Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

OBSIDIAN a.s.
IČO: 27700526

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu29. 8. 2006
Obchodní firma
od 29. 8. 2006

OBSIDIAN a.s.

Sídlo
od 11. 5. 2007 do 27. 6. 2014
Otrokovice, Napajedelská 220, PSČ 765 02
od 29. 8. 2006 do 11. 5. 2007
Zlín, Příkrá 3534, PSČ 760 01
IČO
od 29. 8. 2006

27700526

DIČ

CZ27700526

Identifikátor datové schránky:edcfgca
Právní forma
od 29. 8. 2006
Akciová společnost
Spisová značka4702 B, Krajský soud v Brně
Předmět podnikání
od 15. 3. 2012
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 15. 3. 2012
- silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně
od 11. 5. 2007
- výroba a zpracování skla
od 29. 8. 2006
- zprostředkování obchodu a služeb
od 29. 8. 2006
- velkoobchod
od 29. 8. 2006
- specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
od 29. 8. 2006
- správa a údržba nemovitostí
Ostatní skutečnosti
od 27. 6. 2014
- Počet členů statutárního orgánu: 3
od 27. 6. 2014
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 27. 6. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 27. 6. 2014
- Zapsaný základní kapitál společnosti, který činí k dnešnímu dni 3,400.000,-- Kč (slovy: tři miliony čtyři sta tisíc korun českých), se zvyšuje o částku ve výši 4,300.000,-- Kč (slovy: čtyři miliony tři sta tisíc korun českých) tak, že základní kapitál spo lečnosti OBSIDIAN a.s. bude po navýšení činit 7,700.000,-- Kč (slovy: sedm milionů sedm set tisíc korun českých). Nepřipouští se upisování akcií nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti. Zvýšení základního kapitálu společnos ti bude provedeno upsáním nových akcií, a to upsáním 43 kusů kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). S nově vydanými akciemi budou spojena stejná práva jako s původními kmen ovými akciemi společnosti. Emisní kurz každé akcie bude činit 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých).Všechny nové akcie budou upsány bez využití přednostního práva akcionářů upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základní ho kapitálu v rozsahu jejich podílů, neboť všichni stávající akcionáři se tohoto práva vzdali před rozhodnutím valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti. Nové akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky. Nové akcie budou nabídnuty předem určeným zájemcům k upsání ve smyslu § 479 zákona o obchodních korporacích, a to následovně : -18 kusů akcií Janu Kůsovi, nar. 8.7.1956, bytem Bílina, Újezdské Předměstí, Mládežnická 293/1, PSČ 418 01, v upisované výši 1,800.000,-- Kč (slovy: jeden milion osm set tisíc korun českých), -25 kusů akcií Ing. Lukáši Kozubíkovi, nar. 26.9.1980, bytem Zlín, Příkrá 6920, PSČ 760 01, v upisované výši 2,500.000,-- Kč (slovy: dva miliony pět set tisíc korun českých). Určení zájemci jsou povinni upsat akcie v desetidenní lhůtě počínající tímto rozhodnutím valné hromady, a to uzavřením smlouvy o úpisu akcií v notářské kanceláři JUDr. Lenky Řezáčové - notářky ve Zlíně na adrese Zlín, Sadová 6. Oba upisovatelé splatí emis ní kurz akcií peněžitým vkladem. Za účelem kompenzace záporného vlastního kapitálu společnosti jsou upisovatelé oprávněni k uzavření dohody o započtení svých pohledávek, které mají vůči společnosti OBSIDIAN a.s., proti pohledávce společnosti OBSIDIAN a.s. na splacení emisního kurzu upisovaných akcií. Určení započítávaných pohledávek: - pohledávka upisovatele Jana Kůse vůči společnosti OBSIDIAN a.s. z titulu nezaplaceného nájemného, a to na základě smlouvy o pronájmu nemovitostí ze dne 2.4.2011 a jejího dodatku č. 1 ze dne 19.3.2013 (uzavřené mezi společností OBSIDIAN a.s. a vlastníkem pohledávky Janem Kůsem); celková výše této pohledávky činí 1.837.212,-- Kč (slovy: jeden milion osm set třicet sedm tisíc dvě stě dvanáct korun českých), z níž se na splacení emisního kurzu upisovaných akcií započte její část ve výši 1,800.000,-- Kč (slo vy: jeden milion osm set tisíc korun českých), - pohledávka upisovatele Ing. Lukáše Kozubíka vůči společnosti OBSIDIAN a.s. z titulu nezaplacených půjček, a to na základě smlouvy o půjčce ze dne 5.6.2008, smlouvy o půjčce ze dne 25.8.2008, smlouvy o půjčce ze dne 1.9.2008 a smlouvy o půjčce ze dne 18. 5.2010 (uzavřených mezi společností OBSIDIAN a.s. a Ing. Jiřím Kozubíkem, nar. 6.4.1955, bytem Fryšták, Humna II 375, PSČ 763 16; pohledávku z těchto smluv nabyl Ing. Lukáš Kozubík darovací smlouvou na pohledávku ze dne 30.4.2014 uzavřenou s Ing. Jiřím Ko zubíkem, čímž se Ing. Lukáš Kozubík stal vlastníkem pohledávky); celková výše této pohledávky činí 2.636.533,-- Kč (slovy: dva miliony šest set třicet šest tisíc pět set třicet tři korun českých), z níž se na splacení emisního kurzu upisovaných akcií zapo čte její část ve výši 2,500.000,-- Kč (slovy: dva miliony pět set tisíc korun českých). Dohoda o započtení musí mít písemnou formu. Dohoda o započtení bude mezi upisovateli a společností uzavřena v notářské kanceláři JUDr. Lenky Řezáčové - notářky ve Zlín ě na adrese Zlín, Sadová 6 a musí být podepsána do patnácti dnů (včetně) ode dne rozhodnutí valné hromady. Alternativně lze splatit emisní kurz i na účet společnosti číslo 35-7999xxxx, vedený u Komerční banky, a.s., variabilní symbol = datum naroze ní upisovatele ve formátu RRMMDD, a to do deseti dnů (včetně) ode dne rozhodnutí valné hromady. Valná hromada obchodní společnosti OBSIDIAN a.s. schvaluje: -návrh dohody o započtení mezi společností a upisovatelem Janem Kůsem, -návrh dohody o započtení mezi společností a upisovatelem Ing. Lukášem Kozubíkem, předložené představenstvem společnosti, z nichž vyplývá, že jde o výhradní formu splacení emisního kurzu oběma upisovateli.
od 15. 3. 2012 do 10. 5. 2012
- Základní kapitál akciové společnosti OBSIDIAN a.s. ve výši 3,000.000,- Kč (slovy: tři miliony korun českých) se zvyšuje o 400.000,- Kč (slovy: čtyři sta tisíc korun českých) na 3,400.000,- Kč (slovy: tři miliony čtyři sta tisíc korun českých). Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti. Zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno upsáním nových akcií, a to upsáním čtyř kmenových listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). S nově vydanými akciemi budou spojen a stejná práva jako s původními kmenovými akciemi společnosti. Emisní kurz každé akcie bude činit 1.600.000,- Kč (slovy: jeden milion šest set tisíc korun českých). Rozdíl mezi emisním kursem a jmenovitou hodnotou akcií tvoří emisní ážio ve výši 1,500.000 ,- Kč (slovy: jeden milion pět set tisíc korun českých). Nové akcie budou upsány bez využití přednostního práva, neboť se stávající akcionáři vzdali přednostního práva na upisování akcií. Nové akcie budou nabídnuty určitým zájemcům k upsání, a to následovně: dvě akcie obchodní společnosti OP Hasing s.r.o., se sídlem Malenovice 194, PSČ 739 11, IČ 603 20 001, dvě akcie Janu Kůsovi, nar. 8.7.1956 bytem Bílina, Újezdské Předměstí, Mládežnická 293/1, PSČ 418 01. Určení zájemci jsou povinni upsat akcie v patnáctidenní lhůtě počínající dnem podání návrhu na zápis usnesení valné hromady společnosti OBSIDIAN a.s. do obchodního rejstříku ve smyslu ustanovení § 203 odst.4 obchodního zákoníku, a to v sídle společnosti n a adrese Otrokovice, Napajedelská 220, PSČ 765 02. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií oznámí upisovatelům představenstvo společnosti OBSIDIAN a.s. písemně. Součástí tohoto oznámení bude návrh smlouvy o upsání akcií. Upisovatel, obchodní společnost OP Hasing s.r.o., splatí emisní kurz akcií ve výši 3.200.000,- Kč (slovy: tři miliony dvě stě tisíc korun českých) peněžitým vkladem. Za účelem oddlužení společnosti a jejího kapitálového posílení, je upisovatel oprávněn k uzavření dohody o započtení svých níže uvedených pohledávek, které má za akciovou společností OBSIDIAN a.s. proti pohledávce akciové společnosti OBSIDIAN a.s. na splacení emisního kurzu upisovaných akcií. Jedná se o: a) pohledávku ve výši 2,700.000,- Kč ( slovy: dva miliony sedm set tisíc korun českých), vzniklou na základě smlouvy o půjčce ze dne 21.4.2011, která byla uzavřena mezi upisovatelem, obchodní společnosti OP Hasing s.r.o., jako věřitelem, a akciovou společností OBSIDIAN a.s., jako dlužníkem, b ) pohledávku ve výši 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých), vzniklou na základě smlouvy o půjčce ze dne 1.2.2012, která byla uzavřena mezi upisovatelem, obchodní společnosti OP Hasing s.r.o., jako věřitelem, a akciovou společností OBSIDIAN a.s ., jako dlužníkem. Dohoda o započtení musí mít písemnou formu. Návrh dohody o započtení doručí představenstvo akciové společnosti OBSIDIAN a.s. upisovateli, obchodní společnosti OP Hasing s.r.o., společně s návrhem smlouvy o upsání akcií. Dohoda o započtení bude mezi upisov atelem a společností uzavřena v sídle společnosti na adrese Otrokovice, Napajedelská 220, PSČ 765 02 a musí být podepsána do patnácti dnů (včetně) následujících po posledním dnu lhůty k upsání akcií. Za vklad upisovatele, obchodní společnosti OP Hasing s.r.o., mu budou vydány dvě kmenové listinné akcie na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Upisovatel Jan Kůs je oprávněn splatit emisní kurz akc ií ve výši 3.200.000,- Kč (slovy: tři miliony dvě stě tisíc korun českých) nepeněžitými a peněžitým vkladem. Účelem nepeněžitého vkladu je získání souboru technologií do majetku společnosti a její kapitálové posílení. Předmět nepeněžitého vkladu tvoří výrobní linka na velké formáty izolačních skel, typ RTV 2634, výrobce Glassmatic SRN, rok výroby 1993, která byl a oceněna ve smyslu § 59a odst. 2 platného znění obchodního zákoníku na částku 2,999.000,- Kč (slovy: dva miliony devět set devadesát devět tisíc korun českých), a to posudkem č. 1313-1/12 ze dne 29.1.2012, který vypracoval soudní znalec Ing. Jiří Trávníč ek. Soudní znalec Ing. Jiří Trávníček, je podle rozhodnutí představenstva akciové společnosti OBSIDIAN a.s. učiněného ve smyslu § 59a odst. 2 platného znění obchodního zákoníku obecně uznávaným nezávislým odborníkem a hodnota nepeněžitého vkladu byla stanoven a za využití obecně uznávaných standardů a zásad oceňování. Ode dne ocenění shora uvedeného nepeněžitého vkladu nenastaly nové okolnosti, které by mohly změnit hodnotu nepeněžitého vkladu. Nepeněžitý vklad musí být splacen a předán předsedovi představenstva společnosti OBSIDIAN a.s. v sídle společnosti na adrese Otrokovice, Napajedelská 220, PSČ 765 02, a to ve lhůtě do patnácti dnů (včetně) následujících po posledním dnu lhůty k upsání akc ií. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a emisním kurzem akcií, upisovaných Janem Kůsem, činí 201.000,- Kč (slovy: dvě stě jeden tisíc korun českých), který bude splacen peněžitým vkladem. Za účelem oddlužení společnosti a jejího kapitálového posílení, je upisovatel oprávněn k uzavření dohody o započtení své níže uvedené pohledávky, kterou má za akciovou společností OBSIDIAN a.s., proti pohledávce akciové společnosti OBSIDIAN a.s. na splac ení části emisního kurzu upisovaných akcií. Jedná se o pohledávku ve výši 201.000,- Kč (slovy: dvě stě jeden tisíc korun českých), vzniklou na základě smlouvy o půjčce ze dne 3.2.2011, která byla uzavřena mezi upisovatele, Janem Kůsem, jako věřitelem, a a kciovou společností OBSIDIAN a.s. jako dlužníkem. Dohoda o započtení musí mít písemnou formu. Návrh dohody o započtení doručí představenstvo akciové společnosti OBSIDIAN a.s. upisovateli, Janu Kůsovi, společně s návrhem smlouvy o upsání akcií. Dohoda o započtení bude mezi upisovatelem a společností uzavřena v sídle společnosti na adrese Otrokovice, Napajedelská 220, PSČ 765 02 a musí být podepsána do patnácti dnů (včetně) následujících po posledním dnu lhůty k upsání akcií. Za vklad upisovatele Jana Kůse mu budou vydány dvě kmenové listinné akcie na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis usnesení valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 27. 6. 2008 do 23. 7. 2008
- Základní kapitál společnosti OBSIDIAN a.s. ve výši 2,000.000,-- Kč (slovy: dva miliony korun českých) se zvyšuje o 1.000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých) na 3,000.000,-- Kč (slovy: tři miliony korun českých). Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti. Zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno upsáním nových akcií, a to upsáním deseti kmenových listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). S nově vydanými akciemi budou sp ojena stejná práva jako s původními kmenovými akciemi společnosti. Emisní kurz každé akcie bude činit 1.666.667,-- Kč (slovy: jeden milion šest set šedesát šest tisíc šest set šedesát sedm korun českých). Rozdíl mezi emisním kursem a jmenovitou hodnotou a kcií tvoří emisní ážio ve výši 1,566.667,-- Kč (slovy: jeden milion pět set šedesát šest tisíc šest set šedesát sedm korun českých). Nové akcie budou upsány bez využití přednostního práva, neboť se stávající akcionáři vzdali přednostního práva na upisování akcií. Nové akcie budou nabídnuty určitým zájemcům k upsání, a to následovně : - čtyři akcie Janu Kůsovi, r.č. xxxx, bytem Bílina, Mládežnická 293/1, PSČ 418 01, - šest akcií Karlu Myšákovi, r.č. xxxx, bytem Kopřivnice, Mniší 93, PSČ 742 21. Určení zájemci jsou povinni upsat akcie v patnáctidenní lhůtě počínající dnem podání návrhu na zápis usnesení valné hromady společnosti OBSIDIAN a.s. do obchodního rejstříku ve smyslu ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku, a to v advokátní kancelář i JUDr. Milana Holomka, se sídlem Zlín, Lešetín II 385, PSČ 760 01, vždy v každý pracovní den lhůty od 8.00 do 18.00 hodin. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií oznámí upisovatelům představenstvo společnosti OBSIDIAN a.s. písemně. Součástí tohoto oznáme ní bude návrh smlouvy o upsání akcií. Upisovatel, Karel Myšák, splatí emisní kurz akcií peněžitým vkladem ve výši 10,000.002,-- Kč (slovy: deset milionů dvě koruny české). Za účelem oddlužení společnosti a jejího kapitálového posílení, je upisovatel Karel Myšák oprávněn k uzavření dohody o za počtení své níže uvedené pohledávky, kterou má za společností OBSIDIAN a.s., proti pohledávce společnosti OBSIDIAN a.s. na splacení emisního kurzu. Jedná se o pohledávku ve výši 10.198.333,-- Kč (slovy: deset milionů jedno sto devadesát osm tisíc tři sta třicet tři koruny české), vzniklou na základě Smlouvy o půjčce ze dne 20.11.2007 a Smlouvy o půjčce ze dne 4.4.2008, které byly uzavřeny mezi upisovatelem Karlem Myšákem, jako věřitelem, a společností OBSIDIAN a.s., jako dlužníkem. Dohoda o započtení mu sí mít písemnou formu. Návrh dohody o započtení doručí představenstvo společnosti OBSIDIAN a.s. upisovateli Karlu Myšákovi společně s návrhem smlouvy o upsání akcií. Dohoda o započtení bude mezi upisovatelem a společností uzavřena v advokátní kanceláři J UDr. Milana Holomka, se sídlem Zlín, Lešetín II 385, PSČ 760 01. Za vklad upisovatele Karla Myšáka mu bude vydáno šest kmenových listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Upisovatel Jan Kůs je oprávněn splatit emisní kurz akcií ve výši 6.666.668,-- Kč (slovy: šest milionů šest set šedesát šest tisíc šest set šedesát osm korun českých) nepeněžitým vkladem, a to za účelem získání souboru technologií do majetku společnosti a jejího kapitálového posílení. Předmět nepeněžitého vkladu tvoří soubor technologie izolačních skel, jenž byl oceněn na částku 6,670.900,-- Kč (slovy: šest milionů šest set sedmdesát tisíc devět set korun českých), a to posudkem č. 1080-15/08 ze dne 21.4.2 008, který vypracoval soudní znalec Ing. Jiří Trávníček, jmenovaný za tímto účelem usnesením Krajského soudu v Brně, č.j. Nc 6161/2008-6 ze dne 26.3.2008. Za vklad upisovatele Jana Kůse mu budou vydány čtyři kmenové listinné akcie na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, upisovaných Janem Kůsem, činí 6,270.900,-- Kč (slovy: šest milionů dvě stě sedmdesát tisíc devět set korun českých). Část shora uvedeného rozdílu hodnot nepeněžitého vkladu a jmenovité hodnoty upisovaných akcií, ve výši 6,266.668,-- Kč (slovy: šest milionů dvě stě šedesát šest tisíc šest set šedesát osm korun českých), se považuje za emisní ážio a část ve výši 4.2 32,-- Kč (slovy: čtyři tisíce dvě stě třicet dvě koruny české) je společnost povinna vyplatit upisovateli do 30 dnů ode dne právní moci usnesení o povolení zápisu návrhu na zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis usnesení valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Dohoda o započtení musí být podepsána do patnácti dnů (včetně) následujících po posledním dnu lhůty k upsání akcií. Nepeněžitý vklad musí být splacen a předán předsedovi představenstva společnosti OBSIDIAN a.s., Ing. Lukáši Kozubíkovi, r.č. xxxx, bytem Zlín, Příkrá 3534, PSČ 760 01, v sídle společnosti na adrese Otrokovice, Napajedelská 220, PSČ 765 02, a to ve lhůtě do patnácti dnů (včetně) následujících po posledním dnu lhůty k upsání akcií.
Kapitál
od 27. 6. 2014
Základní kapitál err Kč, splaceno 100 %.
od 10. 5. 2012 do 27. 6. 2014
Základní kapitál 3 400 000 Kč, splaceno 100 %.
od 23. 7. 2008 do 10. 5. 2012
Základní kapitál 3 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 11. 5. 2007 do 23. 7. 2008
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 29. 8. 2006 do 11. 5. 2007
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 30 %.
od 27. 6. 2014
Kmenové akcie na jméno 100 000, počet akcií: 77.
od 10. 5. 2012 do 27. 6. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 4.
od 23. 7. 2008 do 27. 6. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 30.
od 29. 8. 2006 do 23. 7. 2008
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 20.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 31. 7. 2015
Ing. MONIKA KOZUBÍKOVÁ - člen představenstva
Pohořelice, Uličky, PSČ 763 61
den vzniku členství: 28. 5. 2014
od 13. 3. 2015
Ing. LUKÁŠ KOZUBÍK - předseda představenstva
Pohořelice, Uličky, PSČ 763 61
den vzniku členství: 6. 2. 2012
den vzniku funkce: 6. 2. 2012
od 27. 6. 2014
Ing. TOMÁŠ KRÁL - člen představenstva
Proboštov, Na lučinách, PSČ 417 12
den vzniku členství: 6. 2. 2012
od 27. 6. 2014 do 13. 3. 2015
Ing. LUKÁŠ KOZUBÍK - předseda představenstva
Zlín, Příkrá, PSČ 760 01
den vzniku členství: 6. 2. 2012
den vzniku funkce: 6. 2. 2012
od 27. 6. 2014 do 31. 7. 2015
Ing. MONIKA KOZUBÍKOVÁ - člen představenstva
Napajedla, Nábřeží, PSČ 763 61
den vzniku členství: 28. 5. 2014
od 10. 5. 2012 do 27. 6. 2014
Ing. Libor Miloševský - člen představenstva
Mistřice, , PSČ 687 12
den vzniku členství: 6. 2. 2012 - 28. 5. 2014
od 15. 3. 2012 do 10. 5. 2012
Ing. Libor Miloševský - člen představenstva
Frýdek - Místek, Novodvorská 3064, PSČ 738 01
den vzniku členství: 6. 2. 2012
od 15. 3. 2012 do 27. 6. 2014
Ing. Lukáš Kozubík - předseda představenstva
Zlín, Příkrá, PSČ 760 01
den vzniku členství: 6. 2. 2012
den vzniku funkce: 6. 2. 2012
od 15. 3. 2012 do 27. 6. 2014
Ing. Tomáš Král - člen představenstva
Proboštov, Na Lučinách, PSČ 417 12
den vzniku členství: 6. 2. 2012
od 16. 12. 2010 do 15. 3. 2012
Ing. Tomáš Král - člen představenstva
Proboštov, Na Lučinách, PSČ 417 12
den vzniku členství: 2. 12. 2010 - 6. 2. 2012
od 29. 8. 2006 do 16. 12. 2010
Jan Kůs - člen představenstva
Bílina, Mládežnická 293/1, PSČ 418 01
den vzniku členství: 29. 8. 2006 - 2. 12. 2010
od 29. 8. 2006 do 15. 3. 2012
Ing. Lukáš Kozubík - předseda představenstva
Zlín, Příkrá 3534, PSČ 760 01
den vzniku členství: 29. 8. 2006 - 6. 2. 2012
den vzniku funkce: 29. 8. 2006 - 6. 2. 2012
od 29. 8. 2006 do 15. 3. 2012
Ing. Libor Miloševský - člen představenstva
Frýdek - Místek, Novodvorská 3064, PSČ 738 01
den vzniku členství: 29. 8. 2006 - 6. 2. 2012
od 27. 6. 2014
Za představenstvo zastupují společnost navenek samostatně předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva.
od 29. 8. 2006 do 27. 6. 2014
Způsob jednání: Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti samostatně předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva.
Dozorčí rada
od 27. 6. 2014
DAVID KOZUBÍK - předseda dozorčí rady
Zlín, Příkrá, PSČ 760 01
den vzniku členství: 6. 2. 2012
den vzniku funkce: 6. 2. 2012
od 27. 6. 2014
IVANA KLEMENTOVÁ - člen dozorčí rady
Hrob, Mírové náměstí, PSČ 417 04
den vzniku členství: 6. 2. 2012
od 27. 6. 2014
Ing. STANISLAV ŠTĚTKÁŘ - člen dozorčí rady
Fryšták - Horní Ves, Komenského, PSČ 763 16
den vzniku členství: 6. 2. 2012
od 15. 3. 2012 do 27. 6. 2014
David Kozubík - předseda dozorčí rady
Zlín, Příkrá, PSČ 760 01
den vzniku členství: 6. 2. 2012
den vzniku funkce: 6. 2. 2012
od 15. 3. 2012 do 27. 6. 2014
Ivana Klementová - člen dozorčí rady
Hrob, Mírové náměstí, PSČ 417 04
den vzniku členství: 6. 2. 2012
od 15. 3. 2012 do 27. 6. 2014
Ing. Stanislav Štětkář - člen dozorčí rady
Fryšták, Komenského, PSČ 763 16
den vzniku členství: 6. 2. 2012
od 7. 12. 2011 do 15. 3. 2012
Ing. Stanislav Štětkář - člen dozorčí rady
Fryšták, Komenského, PSČ 763 16
den vzniku členství: 8. 11. 2011 - 6. 2. 2012
od 29. 8. 2006 do 7. 12. 2011
Ing. Roman Macura - člen dozorčí rady
Český Těšín, Okružní 1748/8, PSČ 737 01
den vzniku členství: 29. 8. 2006 - 10. 11. 2011
od 29. 8. 2006 do 15. 3. 2012
David Kozubík - předseda dozorčí rady
Zlín, Příkrá 3534, PSČ 760 01
den vzniku členství: 29. 8. 2006 - 29. 11. 2011
den vzniku funkce: 29. 8. 2006 - 29. 11. 2011
od 29. 8. 2006 do 15. 3. 2012
Ivana Klementová - člen dozorčí rady
Duchcov, Osecká 84, PSČ 419 01
den vzniku členství: 29. 8. 2006 - 29. 11. 2011
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Stát dá lidem 70 % mzdy, když zůstanou v krizi doma

25. 9. 2020 | | Jiří Hovorka | 9 komentářů

Stát dá lidem 70 % mzdy, když zůstanou v krizi doma

Vláda se dohodla na pravidlech takzvaného stálého kurzarbeitu. Firmy budou moci při ekonomických potížích poslat zaměstnance na část týdne domů, na mzdy jim přispěje stát.

Podnikatelé můžou žádat o terminál na rok zdarma

23. 9. 2020 | | Jiří Hovorka

Podnikatelé můžou žádat o terminál na rok zdarma

Drobní obchodníci a živnostníci si mohou říci o platební terminál, který dostanou na rok zdarma. Projekt Česko platí kartou prodloužil do konce roku termín, ve kterém se podnikatelé o terminály mohou hlásit. Nově je dostanou i provozovatelé e-shopů.

Restaurace zavřou už v deset. Prymula oznámil nová opatření

23. 9. 2020 | | Jiří Hovorka | 11 komentářů

Restaurace zavřou už v deset. Prymula oznámil nová opatření

Restaurace a další stravovací zařízení budou muset zavírat v deset hodin večer. Omezí se také počet povolených osob na hromadných akcích. Nová opatření, které reagují na nárůst počet nakažených koronavirem z posledních dnů, představil ministr zdravotnictví Roman Prymula.

Nekopu do hráče, jdu po míči. Jak se staví tým pro finanční poradenství

19. 9. 2020 | | Martin Vlnas | 7 komentářů

Nekopu do hráče, jdu po míči. Jak se staví tým pro finanční poradenství

Kariéra finančního poradce se vám slibně rozjíždí, klientů přibývá a vy najednou zjistíte, že by bylo fajn nebýt na všechno sám. Jenže kde sehnat ty správné lidi, jak je namotivovat a hlavně jak je udržet, aby vám po dvou měsících nedali košem? Michal Krejčí, který vede v Partners tým 230 lidí, má v rukávu pár tipů, které by vám mohly usnadnit krušné začátky.

Technické normy budou zdarma, podnikatelé ušetří

18. 9. 2020 | | Petr Kučera | 9 komentářů

Technické normy budou zdarma, podnikatelé ušetří

Veřejnost získá bezplatný přístup k závazným technickým normám. Rozhodli o tom poslanci na návrh Pirátů. Elektrikáři, stavaři a další živnostníci tak mohou ušetřit tisíce korun ročně na poplatcích.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 730,00 Kč
Czech Exchange 2 735,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 740,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 794,80 Kč
ČSOB 2 794,80 Kč
Komerční banka 2 802,15 Kč
Expobank CZ 2 802,60 Kč
Česká spořitelna 2 818,00 Kč
Raiffeisenbank 2 836,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 849,70 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 850 242 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Helena Vondráčková

Helena Vondráčková

- zpěvačka

+65
+
-
2.Tomáš  Břínek

Tomáš Břínek

- výtvarník, TMBK

+19
+
-
3.Adam Gebrian

Adam Gebrian

- architekt

+14
+
-
4.Daniel Křetínský

Daniel Křetínský

- miliardář, spoluvlastník AC Sparta Praha a Le Monde

-324
+
-
5.Viktor Kožený

Viktor Kožený

- mezinárodně stíhaný podnikatel

-337
+
-

Články na Heroine.cz

Stačí málo. Jan Němec radí, jak žít minimalisticky v miniaturních domech

Stačí málo. Jan Němec radí, jak žít minimalisticky v miniaturních domech

V rámci festivalu minimalismu Stačí málo, jehož je Heroine mediálním partnerem, bude přednášet...více

Nebát se a pomáhat. Alice Masaryková prosazovala myšlenky, které provokují i dnes

Nebát se a pomáhat. Alice Masaryková prosazovala myšlenky, které provokují i dnes

S Masarykovým „nebát se a nekrást“ si ani po sto letech tak úplně nevíme rady. Moralizujícímu...více

Ve snech vycházíme své duši vstříc. Zkusme jim rozumět, říká terapeut Lukáš Karas

Ve snech vycházíme své duši vstříc. Zkusme jim rozumět, říká terapeut Lukáš Karas

Práce se sny připomíná komunikaci s cizincem, jemuž nerozumíme. Pokud chceme, můžeme se...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Automatické prodloužení reklamace
Poradna > Spotřebitelská poradna > Automatické prodloužení reklamace

Otázka: Dobrý den, píši z pozice pracovnice na reklamačním oddělení. Lhůty pro reklamaci / odstoupení, výměnu vždy splňujeme, jak nám je ukládá zákon. Bohužel stále tápeme nad tím, jak vyřešit reklamaci, když...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services