Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

KODECAR INVEST, a.s.
IČO: 27815561

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu16. 10. 2007
Obchodní firma
od 3. 12. 2010

KODECAR INVEST, a.s.

od 16. 10. 2007 do 3. 12. 2010

Porubka, a.s.

Sídlo
od 29. 4. 2010 do 14. 2. 2019
Ostrava, Trocnovská 1088/2a, PSČ 702 00
od 16. 10. 2007 do 29. 4. 2010
Ostrava, Korejská 877/14, PSČ 702 00
IČO
od 16. 10. 2007

27815561

DIČ

CZ27815561

Identifikátor datové schránky:6gvfq7u
Právní forma
od 16. 10. 2007
Akciová společnost
Spisová značka3332 B, Krajský soud v Ostravě
Předmět podnikání
od 29. 4. 2010
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 16. 10. 2007 do 29. 4. 2010
- Realitní činnost
Ostatní skutečnosti
od 15. 10. 2010 do 9. 11. 2010
- Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: a) Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je zejména zajištění předpokladů pro další rozvoj podnikatelské činnosti, zvýšení bonity jejího postavení na trhu a tím i zajištění zvýšené ochrany věřitelů a posílení stability hospodářské a ekonomické s ituace společnosti. b) Základní kapitál obchodní společnosti Porubka, a.s., se sídlem Ostrava, Přívoz, Trocnovská 1088/2a, PSČ 702 00, identifikační číslo 278 15 561, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 3332, se zvyšuje upsáním nových akcií o částku ve výši 20,000.000,- Kč, slovy: dvacetmilionů korun českých, ze stávajících 7,145.000,- Kč, slovy: sedmmilionůjednostočtyřicetpěttisíc korun českých, na částku ve výši 27,145.000,- Kč, slovy: dvacetsedmmilionůjednostočtyřicetpěttisíc korun českých. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. c) Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 20 ks, slovy: dvacet kusů, kmenových akcií, znějících na majitele, ve jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč, slovy: jedenmilion korun českých, každá. Všechny akcie budou vydány v listinné podobě a nebudou kótované . d) Základní kapitál se zvyšuje úpisem nových akcií s využitím přednostního práva akcionáře (akcionářů). Zvýšení základního kapitálu peněžitým vkladem je možné neboť základní kapitál je v plné výši splacen. e) V prvním kole budou upsány akcie s využitím přednostního práva dosavadního akcionáře (akcionářů), který vlastní akcie společnosti. Akcie, které nebudou upsány v prvním kole, budou upsány ve druhém kole. f) Přednostní právo pro upisování akcií lze vykonat v sídle společnoti Porubka, a.s., se sídlem Ostrava, Přívoz, Trocnovská 1088/2a, PSČ 702 00, ve lhůtě 90, slovy: devadesáti dnů, která začíná běžet den následující po zápisu rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. g) Představenstvo zašle jedinému akcionáři doporučeným dopisem zaslaným na adresu jeho sídla, ve lhůtě 10, slovy: deseti, dnů ode dne, kdy bude rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku oznámení o počátku běhu lhůty pro upisování akcií a návrh smlouvy o upsání akcií. Listiny mohou být akcionáři také předány v této lhůtě osobně. h) V rámci uplatnění přednostního práva lze upsat všech 20, slovy: dvacet, kusů kmenových akcií v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč, slovy: jedenmilion korun českých, znějících na majitele s tím, že upisovat lze pouze celé akcie. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč, slovy: jedenmilion korun českých, lze upsat 2 nové akcie o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč, slovy: jedenmilion korun českých a dále na ni připadá právo upsat podíl ve výši jedentisícjednostočty řicetdva jedentisícčtyřistadvacetidevítin (1142/1429) na nové akcii o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč, slovy: jedenmilion korun českých; - na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíc korun českých, připadá právo upsat podíl ve výši čtyřista jedentisícčtyřistadvacetidevítin (400/1429) na nové akcii o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč, slovy: jedenmilion ko run českých; - na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, slovy: desettisíc korun českých, připadá právo upsat podíl ve výši čtyřicet jedentisícčtyřistadvacetidevítin (40/1429) na nové akcii o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč, slovy: jedenm ilion korun českých;na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč, slovy: pěttisíc korun českých, připadá právo upsat podíl ve výši dvacet jedentisícčtyřistadvacetidevítin (20/1429) na nové akcii o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč, slovy: jedenm ilion korun českých; s tím, že upisovat lze pouze celé akcie. Emisní kurs 1, slovy: jednoho, kusu, takto upsané akcie o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč, slovy: jedenmilion korun českých, je stanoven částkou ve výši 1,000.000,- Kč, slovy: jedenmilion koru n českých. i) Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nabídnuty k úpisu určitému zájemci obchodní společnosti KODECAR REALITY, spol. s r.o., se sídlem Ostrava, Přívoz, Trocnovská 1088/2a, PSČ 702 00, identifikační číslo 286 32 443, z apsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložka 35812. j) Ve druhém kole lze upsat akcie, které nebyly upsány s využitím přednostního práva v prvním kole, a to v sídle společnosti Porubka, a.s., se sídlem Ostrava, Přívoz, Trocnovská 1088/2a, PSČ 702 00. Lhůta počíná běžet 91, slovy: devadesátýmprvním, dnem po dni zápisu rozhodnutí jediného akcionáře a končí uplynutím 5, slovy: pěti, měsíců ode dne zápisu rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty oznámí předs tavenstvo určenému zájemci obchodní společnosti KODECAR REALITY, spol. s r.o., doporučeným dopisem, který bude obsahovat rovněž návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií, adresovaným na adresu sídla zájemce zapsanou v obchodním rejstříku, odeslaným nejpozd ěji 3., slovy: třetí, pracovní den, kdy lze poprvé upsat akcie bez využití přednostního práva. Emisní kurs takto upsaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí 1,000.000,- Kč, slovy: jedenmilion korun českých, na jednu akcii. k) Upisovat akcie v obou kolech je možné v pracovní dny v době od 9.00 hodin do 14.00 hodin. l) Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs upsaných akcií ve lhůtě do 90, slovy: devadesáti, dnů ode dne úpisu akcií, na zvláštní účet společnosti u banky, zřízený pro účely zvýšení základního kapitálu, číslo účtu 2217xxxx, vedený u České sp ořitelny, a.s. m) Zápisem nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku dojde současně ke změně stanov v části týkající se výše základního kapitálu a počtu akcií
od 26. 7. 2010 do 9. 8. 2010
- Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: a) Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je zejména zajištění předpokladů pro další rozvoj podnikatelské činnosti, zvýšení bonity jejího postavení na trhu a tím i zajištění zvýšené ochrany věřitelů a posílení stability hospodářské a ekonomické s ituace společnosti. b) Základní kapitál obchodní společnosti Porubka, a.s., se sídlem Ostrava, Přívoz, Trocnovská 1088/2a, PSČ 702 00, identifikační číslo 278 15 561, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 3332, se zvyšuje upsáním nových akcií o částku ve výši 5,145.000,- Kč, ze stávajících 2,000.000,- Kč na částku ve výši 7,145.000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. c) Jediný akcionář obchodní společnost C-KODECAR, spol. s r.o. se tímto dle ust. § 204a odst. 7 obchodního zákoníku vzdává svého přednostního práva na upisování akcií. d) Základní kapitál se zvyšuje úpisem nových akcií a jejich emisní kurs bude splacen peněžitým vkladem předem určeného zájemce - jediného akcionáře, obchodní společností C-KODECAR, spol. s r.o., ve výši 5,145.000,- Kč. Zvýšení základního kapitálu peněžit ým vkladem je možné, neboť základní kapitál je v plné výši splacen. e) Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 5 kusů kmenových akcií, znějících na majitele, každá o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč, 1 kus kmenové akcie, znějící na majitele, o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč a 4 kusy kmenových akcií znějících na majitel e, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč a 1 kus kmenové akcie, znějící na majitele o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč. Všechny akcie budou vydány v listinné podobě a nebudou kótované. f) Akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci - jedinému akcionáři, obchodní společnosti C-KODECAR, spol. s r.o., se sídlem Ostrava-Přívoz, Muglinovská 1091, PSČ 702 00, identifikační číslo 253 70 774, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Kraj ským soudem v Ostravě v oddíle C, vložka 16105, a budou upsány na základě smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. g) Emisní kurs 1 ks akcie o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč, je stanoven na 1,000.000,- Kč, emisní kurz 1 ks akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč je stanoven na 100.000,- Kč, emisní kurz 1 ks akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč je stanoven na 10.000, - Kč, emisní kurz 1 ks akcie o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč je stanoven na 5.000,- Kč. h) Místem pro upisování akcií se stanoví sídlo společnosti Porubka, a.s., na adrese Ostrava, Přívoz, Trocnovská 1088/2a, PSČ 702 00. i) Představenstvo zašle předem určenému zájemci - jedinému akcionáři - doporučeným dopisem zaslaným na adresu jeho sídla, ve lhůtě 10 dnů po nabytí účinnosti zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku oznáme ní o počátku běhu lhůty pro upisování akcií a návrh smlouvy o upsání akcií. Listiny mohou být akcionáři také předány v této lhůtě osobně. Úpis akcií může předem určený zájemce - jediný akcionář - provést ve lhůtě 90, slovy: devadesáti, dnů od doručení náv rhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Upisování akcií nemůže začít dříve, než bude rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku, ledaže bude podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře do obch odního rejstříku a upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí jediného akcionáře o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. j) Místem pro splacení peněžitého vkladu je sídlo společnosti Porubka, a.s., na adrese Ostrava, Přívoz, Trocnovská 1088/2a, PSČ 702 00. k) Připouští se započtení části peněžité pohledávky předem určeného zájemce - jediného akcionáře, obchodní společnosti C-KODECAR, spol. s r.o., vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu, a to: peněžité pohledávky ve výši 5,145.000,- Kč z titulu Smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 22.12.2009, na základě které obchodní společnost House 28. října 3159 s.r.o., se sídlem Ostrava, Přívoz, Korejská 877/14, PSČ 702 00, identifikační číslo 278 51 729, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložka 31670 jako postupitel postoupila na obchodní společnost C-KODECAR, spol. s r.o., se sídlem Ostrava-Přívoz, Muglinovská 1091, PSČ 702 00, identifikační číslo 253 70 774, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložka 16105 jako postupníka své pohledávky vůči obchodní společnosti Porubka, a.s., a to : - pohledávku ve výši 1,505.005,- Kč vzniklou na základě: a) Smlouvy o půjčce ze dne 15.1.2009, na základě které obchodní společnost House 28. října 3159 s.r.o. poskytla obchodní společnosti Porubka, a.s. půjčku ve výši 250.000,- Kč, b) Smlouvy o půjčce ze dne 6.2.2009, na základě které obchodní společnost House 28. října 3159 s.r.o. poskytla obchodní společnosti Porubka, a.s. půjčku ve výši 400.000,- Kč, c) Smlouvy o půjčce ze dne 23.4.2009, na základě které obchodní společnost House 28. října 3159 s.r.o. poskytla obchodní společnosti Porubka, a.s. půjčku ve výši 1,000.005,- Kč, d) Smlouvy o půjčce ze dne 26.10.2009, na základě které obchodní společnost House 28. října 3159 s.r.o. poskytla obchodní společnosti Porubka, a.s. půjčku ve výši 187.000,- Kč, - pohledávku ve výši 3,640.000,- Kč, kterou obchodní společnost House 28. října 3159 s.r.o. jako postupník nabyla od obchodní společnosti SOLTEX CORPORATION s.r.o. se sídlem Ostrava - Přívoz, Korejská 877/14, PSČ 702 00, identifikační číslo 640 88 731, za psané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle C, vložka 13858 jako postuputele na základě Smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 2.2.2009 a která vznikla na základě: a) Smlouvy o půjčce ze dne 22.7.2008, na základě které obchodní společnost SOLTEX CORPORATION s.r.o. poskytla obchodní společnosti Porubka, a.s. půjčku ve výši 800.000,- Kč, b) Smlouvy o půjčce ze dne 1.8.2008, na základě které obchodní společnost SOLTEX CORPORATION s.r.o. poskytla obchodní společnosti Porubka, a.s. půjčku ve výši 1,000.000,- Kč, c) Smlouvy o půjčce ze dne 12.8.2008, na základě které obchodní společnost SOLTEX CORPORATION s.r.o. poskytla obchodní společnosti Porubka, a.s. půjčku ve výši 1,490.000,- Kč, d) Smlouvy o půjčce ze dne 19.8.2008, na základě které obchodní společnost SOLTEX CORPORATION s.r.o. poskytla obchodní společnosti Porubka, a.s. půjčku ve výši 240.000,- Kč, e) Smlouvy o půjčce ze dne 18.9.2008, na základě které obchodní společnost SOLTEX CORPORATION s.r.o. poskytla obchodní společnosti Porubka, a.s. půjčku ve výši 710.000,- Kč. Celková výše pohledávky obchodní společnosti C-KODECAR, spol. s r.o. vůči obchodní společnosti Porubka, a.s. z titulu výše uvedené Smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 22.12.2009 činí částku ve výši 5,145.005,- Kč s tím, že na tuto pohledávku obchodní s polečnosti C-KODECAR, spol. s r.o. vůči obchodní společnosti Porubka, a.s. bude započtena pohledávka obchodní společnosti Porubka, a.s. vůči obchodní společnosti C-KODECAR, spol. s r.o. z titulu splacení emisního kurzu akcií ve výši 5,145.000,- Kč a zbýva jící část pohledávky, tj. částka ve výši 5,- Kč zůstává i nadále pohledávkou obchodní společnosti C-KODECAR, spol. s r.o. vůči obchodní společnosti Porubka, a.s. Existence této pohledávky byla potvrzena Zprávou auditora - auditorské společnosti H audit, s.r.o., se sídlem Ostrava - Zábřeh, Petroncova 648/4, PSČ 700 30, identifikační číslo 253 57 336, číslo licence Komory auditorů České republiky 227 ze dne 2.6.2010 . Důvodem započtení je snížení výše závazků společnosti. l) Emisní kurz všech upsaných akcií bude splacen výhradně započtením výše specifikované pohledávky, tj. uzavřením dohody o započtení pohledávky. Dohoda o započtení pohledávky musí být uzavřena ve lhůtě do 90 dnů ode dne úpisu akcií. Návrh dohody o započt ení bude předem určenému zájemci - jedinému akcionáři, obchodní společnosti C-KODECAR, spol. s r.o., doručen představenstvem osobně nebo zásilkou doručenou na adresu jeho sídla, a to bez zbytečného odkladu po úpisu akcií. Započtení se stane účinné vůči sp olečnosti dnem, kdy návrh dohody o započtení akceptovaný předem určeným zájemcem - jediným akcionářem bude doručen obchodní společnosti Porubka, a.s. na adresu jejího sídla.
Kapitál
od 9. 11. 2010
Základní kapitál 27 145 000 Kč, splaceno 27 145 000 Kč.
od 9. 8. 2010 do 9. 11. 2010
Základní kapitál 7 145 000 Kč, splaceno 7 145 000 Kč.
od 29. 9. 2008 do 9. 8. 2010
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 16. 10. 2007 do 29. 9. 2008
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 30 %.
od 26. 3. 2015
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 21.
od 26. 3. 2015
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 4.
od 26. 3. 2015
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1.
od 26. 3. 2015
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 25.
od 9. 11. 2010 do 26. 3. 2015
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 25.
od 9. 8. 2010 do 9. 11. 2010
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 5.
od 9. 8. 2010 do 26. 3. 2015
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 21.
od 9. 8. 2010 do 26. 3. 2015
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 4.
od 9. 8. 2010 do 26. 3. 2015
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 1.
od 16. 10. 2007 do 9. 8. 2010
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 20.
Statutární orgán
od 26. 3. 2015
Ing. DANIELA KUBICOVÁ - předseda představenstva
Ostrava - Martinov, K Tobulkám, PSČ 723 00
den vzniku členství: 18. 3. 2015
den vzniku funkce: 18. 3. 2015
od 26. 3. 2015
TAMARA PŘEČKOVÁ - člen představenstva
Ostrava - Dubina, Františka Formana, PSČ 700 30
den vzniku členství: 18. 3. 2015
od 26. 3. 2015
PAVEL LANDIGA - člen představenstva
Vřesina, Na Panském, PSČ 747 20
den vzniku členství: 18. 3. 2015
od 3. 12. 2010 do 26. 3. 2015
Ing. Daniela Kubicová - předseda představenstva
Ostrava - Martinov, Na Pastvisko, PSČ 723 00
den vzniku členství: 14. 4. 2010 - 18. 3. 2015
den vzniku funkce: 29. 11. 2010 - 18. 3. 2015
od 3. 12. 2010 do 26. 3. 2015
Tamara Přečková - člen představenstva
Ostrava - Dubina, Františka Formana, PSČ 700 30
den vzniku členství: 29. 11. 2010 - 18. 3. 2015
od 3. 12. 2010 do 26. 3. 2015
Pavel Landiga - člen představenstva
Ludgeřovice, Budovatelská, PSČ 747 14
den vzniku členství: 29. 11. 2010 - 18. 3. 2015
od 29. 4. 2010 do 3. 12. 2010
Ing. Daniela Kubicová - člen představenstva
Ostrava - Martinov, Na Pastvisko, PSČ 723 00
den vzniku členství: 14. 4. 2010
od 16. 10. 2007 do 29. 4. 2010
Dieter Körner - předseda představenstva
Ostrava - Petřkovice, Hlučínská 632/220, PSČ 725 29
den vzniku členství: 16. 10. 2007 - 14. 4. 2010
den vzniku funkce: 16. 10. 2007 - 14. 4. 2010
od 16. 10. 2007 do 29. 4. 2010
Pavel Körner - člen představenstva
Ostrava - Petřkovice, Hlučínská 632/220, PSČ 725 29
den vzniku členství: 16. 10. 2007 - 14. 4. 2010
od 16. 10. 2007 do 29. 4. 2010
Petr Körner - člen představenstva
Ostrava - Petřkovice, Hlučínská 632/220, PSČ 725 29
den vzniku členství: 16. 10. 2007 - 14. 4. 2010
od 14. 2. 2019
Jménem společnosti jedná člen představenstva samostatně.
od 29. 4. 2010 do 14. 2. 2019
J e d n á n í : Jménem společnosti jedná člen představenstva samostatně.
od 16. 10. 2007 do 29. 4. 2010
J e d n á n í : Jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně.
Dozorčí rada
od 26. 3. 2015
JAN KUBICA - předseda dozorčí rady
Ostrava - Martinov, K Tobulkám, PSČ 723 00
den vzniku členství: 18. 3. 2015
den vzniku funkce: 18. 3. 2015
od 26. 3. 2015
VERONIKA JÁNYŠOVÁ - člen dozorčí rady
Sedliště, , PSČ 739 36
den vzniku členství: 18. 3. 2015
od 26. 3. 2015
PAVEL ZAJÍC - člen dozorčí rady
Ostrava - Polanka nad Odrou, U Rybníčku, PSČ 725 25
den vzniku členství: 18. 3. 2015
od 10. 10. 2013 do 26. 3. 2015
Mgr. JAN KUBICA - předseda dozorčí rady
Ostrava - Martinov, K Tobulkám, PSČ 723 00
den vzniku členství: 14. 4. 2010 - 18. 3. 2015
den vzniku funkce: 14. 4. 2010 - 18. 3. 2015
od 18. 8. 2013 do 26. 3. 2015
JUDr. PAVEL ZAJÍC - člen dozorčí rady
Ostrava - Polanka nad Odrou, U Rybníčku, PSČ 725 25
den vzniku členství: 29. 11. 2010 - 18. 3. 2015
od 3. 12. 2010 do 18. 8. 2013
JUDr. Pavel Zajíc - člen dozorčí rady
Polanka nad Odrou, U Rybníčku, PSČ 725 25
den vzniku členství: 29. 11. 2010
od 3. 12. 2010 do 26. 3. 2015
Mgr. Veronika Jányšová - člen dozorčí rady
Sedliště, , PSČ 739 36
den vzniku členství: 29. 11. 2010 - 18. 3. 2015
od 29. 4. 2010 do 3. 12. 2010
Tamara Přečková - člen dozorčí rady
Ostrava - Dubina, Františka Formana, PSČ 700 30
den vzniku členství: 14. 4. 2010 - 29. 11. 2010
od 29. 4. 2010 do 3. 12. 2010
Pavel Landiga - člen dozorčí rady
Ludgeřovice, Budovatelská, PSČ 747 14
den vzniku členství: 14. 4. 2010 - 29. 11. 2010
od 29. 4. 2010 do 10. 10. 2013
Mgr. Jan Kubica - předseda dozorčí rady
Ostrava - Martinov, Na Pastvisko, PSČ 723 00
den vzniku členství: 14. 4. 2010
den vzniku funkce: 14. 4. 2010
od 16. 10. 2007 do 29. 4. 2010
Ing. Petr Wozniak - předseda dozorčí rady
Ostrava - Muglinov, Švédská 664/29, PSČ 712 00
den vzniku členství: 16. 10. 2007 - 14. 4. 2010
den vzniku funkce: 16. 10. 2007 - 14. 4. 2010
od 16. 10. 2007 do 29. 4. 2010
Ing. Aleš Nežik - člen dozorčí rady
Hlučín, Malánky 1937/7A, PSČ 748 01
den vzniku členství: 16. 10. 2007 - 14. 4. 2010
od 16. 10. 2007 do 29. 4. 2010
Ing. Jana Nežiková - člen dozorčí rady
Hlučín, Malánky 1937/7A, PSČ 748 01
den vzniku členství: 16. 10. 2007 - 14. 4. 2010
Akcionáři
od 29. 4. 2010 do 3. 12. 2010
C-KODECAR, spol. s r.o., IČO: 25370774
Ostrava - Přívoz, Muglinovská, PSČ 702 00
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Paušální daň pro OSVČ: Stačí stovka měsíčně, ale bez slev

10. 10. 2019 | | Petr Kučera | 31 komentářů

Paušální daň pro OSVČ: Stačí stovka měsíčně, ale bez slev

Ministerstvo financí přišlo s novou variantou, koalice by měla doladit detaily v příštím týdnu. Souhlasí i opozice, nechce ale rušit daňové slevy.

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

13. 9. 2019 | | Petr Kučera | 67 komentářů

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

Poslanci definitivně schválili rozšíření elektronické evidence tržeb. Vládní koalice odmítla většinu opozičních návrhů, přehlasovala i senátní veto. Láká na nižší DPH a úlevu pro drobné podnikatele.

Klid za 500 korun. Spočítali jsme, komu se vyplatí paušální daň

30. 8. 2019 | | Jiří Hovorka | 33 komentářů

Klid za 500 korun. Spočítali jsme, komu se vyplatí paušální daň

Nechcete řešit daně ani pojištění? Zaplaťte 500 korun za měsíc. Takovou pobídku pro drobné podnikatele chystá ministerstvo financí. Těm nejmenším se to ale nevyplatí.

Nový paušál pro OSVČ a méně papírování. Bude líp, slibuje desatero

28. 8. 2019 | | Jiří Hovorka | 15 komentářů

Nový paušál pro OSVČ a méně papírování. Bude líp, slibuje desatero

Ministryně financí Alena Schillerová a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček slibují živnostníkům a dalším osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ) usnadnění podmínek pro podnikání.

BudgetBakers chystají novou aplikaci. Do Wallet se zapojí všechny banky

26. 7. 2019 | | Petra Jaroměřská

BudgetBakers chystají novou aplikaci. Do Wallet se zapojí všechny banky

Podnikáte? Jsou vaši spolupracovníci dostatečně efektivní? Nebude váš byznys potřebovat během půl roku financování? I to umí zhodnotit nová aplikace s názvem Board z dílny české fintechové společnosti BudgetBakers. „Na trh ji uvedeme ještě během léta,“ říká její výkonný ředitel Michal Kratochvíl.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Broadway Change 2 588,00 Kč
Czech Exchange 2 595,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 595,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 610,00 Kč
Komerční banka 2 653,92 Kč
Česká spořitelna 2 658,00 Kč
Expobank CZ 2 660,50 Kč
Sberbank CZ 2 671,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 716,50 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  11 055 092 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Taťána Kuchařová

Taťána Kuchařová

- modelka, vítězka Miss World

-1
+
-
2.Karel Poborský

Karel Poborský

- fotbalista

-18
+
-
3.Pavel Bém

Pavel Bém

- psychiatr, horolezec, podnikatel a bývalý pražský primátor

-80
+
-
4.David Rath

David Rath

- podnikatel a sociálnědemokratický politik

-82
+
-
5.Andrej Babiš

Andrej Babiš

- podnikatel, majitel holdingu Agrofert a jeden z nejbohatších Čechů

-427
+
-

Články na Heroine.cz

Když muži vyprávějí svět

Když muži vyprávějí svět

Mírou všech věcí je člověk, říká řecký filozof. Ve skutečnosti se ale svět celá tisíciletí...více

Revoluce ve fantasy. Hrdinky už nejsou chlapi v sukních

Revoluce ve fantasy. Hrdinky už nejsou chlapi v sukních

Když americká spisovatelka N. K. Jemisinová psala první díl trilogie Zlomená země, dospěla...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Vyplata
Poradna > Právní poradna > Pracovní právo > Vyplata

Otázka: Dobrý den, chci se zeptat muj zaměstnavatel vyplaci mzdu na ruku 15 den v mesici. Jenom mam taky problem ze ja odjizdim do zahranici na delsi dobu jeste pres 15 dnem v mesici. Muj zamestnavatel mi odmita...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services