ČPL - český podnikatelský leasing, a.s., IČO: 27799719 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti ČPL - český podnikatelský leasing, a.s. Údaje byly staženy 4. 4. 2023 z datové služby justice.cz dle IČO 27799719. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 27799719 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu9. 5. 2007
Obchodní firma
od 9. 5. 2007

ČPL - český podnikatelský leasing, a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 9. 5. 2007 do 23. 4. 2014
Ostrava, Velká 2984/23, PSČ 702 00
IČO
od 9. 5. 2007

27799719

DIČ

CZ27799719

Identifikátor datové schránky:hthdmiq
Právní forma
od 9. 5. 2007
Akciová společnost
Spisová značka3232 B, Krajský soud v Ostravě
Předmět podnikání
od 13. 4. 2010
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 9. 5. 2007 do 13. 4. 2010
- Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 9. 5. 2007 do 13. 4. 2010
- Pronájem a půjčování věcí movitých
od 9. 5. 2007 do 13. 4. 2010
- Zprostředkování obchodu a služeb
od 9. 5. 2007 do 13. 4. 2010
- Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
Ostatní skutečnosti
od 30. 9. 2014 do 6. 11. 2014
- Rozhodnutí o snížení základního kapitálu ze dne 18.9.2014: (i) Důvodem a účelem snížení základního kapitálu je úhrada dosažené ztráty hospodaření Společnosti a s tím související úprava vlastního kapitálu Společnosti; (ii) Základní kapitál se snižuje o částku ve výši 48.000.000,- Kč (slovy: čtyřicet osm milionů korun českých), tedy z původní výše základního kapitálu 50.000.000,- Kč (slovy: padesát milionů korun českých) na novou výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých); (iii) Snížení základního kapitálu bude provedeno poměrným snížením jmenovité hodnoty u všech 500 (slovy: pěti set) kusů akcií Společnosti o částku ve výši 96.000,- Kč (slovy: devadesát šest tisíc korun českých), tedy z původní výše jmenovité hodnoty každé jedné akcie ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) na novou výši jmenovité hodnoty každé jedné akcie 4.000,- Kč (slovy: čtyři tisíce korun českých) (iv) Celá částka odpovídající rozsahu snížení základního kapitálu ve výši 48.000.000,- Kč (slovy: čtyřicet osm milionů korun českých) bude použita výlučně za účelem úhrady ztráty Společnosti; (v) Lhůta pro předložení akcií k výměně za akcie s nižší jmenovitou hodnotou činí 60 (slovy: šedesát) dnů ode dne nabytí právní moci zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 4. 9. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 4. 9. 2014 do 6. 11. 2014
- Počet členů statutárního orgánu: 1
od 4. 9. 2014 do 6. 11. 2014
- Počet členů dozorčí rady: 1
od 23. 4. 2014 do 4. 9. 2014
- Počet členů statutárního orgánu: 3
od 8. 7. 2008 do 7. 8. 2008
- Rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 27.6.2008 o zvýšení základního kapitálu: a) Jediný akcionář rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti obchodní společnosti ČPL ? český podnikatelský leasing, a.s. se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Velká 2984/23, PSČ 702 00, identifikační číslo: 277 99 719, zapsané v obchodním rejstř íku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 3232 (dále též jen ?Společnost?) ze stávající výše 20.000.000,- Kč (slovy: dvacetmilionů korun českých) o 30.000.000,- Kč (slovy: třicetmilionů korun českých) na novou výši 50.000.000,- Kč (slovy: padesátmilionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrho-vaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál Společnosti ve výši 20.000.000,-Kč je v plném rozsahu splacen. b) Základní kapitál se zvyšuje upsáním 300 (slovy: tříset) kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno-stotisíc korun českých); emisní kurs všech upisovaných akcií bude činit částku ve výši 30.000.000,- Kč (slovy: třicet-milionů korun českých), tedy emisní kurs každé jedné upisované akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých) bude činit částku ve výši 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých). c) Jediný akcionář Společnosti se před učiněním tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu v souladu s ust. § 204a odst. 7 obchodního zákoníku vzdal svého přednostního práva na upisování akcií. d) Všechny nově upisované akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci, kterým je obchodní společnost Geofin, a.s. se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Velká 2984/23, PSČ 702 00, identifikační číslo: 253 42 533, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Kra jským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 2542 (dále též jen ?Předem určený zájemce?). e) bez využití přednostního práva lze upsat akcie v sídle společnosti ČPL ? český podnikatelský leasing, a.s. na adrese Ostrava, Moravská Ostrava, Velká 2984/23, PSČ 702 00; představenstvo společnosti je povinno ve lhůtě tří dnů ode dne nabytí právní moc i usnesení rejstříkového soudu o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ostravě nebo od zápisu tohoto rozhodnutí do příslušného obchodního rejstříku oznámit předem určenému zájemci písemně doporu-č eným dopisem odeslaným nebo osobně předaným počátek běhu lhůty pro upsá-ní akcie s tím, že akcie budou upsány způsobem dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, tedy písemnou smlouvou o upsání akcií s úředně ověřenými pod-pisy smluvních stran s tím, že k ups ání akcií je povinna společnost poskytnout lhůtu 15 ( patnáct ) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, a to vše s odkládací podmínkou podání návrhu na zápis tohoto rozhod-nutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodn ího rejstříku a rozvazovací podmínkou, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; Emisní kurs všech upisovaných akcií bude činit částku ve výši 30.000.000,- Kč (slovy: třicetmilionů korun českých), tedy emisní kurs každé jedné upisované akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých) bude činit částku ve výš i 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých). f) Předem určený zájemce je povinen uhradit celý emisní kurs všech upisovaných akcií do 30 (slovy: třiceti) dnů od uzavření Smlouvy o upsání akcií na bankovní účet Společnosti č. 222xxxx.
od 21. 11. 2007 do 7. 12. 2007
- Jediný akcionář, společnost Geofin, a.s. rozhodl dne 22. srpna 2007 o zvýšení základního kapitálu společnosti ČPL - český podnikatelský leasing, a.s. takto: 1) a) Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je zejména zajištění předpokladů pro další rozvoj podnikatelské činnosti, zvýšení bonity jejího postavení na trhu a tím i zajištění zvýšené ochrany věřitelů, posílení stability hospodářské a ekonomické s ituace společnosti. b) Základní kapitál obchodní společnosti ČPL - český podnikatelský leasing, a.s. se zvyšuje upsáním nových akcií o částku ve výši 11,800.000,-Kč, slovy: jedenáctmilionůosmsettisíc korun českých. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního k apitálu se nepřipouští. c) Zvýšení základního kapitálu je přípustné, neboť akcionář splatil emisní kurz dříve upsaných akcií. Jediný akcionář prohlašuje, že se vzdává svého přednostního práva na upisování akcií. d) Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií, a to: 118 ks, slovy: jednostoosmnácti kusů, kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 100.000,-Kč, slovy: jednostotisíc korun českých, každá, v listinné podobě, akcie nebudou kótované. e) Všechny akcie budou upsány bez využití přednostního práva a budou nabídnuty předem určenému zájemci, a to obchodní společnosti Geofin, a.s., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Velká 2984/23, PSČ 702 00, identifikační číslo: 25342533, zapsané v obcho dním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 2542. f) Všechny akcie lze upsat v sídle společnosti ČPL - český podnikatelský leasing, a.s., na adrese Ostrava, Moravská Ostrava, Velká 2984/23, PSČ 702 00 smlouvou o upsání akcií ve lhůtě do 30, slovy: třiceti, dnů počítané od zápisu tohoto rozhodnutí jediné ho akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty bude předem určenému zájemci oznámen představenstvem osobně nebo zásilkou doručenou na adresu jeho sídla. Upisování akcií může začít též dříve než bude rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku za předpokladu, že byl podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a upsání akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozho dnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. g) Emisní kurs upisovaných akcií odpovídá jejich nominální hodnotě a činí 100.000,-Kč, slovy: jednostotisíc korun českých, na jednu akcii ve jmenovité hodnotě 100.000,-Kč, slovy: jednostotisíc korun českých. h) Připouští se započtení peněžitých pohledávek předem určeného zájemce obchodní společnosti Geofin, a.s. vůči společnosti ve výši 11,800.000,-Kč, slovy: jedenáctmilionůosmsettisíc korun českých, proti pohledávce na splacení emisního kursu, a to: - Pohledávky ve výši 1,000.0000,-Kč, slovy: jedenmilion korun českých, která vznikla na základě Smlouvy o úvěru, uzavřené dne 20.7.2007, mezi obchodní společností INFLOW FINANCE s.r.o., identifikační číslo 271 53 339, se sídlem Praha 10, Na Výsluní 201/13 , PSČ 100 00, jako věřitelem, a společností ČPL - český podnikatelský leasing, a.s., identifikační číslo 277 99 719, jako dlužníkem. Tato pohledávka byla postoupena na základě Smlouvy o postoupení pohledávek, uzavřené dne 17.8.2007, mezi obchodní společno stí INFLOW FINANCE s.r.o., se sídlem Praha 10, Na Výsluní 201/13, PSČ 100 00, identifikační číslo: 271 53 339, jako postupitelem, a obchodní společností Geofin, a.s., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Velká 2984/23, identifikační číslo 253 42 533 jako postupníkem. K dnešnímu dni , tj. k 22.8.2007, slovy: dvacátémudruhému srpnu roku dvatisícesedm, činí celkový závazek společnosti z výše uvedeného právního důvodu částku 1,000.000,-Kč, slovy: jedenmilion korun českých, a příslušenství. Proti pohledávce na splacení emisního kursu se připouští započtení pohledávky ve výši 1,000.000,-Kč, slovy: jedenmilion korun českých - jistina úvěru.
od 21. 11. 2007 do 7. 12. 2007
- Pohledávky ve výši 500.000,-Kč, slovy: pětsettisíc korun českých, která vznikla na základě Smlouvy o úvěru, uzavřené dne 26.7.2007, mezi obchodní společností INFLOW FINANCE s.r.o., identifikační číslo 271 53 339, se sídlem Praha 10, Na Výsluní 201/13, PSČ 100 00, jako věřitelem a obchodní společností ČPL - český podnikatelský leasing, a.s., identifikační číslo 277 99 719, jako dlužníkem. Tato pohledávka byla postoupena na základě Smlouvy o postoupení pohledávek, uzavřené dne 17.8.2007, mezi INFLOW FINANC E s.r.o., se sídlem Praha 10, Na Výsluní 201/13, PSČ 100 00, identifikační číslo 271 53 339 jako postupníkem, a Geofin, a.s., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Velká 2984 /23, identifikační číslo 253 42 533, jako postupníkem. K dnešnímu dni , tj. k 22.8.2007, slovy: dvacátémudruhému srpnu roku dvatisícesedm, činí celkový závazek společnosti z výše uvedeného právního důvodu částku 500.000,-Kč, slovy: pětsettisíc korun českých, a příslušenství. Proti pohledávce na splacení emisního kursu se připouští započtení pohledávky ve výši 500.000,-Kšč, slovy: pětsettisíc korun českých - jistina úvěru. Pohledávky ve výši 2,000.000,-Kč , slovy: dvamiliony korun českých, která vznikla na základě Smlouvy o úvěru uzavřené dne 28.6.2007, mezi obchodní společností NET Capital, a.s., se sídlem Brno, Doležalova 14, PSČ 616 00, identifikační číslo 269 04 641, ja ko věřitelem, a obchodní společností ČPL - český podnikatelský leasing, a.s., identifikační číslo 277 99 719 jako dlužníkem. Tato pohledávka byla postoupena na základě Smlouvy o postoupení pohledávek, uzavřené dne 17.8.2007, mezi obchodní společností NET Capital, a.s., se sídlem Brno, Doležalova 14, PSČ 616 00, identifikační číslo 269 04 641 jako postupitelem a obchodní společností Geofin, a.s., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Velká 2984/23, identifikační číslo 253 42 533, jako postupníkem. K dnešnímu dni, tj. k 22.8.2007, slovy: dvacátémudruhému srpnu roku dvatisícesedm, činí celkový závazek společnosti z výše uvedeného právního důvodu částku 2,000.000,-Kč, slovy: dvamiliony korun českých, a příslušenství. Proti pohledávce na splacení emisního kursu se připouští započtení pohledávky ve výši 2,000.000,-Kč, slovy: dvamiliony korun českých - jistina úvěru. Pohledávky ve výši 1,000.000,-Kč, slovy: jedenmilion korun českých, která vznikla na základě Smlouvy o úvěru, uzavřené dne 12.6.2007, mezi obchodní společností a Geofin, a.s., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Velká 2984/23, identifikační číslo 253 42 533, jako věřitelem, a obchodní společností ČPL - český podnikatelský leasing, a.s., identifikační číslo 277 99 719, jako dlužníkem. K dnešnímu dni , tj. k 22.8.2007, slovy: dvacátémudruhému srpnu roku dvatisícesedm, činí celkový závazek společnosti z výše uvedeného právního důvodu částku 1,000.000,-Kč, slovy: jedenmilion korun českých, a příslušenství. Proti pohledávce na splacení emisního kurzu se připouští započtení pohledávky ve výši 1,000.000,-Kč, slovy: jedenmilion korun českých - jistina úvěru. Pohledávky ve výši 2,800.000,-Kč, slovy: dvamilionyosmsettisíc korun českých, která vznikla na základě Smlouvy o úvěru, uzavřené dne 25.5.2007, mezi obchodní společností a Geofin, a.s., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Velká 2984/23, identifikační čís lo 253 42 533 jako věřitelem, a obchodní společností ČPL - český podnikatelský leasing, a.s. identifikační číslo: 277 99 719, jako dlužníkem. K dnešnímu dni , tj. k 22.8.2007, slovy: dvacátéhodruhého srpna roku dvatisícesedm, činí celkový závazek společnosti z výše uvedeného právního důvodu částku 2,800.000,-Kč , slovy: dvamilionyosmsettisíc korun českých, a příslušenství. Proti pohledávce na splacení emisního kursu se připouští započtení pohledávky ve výši 2,800.000,-Kč, slovy: dvamilionyosmsettisíc korun českých - jistina úvěru. Pohledávce ve výši 2,000.000,-Kč, slovy: dvamiliony korun českých, která vznikla na základě Smlouvy o úvěru, uzavřené dne 26.6.2007, mezi obchodní společností Geofin, a.s., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Velká 2984/23, identifikační číslo 253 42 533 , jako věřitelem, a obchodní společností ČPL - český podnikatelský leasing, a.s., identifikační číslo 277 99 719, jako dlužníkem. K dnešnímu dni , tj. k 22.8.2007, slovy: dvacátéhodruhého srpna roku dvatisícesedm, činí celkový závazek společnosti z výše uvedeného právního důvodu částku 2,000.000,-Kč , slovy: dvamiliony korun českých, a příslušenství. Proti pohledávce na splacení emisního kursu se připouští započtení pohledávky ve výši 2,000.000,-Kč, slovy: dvamiliony korun českých - jistina úvěru. Pohledávka ve výši 2,500.000,-Kč, slovy: dvamilionypětsettisíc korun českých, která vznikla na základě Smlouvy o úvěru, uzavřené dne 1.8.2007, mezi obchodní společností Geofin, a.s., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Velká 2984/23, identifikační číslo 253 42 533, jako věřitelem, a obchodní společností ČPL - český podnikatelský leasing, a.s. , identifikační číslo 277 99 719, jako dlužníkem. K dnešnímu dni , tj. k 22.8.2007, slovy: dvacátéhodruhého srpna roku dvatisícesedm, činí celkový závazek společnosti z výše uvedeného právního důvodu částku 2,500.000,-Kč , slovy: dvamilionypětsettisíc korun českých, a příslušenství. Proti pohledávce na splacení emisního kursu se připouští započtení pohledávky ve výši 2,500.000,-Kč, slovy: dvamilionypětsettisíc korun českých - jistina úvěru. Existence těchto pohledávek byla potvrzena Zprávou auditora evidenční číslo 658/07, Ing. Jiřího Fialy, číslo licence Komory auditorů České republiky 1441, auditora auditorské společnosti obchodní společnosti DANEPO s.r.o., se sídlem Opava, Masarykova tříd a 334/20, PSČ 746 01, identifikační číslo 253 59 509, ze dne 22.8.2007.
od 21. 11. 2007 do 7. 12. 2007
- j) Emisní kurs 118 upsaných akcií bude splacen výhradně započtením výše specifikovaných pohledávek, tj. uzavřením dohody o započtení pohledávek. Dohoda o započtení pohledávek musí být uzavřena ve lhůtě do 31.12.2007, slovy: třicátéhoprvního prosince roku dvatisícesedm. Návrh dohody o započtení bude předem určenému zájemci doručen představenstvem osobně nebo zásilkou doručenou na adresu jeho sídla, a to bez zbytečného odkladu po úpisu akcií, nejpozději však do 30, slovy: třiceti dnů ode dne úpisu akcií. Z apočtení se stane účinné vůči společnosti dnem, kdy předem určeným zájemcem obchodní společností Geofin, a.s. bude doručen společnosti na adresu jejího sídla. l) Zápisem nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku dojde současně ke změně stanov v části týkající se výše základního kapitálu, počtu akcií a jejich jmenovitých hodnot. m) Jediný akcionář, a to obchodní společnost Geofin, a.s., ukládá představenstvu společnosti, aby bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30, slovy: třiceti, dnů od dnešního rozhodnutí, podalo návrh na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku.
od 21. 11. 2007 do 7. 12. 2007
- 2) a) Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je zejména zajištění předpokladů pro další rozvoj podnikatelské činnosti, zvýšení bonity jejího postavení na trhu a tím i zajištění zvýšené ochrany věřitelů, posílení stability hospodářské a ekonomické si tuace společnosti. b) Základní kapitál obchodní společnosti ČPL - český podnikatelský leasing, a.s., se zvyšuje upsáním nových akcií o částku ve výši 6,200.000,-Kč, slovy: šestmilionůdvěstětisíc korun českých. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapit álu se nepřipouští. c) Zvýšení základního kapitálu je přípustné, neboť akcionář splatil emisní kurs dříve upsaných akcií. Jediný akcionář prohlašuje, že se vzdává svého přednostního práva na upisování akcií. d) Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií, a to: 62 ks, slovy: šedesátidvou kusů, kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 100.000,-Kč, slovy: jednostotisíc korun českých, každá, v listinné podobě, akcie nebudou kótované. e) Všechny akcie budou upsány bez využití přednostního práva a budou nabídnuty předem určenému zájemci, a to obchodní společnosti Geofin, a.s., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Velká 2984/23, PSČ 702 00, identifikační číslo 25342533, zapsané v obchodn ím rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 2542. f) Všechny akcie lze upsat v sídle společnosti ČPL - český podnikatelský leasing, a.s, na adrese Ostrava, Moravská Ostrava, Velká 2984/23, PSČ 702 00 smlouvou o upsání akcií ve lhůtě do 30, slovy: třiceti, dnů počítané od zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty bude předem určenému zájemci oznámen představenstvem osobně nebo zásilkou doručenou na adresu jeho sídla. Upisování akcií může začít t éž dříve než bude rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku za předpokladu, že byl podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a upsání akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnu tí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. g) Emisní kurs upisovaných akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě a činí 100.000,-Kč, slovy: jednostotisíc korun českých, na jednu akcii ve jmenovité hodnotě 100.000,-Kč, slovy: jednostotisíc korun českých. h) Emisní kurs 62 upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem ve lhůtě do 31.12.2007, slovy: třicátéhoprvního prosince roku dvatisícesedm, na zvláštní účet společnosti u banky, zřízený pro účely zvýšení základního kapitálu, číslo účtu 216xxxx ved ený u Československé obchodní banky, a.s. i) Zápisem nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku dojde současně ke změně stanov v části týkající se výše základního kapitálu, počtu akcií a jejich jmenovitých hodnot. j) Jediný akcionář, a to obchodní společnost Geofin, a.s., ukládá představenstvu společnosti, aby bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30, slovy: třiceti, dnů od dnešního rozhodnutí, podal návrh na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné h romady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku.
Kapitál
od 6. 11. 2014
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 7. 8. 2008 do 6. 11. 2014
Základní kapitál 50 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 7. 12. 2007 do 7. 8. 2008
Základní kapitál 20 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 9. 5. 2007 do 7. 12. 2007
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 6. 11. 2014
Kmenové akcie na jméno 4 000, počet akcií: 500 v listinné podobě.
od 4. 9. 2014 do 6. 11. 2014
Kmenové akcie na jméno 100 000, počet akcií: 500 v listinné podobě.
od 7. 8. 2008 do 4. 9. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 500 v listinné podobě.
od 7. 12. 2007 do 7. 8. 2008
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 200 v listinné podobě.
od 9. 5. 2007 do 7. 12. 2007
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 20 v listinné podobě.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 18. 8. 2017
ROBERT ŠVEC - člen představenstva
Ostrava - Moravská Ostrava, Ostrčilova, PSČ 702 00
den vzniku členství: 3. 7. 2017
od 4. 9. 2014 do 18. 8. 2017
Ing. TOMÁŠ MICHAL - člen představenstva
Staré Hamry, , PSČ 739 15
den vzniku členství: 28. 8. 2014 - 3. 7. 2017
od 23. 4. 2014 do 4. 9. 2014
LENKA ANEŽKOVÁ - člen představenstva
Ostrava - Slezská Ostrava, Na Jánské, PSČ 710 00
den vzniku členství: 23. 12. 2013 - 28. 8. 2014
od 15. 8. 2013 do 23. 4. 2014
STANISLAV SAKSA - člen představenstva
Orlová - Poruba, Úzká, PSČ 735 14
den vzniku členství: 16. 5. 2013 - 23. 12. 2013
od 15. 8. 2013 do 4. 9. 2014
ALEŠ FLÍDR - předseda představenstva
Klimkovice - Václavovice, Polanecká, PSČ 742 83
den vzniku členství: 16. 5. 2013 - 28. 8. 2014
den vzniku funkce: 16. 5. 2013 - 28. 8. 2014
od 15. 8. 2013 do 4. 9. 2014
TOMÁŠ MICHAL - místopředseda představenstva
Staré Hamry, , PSČ 739 15
den vzniku členství: 16. 5. 2013 - 28. 8. 2014
den vzniku funkce: 16. 5. 2013 - 28. 8. 2014
od 19. 9. 2011 do 15. 8. 2013
Ing. Pavel Gora - předseda představenstva
Tyra, , PSČ 739 61
den vzniku členství: 20. 12. 2010 - 16. 5. 2013
den vzniku funkce: 20. 12. 2010 - 16. 5. 2013
od 19. 9. 2011 do 15. 8. 2013
Ing. Aleš Flídr - místopředseda představenstva
Ostrava - Dubina, Jana Maluchy, PSČ 700 30
den vzniku členství: 20. 12. 2010 - 16. 5. 2013
den vzniku funkce: 20. 12. 2010 - 16. 5. 2013
od 19. 9. 2011 do 15. 8. 2013
Dagmar Mikundová - člen představenstva
Ostrava - Výškovice, Výškovická, PSČ 700 30
den vzniku členství: 20. 12. 2010 - 16. 5. 2013
od 8. 7. 2008 do 19. 9. 2011
Lucie Deniševská - člen představenstva
Ostrava - Vítkovice, U Nádraží 1097/27, PSČ 703 00
den vzniku členství: 27. 6. 2008 - 20. 12. 2010
od 9. 5. 2007 do 8. 7. 2008
Vítězslav Krnáč - člen představenstva
Ostrava - Zábřeh, Petruškova 14, PSČ 700 30
den vzniku členství: 9. 5. 2007 - 27. 6. 2008
od 9. 5. 2007 do 19. 9. 2011
Ing. Pavel Gora - předseda představenstva
Tyra, 149, PSČ 739 61
den vzniku členství: 9. 5. 2007 - 20. 12. 2010
den vzniku funkce: 9. 5. 2007 - 20. 12. 2010
od 9. 5. 2007 do 19. 9. 2011
Ing. Aleš Flídr - místopředseda představenstva
Ostrava - Dubina, Jana Maluchy 55/205, PSČ 700 30
den vzniku členství: 9. 5. 2007 - 20. 12. 2010
den vzniku funkce: 9. 5. 2007 - 20. 12. 2010
od 4. 9. 2014
Za společnost jedná člen představenstva samostatně.
od 15. 8. 2013 do 4. 9. 2014
J e d n á n í : Jménem společnosti jednají dva členové představenstva společně.
od 8. 7. 2008 do 15. 8. 2013
J e d n á n í : Za společnost je oprávněn jednat předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva vždy společně.
od 9. 5. 2007 do 8. 7. 2008
J e d n á n í : Jménem společnosti je oprávněn jednat každý člen představenstva samostatně.
Dozorčí rada
od 9. 6. 2022
LENKA ANEŽKOVÁ - člen dozorčí rady
Ostrava - Slezská Ostrava, U Staré elektrárny, PSČ 710 00
den vzniku členství: 28. 8. 2014
od 12. 12. 2020 do 9. 6. 2022
LENKA ANEŽKOVÁ - člen dozorčí rady
Ostrava - Slezská Ostrava, U Staré elektrárny, PSČ 710 00
den vzniku členství: 28. 8. 2014
od 4. 9. 2014 do 12. 12. 2020
LENKA ANEŽKOVÁ - člen dozorčí rady
Ostrava - Slezská Ostrava, Na Jánské, PSČ 710 00
den vzniku členství: 28. 8. 2014
od 23. 4. 2014 do 4. 9. 2014
Bc. MILENA KOLKOVÁ - člen dozorčí rady
Ostrava - Hrabůvka, Horní, PSČ 700 30
den vzniku členství: 23. 12. 2013 - 28. 8. 2014
od 15. 8. 2013 do 23. 4. 2014
DAVID FIEDLER - místopředseda dozorčí rady
Praha 3 - Žižkov, Bořivojova, PSČ 130 00
den vzniku členství: 16. 5. 2013 - 23. 12. 2013
den vzniku funkce: 16. 5. 2013 - 23. 12. 2013
od 15. 8. 2013 do 4. 9. 2014
PAVEL GORA - předseda dozorčí rady
Třinec - Tyra, , PSČ 739 61
den vzniku členství: 16. 5. 2013 - 31. 12. 2013
den vzniku funkce: 16. 5. 2013 - 31. 12. 2013
od 15. 8. 2013 do 4. 9. 2014
RICHARD ŠPAČEK - člen dozorčí rady
Ostrava - Bělský Les, Zdeňka Vavříka, PSČ 700 30
den vzniku členství: 16. 5. 2013 - 28. 8. 2014
od 13. 4. 2010 do 15. 8. 2013
René Strnadel - předseda dozorčí rady
Třinec - Lyžbice, SNP 436, PSČ 739 61
den vzniku členství: 27. 6. 2008 - 16. 5. 2013
den vzniku funkce: 31. 12. 2009 - 16. 5. 2013
od 13. 4. 2010 do 15. 8. 2013
Alan Zahrada - místopředseda dozorčí rady
Ostrava - Poruba, Pustkovecká 294/136, PSČ 708 00
den vzniku členství: 27. 6. 2008 - 16. 5. 2013
den vzniku funkce: 31. 12. 2009 - 16. 5. 2013
od 13. 4. 2010 do 15. 8. 2013
Lucie Tymlová - člen dozorčí rady
Ostrava - Radvanice, U Stavisek, PSČ 716 00
den vzniku členství: 31. 12. 2009 - 16. 5. 2013
od 8. 7. 2008 do 13. 4. 2010
Mgr. David Fiedler - předseda dozorčí rady
Praha 3 - Žižkov, Bořivojova 1058/36, PSČ 130 00
den vzniku členství: 27. 6. 2008 - 31. 12. 2009
den vzniku funkce: 27. 6. 2008 - 31. 12. 2009
od 8. 7. 2008 do 13. 4. 2010
René Strnadel - místopředseda dozorčí rady
Třinec - Lyžbice, SNP 436, PSČ 739 61
den vzniku členství: 27. 6. 2008
den vzniku funkce: 27. 6. 2008 - 31. 12. 2009
od 8. 7. 2008 do 13. 4. 2010
Alan Zahrada - člen dozorčí rady
Ostrava - Poruba, Pustkovecká 294/136, PSČ 708 00
den vzniku členství: 27. 6. 2008
od 9. 5. 2007 do 8. 7. 2008
Daneš Zátorský - předseda dozorčí rady
Ostrava - Heřmanice, Parcelní 20, PSČ 713 00
den vzniku členství: 9. 5. 2007 - 27. 6. 2008
den vzniku funkce: 9. 5. 2007 - 27. 6. 2008
od 9. 5. 2007 do 8. 7. 2008
Mgr. David Fiedler - místopředseda dozorčí rady
Praha 3, Bořivojova 36, PSČ 130 00
den vzniku členství: 9. 5. 2007 - 27. 6. 2008
den vzniku funkce: 9. 5. 2007 - 27. 6. 2008
od 9. 5. 2007 do 8. 7. 2008
Barbora Sawická - člen dozorčí rady
Frýdlant nad Ostravicí, Za hřbitovem 416, PSČ 739 11
den vzniku členství: 9. 5. 2007 - 27. 6. 2008
Akcionáři
od 9. 5. 2007 do 28. 8. 2008
Geofin, a.s., IČO: 25342533
Ostrava - Moravská Ostrava, Velká 2984/23, PSČ 702 00
Hodnocení firmy
-18
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Karel Schwarzenberg

Karel Schwarzenberg

- šlechtic, podnikatel

+483

+
-
Tomáš Sedláček

Tomáš Sedláček

- ekonom

+283

+
-
Tomáš Čupr

Tomáš Čupr

- podnikatel, Rohlik.cz, Slevomat

-58

+
-
Lukáš Konečný
+
-
Helena Vondráčková

Helena Vondráčková

- zpěvačka

-287

+
-
Dara Rolins

Dara Rolins

- zpěvačka

-321

+
-

A tohle už jste četli?

Změny odvodů zabolí hlavně drobné OSVČ. Připlatí si nejvíc

Změny odvodů zabolí hlavně drobné OSVČ. Připlatí si nejvíc

Vládní balíček počítá s postupným zvýšením odvodů u osob samostatně výdělečně činných. Většina z nich na pojistném zaplatí o víc než 20 tisíc korun ročně. Reforma více dopadá na drobné živnostníky, nikoliv na ty „bohaté“, ukazují výpočty.

Další milostivé léto schváleno. Dluhů se teď zbaví i živnostníci

Další milostivé léto schváleno. Dluhů se teď zbaví i živnostníci

Penále na sociálním pojištění nebo nedoplatky daní. To jsou nejčastější dluhy, které živnostníci a malé firmy mají u státní správy. Můžou se jich zbavit od letošního července do listopadu. Zjistili jsme, jak postupovat.

Do kdy podat přehledy OSVČ? Sociální správa je přísnější

Do kdy podat přehledy OSVČ? Sociální správa je přísnější

Jaký je letos termín pro odevzdání přehledů pojistného? Do kdy je potřeba zaplatit případný nedoplatek? A jak se prodlužuje lhůta při elektronickém podání daňového přiznání? Vysvětlíme.

Investice s výnosem až 11 %

@SubmitCaption

Roční výnos, který je čtvrtletně nebo měsíčně vyplácen na účet. Zajímavé české projekty. Zpravidla zajištěné dluhopisy.

Doporučujeme

Předvídá budoucnost a radí tak firmám. Přichází velký náraz, varuje Louženská

Předvídá budoucnost a radí tak firmám. Přichází velký náraz, varuje Louženská

Co bude zákazníky zajímat v nejbližších letech, jaké trendy budou klíčové a na co se v byznysu zaměřit?...

Partners Financial Services