Partners Financial Services
Ikona žárovky

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

MOFIBRA CZ, a.s., Brno, IČO: 27747409 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti MOFIBRA CZ, a.s.. Údaje byly staženy 11. 8. 2023 z datové služby justice.cz
dle IČO 27747409. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 27747409 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního rejstříku

Aktuální rejstřík
Úplný rejstřík
RES DPH
Datum vzniku a zápisu
17. 9. 2007
Obchodní firma
MOFIBRA CZ, a.s.
zapsáno 17. 9. 2007
Prověřit exekuce Reputace firmy
Firmy na stejné adrese
Valchařská 35/6, 614 00 Brno
zapsáno 17. 9. 2007 vymazáno 11. 11. 2010
Sídlo Kraj: Jihomoravský kraj
Okres: Brno-město
Obec: Brno
Část obce: Trnitá
Ulice: Cyrilská
Adresní místo: Cyrilská 357/14
IČO
27747409
zapsáno 17. 9. 2007
DIČ
Identifikátor datové schránky
3sce8wx
Právní forma
Akciová společnost
zapsáno 17. 9. 2007
Spisová značka
B 5048/KSBR Krajský soud v Brně
zapsáno 17. 9. 2007
Rizikovost společnosti

Poslední změny a události

10. 1. 2023
Zapsán člen dozorčí rady Jan Stoklásek, jako člen dozorčí rady
10. 1. 2023
Vymazán člen dozorčí rady Jiřina Vlková
2. 6. 2021
Změna adresy: člen statutárního orgánu Mgr. Václav Mimránek
19. 12. 2014
Změna dne vzniku nebo zániku funkce: Mgr. Václav Mimránek
19. 12. 2014
Změna adresy: člen statutárního orgánu Martina Baláková

Všechny změny a události ve společnosti

Vizualizace obchodních vztahů a vazeb Více o vizualizacích

MOFIBRA CZ, a.s., IČO: 27747409: vizualizace vztahů osob a společností

MOFIBRA CZ, a.s., IČO: 27747409

Zobrazit vztahy a firmy
Předmět podnikání
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor
zapsáno 17. 9. 2007
Základní kapitál
2 000 000 Kč
Splaceno: 35,00 %
zapsáno 17. 9. 2007 vymazáno 3. 10. 2007
2 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 3. 10. 2007 vymazáno 7. 11. 2007
38 400 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 7. 11. 2007 vymazáno 17. 12. 2009
50 800 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 17. 12. 2009
Akcie
10 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 200 000 Kč
zapsáno 17. 9. 2007 vymazáno 7. 11. 2007
192 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 200 000 Kč
zapsáno 7. 11. 2007 vymazáno 17. 12. 2009
254 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 200 000 Kč
zapsáno 17. 12. 2009 vymazáno 19. 12. 2014
254 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 200 000 Kč
zapsáno 19. 12. 2014
Ostatní skutečnosti
Valná hromada společnosti MOFIBRA CZ, a.s. přijala svým usnesením dne 1. 10. 2007 toto rozhodnutí: - Základní kapitál společnosti MOFIBRA CZ, a.s. se zvyšuje o částku 36.400.000,- Kč, slovy třicet šest milionů čtyřista tisíc korun českých, z dosavadních 2.000.000,- Kč na 38.400.000,- Kč, a to upisováním nových akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. - Zvýšení bude provedeno upsáním 182ks kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 200.000,- Kč, na majitele, v listinné podobě. - Přednostní právo stávajících akcionářů se neuplatní, neboť se akcie budou upisovat pouze nepeněžitými vklady (§ 204a odst. 1 obchodního zákoníku). - Všechny akcie budou upsány Ing. Pavlem Bradávkou, r.č. 500515/060, bytem Brno, Valchařská 35/6, PSČ 614 00 a Alexandrou Bradávkovou, r.č. 515403/076, bytem Brno, Okrouhlá 373/7, PSČ 625 00, takto: a) manželé Ing. Pavel a Alexandra Bradávkovi upíší 168ks akcií o celkové jmenovité hodnotě 33.600.000,- Kč (cena nemovitostí ve společném jmění manželů činí 33.707.200,- Kč) b) Alexandra Bradávková upíše 6ks akcií o celkové jmenovité hodnotě 1.200.000,- Kč (cena nemovitostí ve výlučném vlastnictví Alexandry Bradávkové činí 1.277.770,- Kč) c) Ing. Pavel Bradávka upíše 8ks akcií o celkové jmenovité hodnotě 1.600.000,- Kč (cena nemovitostí ve výlučném vlastnictví Ing. Pavla Bradávky činí 1.701.880,- Kč) - Upisovatelé jsou povinni akcie upsat a splatit nepeněžité vklady v sídle společnosti na adrese Brno, Valchařská 35/6, PSČ 614 00, a to ve lhůtě 14ti dnů od doručení návrhu na uzavření Smlouvy o upsání akcií určitými zájemci. Upisování akcií nemůže začít dříve, než usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku. Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. K upsání akcií musí být poskytnuta lhůta alespoň 14 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Nepeněžité vklady musí být splaceny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, to znamená, že vkladatel musí předat společnosti písemné prohlášení podle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Předáním tohoto prohlášení spolu s předáním nemovitosti je vklad splacen. Vlastnické právo k nemovitosti nabývá společnost vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí na základě písemného prohlášení vkladatele s úředně ověřeným podpisem. Emisní kurz akcií je roven jejich jmenovité hodnotě. - Předmětem nepeněžitého vkladu jsou následující nemovitosti: 1. nemovitosti ve společném jmění manželů Ing. Pavla a Alexandry Bradávkových, zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno - město, na LV č. 1939 pro obec Brno, k.ú. Husovice, a to: budova č.p. 35, v části obce Husovice, objekt k bydlení, stojící na pozemku p.č. 1077, pozemek p.č. 1077 zastavěná plocha a nádvoří. Dle Znaleckého posudku č. 984-2007, vypracovaného podle § 59 odst. 4 obchodního zákoníku, znalce Ing. Vlastimila Smejkala, nar. 28.3.1954, bytem Brno, Josefy Faimonové 11, ze dne 28.9.2007, ustanoveného pro vypracování znaleckého posudku potřebného k navýšení základního kapitálu Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 26.9.2007, č.j. 50Nc 6503/2007-33, které nabylo právní moci dne 26.9.2007, byl tento nepeněžitý vklad oceněn částkou ve výši 5.564.710,- Kč. 2. nemovitosti ve společném jmění manželů Ing. Pavla a Alexandry Bradávkových, zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno - město, na LV č. 258 pro obec Brno, k.ú. Trnitá, a to: budova č.p. 357, v části obce Trnitá, jiná stavba, stojící na pozemku p.č. 29/1, pozemek p.č. 29/1 zastavěná plocha a nádvoří. Dle Znaleckého posudku č. 985-2007, vypracovaného podle § 59 odst. 4 obchodního zákoníku, znalce Ing. Vlastimila Smejkala, nar. 28.3.1954, bytem Brno, Josefy Faimonové 11, ze dne 30.9.2007, ustanoveného pro vypracování znaleckého posudku potřebného k navýšení základního kapitálu Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 26.9.2007, č.j. 50Nc 6503/2007-33, které nabylo právní moci dne 26.9.2007, byl tento nepeněžitý vklad oceněn částkou ve výši 14.780.040,- Kč. 3. nemovitosti ve společném jmění manželů Ing. Pavla a Alexandry Bradávkových, zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno - město, na LV č. 1326 pro obec Brno, k.ú. Horní Heršpice, a to: pozemek p.č. 410/18 ostatní plocha, pozemek p.č. 410/19 ostatní plocha, pozemek p.č. 410/27 zastavěná plocha a nádvoří. Dle Znaleckého posudku č. 979-2007, vypracovaného podle § 59 odst. 4 obchodního zákoníku, znalce Ing. Vlastimila Smejkala, nar. 28.3.1954, bytem Brno, Josefy Faimonové 11, ze dne 28.9.2007, ustanoveného pro vypracování znaleckého posudku potřebného k navýšení základního kapitálu Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 26.9.2007, č.j. 50Nc 6503/2007-33, které nabylo právní moci dne 26.9.2007, byl tento nepeněžitý vklad oceněn částkou ve výši 2.609.460,- Kč. 4. spoluvlastnický podíl ve výši ideální jedné čtvrtiny (id. 1/4) náležející Alexandře Bradávkové, k nemovitostem zapsaným u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno - město, na LV č. 2414 pro obec Brno, k.ú. Žabovřesky, a to: budově č.p. 1631, v části obce Žabovřesky, objekt k bydlení, stojící na pozemku p.č. 3412, pozemku p.č. 3412 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku p.č. 3413 zahrada. Dle Znaleckého posudku č. 983-2007, vypracovaného podle § 59 odst. 4 obchodního zákoníku, znalce Ing. Vlastimila Smejkala, nar. 28.3.1954, bytem Brno, Josefy Faimonové 11, ze dne 28.9.2007, ustanoveného pro vypracování znaleckého posudku potřebného k navýšení základního kapitálu Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 26.9.2007, č.j. 50Nc 6503/2007-33, které nabylo právní moci dne 26.9.2007, byl tento nepeněžitý vklad oceněn částkou ve výši 1.277.770,- Kč. 5. bytová jednotka se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a pozemku ve společném jmění manželů Ing. Pavla a Alexandry Bradávkových, zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno - město, na LV č. 2187 a LV č. 1447 pro obec Brno, k.ú. Bohunice, a to: bytová jednotka č. 373/35 v budově - bytovém domě č.p. 373, v části obce Bohunice, stojící na pozemku p.č. 2575, ke které přísluší spoluvlastnický podíl ve výši id. 243/7870 na společných částech uvedeného domu, spoluvlastnický podíl ve výši id. 243/7870 na pozemku p.č. 2575 zastavěná plocha a nádvoří. Dle Znaleckého posudku č. 980-2007, vypracovaného podle § 59 odst. 4 obchodního zákoníku, znalce Ing. Vlastimila Smejkala, nar. 28.3.1954, bytem Brno, Josefy Faimonové 11, ze dne 28.9.2007, ustanoveného pro vypracování znaleckého posudku potřebného k navýšení základního kapitálu Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 26.9.2007, č.j. 50Nc 6503/2007-33, které nabylo právní moci dne 26.9.2007, byl tento nepeněžitý vklad oceněn částkou ve výši 1.775.650,- Kč. 6. nemovitosti ve společném jmění manželů Ing. Pavla a Alexandry Bradávkových, zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Boskovice, na LV č. 90 pro obec Kunštát, k.ú. Rudka u Kunštátu, a to: budova č.p. 68, v části obce Rudka, objekt k bydlení, stojící na pozemku p.č. st. 76, pozemek p.č. st. 76 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek p.č. 328/2 trvalý travní porost, pozemek p.č. 330/1 lesní pozemek, pozemek p.č. 331/1 lesní pozemek, pozemek p.č. 332/1 trvalý travní porost, pozemek p.č. 332/3 lesní pozemek, pozemek p.č. 332/5 ostatní plocha, pozemek p.č. 332/6 ostatní plocha, pozemek p.č. 333 zahrada. Dle Znaleckého posudku č. 981-2007, vypracovaného podle § 59 odst. 4 obchodního zákoníku, znalce Ing. Vlastimila Smejkala, nar. 28.3.1954, bytem Brno, Josefy Faimonové 11, ze dne 30.9.2007, ustanoveného pro vypracování znaleckého posudku potřebného k navýšení základního kapitálu Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 26.9.2007, č.j. 50Nc 6503/2007-33, které nabylo právní moci dne 26.9.2007, byl tento nepeněžitý vklad oceněn částkou ve výši 1.409.960,- Kč. 7. spoluvlastnický podíl ve výši ideální tři šestiny (id. 3/6) náležející Ing. Pavlu Bradávkovi, k nemovitostem zapsaným u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, na LV č. 2630 pro obec a k.ú. Choceň, a to: budově č.p. 720, v části obce Choceň, stavba občanského vybavení, stojící na pozemku p.č. st. 786, pozemku p.č. st. 786 zastavěná plocha a nádvoří. Dle Znaleckého posudku č. 982-2007, vypracovaného podle § 59 odst. 4 obchodního zákoníku, znalce Ing. Vlastimila Smejkala, nar. 28.3.1954, bytem Brno, Josefy Faimonové 11, ze dne 28.9.2007, ustanoveného pro vypracování znaleckého posudku potřebného k navýšení základního kapitálu Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 26.9.2007, č.j. 50Nc 6503/2007-33, které nabylo právní moci dne 26.9.2007, byl tento nepeněžitý vklad oceněn částkou ve výši 1.701.880,- Kč. 8. nemovitosti ve společném jmění manželů Ing. Pavla a Alexandry Bradávkových, zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno - město, na LV č. 619 pro obec Brno, k.ú. Přízřenice, a to: budova č.p. 199, v části obce Přízřenice, způsob využití rodinný dům, stojící na pozemku p.č. 216/11, pozemek p.č. 216/7 orná půda, pozemek p.č. 216/11 zastavěná plocha a nádvoří. Dle Znaleckého posudku č. 986-2007, vypracovaného podle § 59 odst. 4 obchodního zákoníku, znalce Ing. Vlastimila Smejkala, nar. 28.3.1954, bytem Brno, Josefy Faimonové 11, ze dne 30.9.2007, ustanoveného pro vypracování znaleckého posudku potřebného k navýšení základního kapitálu Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 26.9.2007, č.j. 50Nc 6503/2007-33, které nabylo právní moci dne 26.9.2007, byl tento nepeněžitý vklad oceněn částkou ve výši 7.567.380,- Kč. Celková cena výše uvedených nemovitostí činí dle uvedených Znaleckých posudků 36.686.850,- Kč, z toho: - cena výše uvedených nemovitostí ve společném jmění manželů činí dle uvedených Znaleckých posudků 33.707.200,- Kč, - cena výše uvedených nemovitostí ve vlastnictví Alexandry Bradávkové činí dle uvedeného Znaleckého posudku 1.277.770,- Kč, - cena výše uvedených nemovitostí ve vlastnictví Ing. Pavla Bradávky činí dle uvedeného Znaleckého posudku 1.701.880,- Kč. Za tento nepeněžitý vklad ve společném jmění manželů bude vydáno manželům Ing. Pavlu a Alexandře Bradávkovým 168ks kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 200.000,- Kč, na majitele, v listinné podobě, o celkové jmenovité hodnotě 33.600.000,- Kč. Za tento nepeněžitý vklad ve vlastnictví Alexandry Bradávkové bude vydáno Alexandře Bradávkové 6ks kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 200.000,- Kč, na majitele, v listinné podobě, o celkové jmenovité hodnotě 1.200.000,- Kč. Za tento nepeněžitý vklad ve vlastnictví Ing. Pavla Bradávky bude vydáno Ing. Pavlu Bradávkovi 8ks kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 200.000,- Kč, na majitele, v listinné podobě, o celkové jmenovité hodnotě 1.600.000,- Kč. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionářům jako protiplnění, se považuje za emisní ážio (§ 163a odst. 3 obchodního zákoníku).
zapsáno 3. 10. 2007 vymazáno 7. 11. 2007
Valná hromada společnosti MOFIBRA CZ, a. s., přijala svým usnesením ze dne 9. listopadu 2009 toto rozhodnutí: 1. Základní kapitál společnosti MOFIBRA CZ, a.s. se zvyšuje o částku 12.400.000,- Kč (slovy: dvanáct milionů čtyři sta tisíc korun českých), z dosavadní částky ve výši 38.400.000,- Kč (slovy: třicet osm milionů čtyři sta tisíc korun českých), na částku ve výši 50.800.000,- Kč (slovy: padesát milionů osm set tisíc korun českých), a to upisováním nových akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je jednak získání majetku potřebného pro zajištění podnikatelské činnosti společnosti a jejího rozvoje, jednak posílení důvěryhodnosti společnosti na trhu a při získávání cizích zdrojů. 3. Zvýšení bude provedeno upsáním 62 kusů (šedesáti dvou) kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých), na majitele, v listinné podobě. 4. Přednostní právo stávajících akcionářů se neuplatní, neboť se akcie budou upisovat pouze nepeněžitým vkladem (§ 204a odst. 1 obchodního zákoníku). 5. Všechny akcie budou nabídnuty k úpisu určitému zájemci, společnosti SAMAB BRNO GROUP, a.s., se sídlem na adrese Brno, Valchařská 6, IČ: 255 24 291, jako vlastníkovi dále popsaného nepeněžitého vkladu. 6. Upisovatel je povinen akcie upsat a splatit nepeněžitý vklad v sídle společnosti na adrese Brno, Valchařská 35/6, PSČ 614 00. Upisování akcií nemůže začít dříve, než usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku. Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Lhůta k úpisu akcií činí 14 dnů a počíná běžet od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií určitému zájemci (oznámení o počátku běhu lhůty k úpisu), který je představenstvo povinno zaslat určitému zájemci nejpozději do 10-ti dnů po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Nepeněžitý vklad musí být splacen před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději však do 14-dnů ode uzavření smlouvy o úpisu akcií se společností. Upisovatel musí předat společnosti písemné prohlášení podle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Předáním tohoto prohlášení spolu s předáním nemovitosti je vklad splacen. Vlastnické právo k nemovitosti nabývá společnost vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí na základě písemného prohlášení vkladatele s úředně ověřeným podpisem. 7. Emisní kurz nově upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě a činí 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých). 8. Předmětem nepeněžitého vkladu je nemovitost, zapsaná v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město, na listu vlastnictví č. 1703 pro obec Brno a katastrální území Horní Heršpice, a to budova - stavba pro výrobu a skladování č. p. 693, v části obce Horní Heršpice, stojící na pozemku p. č. 410/27. Dle Znaleckého posudku č.4202, vypracovaného podle § 59 odst. 4 obchodního zákoníku, znalcem Ivanem Baurem, bytem Brno, Kainarova 105, PSČ 616 00, ze dne 21.10.2009, ustanoveného pro vypracování znaleckého posudku potřebného ke zvýšení základního kapitálu Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 07.10.2009, č.j. 9Nc 6511/2009-9, byl tento nepeněžitý vklad oceněn na částku ve výši 12.400.000,- Kč (slovy: dvanáct milionů čtyři sta tisíc korun českých). 9. Za tento nepeněžitý vklad bude určitému zájemci, společnosti SAMAB BRNO GROUP, a.s., vydáno celkem 62 kusů (šedesáti dvou) kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých), na majitele, v listinné podobě, o celkové jmenovité hodnotě 12.400.000,- Kč (slovy: dvanáct milionů čtyři sta tisíc korun českých).
zapsáno 25. 11. 2009 vymazáno 17. 12. 2009
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
zapsáno 19. 12. 2014

Statutární orgán - představenstvo

Předseda představenstva
Martin Bradávka
V polích, 619 00 Brno
Den vzniku funkce: 17. 9. 2007
Den zániku funkce: 20. 6. 2012
Den vzniku členstvi: 17. 9. 2007
Den zániku členstvi: 20. 6. 2012
zapsáno 17. 9. 2007 vymazáno 27. 6. 2012
Místopředseda představenstva
MUDr. Marek Bradávka
Okrouhlá, 625 00 Brno
Den vzniku funkce: 17. 9. 2007
Den zániku funkce: 20. 6. 2012
Den vzniku členstvi: 17. 9. 2007
Den zániku členstvi: 20. 6. 2012
zapsáno 17. 9. 2007 vymazáno 27. 6. 2012
Člen představenstva
Agáta Hoďáková
Labská, Brno
Den vzniku členstvi: 17. 9. 2007
Den zániku členstvi: 1. 7. 2012
zapsáno 17. 9. 2007 vymazáno 27. 6. 2012
Předseda představenstva
Martina Baláková
Žitná, 664 48 Moravany
Den vzniku funkce: 20. 6. 2012
Den zániku funkce: 31. 12. 2014
Den vzniku členstvi: 20. 6. 2012
Den zániku členstvi: 31. 12. 2014
zapsáno 27. 6. 2012 vymazáno 19. 12. 2014
Místopředseda představenstva
Mgr. Václav Mimránek
Jana Žižky, 686 06 Uherské Hradiště
Den vzniku funkce: 20. 6. 2012
Den vzniku členstvi: 20. 6. 2012
zapsáno 27. 6. 2012 vymazáno 16. 11. 2013
Místopředseda představenstva
Mgr. Václav Mimránek
Jana Žižky, 686 06 Uherské Hradiště - Uherské Hradiště
Den vzniku funkce: 20. 6. 2012
Den zániku funkce: 31. 12. 2014
Den vzniku členstvi: 20. 6. 2012
Den zániku členstvi: 31. 12. 2014
zapsáno 16. 11. 2013 vymazáno 19. 12. 2014
Místopředseda představenstva
Mgr. Václav Mimránek
Jana Žižky, 686 06 Uherské Hradiště - Uherské Hradiště
Den vzniku funkce: 1. 1. 2015
Den vzniku členstvi: 1. 1. 2015
zapsáno 19. 12. 2014 vymazáno 2. 6. 2021
Předseda představenstva
Martina Baláková
Žitná, 664 48 Moravany - Moravany
Den vzniku funkce: 1. 1. 2015
Den vzniku členstvi: 1. 1. 2015
zapsáno 19. 12. 2014
Místopředseda představenstva
Mgr. Václav Mimránek
Tř. Maršála Malinovského, 686 01 Uherské Hradiště - Uherské Hradiště
Den vzniku funkce: 1. 1. 2015
Den vzniku členstvi: 1. 1. 2015
zapsáno 2. 6. 2021
Počet členů
2
zapsáno 19. 12. 2014
Způsob jednání
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Jednat za představenstvo jménem společnosti navenek jsou oprávněni vždy předseda představenstva společně s místopředsedou představenstva. Podepisování za společnost se provádí tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva společně s místopředsedou představenstva.
zapsáno 17. 9. 2007 vymazáno 19. 12. 2014
Za společnost jednají a podepisují dva členové představenstva společně.
zapsáno 19. 12. 2014

Dozorčí rada

Předseda dozorčí rady
Ing. Ivana Jobánková
Jasanová, Brno
Den vzniku funkce: 17. 9. 2007
Den vzniku členstvi: 17. 9. 2007
zapsáno 17. 9. 2007 vymazáno 25. 11. 2009
Člen dozorčí rady
Jiřina Vlková
Schwaigrova, 617 00 Brno
Den vzniku členstvi: 17. 9. 2007
Den zániku členstvi: 31. 12. 2014
zapsáno 17. 9. 2007 vymazáno 19. 12. 2014
Člen dozorčí rady
Zdeňka Jochová
V dědině, 698 01 Veselí nad Moravou
Den vzniku členstvi: 17. 9. 2007
zapsáno 17. 9. 2007 vymazáno 25. 11. 2009
Předseda dozorčí rady
Martina Baláková
Deblín, 664 75 Deblín
Den vzniku funkce: 9. 11. 2009
Den zániku funkce: 20. 6. 2012
Den vzniku členstvi: 9. 11. 2009
Den zániku členstvi: 20. 6. 2012
zapsáno 25. 11. 2009 vymazáno 27. 6. 2012
Člen dozorčí rady
Zdeňka Bradávková
Okrouhlá, 625 00 Brno - Bohunice
Den vzniku členstvi: 17. 9. 2007
Den zániku členstvi: 20. 6. 2012
zapsáno 25. 11. 2009 vymazáno 27. 6. 2012
Předseda dozorčí rady
David Nemetz
Bellova, 623 00 Brno - Kohoutovice
Den vzniku funkce: 20. 6. 2012
Den zániku funkce: 31. 12. 2014
Den vzniku členstvi: 20. 6. 2012
Den zániku členstvi: 31. 12. 2014
zapsáno 27. 6. 2012 vymazáno 19. 12. 2014
Člen dozorčí rady
Michaela Tunová
Brněnská, 664 34 Kuřim
Den vzniku členstvi: 20. 6. 2012
zapsáno 27. 6. 2012 vymazáno 16. 11. 2013
Člen dozorčí rady
Michaela Tunová
Brněnská, 664 34 Kuřim - Kuřim
Den vzniku členstvi: 20. 6. 2012
Den zániku členstvi: 31. 12. 2014
zapsáno 16. 11. 2013 vymazáno 19. 12. 2014
Člen dozorčí rady
Jiřina Vlková
Schwaigrova, 617 00 Brno - Komárov
Den zániku funkce: 13. 12. 2022
Den vzniku členstvi: 1. 1. 2015
zapsáno 19. 12. 2014 vymazáno 10. 1. 2023
Člen dozorčí rady
Jan Stoklásek
Hlinky, 603 00 Brno - Staré Brno
Den vzniku funkce: 14. 12. 2022
zapsáno 10. 1. 2023
Počet členů
1
zapsáno 19. 12. 2014

Hodnocení firmy

0
-
+

Sídlo společnosti na mapě

Sbírka listin

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Celebrity v rejstříku

Aleš Řebíček

Aleš Řebíček

podnikatel a bývalý ministr dopravy

-552
-
+
Karel Janeček

Karel Janeček

miliardář, bojovník s korupcí

793
-
+
Ivan Mládek

Ivan Mládek

hudebník

1257
-
+
Pavel Novotný

Pavel Novotný

starosta

-1305
-
+
Roman Šmucler

Roman Šmucler

stomatolog, televizní moderátor a podnikatel

-480
-
+
Miroslav Pelta

Miroslav Pelta

podnikatel a majitel fotbalového klubu z Jablonce nad Nisou

-529
-
+

A tohle už jste četli?

Firmy s podobným IČO

Firmy s podobným názvem

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte.