Patio Morand a.s., IČO: 27784533 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Patio Morand a.s. Údaje byly staženy 18. 6. 2022 z datové služby justice.cz dle IČO 27784533. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 27784533 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu28. 11. 2006
Obchodní firma
od 28. 11. 2006

Patio Morand a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 18. 4. 2016 do 26. 4. 2016
Havířov, Dlouhá třída , PSČ 736 01
od 12. 3. 2007 do 18. 4. 2016
Havířov, Dlouhá 1161/97, PSČ 736 01
od 28. 11. 2006 do 12. 3. 2007
Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 2728/38, PSČ 702 00
IČO
od 28. 11. 2006

27784533

DIČ

CZ27784533

Identifikátor datové schránky:f7xfkyk
Právní forma
od 28. 11. 2006
Akciová společnost
Spisová značka21601 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 23. 7. 2009
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
od 23. 7. 2009 do 7. 5. 2013
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 12. 11. 2007 do 23. 7. 2009
- služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 12. 11. 2007 do 23. 7. 2009
- pronájem a půjčování věcí movitých
od 12. 11. 2007 do 23. 7. 2009
- realitní činnost
od 12. 11. 2007 do 23. 7. 2009
- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 12. 11. 2007 do 23. 7. 2009
- zprostředkování obchodu a služeb
od 12. 11. 2007 do 23. 7. 2009
- správa a údržba nemovitostí
od 28. 11. 2006 do 23. 7. 2009
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s nájmem
Ostatní skutečnosti
od 10. 2. 2009 do 14. 8. 2009
- Rozhodnutí valné hromady obchodní společnosti Patio Morand a.s. o zvýšení základního kapitálu: a) zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné, když základní kapitál společnosti je v plné výši splacen; důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je zejména posílení kapitálových zdrojů, zvýšení bonity a posílení stability hospod ářské a ekonomické situace i s ohledem na výši vlastního kapitálu společnosti; b) základní kapitál společnosti se zvyšuje ze stávající výše 2.000.000,- Kč (slovy: dva-miliony korun českých) o částku ve výši 20.000.000,- Kč (slovy: dvacetmilionů korun českých) na částku ve výši 22.000.000,- Kč (slovy: dvacetdvamiliony korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. c) základní kapitál se zvyšuje upsáním 100 ks kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 200.000,- Kč; všechny akcie budou vydány v listinné podobě a nebudou kótovány; zvýšení základního kapitálu bude provedeno peněžitými vklady a emisní kurs jedné akcie je roven její jmenovité hodnotě; jmenovitá hodnota každé jedné nové akcie činí 200.000,- Kč (slovy: dvěstětisíc korun českých); d) všichni akcionáři společnosti se svým prohlášením učiněným před konáním této valné hromady vzdali svého přednostního práva na upisování akcií; e) všechny nově upisované akcie budou nabídnuty předem určeným zájemcům, a to obchodní společnosti LE PATRON, a.s. se sídlem D. Dlabača 11, Žilina, Slovenská republika, PSČ 010 01, identifikační číslo: 36 419 371, zapsané v obchodním registru u Okresního soudu v Žilině, oddiel Sa, vložka číslo 10413/L bude nabídnuto 50 kusů nově upisovaných akcií a panu Ing. Romanu Raisovi, rodné číslo 66-04-07/1650, bytem Vsetín, Jasenická 728 bude nabídnuto 50 kusů nově upisovaných akcií (dále též jen "předem určení z ájemci"); f) určuje lhůtu pro upisování akcií bez využití přednostního práva tak, že určitý zájemce je povinen upsat akcie ve lhůtě do devadesáti (90) dnů ode dne, kdy bude usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku nebo na bude právní moci usnesení Krajského soudu v Ostravě, kterým bude toto rozhodnutí valné hromady zapsáno do obchodního rejstříku; počátek běhu této lhůty oznámí předsta-venstvo předem určenému zájemci písemně doporučeným dopisem odeslaným nejpozději pátý pr acovní den běhu této lhůty nebo osobně předaným v této lhůtě; akcie budou upsány způsobem dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, tedy písemnou smlouvou o upsání akcií s úředně ověřenými podpisy smluvních stran s tím, že k upsání akcií je povinna společnos t poskytnout lhůtu alespoň 15 (patnáct) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií; g) valná hromada připouští možnost započtení peněžitých pohledávek vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií takto: - předem určený zájemce, a to obchodní společnost LE PATRON, a.s. se sídlem D. Dlabača 11, Žilina, Slovenská republika, PSČ 010 01, identifikační číslo: 36 419 371, zapsaná v obchodním registru u Okresního soudu v Žilině, oddiel Sa, vložka číslo 10413/L, je oprávněn započíst svou peněžitou pohledávku ve výši 3.000.000,- Kč (slovy: třimiliony korun českých) vůči společnosti Patio Morand a.s., kterou se mu společnost Patio Morand a.s. zavázala zaplatit za postoupení pohledávek dle Smlouvy o postoupení pohl edávek ze dne 20.6.2008, na základě které tento předem určený zájemce postoupil na společnost Patio Morand a.s. část své pohledávky za společností Stáj MUSTANG, s.r.o. o nominální hodnotě 3.000.000,- Kč (slovy: třimiliony korun českých) a dále je oprávněn započíst svou peněžitou pohledávku ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dvamiliony korun českých) vůči společnosti Patio Morand a.s., kterou se mu společnost Patio Morand a.s. zavázala zaplatit za postoupení pohledávek dle Smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 2.1.2008, na základě které tento předem určený zájemce postoupil na společnost Patio Morand a.s. část své pohledávky za společností Stáj MUSTANG, s.r.o. o nominální hodnotě 2.000.000,- Kč (slovy: dvamiliony korun českých); - předem určený zájemce, a to pan Ing. Roman Rais, rodné číslo 66-04-07/1650, bytem Vsetín, Jasenická 728, je oprávněn započíst svou peněžitou pohledávku ve výši 10.000.000,- Kč (slovy: desetmilionů korun českých) vůči společnosti Patio Morand a.s., která mu vznikla na základě Smlouvy o půjčce ze dne 20.11.2007, na základě které půjčil společnosti Patio Morand a.s. částku ve výši 10.000.000,- Kč (slovy: deset-milionů korun českých); ch) stanoví pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení takto : - smlouva o započtení musí mít náležitosti stanovené obecně platnými právními předpisy, a to zejména ust. § 580 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a ust. § 358 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění po zdějších předpisů, - ve smlouvě o započtení musí být přesně specifikována pohledávka, která je předmětem započtení s uvedením, že se jedná o pohledávku, jejíž započtení bylo schváleno tímto rozhodnutím valné hromady společnosti; - peněžité pohledávky předem určeného zájemce, a to obchodní společnosti LE PATRON, a.s. se sídlem D. Dlabača 11, Žilina, Slovenská republika, PSČ 010 01, identifikační číslo: 36 419 371, zapsané v obchodním registru u Okresního soudu v Žilině, oddiel Sa , vložka číslo 10413/L budou započteny v celkové výši 5.000.000,- Kč (slovy: pětmilionů korun českých) na splacení emisního kursu akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu a dnem podpisu smlouvy o započtení dochází k započtení předmětných pohledávek s pecifikovaných v tomto rozhodnutí valné hromady, účinností smlouvy o započtení tyto pohledávky ve výši 5.000.000,- Kč (slovy: pětmilionů korun českých) zaniknou a je tímto splněna povinnost upisovatele splatit alespoň 30% emisního kursu jím upisovaných ak cií na zvýšení základního kapitálu; - peněžitá pohledávka předem určeného zájemce pana Ing. Romana Raise bude započtena ve výši 10.000.000,- Kč (slovy: desetmilionů korun českých) na splacení emisního kursu akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu a dnem podpisu smlouvy o započtení doc hází k započtení předmětné pohledávky specifikované v tomto rozhodnutí valné hromady, účinností smlouvy o započtení tato pohledávka ve výši 10.000.000,- Kč (slovy: desetmilionů korun českých) zanikne a je tímto splněna povinnost upisovatele splatit alespo ň 30% emisního kursu jím upisovaných akcií na zvýšení základního kapitálu; h) určuje, že místem upsání akcií bez využití přednostního práva je sídlo obchodní společnosti Patio Morand a.s. se sídlem Havířov, Podlesí, Dlouhá 1161/97, PSČ 736 01, a to místnost předsedy představenstva vždy v každý pracovní den lhůty od 8,00 hodin do 15,00 hodin; emisní kurs akcií takto upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí tedy 200.000,-Kč na jednu akcii a tento emisní kurs je pro všechny upisovatele stejný; upisovatel je povinen splatit alespoň 30% emisního kursu upsaných akcií nejpozději do devadesáti dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, a to dohodou o započtení pohledávek nebo splacením na účet společnosti č. 182xxxx vedený u GE Money Bank a.s.
Kapitál
od 23. 7. 2009
Základní kapitál 22 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 12. 3. 2007 do 23. 7. 2009
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 28. 11. 2006 do 12. 3. 2007
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 30 %.
od 4. 4. 2016
Akcie na jméno err, počet akcií: 110 v listinné podobě.
od 23. 7. 2009 do 4. 4. 2016
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 110 v listinné podobě.
od 28. 11. 2006 do 23. 7. 2009
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 10 v listinné podobě.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 26. 4. 2016
Ing. ROMAN RAIS - člen správní rady
Lštění, Nad tratí, PSČ 257 22
den vzniku členství: 4. 4. 2016
od 26. 4. 2016 do 1. 1. 2021
Ing. ROMAN RAIS - statutární ředitel
Lštění, Nad tratí, PSČ 257 22
den vzniku funkce: 4. 4. 2016
od 4. 4. 2016 do 26. 4. 2016
Ing. ROMAN RAIS - člen správní rady
Lštění, Nad tratí, PSČ 257 22
den vzniku členství: 4. 4. 2016
den vzniku funkce: 4. 4. 2016
od 4. 4. 2016 do 26. 4. 2016
Ing. ROMAN RAIS - statutární ředitel
Lštění, Nad tratí, PSČ 257 22
den vzniku členství: 4. 4. 2016
den vzniku funkce: 4. 4. 2016
od 16. 7. 2015 do 4. 4. 2016
MIROSLAVA ŘEZNÍČKOVÁ - člen představenstva
Petřvald, Porubská, PSČ 735 41
den vzniku členství: 10. 10. 2012 - 4. 4. 2016
od 18. 10. 2013 do 4. 4. 2016
ROMAN RAIS - předseda představenstva
Lštění, Nad tratí, PSČ 257 22
den vzniku členství: 10. 10. 2012 - 4. 4. 2016
den vzniku funkce: 17. 10. 2012 - 4. 4. 2016
od 24. 1. 2013 do 18. 10. 2013
ROMAN RAIS - předseda představenstva
Vsetín, Jasenická, PSČ 755 01
den vzniku členství: 10. 10. 2012
den vzniku funkce: 17. 10. 2012
od 24. 1. 2013 do 16. 7. 2015
MIROSLAVA ŘEZNÍČKOVÁ - člen představenstva
Havířov - Šumbark, Jedlová, PSČ 736 01
den vzniku členství: 10. 10. 2012
od 24. 1. 2013 do 4. 4. 2016
PETER SADLOŇ - člen představenstva
Hrušovany u Brna, Žižkova, PSČ 664 62
den vzniku členství: 10. 10. 2012 - 4. 4. 2016
od 23. 7. 2009 do 27. 9. 2011
Ing. Pavel Janků - člen představenstva
Karviná - Ráj, Školská 28/439, PSČ 734 01
den vzniku členství: 29. 12. 2008 - 30. 6. 2011
od 23. 7. 2009 do 8. 2. 2012
Ing. Petr Mrowetz - člen představenstva
Brušperk - Veselíčko, 1064, PSČ 739 44
den vzniku členství: 8. 3. 2007 - 1. 8. 2009
od 23. 7. 2009 do 25. 7. 2012
Ing. Marta Jančová - člen představenstva
Ostrava - Poruba, Matěje Kopeckého 634/27, PSČ 708 00
den vzniku členství: 29. 12. 2008 - 1. 1. 2010
od 12. 3. 2007 do 23. 7. 2009
Ing. Petr Mrowetz - předseda představenstva
Kobeřice, Opavská 22
den vzniku členství: 8. 3. 2007
den vzniku funkce: 8. 3. 2007 - 29. 12. 2008
od 28. 11. 2006 do 12. 3. 2007
Martin Chamr - předseda představenstva
Orlová - Lutyně, Kpt. Jaroše 757, PSČ 735 14
den vzniku členství: 28. 11. 2006 - 8. 3. 2007
den vzniku funkce: 28. 11. 2006 - 8. 3. 2007
od 4. 4. 2016 do 1. 1. 2021
Za společnost jedná statutární ředitel.
od 24. 1. 2013 do 4. 4. 2016
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva samostatně. Za společnost se podepisuje tak, že k vyznačené obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva.
od 23. 7. 2009 do 24. 1. 2013
J e d n á n í : Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti dva členové představenstva společně.
od 28. 11. 2006 do 23. 7. 2009
J e d n á n í : Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva samostatně.
Dozorčí rada
od 12. 3. 2007 do 4. 4. 2016
Jitka Miková - člen dozorčí rady
Havířov - Podlesí, Okrajová 13/1353, PSČ 736 01
den vzniku členství: 8. 3. 2007 - 4. 4. 2016
od 12. 3. 2007 do 4. 4. 2016
Petr Smeták - člen dozorčí rady
Havířov - Bludovice, Oblouková 839/16, PSČ 736 01
den vzniku členství: 8. 3. 2007 - 4. 4. 2016
od 12. 3. 2007 do 4. 4. 2016
Mgr. Marcela Staňková - člen dozorčí rady
Třinec - Lyžbice, Koperníkova 682, PSČ 739 61
den vzniku členství: 8. 3. 2007 - 4. 4. 2016
od 28. 11. 2006 do 12. 3. 2007
Bc. Vlasta Chamrová - člen dozorčí rady
Orlová - Lutyně, Kpt. Jaroše 757, PSČ 735 14
den vzniku členství: 28. 11. 2006 - 8. 3. 2007
od 28. 11. 2006 do 12. 3. 2007
Lucie Chamrová - člen dozorčí rady
Havířov - Šumbark, Okružní 1186/4D, PSČ 736 01
den vzniku členství: 28. 11. 2006 - 8. 3. 2007
od 28. 11. 2006 do 12. 3. 2007
Dorota Jurzycová - člen dozorčí rady
Třinec - Lyžbice, Jeřabinová 322, PSČ 739 61
den vzniku členství: 28. 11. 2006 - 8. 3. 2007
Akcionáři
od 4. 4. 2016
Ing. ROMAN RAIS
Lštění, Nad tratí, PSČ 257 22
od 12. 3. 2007 do 14. 8. 2009
Mgr. Lenka Somolová
Havířov - Město, J. Gagarina 10, PSČ 736 01
od 28. 11. 2006 do 12. 3. 2007
Ten Spirits Security, s.r.o., IČO: 25875540
Moravská Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 2728/38, PSČ 702 00
Hodnocení firmy
-16
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Ester Ledecká

Ester Ledecká

- sportovkyně, olympijská vítězka

+46

+
-
Adam Gebrian

Adam Gebrian

- architekt

+10

+
-
Milan Richtr

Milan Richtr

- politik a oděvní podnikatel

0

+
-
Miluše Bittnerová
+
-
Roman Vaněk

Roman Vaněk

- kuchař

0

+
-
Marek Dalík

Marek Dalík

- lobbista a podnikatel

-4

+
-

A tohle už jste četli?

Nové fastfoody i netradiční fitness. Tyhle franšízy chtějí do Česka

Nové fastfoody i netradiční fitness. Tyhle franšízy chtějí do Česka

Na jaké značky se můžete jako spotřebitel těšit, když najdou v Česku obchodní partnery? Nebo jim chcete pomoct se vstupem na trh rovnou jako franšízant?

Přihlaste se o přeplatek na silniční dani. Zbývá přes 1,5 miliardy

Přihlaste se o přeplatek na silniční dani. Zbývá přes 1,5 miliardy

Podnikatelé a firmy mají na daňových účtech celkový přeplatek ve výši 1,5 miliardy, který vznikl z uhrazených záloh na silniční daň. Ty byly v průběhu roku 2022 zrušeny. Finanční správa proto podnikatele upozorňuje, aby si zkontrolovali stav svých daňových účtů a případně zažádali o vrácení přeplatku či o jeho převedení na jinou daň.

Pomoc s drahými energiemi přijde i pro firmy

Pomoc s drahými energiemi přijde i pro firmy

Firmy, na které se nebude vztahovat cenový strop oznámený vládou v pondělí, by měly mít od listopadu k dispozici dotační program na úlevu od vysokých cen energií. Po jednání vlády to oznámil ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  16 584 154 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Kam zaparkovat peníze, aby moc neztrácely, ale byly po ruce? Čtyři možnosti

Kam zaparkovat peníze, aby moc neztrácely, ale byly po ruce? Čtyři možnosti

Jak se dostat na vyšší výnos než na běžném účtu, ale zároveň nepodstupovat příliš velké riziko a mít...

Tvůrci série Pozadí událostí nevidí, v čem je problém. A to je právě ten problém

Tvůrci série Pozadí událostí nevidí, v čem je problém. A to je právě ten problém

Uvedení detektivní minisérie v režii Jana Hřebejka vyvolalo u části kritiky značné pobouření. Zatímco...

Partners Financial Services