Partners Financial Services
Ikona žárovky

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

ÉTA Carinae a.s., Ostrava, IČO: 27829430 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti ÉTA Carinae a.s.. Údaje byly staženy 17. 2. 2024 z datové služby justice.cz
dle IČO 27829430. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 27829430 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního rejstříku

Aktuální rejstřík
Úplný rejstřík
RES DPH Registr dotací
Datum vzniku a zápisu
31. 12. 2007
Obchodní firma
ÉTA Carinae a.s.
zapsáno 31. 12. 2007
Prověřit exekuce Reputace firmy
Firmy na stejné adrese
Sadová 553/8, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
zapsáno 31. 12. 2007 vymazáno 22. 2. 2017
Sídlo Kraj: Moravskoslezský kraj
Okres: Ostrava-město
Obec: Ostrava
Část obce: Moravská Ostrava
Ulice: Sadová
Adresní místo: Sadová 553/8
IČO
27829430
zapsáno 31. 12. 2007
DIČ
Identifikátor datové schránky
njidwis
Právní forma
Akciová společnost
zapsáno 31. 12. 2007
Spisová značka
B 3924/KSOS Krajský soud v Ostravě
zapsáno 31. 12. 2007
Rizikovost společnosti

Poslední změny a události

15. 2. 2024
Vymazán skutečný majitel Petr Jurášek
22. 2. 2023
Zapsán skutečný majitel Petr Jurášek, jako nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb.
22. 2. 2023
Zapsán skutečný majitel Martina Ličková, jako nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb.
22. 2. 2023
Změna funkce: Maya Herberová z skutečný majitel na nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 sb.
22. 2. 2023
Změna funkce: Ellen Herberová z skutečný majitel na nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 sb.

Všechny změny a události ve společnosti

Vizualizace obchodních vztahů a vazeb Více o vizualizacích

ÉTA Carinae a.s., IČO: 27829430: vizualizace vztahů osob a společností

ÉTA Carinae a.s., IČO: 27829430

Zobrazit vztahy a firmy
Předmět činnosti
Správa vlastního majetku
zapsáno 31. 12. 2007
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
zapsáno 18. 5. 2021
Základní kapitál
2 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 31. 12. 2007 vymazáno 1. 6. 2009
10 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 1. 6. 2009 vymazáno 11. 4. 2011
35 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 11. 4. 2011 vymazáno 17. 6. 2011
45 764 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 17. 6. 2011 vymazáno 18. 10. 2012
35 764 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 18. 10. 2012
Akcie
10 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 200 000 Kč
zapsáno 31. 12. 2007 vymazáno 1. 6. 2009
50 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 200 000 Kč
zapsáno 1. 6. 2009 vymazáno 11. 4. 2011
175 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 200 000 Kč
zapsáno 11. 4. 2011 vymazáno 18. 10. 2012
100 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 107 640 Kč
zapsáno 17. 6. 2011 vymazáno 1. 3. 2017
125 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 200 000 Kč
zapsáno 18. 10. 2012 vymazáno 1. 3. 2017
100 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 107 640 Kč
zapsáno 1. 3. 2017
125 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 200 000 Kč
zapsáno 1. 3. 2017
Ostatní skutečnosti
Jediný akcionář společnosti přijal dne 8.4.2009 rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady tohoto znění: 1. Beru na vědomí zprávu představenstva společnosti o důvodech upisování akcií při zvýšení základního kapitálu společnosti a odůvodnění výše navrhovaného emisního kurzu. 2. Prohlašuji, že se v souladu s ust. § 204a odst. 7 obchodního zákoníku vzdávám přednostního práva na upisování akcií při navrhovaném zvýšení základního kapitálu a zároveň vyslovuji svůj souhlas s tím, že všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci VANECO HOLDING CORP., specifikovanému v návrhu na zvýšení základního kapitálu. 3. Schvaluji zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií takto: 1. Základní kapitál společnosti ÉTA Carinae a.s., IČ: 278 29 430, se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Sadová 553/8, PSČ 702 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddílu B, vložka 3924 (dále také jen \"společnost\") se zvyšuje o částku 8.000.000,- Kč (slovy osm milionů korun českých), z původní výše 2.000.000,-Kč (slovy dva miliony korun českých) na novou výši 10.000.000,-Kč (slovy deset milionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Bude vydáno 40 ks (slovy čtyřicet kusů) nových kmenových akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 200.000,- Kč (slovy dvě stě tisíc korun českých), které nebudou kótované (dále také jen \"nové akcie\"). S novými akciemi budou spojena stejná práva, jako s akciemi dříve upsanými. 3. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě. Emisní kurs bude splacen peněžitým vkladem. 4. Jediný akcionář společnosti se v souladu s ust. § 204a odst. 7 obchodního zákoníku vzdal přednostního práva na upisování akcií při tomto zvýšení základního kapitálu. Jediný akcionář společnosti zároveň vyslovil svůj souhlas s tím, že nové akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, specifikovanému níže. 5. Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je společnost VANECO HOLDING CORP., se sídlem Akara Body, 24 De Astro street, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola British Virgin Islands, Company number 1387941 (dále také jen \"předem určený zájemce\"). 6. Veřejná nabídka akcií nebude realizována. Lhůta pro upsání akcií předem určeným zájemcem činí 14 dní a počne běžet pátým dnem po zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu, přijatého při výkonu působnosti valné hromady společnosti, do obchodního rejstříku. Počátek běhu upisovací lhůty podle § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku bude předem určenému zájemci oznámen dopisem nebo osobně předán současně s doručením návrhu smlouvy o upsání akcií, nejpozději první den lhůty pro upisování akcií. Nové akcie společnosti budou předem určeným zájemcem upsány v souladu s ustanovením § 204 odst. 5 obchodního zákoníku smlouvou o upsání akcií uzavřenou mezi ním a společností, v sídle společnosti ÉTA Carinae a.s., na adrese Ostrava, Moravská Ostrava, Sadová 553/8, PSČ 702 00, v průběhu lhůty pro upsání akcií. 7. Upisovatel je povinen splatit 100% emisního kursu upsaných akcií na zvláštní účet společnosti, který je veden u banky Raiffeisenbank a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 2006/9, PSČ 140 21, IČ 492 40 901, pobočka Ostrava, číslo účtu 5025001491/5500, a to do 30 dnů od uzavření smlouvy o úpisu akcií. Možnost započetí peněžité pohledávky vůči pohledávce na splacení emisního kurzu se nepřipouští. 8. Důvodem zvýšení základního kapitálu je posílení vlastních zdrojů společnosti
zapsáno 30. 4. 2009 vymazáno 1. 6. 2009
Mimořádná valná hromada společnosti ÉTA Carinae a.s., IČ: 27829430, se sídlem: Ostrava, Moravská Ostrava, Sadová 553/8, PSČ 70200 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddílu B, vložka 3924, dále také jen \"společnost\", poté co byla seznámena se zprávou představenstva o zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem, schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti takto: (i) základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 25.000.000,- Kč (slovy dvacet pět milionů korun českých), z původní výše základního kapitálu 10.000.000,- Kč (slovy deset milionů korun českých) na novou výši základního kapitálu 35.000.000,- Kč (slovy třicet pět milionů korun českých), a to upsáním nových akcií. (ii) upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. (iii) na zvýšení základního kapitálu bude upisováno 125 ks (slovy jedno sto dvacet pět kusů) nových kmenových akcií společnosti, znějících na majitele, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě každé jedné akcie 200.000,- Kč (slovy dvě stě tisíc korun českých), dále také jen \"nové akcie\". (iv) s ohledem na to, že žádné nové akcie nebudou upisovány peněžitými vklady, nenáleží stávajícím akcionářům společnosti přednostní právo na upsání nových akcií dle ust. § 204a obchodního zákoníku. (v) veškeré nové akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, kterým je Ing. Libor Herber, r.č. 750417/4854, bytem Praha 10, Strašnice, Mrštíkova 3299/30, PSČ 100 00, dále také jen \"upisovatel\", který je vlastníkem dále popsaného nepeněžitého vkladu. (vi) místem pro upisování nových akcií je sídlo společnosti na adrese Ostrava, Moravská Ostrava, Sadová 553/8, PSČ 70200. (vii) předem určený zájemce bude upisovat nové akcie v písemné smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností a která musí obsahovat náležitosti podle ust. § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Podpisy na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny. Lhůta pro úpis akcií činí 14 (slovy: čtrnáct) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií představenstvem společnosti upisovateli, přičemž počátek této lhůty bude upisovateli oznámen doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií upisovateli. návrh může být doručen nejdříve po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Smlouva o upsání akcií pozbude účinnosti, pokud bude pravomocně rozhodnuto o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. (viii) emisní kurs všech nových akcií činí 25.000.000,- Kč (slovy: dvacet pět milionů korun českých), a je roven úhrnu jmenovitých hodnot všech nových akcií. (ix) emisní kurs všech nových akcií bude splacen níže specifikovaným nepeněžitým vkladem v sídle společnosti na adrese Ostrava, Moravská Ostrava, Sadová 553/8, PSČ 70200, ve lhůtě do 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. Nepeněžitý vklad musí být dle ustanovení § 204 odst. 3 obchodního zákoníku splacen před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. (x) předmětem nepeněžitého vkladu jsou níže uvedené nemovitosti: - budova č.p. 553, stojící na pozemku parc. č. 1060/7 v katastrálním území Moravská Ostrava, část obce Moravská Ostrava, - pozemek parc. č. 1060/7 v katastrálním území Moravská Ostrava, - pozemek parc. č. 1061/3 v katastrálním území Moravská Ostrava, - vše zapsáno na LV č. 10074, vedeném pro katastrální území Moravská Ostrava, obec Ostrava, Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrálním pracovištěm Ostrava., Hodnota výše uvedeného nepeněžitého vkladu činí podle znaleckého posudku č. 2297-073/2010 ze dne 5. 10. 2010, zpracovaného znalcem Ing. Miloslavou Bartuškovou, IČ: 40967433, bytem Jiránkova 54, 618 00 Brno, která byla za tím účelem jmenována usnesením Krajského soudu v Ostravě č. j. 41 Nc 4204/2010-11 ze dne 29.7.2010, celkem 25.000.000,- Kč (slovy: dvacet pět milionů korun českých). Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno celkem 125 ks (slovy: jedno sto dvacet pět kusů) kmenových akcií společnosti, znějících na majitele, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě každé jedné akcie 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých). ocenění nepeněžitého vkladu tak odpovídá úhrnnému emisnímu kursu akcií, které mají být vydány jako protiplnění za tento nepeněžitý vklad.
zapsáno 25. 3. 2011 vymazáno 11. 4. 2011
Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 4.5.2012 přijala následující usnesení: „Schvaluje se snížení základního kapitálu společnosti ÉTA Carinae a.s. dle § 213c obchodního zákoníku: 1. Důvodem snížení základního kapitálu je optimalizace výše základního kapitálu ve vztahu k majetku a obchodním aktivitám společnosti. 2. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu společnosti bude naloženo tak, že bude v plné výši vyplacena akcionářům, kteří přijmou veřejný návrh smlouvy, způsobem a za podmínek dále uvedených. 3. Základní kapitál společnosti se snižuje v souladu s § 213c odst. 1 písm. a) obchodního zákoníku v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou vzaty z oběhu. Představenstvo společnosti se v souladu s § 213c odst. 6 obchodního zákoníku pověřuje podat návrh na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku v rozsahu, v jakém bude akcionáři přijat veřejný návrh smlouvy. 4. Snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy na úplatné vzetí akcií společnosti z oběhu akcionářům (dále jen „veřejný návrh smlouvy“) s jejich následným zničením s tím, že veřejný návrh smlouvy bude obsahovat náležitosti stanovené ve smyslu ust. § 213c a ust.§ 183a obchodního zákoníku. Předmětem veřejného návrhu smlouvy budou kmenové akcie společnosti znějící na majitele ve jmenovité hodnotě jedné akcie 200.000,-Kč i kmenové akcie společnosti znějící na majitele ve jmenovité hodnotě jedné akcie 107.640,-Kč. 5. Veřejný návrh smlouvy společnost uveřejní způsobem určeným obchodním zákoníkem a stanovami pro svolání valné hromady. Představenstvo společnosti je povinno uveřejnit veřejný návrh smlouvy do 2 měsíců od dne zápisu usnesení o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 6. Kupní cena za akcie brané z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy bude vždy odpovídat jmenovité hodnotě akcie brané z oběhu na základě veřejného návrhu. Kupní cena je splatná do 2 měsíců od zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. 7. K předložení dosavadních listinných akcií se určuje lhůta v délce 2 měsíců od zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcionář či akcionáři jsou oprávněni ve shora uvedené lhůtě předložit své akcie v sídle společnosti v pracovní dny od 10:00 do 15:00 hod. Nepředloží-li akcionář či akcionáři ve stanovené lhůtě akcie společnosti, není resp. nejsou oprávněni až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená. Představenstvo bude v takovém případě postupovat dle § 214 obchodního zákoníku. 8. Ke snížení základního kapitálu dochází ode dne zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.
zapsáno 29. 5. 2012 vymazáno 18. 10. 2012
Právní poměry společnosti se řídí stanovami ve znění ze dne 10. 11. 2016.
zapsáno 1. 3. 2017 vymazáno 18. 5. 2021
Na obchodní společnost ÉTA Carinae a.s., IČ: 27829430, se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Sadová 553/8, PSČ 702 00 jako na nástupnickou společnost v rámci přeměny rozdělované obchodní společnosti DRACAR CZ a.s., IČ: 26821397, se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Sadová 553/8, PSČ 702 00, jejím rozdělením odštěpením sloučením podle ust. § 243 písm. d) bod 2. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, přešla v důsledku této přeměny vyčleněná část jmění rozdělované společnosti vymezená v projektu rozdělení odštěpením sloučením, a to s účinností ke dni provedení zápisu rozdělení odštěpením sloučením do obchodního rejstříku.
zapsáno 17. 6. 2011
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
zapsáno 1. 3. 2017

Statutární orgán - představenstvo

Člen představenstva
Ing. Libor Herber
Sportovní, 747 91 Štítina
Den vzniku členstvi: 31. 12. 2007
zapsáno 31. 12. 2007 vymazáno 2. 3. 2011
Předseda představenstva
Ing. Libor Herber
Mrštíkova, 100 00 Praha 10 - Strašnice
Den vzniku funkce: 16. 11. 2010
Den vzniku členstvi: 31. 12. 2007
zapsáno 2. 3. 2011 vymazáno 25. 12. 2015
Člen představenstva
Ing. Jaroslav Hořínek
Cholevova, 700 30 Ostrava - Hrabůvka
Den vzniku členstvi: 16. 11. 2010
zapsáno 2. 3. 2011 vymazáno 22. 2. 2017
Člen představenstva
Petr Kašík
Na Okraji, 717 00 Ostrava - Bartovice
Den vzniku členstvi: 16. 11. 2010
zapsáno 2. 3. 2011 vymazáno 22. 2. 2017
Předseda představenstva
Ing. Libor Herber
Mrštíkova, 100 00 Praha - Strašnice
Den vzniku funkce: 16. 11. 2010
Den zániku funkce: 10. 11. 2016
Den vzniku členstvi: 31. 12. 2007
Den zániku členstvi: 10. 11. 2016
zapsáno 25. 12. 2015 vymazáno 1. 3. 2017
Člen představenstva
Ing. Jaroslav Hořínek
Cholevova, 700 30 Ostrava - Hrabůvka
Den vzniku členstvi: 16. 11. 2010
Den zániku členstvi: 10. 11. 2016
zapsáno 22. 2. 2017 vymazáno 1. 3. 2017
Člen představenstva
Petr Kašík
Na Okraji, 717 00 Ostrava - Bartovice
Den vzniku členstvi: 16. 11. 2010
Den zániku členstvi: 10. 11. 2016
zapsáno 22. 2. 2017 vymazáno 1. 3. 2017
Předseda představenstva
Ing. Libor Herber
Mrštíkova, 100 00 Praha - Strašnice
Den vzniku funkce: 10. 11. 2016
Den vzniku členstvi: 10. 11. 2016
zapsáno 1. 3. 2017
Počet členů
1
zapsáno 1. 3. 2017
Způsob jednání
J e d n á n í : Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti člen představenstva. Činí-li člen představenstva jménem společnosti písemné právní úkony, podepisuje je tak, že k napsané, otištěné nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.
zapsáno 31. 12. 2007 vymazáno 25. 3. 2011
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti samostatně předseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva.
zapsáno 25. 3. 2011 vymazáno 22. 2. 2017
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti samostatně předseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva.
zapsáno 22. 2. 2017 vymazáno 1. 3. 2017
Společnost zastupuje ve všech věcech člen představenstva samostatně.
zapsáno 1. 3. 2017

Dozorčí rada

Předseda dozorčí rady
Mgr. Ing. Hana Továrková
Jasanová, 637 00 Brno
Den vzniku funkce: 31. 12. 2007
Den zániku funkce: 9. 2. 2011
Den vzniku členstvi: 31. 12. 2007
Den zániku členstvi: 9. 2. 2011
zapsáno 31. 12. 2007 vymazáno 25. 3. 2011
Člen dozorčí rady
Karin Herberová
Sportovní, 747 91 Štítina
Den vzniku členstvi: 31. 12. 2007
Den zániku členstvi: 9. 2. 2011
zapsáno 31. 12. 2007 vymazáno 25. 3. 2011
Člen dozorčí rady
Petr Vitouš
Loděnická, 783 14 Bohuňovice
Den vzniku členstvi: 31. 12. 2007
Den zániku členstvi: 28. 6. 2010
zapsáno 31. 12. 2007 vymazáno 2. 3. 2011
Člen dozorčí rady
Martina Karpíšková
Patrice Lumumby, 700 30 Ostrava - Zábřeh
Den vzniku členstvi: 16. 11. 2010
zapsáno 2. 3. 2011 vymazáno 25. 7. 2014
Předseda dozorčí rady
Mgr. Ing. Hana Továrková
Jasanová, 637 00 Brno
Den vzniku funkce: 9. 2. 2011
Den vzniku členstvi: 9. 2. 2011
zapsáno 25. 3. 2011 vymazáno 21. 8. 2013
Člen dozorčí rady
Karin Herberová
Sportovní, 747 91 Štítina
Den vzniku členstvi: 9. 2. 2011
zapsáno 25. 3. 2011 vymazáno 25. 12. 2015
Předseda dozorčí rady
Mgr. Ing. Hana Továrková
Jasanová, 637 00 Brno - Jundrov
Den vzniku funkce: 9. 2. 2011
Den zániku funkce: 10. 11. 2016
Den vzniku členstvi: 9. 2. 2011
Den zániku členstvi: 10. 11. 2016
zapsáno 21. 8. 2013 vymazáno 1. 3. 2017
Člen dozorčí rady
Martina Ličková
Patrice Lumumby, 700 30 Ostrava - Zábřeh
Den vzniku členstvi: 16. 11. 2010
Den zániku členstvi: 10. 11. 2016
zapsáno 25. 7. 2014 vymazáno 1. 3. 2017
Člen dozorčí rady
Karin Herberová
Sportovní, 747 91 Štítina - Štítina
Den vzniku členstvi: 9. 2. 2011
Den zániku členstvi: 10. 11. 2016
zapsáno 25. 12. 2015 vymazáno 1. 3. 2017
Předseda dozorčí rady
Karin Herberová
Sportovní, 747 91 Štítina - Štítina
Den vzniku funkce: 10. 11. 2016
Den vzniku členstvi: 10. 11. 2016
zapsáno 1. 3. 2017
Počet členů
1
zapsáno 1. 3. 2017

Jediný akcionář

Jediný akcionář
MONEY CONSULTING, a.s., IČO: 26911604
tř. Kpt. Jaroše 1844/28, Brno - Černá Pole
zapsáno 31. 12. 2007 vymazáno 19. 11. 2008
Jediný akcionář
Ing. Libor Herber
Sportovní, 747 91 Štítina
zapsáno 19. 11. 2008 vymazáno 1. 6. 2009
Jediný akcionář
SISTEMATA a.s., IČO: 06685919
Sadová 553/8, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
zapsáno 18. 5. 2021

Skuteční majitelé

Skutečný majitel
Ing. Libor Herber
Automatický průpis: ne
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 18. 5. 2021
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 18. 5. 2021
zapsáno 18. 5. 2021 vymazáno 22. 2. 2023
Skutečný majitel
Karin Herberová
Automatický průpis: ne
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 18. 5. 2021
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 18. 5. 2021
zapsáno 18. 5. 2021 vymazáno 22. 2. 2023
Skutečný majitel
Ellen Herberová
Automatický průpis: ne
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 18. 5. 2021
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 18. 5. 2021
zapsáno 18. 5. 2021 vymazáno 22. 2. 2023
Skutečný majitel
Maya Herberová
Automatický průpis: ne
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 18. 5. 2021
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 18. 5. 2021
zapsáno 18. 5. 2021 vymazáno 22. 2. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Martina Ličková
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Nepřímý podíl:
Podíl - velikost podílu: 100,00 %
zapsáno 22. 2. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Petr Jurášek
Automatický průpis: ne
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 30. 10. 2023
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Nepřímý podíl:
Podíl - velikost podílu: 100,00 %
zapsáno 22. 2. 2023 vymazáno 15. 2. 2024
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Libor Herber
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Nepřímý podíl:
Podíl - velikost podílu: 100,00 %
zapsáno 22. 2. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Karin Herberová
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Nepřímý podíl:
Podíl - velikost podílu: 100,00 %
zapsáno 22. 2. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ellen Herberová
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Nepřímý podíl:
Podíl - velikost podílu: 100,00 %
zapsáno 22. 2. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Maya Herberová
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Nepřímý podíl:
Podíl - velikost podílu: 100,00 %
zapsáno 22. 2. 2023

Hodnocení firmy

0
-
+

Sídlo společnosti na mapě

Sbírka listin

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Celebrity v rejstříku

Michal Horáček

Michal Horáček

hudebník, podnikatel, kandidát na prezidenta

820
-
+
Pavel Tykač

Pavel Tykač

podnikatel, jeden z nejbohatších Čechů

-391
-
+
Tomáš Čupr

Tomáš Čupr

podnikatel, Rohlik.cz, Slevomat

-444
-
+
Václav Kočka

Václav Kočka

podnikatel, Matějská pouť

-476
-
+
Jaroslav Tvrdík

Jaroslav Tvrdík

místopředseda představenstav CEFC, bývalý ministr obrany

-627
-
+
Šárka Grossová

Šárka Grossová

manželka bývalého premiéra Stanislava Grosse a podnikatelka

-1118
-
+

A tohle už jste četli?

Firmy s podobným IČO

Firmy s podobným názvem