NOVATISK, akciová společnost, IČO: 27755291 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti NOVATISK, akciová společnost Údaje byly staženy 22. 9. 2023 z datové služby justice.cz dle IČO 27755291. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 27755291 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu16. 11. 2007
Obchodní firma
od 16. 11. 2007

NOVATISK, akciová společnost

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 17. 10. 2016
Kraj: Jihomoravský kraj
Okres: Blansko
Obec: Blansko
Část obce: Blansko
Ulice: Pražská
Adresní místo: Pražská 1602/7
PSČ: 67801
od 20. 4. 2010 do 17. 10. 2016
Blansko, Pražská , PSČ 678 01
od 11. 3. 2009 do 20. 4. 2010
Blansko, Poříčí 2465/28, PSČ 678 01
od 16. 11. 2007 do 11. 3. 2009
Letovice, Českobratrská 3b, PSČ 679 61
IČO
od 16. 11. 2007

27755291

DIČ

CZ27755291

Identifikátor datové schránky:khnfe7v
Právní forma
od 16. 11. 2007
Akciová společnost
Spisová značka5114 B, Krajský soud v Brně
Předmět podnikání
od 10. 3. 2009
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 16. 11. 2007 do 10. 3. 2009
- velkoobchod
od 16. 11. 2007 do 10. 3. 2009
- zprostředkování obchodu a služeb
od 16. 11. 2007 do 10. 3. 2009
- polygrafická výroba
od 16. 11. 2007 do 10. 3. 2009
- reklamní činnost a marketing
od 16. 11. 2007 do 10. 3. 2009
- výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
od 16. 11. 2007 do 10. 3. 2009
- vydavatelské a nakladatelské činnosti
Ostatní skutečnosti
od 13. 9. 2017
- Obchodní korporace snížila rozhodnutím valné hromady ze dne 31.8.2017 základní kapitál společnosti o 88 583 827,50 Kč (slovy: osmdesát osm milionů pět set osmdesát tři tisíc osm set dvacet sedm korun českých padesát haléřů) z 98 426 475,- Kč (slovy: devad esát osm milionů čtyři sta dvacet šest tisíc čtyři sta sedmdesát pět korun českých) na 9 842 647,50 Kč (slovy: devět milionů osm set čtyřicet dva tisíc šest set čtyřicet sedm korun českých padesát haléřů). Účelem snížení základního kapitálu byla úhrada ku mulované ztráty společnosti.
od 15. 7. 2015 do 15. 7. 2015
- Základní kapitál společnosti NOVATISK, akciová společnost se zvyšuje o částku 13.976.475,- Kč (slovy: třináct milionů devět set sedmdesát šest tisíc čtyři sta sedmdesát pět korun českých) z původní výše 84.450.000,- Kč (slovy: osmdesát čtyři miliónů čtyři sta padesát tisíc korun českých) na novou výši základního kapitálu 98.426.475,- Kč (slovy: devadesát osm miliónů čtyři sta dvacet šest tisíc čtyři sta sedmdesát pět korun českých). Nepřipouští se upisovat akcie nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Částka 13.976.475,- Kč, o kterou se základní kapitál zvyšuje, bude rozdělena na 13.976.475 (slovy: třináct milionů devět set sedmdesát šest tisíc čtyři sta sedmdesát pět) kusů listinných akcií na jméno, kmenových ve jmenovité hodnotě každé akcie 1,- Kč (s lovy: jedna koruna česká), navrhovaná výše emisního kursu nově upisovaných akcí je pro každou akcii 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká), emisní ážio se rovná nule. Nově emitované akcie na jméno budou převoditelné pouze s předchozím souhlasem valné hromady. S každou nově upsanou akcií o jmenovité hodnotě 1,- Kč bude při hlasování na valné hromadě spojen 1 (slovy: jeden) hlas. Základní kapitál se bude zvyšovat upsáním nových akcií, a to výlučně peněžitým vkladem. Údaje pro využití přednostního práva na upisování akcií: Místem pro vykonání přednostního práva na upisování akcií bude sídlo společnosti, toto právo bude možno vykonat ve lhůtě 2 týdnů od doručení informace o možnosti uplatnění přednostního práva na upisování akcií dle § 485 zákona o obchodních korporacích akc ionáři. Akcionáři bude oznámen počátek běhu lhůty pro upisování akcií písemně tak, že zásilka bude zaslána akcionáři na adresu uvedenou v seznamu akcionářů a dále vyvěšením na internetových stránkách společnosti www.novatisk.cz. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč lze upsat 1.655 nově emitovaných akcií, na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč lze upsat 16.550 nově emitovaných akcií, na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč lze upsat 165.500 nově em itovaných akcií. S využitím přednostního práva budou upisovány všechny nově emitované akcie, tj. 13.976.475 (slovy: třináct milionů devět set sedmdesát šest tisíc čtyři sta sedmdesát pět) kusů listinných akcií na jméno, kmenových ve jmenovité hodnotě každ é akcie 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká), navrhovaná výše emisního kursu nově upisovaných akcí je pro každou akcii 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká), emisní ážio se rovná nule. Nově emitované akcie na jméno budou převoditelné pouze s předchozím souhlas em valné hromady. S každou nově upsanou akcií o jmenovité hodnotě 1,- Kč bude při hlasování na valné hromadě spojen 1 (slovy: jeden) hlas. Upisovatel akcií s využitím přednostního práva na upisování akcií splatí emisní kurs upsaných akcií na účet číslo 3xxxx vedený u Česká spořitelna, a.s., IČ 45244782, se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000, pobočka Blansko, ve lhůtě do 3 0 dnů ode dne upsání akcií s využitím přednostního práva. V případě, že se všichni akcionáři vzdají přednostního práva na upisování akcií před konáním valné hromady nebo jim marně uplyne lhůta pro vykonání přednostního práva na upisování akcií, budou všechny nové akcie nebo ty, jenž nebyly upsány akcionáři s vyu žitím přednostního práva na upisování akcií, upsány předem určeným zájemcem, kterým je společnost APOS-AUTO, s.r.o., IČ 47906260, se sídlem Pražská 1602/7, 678 01 Blansko, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 9462 , jež akcie upíše ve smlouvě uzavřené se společností NOVATISK, akciová společnost v souladu s ustanovením § 479 zákona č. 90/2012 Sb., a to listinné akcie na jméno, kmenové ve jmenovité hodnotě každé akcie 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká), za emisní kur s pro každou akcii 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká), emisní ážio se rovná nule. Akcie, ani jejich část, nebudou upisovány na základě veřejné nabídky podle § 480 až 483 zákona č. 90/2012 Sb. Lhůta pro upsání nových akcií pro předem určeného zájemce společnost APOS-AUTO, s.r.o. začne běžet první den následující po dni předání návrhu Smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci pro upisování a bude trvat čtrnáct dnů. Návrh na uzavření Smlouvy o upsání akcií bude předem určenému zájemci předán společností NOVATISK, akciová společnost v sídle společnosti NOVATISK, akciová společnost, tj. na adrese Pražská 1602/7, 678 01 Blansko, do tří dnů ode dne uplynutí lhůty všem akcionářům pro uplatnění pr áva na přednostní upisování akcií akcionářem, nebo v případě, že se tohoto práva před rozhodnutím valné hromady všichni akcionáři vzdají, do tří dnů ode dne rozhodnutí valné hromady společnosti NOVATISK, akciová společnost. Místem pro upisování akcií se s tanoví sídlo společnosti, tj. adresa Pražská 1602/7, 678 01 Blansko. Emisní kurs nově upisovaných akcií bude předem určeným zájemcem společností APOS-AUTO, s.r.o. výhradně splácen započtením peněžitých pohledávek předem určeného zájemce vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií. Připouští se započtení peněžitých pohledávek předem určeného zájemce vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií takto: a) předmětem započtení je peněžitá pohledávka společnosti APOS-AUTO, s.r.o., IČ 47906260, se sídlem Pražská 1602/7, 678 01 Blansko, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 9462, vzniklá z titulu Smlouvy o půjčce ze dn e 31.12.2012 v původní výši 5.693.638,73 Kč, nyní ve výši 4.845.510,77 Kč (slovy: čtyři miliony osm set čtyřicet pět tisíc pět set deset korun českých sedmdesát sedm haléřů) uzavřená mezi akciovou společností NOVATISK, akciová společnost jako dlužníkem a společností APOS-AUTO, s.r.o. jako věřitelem, přičemž uvedená částka představuje jistinu z titulu smlouvy o půjčce, a tato pohledávka společnosti APOS-AUTO, s.r.o. vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií se započít ává v celé výši. Vlastníkem této pohledávky je společnost APOS-AUTO, s.r.o. b) předmětem započtení je dále peněžitá pohledávka společnosti APOS-AUTO, s.r.o., IČ 47906260, se sídlem Pražská 1602/7, 678 01 Blansko, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 9462, vzniklá z titulu Smlouvy o půjčce ze dne 31.12.2013 v původní výši 6.073.106,39 Kč, nyní ve výši 6.073.106,39 Kč (slovy: šest milionů sedmdesát tři tisíc jedno sto šest korun českých třicet devět haléřů) uzavřená mezi akciovou společností NOVATISK, akciová společnost jako dlužníkem a společností APOS-AUTO, s.r.o. jako věřitelem, přičemž uvedená částka představuje jistinu z titulu smlouvy o půjčce, a tato pohledávka společnosti APOS-AUTO, s.r.o. vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií se započítáv á v celé výši. Vlastníkem této pohledávky je společnost APOS-AUTO, s.r.o. c) předmětem započtení je dále peněžitá pohledávka společnosti APOS-AUTO, s.r.o., IČ 47906260, se sídlem Pražská 1602/7, 678 01 Blansko, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 9462, vzniklá z titulu Smlouvy o dílo ze dne 28.3.2011 uzavřené mezi akciovou společností NOVATISK, akciová společnost jako objednatelem a společností APOS-AUTO, s.r.o. jako zhotovitelem, na jejímž základě vystavila společnost APOS-AUTO, s.r.o. společnosti NOVATISK, akciová společnost tyto fakt ury: faktura č. 34100034 ze dne 14.2.2014 na částku 475.167,- Kč, která nebyla ani částečně uhrazena, faktura č. 34100069 ze dne 28.2.2014 na částku 415.272,- Kč, která nebyla ani částečně uhrazena, faktura č. 34100126 ze dne 1.4.2014 na částku 428.049,60 Kč, která nebyla ani částečně uhrazena, faktura č. 34100174 ze dne 1.5.2014 na částku 403.426,10 Kč, která nebyla ani částečně uhrazena, faktura č. 34100222 ze dne 1.6.2014 na částku 477.030,40 Kč, která nebyla ani částečně uhrazena, faktura č. 34100293 ze dne 1.7.2014 na částku 442.690,60 Kč, která nebyla ani částečně uhrazena, faktura č. 34100324 ze dne 1.8.2014 na částku 435.503,20 Kč, která nebyla ani částečně uhrazena, kdy na základě uvedených faktur vystavených z titulu Smlouvy o dílo ze dne 28.3.2011 akciová společnost NOVATISK, akciová společnost dluží společnosti APOS-AUTO, s.r.o. částku ve výši 3.077.138,90 Kč (slovy: tři miliony sedmdesát sedm tisíc jedno sto třic et osm korun českých devadesát haléřů), přičemž uvedená částka představuje jistinu z titulu nezaplacené ceny za dílo na základě Smlouvy o dílo ze dne 28.3.2011, a tato pohledávka společnosti APOS-AUTO, s.r.o. vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií se započítává v určené výši 3.057.857,84 Kč (slovy: tři miliony padesát sedm tisíc osm set padesát sedm korun českých osmdesát čtyři haléřů). Vlastníkem této pohledávky je společnost APOS-AUTO, s.r.o. Valná hromada schvaluje smlouvu o započtení, která bude s předem určeným zájemcem uzavřena ve lhůtě do 30 (třiceti) dnů ode dne uzavření Smlouvy o upsání akcií předem určeným zájemcem společností APOS-AUTO, s.r.o. Místem podpisu smlouvy o započtení je síd lo společnosti NOVATISK, akciová společnost, tj. adresa Pražská 1602/7, 678 01 Blansko. Návrh na uzavření smlouvy o započtení předloží společnost NOVATISK, akciová společnost předem určenému zájemci v sídle společnosti NOVATISK, akciová společnost, tj. na adrese výše uvedené, do 5 (pěti) dnů ode dne uzavření Smlouvy o upsání akcií.
od 8. 7. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 5. 11. 2012 do 1. 12. 2012
- Základní kapitál společnosti NOVATISK akciová společnost se zvyšuje o částku 40.280.000,- Kč (slovy: čtyřicet miliónů dvě stě osmdesát tisíc korun českých) z původní výše 44.170.000,- Kč (slovy: čtyřicet čtyři miliónů jedno sto sedmdesát tisíc korun český ch) na výslednou výši základního kapitálu 84.450.000,- Kč (slovy: osmdesát čtyři miliónů čtyři sta padesát tisíc korun českých). Nepřipouští se upisovat akcie nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Částka 40.280.000,- Kč, o kterou se základní kapitál zvyšuje, bude rozdělena na 4028 (slovy: čtyři tisíce dvacet osm) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), navrhova ná výše emisního kursu nově upisovaných akcií je pro každou akcii 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), emisní ážio se rovná nule. Celková výše emisního kursu pro nově upisované akcie činí 40.280.000,- Kč (slovy: čtyřicet miliónů dvě stě osmdesá t tisíc korun českých). Nově emitované akcie na jméno budou převoditelné pouze s předchozím souhlasem valné hromady s výjimkou, pokud půjde o převod akcií z akcionáře na jeho manželku či na přímé potomky, v tomto případě budou akcie na jméno převoditelné z akcionáře na jeho manželku a přímé potomky bez omezení. Akcie nebudou registrované podle zvláštního právního předpisu. S každou nově upsanou akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč bude při hlasování na valné hromadě spojen jeden hlas. Základní kapitál se bude zvyšovat upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splácen peněžitým vkladem a nepeněžitým vkladem, přičemž všechny nové akcie budou upsány určeným zájemcem, který je: - obchodní společnost AO REAL, a.s., se sídlem Blansko, Pražská 7, č.p. 1602, PSČ 678 01, IČ 282 63 278, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5420, jenž upíše způsobem stanoveným v ustanovení § 204 odstavec 5 obcho dního zákoníku 4028 (slovy: čtyři tisíce dvacet osm) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) a emisní kurs nově upisovaných akcií je pro každou takovouto akcii 10.000, - Kč (slovy: deset tisíc korun českých), emisní ážio se rovná nule. Celková výše emisního kursu pro nově upisované akcie obchodní společnost AO REAL, a.s. činí 40.280.000,- Kč (slovy: čtyřicet miliónů dvě stě osmdesát tisíc korun českých). Předem určený z ájemce výše uvedená obchodní společnost AO REAL, a.s. bude upisovat akcie ve Smlouvě o upsání akcií uzavřené se společností NOVATISK, akciová společnost. Lhůta pro upsání nových akcií předem určenému zájemci začne běžet první den následující po dni předání návrhu Smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci pro upisování a bude trvat čtrnáct dnů. Upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž j e právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Návrh na uzavření Smlouvy o upsání akcií bude předem určenému zájemci předán společnosti NOVATISK, akciová společnost v síd le společnosti NOVATISK, akciová společnost, tj. na adrese Blansko, Pražská 1602/7, PSČ 678 01, do tří dnů po učinění rozhodnutí mimořádné valné hromady společnosti NOVATISK, akciová společnost. Místem pro upisování akcií se stanoví sídlo společnosti, tj. adresa Blansko Pražská 1602/7, PSČ 678 01. Emisní kurs nově upisovaných akcií bude zčásti splácen započtením peněžité pohledávky předem určeného zájemce vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií a ve zbylé části bude splacen nepeněžitým vkladem předem určeného zájemce. Valná hromada uděluje souhlas k započtení peněžité pohledávky předem určeného zájemce vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií takto: - předmětem započtení je peněžitá pohledávka obchodní společnosti AO REAL, a.s. shora uvedené vzniklá z titulu Smlouvy o úplatném postoupení pohledávek ze dne 14.9.2012 ve výši 21.441.836,24 Kč (slovy: dvacet jeden milión čtyři sta čtyřicet jeden tisíc os m set třicet šest korun českých dvacet čtyři haléřů českých) uzavřené mezi společnosti AO REAL, a.s. jako postupníkem a obchodní společností APOS-AUTO, s.r.o., se sídlem Blansko, Pražská 7, č.p. 1602, PSČ 679 49, IČ 479 06 260, zapsané v obchodním rejstří ku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 9462, jako postupitelem, na základě níž postupitel postoupil postupníkovi pohledávky za společnost NOVATISK, akciová společnost vzniklé ze Smlouvy o půjčce ze dne 1.9.2011 v původní výši 11.000.000,- Kč a ke dni postoupení ve výši 10.991.836,24 Kč a ze Smlouvy o půjčce ze dne 3.9.2012 v původní výši 10.450.000,- Kč. Shora uvedená pohledávka obchodní společnosti AO REAL, a.s. vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií se započítává ve výši 21.440.000,- Kč (slovy: dvacet jeden milión čtyři sta čtyřicet tisíc korun českých) a ve zbytku, tj. v částce 1.836,24 Kč (slovy: jeden tisíc osm set třicet šest korun českých dvacet čtyři haléřů českých) zůstane neuhrazena. Pohledávka z původní Smlouvy o půjčce ze dne 1.9.2011 ve výši 10.991.836,24 Kč (slovy: deset miliónů devět set devadesát jeden tisíc osm set třicet šest korun českých dvacet čtyři haléřů českých) se započítává v rozsahu 10.990.000,- Kč (slovy:deset miliónů devět se t devadesát tisíc korun českých) a pohledávka z původní Smlouvy o půjčce ze dne 3.9.2012 ve výši 10.450.000,- Kč (slovy: deset miliónů čtyři sta padesát tisíc korun českých) se započítává v celém rozsahu. Dohoda o započtení s předem určeným zájemcem bude uzavřena ve smyslu ustanovení § 358 a následujících obchodního zákoníku ve lhůtě do 30 dnů ode dne rozhodnutí mimořádné valné hromady. Místem podpisu dohody o započtení je sídlo společnosti NOVATISK, akcio vá společnost, tj. adresa Blansko Pražská 1602/7, PSČ 678 01. Návrh na uzavření dohody o započtení předloží společnost NOVATISK, akciová společnost předem určenému zájemci v sídle společnosti NOVATISK, akciová společnost, tj. na adrese výše uvedené do 5dn ů ode dne uzavření Smlouvy o upsání akcií. Nabytí účinnosti dohody o započtení bude vázáno na odkládací podmínku, kterou bude právní moc usnesení soudu o zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Důvodem započtení peněžité pohledávky vůč i společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií je posílení finanční stability společnosti. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je realizace schváleného podnikatelského záměru společnosti a posilování vlastních finančních zdro jů společnosti k financování tohoto záměru. Valná hromada schvaluje upisování akcií nepeněžitým vkladem předem určeného zájemce obchodní společnosti AO REAL, a.s., se sídlem Blansko, Pražská 7, č.p.1602, PSČ 678 01, IČ 282 63 278, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5420. Předmětem nepeněžitého vkladu je linka na lepenou vazbu Kolbus, rok výroby 2002, sestávající ze souboru strojů uspořádaných do souvislé výrobní linky pro zhotovení lepené měkké vazby brožur nebo knih. Linka sestává ze snášecí linky složek archů ZU 840.A/78/2002, výrobní č. 00842 470-24 nákladních stanic, z linky Ratiobinder KM 472. A, výrobní č. 505,21 vodicích čelistí - opracování sneseného bloku - úprava hřbetu, nanesení lepidla (úpravny lepidla výrobní č. 650380), přelepení hřbetu, zavě šení do připravené obálky, z vertikální sušící linky XAF 660, výrobní č. 86 a z trojnožového řezacího stroje HD 151.P, Nr. 636, včetně křížového automatického stohovače FANCY Nr. 125. Předmět nepeněžitého vkladu byl oceněn znaleckým posudkem č. 385 ze dne 24.10.2012 vyhotovením Stanislavem Tůmou, dipl.tech., nar.7.10.1929, bytem Habrovany 275, 683 01 Rousínov, znalcem jmenovaným rozhodnutím Krajského soudu v Brně, Rooseveltova 16 dne 22.4.1991 Spr. 1326/91 pro obor ekonomika - ceny a odhady - polygrafické stroje a zařízení, sazba, tisk, reprodukce, dokončující zpracování. Uvedený znalec byl pro účely ocenění nepeněžitého vkladu jmenován dle ustanovení § 59 odst. 3 a 4 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění Usnesením Krajského soudu v B rně ze dne 11.10.2012, č.j. 1 Nc 6450/2012-13, které nabylo právní moci dne 17.10.2012. Nepeněžitý vklad byl výše uvedeným znaleckým posudkem oceněn na částku 18.840.000,- Kč (slovy: osmnáct milionů osm set čtyřicet tisíc korun českých). Hodnota nepeněžitého vkladu s ohledem na způsob ocenění použitý ve znaleckém posudku odpovídá úhrnnému em isnímu kurzu akcií, které mají být vydány jako protiplnění za tento nepeněžitý vklad. Předem určenému zájemci obchodní společnosti AO REAL, a.s. za uvedený nepeněžitý vklad bude vydáno 1884 (slovy: jeden tisíc osm set osmdesát čtyři) kusů kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno každá akcie bude o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) a emisní kurs je pro každou takovou akcii 10.000,- Kč (slovy. deset tisíc korun českých), emisní ážio se rovná nule. Důvodem upisování akcií nepeněžitým vkladem je další rozvoj společnosti a naplnění podnikatelského záměru společnosti. Nepeněžitý vklad bude společnost využívat pro podnikatelskou činnost. Nepeněžitý vklad je pro společnost hospodářsky využitelný. Lhůta pro splácení nepeněžitého vkladu se stanovuje třicet dnů a začíná plynout ode dne, kdy představenstvo společnosti NOVATISK, akciová společnost oznámí písemně předem určenému zájemci počátek běhu lhůty pro splacení nepeněžitého vkladu, přičemž předst avenstvo společnosti NOVATISK, akciová společnost je povinno oznámit předem určenému zájemci počátek běhu lhůty do tří dnů ode dne právní moci rozhodnutí soudu o zápisu usnesení mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku. Nepeněžitý vklad musí být sp lacen před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem pro splacení nepeněžitého vkladu se stanoví sídlo společnosti NOVATISK, akciová společnost, tj adresa Blansko, Pražská 160/7, PSČ 678 01.
od 7. 3. 2011 do 16. 4. 2011
- Základní kapitál společnosti NOVATISK, akciová společnost se zvyšuje o částku 15.400.000,- Kč (slovy: patnáct miliónů čtyřista tisíc korun českých) z původní výše 28.770.000,- Kč (slovy: dvacet osm miliónů sedmset sedmdesát tisíc korun českých) na výsled nou výši základního kapitálu 44.170.000,- Kč (slovy: čtyřicet čtyři miliónů jedno sto sedmdesát tisíc korun českých). Nepřipouští se upisovat akcie nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Částka 15.400.000,- Kč , o kterou se základní kapitál zvyšuje bude rozdělena na 1540 (slovy: jeden tisíc pětset čtyřicet) kusů kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno a každá akcie bude o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc koru n českých). Navrhovaná výše emisního kursu nově upisovaných akcií je pro každou akcii 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), tedy je rovna její jmenovité hodnotě, emisní ážio se rovná nule. Celková výše emisního kursu pro nově upisované akcie či ní 15.400.000,- Kč (slovy: patnáct miliónů čtyřista tisíc korun českých). Nově emitované akcie budou převoditelné pouze s předchozím souhlasem valné hromady s výjimkou, pokud půjde o převod akcií z akcionáře na jeho manželku či na přímé potomky, v tomt o případě budou akcie na jméno převoditelné z akcionáře na jeho manželku a přímé potomky bez omezení. Akcie nebudou registrované podle zvláštního právního předpisu. S každou nově upsanou akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč bude při hlasování na valné hromadě spojen jeden hlas. Základní kapitál se bude zvyšovat upsáním nových akcií, a to výlučně peněžitým vkladem, přičemž všechny nové akcie budou upsány předem určeným zájemcem, kterým je obchodní společnost APOS-BINDING, s.r.o., se sídlem Blansko, Pražská 7, č.p. 1602, PSČ 678 4 9, IČ 27746259, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 56226, jenž upíše způsobem stanoveným v ustanovení § 204 odstavec 5 obchodního zákoníku 1540 (slovy: jeden tisíc pětset čtyřicet) kusů kmenových akcií v listinn é podobě znějících na jméno, každá akcie bude o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) a emisní kurs nově upisovaných akcií je pro každou akcii 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), emisní ážio se rovná nule. Celková v ýše emisního kursu pro nově upisované akcie obchodní společností APOS-BINDING, s.r.o. činí 15.400.000,- Kč (slovy: patnáct miliónů čtyřista tisíc korun českých). Předem určený zájemce výše uvedený obchodní společnost APOS-BINDING, s.r.o. bude upisovat akcie ve Smlouvě o upsání akcií uzavřené se společností NOVATISK, akciová společnost. Lhůta pro upsání nových akcií začne běžet první den následující po dni předání návrhu Smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci pro upisování výše uvedené obchodní společnosti APOS-BINDING, s.r.o. a bude trvat čtrnáct dnů. Upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Návrh na uzavření Smlouvy o upsání akcií bude předem určenému zájemci výše uveden ému předán společností NOVATISK, akciová společnost v sídle společnosti NOVATISK, akciová společnost, tj. na adrese Blansko, Pražská 1602/7, PSČ 678 01, do tří dnů po učinění rozhodnutí mimořádné valné hromady společnosti NOVATISK, akciová společnos t. Místem pro upisování akcií se stanoví sídlo společnosti, tj. adresa Blansko, Pražská 1602/7, PSČ 678 01. Emisní kurs nově upisovaných akcií bude výlučně splácen započtením peněžitých pohledávek předem určeného zájemce vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií. Valná hromada uděluje souhlas k započtení peněžitých pohledávek předem určeného zájemce vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií takto: a) předmětem započtení je peněžitá pohledávka obchodní společnosti APOS-BINDING, s.r.o., se sídlem Blansko, Pražská 7, č.p. 1602, PSČ 678 49, IČ 27746259, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 56226, vzniklá z tit ulu Smlouvy o půjčce ze dne 3.1.2011 ve výši 2.900.000,- Kč (slovy: dva milióny devětset tisíc korun českých) uzavřená mezi společností NOVATISK, akciová společnost jako dlužníkem a obchodní společností APOS-BINDING, s.r.o. jako věřitelem, přičemž uved ená částka představuje jistinu z titulu smlouvy o půjčce a tato pohledávka obchodní společnosti APOS-BINDING, s.r.o. vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši celkem 2.900.000,- Kč (slovy: dva milióny devětset tisíc korun českých) se započítává v celé výši. Půjčka nebyla dosud vůbec placena. b) předmětem započtení je dále peněžitá pohledávka obchodní společnosti APOS-BINDING, s.r.o., se sídlem Blansko, Pražská 7, č.p. 1602, PSČ 678 49, IČ 27746259, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 56226, vzniklá z obchodního styku se společností NOVATISK, akciová společnost v původní výši 5.053.895,75 Kč (slovy: pět miliónů padesát tři tisíc osmset devadesát pět korun českých sedmdesát pět haléřů českých), v aktuální výši 4.985.804,53 Kč (slovy: čtyři milióny devětset osmdesát pět tisíc osmset čtyři koruny české padesát tři haléřů českých). Uvedená pohledávka obchodní společnosti APOS-BINDING, s.r.o. vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií se započítává pouze ve výši ce lkem 4.980.000,- Kč (slovy: čtyři milióny devětset osmdesát tisíc korun českých) a ve zbývající části 5.804,53 Kč (slovy: pět tisíc osmset čtyři koruny české padesát tři haléřů českých) zůstává neuhrazena. Pohledávka sestává z níže uvedených neuhrazených faktur: - č. 30600022 na původní částku 350.562,72 Kč (slovy: třista padesát tisíc pětset šedesát dvě koruny české sedmdesát dva haléřů českých), z níž je neuhrazena částka 282.471,50 Kč (slovy: dvěstě osmdesát dva tisíc čtyřista sedmdesát jedna korun českých pad esát haléřů českých) a tato pohledávka obchodní společnosti APOS-BINDING, s.r.o. vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií se započítává v celé neuhrazené výši, faktura nebyla zčásti placena , - č. 30600024 na částku 350.562,72 Kč (slovy: třista padesát tisíc pětset šedesát dvě koruny české sedmdesát dva haléřů českých) a tato pohledávka obchodní společnosti APOS-BINDING, s.r.o. vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisní ho kursu akcií se započítává v celé výši, faktura nebyla dosud vůbec placena, - č. 30600025 na částku 651.655,20 Kč (slovy: šestset padesát jeden tisíc šestset padesát pět korun českých dvacet haléřů českých) a tato pohledávka obchodní společnosti APOS-BINDING, s.r.o. vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení em isního kursu akcií se započítává v celé výši, faktura nebyla dosud vůbec placena, - č. 30600026 na částku 350.562,72 Kč (slovy: třista padesát tisíc pětset šedesát dvě koruny české sedmdesát dva haléřů českých) a tato pohledávka obchodní společnosti APOS-BINDING, s.r.o. vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisn ího kursu akcií se započítává v celé výši, faktura nebyla dosud vůbec placena, - č. 30600027 na částku 651.655,20 Kč (slovy: šestset padesát jeden tisíc šestset padesát pět korun českých dvacet haléřů českých) a tato pohledávka obchodní společnosti APOS-BINDING, s.r.o. vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení em isního kursu akcií se započítává v celé výši, faktura nebyla dosud vůbec placena, - č. 30600028 na částku 4.638,- Kč (slovy: čtyři tisíce šestset třicet osm korun českých) a tato pohledávka obchodní společnosti APOS-BINDING, s.r.o. vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií se započítává v cel é výši, faktura nebyla dosud vůbec placena, - č. 30600030 na částku 350.562,72 Kč (slovy: třista padesát tisíc pětset šedesát dvě koruny české sedmdesát dva haléřů českých) a tato pohledávka obchodní společnosti APOS-BINDING, s.r.o. vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisní ho kursu akcií se započítává v celé výši, faktura nebyla dosud vůbec placena - č. 30600029 na částku 651.655,20 Kč (slovy: šestset padesát jeden tisíc šestset padesát pět korun českých dvacet haléřů českých) a tato pohledávka obchodní společnosti APOS-BINDING, s.r.o. vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení em isního kursu akcií se započítává v celé výši, faktura nebyla dosud vůbec placena, - č. 30600031 na částku 651.655,20 Kč (slovy: šestset padesát jeden tisíc šestset padesát pět korun českých dvacet haléřů českých) a tato pohledávka obchodní společnosti APOS-BINDING, s.r.o. vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení em isního kursu akcií se započítává v celé výši, faktura nebyla dosud vůbec placena, - č. 30600032 na částku 350.562,72 Kč (slovy: třista padesát tisíc pětset šedesát dvě koruny české sedmdesát dva haléřů českých) a tato pohledávka obchodní společnosti APOS-BINDING, s.r.o. vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisní ho kursu akcií se započítává v celé výši, faktura nebyla dosud vůbec placena, - č. 30600035 na částku 689.823,35 Kč (slovy: šestset osmdesát devět tisíc osmset dvacet tři koruny české třicet pět haléřů českých) a tato pohledávka obchodní společnosti APOS-BINDING, s.r.o. vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení e misního kursu akcií se započítává pouze ve výši 684.018,82 Kč (slovy: šestset osmdesát čtyři tisíc osmnáct korun českých osmdesát dva haléřů českých), faktura nebyla dosud vůbec placena, a ve zbytku, tj. v částce ve výši 5.804,53 Kč (slovy: pět tisíc os mset čtyři korun českých padesát tři haléřů českých) zůstává nadále neuhrazena. c) předmětem započtení je dále peněžitá pohledávka obchodní společnosti APOS-BINDING, s.r.o., se sídlem Blansko, Pražská 7, č.p. 1602, PSČ 678 49, IČ 27746259, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 56226, vzniklá z titulu Smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 19.1.2011 ve výši 2.436.691,98 (slovy: dva milióny čtyřista třicet šest tisíc šestset devadesát jedna koruna česká devadesát osm haléřů českých), na základě které byly postoupeny postupitelem obchodní spo lečností APOS-AUTO, s.r.o., se sídlem Blansko, Pražská 7, č.p. 1602, PSČ 678 01, IČ 47906260, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 9462, na postupníka obchodní společnost APOS-BINDING, s.r.o. pohledávky vzniklé z obchodního styku dle faktur níže uvedených vystavených postupitelem ve výši celkem 1.950.435,98 Kč (slovy: jeden milión devětset padesát tisíc čtyřista třicet pět korun českých devadesát osm haléřů českých) a dále postoupeny pohledávky původního věřitele obchodní společnosti METRA BLANSKO a.s., se sídlem Blansko, Pražská 7, č.p. 1602, PSČ 678 49, IČ 15546110, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 396, za společností ve výši 486.256,- Kč (slovy: čtyřista osmdesát š est tisíc dvěstě padesát šest korun českých), a to na základě smluv o postoupení pohledávek ze dne 18.2.2010 a ze dne 10.3.2010 uzavřených mezi obchodní společností METRA BLANSKO a.s. a obchodní společností APOS-AUTO, s.r.o., přičemž tyto pohledávky obcho dní společnost APOS-AUTO, s.r.o. postoupila společnosti APOS-BINDING, s.r.o. Smlouvou o postoupení pohledávek ze dne 19.1.2011 shora uvedenou. Uvedená pohledávka obchodní společnosti APOS-BINDING, s.r.o. vůči společnosti proti pohledávce společnosti na s placení emisního kursu akcií se započítává pouze ve výši celkem 2.430.000,- Kč (slovy: dva milióny čtyřista třicet tisíc korun českých) a ve zbývající části 6.691,98 Kč (slovy: šesttisíc šestset devadesát jedna koruna česká devadesát osm haléřů českých) zůstává neuhrazena. Neuhrazené faktury z obchodního styku jsou následující: - č. 29100198 na částku 79.756,70 Kč (slovy: sedmdesát devět tisíc sedmset padesát šest korun českých sedmdesát haléřů českých), a tato pohledávka obchodní společnosti APOS-BINDING, s.r.o. vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emi sního kursu akcií se započítává v celé výši, faktura nebyla dosud vůbec placena, - č. 30100095 na částku 148.448,66 Kč (slovy: jedno sto čtyřicet osm tisíc čtyřista čtyřicet osm korun českých šedesát šest haléřů českých), a tato pohledávka obchodní společnosti APOS-BINDING, s.r.o. vůči společnosti proti pohledávce společnosti na sp lacení emisního kursu akcií se započítává v celé výši, faktura nebyla dosud vůbec placena, - č. 30100131 na částku 137.242,19 Kč (slovy: jedno sto třicet sedm tisíc dvěstě čtyřicet dva korun českých devatenáct haléřů českých), a tato pohledávka obchodní společnosti APOS-BINDING, s.r.o. vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacen í emisního kursu akcií se započítává v celé výši, faktura nebyla dosud vůbec placena, - č. 30100185 na částku 107.970,72 Kč (slovy: jedno sto sedm tisíc devětset sedmdesát korun českých sedmdesát dva haléřů českých), a tato pohledávka obchodní společnosti APOS-BINDING, s.r.o. vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emi sního kursu akcií se započítává v celé výši, faktura nebyla dosud vůbec placena, - č. 30100225 na částku 83.507,24 Kč (slovy: osmdesát tři tisíc pětset sedm korun českých dvacet čtyři haléřů českých), a tato pohledávka obchodní společnosti APOS-BINDING, s.r.o. vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií se započítává v celé výši, faktura nebyla dosud vůbec placena, - č. 30100276 na částku 52.303,43 Kč (slovy: padesát dva tisíc třista tři korun českých čtyřicet tři haléřů českých), a tato pohledávka obchodní společnosti APOS-BINDING, s.r.o. vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu ak cií se započítává v celé výši, faktura nebyla dosud vůbec placena, - č. 30100324 na částku 48.921,11 Kč (slovy: čtyřicet osm tisíc devětset dvacet jedna koruna česká jedenáct haléřů českých), a tato pohledávka obchodní společnosti APOS-BINDING, s.r.o. vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií se započítává v celé výši, faktura nebyla dosud vůbec placena, - č. 30100412 na částku 46.019,69 Kč (slovy: čtyřicet šest tisíc devatenáct korun českých šedesát devět haléřů českých), a tato pohledávka obchodní společnosti APOS-BINDING, s.r.o. vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií se započítává v celé výši, faktura nebyla dosud vůbec placena, - č. 30100468 na částku 46.626,14 Kč (slovy: čtyřicet šest tisíc šestset dvacet šest korun českých čtrnáct haléřů českých), a tato pohledávka obchodní společnosti APOS-BINDING, s.r.o. vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií se započítává v celé výši, faktura nebyla dosud vůbec placena, - č. 30100569 na částku 24.367,20 Kč (slovy: dvacet čtyři tisíc třista šedesát sedm korun českých dvacet haléřů českých), a tato pohledávka obchodní společnosti APOS-BINDING, s.r.o. vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisníh o kursu akcií se započítává v celé výši, faktura nebyla dosud vůbec placena, - č. 30100585 na částku 187.560,- Kč (slovy: jedno sto osmdesát sedm tisíc pětset šedesát korun českých), a tato pohledávka obchodní společnosti APOS-BINDING, s.r.o. vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií se za počítává v celé výši, faktura nebyla dosud vůbec placena, - č. 29100242 na částku 76.368,25 Kč (slovy: sedmdesát šesttisíc třista šedesát osm korun českých dvacet pět haléřů českých), a tato pohledávka obchodní společnosti APOS-BINDING, s.r.o. vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisníh o kursu akcií se započítává v celé výši, faktura nebyla dosud vůbec placena, - č. 30100125 na částku 4.646,52 Kč (slovy: čtyři tisíce šestset čtyřicet šest korun českých českých padesát dva haléře české), a tato pohledávka obchodní společnosti APOS-BINDING, s.r.o. vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emis ního kursu akcií se započítává v celé výši, faktura nebyla dosud vůbec placena, - č. 30100144 na částku 187.560,- Kč (slovy: jedno sto osmdesát sedm tisíc pětset šedesát korun českých českých), a tato pohledávka obchodní společnosti APOS-BINDING, s.r.o. vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akc ií se započítává v celé výši, faktura nebyla dosud vůbec placena, - č. 30100177 na částku 2.311,40 Kč (slovy: dva tisíce třista jedenáct korun českých čtyřicet haléřů českých), a tato pohledávka obchodní společnosti APOS-BINDING, s.r.o. vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií se započítává v celé výši, faktura nebyla dosud vůbec placena, - č. 30100220 na částku 123,60 Kč (slovy: jedno sto dvacet tři korun českých šedesát haléřů českých), a tato pohledávka obchodní společnosti APOS-BINDING, s.r.o. vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií se započí tává v celé výši, faktura nebyla dosud vůbec placena, - č. 30100279 na částku 187.560,- Kč (slovy: jedno sto osmdesát sedm tisíc pětset šedesát korun českých), a tato pohledávka obchodní společnosti APOS-BINDING, s.r.o. vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií se započ ítává v celé výši, faktura nebyla dosud vůbec placena, - č. 30100357 na částku 47.085,72 Kč (slovy: čtyřicet sedm tisíc osmdesát pět korun českých sedmdesát dva haléřů českých), a tato pohledávka obchodní společnosti APOS-BINDING, s.r.o. vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií se započítává v celé výši, faktura nebyla dosud vůbec placena, - č. 30100411 na částku 187.560,- Kč (slovy: jedno sto osmdesát sedm tisíc pětset šedesát korun českých), a tato pohledávka obchodní společnosti APOS-BINDING, s.r.o. vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií se zap očítává v celé výši, faktura nebyla dosud vůbec placena, - č. 30100530 na částku 61.609,37 Kč (slovy: šedesát jeden tisíc šestset devět korun českých třicet sedm haléřů českých), a tato pohledávka obchodní společnosti APOS-BINDING, s.r.o. vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního k ursu akcií se započítává v celé výši, faktura nebyla dosud vůbec placena, - č. 30100583 na částku 89.821,64 Kč (slovy: osmdesát devět tisíc osmset dvacet jedna koruna česká šedesát čtyři haléřů českých), a tato pohledávka obchodní společnosti APOS-BI NDING, s.r.o. vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií se započítává v celé výši, faktura nebyla dosud vůbec placena, - č. 30100595 na částku 143.066,40 Kč (slovy: jedno sto čtyřicet tři tisíc šedesát šest korun českých čtyřicet haléřů českých), a tato pohledávka obchodní společnosti APOS-BINDING, s.r.o. vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení em isního kursu akcií se započítává pouze ve výši 136.374,42 Kč (slovy: jedno sto třicet šest tisíc třista sedmdesát čtyři koruny české čtyřicet dva haléřů českých), faktura nebyla dosud vůbec placena, a ve zbytku, tj. v částce ve výši 6.691,98 Kč (slov y: šest tisíc šestset devadesát jedna koruna česká devadesát osm haléřů českých) zůstává nadále neuhrazena. Pohledávka obchodní společnosti APOS-BINDING, s.r.o. ve výši 486.256,- Kč (slovy: čtyřista osmdesát šest tisíc dvěstě padesát šest korun českých) shora uvedená vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií se započítává v celé výši, dosud nebyla vůbec placena. d) předmětem započtení je dále peněžitá pohledávka obchodní společnosti APOS-BINDING, s.r.o., se sídlem Blansko, Pražská 7, č.p. 1602, PSČ 678 49, IČ 27746259, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 56226, vzniklá z titulu Smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 19.1.2011 ve výši 723.104,40 (slovy: sedmset dvacet tři tisíc jedno sto čtyři koruny české čtyřicet haléřů českých), na základě které byly postoupeny postupitelem obchodní společností APOS-AUTO, s.r.o., se sídlem Blansko, Pražská 7, č.p. 1602, PSČ 678 01, IČ 47906260, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 9462, na postupníka obchodní společnost APOS-BINDING, s.r.o. pohledávky vzniklé z obchodního styku z nezaplacený ch přepravních služeb dle faktur níže uvedených, které postupitel nabyl od původního věřitele Zdeněk Pernica, IČ 15580822 dle Smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené mezi postupitelem Zdeněk Pernica a postupníkem obchodní společností APOS-AUTO, s.r.o. ze dne 17.1.2011 Uvedená pohledávka obchodní společnosti APOS-BINDING, s.r.o. vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií se započítává pouze ve výši celkem 720.000,- Kč (slovy: sedmset dvacet tisíc korun českých) a ve zbývající části 3.104,40 Kč (slovy: tři tisíce jedno sto čtyři koruny české čtyřicet haléřů českých) zůstává neuhrazena. Neuhrazené faktury z obchodního styku jsou následující: - č. 100123 na částku 49.080,- Kč (slovy: čtyřicet devět tisíc osmdesát korun českých), a tato pohledávka obchodní společnosti APOS-BINDING, s.r.o. vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií se započítává v celé v ýši, faktura nebyla dosud vůbec placena, - č. 10092 na částku 32.196,- Kč (slovy: třicet dva tisíc jedno sto devadesát šest korun českých), a tato pohledávka obchodní společnosti APOS-BINDING, s.r.o. vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií se započítává v celé výši, faktura nebyla dosud vůbec placena, - č. 100149 na částku 60.000,- Kč (slovy: šedesát tisíc korun českých), a tato pohledávka obchodní společnosti APOS-BINDING, s.r.o. vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií se započítává v celé výši, faktura nebyla dosud vůbec placena, - č. 100263 na částku 23.160,- Kč (slovy: dvacet tři tisíc jedno sto šedesát korun českých), a tato pohledávka obchodní společnosti APOS-BINDING, s.r.o. vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií se započítává v c elé výši, faktura nebyla dosud vůbec placena, - č. 100232 na částku 34.236,- Kč (slovy: třicet čtyři tisíc dvěstě třicet šest korun českých), a tato pohledávka obchodní společnosti APOS-BINDING, s.r.o. vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií se započítává v celé výši, faktura nebyla dosud vůbec placena, - č. 100285 na částku 31.248,- Kč (slovy: třicet jeden tisíc dvěstě čtyřicet osm korun českých), a tato pohledávka obchodní společnosti APOS-BINDING, s.r.o. vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií se započítává v celé výši, faktura nebyla dosud vůbec placena, - č. 100356 na částku 25.740,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc sedmset čtyřicet korun českých), a tato pohledávka obchodní společnosti APOS-BINDING, s.r.o. vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií se započítává v celé v ýši, faktura nebyla dosud vůbec placena, - č. 100403 na částku 23.940,- Kč (slovy: dvacet tři tisíc devětset čtyřicet korun českých), a tato pohledávka obchodní společnosti APOS-BINDING, s.r.o. vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií se započítává v ce lé výši, faktura nebyla dosud vůbec placena, - č. 100431 na částku 28.212,- Kč (slovy: dvacet osm tisíc dvěstě dvanáct korun českých), a tato pohledávka obchodní společnosti APOS-BINDING, s.r.o. vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií se započítává v cel é výši, faktura nebyla dosud vůbec placena, - č. 100473 na částku 23.781,60 Kč (slovy: dvacet tři tisíc sedmset osmdesát jedna koruna česká šedesát haléřů českých), a tato pohledávka obchodní společnosti APOS-BINDING, s.r.o. vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního k ursu akcií se započítává v celé výši, faktura nebyla dosud vůbec placena, - č. 100581 na částku 7.512,- Kč (slovy: sedm tisíc pětset dvanáct korun českých), a tato pohledávka obchodní společnosti APOS-BINDING, s.r.o. vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií se započítává v celé výši , faktura nebyla dosud vůbec placena, - č. 100640 na částku 10.488,- Kč (slovy: deset tisíc čtyřista osmdesát osm korun českých), a tato pohledávka obchodní společnosti APOS-BINDING, s.r.o. vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií se započítává v celé výši, faktura nebyla dosud vůbec placena, - č. 100664 na částku 8.760,- Kč (slovy: osm tisíc sedmset šedesát korun českých), a tato pohledávka obchodní společnosti APOS-BINDING, s.r.o. vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií se započítává v celé výši, faktura nebyla dosud vůbec placena, - č. 101352 na částku 17.280,- Kč (slovy: sedmnáct tisíc dvěstě osmdesát korun českých), a tato pohledávka obchodní společnosti APOS-BINDING, s.r.o. vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií se započítává v cel é výši, faktura nebyla dosud vůbec placena, - č. 101422 na částku 6.960,- Kč (slovy: šest tisíc devětset šedesát korun českých), a tato pohledávka obchodní společnosti APOS-BINDING, s.r.o. vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií se započítává v celé výši, faktura nebyla dosud vůbec placena, - č. 101395 na částku 21.240,- Kč (slovy: dvacet jeden tisíc dvěstě čtyřicet korun českých), a tato pohledávka obchodní společnosti APOS-BINDING, s.r.o. vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií se započítává v celé výši, faktura nebyla dosud vůbec placena, - č. 101504 na částku 4.980,- Kč (slovy: čtyři tisíce devětset osmdesát korun českých), a tato pohledávka obchodní společnosti APOS-BINDING, s.r.o. vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií se započítává v celé výši, faktura nebyla dosud vůbec placena, - č. 101120 na částku 27.240,- Kč (slovy: dvacet sedm tisíc dvěstě čtyřicet korun českých), a tato pohledávka obchodní společnosti APOS-BINDING, s.r.o. vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií se započítává v c elé výši, faktura nebyla dosud vůbec placena, - č. 100690 na částku 41.400,- Kč (slovy: čtyřicet jeden tisíc čtyřista korun českých), a tato pohledávka obchodní společnosti APOS-BINDING, s.r.o. vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií se započítává v celé vý ši, faktura nebyla dosud vůbec placena, - č. 100758 na částku 15.822,- Kč (slovy: patnáct tisíc osmset dvacet dva korun českých), a tato pohledávka obchodní společnosti APOS-BINDING, s.r.o. vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií se započítává v celé výši, faktura nebyla dosud vůbec placena, - č. 100818 na částku 28.476,- Kč (slovy: dvacet osm tisíc čtyřista sedmdesát šest korun českých), a tato pohledávka obchodní společnosti APOS-BINDING, s.r.o. vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií se započí tává v celé výši, faktura nebyla dosud vůbec placena, - č. 100830 na částku 3.000,- Kč (slovy: tři tisíce korun českých), a tato pohledávka obchodní společnosti APOS-BINDING, s.r.o. vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií se započítává v celé výši, faktura nebyla dosud vůbec placena, - č. 100841 na částku 6.000,- Kč (slovy: šest tisíc korun českých), a tato pohledávka obchodní společnosti APOS-BINDING, s.r.o. vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií se započítává v celé výši, faktura nebyla dosud vůbec placena, - č. 100883 na částku 18.210,- Kč (slovy: osmnáct tisíc dvěstě deset korun českých), a tato pohledávka obchodní společnosti APOS-BINDING, s.r.o. vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií se započítává v celé výš i, faktura nebyla dosud vůbec placena, - č. 100948 na částku 11.400,- Kč (slovy: jedenáct tisíc čtyřista korun českých), a tato pohledávka obchodní společnosti APOS-BINDING, s.r.o. vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií se započítává v celé výši, fa ktura nebyla dosud vůbec placena, - č. 100978 na částku 22.800,- Kč (slovy: dvacet dva tisíc osmset korun českých), a tato pohledávka obchodní společnosti APOS-BINDING, s.r.o. vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií se započítává v celé výši, f aktura nebyla dosud vůbec placena, - č. 101002 na částku 31.764,- Kč (slovy: třicet jeden tisíc sedmset šedesát čtyři korun českých), a tato pohledávka obchodní společnosti APOS-BINDING, s.r.o. vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií se započítáv á v celé výši, faktura nebyla dosud vůbec placena, - č. 101034 na částku 13.560,- Kč (slovy: třináct tisíc pětset šedesát korun českých), a tato pohledávka obchodní společnosti APOS-BINDING, s.r.o. vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií se započítává v celé vý ši, faktura nebyla dosud vůbec placena, - č. 101088 na částku 17.880,- Kč (slovy: sedmnáct tisíc osmset osmdesát korun českých), a tato pohledávka obchodní společnosti APOS-BINDING, s.r.o. vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií se započítává v celé výši, faktura nebyla dosud vůbec placena, - č. 101194 na částku 13.680,- Kč (slovy: třináct tisíc šestset osmdesát korun českých), a tato pohledávka obchodní společnosti APOS-BINDING, s.r.o. vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií se započítává v celé výši, faktura nebyla dosud vůbec placena, - č. 101227 na částku 6.600,- Kč (slovy: šest tisíc šestset korun českých), a tato pohledávka obchodní společnosti APOS-BINDING, s.r.o. vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií se započítává v celé výši, faktu ra nebyla dosud vůbec placena, - č. 101333 na částku 15.168,- Kč (slovy: patnáct tisíc jedno sto šedesát osm korun českých), a tato pohledávka obchodní společnosti APOS-BINDING, s.r.o. vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií se započítává v cel é výši, faktura nebyla dosud vůbec placena, - č. 101415 na částku 15.360,- Kč (slovy: patnáct tisíc třista šedesát korun českých), a tato pohledávka obchodní společnosti APOS-BINDING, s.r.o. vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií se započítává v celé výši , faktura nebyla dosud vůbec placena, - č. 101446 na částku 15.420,- Kč (slovy: patnáct tisíc čtyřista dvacet korun českých), a tato pohledávka obchodní společnosti APOS-BINDING, s.r.o. vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií se započítává v celé výš i, faktura nebyla dosud vůbec placena, - č. 100181 na částku 10.510,80 Kč (slovy: deset tisíc pětset deset korun českých osmdesát haléřů českých), a tato pohledávka obchodní společnosti APOS-BINDING, s.r.o. vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií se z apočítává pouze ve výši 7.406,40 Kč (slovy: sedm tisíc čtyřista šest korun českých čtyřicet haléřů českých), faktura nebyla dosud vůbec placena, a ve zbytku, tj. v částce ve výši 3.104,40 Kč (slovy: tři tisíce jedno sto čtyři koruny české čtyřicet hal éřů českých) zůstává nadále neuhrazena. e) předmětem započtení je dále peněžitá pohledávka obchodní společnosti APOS-BINDING, s.r.o., se sídlem Blansko, Pražská 7, č.p. 1602, PSČ 678 49, IČ 27746259, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 56226, vzniklá z titulu Smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 19.1.2011 ve výši 649.000,- Kč (slovy: šestset čtyřicet devět tisíc korun českých), na základě které byla postoupena postupitelem obchodní společností AO REAL, a.s. , se sídlem Blansko, Pražská 7, č.p. 1602, PSČ 678 01, IČ 28263278, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 5420, na postupníka obchodní společnost APOS-BINDING, s.r.o. pohledávka, která postupiteli vznikla z titulu nezaplacení úplaty za postoupení poh ledávky, kterou měl postupitel za obchodní společností M.S.TRADE-CZ s.r.o., se sídlem Blansko, Pražská 1965/5, PSČ 678 01, IČ 25530461 z titulu nezaplacené části kupní ceny dle kupní smlouvy ze dne 16.3.2010 a kterou postupitel dlužníkovi postoupil Smlouv ou o postoupení pohledávky uzavřenou dne 14.4.2010. Tato pohledávka obchodní společnosti APOS-BINDING, s.r.o. vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií se započítává pouze ve výši 640.000,- Kč (slovy: šestset čtyřic et tisíc korun českých), pohledávka nebyla dosud vůbec placena, a ve zbytku, tj. v částce ve výši 9.000,- Kč (slovy: devět tisíc korun českých) zůstává nadále neuhrazena. f) předmětem započtení je dále peněžitá pohledávka obchodní společnosti APOS-BINDING, s.r.o., se sídlem Blansko, Pražská 7, č.p. 1602, PSČ 678 49, IČ 27746259, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 56226, vzniklá z titulu Smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 19.1.2011 ve výši 800.000,- (slovy: osmset tisíc korun českých), na základě které byla postoupena postupitelem obchodní společností AO REAL, a.s. , se sídlem Blansko, Pražská 7, č.p. 1602, PSČ 678 01, IČ 28263278, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 5420, na postupníka obchodní společnost APOS-BINDING, s.r.o. pohledávka, která postupiteli vznikla z titulu nezaplacené půjčky dle Smlouvy o půjčce ze dne 12.8.20 10. Tato pohledávka obchodní společnosti APOS-BINDING, s.r.o. vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií se započítává v celé výši 800.000,- Kč (slovy: osmset tisíc korun českých), pohledávka nebyla dosud vůbe c placena. g) předmětem započtení je dále peněžitá pohledávka obchodní společnosti APOS-BINDING, s.r.o., se sídlem Blansko, Pražská 7, č.p. 1602, PSČ 678 49, IČ 27746259, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 56226, vzniklá z titulu neuhrazené kupní ceny za zboží (stroj Kallfass) dle Kupní smlouvy ze dne 1.2.2011 ve výši 2.976.000,- (slovy: dva milióny devětset sedmdesát šest tisíc korun českých) uzavřené mezi obchodní společností APOS-BINDING, s.r.o. jako prodávajícím a obchodní společností NOVATISK, akciová společnost jako kupujícím. Tato pohledávka obchodní společnosti APOS-BINDING, s.r.o. vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií se započítává pouze ve výši 2.930.000,- Kč (s lovy: dva milióny devětset třicet tisíc korun českých), pohledávka nebyla dosud vůbec placena, a ve zbytku, tj. v částce ve výši 46.000,- Kč (slovy: čtyřicet šest tisíc korun českých) zůstává nadále neuhrazena. Dohoda o započtení s výše uvedenou osobou bude uzavřena ve smyslu ustanovení § 358 a násl. obchodního zákoníku ve lhůtě 30 dnů ode dne rozhodnutí mimořádné valné hromady. Místem podpisu dohody o započtení je sídlo společnosti , tj. adresa Blansko, P ražská 1602/7, PSČ 678 01. Návrh na uzavření dohody o započtení předloží společnost NOVATISK, akciová společnost předem určenému zájemci obchodní společnosti APOS-BINDING, s.r.o. v sídle společnosti na adrese Blansko, Pražská 1602/7, PSČ 678 01 do pěti d nů ode dne uzavření Smlouvy o upsání akcií. Nabytí účinnosti Dohody o započtení bude vázáno na odkládací podmínku, kterou bude nabytí účinnosti Smlouvy o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Důvodem započtení peněžitých pohledávek vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií je posílení finanční stability společnosti. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je realizace schváleného podnikatelského záměru společnosti a posilování vlastních finančních zdrojů společnosti k financování tohoto záměru.
od 4. 9. 2009 do 20. 10. 2009
- Základní kapitál společnosti NOVATISK, akciová společnost se zvyšuje o částku 26.770.000,- Kč (slovy: dvacet šest miliónů sedmset sedmdesát tisíc korun českých) z původní výše 2.000.000,- Kč (slovy: dva milióny korun českých) na výslednou výši základ ního kapitálu 28.770.000,- Kč (slovy: dvacet osm miliónů sedmset sedmdesát tisíc korun českých). Nepřipouští se upisovat akcie nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Částka 26.770.000,- Kč , o kterou se základní kapitál zvyšuje bude rozdělena na 2677 (slovy: dva tisíce šestset sedmdesát sedm) kusů kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno a každá akcie bude o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisí c korun českých). Navrhovaná výše emisního kursu nově upisovaných akcií je pro každou akcii 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), tedy je rovna její jmenovité hodnotě, emisní ážio se rovná nule. Celková výše emisního kursu pro nově upisované ak cie činí 26.770.000,- Kč (slovy: dvacet šest miliónů sedmset sedmdesát tisíc korun českých). Nově emitované akcie budou převoditelné pouze s předchozím souhlasem valné hromady s výjimkou, pokud půjde o převod akcií z akcionáře na jeho manželku či na pří mé potomky, v tomto případě budou akcie na jméno převoditelné z akcionáře na jeho manželku a přímé potomky bez omezení. Akcie nebudou registrované podle zvláštního právního předpisu. S každou nově upsanou akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč bude při hlasování na valné hromadě spojen jeden hlas. Základní kapitál se bude zvyšovat upsáním nových akcií, a to výlučně peněžitým vkladem, přičemž všechny nové akcie budou upsány předem určenými zájemci, kterými jsou: a) pan Radek Pernica, r.č. xxxx, bytem Blansko, U vodárny 4, PSČ 678 01, jenž upíše způsobem stanoveným v ustanovení § 204 odstavec 5 obchodního zákoníku 320 (slovy: třista dvacet) kusů kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno, každá akcie bude o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) a emisní kurs nově upisovaných akcií je pro každou akcii 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), emisní ážio se rovná nule. Celková výše emisního kursu pro nově upisov ané akcie panem Radkem Pernicou činí 3.200.000,- Kč (slovy: tři milióny dvěstě tisíc korun českých). b) pan Zdeněk Smejkal, r.č. xxxx, bytem Blansko, Horní Palava 507/36, PSČ 678 01, jenž upíše způsobem stanoveným v ustanovení § 204 odstavec 5 obchodního zákoníku 130 (slovy: jedno sto třicet) kusů kmenových akcií v listinné podobě znějících na j méno, každá akcie bude o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) a emisní kurs nově upisovaných akcií je pro každou akcii 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), emisní ážio se rovná nule. Celková výše emisního kursu pro nově upisované akcie panem Zdeňkem Smejkalem činí 1.300.000,- Kč (slovy: jeden milión třista tisíc korun českých). c) právnická osoba - obchodní společnost KARROH, s.r.o., se sídlem Brno, V Újezdech 535/1, PSČ 621 00, IČ 61946150, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 24122, jenž upíše způsobem stanoveným v ustanovení § 204 odstavec 5 obchodního zákoníku 137 (slovy: jedno sto třicet sedm) kusů kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno, každá akcie bude o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun český ch) a emisní kurs nově upisovaných akcií je pro každou akcii 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), emisní ážio se rovná nule. Celková výše emisního kursu pro nově upisované akcie obchodní společnosti KARROH, s.r.o. činí 1.370.000,- Kč (slovy: jeden milión třista sedmdesát tisíc korun českých). d) pan Božetěch Oujezdský, r.č. xxxx, bytem Valchov 5, PSČ 680 01, jenž upíše způsobem stanoveným v ustanovení § 204 odstavec 5 obchodního zákoníku 320 (slovy: třista dvacet) kusů kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno, každá akcie bude o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) a emisní kurs nově upisovaných akcií je pro každou akcii 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), emisní ážio se rovná nule. Celková výše emisního kursu pro nově upisované ak cie panem Božetěchem Oujezdským činí 3.200.000,- Kč (slovy: tři milióny dvěstě tisíc korun českých). e) pan Ing. Antonín Oujezdský, r.č. xxxx , bytem Blansko, Východní 2332/4, PSČ 678 01, jenž upíše způsobem stanoveným v ustanovení § 204 odstavec 5 obchodního zákoníku 320 (slovy: třista dvacet) kusů kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno, každá akcie bude o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) a emisní kurs nově upisovaných akcií je pro každou akcii 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), emisní ážio se rovná nule. Celková výše emisního kursu pr o nově upisované akcie panem Ing.Antonínem Oujezdským činí 3.200.000,- Kč (slovy: tři milióny dvěstě tisíc korun českých). f) obchodní společnost AUTOS, spol. s r.o., se sídlem Kunštát na Moravě, Palackého 157, PSČ 679 72, IČ 60730129, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 17349, jenž upíše způsobem stanoveným v ustanovení § 204 odstavec 5 obchodního zákoníku 540 (slovy: pětset čtyřicet) kusů kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno, každá akcie bude o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) a emisní kurs nově upisovaných akcií je pro každou akcii 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), emisní ážio se rovná nule. Celková výše emisního kursu pro nově upisované akcie obchodní společnosti AUTOS, spol. s r.o. činí 5.400.000,- Kč (slovy: pě t miliónů čtyřista tisíc korun českých). g) obchodní společnost AO REAL, a.s., se sídlem Blansko, Pražská 7, čp. 1602, PSČ 678 01, IČ 28263278, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 54209, jenž upíše způsobem stanoveným v ustanovení § 204 odstavec 5 obcho dního zákoníku 910 (slovy: devětset deset) kusů kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno, každá akcie bude o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) a emisní kurs nově upisovaných akcií je pro každou akcii 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), emisní ážio se rovná nule. Celková výše emisního kursu pro nově upisované akcie obchodní společnosti AO REAL, a.s. činí 9.100.000,- Kč (slovy: devět miliónů jedno sto tisíc korun českých). Předem určení zájemci výše uvedení, a to pan Radek Pernica, pan Zdeněk Smejkal, právnická osoba - obchodní společnost KARROH, s.r.o., pan Božetěch Oujezdský, pan Ing. Antonín Oujezdský, právnická osoba - obchodní společnost AUTOS, spol. s r.o. a právnická osoba - obchodní společnost AO REAL, a.s. budou upisovat akcie ve Smlouvě o upsání akcií uzavřené se společností NOVATISK, akciová společnost. Lhůta pro upsání nových akcií začne běžet první den následující po dni předání návrhu Smlouvy o upsání akcií předem určeným zájemcům pro upisování výše uvedeným panu Radku Pernicovi, panu Zdeňku Smejkalovi, právnické osobě - obchodní společnosti KARRO H, s.r.o., panu Božetěchu Oujezdskému, panu Ing. Antonínu Oujezdskému, právnické osobě - obchodní společnosti AUTOS, spol. s r.o. a právnické osobě - obchodní společnosti AO REAL, a.s. a bude trvat čtrnáct dnů. Upisování akcií bude vázáno na rozvazov ací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Návrh na uzavření Smlouvy o upsání akcií bude předem určeným zájemcům výše uvedeným předán s polečností NOVATISK, akciová společnost v sídle společnosti NOVATISK, akciová společnost, tj. na adrese Blansko, Poříčí 2465/28, PSČ 678 01, bezprostředně po učinění rozhodnutí mimořádné valné hromady společnosti NOVATISK, akciová společnost a podpisu notářského zápisu o tomto rozhodnutí. Místem pro upisování akcií se stanoví sídlo společnosti, tj. adresa Blansko, Poříčí 2465/28, PSČ 678 01. Emisní kurs nově upisovaných akcií bude výlučně splácen započtením peněžitých pohledávek předem určených zájemců vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií. Valná hromada udělule souhlas k započtení peněžitých pohledávek předem určených zájemců vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií takto: a) předmětem započtení je peněžitá pohledávka pana Radka Pernici, r.č. xxxx, bytem Blansko, U vodárny 4, PSČ 678 01, vzniklá z titulu Smlouvy o půjčce ze dne 18.6.2008 ve výši 3.200.000,- Kč (slovy: tři milióny dvěstě tisíc korun českých) uzav řené mezi společností NOVATISK, akciová společnost jako dlužníkem a panem Radkem Pernicou jako věřitelem, přičemž uvedená částka představuje jistinu z titulu smlouvy o půjčce a tato pohledávka pana Radka Pernici vůči společnosti proti pohledávce společnos ti na splacení emisního kursu akcií ve výši celkem 3.200.000,- Kč (slovy: tři milióny dvěstě tisíc korun českých) se započítává v celé výši. Půjčka nebyla dosud vůbec placena. b) předmětem započtení je peněžitá pohledávka pana Zdeňka Smejkala, r.č. xxxx, bytem Blansko, Horní Palava 507/36, PSČ 678 01, vzniklá z titulu Smlouvy o půjčce ze dne 18.6.2008 ve výši 1.300.000,- Kč (slovy: jeden milión třista tisíc korun čes kých) uzavřené mezi společností NOVATISK, akciová společnost jako dlužníkem a panem Zdeňkem Smejkalem jako věřitelem , přičemž uvedená částka představuje jistinu z titulu smlouvy o půjčce a tato pohledávka pana Zdeňka Smejkala vůči společnosti proti pohle dávce společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši celkem 1.300.000,- Kč (slovy: jeden milión třista tisíc korun českých) se započítává v celé výši. Půjčka nebyla dosud vůbec placena. c) předmětem započtení je peněžitá pohledávka obchodní společnosti KARROH, s.r.o., se sídlem Brno, V Újezdech 535/1, PSČ 621 00, IČ 61946150, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 24122, vzniklá z titulu Smlouvy o půjčce ze dne 31.7.2009 ve výši 1.370.000,- Kč (slovy: jeden milión třista sedmdesát tisíc korun českých) uzavřené mezi společností NOVATISK, akciová společnost jako dlužníkem a obchodní společností KARROH, s.r.o. jako věřitelem , přičemž uvedená částka představuje jistinu z titulu smlouvy o půjčce a tato pohledávka obchodní společnosti KARROH, s.r.o. vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši celkem 1.370.000,- Kč (slovy: jeden milión třista sedmdesát tis íc korun českých) se započítává v celé výši. Půjčka nebyla dosud vůbec placena. d) předmětem započtení je peněžitá pohledávka pana Božetěcha Oujezdského , r.č. xxxx , bytem Valchov 5, PSČ 680 01, vzniklá z titulu Smlouvy o půjčce ze dne 5.1.2009 ve výši 3.200.000,- Kč (slovy: tři milióny dvěstě tisíc korun českých) uzavřen é mezi společností NOVATISK, akciová společnost jako dlužníkem a panem Božetěchem Oujezdským jako věřitelem, přičemž uvedená částka představuje jistinu z titulu smlouvy o půjčce a tato pohledávka pana Božetěcha Oujezdského vůči společnosti proti pohledá vce společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši celkem 3.200.000,- Kč (slovy: tři milióny dvěstě tisíc korun českých) se započítává v celé výši. Půjčka nebyla dosud vůbec placena. e) předmětem započtení je peněžitá pohledávka pana Ing. Antonína Oujezdského, r.č. xxxx , bytem Blansko, Východní 2332/4, PSČ 678 01, vzniklá z titulu Smlouvy o půjčce ze dne 31.7.2009 ve výši 3.200.000,- Kč (slovy: tři milióny dvěstě tisíc korun českých) uzavřené mezi společností NOVATISK, akciová společnost jako dlužníkem a panem Ing. Antonínem Oujezdským jako věřitelem, přičemž uvedená částka představuje jistinu z titulu smlouvy o půjčce a tato pohledávka pana Ing.Antonína Oujezdského vůči s polečnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši celkem 3.200.000,- Kč (slovy: tři milióny dvěstě tisíc korun českých) se započítává v celé výši. Půjčka nebyla dosud vůbec placena. f) předmětem započtení je peněžitá pohledávka obchodní společnosti AUTOS, spol. s r.o., se sídlem Kunštát na Moravě, Palackého 157, PSČ 679 72, IČ 60730129, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 17349, vzniklá z titulu Smlouvy o půjčce ze dne 5.1.2009 ve výši 5.400.000,- Kč (slovy: pět miliónů čtyřista tisíc korun českých) uzavřené mezi společností NOVATISK, akciová společnost jako dlužníkem a obchodní společností AUTOS, spol. s r.o. jako věřitelem, přičemž uv edená částka představuje jistinu z titulu smlouvy o půjčce a tato pohledávka obchodní společnosti AUTOS, spol. s r.o. vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši celkem 5.400.000,- Kč (slovy: pět miliónů čtyřis ta tisíc korun českých) se započítává v celé výši. Půjčka nebyla dosud vůbec placena. g) předmětem započtení je peněžitá pohledávka obchodní společnosti AO REAL, a.s., se sídlem Blansko, Pražská 7, čp. 1602, PSČ 678 01, IČ 28263278, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 54209, vzniklá z titulu tří Smluv o postoupení pohledávek ze dne 30.7.2009, na základě kterých byly postoupeny pohledávky vzniklé z titulu tří Smluv o půjčkách ze dne 18.6.2008, kde na straně dlužníka je společnost NOVATISK, akciová společnost ve výši celkem 9.100.000,- Kč ( slovy: devět miliónů jedno sto tisíc korun českých). Půjčky nebyly dosud vůbec placeny. Jedná se o tyto smlouvy o postoupení pohledávek: - Smlouva o úplatném postoupení pohledávky ze dne 30.7.2009 uzavřená mezi postupitelem Radkem Pernicou, r.č. xxxx, bytem Blansko, U Vodárny 4, PSČ 678 01 a postupníkem společností AO REAL, a.s., shora uvedenou, kterou byla postoupena na společnost AO REAL, a.s. pohledávka pana Radka Pernici vůči společnosti NOVATISK, akciová společnost ve výši 5.300.000,- Kč, tedy v současné době má společnost AO REAL, a.s. pohledávku vůči společnosti NOVATISK, akciová společnost ve výši 5.300.000,- Kč z titulu s hora uvedeného. - Smlouva o úplatném postoupení pohledávky ze dne 30.7.2009 uzavřená mezi postupitelem Ing.Josefem Pernicou, r.č. xxxx, bytem Blansko, Sloupečník 73, PSČ 678 01 a postupníkem společností AO REAL, a.s., shora uvedenou, kterou byla postoupena na spol ečnost AO REAL, a.s. pohledávka pana Ing.Josefa Pernici vůči společnosti NOVATISK, akciová společnost ve výši 800.000,- Kč, tedy v současné době má společnost AO REAL, a.s. pohledávku vůči společnosti NOVATISK, akciová společnost ve výši 800.000,- Kč u titulu shora uvedeného. - Smlouva o úplatném postoupení pohledávky ze dne 30.7.2009 uzavřená mezi postupitelem Ivetou Bartkovou, r.č. xxxx, bytem Blansko, Východní 6, PSČ 678 01 a postupníkem společností AO REAL, a.s., shora uvedenou, kterou byla postoupena na společnos t AO REAL, a.s. pohledávka paní Ivety Bartkové vůči společnosti NOVATISK, akciová společnost ve výši 3.000.000,- Kč, tedy v současné době má společnost AO REAL, a.s. pohledávku vůči společnosti NOVATISK, akciová společnost ve výši 3.000.000,- Kč z titulu shora uvedeného. Dohody o započtení s výše uvedenými osobami budou uzavřeny ve smyslu ustanovení § 358 a násl. obchodního zákoníku ve lhůtě 30 dnů ode dne rozhodnutí mimořádné valné hromady. Místem podpisu dohod o započtení je sídlo společnosti, tj. adresa Blansko, Poř íčí 2465/28, PSČ 678 01. Návrh na uzavření dohod o započtení předloží společnost NOVATISK, akciová společnost předem určeným zájemcům panu Radku Pernicovi, panu Zdeňku Smejkalovi, právnické osobě - obchodní společnosti KARROH, s.r.o., panu Božetěchu Oujezdskému, panu Ing. Antonínu Oujezdskému, právnické osobě - obchodní společnosti AUTOS, spol. s r.o. a právnické osobě - obchodní společnosti AO REAL, a.s. v sídle společnosti na adrese Blansko, Poříčí 2465/28, PSČ 678 01 do pěti dnů ode dne uzavření Smlouvy o up sání akcií. Nabytí účinnost Dohod o započtení bude vázáno na odkládací podmínku, kterou bude nabytí účinnosti Smlouvy o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Důvodem započtení peněžitých pohledávek vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií je posílení finanční stability společnosti. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je realizace schváleného podnikatelského záměru společnosti a posilování vlastních finančních zdrojů společnosti k financování tohoto záměru.
Kapitál
od 13. 9. 2017
Základní kapitál 9 842 647 Kč, splaceno 100 %.
od 15. 7. 2015 do 13. 9. 2017
Základní kapitál 98 426 475 Kč, splaceno 100 %.
od 1. 12. 2012 do 15. 7. 2015
Základní kapitál 84 450 000 Kč, splaceno 100 %.
od 16. 4. 2011 do 1. 12. 2012
Základní kapitál 44 170 000 Kč, splaceno 100 %.
od 20. 10. 2009 do 16. 4. 2011
Základní kapitál 28 770 000 Kč, splaceno 100 %.
od 11. 3. 2009 do 20. 10. 2009
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 16. 11. 2007 do 11. 3. 2009
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 30 %.
od 13. 9. 2017
Akcie na jméno 1 000, počet akcií: 535 v listinné podobě.
od 13. 9. 2017
Akcie společnosti je možno převést na jiného akcionáře nebo na třetí osobu, vždy však pouze se souhlasem valné hromady.
od 13. 9. 2017
Akcie na jméno 10 000, počet akcií: 101 v listinné podobě.
od 13. 9. 2017
Akcie společnosti je možno převést na jiného akcionáře nebo na třetí osobu, vždy však pouze se souhlasem valné hromady.
od 13. 9. 2017
Akcie na jméno 100 000, počet akcií: 69 v listinné podobě.
od 13. 9. 2017
Akcie společnosti je možno převést na jiného akcionáře nebo na třetí osobu, vždy však pouze se souhlasem valné hromady.
od 13. 9. 2017
Akcie na jméno err, počet akcií: 13 976 475 v listinné podobě.
od 13. 9. 2017
Akcie společnosti je možno převést na jiného akcionáře nebo na třetí osobu, vždy však pouze se souhlasem valné hromady.
od 15. 7. 2015 do 13. 9. 2017
Akcie na jméno 1, počet akcií: 13 976 475 v listinné podobě.
od 15. 7. 2015 do 13. 9. 2017
Akcie společnosti je možno převést na jiného akcionáře nebo na třetí osobu, vždy však pouze se souhlasem valné hromady.
od 8. 7. 2014 do 13. 9. 2017
Akcie na jméno 10 000, počet akcií: 535 v listinné podobě.
od 8. 7. 2014 do 13. 9. 2017
Akcie společnosti je možno převést na jiného akcionáře nebo na třetí osobu, vždy však pouze se souhlasem valné hromady.
od 8. 7. 2014 do 13. 9. 2017
Akcie na jméno 100 000, počet akcií: 101 v listinné podobě.
od 8. 7. 2014 do 13. 9. 2017
Akcie společnosti je možno převést na jiného akcionáře nebo na třetí osobu, vždy však pouze se souhlasem valné hromady.
od 8. 7. 2014 do 13. 9. 2017
Akcie na jméno 1 000 000, počet akcií: 69 v listinné podobě.
od 8. 7. 2014 do 13. 9. 2017
Akcie společnosti je možno převést na jiného akcionáře nebo na třetí osobu, vždy však pouze se souhlasem valné hromady.
od 6. 3. 2013 do 8. 7. 2014
Akcie na jméno 10 000, počet akcií: 535 v listinné podobě.
od 6. 3. 2013 do 8. 7. 2014
Akcie na jméno 100 000, počet akcií: 101 v listinné podobě.
od 6. 3. 2013 do 8. 7. 2014
Akcie na jméno 1 000 000, počet akcií: 69 v listinné podobě.
od 1. 12. 2012 do 6. 3. 2013
Kmenové akcie na jméno 10 000, počet akcií: 8 445 v listinné podobě.
od 16. 4. 2011 do 1. 12. 2012
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 4 417 v listinné podobě.
od 20. 10. 2009 do 16. 4. 2011
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 2 877 v listinné podobě.
od 11. 3. 2009 do 20. 10. 2009
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 200 v listinné podobě.
od 16. 11. 2007 do 11. 3. 2009
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 200 v listinné podobě.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 9. 9. 2020
Mgr. JANA HANÁČKOVÁ - člen představenstva
Blansko, Jasanová, PSČ 678 01
den vzniku členství: 17. 8. 2020
den vzniku funkce: 17. 8. 2020
od 5. 9. 2020 do 9. 9. 2020
Mgr. JANA HANÁČKOVÁ - člen představenstva
Blansko, Jasanová, PSČ 678 01
den vzniku členství: 17. 8. 2020
den vzniku funkce: 17. 8. 2020
od 3. 7. 2019
ANTONÍN OUJEZDSKÝ
Letovice - Třebětín, P. Františka Krchňáka, PSČ 679 61
den vzniku členství: 28. 6. 2019
od 3. 7. 2019
RADEK PERNICA - předseda představenstva
Blansko, U Vodárny, PSČ 678 01
den vzniku členství: 28. 6. 2019
den vzniku funkce: 28. 6. 2019
od 15. 1. 2016 do 3. 7. 2019
RADEK PERNICA - předseda představenstva
Blansko, U Vodárny, PSČ 678 01
den vzniku členství: 27. 6. 2014 - 27. 6. 2019
den vzniku funkce: 5. 11. 2015 - 27. 6. 2019
od 15. 1. 2016 do 5. 9. 2020
Mgr. JANA HANÁČKOVÁ - člen představenstva
Blansko, Jasanová, PSČ 678 01
den vzniku členství: 5. 11. 2015 - 17. 8. 2020
od 8. 7. 2014 do 15. 1. 2016
Ing. MIROSLAV RŮŽIČKA - Předseda představenstva
Blansko, Pod Javory, PSČ 678 01
den vzniku členství: 27. 6. 2014 - 5. 11. 2015
den vzniku funkce: 27. 6. 2014 - 5. 11. 2015
od 8. 7. 2014 do 15. 1. 2016
RADEK PERNICA - Člen představenstva
Blansko, U Vodárny, PSČ 678 01
den vzniku členství: 27. 6. 2014
od 8. 7. 2014 do 3. 7. 2019
ANTONÍN OUJEZDSKÝ - Člen představenstva
Letovice - Třebětín, P. Františka Krchňáka, PSČ 679 61
den vzniku členství: 27. 6. 2014 - 27. 6. 2019
od 11. 11. 2013 do 8. 7. 2014
ANTONÍN OUJEZDSKÝ - člen představenstva
Letovice - Třebětín, P. Františka Krchňáka, PSČ 679 61
den vzniku členství: 16. 11. 2007 - 16. 11. 2012
od 4. 9. 2009 do 11. 11. 2013
Antonín Oujezdský - člen představenstva
Letovice, P.Františka Krchňáka 234/13, PSČ 679 61
den vzniku členství: 16. 11. 2007 - 16. 11. 2012
od 4. 9. 2009 do 8. 7. 2014
Ing. Miroslav Růžička - předseda představenstva
Blansko, Pod Javory 28, PSČ 678 01
den vzniku členství: 19. 8. 2009 - 27. 6. 2014
den vzniku funkce: 19. 8. 2009 - 27. 6. 2014
od 4. 9. 2009 do 8. 7. 2014
Radek Pernica - člen představenstva
Blansko, U vodárny 4, PSČ 678 01
den vzniku členství: 19. 8. 2009 - 27. 6. 2014
od 16. 11. 2007 do 4. 9. 2009
Zdeněk Smejkal - předseda představenstva
Blansko, Horní Palava 507/36, PSČ 678 01
den vzniku členství: 16. 11. 2007 - 19. 8. 2009
den vzniku funkce: 16. 11. 2007 - 19. 8. 2009
od 16. 11. 2007 do 4. 9. 2009
Mojmír Kressl - člen představenstva
Vyškov, Dukelská 5, PSČ 682 01
den vzniku členství: 16. 11. 2007 - 19. 8. 2009
od 16. 11. 2007 do 4. 9. 2009
Antonín Oujezdský - člen představenstva
Blansko, Okružní 2385/1b, PSČ 678 01
den vzniku členství: 16. 11. 2007
od 8. 7. 2014
Akciovou společnost zastupuje ve všech záležitostech kterýkoli člen představenstva samostatně.
od 16. 11. 2007 do 8. 7. 2014
Způsob jednání: Oprávněný jednat jménem společnosti je každý člen představenstva, a to i samostatně.
Dozorčí rada
od 23. 11. 2022
BOŽETĚCH OUJEZDSKÝ - člen dozorčí rady
Valchov, , PSČ 680 01
den vzniku členství: 16. 6. 2022
den vzniku funkce: 16. 6. 2022
od 23. 11. 2022
Mgr. ILONA VYBÍHALOVÁ - člen dozorčí rady
Boskovice, Na Chmelnici, PSČ 680 01
den vzniku členství: 16. 6. 2022
den vzniku funkce: 16. 6. 2022
od 9. 9. 2020
Ing. MIROSLAV RŮŽIČKA - předseda dozorčí rady
Blansko, Pod Javory, PSČ 678 01
den vzniku členství: 17. 8. 2020
den vzniku funkce: 17. 8. 2020
od 5. 9. 2020 do 9. 9. 2020
Ing. MIROSLAV RŮŽIČKA - předseda dozorčí rady
Blansko, Pod Javory, PSČ 678 01
den vzniku členství: 17. 8. 2020
den vzniku funkce: 17. 8. 2020
od 10. 8. 2017 do 23. 11. 2022
BOŽETĚCH OUJEZDSKÝ - člen dozorčí rady
Valchov, , PSČ 680 01
den vzniku členství: 30. 6. 2017 - 16. 6. 2022
den vzniku funkce: 30. 6. 2017 - 16. 6. 2022
od 10. 8. 2017 do 23. 11. 2022
JOSEF BARTEK - člen dozorčí rady
Blansko, Křižkovského, PSČ 678 01
den vzniku členství: 30. 6. 2017 - 16. 6. 2022
den vzniku funkce: 30. 6. 2017 - 16. 6. 2022
od 17. 10. 2016 do 10. 8. 2017
BOŽETĚCH OUJEZDSKÝ - člen dozorčí rady
Valchov, , PSČ 680 01
den vzniku členství: 31. 10. 2012 - 30. 6. 2017
od 17. 10. 2016 do 10. 8. 2017
DUŠAN NEČAS - člen dozorčí rady
Bořitov, Krajní, PSČ 679 21
den vzniku členství: 5. 11. 2015 - 30. 6. 2017
od 15. 1. 2016 do 17. 10. 2016
DUŠAN NEČAS - člen dozorčí rady
Bořitov, Krajní, PSČ 679 21
den vzniku členství: 5. 11. 2015
od 15. 1. 2016 do 5. 9. 2020
Ing. MIROSLAV RŮŽIČKA - předseda dozorčí rady
Blansko, Pod Javory, PSČ 678 01
den vzniku členství: 5. 11. 2015 - 17. 8. 2020
den vzniku funkce: 5. 11. 2015 - 17. 8. 2020
od 5. 11. 2012 do 15. 1. 2016
Ing. Petr Volgemut - předseda dozorčí rady
Adamov, Petra Jilemnického, PSČ 679 04
den vzniku členství: 31. 10. 2012 - 5. 11. 2015
den vzniku funkce: 31. 10. 2012 - 5. 11. 2015
od 5. 11. 2012 do 15. 1. 2016
Mgr. Jana Hanáčková - člen dozorčí rady
Blansko, Jasanová, PSČ 678 01
den vzniku členství: 31. 10. 2012 - 5. 11. 2015
od 5. 11. 2012 do 17. 10. 2016
Božetěch Oujezdský - člen dozorčí rady
Valchov, , PSČ 680 01
den vzniku členství: 31. 10. 2012
od 4. 9. 2009 do 5. 11. 2012
Ing. Antonín Oujezdský - předseda dozorčí rady
Blansko, Východní 2332/4, PSČ 678 01
den vzniku členství: 19. 8. 2009 - 30. 10. 2012
den vzniku funkce: 19. 8. 2009 - 30. 10. 2012
od 4. 9. 2009 do 5. 11. 2012
Zdeněk Smejkal - člen dozorčí rady
Blansko, Horní Palava 507/36, PSČ 678 01
den vzniku členství: 19. 8. 2009 - 30. 10. 2012
od 11. 3. 2009 do 4. 9. 2009
Radek Pernica - předseda dozorčí rady
Blansko, U vodárny 4, PSČ 678 01
den vzniku členství: 3. 3. 2009 - 19. 8. 2009
den vzniku funkce: 3. 3. 2009 - 19. 8. 2009
od 11. 3. 2009 do 4. 9. 2009
Božetěch Oujezdský - člen dozorčí rady
Valchov, 5, PSČ 680 01
den vzniku členství: 3. 3. 2009 - 19. 8. 2009
od 11. 3. 2009 do 5. 11. 2012
František Janovský - člen dozorčí rady
Brno, Jana Uhra 23, PSČ 602 00
den vzniku členství: 3. 3. 2009 - 30. 10. 2012
od 16. 11. 2007 do 11. 3. 2009
Bc. Marta Skamenová - předseda dozorčí rady
Brno, Vackova 261/2, PSČ 612 00
den vzniku členství: 16. 11. 2007 - 3. 3. 2009
den vzniku funkce: 16. 11. 2007 - 3. 3. 2009
od 16. 11. 2007 do 11. 3. 2009
Ing. Antonín Vybíhal - člen dozorčí rady
Boskovice, Bílkova 56, PSČ 680 01
den vzniku členství: 16. 11. 2007 - 3. 3. 2009
od 16. 11. 2007 do 11. 3. 2009
Tereza Bartková - člen dozorčí rady
Blansko, Východní 2333/6, PSČ 678 01
den vzniku členství: 16. 11. 2007 - 3. 3. 2009
Hodnocení firmy
-3
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Vladimír Šmicer

Vladimír Šmicer

- fotbalista

+4

+
-
Marek Dospiva

Marek Dospiva

- miliardář, Penta

-4

+
-
Václav Kočka

Václav Kočka

- podnikatel, Matějská pouť

-5

+
-
Aleš Řebíček

Aleš Řebíček

- podnikatel a bývalý ministr dopravy

-7

+
-
Libor Bouček

Libor Bouček

- moderátor

-11

+
-
Andrej Babiš

Andrej Babiš

- podnikatel, majitel holdingu Agrofert a jeden z nejbohatších Čechů

-37

+
-

A tohle už jste četli?

Změny v zákoníku práce prošly. Co čeká zaměstnance?

Změny v zákoníku práce prošly. Co čeká zaměstnance?

Dohodáři získají nárok na dovolenou i na příplatky. Rodiče malých dětí si mohou říct o home office. Novela, kterou definitivně potvrdili poslanci, přináší i řadu dalších změn.

Air Bank nabízí podnikatelům jednoduchou fakturaci v aplikaci

Air Bank nabízí podnikatelům jednoduchou fakturaci v aplikaci

Podnikatelé s účtem od Air Bank mohou nově jednoduše fakturovat přímo v mobilní aplikaci My Air. Služba je propojená s bankovním účtem a umožňuje klientům snadno a zdarma vystavovat profesionální faktury, upozornit na faktury po splatnosti nebo třeba přidat na fakturu QR kód pro snadné zaplacení.

Maloobchodní centra a kancelářské budovy prožívají zlaté období

Maloobchodní centra a kancelářské budovy prožívají zlaté období

Nejsme Amerika, rádi chodíme do práce a při nakupování nedáme dopustit na živý kontakt. Fondy zaměřené na maloobchodní centra a kancelářské budovy zažívají poslední roky v regionu střední Evropy velmi dobré období. Krizím navzdory.

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Doporučujeme

Zkušený lékař zakládá kliniku celostní medicíny. Pacient není jen diagnóza, říká

Zkušený lékař zakládá kliniku celostní medicíny. Pacient není jen diagnóza, říká

Stál u zrodu tří zdravotnických zařízení, které prodal, když mohla naplno fungovat bez něj. Pak ale v...

Partners Financial Services