubytování“ sílí. Ve hře je hned několik návrhů na regulaci.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Czech Exchange 2 680,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 685,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 695,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 743,90 Kč
ČSOB 2 743,90 Kč
Expobank CZ 2 749,10 Kč
Komerční banka 2 752,03 Kč
Česká spořitelna 2 768,00 Kč
Raiffeisenbank 2 796,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 809,00 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 778 436 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Ester Ledecká

Ester Ledecká

- sportovkyně, olympijská vítězka

+124
+
-
2.Karel Poborský

Karel Poborský

- fotbalista

+109
+
-
3.Patrik Hezucký

Patrik Hezucký

- moderátor

-172
+
-
4.Ivo Rittig

Ivo Rittig

- podnikatel a lobbista

-299
+
-
5.Václav Klaus

Václav Klaus

- bývalý prezident

-516
+
-

Články na Heroine.cz

Chcete mít ve skříni šaty od českého návrháře? Kde začít a jak se neztratit na módní scéně

Chcete mít ve skříni šaty od českého návrháře? Kde začít a jak se neztratit na módní scéně

Už dávno neplatí, že autorská móda přímo od návrháře musí být drahá, a zároveň pro ženy...více

Užít si sama sebe. Proč se téměř nebavíme o ženské masturbaci?

Užít si sama sebe. Proč se téměř nebavíme o ženské masturbaci?

Můžu si sama sebe užít? Můžu. Chci o tom mluvit? Chci, nebo možná nechci. Musím o tom...více

Deprese a vyhoření můžou potkat každého. Nezlehčujte je, často jde o čas

Deprese a vyhoření můžou potkat každého. Nezlehčujte je, často jde o čas

Lenka Krákorová je zdravá devětatřicetiletá žena, která dělá práci snů na manažerské pozici....více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Kde platit sociální a zdravotnípojištění
Poradna > Daně > Pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění > Kde platit sociální a zdravotnípojištění

Otázka: Dobrý den, ráda bych se zeptala na platbu sociálního a zdravotního pojištění v případě, kdy jsem nastoupila od 1.9. k pojišťovně na smlouvu o obchodním zastoupení a pomoci při správě. Bylo mi řečeno,...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services