Nullo modo a.s., IČO: 27826023 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Nullo modo a.s. Údaje byly staženy 20. 4. 2023 z datové služby justice.cz dle IČO 27826023. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 27826023 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu18. 12. 2007
Obchodní firma
od 18. 12. 2007

Nullo modo a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 18. 12. 2007 do 27. 1. 2010
Ostrava, Hradní 27/37, PSČ 710 00
IČO
od 18. 12. 2007

27826023

Identifikátor datové schránky:bzqffm7
Právní forma
od 18. 12. 2007
Akciová společnost
Spisová značka16038 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 15. 2. 2021
- Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
od 9. 11. 2018
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 18. 12. 2007 do 15. 2. 2021
- Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem
Ostatní skutečnosti
od 9. 11. 2018
- Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu ze dne 7.11.2018 I.Jediný akcionář pan Ing. Marcel Pavlík se vzdává přednostního práva na úpis akcií v souvislosti s tímto zvýšením základního kapitálu Společnosti. II.Základní kapitál obchodní společnosti Nullo modo a.s., se sídlem Roztoky, 17. listopadu 454, PSČ 252 63, identifikační číslo 278 26 023, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 16038, se zvyšuje o částku 115.000 .000,-- Kč, slovy: jedno-sto-patnáct-milionů korun českých, ze současné výše 2,000.000,-- Kč, slovy: dva-miliony korun českých. Po zvýšení základního kapitálu bude základní kapitál společnosti činit 117.000.000,-- Kč, slovy: jedno-sto-sedmnáct-milionů kor un českých. Upisování nad ani pod uvedenou navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. III.Důvodem zvýšení základního kapitálu je posílení finanční stability společnosti a její pozice na trhu. IV.Základní kapitál Společnosti bude zvýšen upsáním nových akcií v počtu celkem 23 ks, slovy: dvacet tři kusů, kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 5.000.000,-- Kč, slovy: pět-milionů korun českých, na jednu akcii. Nové akcie budou mít formu cenného papíru na řad. Nové akcie tedy nebudou vydány jako zaknihované cenné papíry. V. a) Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání bez veřejné nabídky předem určenému zájemci, kterým je její jediný akcionář: pan Ing. Marcel Pavlík, nar. 15.2.1969, bytem Hradec nad Moravicí, Pod Kalvárií 809, PSČ 747 41, který upíše svým nepeněžitým vk ladem 23 ks, slovy: dvacet tři kusů, kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 5.000.000,-- Kč, slovy: pět-milionů korun českých, na jednu akcii. b) Předmětem nepeněžitého vkladu je: obchodní podíl pana Ing. Marcela Pavlíka o velikosti padesát procent (50%), na který připadá vklad ve výši 750.000,-- Kč, slovy: sedm-set-padesát-tisíc korun českých, jako společníka v obchodní společnosti TECHFLOO R s.r.o., se sídlem Roztoky, 17. listopadu 454, identifikační číslo 253 50 650, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 90314. c) Nepeněžitý vklad byl oceněn ve smyslu ustanovení § 251 zákona o obchodních korporacích, znaleckým posudkem ze dne 20.10.2018 ve znění jeho dodatku č. 1 ze dne 5.11.2018, č. 191-19/2018 vyhotoveným Ing. Pavlem Trčkou, znalcem v oboru ekonomika, ceny a odhady, oceňování podniků a oceňování nehmotného majetku, sídlem 592 62 Nedvědice 324, který je tímto rozhodnutím určen k ocenění nepeněžitého vkladu. Ocenění nepeněžitého vkladu bylo dle znaleckého posudku provedeno částkou 116.713.000,--Kč, slovy: jedno -sto-šestnáct-milionů-sedm-set-třináct-tisíc korun českých. d) Za tento nepeněžitý vklad bude předem určenému zájemci - jedinému akcionáři panu Ing. Marcelu Pavlíkovi vydáno celkem 23 ks, slovy: dvacet tři kusů, kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 5.000.000,-- Kč, slovy: pět-mi lionů korun českých, na jednu akcii a tyto akcie budou mít formu cenného papíru na řad. e) Na emisní kurs akcií, které budou vydán za tento nepeněžitý vklad, se hodnota nepeněžitého vkladu započítává částkou 115.000.000,--Kč, slovy: jedno-sto-patnáct-milionů korun českých, určenou na základě znaleckého posudku. Rozdíl mezi hodnotou nepeněži tého vkladu a emisním kurzem akcií, které budou vydány za tento nepeněžitý vklad, se považuje za emisní ážio. VI.Místem upisování nových akcií je advokátní kancelář JUDr. Martina Skyby v Ostravě, Moravská Ostrava, Preslova 361/9, PSČ 702 00. Lhůta pro upsání akcií předem určeným zájemcem činí třicet (30) dnů ode dne rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního k apitálu Společnosti. Návrh smlouvy o upsání akcií statutární orgán doručí předem určenému zájemci jedinému akcionáři nejpozději do deseti (10) dnů ode dne rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti. Nové akcie Společnosti budou př edem určeným zájemcem jediným akcionářem upsány na základě písemné smlouvy o upsání akcií uzavřené ve smyslu ustanovení § 479 zákona o obchodních korporacích mezi předem určeným zájemcem jediným akcionářem a Společností, přičemž upsání akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc usnesení o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Podpisy osob jednajících za Společnost a za upisovatele musí být úředně ověřeny. Návrh smlouvy o upsání akcií bude obsahovat náležitosti podle § 479 zákona o obchodních korporacích. VII.Výše úhrnného emisního kursu nových akcií činí 115.000.000,--Kč, slovy: jedno-sto-patnáct-milionů korun českých. Emisní kurz každé jedné nové akcie o jmenovité hodnotě jedné akcie 5.000.000,-- Kč, slovy: pět-milionů korun českých, činí 5.000.000,-- Kč , slovy: pět-milionů korun českých. Emisní kurz každé nové akcie odpovídá její nominální hodnotě. VIII.Úhrnný emisní kurs nových akcií bude splacen výhradně nepeněžitým vkladem předem určeného zájemce jediného akcionáře, jak je výše popsán, ve lhůtě do deseti (10) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. IX.Započtení pohledávek předem určeného zájemce vůči společnosti proti pohledávkám Společnosti vůči předem určenému zájemci na splacení emisního kurzu upsaných akcií v souvislosti s tímto zvýšením základního kapitálu se nepřipouští. X.Jediný akcionář pan Ing. Marcel Pavlík schvaluje nepeněžitý vklad předem určeného zájemce jediného akcionáře, jak je výše popsán. XI.Zvýšení základního kapitálu je účinné ke dni zápisu jeho nové výše do obchodního rejstříku a tímto zápisem se současně mění příslušná ustanovení stanov společnosti v části týkající se určení základního kapitálu Společnosti a vydaných akcií Společn osti a dále též výslovně se mění stanovy v části týkající se určení hlasů připadajících na jednu akcii tak, že znění článku 4.), odst. 4.4. stanov společnosti se v plném rozsahu mění a nahrazuje takto: 4.4. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 200.000,-- Kč je spojen jeden hlas. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 5,000.000,-- Kč je spojeno 25 hlasů. Celkový počet hlasů ve společnosti činí 585 hlasů.
Kapitál
od 9. 11. 2018
Základní kapitál 117 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 18. 12. 2007 do 9. 11. 2018
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 15. 2. 2021
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 10 v listinné podobě.
od 15. 2. 2021
Omezitelnost převodu akcií: Akcie společnosti, jakož i všechna práva s nimi spojená, lze prodat nebo převést pouze s předchozím souhlasem valné hromady společnosti.
od 15. 2. 2021
Kmenové akcie na jméno 5 000 000, počet akcií: 23 v listinné podobě.
od 15. 2. 2021
Omezitelnost převodu akcií: Akcie společnosti, jakož i všechna práva s nimi spojená, lze prodat nebo převést pouze s předchozím souhlasem valné hromady společnosti.
od 9. 11. 2018 do 15. 2. 2021
Kmenové akcie na jméno 5 000 000, počet akcií: 23 v listinné podobě.
od 20. 1. 2015 do 15. 2. 2021
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 10 v listinné podobě.
od 18. 12. 2007 do 20. 1. 2015
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 10 v listinné podobě.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 15. 2. 2021
Ing. MARCEL PAVLÍK - člen správní rady
Hradec nad Moravicí, Pod Kalvárií, PSČ 747 41
den vzniku členství: 15. 2. 2021
od 9. 11. 2018
ing HANA PAVLÍKOVÁ - předseda správní rady
Hradec nad Moravicí, Pod Kalvárií, PSČ 747 41
den vzniku členství: 7. 11. 2018
den vzniku funkce: 7. 11. 2018
od 9. 11. 2018 do 15. 2. 2021
JAKUB PAVLÍK - člen správní rady
Hradec nad Moravicí, Pod Kalvárií, PSČ 747 41
den vzniku členství: 7. 11. 2018 - 15. 2. 2021
od 9. 11. 2018 do 15. 2. 2021
MATĚJ PAVLÍK - člen správní rady
Hradec nad Moravicí, Pod Kalvárií, PSČ 747 41
den vzniku členství: 7. 11. 2018 - 15. 2. 2021
od 20. 1. 2015 do 9. 11. 2018
Ing. MARCEL PAVLÍK - předseda správní rady
Hradec nad Moravicí, Pod Kalvárií, PSČ 747 41
den vzniku funkce: 3. 12. 2014 - 7. 11. 2018
od 20. 1. 2015 do 1. 1. 2021
Ing. MARCEL PAVLÍK - statutární ředitel
Hradec nad Moravicí, Pod Kalvárií, PSČ 747 41
den vzniku funkce: 3. 12. 2014
od 1. 9. 2013 do 20. 1. 2015
Dr. JOSEF NEŠTICKÝ - předseda představenstva
Praha 4 - Kamýk, Cholupická, PSČ 142 00
den vzniku členství: 27. 6. 2008 - 27. 6. 2013
den vzniku funkce: 30. 6. 2008 - 27. 6. 2013
od 27. 1. 2010 do 20. 1. 2015
Ing. Marcel Pavlík - člen představenstva
Branka u Opavy, Pod Lesem 232, PSČ 747 41
den vzniku členství: 17. 12. 2009 - 3. 12. 2014
od 5. 8. 2008 do 1. 9. 2013
Dr. Josef Neštický - předseda představenstva
Praha 4 - Kamýk, Cholupická 460/37
den vzniku členství: 27. 6. 2008
den vzniku funkce: 30. 6. 2008
od 5. 8. 2008 do 20. 1. 2015
JUDr. Martin Skyba - člen představenstva
Ostrava - Moravská Ostrava, Preslova 300/4, PSČ 702 00
den vzniku členství: 27. 6. 2008 - 27. 6. 2013
od 12. 5. 2008 do 27. 1. 2010
Josef Vařejčko - člen představenstva
Chrudim, Resselovo náměstí 77, PSČ 537 01
den vzniku členství: 21. 12. 2007 - 17. 12. 2009
den vzniku funkce: 21. 12. 2007 - 17. 12. 2009
od 18. 12. 2007 do 12. 5. 2008
Kateřina Borůvková - člen představenstva
Ostrava - Výškovice, Výškovická 560/158, PSČ 700 30
den vzniku členství: 18. 12. 2007 - 21. 12. 2007
od 15. 2. 2021
Člen správní rady zastupuje společnost v plném rozsahu samostatně.
od 20. 1. 2015 do 1. 1. 2021
Statutární ředitel zastupuje společnost ve všech záležitostech samostatně.
od 29. 9. 2008 do 20. 1. 2015
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo, a to každý jeho člen samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že dva členové představenstva společně připojí svůj podpis k nadepsané nebo vytištěné obchodní firmě.
od 18. 12. 2007 do 29. 9. 2008
J e d n á n í : Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jedná jménem společnosti jediný člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že jediný člen představenstva připojí svůj podpis k nadepsané nebo vytištěné obchodní firmě s polečnosti.
Dozorčí rada
od 24. 6. 2014 do 20. 1. 2015
Ing. DAVID ZELENKA - člen dozorčí rady
Brno - Černá Pole, Schodová, PSČ 602 00
den vzniku členství: 17. 12. 2009 - 3. 12. 2014
od 27. 1. 2010 do 24. 6. 2014
Ing. David Zelenka - člen dozorčí rady
Karlovy Vary, Východní 560/12, PSČ 360 01
den vzniku členství: 17. 12. 2009
od 27. 1. 2010 do 20. 1. 2015
Ing. Hana Pavlíková - člen dozorčí rady
Branka u Opavy, Pod Lesem 232, PSČ 747 41
den vzniku členství: 17. 12. 2009 - 3. 12. 2014
od 27. 1. 2010 do 20. 1. 2015
Ing. Jiří Bacho - člen dozorčí rady
Opava, Joy Adamsonové 1777/13, PSČ 746 01
den vzniku členství: 17. 12. 2009 - 3. 12. 2014
od 18. 12. 2007 do 27. 1. 2010
Peter Herich - předseda dozorčí rady
Praha 10 - Dubeč, Netlucká 635/B, PSČ 107 00
den vzniku členství: 18. 12. 2007 - 17. 12. 2009
den vzniku funkce: 18. 12. 2007 - 17. 12. 2009
od 18. 12. 2007 do 27. 1. 2010
Ing. Igor Hudák - člen dozorčí rady
Michalovce, Bieloruská 175/2, PSČ 071 01, Slovenská republika
den vzniku členství: 18. 12. 2007 - 17. 12. 2009
od 18. 12. 2007 do 27. 1. 2010
Zuzana Herichová - člen dozorčí rady
Praha 10 - Dubeč, Netlucká 635/B, PSČ 107 00
den vzniku členství: 18. 12. 2007 - 17. 12. 2009
Akcionáři
od 18. 12. 2007 do 12. 5. 2008
READY-MADE s.r.o., IČO: 27628108
Praha 10, Na Výsluní 201/13, PSČ 100 00
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Michal Horáček

Michal Horáček

- hudebník, podnikatel, kandidát na prezidenta

+281

+
-
Martin Kasa

Martin Kasa

- podnikatel, Pilulka.cz

+1

+
-
Jiří Šlégr

Jiří Šlégr

- hokejista, olympijský vítěz

-30

+
-
Jaroslav  Starka

Jaroslav Starka

- podnikatel, vlastník 1. FK Příbram

-36

+
-
Richard Krajčo

Richard Krajčo

- zpěvák

-38

+
-
Simona Krainová

Simona Krainová

- modelka

-155

+
-

A tohle už jste četli?

Změny v zákoníku práce prošly. Co čeká zaměstnance?

Změny v zákoníku práce prošly. Co čeká zaměstnance?

Dohodáři získají nárok na dovolenou i na příplatky. Rodiče malých dětí si mohou říct o home office. Novela, kterou definitivně potvrdili poslanci, přináší i řadu dalších změn.

Air Bank nabízí podnikatelům jednoduchou fakturaci v aplikaci

Air Bank nabízí podnikatelům jednoduchou fakturaci v aplikaci

Podnikatelé s účtem od Air Bank mohou nově jednoduše fakturovat přímo v mobilní aplikaci My Air. Služba je propojená s bankovním účtem a umožňuje klientům snadno a zdarma vystavovat profesionální faktury, upozornit na faktury po splatnosti nebo třeba přidat na fakturu QR kód pro snadné zaplacení.

Maloobchodní centra a kancelářské budovy prožívají zlaté období

Maloobchodní centra a kancelářské budovy prožívají zlaté období

Nejsme Amerika, rádi chodíme do práce a při nakupování nedáme dopustit na živý kontakt. Fondy zaměřené na maloobchodní centra a kancelářské budovy zažívají poslední roky v regionu střední Evropy velmi dobré období. Krizím navzdory.

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Spořící účet plně online

Spořící účet plně online

Spořte s úrokem 5,3 % ročně bez podmínek

Doporučujeme

Zkušený lékař zakládá kliniku celostní medicíny. Pacient není jen diagnóza, říká

Zkušený lékař zakládá kliniku celostní medicíny. Pacient není jen diagnóza, říká

Stál u zrodu tří zdravotnických zařízení, které prodal, když mohla naplno fungovat bez něj. Pak ale v...

Partners Financial Services