Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Obchodní rejstřík PFN - NS a.s.
IČO: 27757951

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu3. 12. 2007
Obchodní firma
od 4. 9. 2018

PFN - NS a.s.

od 3. 12. 2007 do 4. 9. 2018

PEGAS - NS a.s.

Adresa sídla
od 3. 12. 2007 do 11. 6. 2015
Znojmo, Přímětická 86, PSČ 669 04
IČO
od 3. 12. 2007

27757951

Identifikátor datové schránky:b9bfmmw
Právní forma
od 3. 12. 2007
Akciová společnost
Spisová značka5236 B, Krajský soud v Brně
Předmět podnikání
od 16. 4. 2010
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 3. 12. 2007 do 16. 4. 2010
- výroba textilního zboží (kromě oděvů, oděvních doplňků a prostředků ortopedické povahy)
od 3. 12. 2007 do 16. 4. 2010
- velkoobchod
od 3. 12. 2007 do 16. 4. 2010
- zprostředkování obchodu a služeb
od 3. 12. 2007 do 16. 4. 2010
- výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
Ostatní skutečnosti
od 2. 10. 2014
- Akcie na jméno je převoditelná pouze se souhlasem valné hromady. Popis práv a povinností spojených s akciemi je uveden v §12 stanov.
od 2. 5. 2013 do 3. 6. 2013
- a) Základní kapitál společnosti PEGAS-NS a.s. , se sídlem Znojmo, Přímětická 86, PSČ 669 04, IČ 277 57 951 ze zvyšuje : z částky: 105 000 000,--Kč, slovy: sto pět miliónů korun českých o částku: 545 000 000,--Kč, slovy: pět set čtyřicet pět milionů korun českých na částku:650 000 000,--Kč,slovy: šest set padesát milionů korun českých a to upsáním nových akcií. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním: . 54 kusů,slovy:padesáti čtyř kusů kmenových akcií na jméno, vydaných v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000 000,--Kč slovy: deset milionů korun českých . 5 kusů,slovy:pět kusů kmenových akcií na jméno, vydaných v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000 000,--Kč slovy:jeden milion korun českých Emisní kurs nově upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě a emisní ážio je nulové. c) Veškeré nově upisované akcie na zvýšení základního kapitálu budou upsány s vyloučením přednostního práva na upisování akcií a budou nabídnuty určitému zájemci a to dosavadníhu jedinému akcionáři společnosti PEGAS NONWOVENS s.r.o., se sídlem Znojmo, P římětická 3623/86, PSČ 669 O4, IČO 254 78 478, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 51762. Jediný akcionář schvaluje, aby upisování akcií bylo provedeno tak, že celý emisní kurs upisovaných akcií ve výši 545 000 000,--Kč slovy:pět set čtyřicet pět milionů korun českých ,bude výhradně splacen započtením peněžitých pohledávek předem určeného záje mce a to společnosti PEGAS NONWOVENS s.r.o., se sídlem Znojmo, Přímětická 3623/86, PSČ 669 O4, IČO 254 78 478, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 5l762, které vznikly jako nárok na vrácení peněžitých půjček na zá kladě smluv o poskytnutí půjčky uzavřeých mezi dlužníkem PEGAS - NS a.s. a věřitelem PEGAS NONWOVENS s.r.o. dne 14.6.2010,slovy: čtrnáctého června roku dva tisíce deset ,dne 1.10.2010,slovy: prvního října roku dva tisíce deset, dne 2.3.2010,slovy: druhéh o března roku dva tisíce deset, dne 4.3.2010,slovy: čtvrtého března roku dva tisíce deset,dne 8.3.2010,slovy: osmého března roku dva tisíce deset,dne 12.3.2010,slovy: dvanáctého března roku dva tisíce deset, dne 31.5.2010,slovy: třicátého prvního května r oku dva tisíce deset, dne 5.11.2010,slovy:pátého listopadu roku dva tisíce deset, dne 10.12.2010,slovy: desátého prosince roku dva tisíce deset, dne 29.12.2010,slovy: dvacátého devátého prosince roku dva tisíce deset, dne 3.1.2011,slovy:třetího ledna roku dva tisíce jedenáct, dne 6.6.2011,slovy: šestého června roku dva tisíce jedenáct, dne 9.8.2011, slovy:devátého srpna roku dva tisíce jedenáct (pohledávka započítávaná zčásti). Celkem tyto pohledávky činí 577 317 513,75 Kč, slovy:pět set sedmdesát sedm milionů tři sta sedmnáct tisíc pět set třináct korun českých sedmdesát pět haléřů. Titul tvoří přílohu číslo dvě až čtrnáct tohoto notářského zápisu. d) Pro upsání akcií bez využití přednostního práva se stanovuje místo úpisu - sídlo společnosti Znojmo, Přímětická 86, PSČ 669 04. e) Upsání akcií a započtení proti pohledávce na splacení emisního kurzu bude provedeno ve smyslu ustanovení § 203 odstavec 2 písmeno j) a § 204 odstavec 5 obchodního zákoníku uzavřením smlouvy o upsání akcií a započtení mezi předem určeným zájemcem a spo lečností dle ustanovení § 580 a následujících občanského zákoníku a § 358 a následujících obchodního zákoníku. Návrh smlouvy doručí představenstvo upisovateli poté, kdy toto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku. Upisovatel smlouvu uzavře nejpozději do dvaceti dnů od doručení návrhu. f) Důvodem pro upsání akcií s vyloučením přednostního práva předem určeným zájemcem a navrhované započtení pohledávek je snížení objemu cizích zdrojů společnosti započtením pohledávek akcionáře vzniklých z výše uvedených titulů a kutečnosti, že započten í je nejefektivnější způsob splacení emisního kursu akcií, tedy vložením a zaúčtováním finančních prostředků, které byly společnosti původně zapůjčeny, do základního kapitálu společnosti. Započtení umožňuje nepřerušené nakládání s finančními prostředky, k teré byly společnosti zapůjčeny a dle tohoto rozhodnutí budou použity na splacení emisního kursu. Dalším důvodem je skutečnost, že vyrovnání pohledávek v penězích by znamenalo ekonomické zatížení společnosti a bránilo by to jejímu předpokládanému rozvoji v příštím období.
od 8. 11. 2010 do 26. 11. 2010
- a) Základní kapitál společnosti PEGAS - NS a.s., se sídlem Znojmo, Přímětická 86, PSČ 669 04, IČ 277 57 951, se zvyšuje z částky ve výši 5.000.000,- Kč, slovy: pět milionů korun českých, o částku ve výši 100.000.000,- Kč, slovy: sto milionů korun českých, nově na částku ve výši 105.000.000,- Kč, slovy: sto pět milionů korun českých, a to úpisem nových akcií. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 10 ks, slovy: deseti kusů, kmenových akcií na jméno, vydaných v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000.000,- Kč, slovy: deset milionů korun českých, nekótovaných. Emisní kurz nově upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě a emisní ážio je nulové. c) Veškeré nově upisované akcie na zvýšení základního kapitálu budou upsány bez využití přednostního práva a budou nabídnuty určitému zájemci a to dosavadnímu jedinému akcionáři společnosti PEGAS NONWOVENS s.r.o., se sídlem Znojmo, Přímětická 3623/86, PSČ 669 04, IČ 254 78 478, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 51762, za emisní kurz, který je rovný jejich jmenovité hodnotě, místem úpisu je sídlo společnosti: Znojmo, Přímětická 3623/86, PSČ 669 04. d) Výše uvedený určitý zájemce upíše akcie smlouvou, jejíž návrh mu doručí představenstvo bez zbytečného odkladu ihned po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je práv ní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta pro uzavření smlouvy činí čtrnáct dnů od obdržení návrhu smlouvy o upsání akcií. Doručení návrhu smlouvy o upsání akci í předem určenému zájemci se považuje za oznámení počátku běhu lhůty pro upsání akcií. Předem určený zájemce je povinen splatit 100 %, slovy: jedno sto procent emisního kursu, tj. jmenovité hodnoty upsaných akcií nejpozději do jednoho týdne ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií na zvláštní účet společnosti číslo 4xxxx vedený u Česk é spořitelny, a.s., který za tímto účelem společnost zřídila na své jméno.
od 3. 12. 2007 do 2. 10. 2014
- Akcie na jméno je převoditelná pouze se souhlasem valné hromady.
Kapitál
od 3. 6. 2013
Základní kapitál 650 000 000 Kč, splaceno 650 000 000 Kč.
od 26. 11. 2010 do 3. 6. 2013
Základní kapitál 105 000 000 Kč, splaceno 105 000 000 Kč.
od 23. 1. 2009 do 26. 11. 2010
Základní kapitál 5 000 000 Kč, splaceno 5 000 000 Kč.
od 3. 12. 2007 do 23. 1. 2009
Základní kapitál 5 000 000 Kč, splaceno 1 500 000 Kč.
od 2. 10. 2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 000, počet akcií: 10 v listinné podobě.
od 2. 10. 2014
Kmenové akcie na jméno 10 000 000, počet akcií: 64 v listinné podobě.
od 3. 6. 2013 do 2. 10. 2014
Akcie na jméno 1 000 000, počet akcií: 10 v listinné podobě.
od 3. 6. 2013 do 2. 10. 2014
Akcie na jméno 10 000 000, počet akcií: 64 v listinné podobě.
od 26. 11. 2010 do 3. 6. 2013
Akcie na jméno err, počet akcií: 10 v listinné podobě.
od 3. 12. 2007 do 3. 6. 2013
Akcie na jméno err, počet akcií: 5 v listinné podobě.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 1. 1. 2019
PFNonwovens Holding s.r.o., IČO: 04607341 - člen představenstva
Praha - Hradčany, Hradčanské náměstí, PSČ 118 00
den vzniku členství: 1. 1. 2019
od 12. 12. 2018 do 1. 1. 2019
Ing. FRANTIŠEK KLAŠKA - Člen představenstva
Slavkov u Brna, Zámecká, PSČ 684 01
den vzniku členství: 5. 12. 2018 - 31. 12. 2018
od 12. 6. 2015 do 12. 6. 2015
Ing. MARIAN RAŠÍK - člen představenstva
Poděbrady - Poděbrady II, Dvořákova, PSČ 290 01
den vzniku členství: 1. 4. 2010 - 31. 3. 2015
od 12. 6. 2015 do 1. 1. 2019
Ing. MARIAN RAŠÍK - Člen představenstva
Poděbrady - Poděbrady II, Dvořákova, PSČ 290 01
den vzniku členství: 1. 4. 2015 - 31. 12. 2018
od 4. 9. 2014 do 3. 10. 2018
Mgr. FRANTIŠEK ŘEZÁČ - předseda představenstva
Nový Šaldorf-Sedlešovice - Nový Šaldorf, , PSČ 671 81
den vzniku členství: 7. 10. 2013 - 4. 9. 2018
den vzniku funkce: 7. 10. 2013 - 4. 9. 2018
od 4. 9. 2014 do 12. 12. 2018
Ing FRANTIŠEK KLAŠKA - člen představenstva
Slavkov u Brna, Zámecká, PSČ 684 01
den vzniku členství: 4. 12. 2013 - 4. 12. 2018
od 19. 2. 2013 do 4. 9. 2014
FRANTIŠEK KLAŠKA - člen představenstva
Slavkov u Brna, Zámecká, PSČ 684 01
den vzniku členství: 4. 12. 2008 - 3. 12. 2013
od 23. 4. 2010 do 12. 6. 2015
Ing. Marian Rašík - člen představenstva
Poděbrady II, Dvořákova, PSČ 290 01
den vzniku členství: 1. 4. 2010
od 10. 11. 2008 do 4. 9. 2014
Mgr. František Řezáč - předseda představenstva
Nový Šaldorf-Sedlešovice - Nový Šaldorf, 243, PSČ 671 81
den vzniku členství: 7. 10. 2008 - 6. 10. 2013
den vzniku funkce: 7. 10. 2008 - 6. 10. 2013
od 3. 12. 2007 do 10. 11. 2008
Ing. Miloš Bogdan - předseda představenstva
Práče, 141, PSČ 671 61
den vzniku členství: 3. 12. 2007 - 6. 10. 2008
den vzniku funkce: 3. 12. 2007 - 6. 10. 2008
od 3. 12. 2007 do 23. 4. 2010
Ing. Aleš Gerža - člen představenstva
Práče, 138, PSČ 671 61
den vzniku členství: 3. 12. 2007 - 31. 3. 2010
od 3. 12. 2007 do 19. 2. 2013
Ing. František Klaška - člen představenstva
Slavkov u Brna, Zámecká 1405, PSČ 684 01
den vzniku členství: 3. 12. 2007 - 3. 12. 2008
od 1. 1. 2019
Společnost zastupuje člen představenstva samostatně. V případě, že členem představenstva bude právnická osoba, zastupují ji při výkonu funkce člena představenstva členové jejího statutárního orgánu stejným způsobem, jakým takovou právnickou osobu zastupuj í.
od 3. 12. 2007 do 1. 1. 2019
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná předseda představenstva společně s jedním členem představenstva nebo dva členové představenstva společně.
Dozorčí rada
od 30. 4. 2020
Ing. JIŘÍ KUMMER
Znojmo - Přímětice, Zimní, PSČ 669 04
den vzniku členství: 1. 5. 2020
od 16. 9. 2019 do 30. 4. 2020
Ing. JAN ŽIDEK - člen dozorčí rady
Střelice, Svitáčkova, PSČ 664 47
den vzniku členství: 1. 5. 2019 - 30. 4. 2020
od 12. 12. 2018 do 16. 9. 2019
Ing. ROSTISLAV VRBÁCKÝ - Člen dozorčí rady
Bučovice, Vyškovská, PSČ 685 01
den vzniku členství: 5. 12. 2018 - 30. 4. 2019
od 4. 9. 2014 do 2. 10. 2014
Ing ONDŘEJ KOUŘIL - člen dozorčí rady
Dobšice, Za Sokolovnou, PSČ 671 82
den vzniku členství: 7. 10. 2013 - 9. 7. 2014
od 4. 9. 2014 do 2. 10. 2014
Ing. RENATA KOUŘILOVÁ - člen dozorčí rady
Znojmo - Přímětice, Růžová, PSČ 669 04
den vzniku členství: 4. 12. 2013 - 9. 7. 2014
od 4. 9. 2014 do 12. 12. 2018
Ing ROSTISLAV VRBÁCKÝ - předseda dozorčí rady
Bučovice, Vyškovská, PSČ 685 01
den vzniku členství: 4. 12. 2013 - 4. 12. 2018
den vzniku funkce: 4. 12. 2013 - 4. 12. 2018
od 10. 8. 2013 do 4. 9. 2014
Ing. ONDŘEJ KOUŘIL - člen dozorčí rady
Dobšice, Za Sokolovnou, PSČ 671 82
den vzniku členství: 7. 10. 2008 - 6. 10. 2013
od 10. 8. 2013 do 4. 9. 2014
RENATA KOUŘILOVÁ - člen dozorčí rady
Znojmo - Přímětice, Růžová, PSČ 669 04
den vzniku členství: 4. 12. 2008 - 3. 12. 2013
od 27. 3. 2013 do 4. 9. 2014
ROSTISLAV VRBÁCKÝ - předseda dozorčí rady
Bučovice, Vyškovská, PSČ 685 01
den vzniku členství: 4. 12. 2008 - 3. 12. 2013
den vzniku funkce: 4. 12. 2008 - 3. 12. 2013
od 19. 2. 2013 do 10. 8. 2013
RENATA KONEČNÁ - člen dozorčí rady
Znojmo - Přímětice, Růžová, PSČ 669 04
den vzniku členství: 4. 12. 2008 - 3. 12. 2013
od 10. 11. 2008 do 10. 8. 2013
Ing. Ondřej Kouřil - člen dozorčí rady
Prostějov, Tylova 1462/36, PSČ 796 01
den vzniku členství: 7. 10. 2008 - 6. 10. 2013
od 3. 12. 2007 do 10. 11. 2008
Mgr. František Řezáč - člen dozorčí rady
Znojmo, Holandská 2731/6, PSČ 671 81
den vzniku členství: 3. 12. 2007 - 6. 10. 2008
od 3. 12. 2007 do 19. 2. 2013
Ing. Renata Konečná - člen dozorčí rady
Znojmo, Přímětice 708, PSČ 669 04
den vzniku členství: 3. 12. 2007 - 3. 12. 2008
od 3. 12. 2007 do 27. 3. 2013
Rostislav Vrbácký - předseda dozorčí rady
Bučovice, Vyškovská 833, PSČ 685 01
den vzniku členství: 3. 12. 2007 - 3. 12. 2008
den vzniku funkce: 3. 12. 2007 - 3. 12. 2008
Akcionáři
od 6. 9. 2018
PFNonwovens Czech s.r.o., IČO: 25478478
Znojmo, Přímětická, PSČ 669 02
od 13. 12. 2017 do 6. 9. 2018
PEGAS NONWOVENS Czech s.r.o., IČO: 25478478
Znojmo, Přímětická, PSČ 669 02
od 11. 6. 2015 do 13. 12. 2017
PEGAS NONWOVENS s.r.o., IČO: 25478478
Znojmo, Přímětická 3623/86, PSČ 669 04
od 3. 12. 2007 do 11. 6. 2015
PEGAS NONWOVENS s.r.o., IČO: 25478478
Znojmo, Přímětická 86, PSČ 669 04
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Obchody a služby otevřou ve čtvrtek, zmírní i další omezení

29. 11. 2020 | | Petr Kučera | 8 komentářů

Obchody a služby otevřou ve čtvrtek, zmírní i další omezení

Do třetího stupně protiepidemického systému PES se Česko přesune od čtvrtka 3. prosince. Rozhodla o tom vláda na nedělním jednání. Otevřou se všechny obchody a služby včetně restaurací. Od pondělí do středy platí ještě dosavadní omezení.

Skoro devět z deseti hospod otevře hned, jak to půjde

27. 11. 2020 | | Petr Kučera | 6 komentářů

Skoro devět z deseti hospod otevře hned, jak to půjde

Naprostá většina hospod a restaurací otevře okamžitě v den, kdy jim to vládní rozhodnutí umožní. Ukázal to průzkum Plzeňského Prazdroje na vzorku 8200 tuzemských podniků, kam dodává svá piva.

Odklad, nebo definitivní konec? EET očima expertů

27. 11. 2020 | | Jiří Hovorka, Ondřej Tůma | 23 komentářů

Odklad, nebo definitivní konec? EET očima expertů

Jak se za čtyři roky fungování osvědčila elektronická evidence tržeb? A má smysl ji za dva roky resuscitovat, nebo spíš zaslouží poslední ránu z milosti?

Progresivní daň se rozšíří na víc příjmů. Změny pohledem experta

25. 11. 2020 | | Renata Lichtenegerová | 15 komentářů

Progresivní daň se rozšíří na víc příjmů. Změny pohledem experta

Zahodit a napsat celý znovu. Tak by podle Michala Jelínka z poradenské skupiny V4 Group bylo nejlepší naložit se zákonem o daních z příjmů. „Podnikatelské prostředí potřebuje stabilní daňový systém. Jeho neustálé změny, v horším případě navíc pouze dočasné, firmy nesmyslně zatěžují,“ říká v rozhovoru, který se týká nejen čerstvě schváleného balíčku.

Čínu jde porazit jedině kvalitou

15. 11. 2020 | | Renata Lichtenegerová | 6 komentářů

Čínu jde porazit jedině kvalitou

Navzdory koronakrizi pokračujeme v expanzi na nové zahraniční trhy. Druhá vlna zatím odběratele zasáhla méně než ta jarní, říká v rozhovoru Jiří Fejt, manažer pro export ve společnosti Huddy Diamonds.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 635,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 645,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 690,90 Kč
ČSOB 2 690,90 Kč
Czech Exchange 2 695,00 Kč
Expobank CZ 2 698,60 Kč
Komerční banka 2 701,80 Kč
Česká spořitelna 2 713,00 Kč
Raiffeisenbank 2 740,52 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 750,00 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  13 173 369 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Jaroslav  Hřebík

Jaroslav Hřebík

- fotbalový trenér

+2
+
-
2.Aleš Zavoral

Aleš Zavoral

- zakladatel Alza.cz

-5
+
-
3.Karel Schwarzenberg

Karel Schwarzenberg

- šlechtic, podnikatel

-64
+
-
4.Jaroslav  Starka

Jaroslav Starka

- podnikatel, vlastník 1. FK Příbram

-87
+
-
5.Václav Klaus

Václav Klaus

- bývalý prezident

-126
+
-

Články na Heroine.cz

Když superženy nestíhají. Zvládnout všechno není normální

Když superženy nestíhají. Zvládnout všechno není normální

Chronické přetížení, hrozba vyhoření a zápřah až do zhroucení nebo akutních zdravotních...více

Ordinace končí. Proč každá potřebujeme svého televizního gynekologa

Ordinace končí. Proč každá potřebujeme svého televizního gynekologa

Končí jeden z legendárních „nekonečných“ seriálů, kterému zřejmě neunikl žádný Čech, který...více

Co mě moje dvouletá dcera naučila o feminismu

Co mě moje dvouletá dcera naučila o feminismu

Po narození dcery jsem si feministickou otázku začal uvědomovat mnohem palčivěji než dřív....více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Půjčka - Zákon o spotřebitelském úvěru
Poradna > Poradna při finanční tísni > Půjčka - Zákon o spotřebitelském úvěru

Otázka: Dobrý den, můj syn si vzal u jedný nebankovní společnosti půjčku celkově mu půjčili 30 073,00 Kč můžete mi říct jak mu muzou pujcit když měl do nedávna jen brigádu žádnou smlouvu nic.. Je to měsíc zpátky...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services