Partners Financial Services
Ikona žárovky

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

ESB Elektrické stroje, a.s., Brno, IČO: 27742598 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti ESB Elektrické stroje, a.s.. Údaje byly staženy 11. 8. 2023 z datové služby justice.cz
dle IČO 27742598. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 27742598 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního rejstříku

Aktuální rejstřík
Úplný rejstřík
RES DPH Registr dotací

Prověřte si

Prověřit exekuce Reputace firmy Rizikovost společnosti
Datum vzniku a zápisu
13. 8. 2007
Obchodní firma
ESB Elektrické stroje, a.s.
zapsáno 13. 8. 2007
Firmy na stejné adrese
Vídeňská 297/99, 656 44 Brno
zapsáno 13. 8. 2007 vymazáno 25. 6. 2014
Vídeňská 297/99, 639 00 Brno - Štýřice
zapsáno 25. 6. 2014 vymazáno 1. 10. 2015
Sídlo Kraj: Jihomoravský kraj
Okres: Brno-město
Obec: Brno
Část obce: Štýřice
Ulice: Vídeňská
Adresní místo: Vídeňská 297/99
IČO
27742598
zapsáno 13. 8. 2007
DIČ
Identifikátor datové schránky
3dydxvj
Právní forma
Akciová společnost
zapsáno 13. 8. 2007
Spisová značka
B 5004/KSBR Krajský soud v Brně
zapsáno 13. 8. 2007

Poslední změny a události

3. 1. 2023
Zapsán člen statutárního orgánu JUDr. Vladimír Hruška, jako při výkonu funkce zastupuje
3. 1. 2023
Vymazán člen statutárního orgánu Veronika Domnina
3. 1. 2023
Vymazán člen statutárního orgánu Mikhail Kishko
3. 1. 2023
Vymazán člen statutárního orgánu Alexey Kishko
3. 1. 2023
Zapsán člen statutárního orgánu BEZ TRANSFORMÁTORY, a.s.

Všechny změny a události ve společnosti

Předmět podnikání
Kovoobráběčství
zapsáno 13. 8. 2007 vymazáno 19. 8. 2009
Nástrojářství
zapsáno 13. 8. 2007 vymazáno 19. 8. 2009
Projektování elektrických zařízení
zapsáno 13. 8. 2007 vymazáno 19. 8. 2009
Pronájem a půjčování věcí movitých
zapsáno 13. 8. 2007 vymazáno 19. 8. 2009
Realitní činnost
zapsáno 13. 8. 2007 vymazáno 19. 8. 2009
Skladování zboží a manipulace s nákladem
zapsáno 13. 8. 2007 vymazáno 19. 8. 2009
Správa a údržba nemovitostí
zapsáno 13. 8. 2007 vymazáno 19. 8. 2009
Velkoobchod
zapsáno 13. 8. 2007 vymazáno 19. 8. 2009
Výroba a opravy elektrických strojů a přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí a výroba elektrického vybavení
zapsáno 13. 8. 2007 vymazáno 19. 8. 2009
Výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie
zapsáno 13. 8. 2007 vymazáno 19. 8. 2009
Zámečnictví
zapsáno 13. 8. 2007 vymazáno 19. 8. 2009
Zpracování dat, služby databank, správa sítí
zapsáno 13. 8. 2007 vymazáno 19. 8. 2009
Montáž a opravy vyhrazených elektrických zařízení
zapsáno 15. 10. 2007 vymazáno 19. 8. 2009
Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou provozování čerpacích stanic a výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení
zapsáno 15. 10. 2007 vymazáno 19. 8. 2009
Výroba a zpracování paliv a maziv
zapsáno 13. 8. 2007 vymazáno 25. 6. 2014
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
zapsáno 15. 10. 2007
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
zapsáno 19. 8. 2009
Obráběčství
zapsáno 19. 8. 2009
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zapsáno 19. 8. 2009
Zámečnictví, nástrojářství
zapsáno 19. 8. 2009
Základní kapitál
66 000 000 Kč
Splaceno: 66 000 000 Kč
zapsáno 13. 8. 2007
Akcie
66000 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč
zapsáno 13. 8. 2007 vymazáno 16. 9. 2016
66000 ks akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč
zapsáno 16. 9. 2016
Ostatní skutečnosti
Se společností ESB Elekrické stroje, a.s. se sídlem Brno, Vídeňská 297/99, PSČ: 656 44, IČ: 277 42 598 byla sloučena odštěpovaná část jmění společnosti Energetické strojírny Brno, a.s., se sídlem Brno, Vídeňská 297/99, PSČ: 656 44, IČ: 277 01 395, která byla rozdělena formou rozdělení odštěpením sloučením. Na nástupnickou společnost ESB Elektrické stroje, a.s přešla odštěpovaná část jmění rozdělované společnosti Energetické strojírny Brno, a.s. určená ve Smlouvě o rozdělení odštěpením sloučením.
zapsáno 12. 2. 2008
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
zapsáno 25. 6. 2014
Převoditelnost akcií: Akcionáři mají předkupní právo k akciím ostatních akcionářů společnosti, a to poměrně, podle počtu jimi vlastněných akcií. Poměr předkupního práva akcionáře sdělí akcionářům v souvislosti s nabídkou na odkup akcií představenstvo. zjištěný poměr počtu akcií, na které má každý akcionář společnosti nárok, se zaokrouhluje na celé akcie. Nabídku na odkup akcií ostatním akcionářům, jako oprávněným z předkupního práva, podává převodce písemně prostřednictvím představenstva společnosti. Představenstvo společnosti do 5 (pěti) pracovních dnů od obdržení nabídky informuje písemně o nabídce všechny ostatní akcionáře společnosti, doporučeným dopisem zaslaným na jejich adresu, uvedenou v seznamu akcionářů, případně předáním sdělení proti písemnému potvrzení o jeho převzetí. K nabídce na odkup akcií se akcionáři písemně vyjadřují ve lhůtě 30 (třiceti) dnů od doručení písemného nabídky převodce představenstvu. Informace představenstva o nabídce obsahuje určení dne, dokdy se musí akcionář k nabídce vyjádřit, má-li o odkup akcií zájem. Porušení jakýchkoliv povinností představenstva, vymezených v tomto článku stanov, nejde k tíži převodce. Předkupní právo akcionářů je uplatněno, jestliže akcionáři ve výše uvedené lhůtě projeví o koupi akcií za stanovených podmínek zájem, a to písemným vyjádřením, adresovaným představenstvu, případně předaném kterémukoliv členovi představenstva proti písemnému potvrzení o převzetí. Pokud některý z akcionářů ve stanovené lhůtě nabídku neakceptuje, je převodce oprávněn, po splnění dalších podmínek vymezených stanovami, nabízené akcie prodat jiné osobě, než akcionáři. Převod akcií společnosti je podmíněn souhlasem valné hromady. Smlouva o převodu akcií nemůže nabýt účinnosti dříve, než valná hromada udělí souhlas s převodem akcií. Není-li souhlas udělen do 6 (šesti) měsíců ode dne uzavření smlouvy o převodu, nastávají tytéž účinky, jako při odstoupení od smlouvy, ledaže je ve smlouvě o převodu určeno jinak. Jestliže valné hromada nerozhodne do 2 (dvou) měsíců od doručení žádosti, platí, že souhlas byl udělen. Jestliže valná hromada odmítne souhlas k převodu akcie na jméno udělit, společnost bez zbytečného odkladu od doručení žádosti akcionáře tuto akcii odkoupí za přiměřenou cenu. Lhůta pro uplatnění práva na odkoupení akcie je 1 (jeden) měsíc ode dne, kdy bylo akcionáři doručeno rozhodnutí valné hromady o odmítnutí souhlasu s převodem akcie. Ustanovení § 329 odst. 1 a 2 zákona o obchodních korporacích se použije obdobně. O udělení souhlasu s převodem akcií musí akcionář, který hodlá své akcie převést, požádat písemně. Žádost se doručuje představenstvu společnosti, které je povinno svolat k projednání této věci valnou hromadu a to tak, aby o udělení souhlasu s převodem akcií rozhodla valná hromada nejpozději do 2 (dvou) měsíců od doručení žádosti. Valná hromada je povinna odmítnout udělit souhlas s převodem akcií společnosti v případě, kdy bylo opomenuto předkupní právo stávajících akcionářů. Stejná pravidla, jako pro převod akcií, platí i pro jejich zastavení. K prodeji zastavených akcií na jméno při výkonu zástavního práva se souhlas valné hromady nevyžaduje.
zapsáno 25. 6. 2014
Společnost notářským zápisem NZ 443/2016 ze dne 12.9. změnila článek stanov a) v čl. 5 odts. 5.1 tak, že článek 5 odst. 5.1 nově zní : Základní kapitál společnosti činí 66.000.000, -Kč ( šedesát šest milionů korun českých) a je rozvržen na 66.000 ( šedesát šest tisíc) kmenových akciií, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000 Kč ( jeden tisíc korun českých). b)v článku 9 odst. 9.4 se věta \" Představenstvo má pět (5) členů, které volí a odvolává valná hromada\", nahrazuje větou \" Představenstvo má čtyři ( 4) členy, které volí a odvolává valná hromada.
zapsáno 16. 9. 2016

Statutární orgán - představenstvo

Předseda představenstva
Jan Liška
Jircháře, 602 00 Brno
Den vzniku funkce: 13. 8. 2007
Den zániku funkce: 8. 4. 2008
Den vzniku členstvi: 13. 8. 2007
Den zániku členstvi: 8. 4. 2008
zapsáno 13. 8. 2007 vymazáno 10. 7. 2008
Místopředseda představenstva
Pavel Mohelský
K Lesu, 635 00 Brno
Den vzniku funkce: 13. 8. 2007
Den zániku funkce: 8. 4. 2008
Den vzniku členstvi: 13. 8. 2007
Den zániku členstvi: 8. 4. 2008
zapsáno 13. 8. 2007 vymazáno 10. 7. 2008
Člen představenstva
Ing. Vladimír Kohout
Chaloupky, 624 00 Brno - Komín
Den vzniku členstvi: 13. 8. 2007
Den zániku členstvi: 3. 1. 2008
zapsáno 13. 8. 2007 vymazáno 14. 1. 2008
Člen představenstva
Ing. Milan Michalík
Agátová, 925 53 Pata, Slovenská republika
Den vzniku členstvi: 4. 1. 2008
Den zániku členstvi: 8. 4. 2008
zapsáno 14. 1. 2008 vymazáno 10. 7. 2008
Předseda představenstva
Ing. Juraj Šmatlík
Ševčenkova, 851 01 Bratislava, Slovenská republika
Den vzniku funkce: 8. 4. 2008
Den zániku funkce: 28. 6. 2013
Den vzniku členstvi: 8. 4. 2008
Den zániku členstvi: 28. 6. 2013
zapsáno 10. 7. 2008 vymazáno 18. 7. 2013
Místopředseda představenstva
Ing. Marián Pochaba
Brusnicová, 831 10 Bratislava, Slovenská republika
Den vzniku funkce: 8. 4. 2008
Den zániku funkce: 28. 6. 2013
Den vzniku členstvi: 8. 4. 2008
Den zániku členstvi: 28. 6. 2013
zapsáno 10. 7. 2008 vymazáno 18. 7. 2013
Člen představenstva
Jan Liška
Jircháře, 602 00 Brno
Den vzniku členstvi: 8. 4. 2008
Den zániku členstvi: 28. 6. 2013
zapsáno 10. 7. 2008 vymazáno 18. 7. 2013
Člen představenstva
Ing. Milan Michalík
Agátová, 925 53 Pata, Slovenská republika
Den vzniku členstvi: 8. 4. 2008
Den zániku členstvi: 28. 6. 2013
zapsáno 10. 7. 2008 vymazáno 18. 7. 2013
Člen představenstva
Ing. František Říšský
Mandlova, 301 00 Plzeň
Den vzniku členstvi: 8. 4. 2008
Den zániku členstvi: 1. 6. 2010
zapsáno 10. 7. 2008 vymazáno 6. 10. 2010
Člen představenstva
Pavel Mohelský
K Lesu, 635 00 Brno
Den vzniku členstvi: 30. 6. 2010
Den zániku členstvi: 28. 6. 2013
zapsáno 6. 10. 2010 vymazáno 18. 7. 2013
Předseda představenstva
Ing. Juraj Šmatlík
Ševčenkova, 851 01 Bratislava, Slovenská republika
Den vzniku funkce: 28. 6. 2013
Den vzniku členstvi: 28. 6. 2013
zapsáno 18. 7. 2013 vymazáno 25. 6. 2014
Místopředseda představenstva
Ing. Marián Pochaba
Brusnicová, 831 10 Bratislava, Slovenská republika
Den vzniku funkce: 28. 6. 2013
Den vzniku členstvi: 28. 6. 2013
zapsáno 18. 7. 2013 vymazáno 25. 6. 2014
Člen představenstva
Jan Liška
Jircháře, 602 00 Brno - Staré Brno
Den vzniku členstvi: 28. 6. 2013
zapsáno 18. 7. 2013 vymazáno 1. 10. 2015
Člen představenstva
Ing. Milan Michalík
Agátová, 925 53 Pata, Slovenská republika
Den vzniku členstvi: 28. 6. 2013
zapsáno 18. 7. 2013 vymazáno 25. 6. 2014
Člen představenstva
Pavel Mohelský
K lesu, 635 00 Brno - Kníničky
Den vzniku členstvi: 28. 6. 2013
zapsáno 18. 7. 2013 vymazáno 1. 10. 2015
Předseda představenstva
Ing. Juraj Šmatlík
Ševčenkova, 851 01 Bratislava, Slovenská republika
Den vzniku funkce: 28. 6. 2013
Den zániku funkce: 10. 10. 2018
Den vzniku členstvi: 28. 6. 2013
Den zániku členstvi: 10. 10. 2018
zapsáno 25. 6. 2014 vymazáno 10. 12. 2018
Místopředseda představenstva
Ing. Marián Pochaba
Brusnicová, 831 10 Bratislava, Slovenská republika
Den vzniku funkce: 28. 6. 2013
Den zániku funkce: 10. 10. 2018
Den vzniku členstvi: 28. 6. 2013
Den zániku členstvi: 10. 10. 2018
zapsáno 25. 6. 2014 vymazáno 10. 12. 2018
Člen představenstva
Ing. Milan Michalík
Agátová, 925 53 Pata, Slovenská republika
Den zániku funkce: 31. 8. 2016
Den vzniku členstvi: 28. 6. 2013
Den zániku členstvi: 31. 8. 2016
zapsáno 25. 6. 2014 vymazáno 16. 9. 2016
Člen představenstva
Jan Liška
Jircháře, 602 00 Brno - Staré Brno
Den vzniku členstvi: 28. 6. 2013
Den zániku členstvi: 10. 10. 2018
zapsáno 1. 10. 2015 vymazáno 10. 12. 2018
Člen představenstva
Pavel Mohelský
K lesu, 635 00 Brno - Kníničky
Den vzniku členstvi: 28. 6. 2013
zapsáno 1. 10. 2015 vymazáno 29. 7. 2016
Člen představenstva
Pavel Mohelský
K lesu, 635 00 Brno - Kníničky
Den vzniku členstvi: 28. 6. 2013
Den zániku členstvi: 10. 10. 2018
zapsáno 29. 7. 2016 vymazáno 10. 12. 2018
Předseda představenstva
Alexey Kishko
75-127, Starykh bolshevikov str., Ekaterinburg, Ruská federace
Den vzniku funkce: 10. 10. 2018
Den zániku funkce: 13. 12. 2022
Den vzniku členstvi: 10. 10. 2018
Den zániku členstvi: 13. 12. 2022
zapsáno 10. 12. 2018 vymazáno 3. 1. 2023
Místopředseda představenstva
Mikhail Kishko
10/1-136, Shvartsa str., Ekaterinburg, Ruská federace
Den vzniku funkce: 10. 10. 2018
Den zániku funkce: 13. 12. 2022
Den vzniku členstvi: 10. 10. 2018
Den zániku členstvi: 13. 12. 2022
zapsáno 10. 12. 2018 vymazáno 3. 1. 2023
Člen představenstva
Veronika Domnina
18-36, Babushkina str., Ekaterinburg, Ruská federace
Den zániku funkce: 13. 12. 2022
Den vzniku členstvi: 10. 10. 2018
Den zániku členstvi: 13. 12. 2022
zapsáno 10. 12. 2018 vymazáno 3. 1. 2023
Člen představenstva
BEZ TRANSFORMÁTORY, a.s.
Rybničná 40, 835 54 Bratislava, Slovenská republika
Den vzniku funkce: 13. 12. 2022
Den vzniku členstvi: 13. 12. 2022
Registrační číslo: 31 383 475
zapsáno 3. 1. 2023
Při výkonu funkce zastupuje
JUDr. Vladimír Hruška
Kozia 22, 811 03 Bratislava, Slovenská republika
zapsáno 3. 1. 2023
Počet členů
4
zapsáno 16. 9. 2016
Způsob jednání
Způsob jednání: Za společnost jedná se třetími osobami, před soudy a jinými orgány v plném rozsahu představenstvo, a to buď společně dva libovolní členové představenstva nebo samostatně jeden, který je k tomu písemně všemi členy představenstva zmocněn. Jednání za společnost v konkrétních případech může být pověřena i jiná osoba, písemně k tomu představenstvem zmocněná. Za společnost podepisují společně dva libovolní členové představenstva nebo samostatně jeden člen představenstva, který je k tomu písemně všemi členy představenstva zmocněn. Podepisování za společnost v konkrétních případech může být pověřená i jiná osoba, písemně k tomu představenstvem zmocněná.
zapsáno 13. 8. 2007 vymazáno 10. 7. 2008
Způsob jednání: Jménem společnosti jednají 2 členové představenstva, z nichž jeden musí být předseda nebo místopředseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí členové představenstva svůj podpis.
zapsáno 10. 7. 2008 vymazáno 25. 6. 2014
Za představenstvo jsou oprávněni jednat 2 (dva) členové představenstva, z nichž alespoň jeden musí být předseda nebo místopředseda představenstva. Podepisování za společnost se provádí tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí členové představenstva svůj podpis.
zapsáno 25. 6. 2014 vymazáno 7. 10. 2019
Za představenstvo je oprávněn jednat každý člen představenstva samostatně.
zapsáno 7. 10. 2019

Dozorčí rada

Předseda dozorčí rady
Vladimír Klimeš
Moutnice, 664 35 Moutnice
Den vzniku funkce: 13. 8. 2007
Den zániku funkce: 8. 4. 2008
Den vzniku členstvi: 13. 8. 2007
Den zániku členstvi: 8. 4. 2008
zapsáno 13. 8. 2007 vymazáno 10. 7. 2008
Člen dozorčí rady
Ing. Petr Čermák
Podskalská, 624 00 Brno
Den vzniku členstvi: 13. 8. 2007
Den zániku členstvi: 8. 4. 2008
zapsáno 13. 8. 2007 vymazáno 10. 7. 2008
Člen dozorčí rady
Ing. Petr Hofmann
Jáchymov, 594 53 Velká Bíteš - Jáchymov
Den vzniku členstvi: 13. 8. 2007
Den zániku členstvi: 8. 4. 2008
zapsáno 13. 8. 2007 vymazáno 10. 7. 2008
Člen dozorčí rady
Ing. Zdenek Kopáčik
Hany Meličkovej, 841 05 Bratislava, Slovenská republika
Den vzniku členstvi: 8. 4. 2008
Den zániku členstvi: 28. 6. 2013
zapsáno 10. 7. 2008 vymazáno 18. 7. 2013
Člen dozorčí rady
Ing. Tibor Hajnala
Lietavská, 851 06 Bratislava, Slovenská republika
Den vzniku členstvi: 8. 4. 2008
Den zániku členstvi: 28. 6. 2013
zapsáno 10. 7. 2008 vymazáno 18. 7. 2013
Člen dozorčí rady
Petr Nováček
Svážná, 634 00 Brno
Den vzniku členstvi: 16. 6. 2008
Den zániku členstvi: 28. 6. 2013
zapsáno 10. 7. 2008 vymazáno 18. 7. 2013
Člen dozorčí rady
Ing. Zdenek Kopáčik
Bratislava, Novosvetská 4231/24, PSČ 811 06, Slovenská republika
Den vzniku členstvi: 28. 6. 2013
zapsáno 18. 7. 2013 vymazáno 25. 6. 2014
Člen dozorčí rady
Ing. Tibor Hajnala
Lietavská, 851 06 Bratislava, Slovenská republika
Den vzniku členstvi: 28. 6. 2013
zapsáno 18. 7. 2013 vymazáno 25. 6. 2014
Člen dozorčí rady
Petr Nováček
Svážná, 634 00 Brno - Nový Lískovec
Den vzniku členstvi: 28. 6. 2013
zapsáno 18. 7. 2013 vymazáno 1. 10. 2015
Člen dozorčí rady
Ing. Zdenek Kopáčik
Novosvetská 4231/24, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
Den zániku funkce: 28. 6. 2018
Den vzniku členstvi: 28. 6. 2013
Den zániku členstvi: 28. 6. 2018
zapsáno 25. 6. 2014 vymazáno 31. 7. 2019
Člen dozorčí rady
Ing. Tibor Hajnala
Lietavská, 851 06 Bratislava, Slovenská republika
Den zániku funkce: 28. 6. 2018
Den vzniku členstvi: 28. 6. 2013
Den zániku členstvi: 28. 6. 2018
zapsáno 25. 6. 2014 vymazáno 31. 7. 2019
Člen dozorčí rady
Petr Nováček
Svážná, 634 00 Brno - Nový Lískovec
Den vzniku členstvi: 28. 6. 2013
Den zániku členstvi: 18. 8. 2017
zapsáno 1. 10. 2015 vymazáno 7. 3. 2018
Člen dozorčí rady
Zdeňka Ognarová
Pod nemocnicí, 625 00 Brno - Bohunice
Den vzniku členstvi: 18. 9. 2017
zapsáno 7. 3. 2018
Předseda dozorčí rady
Anton Tugolukov
17-79 Krasnykh komandirov str., 620135 Ekaterinburg, Ruská federace
Den vzniku funkce: 24. 10. 2018
Den zániku funkce: 15. 6. 2022
Den vzniku členstvi: 24. 10. 2018
Den zániku členstvi: 15. 6. 2022
zapsáno 31. 7. 2019 vymazáno 12. 7. 2022
Člen dozorčí rady
Dmitry Kozyrenko
32-287 Krasnykh komandirov str., 620135 Ekaterinburg, Ruská federace
Den vzniku funkce: 24. 10. 2018
Den zániku funkce: 15. 6. 2022
Den vzniku členstvi: 24. 10. 2018
Den zániku členstvi: 15. 6. 2022
zapsáno 31. 7. 2019 vymazáno 12. 7. 2022

Jediný akcionář

Jediný akcionář
Energetické strojírny Brno, a.s., IČO: 46347020
Brno, Vídeňská č.p. 297, č.or. 99, PSČ 656 44, Česká republika
zapsáno 13. 8. 2007 vymazáno 12. 2. 2008
Jediný akcionář
BEZ TRANSFORMÁTORY, a.s., IČO: 31383475
Rybničná 40, 835 54 Bratislava, Slovenská republika
zapsáno 10. 7. 2008

Skuteční majitelé

Skutečný majitel
Alexey Kishko
Automatický průpis: ne
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 10. 10. 2022
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 25. 1. 2019
zapsáno 25. 1. 2019 vymazáno 16. 11. 2022
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Sergej Schmidt Feoktistov
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 10. 10. 2022
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Nepřímý podíl:
Podíl - velikost podílu: 51,00 %
zapsáno 16. 11. 2022
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Kestutis Narbutas
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 10. 10. 2022
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Nepřímý podíl:
Podíl - velikost podílu: 42,00 %
zapsáno 16. 11. 2022

Hodnocení firmy

0
-
+

Sídlo společnosti na mapě

Sbírka listin

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Celebrity v rejstříku

Martin Dejdar

Martin Dejdar

herec

-4
-
+
Václav Klaus

Václav Klaus

bývalý prezident

-6
-
+
Simona Kijonková

Simona Kijonková

podnikatelka, investorka, Zásilkovna.cz

1
-
+
Ewa Farna

Ewa Farna

zpěvačka

-7
-
+
Jiří Bartoška

Jiří Bartoška

herec a ředitel filmového festivalu

-13
-
+
Jaroslav Hřebík

Jaroslav Hřebík

fotbalový trenér

0
-
+

A tohle už jste četli?

Firmy s podobným IČO

Firmy s podobným názvem