Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

MOFIBRA CZ, a.s.
IČO: 27747409

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu17. 9. 2007
Obchodní firma
od 17. 9. 2007

MOFIBRA CZ, a.s.

Sídlo
od 17. 9. 2007 do 11. 11. 2010
Brno, Valchařská 35/6, PSČ 614 00
IČO
od 17. 9. 2007

27747409

DIČ

CZ27747409

Identifikátor datové schránky:3sce8wx
Právní forma
od 17. 9. 2007
Akciová společnost
Spisová značka5048 B, Krajský soud v Brně
Předmět podnikání
od 17. 9. 2007
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Ostatní skutečnosti
od 25. 11. 2009 do 17. 12. 2009
- Valná hromada společnosti MOFIBRA CZ, a. s., přijala svým usnesením ze dne 9. listopadu 2009 toto rozhodnutí: 1. Základní kapitál společnosti MOFIBRA CZ, a.s. se zvyšuje o částku 12.400.000,- Kč (slovy: dvanáct milionů čtyři sta tisíc korun českých), z dosavadní částky ve výši 38.400.000,- Kč (slovy: třicet osm milionů čtyři sta tisíc korun českých), na částku v e výši 50.800.000,- Kč (slovy: padesát milionů osm set tisíc korun českých), a to upisováním nových akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je jednak získání majetku potřebného pro zajištění podnikatelské činnosti společnosti a jejího rozvoje, jednak posílení důvěryhodnosti společnosti na trhu a při získávání cizích zdrojů. 3. Zvýšení bude provedeno upsáním 62 kusů (šedesáti dvou) kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých), na majitele, v listinné podobě. 4. Přednostní právo stávajících akcionářů se neuplatní, neboť se akcie budou upisovat pouze nepeněžitým vkladem (§ 204a odst. 1 obchodního zákoníku). 5. Všechny akcie budou nabídnuty k úpisu určitému zájemci, společnosti SAMAB BRNO GROUP, a.s., se sídlem na adrese Brno, Valchařská 6, IČ: 255 24 291, jako vlastníkovi dále popsaného nepeněžitého vkladu. 6. Upisovatel je povinen akcie upsat a splatit nepeněžitý vklad v sídle společnosti na adrese Brno, Valchařská 35/6, PSČ 614 00. Upisování akcií nemůže začít dříve, než usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejst říku. Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Lhůta k úpisu akcií činí 14 dnů a počíná běžet od doručení návrhu na uzavř ení smlouvy o upsání akcií určitému zájemci (oznámení o počátku běhu lhůty k úpisu), který je představenstvo povinno zaslat určitému zájemci nejpozději do 10-ti dnů po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Ne peněžitý vklad musí být splacen před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději však do 14-dnů ode uzavření smlouvy o úpisu akcií se společností. Upisovatel musí předat společnosti písemné prohlášení podle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Předáním tohoto prohlášení spolu s předáním nemovitosti je vklad splacen. Vlastnické právo k nemovitosti nabývá společnost vkladem vlastnického práva do katastr u nemovitostí na základě písemného prohlášení vkladatele s úředně ověřeným podpisem. 7. Emisní kurz nově upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě a činí 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých). 8. Předmětem nepeněžitého vkladu je nemovitost, zapsaná v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město, na listu vlastnictví č. 1703 pro obec Brno a katastrální území Horní Heršpice, a to budova - st avba pro výrobu a skladování č. p. 693, v části obce Horní Heršpice, stojící na pozemku p. č. 410/27. Dle Znaleckého posudku č.4202, vypracovaného podle § 59 odst. 4 obchodního zákoníku, znalcem Ivanem Baurem, bytem Brno, Kainarova 105, PSČ 616 00, ze dne 21.10.2009, ustanoveného pro vypracování znaleckého posudku potřebného ke zvýšení základního kapitálu Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 07.10.2009, č.j. 9Nc 6511/2009-9, byl tento nepeněžitý vklad oceněn na částku ve výši 12.400.000,- Kč (slovy: dv anáct milionů čtyři sta tisíc korun českých). 9. Za tento nepeněžitý vklad bude určitému zájemci, společnosti SAMAB BRNO GROUP, a.s., vydáno celkem 62 kusů (šedesáti dvou) kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých), na majitele, v listinné podob ě, o celkové jmenovité hodnotě 12.400.000,- Kč (slovy: dvanáct milionů čtyři sta tisíc korun českých).
od 3. 10. 2007 do 7. 11. 2007
- Valná hromada společnosti MOFIBRA CZ, a.s. přijala svým usnesením dne 1. 10. 2007 toto rozhodnutí: - Základní kapitál společnosti MOFIBRA CZ, a.s. se zvyšuje o částku 36.400.000,- Kč, slovy třicet šest milionů čtyřista tisíc korun českých, z dosavadních 2.000.000,- Kč na 38.400.000,- Kč, a to upisováním nových akcií. Upisování akcií nad částku navrhova ného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. - Zvýšení bude provedeno upsáním 182ks kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 200.000,- Kč, na majitele, v listinné podobě. - Přednostní právo stávajících akcionářů se neuplatní, neboť se akcie budou upisovat pouze nepeněžitými vklady (§ 204a odst. 1 obchodního zákoníku). - Všechny akcie budou upsány Ing. Pavlem Bradávkou, r.č. xxxx, bytem Brno, Valchařská 35/6, PSČ 614 00 a Alexandrou Bradávkovou, r.č. xxxx, bytem Brno, Okrouhlá 373/7, PSČ 625 00, takto: a) manželé Ing. Pavel a Alexandra Bradávkovi upíší 168ks akcií o celkové jmenovité hodnotě 33.600.000,- Kč (cena nemovitostí ve společném jmění manželů činí 33.707.200,- Kč) b) Alexandra Bradávková upíše 6ks akcií o celkové jmenovité hodnotě 1.200.000,- Kč (cena nemovitostí ve výlučném vlastnictví Alexandry Bradávkové činí 1.277.770,- Kč) c) Ing. Pavel Bradávka upíše 8ks akcií o celkové jmenovité hodnotě 1.600.000,- Kč (cena nemovitostí ve výlučném vlastnictví Ing. Pavla Bradávky činí 1.701.880,- Kč) - Upisovatelé jsou povinni akcie upsat a splatit nepeněžité vklady v sídle společnosti na adrese Brno, Valchařská 35/6, PSČ 614 00, a to ve lhůtě 14ti dnů od doručení návrhu na uzavření Smlouvy o upsání akcií určitými zájemci. Upisování akcií nemůže začít dříve, než usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku. Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. K upsání akcií musí být poskytnuta lhůta alespoň 14 dnů od doručení návrhu na uz avření smlouvy o upsání akcií. Nepeněžité vklady musí být splaceny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, to znamená, že vkladatel musí předat společnosti písemné prohlášení podle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku před zápisem zvýšení základníh o kapitálu do obchodního rejstříku. Předáním tohoto prohlášení spolu s předáním nemovitosti je vklad splacen. Vlastnické právo k nemovitosti nabývá společnost vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí na základě písemného prohlášení vkladatele s úředně ověřeným podpisem. Emisní kurz akcií je roven jejich jmenovité hodnotě. - Předmětem nepeněžitého vkladu jsou následující nemovitosti: 1. nemovitosti ve společném jmění manželů Ing. Pavla a Alexandry Bradávkových, zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno - město, na LV č. 1939 pro obec Brno, k.ú. Husovice, a to: budova č.p. 35, v části obce Husovice, objekt k bydlení, stojící na pozemku p.č. 1077, pozemek p.č. 1077 zastavěná plocha a nádvoří. Dle Znaleckého posudku č. 984-2007, vypracovaného podle § 59 odst. 4 obchodního zákoníku, znalce Ing. Vlastimila Smejkala, nar. 28.3.1954, bytem Brno, Josefy Faimonové 11, ze dne 28.9.2007, ustanoveného pro vypracování znaleckého posudku potřebného k navý šení základního kapitálu Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 26.9.2007, č.j. 50Nc 6503/2007-33, které nabylo právní moci dne 26.9.2007, byl tento nepeněžitý vklad oceněn částkou ve výši 5.564.710,- Kč. 2. nemovitosti ve společném jmění manželů Ing. Pavla a Alexandry Bradávkových, zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno - město, na LV č. 258 pro obec Brno, k.ú. Trnitá, a to: budova č.p. 357, v části obce Trnitá, jiná stavba, stojící na pozemku p.č. 29/1, pozemek p.č. 29/1 zastavěná plocha a nádvoří. Dle Znaleckého posudku č. 985-2007, vypracovaného podle § 59 odst. 4 obchodního zákoníku, znalce Ing. Vlastimila Smejkala, nar. 28.3.1954, bytem Brno, Josefy Faimonové 11, ze dne 30.9.2007, ustanoveného pro vypracování znaleckého posudku potřebného k navý šení základního kapitálu Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 26.9.2007, č.j. 50Nc 6503/2007-33, které nabylo právní moci dne 26.9.2007, byl tento nepeněžitý vklad oceněn částkou ve výši 14.780.040,- Kč. 3. nemovitosti ve společném jmění manželů Ing. Pavla a Alexandry Bradávkových, zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno - město, na LV č. 1326 pro obec Brno, k.ú. Horní Heršpice, a to: pozemek p.č. 410/18 ostatní plocha, pozemek p.č. 410/19 ostatní plocha, pozemek p.č. 410/27 zastavěná plocha a nádvoří. Dle Znaleckého posudku č. 979-2007, vypracovaného podle § 59 odst. 4 obchodního zákoníku, znalce Ing. Vlastimila Smejkala, nar. 28.3.1954, bytem Brno, Josefy Faimonové 11, ze dne 28.9.2007, ustanoveného pro vypracování znaleckého posudku potřebného k navý šení základního kapitálu Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 26.9.2007, č.j. 50Nc 6503/2007-33, které nabylo právní moci dne 26.9.2007, byl tento nepeněžitý vklad oceněn částkou ve výši 2.609.460,- Kč. 4. spoluvlastnický podíl ve výši ideální jedné čtvrtiny (id. 1/4) náležející Alexandře Bradávkové, k nemovitostem zapsaným u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno - město, na LV č. 2414 pro obec Brno, k.ú. Žabovřesky, a to : budově č.p. 1631, v části obce Žabovřesky, objekt k bydlení, stojící na pozemku p.č. 3412, pozemku p.č. 3412 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku p.č. 3413 zahrada. Dle Znaleckého posudku č. 983-2007, vypracovaného podle § 59 odst. 4 obchodního zákoníku, znalce Ing. Vlastimila Smejkala, nar. 28.3.1954, bytem Brno, Josefy Faimonové 11, ze dne 28.9.2007, ustanoveného pro vypracování znaleckého posudku potřebného k navý šení základního kapitálu Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 26.9.2007, č.j. 50Nc 6503/2007-33, které nabylo právní moci dne 26.9.2007, byl tento nepeněžitý vklad oceněn částkou ve výši 1.277.770,- Kč. 5. bytová jednotka se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a pozemku ve společném jmění manželů Ing. Pavla a Alexandry Bradávkových, zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno - město, na LV č. 2187 a L V č. 1447 pro obec Brno, k.ú. Bohunice, a to: bytová jednotka č. 373/35 v budově - bytovém domě č.p. 373, v části obce Bohunice, stojící na pozemku p.č. 2575, ke které přísluší spoluvlastnický podíl ve výši id. 243/7870 na společných částech uvedeného domu, spoluvlastnický podíl ve výši id. 243/7870 na pozemku p.č. 2575 zastavěná plocha a nádvoří. Dle Znaleckého posudku č. 980-2007, vypracovaného podle § 59 odst. 4 obchodního zákoníku, znalce Ing. Vlastimila Smejkala, nar. 28.3.1954, bytem Brno, Josefy Faimonové 11, ze dne 28.9.2007, ustanoveného pro vypracování znaleckého posudku potřebného k navý šení základního kapitálu Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 26.9.2007, č.j. 50Nc 6503/2007-33, které nabylo právní moci dne 26.9.2007, byl tento nepeněžitý vklad oceněn částkou ve výši 1.775.650,- Kč. 6. nemovitosti ve společném jmění manželů Ing. Pavla a Alexandry Bradávkových, zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Boskovice, na LV č. 90 pro obec Kunštát, k.ú. Rudka u Kunštátu, a to: budova č.p. 68, v části obce Rudka, objekt k bydlení, stojící na pozemku p.č. st. 76, pozemek p.č. st. 76 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek p.č. 328/2 trvalý travní porost, pozemek p.č. 330/1 lesní pozemek, pozemek p.č. 331/1 lesní pozemek, pozemek p.č. 332/1 trvalý travní porost, pozemek p.č. 332/3 lesní pozemek, pozemek p.č. 332/5 ostatní plocha, pozemek p.č. 332/6 ostatní plocha, pozemek p.č. 333 zahrada. Dle Znaleckého posudku č. 981-2007, vypracovaného podle § 59 odst. 4 obchodního zákoníku, znalce Ing. Vlastimila Smejkala, nar. 28.3.1954, bytem Brno, Josefy Faimonové 11, ze dne 30.9.2007, ustanoveného pro vypracování znaleckého posudku potřebného k navý šení základního kapitálu Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 26.9.2007, č.j. 50Nc 6503/2007-33, které nabylo právní moci dne 26.9.2007, byl tento nepeněžitý vklad oceněn částkou ve výši 1.409.960,- Kč. 7. spoluvlastnický podíl ve výši ideální tři šestiny (id. 3/6) náležející Ing. Pavlu Bradávkovi, k nemovitostem zapsaným u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, na LV č. 2630 pro obec a k.ú. Choceň, a to: budově č.p. 720, v části obce Choceň, stavba občanského vybavení, stojící na pozemku p.č. st. 786, pozemku p.č. st. 786 zastavěná plocha a nádvoří. Dle Znaleckého posudku č. 982-2007, vypracovaného podle § 59 odst. 4 obchodního zákoníku, znalce Ing. Vlastimila Smejkala, nar. 28.3.1954, bytem Brno, Josefy Faimonové 11, ze dne 28.9.2007, ustanoveného pro vypracování znaleckého posudku potřebného k navý šení základního kapitálu Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 26.9.2007, č.j. 50Nc 6503/2007-33, které nabylo právní moci dne 26.9.2007, byl tento nepeněžitý vklad oceněn částkou ve výši 1.701.880,- Kč. 8. nemovitosti ve společném jmění manželů Ing. Pavla a Alexandry Bradávkových, zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno - město, na LV č. 619 pro obec Brno, k.ú. Přízřenice, a to: budova č.p. 199, v části obce Přízřenice, způsob využití rodinný dům, stojící na pozemku p.č. 216/11, pozemek p.č. 216/7 orná půda, pozemek p.č. 216/11 zastavěná plocha a nádvoří. Dle Znaleckého posudku č. 986-2007, vypracovaného podle § 59 odst. 4 obchodního zákoníku, znalce Ing. Vlastimila Smejkala, nar. 28.3.1954, bytem Brno, Josefy Faimonové 11, ze dne 30.9.2007, ustanoveného pro vypracování znaleckého posudku potřebného k navý šení základního kapitálu Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 26.9.2007, č.j. 50Nc 6503/2007-33, které nabylo právní moci dne 26.9.2007, byl tento nepeněžitý vklad oceněn částkou ve výši 7.567.380,- Kč. Celková cena výše uvedených nemovitostí činí dle uvedených Znaleckých posudků 36.686.850,- Kč, z toho: - cena výše uvedených nemovitostí ve společném jmění manželů činí dle uvedených Znaleckých posudků 33.707.200,- Kč, - cena výše uvedených nemovitostí ve vlastnictví Alexandry Bradávkové činí dle uvedeného Znaleckého posudku 1.277.770,- Kč, - cena výše uvedených nemovitostí ve vlastnictví Ing. Pavla Bradávky činí dle uvedeného Znaleckého posudku 1.701.880,- Kč. Za tento nepeněžitý vklad ve společném jmění manželů bude vydáno manželům Ing. Pavlu a Alexandře Bradávkovým 168ks kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 200.000,- Kč, na majitele, v listinné podobě, o celkové jmenovité hodnotě 33.600.000,- Kč. Za tento nepeněžitý vklad ve vlastnictví Alexandry Bradávkové bude vydáno Alexandře Bradávkové 6ks kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 200.000,- Kč, na majitele, v listinné podobě, o celkové jmenovité hodnotě 1.200.000,- Kč. Za tento nepeněžitý vklad ve vlastnictví Ing. Pavla Bradávky bude vydáno Ing. Pavlu Bradávkovi 8ks kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 200.000,- Kč, na majitele, v listinné podobě, o celkové jmenovité hodnotě 1.600.000,- Kč. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionářům jako protiplnění, se považuje za emisní ážio (§ 163a odst. 3 obchodního zákoníku).
Kapitál
od 17. 12. 2009
Základní kapitál 50 800 000 Kč, splaceno 100 %.
od 7. 11. 2007 do 17. 12. 2009
Základní kapitál 38 400 000 Kč, splaceno 100 %.
od 3. 10. 2007 do 7. 11. 2007
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 17. 9. 2007 do 3. 10. 2007
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 35 %.
od 19. 12. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 254.
od 17. 12. 2009 do 19. 12. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 254.
od 7. 11. 2007 do 17. 12. 2009
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 192.
od 17. 9. 2007 do 7. 11. 2007
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 10.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 19. 12. 2014
Mgr. VÁCLAV MIMRÁNEK - místopředseda představenstva
Uherské Hradiště, Jana Žižky, PSČ 686 06
den vzniku členství: 1. 1. 2015
den vzniku funkce: 1. 1. 2015
od 19. 12. 2014
MARTINA BALÁKOVÁ - předseda představenstva
Moravany, Žitná, PSČ 664 48
den vzniku členství: 1. 1. 2015
den vzniku funkce: 1. 1. 2015
od 16. 11. 2013 do 19. 12. 2014
Mgr. VÁCLAV MIMRÁNEK - místopředseda představenstva
Uherské Hradiště, Jana Žižky, PSČ 686 06
den vzniku členství: 20. 6. 2012 - 31. 12. 2014
den vzniku funkce: 20. 6. 2012 - 31. 12. 2014
od 27. 6. 2012 do 16. 11. 2013
Mgr. Václav Mimránek - místopředseda představenstva
Uherské Hradiště, Jana Žižky, PSČ 686 06
den vzniku členství: 20. 6. 2012
den vzniku funkce: 20. 6. 2012
od 27. 6. 2012 do 19. 12. 2014
Martina Baláková - předseda představenstva
Moravany, Žitná, PSČ 664 48
den vzniku členství: 20. 6. 2012 - 31. 12. 2014
den vzniku funkce: 20. 6. 2012 - 31. 12. 2014
od 17. 9. 2007 do 27. 6. 2012
Martin Bradávka - předseda představenstva
Brno, V polích 199/12, PSČ 619 00
den vzniku členství: 17. 9. 2007 - 20. 6. 2012
den vzniku funkce: 17. 9. 2007 - 20. 6. 2012
od 17. 9. 2007 do 27. 6. 2012
MUDr. Marek Bradávka - místopředseda představenstva
Brno, Okrouhlá 373/7, PSČ 625 00
den vzniku členství: 17. 9. 2007 - 20. 6. 2012
den vzniku funkce: 17. 9. 2007 - 20. 6. 2012
od 17. 9. 2007 do 27. 6. 2012
Agáta Hoďáková - člen představenstva
Brno, Labská 156/37
den vzniku členství: 17. 9. 2007 - 1. 7. 2012
od 19. 12. 2014
Za společnost jednají a podepisují dva členové představenstva společně.
od 17. 9. 2007 do 19. 12. 2014
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Jednat za představenstvo jménem společnosti navenek jsou oprávněni vždy předseda představenstva společně s místopředsedou představenstva. Podepisování za společnost se provádí tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva společně s místopředsedou představenstva.
Dozorčí rada
od 19. 12. 2014
JIŘINA VLKOVÁ - člen dozorčí rady
Brno - Komárov, Schwaigrova, PSČ 617 00
den vzniku členství: 1. 1. 2015
od 16. 11. 2013 do 19. 12. 2014
MICHAELA TUNOVÁ - člen dozorčí rady
Kuřim, Brněnská, PSČ 664 34
den vzniku členství: 20. 6. 2012 - 31. 12. 2014
od 27. 6. 2012 do 16. 11. 2013
Michaela Tunová - člen dozorčí rady
Kuřim, Brněnská, PSČ 664 34
den vzniku členství: 20. 6. 2012
od 27. 6. 2012 do 19. 12. 2014
David Nemetz - předseda dozorčí rady
Brno - Kohoutovice, Bellova, PSČ 623 00
den vzniku členství: 20. 6. 2012 - 31. 12. 2014
den vzniku funkce: 20. 6. 2012 - 31. 12. 2014
od 25. 11. 2009 do 27. 6. 2012
Martina Baláková - předseda dozorčí rady
Deblín, 209, PSČ 664 75
den vzniku členství: 9. 11. 2009 - 20. 6. 2012
den vzniku funkce: 9. 11. 2009 - 20. 6. 2012
od 25. 11. 2009 do 27. 6. 2012
Zdeňka Bradávková - člen dozorčí rady
Brno - Bohunice, Okrouhlá 373/7, PSČ 625 00
den vzniku členství: 17. 9. 2007 - 20. 6. 2012
od 17. 9. 2007 do 25. 11. 2009
Ing. Ivana Jobánková - předseda dozorčí rady
Brno, Jasanová 655/18
den vzniku členství: 17. 9. 2007
den vzniku funkce: 17. 9. 2007
od 17. 9. 2007 do 25. 11. 2009
Zdeňka Jochová - člen dozorčí rady
Veselí nad Moravou, V dědině 79, PSČ 698 01
den vzniku členství: 17. 9. 2007
od 17. 9. 2007 do 19. 12. 2014
Jiřina Vlková - člen dozorčí rady
Brno, Schwaigrova 656/5, PSČ 617 00
den vzniku členství: 17. 9. 2007 - 31. 12. 2014
Hodnocení firmy
-3
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Technické normy budou zdarma, podnikatelé ušetří

18. 9. 2020 | | Petr Kučera

Technické normy budou zdarma, podnikatelé ušetří

Veřejnost získá bezplatný přístup k závazným technickým normám. Rozhodli o tom poslanci na návrh Pirátů. Elektrikáři, stavaři a další živnostníci tak mohou ušetřit tisíce korun ročně na poplatcích.

Banky zpřísnily úvěry pro firmy. Někomu nepůjčí vůbec

18. 9. 2020 | | Jiří Hovorka

Banky zpřísnily úvěry pro firmy. Někomu nepůjčí vůbec

Banky jsou při poskytování podnikatelských úvěrů výrazněji opatrnější. Ukazují to zkušenosti finanční skupiny SFG Holding, která pomáhá firmám zajistit bankovní financování investic do nemovitostí, developmentu, podnikání a startupů.

Končí prodloužený termín pro přehledy OSVČ

17. 9. 2020 | | Jiří Hovorka

Končí prodloužený termín pro přehledy OSVČ

V pátek končí prodloužený termín, do kterého musí osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) odevzdat přehledy sociálního a zdravotního pojištění za rok 2019.

Omezení Airbnb: Jak má vypadat, až se vrátí turisté?

17. 9. 2020 | | Veronika Hejná | 5 komentářů

Omezení Airbnb: Jak má vypadat, až se vrátí turisté?

Hlasy kritiků „platforem pro sdílené ubytování“ sílí. Ve hře je hned několik návrhů na regulaci.

Dodávka na každý den. Multivan vydá za tři auta, ukázal test

17. 9. 2020 | | Vojtěch Dobeš

Dodávka na každý den. Multivan vydá za tři auta, ukázal test

Pro mnoho lidí je Volkswagen Transporter synonymem dodávky. Nedávno na trh dorazil facelift jeho šesté generace, označovaný jako T6.1. Vyzkoušeli jsem ho v bohatě vybavené variantě Multivan. Jaká je dodávka v roli osobního auta?

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Czech Exchange 2 680,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 685,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 695,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 743,90 Kč
ČSOB 2 743,90 Kč
Expobank CZ 2 749,10 Kč
Komerční banka 2 752,03 Kč
Česká spořitelna 2 768,00 Kč
Raiffeisenbank 2 796,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 809,00 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 778 436 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Tomáš Berdych

Tomáš Berdych

- bývalý tenista

+34
+
-
2.Tomáš Rosický

Tomáš Rosický

- fotbalista

+12
+
-
3.Václav Kočka

Václav Kočka

- podnikatel, Matějská pouť

-179
+
-
4.Tomáš Čupr

Tomáš Čupr

- podnikatel, Rohlik.cz, Slevomat

-229
+
-
5.Jaromír  Soukup

Jaromír Soukup

- moderátor, mediální magnát

-291
+
-

Články na Heroine.cz

Chcete mít ve skříni šaty od českého návrháře? Kde začít a jak se neztratit na módní scéně

Chcete mít ve skříni šaty od českého návrháře? Kde začít a jak se neztratit na módní scéně

Už dávno neplatí, že autorská móda přímo od návrháře musí být drahá, a zároveň pro ženy...více

Užít si sama sebe. Proč se téměř nebavíme o ženské masturbaci?

Užít si sama sebe. Proč se téměř nebavíme o ženské masturbaci?

Můžu si sama sebe užít? Můžu. Chci o tom mluvit? Chci, nebo možná nechci. Musím o tom...více

Deprese a vyhoření můžou potkat každého. Nezlehčujte je, často jde o čas

Deprese a vyhoření můžou potkat každého. Nezlehčujte je, často jde o čas

Lenka Krákorová je zdravá devětatřicetiletá žena, která dělá práci snů na manažerské pozici....více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Kde platit sociální a zdravotnípojištění
Poradna > Daně > Pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění > Kde platit sociální a zdravotnípojištění

Otázka: Dobrý den, ráda bych se zeptala na platbu sociálního a zdravotního pojištění v případě, kdy jsem nastoupila od 1.9. k pojišťovně na smlouvu o obchodním zastoupení a pomoci při správě. Bylo mi řečeno,...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services