Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

SINIKO trade a.s.
IČO: 27775321

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu7. 8. 2006
Obchodní firma
od 10. 10. 2011

SINIKO trade a.s.

od 7. 8. 2006 do 10. 10. 2011

TECHNOLOGY INVEST a.s.

Sídlo
od 5. 12. 2013 do 15. 6. 2018
Ostrava, Rudná , PSČ 703 00
od 31. 10. 2011 do 5. 12. 2013
Ostrava, Rudná , PSČ 703 00
od 26. 4. 2007 do 31. 10. 2011
Ostrava, Erbenova 783/29, PSČ 703 00
od 7. 8. 2006 do 26. 4. 2007
Ostrava, Zengrova 510/19, PSČ 703 00
IČO
od 7. 8. 2006

27775321

DIČ

CZ27775321

Identifikátor datové schránky:2cwgkvv
Právní forma
od 7. 8. 2006
Akciová společnost
Spisová značka3075 B, Krajský soud v Ostravě
Předmět podnikání
od 15. 6. 2018
- Hostinská činnost
od 15. 6. 2018
- Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
od 22. 6. 2012
- poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru
od 7. 10. 2011
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 13. 9. 2006 do 7. 10. 2011
- přípravné práce pro stavby
od 13. 9. 2006 do 7. 10. 2011
- specializované stavební činnosti
od 13. 9. 2006 do 7. 10. 2011
- dokončovací stavební práce
od 13. 9. 2006 do 7. 10. 2011
- zprostředkování obchodu a služeb
od 13. 9. 2006 do 7. 10. 2011
- velkoobchod
od 13. 9. 2006 do 7. 10. 2011
- skladování zboží a manipulace s nákladem
od 13. 9. 2006 do 7. 10. 2011
- pronájem a půjčování věcí movitých
od 13. 9. 2006 do 7. 10. 2011
- reklamní činnost a marketing
od 13. 9. 2006 do 7. 10. 2011
- služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 7. 8. 2006 do 7. 10. 2011
- správa a údržba nemovitostí
od 7. 8. 2006 do 7. 10. 2011
- realitní činnost
Ostatní skutečnosti
od 27. 2. 2014 do 9. 3. 2015
- Počet členů statutárního orgánu: 1
od 27. 2. 2014 do 9. 3. 2015
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 6. 12. 2013 do 27. 2. 2014
- Rozhodnutím jediného akcionáře společnosti při výkonu působnosti valné hromady ze dne 02.12.2013 bylo rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: (1) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 10.800.000,- Kč (slovy: deset miliónů osm set tisíc korun českých), tj. z částky 2.000.000,- Kč (slovy: Dvamilióny korun českých) na částku 12.800.000,- Kč (slovy: Dvanáct miliónů osm set tisíc korun če ských korun českých) upsáním nových akcií předem určeným zájemcem - jediným akcionářem společnosti, a to ve smlouvě o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obch. zák. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. (2) Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 54 kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 200.000,- Kč. S nově vydanými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi již vydanými. (3) Vzhledem k tomu, že základní kapitál bude zvýšen jediným akcionářem společnosti, který bude upisovat akcie nepeněžitými vklady, nebudou nové akcie upisovány s využitím přednostního práva dle § 204a obch. zák. Celý rozsah zvyšovaného kapitálu a všechny nové akcie budou nabídnuty k úpisu jedinému akcionáři - Gabrieli Kuncové, narozené 24.07.1977, bytem Orlová, Lutyně, Na Výsluní 1274, PSČ 735 14, a to ve smlouvě o upsání akcií uzavřené se společností podle § 204 odst. 5 obch. zák. (4) Schvaluje se upisování akcií nepeněžitým vkladem, jehož předmět tvoří níže uvedené nemovitosti, jež jsou ve výlučném vlastnictví Gabriely Kuncové, narozené 24.07.1977, bytem Orlová, Lutyně, Na Výsluní 1274, PSČ 735 14: - nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná na listu vlastnictví č. 5119 pro katastrální území Horní Lutyně a obec Orlová, a to rozestavěná stavba na pozemku parc.č. 2693/2, zastavěná plocha a nádvoří a pozemky parc. 2451/5, orná půda, parc.č. 2693/1, orná půda, parc.č. 2693/2, zastavěná plocha a nádvoří a parc.č. 2694, orná půda, se všemi právy a povinnostmi, součástmi a příslušenstvím; (dále jen "Nemovitosti") s tím, že výlučným vlastníkem "Nemovitostí" je jediný akcionář - Gabriela Kuncová, narozená 24.07.1977, bytem Orlová, Lutyně, Na Výsluní 1274, PSČ 735 14. Předmět vkladu byl oceněn posudkem znalce - Petra Poledníka, Orlová, Lutyně, Masarykova 916 ze dne 21.10.2013 č. posudku 2371-043/2013 částkou ve výši 10.853.300,- Kč (slovy: Desetmiliónůosmsetpadesáttřitisíctřista korun českých). Upisovateli bude vydáno za tento nepeněžitý vklad 54 kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hod notě každé akcie 200.000,- Kč. Jediný akcionář v působnosti valné hromady schvaluje ocenění nepeněžitého vkladu ve výši 10.853.300,- Kč (slovy: Desetmiliónůosmsetpadesáttřitisíctřista korun českých) a vydání 54 kusů kmenových akcií na jméno, v listině podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 200.000,- Kč upisovateli Gabrieli Kuncové jako protiplnění za jeho nepeněžitý vklad. (5) Emisní kurs upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, bez emisního ážia, tzn., že emisní kurs každé nové upisované akcie o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč činí částku 200.000,- Kč. Úhrnný emisní kurs akcií pro jediného upisovatele činí 10.80 0.000,- Kč (slovy: deset miliónů osm set tisíc korun českých) s tím, že rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu - "Nemovitostí" a emisním kursem akcií, které budou upisovateli vydány, tj. částka 53.300,- Kč (slovy: Padesáttřitisíctřista korun českých), s e určuje na tvorbu rezervního fondu příplatkem nad emisní kurs akcií podle § 67 odst. 2 obch. zák. a stanov společnosti. (6) Jediný akcionář společnosti - předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií uzavřené se společností podle § 204 odst. 5 obch. zák. Smlouva musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny a musí obsahovat alespoň náležitosti uved ené v § 205 odst. 3 obch. zák. Oznámení o počátku běhu lhůty pro upisování akcií a návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií bude představenstvem doručen jedinému akcionáři ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí (usnesení) jediného akc ionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta k uzavření smlouvy o upsání akcií se stanoví v délce patnácti (15) pracovních dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři. Akcioná ř je oprávněn uzavřít smlouvu o upsání akcií ve shora uvedené lhůtě v sídle společnosti, nebo na jiném dohodnutém místě, v pracovní dny od 9.00 hod. do 16.00 hod. Účast notáře zajistí na své náklady společnost. (7) Jediný akcionář je povinen splatit svůj nepeněžitý vklad ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů ode dne, kdy bude mezi ním a společností uzavřena smlouva o upsání akcií. Jediný akcionář splatí svůj nepeněžitý vklad tak, že předá společnosti (představen stvu) písemné prohlášení o vložení „Nemovitostí“ do základního kapitálu obchodní společnosti SINIKO trade a.s. s úředně ověřeným podpisem ve smyslu ust. § 60 odst. 1 obch. zák. a současně předá společnosti „Nemovitosti“. O předání a převzetí „Nemovitostí“ bude sepsán písemný zápis mezi společností a jediným akcionářem (vkladatelem), s úředně ověřenými podpisy. „Nemovitosti“ budou předány po fyzické prohlídce na místě samém. Nepeněžitý vklad - „Nemovit osti“ - musí být předán společnosti před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
Kapitál
od 27. 2. 2014
Základní kapitál 12 800 000 Kč, splaceno 100 %.
od 13. 9. 2006 do 27. 2. 2014
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 7. 8. 2006 do 13. 9. 2006
Základní kapitál 2 000 000 Kč
od 27. 2. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 64 v listinné podobě.
od 6. 12. 2013 do 27. 2. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 10 v listinné podobě.
od 7. 8. 2006 do 6. 12. 2013
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 10 v listinné podobě.
Statutární orgán
od 18. 10. 2019
GABRIELA KUNCOVÁ - předseda představenstva
Orlová - Lutyně, Větrná, PSČ 735 14
den vzniku členství: 18. 10. 2019
den vzniku funkce: 18. 10. 2019
od 3. 3. 2015 do 18. 10. 2019
GABRIELA KUNCOVÁ - předseda představenstva
Orlová - Lutyně, Větrná, PSČ 735 14
den vzniku členství: 15. 5. 2013 - 31. 8. 2018
den vzniku funkce: 15. 5. 2013 - 31. 8. 2018
od 6. 6. 2013 do 3. 3. 2015
GABRIELA KUNCOVÁ - předseda představenstva
Orlová - Lutyně, Na Výsluní, PSČ 735 14
den vzniku členství: 15. 5. 2013
den vzniku funkce: 15. 5. 2013
od 26. 9. 2011 do 6. 6. 2013
Rostislav Pastrňák - předseda představenstva
Orlová - Lutyně, Masarykova třída, PSČ 735 14
den vzniku členství: 13. 9. 2011 - 15. 5. 2013
den vzniku funkce: 13. 9. 2011 - 15. 5. 2013
od 23. 7. 2008 do 26. 9. 2011
Tomáš Kondělka - předseda představenstva
Ostrava - Vítkovice, Rudná 809/6, PSČ 703 00
den vzniku členství: 21. 7. 2008 - 13. 9. 2011
den vzniku funkce: 21. 7. 2008 - 13. 9. 2011
od 23. 7. 2008 do 26. 9. 2011
RNDr. Drahomír Kondělka, CSc. - člen představenstva
Orlová - Lutyně, Na Výsluní 1277, PSČ 735 14
den vzniku členství: 21. 7. 2008 - 13. 9. 2011
od 7. 8. 2006 do 23. 7. 2008
Zuzana Gvuzdová - předseda představenstva
Dětmarovice, 1159, PSČ 735 71
den vzniku členství: 7. 8. 2006 - 21. 7. 2008
den vzniku funkce: 7. 8. 2006 - 21. 7. 2008
od 7. 8. 2006 do 23. 7. 2008
Šárka Krainová - člen představenstva
Orlová - Lutyně, Ke Studánce 1028, PSČ 735 14
den vzniku členství: 7. 8. 2006 - 21. 7. 2008
od 7. 8. 2006 do 26. 9. 2011
Petra Maurerová - člen představenstva
Orlová - Lutyně, Vnitřní 730, PSČ 735 14
den vzniku členství: 7. 8. 2006 - 13. 9. 2011
od 5. 12. 2013
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná jménem společnosti a společnost zastupuje předseda představenstva samostatně.
od 7. 8. 2006 do 5. 12. 2013
J e d n á n í : Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná jménem společnosti a společnost zastupuje předseda představenstva samostatně.
Dozorčí rada
od 18. 10. 2019
JAN KUNC - člen dozorčí rady
Orlová - Lutyně, Větrná, PSČ 735 14
den vzniku členství: 18. 10. 2019
od 9. 3. 2015 do 18. 10. 2019
JAN KUNC - člen dozorčí rady
Orlová - Lutyně, Větrná, PSČ 735 14
den vzniku členství: 30. 12. 2014 - 18. 10. 2019
od 25. 7. 2014 do 9. 3. 2015
JAROSLAVA BYSTROŇOVÁ - předseda dozorčí rady
Orlová - Lutyně, Ke Studánce, PSČ 735 14
den vzniku členství: 13. 9. 2011 - 30. 12. 2014
den vzniku funkce: 13. 9. 2011 - 30. 12. 2014
od 5. 12. 2013 do 25. 7. 2014
JAROSLAVA BYSTROŇOVÁ - předseda dozorčí rady
Orlová - Poruba, K Rybníku, PSČ 735 14
den vzniku členství: 13. 9. 2011
den vzniku funkce: 13. 9. 2011
od 6. 6. 2013 do 9. 3. 2015
ZDENĚK KŘÍSTEK - člen dozorčí rady
Orlová - Lutyně, Masarykova třída, PSČ 735 14
den vzniku členství: 7. 2. 2013 - 30. 12. 2014
od 6. 6. 2013 do 9. 3. 2015
ROSTISLAV PASTRŇÁK - člen dozorčí rady
Orlová - Lutyně, Masarykova třída, PSČ 735 14
den vzniku členství: 15. 5. 2013 - 30. 12. 2014
od 26. 9. 2011 do 5. 12. 2013
Jaroslava Bystroňová - předseda dozorčí rady
Orlová - Poruba, K rybníku, PSČ 735 14
den vzniku členství: 13. 9. 2011
den vzniku funkce: 13. 9. 2011
od 7. 8. 2006 do 26. 9. 2011
Mgr. Jarmila Kunčická - předseda dozorčí rady
Rychvald, Výhonkovec 346, PSČ 735 32
den vzniku členství: 7. 8. 2006 - 13. 9. 2011
den vzniku funkce: 7. 8. 2006 - 13. 9. 2011
od 7. 8. 2006 do 6. 6. 2013
Roman Okoš - člen dozorčí rady
Orlová - Lutyně, Adamusova 1263, PSČ 735 14
den vzniku členství: 7. 8. 2006 - 7. 11. 2007
od 7. 8. 2006 do 6. 6. 2013
Zdeněk Křístek - člen dozorčí rady
Orlová - Lutyně, Masarykova třída 840, PSČ 735 14
den vzniku členství: 7. 8. 2006 - 7. 11. 2007
Hodnocení firmy
-22
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Tam a zase zpátky. Cesta Petra Stuchlíka od finančnictví k Babišovi a od Babiše k financím

22. 2. 2020 | | Ondřej Tůma

Tam a zase zpátky. Cesta Petra Stuchlíka od finančnictví k Babišovi a od Babiše k financím

O podnikatelském vyhoření, krátké štaci v politice, filantropických aktivitách, investičních návycích Čechů a přivolávání krize.

Tak jednoduchý, že se nestačíte divit. S EET pomůže nový formulář

21. 2. 2020 | | Jiří Hovorka

Tak jednoduchý, že se nestačíte divit. S EET pomůže nový formulář

Finanční správa výrazně zjednodušila formulář pro zvláštní režim evidence tržeb.

Přísnější pravidla pro realitky jsou tu. Ochrana klientů má ale díry

18. 2. 2020 | | Veronika Hejná | 4 komentáře

Přísnější pravidla pro realitky jsou tu. Ochrana klientů má ale díry

Zákon o realitním zprostředkování včera vyšel ve Sbírce zákonů a začne tak být účinný 3. března. Co přináší vůbec první samostatná úprava tohoto byznysu?

Jak si snížit daně. Co všechno letos můžete využít

17. 2. 2020 | | Petr Kučera | 3 komentáře

Jak si snížit daně. Co všechno letos můžete využít

Na daních můžete zaplatit mnohem méně než patnáct procent z příjmů. Při vyplňování přiznání za rok 2019 lze využít odečitatelné položky a daňové slevy.

Daňové slevy 2019 a 2020. Neplaťte zbytečně víc

17. 2. 2020 | | Petr Kučera

Daňové slevy 2019 a 2020. Neplaťte zbytečně víc

Jak si snížit daň z příjmů fyzických osob? Poradíme, co všechno si můžete odečíst. Tady je přehled daňových slev.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 520,00 Kč
Czech Exchange 2 525,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 530,00 Kč
Broadway Change 2 555,00 Kč
Česká spořitelna 2 571,00 Kč
Komerční banka 2 579,94 Kč
Expobank CZ 2 580,20 Kč
Sberbank CZ 2 603,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 628,20 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  11 701 346 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Iveta Pomeje Bartošová

Iveta Pomeje Bartošová

- zpěvačka

+17
+
-
2.Jiří Bartoška

Jiří Bartoška

- herec a ředitel filmového festivalu

-4
+
-
3.Šárka Grossová

Šárka Grossová

- manželka bývalého premiéra Stanislava Grosse a podnikatelka

-74
+
-
4.Radovan Krejčíř

Radovan Krejčíř

- kontroverzní podnikatel

-79
+
-
5.Roman Janoušek

Roman Janoušek

– podnikatel a lobbista

-181
+
-

Články na Heroine.cz

Generace Z: Na porno koukají už od jedenácti, o sexu vědí ale pořád málo

Generace Z: Na porno koukají už od jedenácti, o sexu vědí ale pořád málo

Měla jsem možnost mluvit o sexu se spoustou teenagerů. Mnohokrát jsem proto slyšela, jak...více

Suchý únor, šťavnatý život. Kéž by to bylo tak snadné

Suchý únor, šťavnatý život. Kéž by to bylo tak snadné

Po prosinci plném oslav, podnikových večírků, vaječňáků u babičky a svařáku z trhu jsem...více

Upravování pohádek není cenzura, ale oživení. Věděla to už Němcová

Upravování pohádek není cenzura, ale oživení. Věděla to už Němcová

Pohádky jsou věc, na kterou se v Česku nesahá. Rodiče je vyprávějí méně a méně a na to,...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Převod vozidla
Poradna > Právní poradna > Občanské právo > Převod vozidla

Otázka: Dobrý den, mám dotaz ohledně převodu vozidla, zda je povinen kupující přepsat vozidlo na svou osobu v zákonné lhůtě 10-ti dnů po jeho koupi v Registru vozidel i přesto, že jej hodlá reklamovat, nebo činí...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services