Partners Financial Services
Ikona žárovky

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Patio Morand a.s., Praha, IČO: 27784533 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Patio Morand a.s.. Údaje byly staženy 11. 8. 2023 z datové služby justice.cz
dle IČO 27784533. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 27784533 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního rejstříku

Aktuální rejstřík
Úplný rejstřík
RES DPH
Datum vzniku a zápisu
28. 11. 2006
Obchodní firma
Patio Morand a.s.
zapsáno 28. 11. 2006
Prověřit exekuce Reputace firmy
Firmy na stejné adrese
Havlíčkovo nábřeží 2728/38, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
zapsáno 28. 11. 2006 vymazáno 12. 3. 2007
Dlouhá 1161/97, 736 01 Havířov - Podlesí
zapsáno 12. 3. 2007 vymazáno 18. 4. 2016
Dlouhá třída 1161/97, 736 01 Havířov - Podlesí
zapsáno 18. 4. 2016 vymazáno 26. 4. 2016
Sídlo Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Hlavní město Praha
Obec: Praha
Část obce: Kamýk
Ulice: Krhanická
Adresní místo: Krhanická 988/7
IČO
27784533
zapsáno 28. 11. 2006
DIČ
Identifikátor datové schránky
f7xfkyk
Právní forma
Akciová společnost
zapsáno 28. 11. 2006
Spisová značka
B 3141/KSOS Krajský soud v Ostravě
zapsáno 28. 11. 2006 vymazáno 25. 5. 2016
B 21601/MSPH Městský soud v Praze
zapsáno 25. 5. 2016
Rizikovost společnosti

Poslední změny a události

1. 6. 2021
Vymazán skutečný majitel Ing. Roman Rais, jako přímý skutečný majitel; koncový příjemce i osoba s koncovým vlivem
1. 6. 2021
Zapsán skutečný majitel Ing. Roman Rais, jako přímý skutečný majitel; koncový příjemce i osoba s koncovým vlivem
1. 1. 2021
Vymazán člen statutárního orgánu Ing. Roman Rais
1. 1. 2021
Vymazán způsob jednání: Za společnost jedná statutární ředitel.
25. 5. 2016
Změna spisové značky z B 3141/KSOS na B 21601/MSPH

Všechny změny a události ve společnosti

Vizualizace obchodních vztahů a vazeb Více o vizualizacích

Patio Morand a.s., IČO: 27784533: vizualizace vztahů osob a společností

Patio Morand a.s., IČO: 27784533

Zobrazit vztahy a firmy
Předmět podnikání
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s nájmem
zapsáno 28. 11. 2006 vymazáno 23. 7. 2009
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
zapsáno 12. 11. 2007 vymazáno 23. 7. 2009
Pronájem a půjčování věcí movitých
zapsáno 12. 11. 2007 vymazáno 23. 7. 2009
Realitní činnost
zapsáno 12. 11. 2007 vymazáno 23. 7. 2009
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
zapsáno 12. 11. 2007 vymazáno 23. 7. 2009
Správa a údržba nemovitostí
zapsáno 12. 11. 2007 vymazáno 23. 7. 2009
Zprostředkování obchodu a služeb
zapsáno 12. 11. 2007 vymazáno 23. 7. 2009
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zapsáno 23. 7. 2009 vymazáno 7. 5. 2013
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
zapsáno 23. 7. 2009
Základní kapitál
2 000 000 Kč
Splaceno: 30,00 %
zapsáno 28. 11. 2006 vymazáno 12. 3. 2007
2 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 12. 3. 2007 vymazáno 23. 7. 2009
22 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 23. 7. 2009
Akcie
10 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 200 000 Kč
zapsáno 28. 11. 2006 vymazáno 23. 7. 2009
110 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 200 000 Kč
zapsáno 23. 7. 2009 vymazáno 4. 4. 2016
110 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 200 000 Kč
zapsáno 4. 4. 2016
Ostatní skutečnosti
Rozhodnutí valné hromady obchodní společnosti Patio Morand a.s. o zvýšení základního kapitálu: a) zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné, když základní kapitál společnosti je v plné výši splacen. důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je zejména posílení kapitálových zdrojů, zvýšení bonity a posílení stability hospodářské a ekonomické situace i s ohledem na výši vlastního kapitálu společnosti. b) základní kapitál společnosti se zvyšuje ze stávající výše 2.000.000,- Kč (slovy: dva-miliony korun českých) o částku ve výši 20.000.000,- Kč (slovy: dvacetmilionů korun českých) na částku ve výši 22.000.000,- Kč (slovy: dvacetdvamiliony korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. c) základní kapitál se zvyšuje upsáním 100 ks kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 200.000,- Kč. všechny akcie budou vydány v listinné podobě a nebudou kótovány. zvýšení základního kapitálu bude provedeno peněžitými vklady a emisní kurs jedné akcie je roven její jmenovité hodnotě. jmenovitá hodnota každé jedné nové akcie činí 200.000,- Kč (slovy: dvěstětisíc korun českých). d) všichni akcionáři společnosti se svým prohlášením učiněným před konáním této valné hromady vzdali svého přednostního práva na upisování akcií. e) všechny nově upisované akcie budou nabídnuty předem určeným zájemcům, a to obchodní společnosti LE PATRON, a.s. se sídlem D. Dlabača 11, Žilina, Slovenská republika, PSČ 010 01, identifikační číslo: 36 419 371, zapsané v obchodním registru u Okresního soudu v Žilině, oddiel Sa, vložka číslo 10413/L bude nabídnuto 50 kusů nově upisovaných akcií a panu Ing. Romanu Raisovi, rodné číslo 66-04-07/1650, bytem Vsetín, Jasenická 728 bude nabídnuto 50 kusů nově upisovaných akcií (dále též jen \"předem určení zájemci\"). f) určuje lhůtu pro upisování akcií bez využití přednostního práva tak, že určitý zájemce je povinen upsat akcie ve lhůtě do devadesáti (90) dnů ode dne, kdy bude usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku nebo nabude právní moci usnesení Krajského soudu v Ostravě, kterým bude toto rozhodnutí valné hromady zapsáno do obchodního rejstříku. počátek běhu této lhůty oznámí předsta-venstvo předem určenému zájemci písemně doporučeným dopisem odeslaným nejpozději pátý pracovní den běhu této lhůty nebo osobně předaným v této lhůtě. akcie budou upsány způsobem dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, tedy písemnou smlouvou o upsání akcií s úředně ověřenými podpisy smluvních stran s tím, že k upsání akcií je povinna společnost poskytnout lhůtu alespoň 15 (patnáct) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. g) valná hromada připouští možnost započtení peněžitých pohledávek vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií takto: - předem určený zájemce, a to obchodní společnost LE PATRON, a.s. se sídlem D. Dlabača 11, Žilina, Slovenská republika, PSČ 010 01, identifikační číslo: 36 419 371, zapsaná v obchodním registru u Okresního soudu v Žilině, oddiel Sa, vložka číslo 10413/L, je oprávněn započíst svou peněžitou pohledávku ve výši 3.000.000,- Kč (slovy: třimiliony korun českých) vůči společnosti Patio Morand a.s., kterou se mu společnost Patio Morand a.s. zavázala zaplatit za postoupení pohledávek dle Smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 20.6.2008, na základě které tento předem určený zájemce postoupil na společnost Patio Morand a.s. část své pohledávky za společností Stáj MUSTANG, s.r.o. o nominální hodnotě 3.000.000,- Kč (slovy: třimiliony korun českých) a dále je oprávněn započíst svou peněžitou pohledávku ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dvamiliony korun českých) vůči společnosti Patio Morand a.s., kterou se mu společnost Patio Morand a.s. zavázala zaplatit za postoupení pohledávek dle Smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 2.1.2008, na základě které tento předem určený zájemce postoupil na společnost Patio Morand a.s. část své pohledávky za společností Stáj MUSTANG, s.r.o. o nominální hodnotě 2.000.000,- Kč (slovy: dvamiliony korun českých). - předem určený zájemce, a to pan Ing. Roman Rais, rodné číslo 66-04-07/1650, bytem Vsetín, Jasenická 728, je oprávněn započíst svou peněžitou pohledávku ve výši 10.000.000,- Kč (slovy: desetmilionů korun českých) vůči společnosti Patio Morand a.s., která mu vznikla na základě Smlouvy o půjčce ze dne 20.11.2007, na základě které půjčil společnosti Patio Morand a.s. částku ve výši 10.000.000,- Kč (slovy: deset-milionů korun českých). ch) stanoví pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení takto : - smlouva o započtení musí mít náležitosti stanovené obecně platnými právními předpisy, a to zejména ust. § 580 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a ust. § 358 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů, - ve smlouvě o započtení musí být přesně specifikována pohledávka, která je předmětem započtení s uvedením, že se jedná o pohledávku, jejíž započtení bylo schváleno tímto rozhodnutím valné hromady společnosti. - peněžité pohledávky předem určeného zájemce, a to obchodní společnosti LE PATRON, a.s. se sídlem D. Dlabača 11, Žilina, Slovenská republika, PSČ 010 01, identifikační číslo: 36 419 371, zapsané v obchodním registru u Okresního soudu v Žilině, oddiel Sa, vložka číslo 10413/L budou započteny v celkové výši 5.000.000,- Kč (slovy: pětmilionů korun českých) na splacení emisního kursu akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu a dnem podpisu smlouvy o započtení dochází k započtení předmětných pohledávek specifikovaných v tomto rozhodnutí valné hromady, účinností smlouvy o započtení tyto pohledávky ve výši 5.000.000,- Kč (slovy: pětmilionů korun českých) zaniknou a je tímto splněna povinnost upisovatele splatit alespoň 30% emisního kursu jím upisovaných akcií na zvýšení základního kapitálu. - peněžitá pohledávka předem určeného zájemce pana Ing. Romana Raise bude započtena ve výši 10.000.000,- Kč (slovy: desetmilionů korun českých) na splacení emisního kursu akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu a dnem podpisu smlouvy o započtení dochází k započtení předmětné pohledávky specifikované v tomto rozhodnutí valné hromady, účinností smlouvy o započtení tato pohledávka ve výši 10.000.000,- Kč (slovy: desetmilionů korun českých) zanikne a je tímto splněna povinnost upisovatele splatit alespoň 30% emisního kursu jím upisovaných akcií na zvýšení základního kapitálu. h) určuje, že místem upsání akcií bez využití přednostního práva je sídlo obchodní společnosti Patio Morand a.s. se sídlem Havířov, Podlesí, Dlouhá 1161/97, PSČ 736 01, a to místnost předsedy představenstva vždy v každý pracovní den lhůty od 8,00 hodin do 15,00 hodin. emisní kurs akcií takto upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí tedy 200.000,-Kč na jednu akcii a tento emisní kurs je pro všechny upisovatele stejný. upisovatel je povinen splatit alespoň 30% emisního kursu upsaných akcií nejpozději do devadesáti dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, a to dohodou o započtení pohledávek nebo splacením na účet společnosti č. 182504292/0600 vedený u GE Money Bank a.s.
zapsáno 10. 2. 2009 vymazáno 14. 8. 2009
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
zapsáno 4. 4. 2016

Statutární orgán - představenstvo

Předseda představenstva
Martin Chamr
Kpt. Jaroše, 735 14 Orlová - Lutyně
Den vzniku funkce: 28. 11. 2006
Den zániku funkce: 8. 3. 2007
Den vzniku členstvi: 28. 11. 2006
Den zániku členstvi: 8. 3. 2007
zapsáno 28. 11. 2006 vymazáno 12. 3. 2007
Předseda představenstva
Ing. Petr Mrowetz
Opavská, Kobeřice
Den vzniku funkce: 8. 3. 2007
Den zániku funkce: 29. 12. 2008
Den vzniku členstvi: 8. 3. 2007
zapsáno 12. 3. 2007 vymazáno 23. 7. 2009
Člen představenstva
Ing. Petr Mrowetz
Veselíčko, 739 44 Brušperk - Veselíčko
Den vzniku členstvi: 8. 3. 2007
Den zániku členstvi: 1. 8. 2009
zapsáno 23. 7. 2009 vymazáno 8. 2. 2012
Člen představenstva
Ing. Pavel Janků
Školská, 734 01 Karviná - Ráj
Den vzniku členstvi: 29. 12. 2008
Den zániku členstvi: 30. 6. 2011
zapsáno 23. 7. 2009 vymazáno 27. 9. 2011
Člen představenstva
Ing. Marta Jančová
Matěje Kopeckého, 708 00 Ostrava - Poruba
Den vzniku členstvi: 29. 12. 2008
Den zániku členstvi: 1. 1. 2010
zapsáno 23. 7. 2009 vymazáno 25. 7. 2012
Předseda představenstva
Roman Rais
Jasenická, 755 01 Vsetín - Vsetín
Den vzniku funkce: 17. 10. 2012
Den vzniku členstvi: 10. 10. 2012
zapsáno 24. 1. 2013 vymazáno 18. 10. 2013
Člen představenstva
Miroslava Řezníčková
Jedlová, 736 01 Havířov - Šumbark
Den vzniku členstvi: 10. 10. 2012
zapsáno 24. 1. 2013 vymazáno 16. 7. 2015
Člen představenstva
Peter Sadloň
Žižkova, 664 62 Hrušovany u Brna - Hrušovany u Brna
Den zániku funkce: 4. 4. 2016
Den vzniku členstvi: 10. 10. 2012
Den zániku členstvi: 4. 4. 2016
zapsáno 24. 1. 2013 vymazáno 4. 4. 2016
Předseda představenstva
Roman Rais
Nad tratí, 257 22 Lštění - Lštění
Den vzniku funkce: 17. 10. 2012
Den zániku funkce: 4. 4. 2016
Den vzniku členstvi: 10. 10. 2012
Den zániku členstvi: 4. 4. 2016
zapsáno 18. 10. 2013 vymazáno 4. 4. 2016
Člen představenstva
Miroslava Řezníčková
Porubská, 735 41 Petřvald - Petřvald
Den zániku funkce: 4. 4. 2016
Den vzniku členstvi: 10. 10. 2012
Den zániku členstvi: 4. 4. 2016
zapsáno 16. 7. 2015 vymazáno 4. 4. 2016
Způsob jednání
J e d n á n í : Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva samostatně.
zapsáno 28. 11. 2006 vymazáno 23. 7. 2009
J e d n á n í : Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti dva členové představenstva společně.
zapsáno 23. 7. 2009 vymazáno 24. 1. 2013
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva samostatně. Za společnost se podepisuje tak, že k vyznačené obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva.
zapsáno 24. 1. 2013 vymazáno 4. 4. 2016

Statutární ředitel

Statutární ředitel
Ing. Roman Rais
Nad tratí, 257 22 Lštění - Lštění
Den vzniku funkce: 4. 4. 2016
Den vzniku členstvi: 4. 4. 2016
zapsáno 4. 4. 2016 vymazáno 26. 4. 2016
Statutární ředitel
Ing. Roman Rais
Nad tratí, 257 22 Lštění - Lštění
Den vzniku funkce: 4. 4. 2016
zapsáno 26. 4. 2016 vymazáno 1. 1. 2021
Počet členů
1
zapsáno 4. 4. 2016 vymazáno 1. 1. 2021
Způsob jednání
Za společnost jedná statutární ředitel.
zapsáno 4. 4. 2016 vymazáno 1. 1. 2021

Správní rada

Člen správní rady
Ing. Roman Rais
Nad tratí, 257 22 Lštění - Lštění
Den vzniku funkce: 4. 4. 2016
Den vzniku členstvi: 4. 4. 2016
zapsáno 4. 4. 2016 vymazáno 26. 4. 2016
Člen správní rady
Ing. Roman Rais
Nad tratí, 257 22 Lštění - Lštění
Den vzniku členstvi: 4. 4. 2016
zapsáno 26. 4. 2016
Počet členů
1
zapsáno 4. 4. 2016

Dozorčí rada

Člen dozorčí rady
Bc. Vlasta Chamrová
Kpt. Jaroše, 735 14 Orlová - Lutyně
Den vzniku členstvi: 28. 11. 2006
Den zániku členstvi: 8. 3. 2007
zapsáno 28. 11. 2006 vymazáno 12. 3. 2007
Člen dozorčí rady
Lucie Chamrová
Okružní, 736 01 Havířov - Šumbark
Den vzniku členstvi: 28. 11. 2006
Den zániku členstvi: 8. 3. 2007
zapsáno 28. 11. 2006 vymazáno 12. 3. 2007
Člen dozorčí rady
Dorota Jurzycová
Jeřabinová, 739 61 Třinec - Lyžbice
Den vzniku členstvi: 28. 11. 2006
Den zániku členstvi: 8. 3. 2007
zapsáno 28. 11. 2006 vymazáno 12. 3. 2007
Člen dozorčí rady
Mgr. Marcela Staňková
Koperníkova, 739 61 Třinec - Lyžbice
Den zániku funkce: 4. 4. 2016
Den vzniku členstvi: 8. 3. 2007
Den zániku členstvi: 4. 4. 2016
zapsáno 12. 3. 2007 vymazáno 4. 4. 2016
Člen dozorčí rady
Jitka Miková
Okrajová, 736 01 Havířov - Podlesí
Den zániku funkce: 4. 4. 2016
Den vzniku členstvi: 8. 3. 2007
Den zániku členstvi: 4. 4. 2016
zapsáno 12. 3. 2007 vymazáno 4. 4. 2016
Člen dozorčí rady
Petr Smeták
Oblouková, 736 01 Havířov - Bludovice
Den zániku funkce: 4. 4. 2016
Den vzniku členstvi: 8. 3. 2007
Den zániku členstvi: 4. 4. 2016
zapsáno 12. 3. 2007 vymazáno 4. 4. 2016

Jediný akcionář

Jediný akcionář
Ten Spirits Security, s.r.o., IČO: 25875540
Přívozská 703/10, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
zapsáno 28. 11. 2006 vymazáno 12. 3. 2007
Jediný akcionář
Mgr. Lenka Somolová
J. Gagarina, 736 01 Havířov - Město
zapsáno 12. 3. 2007 vymazáno 14. 8. 2009
Jediný akcionář
Ing. Roman Rais
Nad tratí, 257 22 Lštění - Lštění
zapsáno 4. 4. 2016

Skuteční majitelé

Přímý skutečný majitel; Koncový příjemce i osoba s koncovým vlivem
Ing. Roman Rais
Nad tratí, 257 22 Lštění - Lštění
Automatický průpis: ano
Podíl na hlasování: 100,00 %
Podíl na prospěchu: 100,00 %
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 3. 10. 2022
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 4. 4. 2016
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Vlastnictví podílu na hlasovacích právech.
Vlastnictví podílu na prospěchu.
zapsáno 1. 6. 2021 vymazáno 3. 10. 2022
Přímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Roman Rais
Nad tratí, 257 22 Lštění - Lštění
Automatický průpis: ano
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 4. 4. 2016
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Podíl na hlasovacích právech - velikost podílu: 100,00 %
Podíl - velikost podílu: 100,00 %
zapsáno 1. 10. 2022

Hodnocení firmy

0
-
+

Sídlo společnosti na mapě

Sbírka listin

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Celebrity v rejstříku

Vladimír Šmicer

Vladimír Šmicer

fotbalista

453
-
+
Miroslav Pelta

Miroslav Pelta

podnikatel a majitel fotbalového klubu z Jablonce nad Nisou

-406
-
+
Radim Passer

Radim Passer

miliardář

-197
-
+
Šárka Grossová

Šárka Grossová

manželka bývalého premiéra Stanislava Grosse a podnikatelka

-667
-
+
Marcel Gecov

Marcel Gecov

bývalý fotbalista, podnikatel

-194
-
+
Tomáš Břínek

Tomáš Břínek

výtvarník, TMBK

-179
-
+

A tohle už jste četli?

Firmy s podobným IČO

Firmy s podobným názvem