Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

FK DUKLA Praha a.s.
IČO: 27796388

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu24. 4. 2007
Obchodní firma
od 24. 4. 2007

FK DUKLA Praha a.s.

Sídlo
od 3. 7. 2007 do 2. 11. 2009
Praha, Spojová 538, PSČ 164 00
od 24. 4. 2007 do 3. 7. 2007
Opava, Masarykova 333/18, PSČ 746 01
IČO
od 24. 4. 2007

27796388

DIČ

CZ27796388

Identifikátor datové schránky:4qed5mr
Právní forma
od 24. 4. 2007
Akciová společnost
Spisová značka12228 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 2. 11. 2009
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 24. 4. 2007 do 2. 11. 2009
- zprostředkování obchodu a služeb
od 24. 4. 2007 do 2. 11. 2009
- organizování sportovních soutěží
od 24. 4. 2007 do 2. 11. 2009
- reklamní činnost a marketing
Ostatní skutečnosti
od 17. 3. 2016 do 26. 4. 2016
- Valná hromada společnosti FK DUKLA Praha a.s.: a) rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 88.400.000,- Kč (slovy osmdesát osm milionů čtyři sta tisíc korun českých) upisováním nových akcií peněžitými vklady s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapit álu se nepřipouští, a to upsáním 87 (slovy osmdesáti sedmi) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, jejichž převoditelnost není omezena, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč a 14 (slovy čtrnácti) kusů kmenových ak cií společnosti v listinné podobě znějící na jméno ve jmenovité hodnotě 100.0000,- Kč, jejichž převoditelnost není omezena. b) určuje, že všechny akcie budou nabídnuty akcionářům k upsání s využitím přednostního práva s tím, že akcionáři mohou uplatnit své přednostní právo na upsání akcií v sídle společnosti na adrese Praha 6 Dejvice, Na Julisce 28/2, PSČ 160 00, v pracovní d ny od 9.00 do 15.00 hodin, ve lhůtě 3 týdnů ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místo, lhůta pro uplatnění přednostního práva na upsání akcií a počátek běhu této lhůty budou akcionářům oznáme ny formou písemného oznámení zaslaného na jejich adresy, které jsou zapsány v seznamu akcionářů. Společnost je povinna zaslat toto oznámení akcionářům do jednoho týdne poté, co nabude právní moci usnesení příslušného soudu o zápisu tohoto usnesení valné h romady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku nebo do jednoho týdne poté, co jí bude doručen výpis z obchodního rejstříku vyhotovený příslušným soudem obsahující v části Ostatní skutečnosti toto usnesení valné hromady o zvýšení základního k apitálu; c) určuje, že při výkonu přednostního práva akcionáři bude možné upsat nejvýše 2 nové akcie na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, nejvýše 1 novou akcii na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč a nejvýše 0,4 nové akcie na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč s tím, že lze upisovat pouze celé akcie; d) v souladu se stanovami nemají stávající akcionáři přednostní právo na upsání i těch akcií, které neupsal jiný ze stávajících akcionářů v prvním kole; e) určuje, že akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty určeným zájemcům, kterými jsou níže uvedení akcionáři - Ing. Michal Šrámek, dat. nar. 30.09.1965, bytem Lukášova 5, Praha 3, 130 00, - Fotbalový klub DUKLA Praha, IČO: 679 84 142, se sídlem Na Julisce 28/2, Praha 6 Dejvice, 160 00, - obchodní společnost CARBOUNION INVEST, spol. s r.o., IČO: 025 13 536, se sídlem Václavské náměstí 846/1, Praha 1, 110 00, - obchodní společnost SIGUR, a.s., IČO: 251 31 940, se sídlem Dornych 129/57, Trnitá, Brno, 617 00, přičemž počet akcií nabízených jednotlivým z takto určených zájemců bude stanoven představenstvem společnosti, takto: - tyto akcie budou upsány v sídle společnosti adrese Praha 6 Dejvice, Na Julisce 28/2, PSČ 160 00, v pracovní dny od 9.00 do 15.00 hodin, - tyto akcie budou upsány ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne skončení lhůty pro upisování akcií s využitím přednostního práva, - počátek běhu lhůty pro upsání akcií bez využití přednostního práva bude shora uvedeným určitým zájemcům sdělen písemným oznámením zaslaným na jejich shora uvedené adresy; f) určuje, že emisní kurs každé akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč upisované na zvýšení základního kapitálu společnosti je stanoven částkou 1.000.000,- Kč, akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč upisované na zvýšení základního kapitálu společnosti j e stanoven částkou 100.000,- Kč, a to bez ohledu na skutečnost, zda tyto akcie budou upisovány s využitím nebo bez využití přednostního práva; g) určuje, že emisní kurs nových akcií bude upisovateli splacen na účet č. 107-5787xxxx vedený u Komerční banky a.s., a to ve lhůtě devadesáti dnů ode dne upsání akcií, vyjma případu, kdy emisní kurs akcií upsaných určeným zájemcem bude splacen zap očtením pohledávky určeného zájemce vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií upsaných určeným zájemcem (blíže specifikováno pod písm. i) a j); h) rozhoduje, že nebudou-li všechny nově vydané akcie upsány a peněžité vklady splaceny ve lhůtách určených pro upisování a splacení akcií tímto rozhodnutím valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti, bude zvýšení základního kapitálu společno sti sníženo o neupsané a nesplacené akcie. Představenstvo společnosti podá návrh na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti o částku skutečně upsaných a peněžitými vklady splacených akcií. i) připouští možnost započtení pohledávek níže uvedených určených zájemců, kteří jsou akcionáři společnosti, proti pohledávkám společnosti na splacení emisního kursu: - pohledávky akcionáře Ing. Michala Šrámka, nar. 30. 9. 1965, bytem Lukášova 5, Praha 3, 130 00, ve výši 800.000,- Kč vzniklé na základě Smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 17. 11. 2010 znějící na částku 544.900,- Kč a Smlouvy o půjčce ze dne 1. 7. 201 5 znějící na částku 400.000,- Kč; - pohledávky akcionáře Fotbalový klub DUKLA Praha, IČ: 679 84 142., se sídlem Na Julisce 28/2, Praha 6 Dejvice, 160 00, ve výši 1.200.000,- Kč vzniklé na základě Smlouvy o půjčce ze dne 29. 10. 2014 a Smlouvy o půjčce ze dne 28. 2. 2015 společně znějící na částku 1.213.534,- Kč; - pohledávky akcionáře CARBOUNION INVEST, spol. s r.o., IČ: 025 13 536, se sídlem Václavské náměstí 846/1, Praha 1, 110 00, ve výši 40.000.000,- Kč vzniklé na základě Smlouvy o úvěru ze dne 10. 12. 2015 znějící na částku 15.000.000,- Kč a Smlouvy o půjčce ze dne 8. 2. 2016 znějící na částku 25.000.000,- Kč; j) stanovuje, že dohoda o započtení bude mezi společností a určeným zájemcem uvedeným shora pod písm. e) uzavřena v sídle společnosti na adrese Praha 6 Dejvice, Na Julisce 28/2, PSČ 160 00, ve lhůtě tří týdnů ode dne upsání akcií s tím, že počátek běhu t éto lhůty bude určenému zájemci oznámen doručením návrhu dohody o započtení. Předmětem dohody o započtení uzavřené mezi společností a určeným zájemcem bude zápočet pohledávky společnosti vůči určenému zájemci na splacení emisního kursu jím upsaných akcií proti pohledávce určeného zájemce vůči společnosti uvedené shora pod písm. i) . V důsledku započtení zanikne pohledávka společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií, resp. příslušná část této pohledávky společnosti, a pohledávka určeného zájemce vyplývající z příslušné smlouvy uvedené shora pod písm. i), resp. příslušná čá st této pohledávky určeného zájemce.
od 23. 6. 2015 do 3. 7. 2015
- Valná hromada společnosti FK DUKLA Praha a.s. konaná dne 22.06.2015: a) rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 25.000.000,- Kč (slovy: dvacet pět milionů korun českých) upisováním nových akcií peněžitými vklady s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, a to upsáním 250 (slovy: dvě stě padesáti) kusů kmenových akc ií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, jejichž převoditelnost není omezena, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých), b) určuje, že všechny nové akcie budou upsány dohodou všech akcionářů společnosti o rozsahu jejich účasti na zvýšení základního kapitálu podle § 491 zákona o obchodních korporacích; c) určuje, že upisovací lhůta pro upsání nových akcií dohodou všech akcionářů společnosti o rozsahu jejich účasti na zvýšení základního kapitálu podle § 491 zákona o obchodních korporacích činí devadesát dnů ode dne rozhodnutí valné hromady o zvýšení zákl adního kapitálu o částku 25.000.000,- Kč (slovy: dvacet pět milionů korun českých), d) určuje, že emisní kurs každé akcie upisované na zvýšení základního kapitálu společnosti je stanoven částkou 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých); e) určuje, že emisní kurs nových akcií bude upisovateli splacen na účet vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 107-5787xxxx, a to ve lhůtě devadesáti dnů ode dne upsání akcií.
od 11. 9. 2014 do 23. 6. 2015
- Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 20.000.000,- Kč (slovy dvacet miliónů korun českých) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, upsáním 160 (slovy sto šedesáti) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě znějících na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, upsáním 40 kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě znějících na jméno o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč a 100 kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě znějících na jméno o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu, a to takto: a.místem pro vykonání přednostního práva je sídlo společnosti, b.lhůta pro vykonání přednostního práva jsou tři týdny od doručení oznámení pro vykonání přednostního práva c.způsob oznámení bude realizován formou doporučeného dopisu na adresu akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů d.počet nových akcií, které lze upsat na každou dosavadní akcii o jmenovité hodnotě, a to na jednu akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč 10 (slovy deset) kusů, o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč 10 (slovy deset) kusů a o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč 10 (sl ovy deset) kusů. e.s využitím přednostního práva budou upisovány akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč a o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč, budou to kmenové akcie, v listinné podobě, znějící na jméno. Emisní kurz se rovná jmenovité hodnotě. Připouští se upisování nových akcií pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu a neupsané akcie již nebudou s využitím přednostního práva upisovány; v takovém případě bude zvýšení základního kapitálu společnosti sníženo o akcie, které nebyly upsá ny akcionáři s využitím přednostního práva. Představenstvo společnosti podá návrh na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti pouze o částku skutečně upsaných akcií. Emisní kurz nových akcií bude splacen na účet č. 35-9001xxxx vedený u Komerčn í banky. Při upisování nových akcií se připouští možnost započtení následujících pohledávek akcionářů proti pohledávce na splacení emisního kurzu. Pohledávka akcionáře pana Ing. Michala Šrámka, nar. dne 30.9.1965, bydliště Lukášova 5, 130 00 Praha 3, vzniklá na základě Smlouvy o zápůjčce uzavřené dne 26.3.2014 na částku 250.000,- Kč (slovy dvě stě padesát tisíc korun českých) se započítává na splace ní emisního kurzu částkou 200.000,- Kč (slovy dvě stě tisíc korun českých). Smlouva o započtení pohledávky bude uzavřena na základě výzvy učiněné společností ve lhůtě po vykonání přednostního práva pro úpis nových akcií. Pohledávka akcionáře pana Michala Prokeše, nar. dne 29.8.1972, bydliště U Brány 2, 789 85 Mohelnice, vzniklá na základě Smlouvy o zápůjčce uzavřené dne 1.1.2014 na částku 2.000.000,- Kč (slovy dva milióny korun českých) se započítává na splacení emisního kurzu částkou 1.400.000,- Kč (slovy jeden milión čtyři sta korun českých). Smlouva o započtení pohledávky bude uzavřena na základě výzvy učiněné společností ve lhůtě po vykonání přednostního práva pro úpis nových akcií. Pohledávka akcionáře pana Martina Lafka, nar. dne 4.3.1973, bydliště Sámova 1182/21, Vršovice, 101 00 Praha 10, vzniklá na základě Dohody o postoupení pohledávky uzavřené dne 20.6.2014 na postupovanou částku 1.800.000,- Kč (slovy jeden milion osm set tis íc korun českých) se započítává na splacení emisního kurzu částkou 1.600.000,- Kč (slovy jeden milión šest set tisíc korun českých). Smlouva o započtení pohledávky bude uzavřena na základě výzvy učiněné společností ve lhůtě po vykonání přednostního práva pro úpis nových akcií.
od 12. 8. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
Kapitál
od 26. 4. 2016
Základní kapitál 111 200 000 Kč, splaceno 100 %.
od 3. 7. 2015 do 26. 4. 2016
Základní kapitál 44 200 000 Kč, splaceno 100 %.
od 11. 9. 2014 do 3. 7. 2015
Základní kapitál 19 200 000 Kč, splaceno 100 %.
od 12. 8. 2014 do 11. 9. 2014
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 24. 4. 2007 do 12. 8. 2014
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 26. 4. 2016
Kmenové akcie na jméno 100 000, počet akcií: 416 v listinné podobě.
od 26. 4. 2016
Akcie na jméno 1 000 000, počet akcií: 66 v listinné podobě.
od 3. 7. 2015 do 26. 4. 2016
Kmenové akcie na jméno 100 000, počet akcií: 406 v listinné podobě.
od 11. 9. 2014
Kmenové akcie na jméno 50 000, počet akcií: 44 v listinné podobě.
od 11. 9. 2014
Kmenové akcie na jméno 20 000, počet akcií: 70 v listinné podobě.
od 11. 9. 2014 do 3. 7. 2015
Kmenové akcie na jméno 100 000, počet akcií: 156 v listinné podobě.
od 17. 2. 2012 do 11. 9. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 16 v listinné podobě.
od 17. 2. 2012 do 11. 9. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 10 v listinné podobě.
od 10. 9. 2008 do 17. 2. 2012
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 18 v listinné podobě.
od 10. 9. 2008 do 11. 9. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 4 v listinné podobě.
od 24. 4. 2007 do 10. 9. 2008
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 20 v listinné podobě.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 13. 6. 2020
Mgr. JIŘÍ KOS - Člen představenstva
Praha - Háje, Brechtova, PSČ 149 00
den vzniku členství: 2. 7. 2019
od 9. 8. 2019 do 13. 6. 2020
Mgr. JIŘÍ KOS - Člen představenstva
Blovice, 5. května, PSČ 336 01
den vzniku členství: 2. 7. 2019
od 27. 6. 2019 do 26. 8. 2020
PAVEL VANDAS - Člen představenstva
Praha - Nové Město, Na poříčí, PSČ 110 00
den vzniku členství: 28. 5. 2019 - 3. 8. 2020
od 16. 8. 2018
BOHUMIL PAUKNER - předseda představenstva
Praha - Chodov, Benkova, PSČ 149 00
den vzniku členství: 26. 6. 2018
den vzniku funkce: 26. 6. 2018
od 16. 8. 2018 do 27. 6. 2019
Ing. MICHAL ŠRÁMEK - člen představenstva
Praha - Žižkov, Lukášova, PSČ 130 00
den vzniku členství: 15. 3. 2016 - 28. 5. 2019
od 10. 4. 2018 do 16. 8. 2018
PAVEL VANDAS - Člen představenstva
Praha - Nové Město, Na poříčí, PSČ 110 00
den vzniku členství: 19. 3. 2018 - 19. 7. 2018
od 5. 9. 2016 do 25. 3. 2017
PETER HLINKA - člen představenstva
Vídeň, Stubenbastei 10/13, PSČ 101 0, Rakouská republika
den vzniku členství: 1. 8. 2016 - 31. 1. 2017
od 3. 7. 2015 do 5. 9. 2016
MICHAL PROKEŠ - člen představenstva
Mohelnice, U Brány, PSČ 789 85
den vzniku členství: 7. 8. 2012 - 11. 7. 2016
od 3. 7. 2015 do 16. 8. 2018
BOHUMIL PAUKNER - předseda představenstva
Praha - Chodov, Benkova, PSČ 149 00
den vzniku členství: 27. 6. 2013 - 26. 6. 2018
den vzniku funkce: 23. 6. 2015 - 26. 6. 2018
od 3. 7. 2015 do 16. 8. 2018
Ing. JAN DVOŘÁK - člen představenstva
Bystré, Na příkopech, PSČ 569 92
den vzniku členství: 23. 6. 2015 - 19. 7. 2018
od 3. 7. 2015 do 27. 6. 2019
GŰNTER BITTENGEL - člen představenstva
Libčice nad Vltavou, Ke Studánkám, PSČ 252 66
den vzniku členství: 23. 6. 2015 - 28. 5. 2019
od 23. 6. 2015 do 16. 8. 2018
Ing. MICHAL ŠRÁMEK - člen představenstva
Praha - Žižkov, Lukášova, PSČ 130 00
den vzniku členství: 8. 3. 2011 - 8. 3. 2016
od 12. 8. 2014 do 3. 7. 2015
SVATAVA ALBRECHTOVÁ - člen představenstva
Hostivice, V Uličce, PSČ 253 01
den vzniku členství: 29. 7. 2014 - 22. 6. 2015
od 19. 12. 2013 do 23. 6. 2015
Ing. MICHAL ŠRÁMEK - místopředseda představenstva
Praha - Žižkov, Lukášova, PSČ 130 00
den vzniku členství: 8. 3. 2011
den vzniku funkce: 12. 12. 2013 - 22. 6. 2015
od 19. 12. 2013 do 3. 7. 2015
RADEK CHRASTIL - člen představenstva
Praha - Troja, Povltavská, PSČ 182 00
den vzniku členství: 28. 11. 2013 - 22. 6. 2015
od 3. 9. 2013 do 3. 7. 2015
BOHUMIL PAUKNER - člen představenstva
Praha - Chodov, Benkova, PSČ 149 00
den vzniku členství: 27. 6. 2013
od 14. 9. 2012 do 3. 9. 2013
Mgr. Kateřina Tetzeli - člen představenstva
Praha 4, Vápencová, PSČ 147 00
den vzniku členství: 7. 8. 2012 - 30. 5. 2013
od 14. 9. 2012 do 3. 7. 2015
Michal Prokeš - předseda představenstva
Mohelnice, U Brány, PSČ 789 85
den vzniku členství: 7. 8. 2012
den vzniku funkce: 7. 8. 2012 - 23. 6. 2015
od 21. 3. 2011 do 19. 12. 2013
Michal Šrámek - člen představenstva
Praha 3 - Žižkov, Lukášova, PSČ 130 00
den vzniku členství: 8. 3. 2011
den vzniku funkce: 8. 3. 2011
od 2. 11. 2009 do 17. 2. 2012
Marcel Chládek - člen představenstva
Rakovník II., nábř. T.G. Masaryka 1516, PSČ 269 01
den vzniku funkce: 3. 9. 2009
od 10. 9. 2008 do 14. 9. 2012
Martin Lafek - předseda představenstva
Praha 10 - Vršovice, Sámova 1182/21, PSČ 101 00
den vzniku členství: 4. 7. 2008 - 7. 8. 2012
den vzniku funkce: 4. 7. 2008 - 7. 8. 2012
od 10. 9. 2008 do 14. 9. 2012
Petr Voženílek - člen představenstva
Praha 2 - Vinohrady, Chodská 1141/23, PSČ 120 00
den vzniku členství: 4. 7. 2008 - 7. 8. 2012
od 10. 9. 2008 do 19. 12. 2013
Radek Chrastil - člen představenstva
Praha 8 - Troja, Povltavská 158/26, PSČ 182 00
den vzniku členství: 4. 7. 2008
od 24. 4. 2007 do 10. 9. 2008
Ing. Marek Lukáš - předseda představenstva
Praha 6 - Dejvice, Na Dionysce 1758/14, PSČ 160 00
den vzniku členství: 24. 4. 2007 - 4. 7. 2008
den vzniku funkce: 24. 4. 2007 - 4. 7. 2008
od 24. 4. 2007 do 10. 9. 2008
Josef Hájek - člen představenstva
Opava - Předměstí, Gudrichova 1570/30, PSČ 746 01
den vzniku členství: 24. 4. 2007 - 4. 7. 2008
od 24. 4. 2007 do 10. 9. 2008
Pavel Brzák - člen představenstva
Praha 6 - Vokovice, Na dlouhém lánu 295/20, PSČ 160 00
den vzniku členství: 24. 4. 2007 - 4. 7. 2008
od 23. 6. 2015
Za společnost jednají a podepisují vždy předseda představenstva společně s jedním členem představenstva.
od 12. 8. 2014 do 23. 6. 2015
Jménem společnosti jednají a podepisují vždy předseda představenstva společně s jedním členem představenstva nebo místopředseda představenstva společně s jedním členem představenstva.
od 21. 3. 2011 do 12. 8. 2014
Jménem společnosti jednají a podepisují vždy předseda představenstva společně s jedním členem představenstva.
od 24. 4. 2007 do 21. 3. 2011
J e d n á n í : Jménem společnosti jednají společně dva členové představenstva.
Dozorčí rada
od 12. 8. 2020
Ing. JAN DVOŘÁK - Předseda dozorčí rady
Praha - Vysočany, Svatošových, PSČ 190 00
den vzniku členství: 20. 7. 2018
den vzniku funkce: 25. 7. 2018
od 16. 8. 2018
Mgr. JAN ŠTANDERA - Člen dozorčí rady
Praha - Vršovice, Mexická, PSČ 101 00
den vzniku členství: 20. 7. 2018
od 16. 8. 2018
JIŘÍ BLAŽEK - Člen dozorčí rady
Praha - Háje, Hekrova, PSČ 149 00
den vzniku členství: 20. 7. 2018
od 16. 8. 2018 do 12. 8. 2020
Ing. JAN DVOŘÁK - Předseda dozorčí rady
Bystré, Na příkopech, PSČ 569 92
den vzniku členství: 20. 7. 2018
den vzniku funkce: 25. 7. 2018
od 26. 4. 2016 do 16. 8. 2018
JIŘÍ BLAŽEK - Předseda dozorčí rady
Praha - Háje, Hekrova, PSČ 149 00
den vzniku členství: 29. 11. 2013 - 20. 7. 2018
den vzniku funkce: 15. 3. 2016 - 20. 7. 2018
od 26. 4. 2016 do 16. 8. 2018
Ing. HELENA BÍLKOVÁ - Místopředsedkyně dozorčí rady
Kladno - Kročehlavy, Vaníčkova, PSČ 272 01
den vzniku členství: 29. 7. 2014 - 20. 7. 2018
den vzniku funkce: 15. 3. 2016 - 20. 7. 2018
od 26. 4. 2016 do 16. 8. 2018
PETER KRÁL - Člen dozorčí rady
Praha - Žižkov, Jilmová, PSČ 130 00
den vzniku členství: 15. 3. 2016 - 20. 7. 2018
od 12. 8. 2014 do 26. 4. 2016
Ing. HELENA BÍLKOVÁ - člen dozorčí rady
Kladno - Kročehlavy, Vaníčkova, PSČ 272 01
den vzniku členství: 29. 7. 2014
od 12. 8. 2014 do 26. 4. 2016
-
od 19. 12. 2013 do 12. 8. 2014
SVATAVA ALBRECHTOVÁ - člen dozorčí rady
Hostivice, V Uličce, PSČ 253 01
den vzniku členství: 28. 11. 2013 - 28. 7. 2014
od 19. 12. 2013 do 26. 4. 2016
PAVEL PAVLÁTKA - předseda dozorčí rady
Hluboká nad Vltavou, Husova, PSČ 373 41
den vzniku členství: 27. 6. 2013 - 15. 3. 2016
den vzniku funkce: 12. 12. 2013 - 15. 3. 2016
od 19. 12. 2013 do 26. 4. 2016
JIŘÍ BLAŽEK - místopředseda dozorčí rady
Praha - Háje, Hekrova, PSČ 149 00
den vzniku členství: 29. 11. 2013
den vzniku funkce: 12. 12. 2013 - 15. 3. 2016
od 27. 9. 2013 do 19. 12. 2013
SVATAVA ALBRECHTOVÁ - člen dozorčí rady
Hostivice, V Uličce, PSČ 253 01
den vzniku členství: 4. 7. 2008 - 28. 7. 2014
od 3. 9. 2013 do 19. 12. 2013
PAVEL PAVLÁTKA - člen dozorčí rady
Hluboká nad Vltavou, Husova, PSČ 373 41
den vzniku členství: 27. 6. 2013
od 31. 5. 2013 do 19. 12. 2013
JUDr. JINDŘICH RAJCHL - předseda dozorčí rady
Hradec Králové - Nový Hradec Králové, Mužíkova, PSČ 500 08
den vzniku členství: 4. 7. 2008 - 28. 11. 2013
den vzniku funkce: 4. 7. 2008 - 28. 11. 2013
od 17. 2. 2012 do 3. 9. 2013
Petr Maňák - člen dozorčí rady
Praha 3 - Vinohrady, Votická
den vzniku členství: 24. 1. 2012 - 27. 6. 2013
od 21. 3. 2011 do 17. 2. 2012
Patrik Tomšů - člen dozorčí rady
Hostivice, Sadová, PSČ 253 01
den vzniku členství: 8. 3. 2011 - 24. 1. 2012
den vzniku funkce: 8. 3. 2011
od 10. 9. 2008 do 21. 3. 2011
Miloslav Jícha - člen dozorčí rady
Praha 9 - Střížkov, Českolipská 392/4, PSČ 190 00
den vzniku členství: 4. 7. 2008
od 10. 9. 2008 do 31. 5. 2013
JUDr. Jindřich Rajchl - předseda dozorčí rady
Hradec Králové 8, Mužíkova 1252, PSČ 500 08
den vzniku členství: 4. 7. 2008 - 28. 11. 2013
den vzniku funkce: 4. 7. 2008 - 28. 11. 2013
od 10. 9. 2008 do 27. 9. 2013
Svatava Albrechtová - člen dozorčí rady
Hostivice, V Uličce 1476, PSČ 253 01
den vzniku členství: 4. 7. 2008 - 28. 7. 2014
od 24. 4. 2007 do 10. 9. 2008
Pavel Nečásek - předseda dozorčí rady
Praha 6 - Vokovice, Arabská 569/8, PSČ 160 00
den vzniku členství: 24. 4. 2007 - 4. 7. 2008
den vzniku funkce: 24. 4. 2007 - 4. 7. 2008
od 24. 4. 2007 do 10. 9. 2008
Jiří Blažek - člen dozorčí rady
Praha 4 - Háje, Hekrova 851/6, PSČ 149 00
den vzniku členství: 24. 4. 2007 - 4. 7. 2008
od 24. 4. 2007 do 10. 9. 2008
Radek Zavřel - člen dozorčí rady
Praha 10 - Uhříněves, Nové Náměstí 1257/9, PSČ 100 00
den vzniku členství: 24. 4. 2007 - 4. 7. 2008
Hodnocení firmy
+277
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Technické normy budou zdarma, podnikatelé ušetří

18. 9. 2020 | | Petr Kučera

Technické normy budou zdarma, podnikatelé ušetří

Veřejnost získá bezplatný přístup k závazným technickým normám. Rozhodli o tom poslanci na návrh Pirátů. Elektrikáři, stavaři a další živnostníci tak mohou ušetřit tisíce korun ročně na poplatcích.

Banky zpřísnily úvěry pro firmy. Někomu nepůjčí vůbec

18. 9. 2020 | | Jiří Hovorka

Banky zpřísnily úvěry pro firmy. Někomu nepůjčí vůbec

Banky jsou při poskytování podnikatelských úvěrů výrazněji opatrnější. Ukazují to zkušenosti finanční skupiny SFG Holding, která pomáhá firmám zajistit bankovní financování investic do nemovitostí, developmentu, podnikání a startupů.

Končí prodloužený termín pro přehledy OSVČ

17. 9. 2020 | | Jiří Hovorka

Končí prodloužený termín pro přehledy OSVČ

V pátek končí prodloužený termín, do kterého musí osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) odevzdat přehledy sociálního a zdravotního pojištění za rok 2019.

Omezení Airbnb: Jak má vypadat, až se vrátí turisté?

17. 9. 2020 | | Veronika Hejná | 5 komentářů

Omezení Airbnb: Jak má vypadat, až se vrátí turisté?

Hlasy kritiků „platforem pro sdílené ubytování“ sílí. Ve hře je hned několik návrhů na regulaci.

Dodávka na každý den. Multivan vydá za tři auta, ukázal test

17. 9. 2020 | | Vojtěch Dobeš

Dodávka na každý den. Multivan vydá za tři auta, ukázal test

Pro mnoho lidí je Volkswagen Transporter synonymem dodávky. Nedávno na trh dorazil facelift jeho šesté generace, označovaný jako T6.1. Vyzkoušeli jsem ho v bohatě vybavené variantě Multivan. Jaká je dodávka v roli osobního auta?

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Czech Exchange 2 680,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 685,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 695,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 743,90 Kč
ČSOB 2 743,90 Kč
Expobank CZ 2 749,10 Kč
Komerční banka 2 752,03 Kč
Česká spořitelna 2 768,00 Kč
Raiffeisenbank 2 796,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 809,00 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 778 436 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Ester Ledecká

Ester Ledecká

- sportovkyně, olympijská vítězka

+117
+
-
2.Vladimír Franz

Vladimír Franz

- výtvarník, bývalý kandidát na prezidenta

-58
+
-
3.Roman Berbr

Roman Berbr

- fotbalový funkcionář

-69
+
-
4.Simona Janoušková

Simona Janoušková

– podnikatelka a manželka Romana Janouška, která se nerada fotí

-97
+
-
5.Viktor Kožený

Viktor Kožený

- mezinárodně stíhaný podnikatel

-170
+
-

Články na Heroine.cz

Chcete mít ve skříni šaty od českého návrháře? Kde začít a jak se neztratit na módní scéně

Chcete mít ve skříni šaty od českého návrháře? Kde začít a jak se neztratit na módní scéně

Už dávno neplatí, že autorská móda přímo od návrháře musí být drahá, a zároveň pro ženy...více

Užít si sama sebe. Proč se téměř nebavíme o ženské masturbaci?

Užít si sama sebe. Proč se téměř nebavíme o ženské masturbaci?

Můžu si sama sebe užít? Můžu. Chci o tom mluvit? Chci, nebo možná nechci. Musím o tom...více

Deprese a vyhoření můžou potkat každého. Nezlehčujte je, často jde o čas

Deprese a vyhoření můžou potkat každého. Nezlehčujte je, často jde o čas

Lenka Krákorová je zdravá devětatřicetiletá žena, která dělá práci snů na manažerské pozici....více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Kde platit sociální a zdravotnípojištění
Poradna > Daně > Pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění > Kde platit sociální a zdravotnípojištění

Otázka: Dobrý den, ráda bych se zeptala na platbu sociálního a zdravotního pojištění v případě, kdy jsem nastoupila od 1.9. k pojišťovně na smlouvu o obchodním zastoupení a pomoci při správě. Bylo mi řečeno,...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services