MOFIBRA CZ, a.s., IČO: 27747409 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti MOFIBRA CZ, a.s. Údaje byly staženy 24. 7. 2022 z datové služby justice.cz dle IČO 27747409. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 27747409 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu17. 9. 2007
Obchodní firma
od 17. 9. 2007

MOFIBRA CZ, a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 17. 9. 2007 do 11. 11. 2010
Brno, Valchařská 35/6, PSČ 614 00
IČO
od 17. 9. 2007

27747409

DIČ

CZ27747409

Identifikátor datové schránky:3sce8wx
Právní forma
od 17. 9. 2007
Akciová společnost
Spisová značka5048 B, Krajský soud v Brně
Předmět podnikání
od 17. 9. 2007
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Ostatní skutečnosti
od 25. 11. 2009 do 17. 12. 2009
- Valná hromada společnosti MOFIBRA CZ, a. s., přijala svým usnesením ze dne 9. listopadu 2009 toto rozhodnutí: 1. Základní kapitál společnosti MOFIBRA CZ, a.s. se zvyšuje o částku 12.400.000,- Kč (slovy: dvanáct milionů čtyři sta tisíc korun českých), z dosavadní částky ve výši 38.400.000,- Kč (slovy: třicet osm milionů čtyři sta tisíc korun českých), na částku v e výši 50.800.000,- Kč (slovy: padesát milionů osm set tisíc korun českých), a to upisováním nových akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je jednak získání majetku potřebného pro zajištění podnikatelské činnosti společnosti a jejího rozvoje, jednak posílení důvěryhodnosti společnosti na trhu a při získávání cizích zdrojů. 3. Zvýšení bude provedeno upsáním 62 kusů (šedesáti dvou) kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých), na majitele, v listinné podobě. 4. Přednostní právo stávajících akcionářů se neuplatní, neboť se akcie budou upisovat pouze nepeněžitým vkladem (§ 204a odst. 1 obchodního zákoníku). 5. Všechny akcie budou nabídnuty k úpisu určitému zájemci, společnosti SAMAB BRNO GROUP, a.s., se sídlem na adrese Brno, Valchařská 6, IČ: 255 24 291, jako vlastníkovi dále popsaného nepeněžitého vkladu. 6. Upisovatel je povinen akcie upsat a splatit nepeněžitý vklad v sídle společnosti na adrese Brno, Valchařská 35/6, PSČ 614 00. Upisování akcií nemůže začít dříve, než usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejst říku. Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Lhůta k úpisu akcií činí 14 dnů a počíná běžet od doručení návrhu na uzavř ení smlouvy o upsání akcií určitému zájemci (oznámení o počátku běhu lhůty k úpisu), který je představenstvo povinno zaslat určitému zájemci nejpozději do 10-ti dnů po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Ne peněžitý vklad musí být splacen před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději však do 14-dnů ode uzavření smlouvy o úpisu akcií se společností. Upisovatel musí předat společnosti písemné prohlášení podle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Předáním tohoto prohlášení spolu s předáním nemovitosti je vklad splacen. Vlastnické právo k nemovitosti nabývá společnost vkladem vlastnického práva do katastr u nemovitostí na základě písemného prohlášení vkladatele s úředně ověřeným podpisem. 7. Emisní kurz nově upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě a činí 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých). 8. Předmětem nepeněžitého vkladu je nemovitost, zapsaná v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město, na listu vlastnictví č. 1703 pro obec Brno a katastrální území Horní Heršpice, a to budova - st avba pro výrobu a skladování č. p. 693, v části obce Horní Heršpice, stojící na pozemku p. č. 410/27. Dle Znaleckého posudku č.4202, vypracovaného podle § 59 odst. 4 obchodního zákoníku, znalcem Ivanem Baurem, bytem Brno, Kainarova 105, PSČ 616 00, ze dne 21.10.2009, ustanoveného pro vypracování znaleckého posudku potřebného ke zvýšení základního kapitálu Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 07.10.2009, č.j. 9Nc 6511/2009-9, byl tento nepeněžitý vklad oceněn na částku ve výši 12.400.000,- Kč (slovy: dv anáct milionů čtyři sta tisíc korun českých). 9. Za tento nepeněžitý vklad bude určitému zájemci, společnosti SAMAB BRNO GROUP, a.s., vydáno celkem 62 kusů (šedesáti dvou) kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých), na majitele, v listinné podob ě, o celkové jmenovité hodnotě 12.400.000,- Kč (slovy: dvanáct milionů čtyři sta tisíc korun českých).
od 3. 10. 2007 do 7. 11. 2007
- Valná hromada společnosti MOFIBRA CZ, a.s. přijala svým usnesením dne 1. 10. 2007 toto rozhodnutí: - Základní kapitál společnosti MOFIBRA CZ, a.s. se zvyšuje o částku 36.400.000,- Kč, slovy třicet šest milionů čtyřista tisíc korun českých, z dosavadních 2.000.000,- Kč na 38.400.000,- Kč, a to upisováním nových akcií. Upisování akcií nad částku navrhova ného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. - Zvýšení bude provedeno upsáním 182ks kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 200.000,- Kč, na majitele, v listinné podobě. - Přednostní právo stávajících akcionářů se neuplatní, neboť se akcie budou upisovat pouze nepeněžitými vklady (§ 204a odst. 1 obchodního zákoníku). - Všechny akcie budou upsány Ing. Pavlem Bradávkou, r.č. xxxx, bytem Brno, Valchařská 35/6, PSČ 614 00 a Alexandrou Bradávkovou, r.č. xxxx, bytem Brno, Okrouhlá 373/7, PSČ 625 00, takto: a) manželé Ing. Pavel a Alexandra Bradávkovi upíší 168ks akcií o celkové jmenovité hodnotě 33.600.000,- Kč (cena nemovitostí ve společném jmění manželů činí 33.707.200,- Kč) b) Alexandra Bradávková upíše 6ks akcií o celkové jmenovité hodnotě 1.200.000,- Kč (cena nemovitostí ve výlučném vlastnictví Alexandry Bradávkové činí 1.277.770,- Kč) c) Ing. Pavel Bradávka upíše 8ks akcií o celkové jmenovité hodnotě 1.600.000,- Kč (cena nemovitostí ve výlučném vlastnictví Ing. Pavla Bradávky činí 1.701.880,- Kč) - Upisovatelé jsou povinni akcie upsat a splatit nepeněžité vklady v sídle společnosti na adrese Brno, Valchařská 35/6, PSČ 614 00, a to ve lhůtě 14ti dnů od doručení návrhu na uzavření Smlouvy o upsání akcií určitými zájemci. Upisování akcií nemůže začít dříve, než usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku. Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. K upsání akcií musí být poskytnuta lhůta alespoň 14 dnů od doručení návrhu na uz avření smlouvy o upsání akcií. Nepeněžité vklady musí být splaceny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, to znamená, že vkladatel musí předat společnosti písemné prohlášení podle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku před zápisem zvýšení základníh o kapitálu do obchodního rejstříku. Předáním tohoto prohlášení spolu s předáním nemovitosti je vklad splacen. Vlastnické právo k nemovitosti nabývá společnost vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí na základě písemného prohlášení vkladatele s úředně ověřeným podpisem. Emisní kurz akcií je roven jejich jmenovité hodnotě. - Předmětem nepeněžitého vkladu jsou následující nemovitosti: 1. nemovitosti ve společném jmění manželů Ing. Pavla a Alexandry Bradávkových, zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno - město, na LV č. 1939 pro obec Brno, k.ú. Husovice, a to: budova č.p. 35, v části obce Husovice, objekt k bydlení, stojící na pozemku p.č. 1077, pozemek p.č. 1077 zastavěná plocha a nádvoří. Dle Znaleckého posudku č. 984-2007, vypracovaného podle § 59 odst. 4 obchodního zákoníku, znalce Ing. Vlastimila Smejkala, nar. 28.3.1954, bytem Brno, Josefy Faimonové 11, ze dne 28.9.2007, ustanoveného pro vypracování znaleckého posudku potřebného k navý šení základního kapitálu Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 26.9.2007, č.j. 50Nc 6503/2007-33, které nabylo právní moci dne 26.9.2007, byl tento nepeněžitý vklad oceněn částkou ve výši 5.564.710,- Kč. 2. nemovitosti ve společném jmění manželů Ing. Pavla a Alexandry Bradávkových, zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno - město, na LV č. 258 pro obec Brno, k.ú. Trnitá, a to: budova č.p. 357, v části obce Trnitá, jiná stavba, stojící na pozemku p.č. 29/1, pozemek p.č. 29/1 zastavěná plocha a nádvoří. Dle Znaleckého posudku č. 985-2007, vypracovaného podle § 59 odst. 4 obchodního zákoníku, znalce Ing. Vlastimila Smejkala, nar. 28.3.1954, bytem Brno, Josefy Faimonové 11, ze dne 30.9.2007, ustanoveného pro vypracování znaleckého posudku potřebného k navý šení základního kapitálu Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 26.9.2007, č.j. 50Nc 6503/2007-33, které nabylo právní moci dne 26.9.2007, byl tento nepeněžitý vklad oceněn částkou ve výši 14.780.040,- Kč. 3. nemovitosti ve společném jmění manželů Ing. Pavla a Alexandry Bradávkových, zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno - město, na LV č. 1326 pro obec Brno, k.ú. Horní Heršpice, a to: pozemek p.č. 410/18 ostatní plocha, pozemek p.č. 410/19 ostatní plocha, pozemek p.č. 410/27 zastavěná plocha a nádvoří. Dle Znaleckého posudku č. 979-2007, vypracovaného podle § 59 odst. 4 obchodního zákoníku, znalce Ing. Vlastimila Smejkala, nar. 28.3.1954, bytem Brno, Josefy Faimonové 11, ze dne 28.9.2007, ustanoveného pro vypracování znaleckého posudku potřebného k navý šení základního kapitálu Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 26.9.2007, č.j. 50Nc 6503/2007-33, které nabylo právní moci dne 26.9.2007, byl tento nepeněžitý vklad oceněn částkou ve výši 2.609.460,- Kč. 4. spoluvlastnický podíl ve výši ideální jedné čtvrtiny (id. 1/4) náležející Alexandře Bradávkové, k nemovitostem zapsaným u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno - město, na LV č. 2414 pro obec Brno, k.ú. Žabovřesky, a to : budově č.p. 1631, v části obce Žabovřesky, objekt k bydlení, stojící na pozemku p.č. 3412, pozemku p.č. 3412 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku p.č. 3413 zahrada. Dle Znaleckého posudku č. 983-2007, vypracovaného podle § 59 odst. 4 obchodního zákoníku, znalce Ing. Vlastimila Smejkala, nar. 28.3.1954, bytem Brno, Josefy Faimonové 11, ze dne 28.9.2007, ustanoveného pro vypracování znaleckého posudku potřebného k navý šení základního kapitálu Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 26.9.2007, č.j. 50Nc 6503/2007-33, které nabylo právní moci dne 26.9.2007, byl tento nepeněžitý vklad oceněn částkou ve výši 1.277.770,- Kč. 5. bytová jednotka se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a pozemku ve společném jmění manželů Ing. Pavla a Alexandry Bradávkových, zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno - město, na LV č. 2187 a L V č. 1447 pro obec Brno, k.ú. Bohunice, a to: bytová jednotka č. 373/35 v budově - bytovém domě č.p. 373, v části obce Bohunice, stojící na pozemku p.č. 2575, ke které přísluší spoluvlastnický podíl ve výši id. 243/7870 na společných částech uvedeného domu, spoluvlastnický podíl ve výši id. 243/7870 na pozemku p.č. 2575 zastavěná plocha a nádvoří. Dle Znaleckého posudku č. 980-2007, vypracovaného podle § 59 odst. 4 obchodního zákoníku, znalce Ing. Vlastimila Smejkala, nar. 28.3.1954, bytem Brno, Josefy Faimonové 11, ze dne 28.9.2007, ustanoveného pro vypracování znaleckého posudku potřebného k navý šení základního kapitálu Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 26.9.2007, č.j. 50Nc 6503/2007-33, které nabylo právní moci dne 26.9.2007, byl tento nepeněžitý vklad oceněn částkou ve výši 1.775.650,- Kč. 6. nemovitosti ve společném jmění manželů Ing. Pavla a Alexandry Bradávkových, zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Boskovice, na LV č. 90 pro obec Kunštát, k.ú. Rudka u Kunštátu, a to: budova č.p. 68, v části obce Rudka, objekt k bydlení, stojící na pozemku p.č. st. 76, pozemek p.č. st. 76 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek p.č. 328/2 trvalý travní porost, pozemek p.č. 330/1 lesní pozemek, pozemek p.č. 331/1 lesní pozemek, pozemek p.č. 332/1 trvalý travní porost, pozemek p.č. 332/3 lesní pozemek, pozemek p.č. 332/5 ostatní plocha, pozemek p.č. 332/6 ostatní plocha, pozemek p.č. 333 zahrada. Dle Znaleckého posudku č. 981-2007, vypracovaného podle § 59 odst. 4 obchodního zákoníku, znalce Ing. Vlastimila Smejkala, nar. 28.3.1954, bytem Brno, Josefy Faimonové 11, ze dne 30.9.2007, ustanoveného pro vypracování znaleckého posudku potřebného k navý šení základního kapitálu Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 26.9.2007, č.j. 50Nc 6503/2007-33, které nabylo právní moci dne 26.9.2007, byl tento nepeněžitý vklad oceněn částkou ve výši 1.409.960,- Kč. 7. spoluvlastnický podíl ve výši ideální tři šestiny (id. 3/6) náležející Ing. Pavlu Bradávkovi, k nemovitostem zapsaným u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, na LV č. 2630 pro obec a k.ú. Choceň, a to: budově č.p. 720, v části obce Choceň, stavba občanského vybavení, stojící na pozemku p.č. st. 786, pozemku p.č. st. 786 zastavěná plocha a nádvoří. Dle Znaleckého posudku č. 982-2007, vypracovaného podle § 59 odst. 4 obchodního zákoníku, znalce Ing. Vlastimila Smejkala, nar. 28.3.1954, bytem Brno, Josefy Faimonové 11, ze dne 28.9.2007, ustanoveného pro vypracování znaleckého posudku potřebného k navý šení základního kapitálu Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 26.9.2007, č.j. 50Nc 6503/2007-33, které nabylo právní moci dne 26.9.2007, byl tento nepeněžitý vklad oceněn částkou ve výši 1.701.880,- Kč. 8. nemovitosti ve společném jmění manželů Ing. Pavla a Alexandry Bradávkových, zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno - město, na LV č. 619 pro obec Brno, k.ú. Přízřenice, a to: budova č.p. 199, v části obce Přízřenice, způsob využití rodinný dům, stojící na pozemku p.č. 216/11, pozemek p.č. 216/7 orná půda, pozemek p.č. 216/11 zastavěná plocha a nádvoří. Dle Znaleckého posudku č. 986-2007, vypracovaného podle § 59 odst. 4 obchodního zákoníku, znalce Ing. Vlastimila Smejkala, nar. 28.3.1954, bytem Brno, Josefy Faimonové 11, ze dne 30.9.2007, ustanoveného pro vypracování znaleckého posudku potřebného k navý šení základního kapitálu Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 26.9.2007, č.j. 50Nc 6503/2007-33, které nabylo právní moci dne 26.9.2007, byl tento nepeněžitý vklad oceněn částkou ve výši 7.567.380,- Kč. Celková cena výše uvedených nemovitostí činí dle uvedených Znaleckých posudků 36.686.850,- Kč, z toho: - cena výše uvedených nemovitostí ve společném jmění manželů činí dle uvedených Znaleckých posudků 33.707.200,- Kč, - cena výše uvedených nemovitostí ve vlastnictví Alexandry Bradávkové činí dle uvedeného Znaleckého posudku 1.277.770,- Kč, - cena výše uvedených nemovitostí ve vlastnictví Ing. Pavla Bradávky činí dle uvedeného Znaleckého posudku 1.701.880,- Kč. Za tento nepeněžitý vklad ve společném jmění manželů bude vydáno manželům Ing. Pavlu a Alexandře Bradávkovým 168ks kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 200.000,- Kč, na majitele, v listinné podobě, o celkové jmenovité hodnotě 33.600.000,- Kč. Za tento nepeněžitý vklad ve vlastnictví Alexandry Bradávkové bude vydáno Alexandře Bradávkové 6ks kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 200.000,- Kč, na majitele, v listinné podobě, o celkové jmenovité hodnotě 1.200.000,- Kč. Za tento nepeněžitý vklad ve vlastnictví Ing. Pavla Bradávky bude vydáno Ing. Pavlu Bradávkovi 8ks kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 200.000,- Kč, na majitele, v listinné podobě, o celkové jmenovité hodnotě 1.600.000,- Kč. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionářům jako protiplnění, se považuje za emisní ážio (§ 163a odst. 3 obchodního zákoníku).
Kapitál
od 17. 12. 2009
Základní kapitál 50 800 000 Kč, splaceno 100 %.
od 7. 11. 2007 do 17. 12. 2009
Základní kapitál 38 400 000 Kč, splaceno 100 %.
od 3. 10. 2007 do 7. 11. 2007
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 17. 9. 2007 do 3. 10. 2007
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 35 %.
od 19. 12. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 254 v listinné podobě.
od 17. 12. 2009 do 19. 12. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 254 v listinné podobě.
od 7. 11. 2007 do 17. 12. 2009
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 192 v listinné podobě.
od 17. 9. 2007 do 7. 11. 2007
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 10 v listinné podobě.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 2. 6. 2021
Mgr. VÁCLAV MIMRÁNEK - místopředseda představenstva
Uherské Hradiště, Tř. Maršála Malinovského, PSČ 686 01
den vzniku členství: 1. 1. 2015
den vzniku funkce: 1. 1. 2015
od 19. 12. 2014
MARTINA BALÁKOVÁ - předseda představenstva
Moravany, Žitná, PSČ 664 48
den vzniku členství: 1. 1. 2015
den vzniku funkce: 1. 1. 2015
od 19. 12. 2014 do 2. 6. 2021
Mgr. VÁCLAV MIMRÁNEK - místopředseda představenstva
Uherské Hradiště, Jana Žižky, PSČ 686 06
den vzniku členství: 1. 1. 2015
den vzniku funkce: 1. 1. 2015
od 16. 11. 2013 do 19. 12. 2014
Mgr. VÁCLAV MIMRÁNEK - místopředseda představenstva
Uherské Hradiště, Jana Žižky, PSČ 686 06
den vzniku členství: 20. 6. 2012 - 31. 12. 2014
den vzniku funkce: 20. 6. 2012 - 31. 12. 2014
od 27. 6. 2012 do 16. 11. 2013
Mgr. Václav Mimránek - místopředseda představenstva
Uherské Hradiště, Jana Žižky, PSČ 686 06
den vzniku členství: 20. 6. 2012
den vzniku funkce: 20. 6. 2012
od 27. 6. 2012 do 19. 12. 2014
Martina Baláková - předseda představenstva
Moravany, Žitná, PSČ 664 48
den vzniku členství: 20. 6. 2012 - 31. 12. 2014
den vzniku funkce: 20. 6. 2012 - 31. 12. 2014
od 17. 9. 2007 do 27. 6. 2012
Martin Bradávka - předseda představenstva
Brno, V polích 199/12, PSČ 619 00
den vzniku členství: 17. 9. 2007 - 20. 6. 2012
den vzniku funkce: 17. 9. 2007 - 20. 6. 2012
od 17. 9. 2007 do 27. 6. 2012
MUDr. Marek Bradávka - místopředseda představenstva
Brno, Okrouhlá 373/7, PSČ 625 00
den vzniku členství: 17. 9. 2007 - 20. 6. 2012
den vzniku funkce: 17. 9. 2007 - 20. 6. 2012
od 17. 9. 2007 do 27. 6. 2012
Agáta Hoďáková - člen představenstva
Brno, Labská 156/37
den vzniku členství: 17. 9. 2007 - 1. 7. 2012
od 19. 12. 2014
Za společnost jednají a podepisují dva členové představenstva společně.
od 17. 9. 2007 do 19. 12. 2014
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Jednat za představenstvo jménem společnosti navenek jsou oprávněni vždy předseda představenstva společně s místopředsedou představenstva. Podepisování za společnost se provádí tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva společně s místopředsedou představenstva.
Dozorčí rada
od 19. 12. 2014
JIŘINA VLKOVÁ - člen dozorčí rady
Brno - Komárov, Schwaigrova, PSČ 617 00
den vzniku členství: 1. 1. 2015
od 16. 11. 2013 do 19. 12. 2014
MICHAELA TUNOVÁ - člen dozorčí rady
Kuřim, Brněnská, PSČ 664 34
den vzniku členství: 20. 6. 2012 - 31. 12. 2014
od 27. 6. 2012 do 16. 11. 2013
Michaela Tunová - člen dozorčí rady
Kuřim, Brněnská, PSČ 664 34
den vzniku členství: 20. 6. 2012
od 27. 6. 2012 do 19. 12. 2014
David Nemetz - předseda dozorčí rady
Brno - Kohoutovice, Bellova, PSČ 623 00
den vzniku členství: 20. 6. 2012 - 31. 12. 2014
den vzniku funkce: 20. 6. 2012 - 31. 12. 2014
od 25. 11. 2009 do 27. 6. 2012
Martina Baláková - předseda dozorčí rady
Deblín, 209, PSČ 664 75
den vzniku členství: 9. 11. 2009 - 20. 6. 2012
den vzniku funkce: 9. 11. 2009 - 20. 6. 2012
od 25. 11. 2009 do 27. 6. 2012
Zdeňka Bradávková - člen dozorčí rady
Brno - Bohunice, Okrouhlá 373/7, PSČ 625 00
den vzniku členství: 17. 9. 2007 - 20. 6. 2012
od 17. 9. 2007 do 25. 11. 2009
Ing. Ivana Jobánková - předseda dozorčí rady
Brno, Jasanová 655/18
den vzniku členství: 17. 9. 2007
den vzniku funkce: 17. 9. 2007
od 17. 9. 2007 do 25. 11. 2009
Zdeňka Jochová - člen dozorčí rady
Veselí nad Moravou, V dědině 79, PSČ 698 01
den vzniku členství: 17. 9. 2007
od 17. 9. 2007 do 19. 12. 2014
Jiřina Vlková - člen dozorčí rady
Brno, Schwaigrova 656/5, PSČ 617 00
den vzniku členství: 17. 9. 2007 - 31. 12. 2014
Hodnocení firmy
-4
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Dan  Vávra

Dan Vávra

- tvůrce videoher

+43

+
-
Marcel  Gecov

Marcel Gecov

- bývalý fotbalista, podnikatel

+14

+
-
Miluše Bittnerová
+
-
Karel Komárek

Karel Komárek

- miliardář, Sazka

-111

+
-
Radovan Krejčíř

Radovan Krejčíř

- kontroverzní podnikatel

-164

+
-
Vladimír Franz

Vladimír Franz

- výtvarník, bývalý kandidát na prezidenta

-165

+
-

A tohle už jste četli?

Přihlaste se o přeplatek na silniční dani. Zbývá přes 1,5 miliardy

Přihlaste se o přeplatek na silniční dani. Zbývá přes 1,5 miliardy

Podnikatelé a firmy mají na daňových účtech celkový přeplatek ve výši 1,5 miliardy, který vznikl z uhrazených záloh na silniční daň. Ty byly v průběhu roku 2022 zrušeny. Finanční správa proto podnikatele upozorňuje, aby si zkontrolovali stav svých daňových účtů a případně zažádali o vrácení přeplatku či o jeho převedení na jinou daň.

Pomoc s drahými energiemi přijde i pro firmy

Pomoc s drahými energiemi přijde i pro firmy

Firmy, na které se nebude vztahovat cenový strop oznámený vládou v pondělí, by měly mít od listopadu k dispozici dotační program na úlevu od vysokých cen energií. Po jednání vlády to oznámil ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Firmám chybějí zaměstnanci. Výše mzdy je teď důležitější než jistota práce

Firmám chybějí zaměstnanci. Výše mzdy je teď důležitější než jistota práce

Nedostatek zaměstnanců se prohlubuje v celém Česku, a to napříč všemi obory. Firmy musí bojovat o pracovníky, jenže ne všechny jim mohou zvýšit mzdu tak, jak lidé chtějí. Vyplývá to z rozsáhlého průzkumu personální agentury Grafton Recruitment, která sleduje 300 pracovních pozic v osmi hlavních oborech ekonomiky.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  16 584 154 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Na Česko se valí sociální bouře. Smete i vládu?

Na Česko se valí sociální bouře. Smete i vládu?

Vláda konečně naznačila, jak chce zvládnout energetickou krizi. Podoba a výsledek jejího záchranného...

Se zbraní v ruce proti nacistům. Dokument ukazuje příběhy židovských žen, které se postavily na odpor

Se zbraní v ruce proti nacistům. Dokument ukazuje příběhy židovských žen, které se postavily na odpor

„Musela jsem se chovat ne jako žena, ale jako voják,“ zaznívá v dokumentu s názvem Four Winters. Nový...

Partners Financial Services