MOJE AMBULANCE a.s., IČO: 27798941 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti MOJE AMBULANCE a.s. Údaje byly staženy 26. 7. 2021 z datové služby justice.cz dle IČO 27798941. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 27798941 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu26. 4. 2007
Obchodní firma
od 26. 4. 2007

MOJE AMBULANCE a.s.

Prověřit exekuceVizibilita firmy
Adresa sídla
od 20. 3. 2014
Kraj: Moravskoslezský kraj
Okres: Ostrava-město
Obec: Ostrava
Část obce: Moravská Ostrava
Ulice: Vítkovická
Adresní místo: Vítkovická 3077/16
PSČ: 70200
od 5. 9. 2007 do 20. 3. 2014
Ostrava, Vítkovická 3077/16, PSČ 702 00
od 26. 4. 2007 do 5. 9. 2007
Ostrava, Mírové náměstí 519/3d, PSČ 703 00
IČO
od 26. 4. 2007

27798941

DIČ

CZ27798941

Identifikátor datové schránky:6xge8xc
Právní forma
od 26. 4. 2007
Akciová společnost
Spisová značka3229 B, Krajský soud v Ostravě
Předmět podnikání
od 7. 12. 2011
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 5. 9. 2007
- nestátní ambulantní zdravotnické zařízení: ambulance praktického lékaře pro dospělé
od 26. 4. 2007
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících jejich řádný provoz
Ostatní skutečnosti
od 3. 9. 2020
- Na základě Projektu fúze sloučením ze dne 23. 3. 2020 přešlo na obchodní společnost MOJE AMBULANCE a.s., se sídlem Vítkovická 3077/16, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 277 98 941, jako Nástupnickou společnost, veškeré jmění obchodní společnosti MOJE A MBULANCE Pardubice s.r.o., se sídlem nám. Svobody 527, Lyžbice, 739 61 Třinec, identifikační číslo 054 57 572, jako Zanikající společnosti, která zanikla bez likvidace.
od 1. 9. 2020
- Na základě projektu fúze sloučením ze dne 17. 7. 2020 přešlo na obchodní společnost MOJE AMBULANCE a.s., se sídlem Vítkovická 3077/16, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 277 98 941, jako nástupnickou společnost, veškeré jmění obchodní společnosti MOJE A MBULANCE České Budějovice s.r.o., se sídlem nám. Svobody 527, Lyžbice, 739 61 Třinec, identifikační číslo 038 55 325, jako zanikající společnosti.
od 1. 5. 2020 do 3. 9. 2020
- Na základě Projektu fúze sloučením ze dne 23. 3. 2020 přešlo na obchodní společnost MOJE AMBULANCE a.s., jako Nástupnickou společnost, veškeré jmění obchodní společnosti MOJE AMBULANCE Pardubice s.r.o., se sídlem nám. Svobody 527, Lyžbice, 739 61 Třinec, identifikační číslo 054 57 572, jako Zanikající společnosti, která zanikla bez likvidace.
od 17. 8. 2015 do 25. 4. 2016
- Valná hromada společnosti MOJE AMBULANCE a.s. přijala dne 1. 6. 2015 následující rozhodnutí: 1. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, a to peněžitým vkladem o částku 1,500.000,- Kč (slovy: jeden milion pět set tisíc korun českých) na 81.500.000,- Kč, (slovy: osmdesát jedna milionů pět set tisíc korun českých); upisování nad nebo pod n avrhovanou částku se nepřipouští; 2. Druh - akcie prioritní, počet emitovaných akcií 3, forma - akcie na jméno, jmenovitá hodnota 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc kroun českých), které lze upsat bez využití přednostního práva; s každou novou akcií bude spojeno při hlasování na valné hro madě 5 hlasů; navrhnovaná výše emisního kursu upisovaných akcií bude shodná s jejich jmenovitou hodnotou; 3. Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům, kterými jsou: - Aleš Kotásek, nar. 1.4.1074, Havířov, Životice, K Přehradě 326/8, PSČ 736 01, upíše 2 (slovy: dva) kusy prioritních akcií, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých), tj. celkem ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jede n milion korun českých); navrhovaná výše emisního kursu upisovaných akcií bude shodná s jejich jmenovitou hodnotou; - Ing. Ivan Frömmer, nar. 29.11.1961, Třinec, Lyžbice, Na Vyhlídce 1096, PSČ 739 61, upíše 1 (slovy: jeden) kus prioritní akcie, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých), tj. celkem ve výši 500.000,- Kč (slovy: pě t set tisíc korun českých); navrhovaná výše emisního kursu upisovaných akcií bude shodná s jejich jmenovitou hodnotou. 4. Lhůta pro upsání akcií začíná běžet zájemcům ode dne přijetí tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitáu a smlouvu o upsání akcií jsou povinni uzavřít ve lhůtě 30 (třiceti) dnů; 5. Místo pro upsání akcií se stanoví na adrese Třinec, Lyžbice, náměstí Svobody 527, PSČ 739 61; 6. Zájemce Aleš Kotásek, nar. 1.4.1974, Havířov, Životice, K Přehradě 326/8, PSČ 736 01, splatí emisní kurs upsaných akcií peněžitým vkladem ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne uzavření smlouvy o up sání akcií, a to na účet společnosti č. 35-9127xxxx; 7. Zájemce Ing. Ivan Frömmer, nar. 29.11.1961, Třinec, Lyžbice, Na Vyhlídce 1096, PSČ 739 61, splatí emisní kurs upsaných akcií peněžitým vkladem ve výši 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, a to na účet společnosti č. 35-9127xxxx.
od 23. 4. 2015
- V důsledku vnitrostátní fúze sloučením společnosti MOJE AMBULANCE a.s., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Vítkovická 3077/16, PSČ 702 00, IČ 277 98 941, jakožto nástupnické společnosti, a společnosti MA transfer SPV, a.s., se sídlem Třinec, Lyžbice, ná m. Svobody 527, PSČ 739 61, IČ 029 01 765, jakožto zanikající společnosti, přešlo jmění společnosti MA transfer SPV, a.s. na společnost MOJE AMBULANCE a.s.
od 3. 12. 2008 do 15. 12. 2008
- Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu akciové společnosti, který v současné době činí 50.000.000,-Kč (slovy: padesátmilionů korun českých), zcela splaceného, peněžitým vkladem o částku 30.000.000,-Kč (slovy: třicetmilionů korun českých). Po zápisu zvýšení základního kapitálu o uvedenou částku bude základní kapitál akciové společnosti činit 80.000.000,-Kč (slovy: osmdesátmilionů korun českých). Upisování akcií nad částku 30.000.000,-Kč (slovy: třicetmilionů korun českých) se nepřipouští. Možn ost započtení peněžité pohledávky akcionáře vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 300 ks kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,-Kč (slovy: jednostotisíc korun českých) v listinné podobě. S nově vydanými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi ji ž vydanými. Všechny nové akcie, tj. 300 ks kmenových akcií na majitele, ve jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,-Kč (slovy: jednostotisíc korun českých) v listinné podobě, které nebyly upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty určitému zájemci, kterým je pan MUDr. Marek Potysz, r.č. xxxx, Třinec, Lyžbice, Rybářská 1302, PSČ 739 61 (dále jen "upisovatel"). Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí 100.000,-Kč (slovy: jednostotisíc korun českých) za jednu akcií. Emisní kurs všech nově upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem. Všechny nové akcie lze upsat v sídle společnosti Ostrava, Moravská Ostrava, Vítkovická 3077/16, PSČ 702 00. Upisování akcií bude provedeno ve smlouvě o upsání akcií, kterou zájemce - upisovatel uzavře se společností MOJE AMBULANCE a.s. Smlouva musí být se psána písemně a podpisy na ní úředně ověřeny. Představenstvo společnosti MOJE AMBULANCE a.s. vypracuje návrh smlouvy o upsání akcií a doručí jej upisovateli společně s oznámením počátku běhu lhůty pro upisování akcií ve lhůtě čtrnácti dnů od právní moci u snesení příslušného soudu, kterým bude povolen zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta k uzavření smlouvy o upsání akcií činí čtrnáct dnů počínaje dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií upisovateli. Upisovatel je povinen ve lhůtě třiceti dnů od upsání akcií, tj. od uzavření smlouvy o upsání akcií, splatit 100% emisního kursu upsaných akcií, představující peněžitý vklad celkem ve výši 30.000.000,-Kč (třicetmilionů korun českých), a to na zvláštní účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., č. účtu: 43-669xxxx.
od 26. 11. 2007
- Smlouvou o prodeji podniku ze dne 27.8.2007, uzavřené mezi prodávající MUDr. Dagmar Bečicovou, místem podnikání Ostrava, Sirotčí 58/46, PSČ 703 00, IČ: 623 32 074, a kupující společností MOJE AMBULANCE a.s., byl převeden podnik - ambulance praktického lék aře v Ostravě-Vítkovicích, Sirotčí 58/46, PSČ 703 00. Smlouvou o prodeji podniku ze dne 21.9.2007, uzavřené mezi prodávající MUDr. Marií Stopovou, místem podnikání Ostrava, Suchardova 1, PSČ: 702 00, IČ: 484 31 672, a kupující společností MOJE AMBULANCE a.s., byl převeden podnik ambulance - praktického lékař e v Ostravě 1, ul. Suchardova 1, PSČ 702 00.
od 31. 10. 2007 do 26. 11. 2007
- Jediný akcionář schvaluje zvýšení základního kapitálu akciové společnosti, který v současné době činí 5.000.000,-Kč (slovy: pětmilionů korun českých), zcela splaceného, peněžitým vkladem o částku 45.000.000,-Kč (slovy: čtyřicetpětmilionů korun českých). Po zápisu zvýšení základního kapitálu o uvedenou částku bude základní kapitál akciové společnosti činit 50.000.000,-Kč (slovy: padesátmilionů korun českých). Upisování akcií nad částku 45.000.000,-Kč se nepřipouští. Možnost započtení peněžité pohledávky a kcionáře na splacení emisního kurzu se nepřipouští.
od 31. 10. 2007 do 26. 11. 2007
- Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 450 ks kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,-Kč (slovy: jednostotisíc korun českých) v listinné podobě. S nově vydanými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi ji ž vydanými.
od 31. 10. 2007 do 26. 11. 2007
- Stávající akcionář má přednostní právo na upisování akcií v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti. Všechny nové akcie, tj. 450 ks kmenových akcií na majitele , ve jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,-Kč (slovy: jednostotisíc korun českýc h), v listinné podobě, bude upsáno jediným akcionářem MUDr. Markem Potyszem, r.č. xxxx, Třinec, Lyžbice, Rybářská 1302, PSČ 739 61 (dále je "upisovatel"). Upisovatel je oprávněn na jednu jím dosud vlastněnou akcii upsat 9 ks nových kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,-Kč (slovy: jednostotisíc korun českých).
od 31. 10. 2007 do 26. 11. 2007
- Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí 100.000,-Kč (slovy: jednostotisíc korun českých) za jednu akcii. Emisní kurs všech nově upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem.
od 31. 10. 2007 do 26. 11. 2007
- Všechny nové akcie lze upsat v sídle společnosti Ostrava, Moravská Ostrava, Vítkovická 3077/16, PSČ 702 00. Upisování akcií bude provedeno ve smlouvě o upsání akcií, kterou upisovatel uzavře se společností MOJE AMBULANCE a.s. Smlouva musí být sepsána píse mně a podpisy na ní úředně ověřeny. Představenstvo společnosti MOJE AMBULANCE a.s. vypracuje návrh smlouvy o upsání akcií a doručí jej akcionáři ve lhůtě čtrnácti dnů od právní moci usnesení příslušného soudu , kterým bude povolen zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta k uzavření smlouvy o upsání akcií se stanoví v délce čtrnácti dnů od jejího doručení upisovateli.
od 31. 10. 2007 do 26. 11. 2007
- Upisovatel je povinen ve lhůtě třiceti dnů od upsání akcií, tj. od uzavření smlouvy o upsání akcií, splatit 100 % emisního kursu upsaných akcií, představující peněžitý vklad celkem ve výši 45.000.000,-Kč (čtyřicetpětmilionů korun českých) , a to na zvlášt ní účet společnosti vedený u Komerční banky , a.s., č. účtu: 43-669xxxx.
Kapitál
od 17. 8. 2015
Základní kapitál 81 500 000 Kč, splaceno 100 %.
od 15. 12. 2008 do 17. 8. 2015
Základní kapitál 80 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 26. 11. 2007 do 15. 12. 2008
Základní kapitál 50 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 26. 4. 2007 do 26. 11. 2007
Základní kapitál 5 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 10. 8. 2016
Kmenové akcie na jméno 100 000, počet akcií: 815 v listinné podobě.
od 17. 8. 2015 do 10. 8. 2016
Prioritní akcie na jméno 500 000, počet akcií: 3 v listinné podobě.
od 17. 8. 2015 do 10. 8. 2016
K převodu prioritních akcií je nutný předchozí souhlas valné hromady, přičemž smlouva o převodu akcií nenabude účinnosti dříve, než valná hromada udělí souhlas s převodem.
od 24. 3. 2014 do 10. 8. 2016
Kmenové akcie na jméno 100 000, počet akcií: 800 v listinné podobě.
od 15. 12. 2008 do 24. 3. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 800 v listinné podobě.
od 26. 11. 2007 do 15. 12. 2008
Akcie na majitele err, počet akcií: 500 v listinné podobě.
od 26. 4. 2007 do 26. 11. 2007
Akcie na majitele err, počet akcií: 50 v listinné podobě.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 8. 6. 2020
Mgr., Bc. PETR ŽIŽKA - člen představenstva
Havířov - Město, Karvinská, PSČ 736 01
den vzniku členství: 1. 6. 2020
od 14. 12. 2018
MUDr. KAREL LUKEŠ, MBA - předseda představenstva
Soběšovice, , PSČ 739 38
den vzniku členství: 1. 12. 2018
den vzniku funkce: 1. 12. 2018
od 14. 12. 2018 do 8. 6. 2020
Mgr. PETRA KÁROVÁ - člen představenstva
Sokoleč, Poděbradská, PSČ 290 01
den vzniku členství: 11. 4. 2016 - 31. 5. 2020
od 31. 7. 2018
Ing. LENKA LANÍKOVÁ - člen představenstva
Frýdek-Místek - Místek, Vojtěcha Martínka, PSČ 738 01
den vzniku členství: 31. 5. 2018
od 25. 4. 2016 do 31. 7. 2018
Ing. LENKA LANÍKOVÁ - člen představenstva
Frýdek-Místek - Místek, Vojtěcha Martínka, PSČ 738 01
den vzniku členství: 3. 6. 2013 - 31. 5. 2018
od 25. 4. 2016 do 14. 12. 2018
Mgr. PETRA KÁROVÁ - předseda představenstva
Sokoleč, Poděbradská, PSČ 290 01
den vzniku členství: 11. 4. 2016
den vzniku funkce: 11. 4. 2016 - 30. 11. 2018
od 25. 4. 2016 do 14. 12. 2018
Ing. ROMAN KUPIEC - člen představenstva
Bystřice, , PSČ 739 95
den vzniku členství: 11. 4. 2016 - 30. 11. 2018
od 14. 8. 2013 do 25. 4. 2016
LENKA LANÍKOVÁ - předseda představenstva
Frýdek-Místek - Místek, Vojtěcha Martínka, PSČ 738 01
den vzniku členství: 3. 6. 2013
den vzniku funkce: 3. 6. 2013 - 11. 4. 2016
od 14. 8. 2013 do 25. 4. 2016
DAVID LAŠTŮVKA - člen představenstva
Bystřice, , PSČ 739 95
den vzniku členství: 3. 6. 2013 - 11. 4. 2016
od 14. 8. 2013 do 25. 4. 2016
MARCEL KOTÁSEK - člen představenstva
Vřesina, Hřbitovní, PSČ 742 85
den vzniku členství: 3. 6. 2013 - 11. 4. 2016
od 6. 2. 2012 do 14. 8. 2013
Ing. Marcel Kotásek - člen představenstva
Vřesina, Hřbitovní 824, PSČ 742 85
den vzniku členství: 12. 2. 2010 - 12. 5. 2013
od 1. 3. 2010 do 6. 2. 2012
Ing. Marcel Kotásek - člen představenstva
Ostrava - Poruba, Otakara Jeremiáše 1930/8, PSČ 708 00
den vzniku členství: 12. 2. 2010
od 1. 3. 2010 do 14. 8. 2013
Ing. Lenka Laníková - předseda představenstva
Frýdek-Místek - Místek, Vojtěcha Martínka 1994, PSČ 738 01
den vzniku členství: 12. 2. 2010 - 12. 5. 2013
den vzniku funkce: 12. 2. 2010 - 12. 5. 2013
od 1. 3. 2010 do 14. 8. 2013
Ing. David Laštůvka - člen představenstva
Bystřice, 1381, PSČ 739 95
den vzniku členství: 12. 2. 2010 - 12. 5. 2013
od 5. 9. 2007 do 1. 3. 2010
Ing. Lenka Laníková - člen představenstva
Frýdek-Místek - Místek, Vojtěcha Martínka 1994, PSČ 738 01
den vzniku členství: 3. 9. 2007 - 12. 2. 2010
od 26. 4. 2007 do 5. 9. 2007
Renata Balcarová - člen představenstva
Hlučín, Malánky 1153/25, PSČ 748 01
den vzniku členství: 26. 4. 2007 - 3. 9. 2007
od 26. 4. 2007 do 1. 3. 2010
MUDr. Marek Potysz - předseda představenstva
Třinec - Lyžbice, Rybářská 1302, PSČ 739 61
den vzniku členství: 26. 4. 2007 - 12. 2. 2010
den vzniku funkce: 26. 4. 2007 - 12. 2. 2010
od 26. 4. 2007 do 1. 3. 2010
Ivan Frömmer - člen představenstva
Třinec, Na Vyhlídce 1096, PSČ 739 61
den vzniku členství: 26. 4. 2007 - 12. 2. 2010
od 23. 4. 2015
Společnost zastupuje ve všech věcech člen představenstva samostatně.
od 5. 9. 2007 do 23. 4. 2015
J e d n á n í : Statutárním orgánem společnosti je představenstvo. Jménem společnosti jedná každý člen představenstva samostatně.
od 26. 4. 2007 do 5. 9. 2007
Jednání: Jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně a nebo dva členové představenstva společně.
Dozorčí rada
od 8. 6. 2020
Mgr. PETRA KÁROVÁ - člen dozorčí rady
Sokoleč, Poděbradská, PSČ 290 01
den vzniku členství: 1. 6. 2020
od 4. 6. 2019 do 8. 6. 2020
Mgr. PETR ŽIŽKA - člen dozorčí rady
Havířov - Město, Karvinská, PSČ 736 01
den vzniku členství: 15. 5. 2019 - 31. 5. 2020
od 31. 7. 2018
MUDr. MAREK POTYSZ - předseda dozorčí rady
Třinec - Lyžbice, Rybářská, PSČ 739 61
den vzniku členství: 31. 5. 2018
den vzniku funkce: 31. 5. 2018
od 25. 4. 2016
Ing. MARCEL KOTÁSEK - člen dozorčí rady
Vřesina, Hřbitovní, PSČ 742 85
den vzniku členství: 11. 4. 2016
od 17. 8. 2015 do 25. 4. 2016
Ing. ROMAN KUPIEC - člen dozorčí rady
Bystřice, , PSČ 739 95
den vzniku členství: 15. 4. 2015 - 11. 4. 2016
od 17. 8. 2015 do 4. 6. 2019
Ing. URSZULA FOLTYNOVÁ - člen dozorčí rady
Třinec - Oldřichovice, , PSČ 739 61
den vzniku členství: 15. 4. 2015 - 15. 5. 2019
od 25. 2. 2015 do 17. 8. 2015
MUDr. JIŘÍ ŠOUKAL - člen dozorčí rady
Tovačov - Tovačov I-Město, Zvolenov, PSČ 751 01
den vzniku členství: 11. 6. 2012 - 15. 4. 2015
od 20. 3. 2014 do 25. 2. 2015
MUDr. JIŘÍ ŠOUKAL - člen dozorčí rady
Tovačov - Tovačov I-Město, Podzámčí, PSČ 751 01
den vzniku členství: 11. 6. 2012
od 20. 3. 2014 do 17. 8. 2015
VĚRA NAJBRTOVÁ - člen dozorčí rady
Paskov, Mírová, PSČ 739 21
den vzniku členství: 25. 4. 2009 - 25. 7. 2012
od 14. 8. 2013 do 31. 7. 2018
MAREK POTYSZ - předseda dozorčí rady
Třinec - Lyžbice, Rybářská, PSČ 739 61
den vzniku členství: 3. 6. 2013 - 31. 5. 2018
den vzniku funkce: 3. 6. 2013 - 31. 5. 2018
od 10. 7. 2012 do 20. 3. 2014
MUDr. Jiří Šoukal - člen dozorčí rady
Tovačov, Podzámčí, PSČ 751 01
den vzniku členství: 11. 6. 2012
od 1. 3. 2010 do 10. 7. 2012
Ing. Ivan Frömmer - člen dozorčí rady
Třinec, Na Vyhlídce 1096, PSČ 739 61
den vzniku členství: 12. 2. 2010 - 11. 6. 2012
od 1. 3. 2010 do 14. 8. 2013
MUDr. Marek Potysz - předseda dozorčí rady
Třinec - Lyžbice, Rybářská 1302, PSČ 739 61
den vzniku členství: 12. 2. 2010 - 12. 5. 2013
den vzniku funkce: 12. 2. 2010 - 12. 5. 2013
od 17. 6. 2009 do 1. 3. 2010
Ing. David Laštůvka - předseda dozorčí rady
Bystřice, 1381, PSČ 739 95
den vzniku členství: 22. 11. 2008 - 12. 2. 2010
den vzniku funkce: 4. 5. 2009 - 12. 2. 2010
od 17. 6. 2009 do 20. 3. 2014
Věra Najbrtová - člen dozorčí rady
Paskov, Mírová 503, PSČ 739 21
den vzniku členství: 25. 4. 2009
od 3. 12. 2008 do 17. 6. 2009
Ing. David Laštůvka - člen dozorčí rady
Třinec - Lyžbice, Beskydská 699, PSČ 739 61
den vzniku členství: 22. 11. 2008
od 3. 12. 2008 do 1. 3. 2010
Ing. Marcel Kotásek - člen dozorčí rady
Ostrava - Poruba, Otakara Jeremiáše 1930/8, PSČ 708 00
den vzniku členství: 22. 11. 2008 - 12. 2. 2010
od 26. 4. 2007 do 3. 12. 2008
MUDr. Roman Bezděk - člen dozorčí rady
Nový Jičín, Jičínská 275, PSČ 741 01
den vzniku členství: 26. 4. 2007 - 22. 11. 2008
od 26. 4. 2007 do 3. 12. 2008
Lada Hrbáčová - člen dozorčí rady
Bílovec, U Střelnice 7, PSČ 743 01
den vzniku členství: 26. 4. 2007 - 22. 11. 2008
od 26. 4. 2007 do 17. 6. 2009
MUDr. Marie Manoušková - předseda dozorčí rady
Ostrava - Stará Bělá, Lyčkova 1137/14, PSČ 724 00
den vzniku členství: 26. 4. 2007 - 26. 4. 2008
den vzniku funkce: 26. 4. 2007 - 26. 4. 2008
Akcionáři
od 16. 2. 2017
Potysz health, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., IČO: 04988400
Třinec - Lyžbice, nám. Svobody, PSČ 739 61
od 16. 2. 2017
- jednající na účet podfondu První podfond, Potysz health, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
od 12. 2. 2017 do 16. 2. 2017
Potysz health, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., IČO: 04988400
Třinec - Lyžbice, nám. Svobody, PSČ 739 61
od 9. 2. 2017 do 12. 2. 2017
Potysz health, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., jednající na účet podfondu První podfond, Potysz health, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., IČO: 04988400
Třinec - Lyžbice, nám. Svobody, PSČ 739 61
Hodnocení firmy
-48
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Jan  Hrušínský
+
-
Miloš Knor

Miloš Knor

- moderátor, bavič

+4

+
-
Aleš Zavoral

Aleš Zavoral

- zakladatel Alza.cz

+1

+
-
Jiří Král

Jiří Král

- bývalý youtuber

-36

+
-
František Chvalovský

František Chvalovský

- podnikatel a kontroverzní fotbalový funkcionář

-126

+
-
Karel Janeček

Karel Janeček

- miliardář, bojovník s korupcí

-139

+
-

A tohle už jste četli?

Držte si cashflow! Tok peněz zrychluje

Držte si cashflow! Tok peněz zrychluje

Nejistota, výpadky dodávek, rostoucí inflace, ale i ekonomický růst nutí mnohé firmy k přehodnocení svých byznysových modelů. Průměrná splatnost faktur se prodlužuje, což může narušit cashflow především menších firem. Jak na to nedoplatit?

Pomáhá léčit lidi, na své dluhy ale nestačí. Jak z toho ven?

Pomáhá léčit lidi, na své dluhy ale nestačí. Jak z toho ven?

Zdálo by se, že kdo podniká ve farmacii, nemůže se mít špatně. Zvlášť v době, kdy svět ochromila pandemie. Příběh lékárníka Pavla Veselého, jednoho z protagonistů pořadu Krotitelů dluhů, ale ukázal, že skutečnost je jiná. Finanční problémy mu pomáhal řešit Daniel Šobáň z Partners.

Smlouvu potvrdíte jako heslo do banky. Startuje Sign

Smlouvu potvrdíte jako heslo do banky. Startuje Sign

Lidé dostanou jednodušší a levnější alternativu ke klasickému digitálnímu podpisu – takzvanému kvalifikovanému certifikátu. Novinka staví na bankovní identitě.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  14 681 295 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Co nás čeká na podzim? Stačí se podívat do Ameriky…

Co nás čeká na podzim? Stačí se podívat do Ameriky…

České zpravodajství v minulých týdnech plnily v souvislosti s USA hlavně novinky kolem zpackané evakuace...

Nemůžu mít sex. Příběh ženy s vaginismem

Nemůžu mít sex. Příběh ženy s vaginismem

Bolestivý nebo nemožný průnik penisu, prstu nebo jakéhokoliv předmětu do vagíny, a to navzdory výslovnému...

Partners Financial Services