Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Patio Morand a.s.
IČO: 27784533

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu28. 11. 2006
Obchodní firma
od 28. 11. 2006

Patio Morand a.s.

Sídlo
od 18. 4. 2016 do 26. 4. 2016
Havířov, Dlouhá třída , PSČ 736 01
od 12. 3. 2007 do 18. 4. 2016
Havířov, Dlouhá 1161/97, PSČ 736 01
od 28. 11. 2006 do 12. 3. 2007
Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 2728/38, PSČ 702 00
IČO
od 28. 11. 2006

27784533

DIČ

CZ27784533

Identifikátor datové schránky:f7xfkyk
Právní forma
od 28. 11. 2006
Akciová společnost
Spisová značka21601 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 23. 7. 2009
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
od 23. 7. 2009 do 7. 5. 2013
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 12. 11. 2007 do 23. 7. 2009
- služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 12. 11. 2007 do 23. 7. 2009
- pronájem a půjčování věcí movitých
od 12. 11. 2007 do 23. 7. 2009
- realitní činnost
od 12. 11. 2007 do 23. 7. 2009
- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 12. 11. 2007 do 23. 7. 2009
- zprostředkování obchodu a služeb
od 12. 11. 2007 do 23. 7. 2009
- správa a údržba nemovitostí
od 28. 11. 2006 do 23. 7. 2009
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s nájmem
Ostatní skutečnosti
od 10. 2. 2009 do 14. 8. 2009
- Rozhodnutí valné hromady obchodní společnosti Patio Morand a.s. o zvýšení základního kapitálu: a) zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné, když základní kapitál společnosti je v plné výši splacen; důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je zejména posílení kapitálových zdrojů, zvýšení bonity a posílení stability hospod ářské a ekonomické situace i s ohledem na výši vlastního kapitálu společnosti; b) základní kapitál společnosti se zvyšuje ze stávající výše 2.000.000,- Kč (slovy: dva-miliony korun českých) o částku ve výši 20.000.000,- Kč (slovy: dvacetmilionů korun českých) na částku ve výši 22.000.000,- Kč (slovy: dvacetdvamiliony korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. c) základní kapitál se zvyšuje upsáním 100 ks kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 200.000,- Kč; všechny akcie budou vydány v listinné podobě a nebudou kótovány; zvýšení základního kapitálu bude provedeno peněžitými vklady a emisní kurs jedné akcie je roven její jmenovité hodnotě; jmenovitá hodnota každé jedné nové akcie činí 200.000,- Kč (slovy: dvěstětisíc korun českých); d) všichni akcionáři společnosti se svým prohlášením učiněným před konáním této valné hromady vzdali svého přednostního práva na upisování akcií; e) všechny nově upisované akcie budou nabídnuty předem určeným zájemcům, a to obchodní společnosti LE PATRON, a.s. se sídlem D. Dlabača 11, Žilina, Slovenská republika, PSČ 010 01, identifikační číslo: 36 419 371, zapsané v obchodním registru u Okresního soudu v Žilině, oddiel Sa, vložka číslo 10413/L bude nabídnuto 50 kusů nově upisovaných akcií a panu Ing. Romanu Raisovi, rodné číslo 66-04-07/1650, bytem Vsetín, Jasenická 728 bude nabídnuto 50 kusů nově upisovaných akcií (dále též jen "předem určení z ájemci"); f) určuje lhůtu pro upisování akcií bez využití přednostního práva tak, že určitý zájemce je povinen upsat akcie ve lhůtě do devadesáti (90) dnů ode dne, kdy bude usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku nebo na bude právní moci usnesení Krajského soudu v Ostravě, kterým bude toto rozhodnutí valné hromady zapsáno do obchodního rejstříku; počátek běhu této lhůty oznámí předsta-venstvo předem určenému zájemci písemně doporučeným dopisem odeslaným nejpozději pátý pr acovní den běhu této lhůty nebo osobně předaným v této lhůtě; akcie budou upsány způsobem dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, tedy písemnou smlouvou o upsání akcií s úředně ověřenými podpisy smluvních stran s tím, že k upsání akcií je povinna společnos t poskytnout lhůtu alespoň 15 (patnáct) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií; g) valná hromada připouští možnost započtení peněžitých pohledávek vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií takto: - předem určený zájemce, a to obchodní společnost LE PATRON, a.s. se sídlem D. Dlabača 11, Žilina, Slovenská republika, PSČ 010 01, identifikační číslo: 36 419 371, zapsaná v obchodním registru u Okresního soudu v Žilině, oddiel Sa, vložka číslo 10413/L, je oprávněn započíst svou peněžitou pohledávku ve výši 3.000.000,- Kč (slovy: třimiliony korun českých) vůči společnosti Patio Morand a.s., kterou se mu společnost Patio Morand a.s. zavázala zaplatit za postoupení pohledávek dle Smlouvy o postoupení pohl edávek ze dne 20.6.2008, na základě které tento předem určený zájemce postoupil na společnost Patio Morand a.s. část své pohledávky za společností Stáj MUSTANG, s.r.o. o nominální hodnotě 3.000.000,- Kč (slovy: třimiliony korun českých) a dále je oprávněn započíst svou peněžitou pohledávku ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dvamiliony korun českých) vůči společnosti Patio Morand a.s., kterou se mu společnost Patio Morand a.s. zavázala zaplatit za postoupení pohledávek dle Smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 2.1.2008, na základě které tento předem určený zájemce postoupil na společnost Patio Morand a.s. část své pohledávky za společností Stáj MUSTANG, s.r.o. o nominální hodnotě 2.000.000,- Kč (slovy: dvamiliony korun českých); - předem určený zájemce, a to pan Ing. Roman Rais, rodné číslo 66-04-07/1650, bytem Vsetín, Jasenická 728, je oprávněn započíst svou peněžitou pohledávku ve výši 10.000.000,- Kč (slovy: desetmilionů korun českých) vůči společnosti Patio Morand a.s., která mu vznikla na základě Smlouvy o půjčce ze dne 20.11.2007, na základě které půjčil společnosti Patio Morand a.s. částku ve výši 10.000.000,- Kč (slovy: deset-milionů korun českých); ch) stanoví pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení takto : - smlouva o započtení musí mít náležitosti stanovené obecně platnými právními předpisy, a to zejména ust. § 580 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a ust. § 358 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění po zdějších předpisů, - ve smlouvě o započtení musí být přesně specifikována pohledávka, která je předmětem započtení s uvedením, že se jedná o pohledávku, jejíž započtení bylo schváleno tímto rozhodnutím valné hromady společnosti; - peněžité pohledávky předem určeného zájemce, a to obchodní společnosti LE PATRON, a.s. se sídlem D. Dlabača 11, Žilina, Slovenská republika, PSČ 010 01, identifikační číslo: 36 419 371, zapsané v obchodním registru u Okresního soudu v Žilině, oddiel Sa , vložka číslo 10413/L budou započteny v celkové výši 5.000.000,- Kč (slovy: pětmilionů korun českých) na splacení emisního kursu akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu a dnem podpisu smlouvy o započtení dochází k započtení předmětných pohledávek s pecifikovaných v tomto rozhodnutí valné hromady, účinností smlouvy o započtení tyto pohledávky ve výši 5.000.000,- Kč (slovy: pětmilionů korun českých) zaniknou a je tímto splněna povinnost upisovatele splatit alespoň 30% emisního kursu jím upisovaných ak cií na zvýšení základního kapitálu; - peněžitá pohledávka předem určeného zájemce pana Ing. Romana Raise bude započtena ve výši 10.000.000,- Kč (slovy: desetmilionů korun českých) na splacení emisního kursu akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu a dnem podpisu smlouvy o započtení doc hází k započtení předmětné pohledávky specifikované v tomto rozhodnutí valné hromady, účinností smlouvy o započtení tato pohledávka ve výši 10.000.000,- Kč (slovy: desetmilionů korun českých) zanikne a je tímto splněna povinnost upisovatele splatit alespo ň 30% emisního kursu jím upisovaných akcií na zvýšení základního kapitálu; h) určuje, že místem upsání akcií bez využití přednostního práva je sídlo obchodní společnosti Patio Morand a.s. se sídlem Havířov, Podlesí, Dlouhá 1161/97, PSČ 736 01, a to místnost předsedy představenstva vždy v každý pracovní den lhůty od 8,00 hodin do 15,00 hodin; emisní kurs akcií takto upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí tedy 200.000,-Kč na jednu akcii a tento emisní kurs je pro všechny upisovatele stejný; upisovatel je povinen splatit alespoň 30% emisního kursu upsaných akcií nejpozději do devadesáti dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, a to dohodou o započtení pohledávek nebo splacením na účet společnosti č. 182xxxx vedený u GE Money Bank a.s.
Kapitál
od 23. 7. 2009
Základní kapitál 22 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 12. 3. 2007 do 23. 7. 2009
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 28. 11. 2006 do 12. 3. 2007
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 30 %.
od 4. 4. 2016
Akcie na jméno err, počet akcií: 110.
od 23. 7. 2009 do 4. 4. 2016
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 110.
od 28. 11. 2006 do 23. 7. 2009
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 10.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 26. 4. 2016
Ing. ROMAN RAIS - statutární ředitel
Lštění, Nad tratí, PSČ 257 22
den vzniku funkce: 4. 4. 2016
od 4. 4. 2016 do 26. 4. 2016
Ing. ROMAN RAIS - statutární ředitel
Lštění, Nad tratí, PSČ 257 22
den vzniku členství: 4. 4. 2016
den vzniku funkce: 4. 4. 2016
od 16. 7. 2015 do 4. 4. 2016
MIROSLAVA ŘEZNÍČKOVÁ - člen představenstva
Petřvald, Porubská, PSČ 735 41
den vzniku členství: 10. 10. 2012 - 4. 4. 2016
od 18. 10. 2013 do 4. 4. 2016
ROMAN RAIS - předseda představenstva
Lštění, Nad tratí, PSČ 257 22
den vzniku členství: 10. 10. 2012 - 4. 4. 2016
den vzniku funkce: 17. 10. 2012 - 4. 4. 2016
od 24. 1. 2013 do 18. 10. 2013
ROMAN RAIS - předseda představenstva
Vsetín, Jasenická, PSČ 755 01
den vzniku členství: 10. 10. 2012
den vzniku funkce: 17. 10. 2012
od 24. 1. 2013 do 16. 7. 2015
MIROSLAVA ŘEZNÍČKOVÁ - člen představenstva
Havířov - Šumbark, Jedlová, PSČ 736 01
den vzniku členství: 10. 10. 2012
od 24. 1. 2013 do 4. 4. 2016
PETER SADLOŇ - člen představenstva
Hrušovany u Brna, Žižkova, PSČ 664 62
den vzniku členství: 10. 10. 2012 - 4. 4. 2016
od 23. 7. 2009 do 27. 9. 2011
Ing. Pavel Janků - člen představenstva
Karviná - Ráj, Školská 28/439, PSČ 734 01
den vzniku členství: 29. 12. 2008 - 30. 6. 2011
od 23. 7. 2009 do 8. 2. 2012
Ing. Petr Mrowetz - člen představenstva
Brušperk - Veselíčko, 1064, PSČ 739 44
den vzniku členství: 8. 3. 2007 - 1. 8. 2009
od 23. 7. 2009 do 25. 7. 2012
Ing. Marta Jančová - člen představenstva
Ostrava - Poruba, Matěje Kopeckého 634/27, PSČ 708 00
den vzniku členství: 29. 12. 2008 - 1. 1. 2010
od 12. 3. 2007 do 23. 7. 2009
Ing. Petr Mrowetz - předseda představenstva
Kobeřice, Opavská 22
den vzniku členství: 8. 3. 2007
den vzniku funkce: 8. 3. 2007 - 29. 12. 2008
od 28. 11. 2006 do 12. 3. 2007
Martin Chamr - předseda představenstva
Orlová - Lutyně, Kpt. Jaroše 757, PSČ 735 14
den vzniku členství: 28. 11. 2006 - 8. 3. 2007
den vzniku funkce: 28. 11. 2006 - 8. 3. 2007
od 4. 4. 2016
Za společnost jedná statutární ředitel.
od 24. 1. 2013 do 4. 4. 2016
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva samostatně. Za společnost se podepisuje tak, že k vyznačené obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva.
od 23. 7. 2009 do 24. 1. 2013
J e d n á n í : Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti dva členové představenstva společně.
od 28. 11. 2006 do 23. 7. 2009
J e d n á n í : Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva samostatně.
Správní rada
od 26. 4. 2016
Ing. ROMAN RAIS - člen správní rady
Lštění, Nad tratí, PSČ 257 22
den vzniku členství: 4. 4. 2016
od 4. 4. 2016 do 26. 4. 2016
Ing. ROMAN RAIS - člen správní rady
Lštění, Nad tratí, PSČ 257 22
den vzniku členství: 4. 4. 2016
den vzniku funkce: 4. 4. 2016
Dozorčí rada
od 12. 3. 2007 do 4. 4. 2016
Mgr. Marcela Staňková - člen dozorčí rady
Třinec - Lyžbice, Koperníkova 682, PSČ 739 61
den vzniku členství: 8. 3. 2007 - 4. 4. 2016
od 12. 3. 2007 do 4. 4. 2016
Petr Smeták - člen dozorčí rady
Havířov - Bludovice, Oblouková 839/16, PSČ 736 01
den vzniku členství: 8. 3. 2007 - 4. 4. 2016
od 12. 3. 2007 do 4. 4. 2016
Jitka Miková - člen dozorčí rady
Havířov - Podlesí, Okrajová 13/1353, PSČ 736 01
den vzniku členství: 8. 3. 2007 - 4. 4. 2016
od 28. 11. 2006 do 12. 3. 2007
Bc. Vlasta Chamrová - člen dozorčí rady
Orlová - Lutyně, Kpt. Jaroše 757, PSČ 735 14
den vzniku členství: 28. 11. 2006 - 8. 3. 2007
od 28. 11. 2006 do 12. 3. 2007
Lucie Chamrová - člen dozorčí rady
Havířov - Šumbark, Okružní 1186/4D, PSČ 736 01
den vzniku členství: 28. 11. 2006 - 8. 3. 2007
od 28. 11. 2006 do 12. 3. 2007
Dorota Jurzycová - člen dozorčí rady
Třinec - Lyžbice, Jeřabinová 322, PSČ 739 61
den vzniku členství: 28. 11. 2006 - 8. 3. 2007
Akcionáři
od 4. 4. 2016
Ing. ROMAN RAIS
Lštění, Nad tratí, PSČ 257 22
od 12. 3. 2007 do 14. 8. 2009
Mgr. Lenka Somolová
Havířov - Město, J. Gagarina 10, PSČ 736 01
od 28. 11. 2006 do 12. 3. 2007
Ten Spirits Security, s.r.o., IČO: 25875540
Moravská Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 2728/38, PSČ 702 00
Hodnocení firmy
-15
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Stát dá lidem 70 % mzdy, když zůstanou v krizi doma

25. 9. 2020 | | Jiří Hovorka | 9 komentářů

Stát dá lidem 70 % mzdy, když zůstanou v krizi doma

Vláda se dohodla na pravidlech takzvaného stálého kurzarbeitu. Firmy budou moci při ekonomických potížích poslat zaměstnance na část týdne domů, na mzdy jim přispěje stát.

Podnikatelé můžou žádat o terminál na rok zdarma

23. 9. 2020 | | Jiří Hovorka

Podnikatelé můžou žádat o terminál na rok zdarma

Drobní obchodníci a živnostníci si mohou říci o platební terminál, který dostanou na rok zdarma. Projekt Česko platí kartou prodloužil do konce roku termín, ve kterém se podnikatelé o terminály mohou hlásit. Nově je dostanou i provozovatelé e-shopů.

Restaurace zavřou už v deset. Prymula oznámil nová opatření

23. 9. 2020 | | Jiří Hovorka | 11 komentářů

Restaurace zavřou už v deset. Prymula oznámil nová opatření

Restaurace a další stravovací zařízení budou muset zavírat v deset hodin večer. Omezí se také počet povolených osob na hromadných akcích. Nová opatření, které reagují na nárůst počet nakažených koronavirem z posledních dnů, představil ministr zdravotnictví Roman Prymula.

Nekopu do hráče, jdu po míči. Jak se staví tým pro finanční poradenství

19. 9. 2020 | | Martin Vlnas | 7 komentářů

Nekopu do hráče, jdu po míči. Jak se staví tým pro finanční poradenství

Kariéra finančního poradce se vám slibně rozjíždí, klientů přibývá a vy najednou zjistíte, že by bylo fajn nebýt na všechno sám. Jenže kde sehnat ty správné lidi, jak je namotivovat a hlavně jak je udržet, aby vám po dvou měsících nedali košem? Michal Krejčí, který vede v Partners tým 230 lidí, má v rukávu pár tipů, které by vám mohly usnadnit krušné začátky.

Technické normy budou zdarma, podnikatelé ušetří

18. 9. 2020 | | Petr Kučera | 9 komentářů

Technické normy budou zdarma, podnikatelé ušetří

Veřejnost získá bezplatný přístup k závazným technickým normám. Rozhodli o tom poslanci na návrh Pirátů. Elektrikáři, stavaři a další živnostníci tak mohou ušetřit tisíce korun ročně na poplatcích.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 720,00 Kč
Czech Exchange 2 720,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 730,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 784,70 Kč
ČSOB 2 784,70 Kč
Expobank CZ 2 792,30 Kč
Komerční banka 2 796,68 Kč
Česká spořitelna 2 804,00 Kč
Raiffeisenbank 2 834,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 840,30 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 850 242 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Kateřina Neumannová

Kateřina Neumannová

- klasická lyžařka a manažerka

+128
+
-
2.Tomáš Sedláček

Tomáš Sedláček

- ekonom

-129
+
-
3.Aleš Řebíček

Aleš Řebíček

- podnikatel a bývalý ministr dopravy

-332
+
-
4.Zdeněk Bakala

Zdeněk Bakala

- podnikatel a uhlobaron

-406
+
-
5.Václav Klaus

Václav Klaus

- bývalý prezident

-803
+
-

Články na Heroine.cz

Ve snech vycházíme své duši vstříc. Zkusme jim rozumět, říká terapeut Lukáš Karas

Ve snech vycházíme své duši vstříc. Zkusme jim rozumět, říká terapeut Lukáš Karas

Práce se sny připomíná komunikaci s cizincem, jemuž nerozumíme. Pokud chceme, můžeme se...více

Covidová revoluce: Home office bude standard, pracoviště se přizpůsobí

Covidová revoluce: Home office bude standard, pracoviště se přizpůsobí

Práce z domova kombinovaná s efektivními pracovními setkáními. Tak bude podle Magdalény...více

Skauting, škola pro život. Výchova pro pravdu a lásku i krizový management

Skauting, škola pro život. Výchova pro pravdu a lásku i krizový management

Letošní rok nás vystavil výzvám, při kterých jsme si museli chtě nechtě vzpomenout na...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Bazos.cz - klamavá koupě zboží
Poradna > Spotřebitelská poradna > Bazos.cz - klamavá koupě zboží

Otázka: Dobrý den, chtěl bych se zeptat. Na portále Bazos.cz jsem koupil PC komponent. Jednalo se o RAM paměti. Zboží jsem zakoupil od fyzické osoby. Po předání jsem zboží zkoušel doma. Dotyčná osoba tvrdila,...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services