Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

NET MILK a.s.
IČO: 27743411

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu13. 8. 2007
Obchodní firma
od 23. 8. 2007

NET MILK a.s.

od 13. 8. 2007 do 23. 8. 2007

MALACANA DISTRIBUTION a.s.

Sídlo
od 13. 8. 2007 do 4. 3. 2014
Brno, Příkop 843/4, PSČ 602 00
IČO
od 13. 8. 2007

27743411

Identifikátor datové schránky:vhrfdmp
Právní forma
od 13. 8. 2007
Akciová společnost
Spisová značka5022 B, Krajský soud v Brně
Předmět podnikání
od 10. 9. 2014
- Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
od 6. 11. 2009
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 23. 8. 2007
- mlékárenství
od 23. 8. 2007 do 6. 11. 2009
- velkoobchod
Předmět činnosti
od 13. 8. 2007
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Ostatní skutečnosti
od 10. 9. 2014 do 15. 9. 2016
- Počet členů statutárního orgánu: 2
od 10. 9. 2014 do 15. 9. 2016
- Počet členů dozorčí rady: 1
od 14. 8. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 10. 6. 2010 do 5. 8. 2010
- Rozhodnutí valné hromady obchodní společnosti NET MILK a.s. o zvýšení základního kapitálu ze dne 25.05.2010: a) Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku ve výši 50.000.000,-Kč (slovy: padesátmilionů korun českých), tedy z částky 2.000.000,-Kč (slovy: dvamiliony korun českých) na částku ve výši 52.00.000,-Kč (slovy: padestátdvamiliony korun českých). Upis ování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. b) Upisování akcií rovnající se částce zvýšení základního kapitálu Společnosti bude provedeno upsáním 50 ks (slovy: padesáti kusů) nových kmenových akcií jedné akcie ve výši 1.000.000,-Kč (slovy: jedenmilion korun českých). Všechny nově upisované akcie b udou vydány v listinné podobě a nebudou kótovány podle zvláštního právního předpisu (dále též jen "Akcie"). c) Všichni akcionáři Společnosti se před hlasováním o přijetí tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu vzdali svého přednostního práva k úpisu Akcií. d) Všechny Akcie budou nabídnuty k úpisu určitému zájemci, kterým je obchodní společnost XYIENCE, a.s. se sídlem Brno, Příkop 843/4, PSČ: 602 00, identifikační číslo: 277 22 911, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B, vlo žka 4866 (dále též jen "Předem určený zájemce"). e) Místem pro upisování Akcií bez využití přednostního práva je notářská kancelář JUDr. Jarmily Valigurové, notáře v Ostravě, na adrese Ostrava-Moravská Ostrava, ul. 28.října 41/3138, PSČ: 702 00 a lhůta pro upisování Akcií činí šedesát dnů a počíná běžet prvním pracovním dnem následujícím po dni, ke kterému nabude právní moci usnesení příslušného rejstříkového soudu o zápisu tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku Krajského soudu v Brně nebo od zápisu tohoto us nesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do příslušného obchodního rejstříku. Představenstvo Společnosti je povinno oznámit Předem určenému zájemci počátek běhu této lhůty nejpozději do tří pracovních dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do příslušného obchodního rejstříku, a to písemným sdělením doručeným nebo osobně předaným Předem určenému zájemci s tím, že Akcie tedy budou upsány způsobem dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, tedy písemnou smlouvu o upsání akcií s úředně ověřenými podpisy smluvních stran, a to vše s rozvazovací podnímkou, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs Akcie je roven její jme novité hodnotě a činí tak u každé jedné upisované Akcie částku ve výši 1.000.000,-Kč (slovy: jedenmilion korun českých). f) Valná hromada připouští možnost započtení peněžité pohledávky Společnosti na splacení emisního kursu Akcií proti peněžité pohledávce Předem určeného zájemce vůči Společnosti, kterou Předem určený zájemce nabyl na základě Smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 22.03.2010, kterou Předem určený zájemce uzavřel jako postupník se společností Prvá oravská dopravná, s.r.o. se sídlem Vojtaššákova 602, Trdošín, PSČ: 027 44, Slovenská republika, identifikační číslo: 36 424 960, zapsanou v obchodním rejstříku ved eném Okresním soudem v Žilině, oddíl Sro, vložka číslo 15637/L jako postupitelem. Jedná se o pohledávku na zaplacení úplaty ve výši 50.000.000,-Kč (slovy: padesátmilionů korun českých) vyplývající ze Smlouvy o převodu obchodního podílu ze dne 04.03.2010, kterou postupitel - společnost Prvá oravská dopravná, s.r.o. uzavřel jako prodávající se Společností jako kupujícím, na základě které Společnost nabyla obchodní podíl ve výši 100% v obchodní společnosti NET PLASY, spol. s r.o. se sídlem Bystřice pod Hostý men, U mlékárny 1020, okres Kroměříž, PSČ: 768 61, identifikační číslo: 453 58 133. Valná hromada tedy výslovně připouští možnost započtení celé výše specifikované pohledávky Předem určeného zájemce za Společností a emisní kurs Akcií upsaných Předem určen ým zájemcem tak bude Předem určeným zájemce splacen výhradně započtením. Valná hromada dále stanoví pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení takto: * smlouva o započtení musí mít náležitosti stanovené obecně platnými právními předpisy, a to zejména ust.§ 580 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a ust. § 358 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozd ějších předpisů, * ve smlouvě o započtení musí být přesně specifikována pohledávka, která je předmětem započtení s uvedením, že se jedná o pohledávku, jejíž započtení bylo schváleno tímto usnesením valné hromady společnosti * peněžitá pohledávka Předem určeného zájemce bude započtena v celkové výši 50.000.000,-Kč (slovy: padesátimilionů korun českých) na splacení emisního kursu Akcií a dnem podpisu smlouvy o započtení dochází k započtení předmětné pohledávky specifikované v tomto usnesení valné hromady, účinností smlouvy o započtení tyto vzájemné pohledávky Předem určeného zájemce a Společnosti ve výši 50.000.000,-Kč (slovy: padestmilionů korun českých) zaniknou a je tímto mimo jiné splněna povinnost Předem určeného zájemce splatit 100% emisního kursu jím upisovaných Akcií. g) Předem určený zájemce upíše Akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se Společností ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu a podpisy musí být úředně ověřeny a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Společnosti je povinna doručit Předem určenému zájemci návrh Smlouvy o upsání akcií současně s oznámením o počátku běhu lhůty pro úpis Akcií, tedy ve lhůtě a způsobem uvedeným v písm. e) tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Předem určený zájemce je povinen splatit emisní kurs upisovaných Akcií, tedy uzavřít smlouvu o započtení, nejpozději do třiceti dnů ode dne uzavření Smlouvy o upsání akcií.
Kapitál
od 5. 8. 2010
Základní kapitál 52 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 13. 8. 2007 do 5. 8. 2010
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 10. 9. 2014
Kmenové akcie na jméno 200 000, počet akcií: 10.
od 10. 9. 2014
Akcie společnosti jsou akciemi kmenovými, se kterými jsou spojena práva a povinnosti uvedené ve stanovách společnosti založených ve sbírce listin a v zákoně č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. Převoditelnost akcií je omezena. K převodu akcií nebo ke zřízení zástavního práva k akciím se vyžaduje souhlas valné hromady společnosti.
od 10. 9. 2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 000, počet akcií: 50.
od 10. 9. 2014
Akcie společnosti jsou akciemi kmenovými, se kterými jsou spojena práva a povinnosti uvedené ve stanovách společnosti založených ve sbírce listin a v zákoně č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. Převoditelnost akcií je omezena. K převodu akcií nebo ke zřízení zástavního práva k akciím se vyžaduje souhlas valné hromady společnosti.
od 14. 8. 2014 do 10. 9. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 10.
od 14. 8. 2014 do 10. 9. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 50.
od 5. 8. 2010 do 14. 8. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 50.
od 13. 8. 2007 do 14. 8. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 10.
Statutární orgán
od 15. 9. 2016
Ing. OLDŘICH BOHÁČ - předseda představenstva
Plzeň - Lobzy, Sokolská, PSČ 312 00
den vzniku členství: 14. 6. 2016
den vzniku funkce: 14. 6. 2016
od 15. 9. 2016
Ing. ROBERT POSPÍŠIL - člen představenstva
Kroměříž, Legionářů, PSČ 767 01
den vzniku členství: 14. 6. 2016
den vzniku funkce: 14. 6. 2016
od 14. 8. 2014 do 15. 9. 2016
Ing. OLDŘICH BOHÁČ - předseda představenstva
Plzeň - Lobzy, Sokolská, PSČ 312 00
den vzniku členství: 13. 6. 2011 - 13. 6. 2016
den vzniku funkce: 13. 6. 2011 - 13. 6. 2016
od 25. 7. 2014 do 15. 9. 2016
Ing. ROBERT POSPÍŠIL - člen představenstva
Kroměříž, Legionářů, PSČ 767 01
den vzniku členství: 13. 6. 2011 - 13. 6. 2016
od 19. 2. 2013 do 14. 8. 2014
JAN OPLETAL - člen představenstva
Blatec, , PSČ 783 75
den vzniku členství: 18. 1. 2013 - 27. 6. 2014
od 14. 7. 2011 do 25. 7. 2014
Ing. Robert Pospíšil - člen představenstva
Kroměříž, Spáčilova, PSČ 767 01
den vzniku členství: 13. 6. 2011
od 14. 7. 2011 do 14. 8. 2014
Ing. Oldřich Boháč - předseda představenstva
Plzeň - Lobzy, Sokolská, PSČ 312 00
den vzniku členství: 13. 6. 2011
den vzniku funkce: 13. 6. 2011
od 23. 8. 2007 do 14. 7. 2011
Ing. Robert Pospíšil - předseda představenstva
Hulín, Palackého 45, PSČ 768 24
den vzniku členství: 15. 8. 2007 - 13. 6. 2011
den vzniku funkce: 15. 8. 2007 - 13. 6. 2011
od 23. 8. 2007 do 14. 7. 2011
Ing. Zdeněk Januška - člen představenstva
Otrokovice, Hálkova 286, PSČ 765 02
den vzniku členství: 15. 8. 2007 - 13. 6. 2011
od 23. 8. 2007 do 14. 7. 2011
Roman Staněk - člen představenstva
Valašské Meziříčí - Krásno nad Bečvou, Zámecká 133/78, PSČ 757 01
den vzniku členství: 15. 8. 2007 - 13. 6. 2011
od 13. 8. 2007 do 23. 8. 2007
Ing. Karel Horák - člen představenstva
Brno, Slepá 28, PSČ 613 00
den vzniku členství: 13. 8. 2007 - 15. 8. 2007
od 10. 9. 2014
Za společnost jednají vždy oba členové představenstva společně.
od 14. 8. 2014 do 10. 9. 2014
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně.
od 23. 8. 2007 do 14. 8. 2014
Způsob jednání statutárního orgánu: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně.
od 13. 8. 2007 do 23. 8. 2007
Způsob jednání statutárního orgánu: Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jedná jménem společnosti jediný člen představenstva.
Dozorčí rada
od 27. 4. 2018
LUCIE JUREČKOVÁ - člen dozorčí rady
Hulín, Višňovce, PSČ 768 24
den vzniku členství: 6. 3. 2018
od 4. 3. 2015 do 27. 4. 2018
LUCIE JUREČKOVÁ - člen dozorčí rady
Hulín, Višňovce, PSČ 768 24
den vzniku členství: 18. 1. 2013 - 6. 3. 2018
od 19. 2. 2013 do 14. 8. 2014
JITKA PÁTEROVÁ - člen dozorčí rady
Prusinovice, Přerovská, PSČ 768 42
den vzniku členství: 18. 1. 2013 - 27. 6. 2014
od 19. 2. 2013 do 14. 8. 2014
PETR SEIDL - předseda dozorčí rady
Zlín, Lazy III, PSČ 760 01
den vzniku členství: 14. 10. 2009 - 27. 6. 2014
den vzniku funkce: 18. 1. 2013 - 27. 6. 2014
od 19. 2. 2013 do 4. 3. 2015
LUCIE BAČÍKOVÁ - člen dozorčí rady
České Budějovice - České Budějovice 3, Pekárenská, PSČ 370 04
den vzniku členství: 18. 1. 2013
od 9. 11. 2009 do 19. 2. 2013
Petr Seidl - člen dozorčí rady
Zlín, Lazy III 182, PSČ 760 01
den vzniku členství: 14. 10. 2009
od 23. 8. 2007 do 9. 11. 2009
Karel Lyčka - člen dozorčí rady
Valašské Meziříčí, Havlíčkova 1191, PSČ 757 01
den vzniku členství: 15. 8. 2007 - 14. 10. 2009
od 23. 8. 2007 do 19. 2. 2013
František Dobiáš - předseda dozorčí rady
Valašské Meziříčí, Hrachovec 93, PSČ 757 01
den vzniku členství: 15. 8. 2007 - 16. 1. 2012
den vzniku funkce: 15. 8. 2007 - 16. 1. 2012
od 23. 8. 2007 do 19. 2. 2013
Jitka Páterová - člen dozorčí rady
Prusinovice, Přerovská 259, PSČ 768 42
den vzniku členství: 15. 8. 2007 - 15. 8. 2012
od 13. 8. 2007 do 23. 8. 2007
Tereza Drahovzalová - předseda dozorčí rady
Adamov, Družstevní 429/9, PSČ 679 04
den vzniku členství: 13. 8. 2007 - 15. 8. 2007
den vzniku funkce: 13. 8. 2007 - 15. 8. 2007
od 13. 8. 2007 do 23. 8. 2007
Petra Nejezchlebová - člen dozorčí rady
Brno, Čápkova 16/8, PSČ 602 00
den vzniku členství: 13. 8. 2007 - 15. 8. 2007
od 13. 8. 2007 do 23. 8. 2007
Edita Sýkorová - člen dozorčí rady
Brno, Nováčkova 681/35, PSČ 602 00
den vzniku členství: 13. 8. 2007 - 15. 8. 2007
Akcionáři
od 14. 8. 2014
ROBERT POSPÍŠIL
Kroměříž, Legionářů, PSČ 767 01
od 25. 7. 2014 do 14. 8. 2014
ROBERT POSPÍŠIL
Kroměříž, Legionářů, PSČ 767 01
od 19. 2. 2013 do 25. 7. 2014
ROBERT POSPÍŠIL
Kroměříž, Spáčilova, PSČ 767 01
od 19. 12. 2012 do 19. 2. 2013
Ing. Oldřich Boháč
Plzeň - Lobzy, Sokolská, PSČ 312 00
od 14. 7. 2011 do 19. 12. 2012
Ing. Oldřich Boháč
Plzeň - Lobzy, Sokolská, PSČ 312 00
od 13. 8. 2007 do 23. 8. 2007
SOL Brno s.r.o., IČO: 26930013
Brno, Mlýnská 326/13, PSČ 602 00
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Ošetřovné pro OSVČ: Je tu poslední vlna žádostí

15. 7. 2020 | | Petr Kučera | 5 komentářů

Ošetřovné pro OSVČ: Je tu poslední vlna žádostí

Osoby samostatně výdělečně činné mohou ode dneška žádat o „ošetřovné“ za červen. Částka 500 korun za kalendářní den zůstává shodná jako v předchozím měsíci, stejně jako další základní podmínky.

Vše pro firmu: Virtuální sídla jsou užitečná, říká podnikatel

10. 7. 2020 | | Martin Vlnas

Vše pro firmu: Virtuální sídla jsou užitečná, říká podnikatel

Majitel společnosti Ofigo Roman Sokola se ve svém byznysplánu zaměřuje především na menší a začínající podnikatele. Nabízí jim založení s.r.o., služby virtuálního sídla i praktické příručky.

S námi je právo dostupné všem, říká muž, který dluhy řeší digitálně

9. 7. 2020 | | Jiří Hovorka | 3 komentáře

S námi je právo dostupné všem, říká muž, který dluhy řeší digitálně

Nástup krize byl rychlý, nové pohledávky řešíme třeba za neproplacené faktury, říká v rozhovoru Tomáš Medřický, šéf služby ePohledávky.cz. Vysvětluje také, proč je podle něj pro normálního člověka nebo drobného podnikatele těžké dostat se ke svým penězům klasickou cestou přes právníky a exekutory, a říká, že když projde návrh na teritorialitu, vymahatelnost se zhorší.

Zubaři brněnských ulic. Developer se teď obává hlavně reakce bank

5. 7. 2020 | | Martina Fojtů | 3 komentáře

Zubaři brněnských ulic. Developer se teď obává hlavně reakce bank

Jejich práce čas od času připomíná náročný zubařský zákrok. Z domu vykutají všechno špatné, třeba moc nezbyde, ale s trochou energie se pak do ulice usmívá nová naleštěná stavba.

Zaplať paušál a máš klid. Novinka bude pro méně OSVČ

30. 6. 2020 | | Jiří Hovorka, Petr Kučera | 66 komentářů

Zaplať paušál a máš klid. Novinka bude pro méně OSVČ

Paušální daň má fungovat už od příštího roku. Oproti původnímu návrhu od ministerstva financí se vláda dohodla na kompromisu - paušál budou moci využít podnikatelé s ročním příjmem do 800 000 korun.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 680,00 Kč
Czech Exchange 2 680,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 690,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 740,20 Kč
ČSOB 2 740,20 Kč
Komerční banka 2 743,05 Kč
Expobank CZ 2 743,90 Kč
Česká spořitelna 2 764,00 Kč
Raiffeisenbank 2 794,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 802,60 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 455 309 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Karel Schwarzenberg

Karel Schwarzenberg

- šlechtic, podnikatel

+43
+
-
2.Ester Ledecká

Ester Ledecká

- sportovkyně, olympijská vítězka

+33
+
-
3.Tomáš  Břínek

Tomáš Břínek

- výtvarník, TMBK

+4
+
-
4.Leoš Mareš

Leoš Mareš

- moderátor

-5
+
-
5.Miroslav Pelta

Miroslav Pelta

- podnikatel a majitel fotbalového klubu z Jablonce nad Nisou

-30
+
-

Články na Heroine.cz

Má vlast aneb Přijďte si koupit módní česko-slovenské léto

Má vlast aneb Přijďte si koupit módní česko-slovenské léto

Už zítra se uskuteční prodejní fashion festival Má vlast. Program je jasný a jednoduchý;...více

Táto, chybíš mi! Odchod otce sebere půdu pod nohama i dávno dospělé ženě

Táto, chybíš mi! Odchod otce sebere půdu pod nohama i dávno dospělé ženě

Otec je bezesporu zásadní postavou našich životů. Existují různé teorie na to, jak moc...více

Radši uvěříme svůdnému příběhu, než abychom mysleli logicky, říká forenzní genetička Halina...

Radši uvěříme svůdnému příběhu, než abychom mysleli logicky, říká forenzní genetička Halina Šimková

Rukama jí prošly tisíce biologických stop, ze kterých s pomocí DNA usvědčovala vrahy a...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Odeslání stornované objednávky
Poradna > Spotřebitelská poradna > Odeslání stornované objednávky

Otázka: Dobrý den, objednala jsem potisk trička s mnou vyrobeným nápisem, který měl být svatebním darem. Firma má na stránkách uvedeno, že zboží bude odesláno do 10 dnů od objednání. Po 10 dnech, kdy zboží nepřišlo,...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services