Prokopova Development a.s., IČO: 27663281 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Prokopova Development a.s. Údaje byly staženy 12. 9. 2021 z datové služby justice.cz dle IČO 27663281. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 27663281 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu24. 10. 2005
Obchodní firma
od 24. 10. 2005

Prokopova Development a.s.

Prověřit exekuceVizibilita firmy
Adresa sídla
od 25. 4. 2006 do 17. 10. 2007
Praha 2, Mánesova 917/28, PSČ 120 00
od 24. 10. 2005 do 25. 4. 2006
Brno, Masarykova 410/28, PSČ 602 00
IČO
od 24. 10. 2005

27663281

DIČ

CZ27663281

Identifikátor datové schránky:529fubz
Právní forma
od 24. 10. 2005
Akciová společnost
Spisová značka10799 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 10. 12. 2014
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 10. 12. 2014
- prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
od 8. 10. 2008
- hostinská činnost
od 8. 10. 2008 do 10. 12. 2014
- pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor a základní služby s tímto pronájmem spojené
od 8. 10. 2008 do 10. 12. 2014
- správa a údržba nemovitostí
od 8. 10. 2008 do 10. 12. 2014
- pronájem a půjčování věcí movitých
od 8. 10. 2008 do 10. 12. 2014
- velkoobchod
od 8. 10. 2008 do 10. 12. 2014
- specializovaný maloobchod
od 8. 10. 2008 do 10. 12. 2014
- směnárenská činnost
od 8. 10. 2008 do 10. 12. 2014
- ubytovací služby
od 25. 4. 2006 do 10. 12. 2014
- inženýrská činnost v investiční výstavbě
od 25. 4. 2006 do 10. 12. 2014
- zprostředkování obchodu a služeb
od 25. 4. 2006 do 10. 12. 2014
- realitní činnost
od 24. 10. 2005 do 10. 12. 2014
- správa vlastního majetku
Předmět činnosti
od 10. 12. 2014
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
od 10. 12. 2014
- správa vlastního majetku
od 10. 12. 2014
- směnárenská činnost
Ostatní skutečnosti
od 5. 11. 2007 do 21. 12. 2007
- 1. Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 15.340.000,-- Kč (slovy patnáctmilionůtřistačtyřicettisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. ------------------------------------ 2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno:---------------------------------------------------- a) 153 (jednostopadesáttři) kusy listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost je omezena předchozím souhlasem představenstva společnosti a předkupním právem akcioná řů dle stanov, ---------------------------------------------- b) 2 (dva) kusy listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 20.000,-- Kč (dvacettisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost je omezena předchozím souhlasem představenstva společnosti a předkupním právem akcionářů dle stanov. ----- ------------------------------------------------------------------- Všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebudou kótované.--- 3. Všichni akcionáři společnosti se přednostního práva akcionářů na upisování akcií dle ustanovení § 204a, odstavce 7 obchodního zákoníku vzdali prohlášením učiněným na valné hromadě. ----------------------------------------------------------------------- ------------------ 4. Upsání všech 153 (jednostopadesátitří) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost je omezena předchozím souhlasem představenstva společnosti a předkupním právem akcionářů dle stanov, a 2 (dvou) kusů listinných akcií společnosti strana dvacátášestá o jmenovité hodnotě 20.000,-- Kč (dvacettisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost je omezena předchozím souhlasem představenstva společnosti, a předkupním právem akcionářů dle stanov, bude nabídnuto určitým zájemcům takto:---- a) upsání 102 (jednostodvou) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost je omezena předchozím souhlasem představenstva společnosti a předkupním pr ávem akcionářů dle stanov, bude nabídnuto určitému zájemci ? společnosti RION, s.r.o., se sídlem Praha 5, Malá Strana, Mělnická 13/582, IČ 251 17 351, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, číslo vložky 51139, (dále též jen ?RION, s.r.o.? nebo jen ?určitý zájemce?), b) upsání 51 (padesátijednoho) kusu kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost je omezena předchozím souhlasem představenstva společnosti a předkupním právem akcionářů dle stanov, bude nabídnuto určitému zájemci ? společnosti CK MIRA spol. s r.o., se sídlem Praha 5, Mělnická 13, IČ 496 18 857, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, číslo vložky 24141, (dále též jen ?C K MIRA spol. s r.o.? nebo jen ?určitý zájemce?),---------- c) upsání 1 (jednoho) kusu kmenové listinné akcie společnosti o jmenovité hodnotě 20.000,-- Kč (dvacettisíc korun českých) znějící na jméno, jejíž převoditelnost je omezena předchozím souhlasem představenstva společnosti a předkupním právem akcionářů dle stanov, bude nabídnuto určitému zájemci ? Ing. Renatě R a k u - š a n o v é , r.č. 66 61 20/1052, bytem Praha 8, Cítovská 827/21, PSČ 184 00, (dále též jen ?určitý zájemce?),----------------------------------------------------------------------- ------------ d) upsání 1 (jednoho) kusu kmenové listinné akcie společnosti o jmenovité hodnotě 20.000,-- Kč (dvacettisíc korun českých) znějící na jméno, jejíž převoditelnost je omezena předchozím souhlasem představenstva společnosti a předkupním právem akcionářů dle stanov, bude nabídnuto určitému zájemci ? Ing. Michalu R a k u - š a n o v i , r.č. 63 09 07/0515, bytem Praha 8, Cítovská 827/21, PSČ 180 00, (dále též jen ?určitý zájemce?).------------------------------------------------------------------ 5. Akcie je možno upsat v provozovně společnosti RION, s.r.o. ? hotel Globus, Praha 4 - Chodov, Gregorova 2115/10, v pracovních dnech od 8,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí dva měsíce a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci.--------------------------------------------------------------------------------------- 6. Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 2 05 odstavci 3) obchodního zákoníku. ------------------------------------------------------------------- 7. Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost Prokopova Development a.s. určitým zájemcům písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouv y o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. ------------------------------------------------------------------------ --- 8. Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých) bude upsána emisním kurzem 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých), jedna akcie společno sti o jmenovité hodnotě 20.000,-- Kč (dvacettisíc korun českých) bude upsána emisním kurzem 20.000,-- Kč (dvacettisíc korun českých). ---------------------------------------------------------- 9. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem.--------------------------------- Peněžitý vklad je upisovatel povinen splatit nejpozději ve lhůtě dvou měsíců ode dne upsání akcií. -------------------------------------------------------------------------------------------- Celý peněžitý vklad je upisovatel povinen splatit složením na zvláštní účet společnosti číslo 217xxxx vedený u společnosti Československá obchodní banka, a.s., který za tím účelem společnost otevřela na své jméno. Dle ustanovení § 204 odstavce 2) obchodního zákoníku banka nesmí umožnit společnosti disponovat se splaceným vkladem vloženým na tento účet před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Připouští se možnost, aby emisní kurs akcií byl splacen započtením pohledávek takto:--- a) proti pohledávce společnosti Prokopova Development a.s. ve výši 10.200.000,-- Kč (desetmilionůdvěstětisíc korun českých) za určitým zájemcem ? společností RION, s.r.o. z titulu splacení emisního kursu upsaných akcií byla započtena část jistiny peněžité pohledávky společnosti RION, s.r.o. za společností Prokopova Development a.s. ve výši 10.200.000,-- Kč (desetmilionůdvěstětisíc korun českých) z titulu smlouvy o úvěru uzavřené dne 27. září 2007 společností RION, s.r.o., na straně jedné jako věřitelem, a společností Prokopova Development a.s., na straně druhé jako dlužníkem, ohledně úvěru ve výši 15.400.000,-- Kč (patnáctmilionůčtyřistatisíc korun českých), -- b) proti pohledávce společnosti Prokopova Development a.s. ve výši 5.100.000,-- Kč (pětmilionůjednostotisíc korun českých) za určitým zájemcem ? společností CK MIRA spol. s r.o. z titulu splacení emisního kursu upsaných akcií byla započtena část jistiny peněžité pohledávky společnosti CK MIRA spol. s r.o. za společností Prokopova Development a.s. ve výši 5.100.000,-- Kč (pětmilionůjednostotisíc korun českých) z titulu smlouvy o úvěru uzavřené dne 27. září 2007 mezi společností CK MIRA spol. s r.o., na st raně jedné jako věřitelem, a společností Prokopova Development a.s., na straně druhé jako dlužníkem, ohledně úvěru ve výši 7.800.000,-- Kč (sedmmilionůosmsettisíc korun českých). ----------------------------------------------------- 10. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení:-------------------------------------------- Návrh smlouvy o započtení pohledávek předloží představenstvo společnosti Prokopova Development a.s. určitému zájemci současně s návrhem smlouvy o upsání akcií dle bodu 7 tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. Návrhem smlouvy o započtení pohledáv ek je společnost vázána po dobu lhůty pro splacení emisního kursu upsaných akcií. Podpisy účastníků smlouvy budou úředně ověřeny.----------------------------------------
od 14. 4. 2006
- Převody akcií podléhají předchozímu souhlasu představenstva společnosti.
Kapitál
od 21. 12. 2007
Základní kapitál 17 340 000 Kč, splaceno 100 %.
od 14. 4. 2006 do 21. 12. 2007
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 24. 10. 2005 do 14. 4. 2006
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 30 %.
od 21. 12. 2007
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 102.
od 21. 12. 2007
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 153.
od 24. 10. 2005 do 21. 12. 2007
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 100.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 11. 8. 2015
Ing. MICHAL MALÁK - předseda představenstva
Praha - Braník, U dubu, PSČ 147 00
den vzniku členství: 16. 10. 2014
den vzniku funkce: 16. 10. 2014
od 10. 12. 2014
Ing. MICHAL RAKUŠAN - člen představenstva
Praha - Dolní Chabry, Cítovská, PSČ 184 00
den vzniku členství: 16. 10. 2014
od 10. 12. 2014
Ing. MILAN RAKUŠAN - člen představenstva
Praha - Dolní Chabry, Cítovská, PSČ 184 00
den vzniku členství: 16. 10. 2014
od 10. 12. 2014
Ing. RENÁTA RAKUŠANOVÁ - člen představenstva
Praha - Dolní Chabry, Cítovská, PSČ 184 00
den vzniku členství: 16. 10. 2014
od 10. 12. 2014 do 11. 8. 2015
Ing. MICHAL MALÁK - člen představenstva
Praha - Braník, U dubu, PSČ 147 00
den vzniku členství: 16. 10. 2014
od 12. 2. 2008 do 10. 12. 2014
Ing. Renáta Rakušanová - třetí místopředseda představenstva
Praha 8 - Dolní Chabry, Cítovská 827/21, PSČ 184 00
den vzniku členství: 31. 1. 2008 - 16. 10. 2014
den vzniku funkce: 30. 1. 2008 - 16. 10. 2014
od 17. 10. 2007 do 12. 2. 2008
Milan Chmel - třetí místopředseda představenstva
Praha 4, Blatenská 2182/17, PSČ 148 00
den vzniku členství: 28. 9. 2007 - 30. 1. 2008
den vzniku funkce: 4. 10. 2007 - 30. 1. 2008
od 17. 10. 2007 do 10. 12. 2014
Ing. Michal Malák - předseda představenstva
Praha 10, Na Šafránce 10, PSČ 101 00
den vzniku členství: 28. 9. 2007 - 16. 10. 2014
den vzniku funkce: 4. 10. 2007 - 16. 10. 2014
od 17. 10. 2007 do 10. 12. 2014
Ing. Michal Rakušan - první místopředseda představenstva
Praha 8, Cítovská 827/21, PSČ 180 00
den vzniku členství: 28. 9. 2007 - 16. 10. 2014
den vzniku funkce: 4. 10. 2007 - 16. 10. 2014
od 17. 10. 2007 do 10. 12. 2014
Ing. Milan Rakušan - druhý místopředseda představenstva
Praha 8, Cítovská 826/19, PSČ 180 00
den vzniku členství: 28. 9. 2007 - 16. 10. 2014
den vzniku funkce: 4. 10. 2007 - 16. 10. 2014
od 25. 8. 2006 do 17. 10. 2007
Mag. Raimund Kirchleitner - třetí místopředseda představenstva
1010 Vídeň, Bankgasse 2, Rakouská republika
den vzniku členství: 30. 6. 2006 - 28. 9. 2007
den vzniku funkce: 13. 7. 2006 - 28. 9. 2007
od 14. 4. 2006 do 25. 8. 2006
Mag. Iur. Benedikt Attems - třetí místopředseda představenstva
Praha 5 - Smíchov, Štefánikova 32, PSČ 150 00
den vzniku členství: 2. 1. 2006 - 30. 6. 2006
den vzniku funkce: 10. 1. 2006 - 30. 6. 2006
od 14. 4. 2006 do 17. 10. 2007
Jonathan Adrian Jackson - předseda představenstva
Londýn, East Dulwich, Glengarry Road 78, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
den vzniku členství: 2. 1. 2006 - 28. 9. 2007
den vzniku funkce: 10. 1. 2006 - 28. 9. 2007
od 14. 4. 2006 do 17. 10. 2007
Peter Oesterle - první místopředseda představenstva
Praha 5 - Smíchov, Štefánikova 32, PSČ 150 00
den vzniku členství: 2. 1. 2006 - 28. 9. 2007
den vzniku funkce: 10. 1. 2006 - 28. 9. 2007
od 14. 4. 2006 do 17. 10. 2007
Ing. Martin Pilka - druhý místopředseda představenstva
Brno, Vycházková 553/2, PSČ 621 00
den vzniku členství: 25. 11. 2005 - 28. 9. 2007
den vzniku funkce: 10. 1. 2006 - 28. 9. 2007
od 24. 10. 2005 do 14. 4. 2006
Ing. Martin Pilka - předseda představenstva
Brno, Vycházková 553/2, PSČ 621 00
den vzniku členství: 24. 10. 2005 - 2. 1. 2006
den vzniku funkce: 24. 10. 2005 - 10. 1. 2006
od 24. 10. 2005 do 14. 4. 2006
Tamara Badálková - místopředseda představenstva
Brno, Kunštátská 15, PSČ 621 00
den vzniku členství: 24. 10. 2005 - 2. 1. 2006
den vzniku funkce: 24. 10. 2005 - 2. 1. 2006
od 24. 10. 2005 do 14. 4. 2006
Ing. Jiří Dolák - člen představenstva
Praha 3, Na Jarově 1987/46, PSČ 130 00
den vzniku členství: 24. 10. 2005 - 2. 1. 2006
od 10. 12. 2014
Společnost zastupuje kterýkoliv člen představenstva samostatně.
od 21. 12. 2007 do 10. 12. 2014
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti samostatně kterýkoliv člen představenstva.
od 14. 4. 2006 do 21. 12. 2007
Způsob jednání: Jménem společnosti jednají a podepisují vždy nejméně: předseda představenstva spolu s prvním místopředsedou představentva, nebo předseda představenstva spolu s třetím místopředsedou představenstva, nebo první místopředseda představenstava spolu s druhým místopředsedou představenstva, nebo druhý místopředseda představenstva spolu s třetím místopředsedou představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané, vytištěné či jinak vyznačené obchodní firmě společnosti připojí členové představenstva své podpisy.
od 24. 10. 2005 do 14. 4. 2006
Způsob jednání: Za společnost jedná předseda představenstva nebo místopředseda představenstva samostatně, ostatní členové představenstva jednají vždy dva společně.
Dozorčí rada
od 11. 8. 2015
ROMAN MÜLLER - člen dozorčí rady
,
den vzniku členství: 16. 10. 2014
od 10. 12. 2014 do 11. 8. 2015
ROMAN MÜLLER - člen dozorčí rady
Praha - Kobylisy, Jelínkova, PSČ 182 00
den vzniku členství: 16. 10. 2014
od 12. 2. 2008 do 10. 12. 2014
Milan Chmel - člen dozorčí rady
Praha 4 - Chodov, Blatenská 2182/17, PSČ 148 00
den vzniku členství: 30. 1. 2008 - 16. 10. 2014
od 17. 10. 2007 do 12. 2. 2008
Ing. Renata Rakušanová - člen dozorčí rady
Praha 8, Cítovská 827/21, PSČ 184 00
den vzniku členství: 28. 9. 2007 - 30. 1. 2008
od 17. 10. 2007 do 10. 12. 2014
Roman Müller - člen dozorčí rady
Praha 10, Bramboříková 2996/1, PSČ 100 00
den vzniku členství: 28. 9. 2007 - 16. 10. 2014
od 17. 10. 2007 do 10. 12. 2014
Mgr. Michaela Bartošová - člen dozorčí rady
Hradec Králové, Manželů Zemánkových 1031/15, PSČ 500 03
den vzniku členství: 28. 9. 2007 - 16. 10. 2014
od 14. 4. 2006 do 17. 10. 2007
Mag. Marie-Theres Tauber - předseda dozorčí rady
Vídeň, Bankgasse 2, 1010, Rakouská republika
den vzniku členství: 2. 1. 2006 - 28. 9. 2007
den vzniku funkce: 5. 1. 2006 - 28. 9. 2007
od 24. 10. 2005 do 14. 4. 2006
Ing. René Poruba - člen dozorčí rady
Praha 6, Eliášova 468/30, PSČ 160 00
den vzniku členství: 24. 10. 2005 - 2. 1. 2006
od 24. 10. 2005 do 17. 10. 2007
Ing. Jan Ditz - člen dozorčí rady
Praha 9, Nepilova 903/3, PSČ 190 00
den vzniku členství: 24. 10. 2005 - 28. 9. 2007
od 24. 10. 2005 do 17. 10. 2007
Denisa Kodetová - člen dozorčí rady
Žamberk, Lukavská 1263, PSČ 564 01
den vzniku členství: 24. 10. 2005 - 28. 9. 2007
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Jan  Hrušínský
+
-
Aleš Zavoral

Aleš Zavoral

- zakladatel Alza.cz

+2

+
-
Jan  Ledecký

Jan Ledecký

- zpěvák

-143

+
-
Richard Krajčo

Richard Krajčo

- zpěvák

-163

+
-
Roman Berbr

Roman Berbr

- fotbalový funkcionář

-231

+
-
Václav Klaus

Václav Klaus

- bývalý prezident

-533

+
-

A tohle už jste četli?

Pomáhá léčit lidi, na své dluhy ale nestačí. Jak z toho ven?

Pomáhá léčit lidi, na své dluhy ale nestačí. Jak z toho ven?

Zdálo by se, že kdo podniká ve farmacii, nemůže se mít špatně. Zvlášť v době, kdy svět ochromila pandemie. Příběh lékárníka Pavla Veselého, jednoho z protagonistů pořadu Krotitelů dluhů, ale ukázal, že skutečnost je jiná. Finanční problémy mu pomáhal řešit Daniel Šobáň z Partners.

Smlouvu potvrdíte jako heslo do banky. Startuje Sign

Smlouvu potvrdíte jako heslo do banky. Startuje Sign

Lidé dostanou jednodušší a levnější alternativu ke klasickému digitálnímu podpisu – takzvanému kvalifikovanému certifikátu. Novinka staví na bankovní identitě.

Konec otravného volání. Stopka na telemarketing definitivně prošla

Konec otravného volání. Stopka na telemarketing definitivně prošla

Firmy budou moci volat jen lidem, kteří s tím předem výslovně souhlasili. Podle dosavadních pravidel to bylo obráceně.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  14 681 295 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Co nás čeká na podzim? Stačí se podívat do Ameriky…

Co nás čeká na podzim? Stačí se podívat do Ameriky…

České zpravodajství v minulých týdnech plnily v souvislosti s USA hlavně novinky kolem zpackané evakuace...

Nemůžu mít sex. Příběh ženy s vaginismem

Nemůžu mít sex. Příběh ženy s vaginismem

Bolestivý nebo nemožný průnik penisu, prstu nebo jakéhokoliv předmětu do vagíny, a to navzdory výslovnému...

Partners Financial Services