AGROTECHNIC MORAVIA a.s.
IČO: 27839834

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu25. 3. 2008
Obchodní firma
od 25. 3. 2008

AGROTECHNIC MORAVIA a.s.

Sídlo
od 25. 3. 2008 do 29. 11. 2016
Olomouc, Lipenská 1120/47, PSČ 772 11
IČO
od 25. 3. 2008

27839834

DIČ

CZ27839834

Identifikátor datové schránky:uakcn57
Právní forma
od 25. 3. 2008
Akciová společnost
Spisová značka10060 B, Krajský soud v Ostravě
Předmět podnikání
od 1. 2. 2010
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 1. 2. 2010
- opravy silničních vozidel
od 1. 2. 2010
- opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
od 1. 2. 2010
- klempířství a oprava karoserií
od 2. 12. 2008 do 1. 2. 2010
- opravy pracovních strojů
od 2. 12. 2008 do 1. 2. 2010
- opravy karoserií
od 2. 12. 2008 do 1. 2. 2010
- opravy silničních vozidel
od 2. 12. 2008 do 1. 2. 2010
- nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou provozování čerpacích stanic a výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení
od 25. 3. 2008 do 1. 2. 2010
- velkoobchod
od 25. 3. 2008 do 1. 2. 2010
- maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím
od 25. 3. 2008 do 1. 2. 2010
- zprostředkování obchodu a služeb
Ostatní skutečnosti
od 1. 1. 2018
- Na společnost AGROTECHNIC MORAVIA a.s., se sídlem na adrese Lipenská 1120/47, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČO 27839834, jako společnost nástupnickou, přešla část jmění rozdělované společnosti NAVOS, a.s., se sídlem na adrese Čelakovského 1858/27, 767 01 Kro měříž, IČO 47674857, uvedená v Projektu rozdělení odštěpením sloučením ze dne 3. 11. 2017.
od 1. 1. 2018
- Na společnost AGROTECHNIC MORAVIA a.s., se sídlem na adrese Lipenská 1120/47, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČO 27839834, jako společnost nástupnickou, přešla část jmění rozdělované společnosti ZERA, a.s., se sídlem na adrese Za Mlýnem 1264, 696 02 Ratíškovic e, IČO 63493021, uvedená v Projektu rozdělení odštěpením sloučením ze dne 13. 11. 2017.
od 10. 4. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
od 10. 4. 2014 do 26. 11. 2015
- Počet členů statutárního orgánu: 3
od 10. 4. 2014 do 26. 11. 2015
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 11. 2. 2010 do 22. 6. 2010
- Jediný akcionář společnosti AGROTECHNIC MORAVIA a.s. obchodní společnost NAVSO, a.s. rozhodla při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti, takto: 1) Základní kapitál společnosti AGROTECHNIC MORAVIA a.s, který je zcela splacen, se zvyšuje ze stávající výše 2.000.000,- Kč (slovy: dvamilionykorunčeských) o částku 2.900.000,- Kč (slovy: dvamilionydevětsettisíckorunčeských) na částku 4.900.000,- Kč (slo vy: čtyřimilionydevětsettisíckorunčeských), a to bez veřejné nabídky na úpis akcií. Akcionářům nepřísluší přednostní právo k úpisu akcií, neboť akcie mají být upsány nepeněžitým vkladem. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2) Zvýšení základního kapitálu o částku 2.900.000,- Kč (slovy: dvamilionydevětsettisíckorunčeských) bude provedeno úpisem nových kmenových akcií společnosti, které budou všechny vydány ve formě na jméno v listinné podobě, a to 29 ks akcií, každá o jmenovi té hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíckorunčeských). Emisní kurs každé akcie je roven její jmenovité hodnotě. Akcie nebudou kótovány na oficiálním trhu. 3) Akcie budou upsány předem vybraným zájemcem, kterým je jediný akcionář, obchodní společnost NAVOS, a.s. se sídlem Kroměříž, Čelakovského 1858, PSČ 767 16, IČ 47674857 (dále jen "Předem vybraný zájemce"), který je oprávněn upsat akcie pouze nepeněžitým vkladem, jehož předmětem jsou nemovitosti: - budova bez č.p./č.e., prům. obj., na parc. č. St. 6294 - pozemek, zastavěná plocha a nádvoří, parcelní č. St. 6294, zapsané v katastru nemovitostí na LV 6020 pro katastrální území Kroměříž (dále jen "Nepeněžitý vklad"), které jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku č. 1432-2/10 ze dne 11.1.2010, který by l zpracován společností A&CE Consulting, s.r.o., se sídlem Brno, Ptašinského 307/4, okres Brno-město, PSČ 602 00, IČ 44119097, znaleckým ústavem pro znaleckou činnost v oboru ekonomika, který byl k vypracování znaleckého posudku na ocenění Nepeněžitého vk ladu jmenován usnesením Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, ze dne 3.12.2009, sp.zn. 30 Nc 6119/2009-9 (dále jen "Znalecký posudek"). 4) Schvaluje předmět Nepeněžitého vkladu (budova bez č.p./č.e., prům. obj., na parcele č. St. 6294 a pozemek, zastavěná plocha a nádvoří, parcelní č. St. 6294, zapsané v katastru nemovitostí v k. ú. Kroměříž), jak jsou popsány a oceněny ve Znaleckém posud ku a schvaluje hodnotu Nepeněžitého vkladu, která dle Znaledkého posudku činí 2.900.000,- Kč (slovy: dvamilionydevětsettisíckorunčeských). Za tento Nepeněžitý vklad bude vydáno 29 ks kmenových akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, které všec hny budou vydány v podobě listinné ve formě na jméno. 5) Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti, tj. Olomouc, Hodolany, Lipenská 1120/47, PSČ 772 11. 6) Akcie budou předem vybraným zájemcem upsány na základě smlouvy o upsání akcií, kterou uzavře se společností ve smyslu ust. § 204 odst. 5 obch. zák. v platném znění, která musí obsahovat náležitosti dle ust. § 205 odst. 3 obch. zák. v platném znění. 7) Lhůta pro upsání akcií bude činit 30 dní ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem vybranému zájemci. Upisování akcií nemůže začít dříve, než bude toto rozhodnutí jediného akcionáře zapsáno do obchodního rejstříku. Společnost je povinna odeslat předem vybranému zájemci návrh smlouvy o upsání akcií nejpozději do 14ti dnů od zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku (§ 203 odst. 4 obch. zák.). V případě, že v této lhůtě nedoj de k upsání všech akcií ke zvýšení základního kapitálu, má se zato, že je upsání neúčinné. 8) Předem vybraný zájemce je povinen splatit Nepeněžitý vklad, jak je popsán ve Znaleckém posudku, kterým upíše akcie ke zvýšení základního kapitálu, formou předání Nepeněžitého vkladu společnosti. O předání Nepeněžitého vkladu bude mezi společností a upi sovatelem sepsán zápis. Upisovatel je současně povinen předat společnosti písemné prohlášení podle § 60 odst. 1 obch. zák. o vkladu nemovitostí, které jsou předmětem Nepeněžitého vkladu, do základního kapitálu společnosti. Nepeněžitý vklad musí být předem vybraným zájemcem splacen nejpozději do 30ti dnů od podpisu smlouvy o úpisu akcií. 9) Schvaluje zprávu představenstva společnosti dle ust. § 204 odst. 3 věty druhé obch. zák., která byla jedinému akcionáři předložena. 10) Ukládá představenstvu společnosti, aby dle ust. § 203 odst. 4 obch. zák. podalo návrh na zápis tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
Kapitál
od 22. 6. 2010
Základní kapitál 4 900 000 Kč, splaceno 100 %.
od 25. 3. 2008 do 22. 6. 2010
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 22. 3. 2017
Kmenové akcie na jméno 4 900 000, počet akcií: 1.
od 10. 4. 2014 do 22. 3. 2017
Kmenové akcie na jméno 100 000, počet akcií: 49.
od 10. 4. 2014 do 22. 3. 2017
Akcie jsou volně převoditelné mezi akcionáři společnosti. Převod akcií na jinou osobu je možný jen se souhlasem představenstva společnosti.
od 22. 6. 2010 do 10. 4. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 49.
od 25. 3. 2008 do 22. 6. 2010
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 20.
Statutární orgán
od 19. 5. 2016
Ing. PAVEL NOVOTNÝ - člen představenstva
Lipník, , PSČ 675 52
den vzniku členství: 2. 4. 2016
od 26. 11. 2015
Ing. MARTIN RADA - člen představenstva
Podivín, Boženy Němcové, PSČ 691 45
den vzniku členství: 1. 10. 2015
od 27. 6. 2015
Ing. PETR FOUKAL - místopředseda představenstva
Kurovice, , PSČ 768 52
den vzniku členství: 1. 4. 2015
den vzniku funkce: 1. 4. 2015
od 4. 5. 2014
ROMAN LŽIČAŘ - předseda představenstva
Prace, Vinohrádky, PSČ 664 58
den vzniku členství: 1. 3. 2013
den vzniku funkce: 1. 3. 2013
od 11. 12. 2013 do 27. 6. 2015
Ing. PETR FOUKAL - místopředseda představenstva
Kurovice, , PSČ 768 52
den vzniku členství: 3. 4. 2010 - 31. 3. 2015
den vzniku funkce: 1. 4. 2011 - 31. 3. 2015
od 8. 8. 2013 do 19. 5. 2016
Ing. PAVEL NOVOTNÝ - člen představenstva
Lipník, , PSČ 675 52
den vzniku členství: 1. 4. 2011 - 1. 4. 2016
od 23. 4. 2013 do 4. 5. 2014
ROMAN LŽIČAŘ - předseda představenstva
Brno - Bohunice, Havelkova, PSČ 625 00
den vzniku členství: 1. 3. 2013
den vzniku funkce: 1. 3. 2013
od 9. 8. 2011 do 8. 8. 2013
Ing. Pavel Novotný - člen představenstva
Lipník, , PSČ 675 52
den vzniku členství: 1. 4. 2011
od 9. 8. 2011 do 11. 12. 2013
Ing. Petr Foukal - místopředseda představenstva
Kurovice, , PSČ 768 52
den vzniku členství: 3. 4. 2010
den vzniku funkce: 1. 4. 2011
od 22. 6. 2010 do 9. 8. 2011
Ing. Vlastislav Mudrák - místopředseda představenstva
Vizovice, Komenského 1273, PSČ 763 12
den vzniku členství: 25. 3. 2008 - 31. 3. 2011
den vzniku funkce: 5. 4. 2010 - 31. 3. 2011
od 22. 6. 2010 do 9. 8. 2011
Ing. Petr Foukal - člen představenstva
Kurovice, , PSČ 768 52
den vzniku členství: 3. 4. 2010
od 25. 3. 2008 do 22. 6. 2010
Ing. Alois Matěj - místopředseda představenstva
Nový Malín, 626, PSČ 788 03
den vzniku členství: 25. 3. 2008 - 2. 4. 2010
den vzniku funkce: 25. 3. 2008 - 2. 4. 2010
od 25. 3. 2008 do 22. 6. 2010
Ing. Vlastislav Mudrák - člen představenstva
Vizovice, Komenského 1273, PSČ 763 12
den vzniku členství: 25. 3. 2008
od 25. 3. 2008 do 23. 4. 2013
Ing. Jaroslav Jandek - předseda představenstva
Vizovice - Bratřejov, 114, PSČ 763 12
den vzniku členství: 25. 3. 2008 - 28. 2. 2013
den vzniku funkce: 25. 3. 2008 - 28. 2. 2013
od 22. 3. 2017
Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a) společně dva členové představenstva, z nichž jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, nebo b) společně tři členové představenstva v záležitostech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právnických osobách v majetku společnosti, nebo c) samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím.
od 10. 4. 2014 do 22. 3. 2017
Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a) společně dva členové představenstva, nebo b) společně tři členové představenstva v záležitostech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právnických osobách, nebo c) samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím.
od 1. 2. 2010 do 10. 4. 2014
Jménem společnosti jedná představenstvo: a) společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, není-li dále stanoveno jinak. Pokud předseda ani místopředseda nejsou zvoleni, jednají společně alespoň tři členové představenstva; b] samostatně předsedou nebo místopředsedou představenstva na základě písemného pověření představenstva, a to v rozsahu tohoto pověření; c) společně všemi členy představenstva při zcizování kapitálových účastí, a to i jen jejich částí.
od 25. 3. 2008 do 1. 2. 2010
Jménem společnosti jedná představenstvo ve všech záležitostech společnosti vždy společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva. Pokud předseda ani místopředseda nejsou zvoleni, jednají společně a lespoň tři členové představenstva. Při zcizování kapitálových účastí, a to i jen jejich částí, jednají za společnost vždy všichni členové představenstva společně nebo jeden člen představenstva na základě plné moci, která je mu udělena představenstvem.
Dozorčí rada
od 27. 6. 2015
Ing. JAROSLAV MUSIL - předseda dozorčí rady
Brumovice, , PSČ 691 11
den vzniku členství: 26. 3. 2013
den vzniku funkce: 1. 4. 2015
od 30. 12. 2013 do 27. 6. 2015
JAROSLAV MUSIL - člen dozorčí rady
Brumovice, , PSČ 691 11
den vzniku členství: 26. 3. 2013
od 30. 12. 2013 do 26. 11. 2015
TOMÁŠ KOHOUTEK - člen dozorčí rady
Prostějov - Krasice, Zlechovská, PSČ 796 04
den vzniku členství: 26. 3. 2013 - 30. 9. 2015
od 30. 12. 2013 do 26. 11. 2015
MARTIN RADA - člen dozorčí rady
Podivín, Boženy Němcové, PSČ 691 45
den vzniku členství: 26. 3. 2013 - 30. 9. 2015
od 17. 10. 2013 do 30. 12. 2013
Mgr. TOMÁŠ KOHOUTEK - člen dozorčí rady
Prostějov - Krasice, Zlechovská, PSČ 796 04
den vzniku členství: 25. 3. 2008 - 25. 3. 2013
od 25. 8. 2013 do 30. 12. 2013
Ing. MARTIN RADA - předseda dozorčí rady
Podivín, Boženy Němcové, PSČ 691 45
den vzniku členství: 25. 3. 2008 - 25. 3. 2013
den vzniku funkce: 25. 3. 2008 - 25. 3. 2013
od 25. 3. 2008 do 25. 8. 2013
Ing. Martin Rada - předseda dozorčí rady
Podivín, B. Němcové 760/56, PSČ 691 45
den vzniku členství: 25. 3. 2008 - 25. 3. 2013
den vzniku funkce: 25. 3. 2008 - 25. 3. 2013
od 25. 3. 2008 do 17. 10. 2013
Mgr. Tomáš Kohoutek - člen dozorčí rady
Prostějov, Zlechovská 13, PSČ 796 04
den vzniku členství: 25. 3. 2008 - 25. 3. 2013
od 25. 3. 2008 do 30. 12. 2013
Ing. Jaroslav Musil - místopředseda dozorčí rady
Brumovice, 95, PSČ 691 11
den vzniku členství: 25. 3. 2008 - 25. 3. 2013
den vzniku funkce: 25. 3. 2008 - 25. 3. 2013
Akcionáři
od 22. 6. 2010
NAVOS, a.s., IČO: 47674857
Kroměříž, Čelakovského, PSČ 767 16
Hodnocení firmy
+3
+
-

Vizualizace vztahů

Vizualizace zobrazuje pouze první úroveň vazeb. Pro zobrazení všech vazeb klikněte zde.

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Lovci talentu

21. 4. 2018 | Rozhovor | Martin Vlnas

Lovci talentu

Martin Jahoda a Honza Březina pomohli vybrat ideální sport pro tři sta tisíc dětí. I díky nim mají poprvé v dějinách školáci z měst lepší kondici než jejich vrstevníci na venkově.

Brno se chtělo stát velkoměstem, dopadlo to jako vždycky

20. 4. 2018 | Komentář | Michal Kašpárek | 13 komentářů

Brno se chtělo stát velkoměstem, dopadlo to jako vždycky

Osekávání projektu přesunu brněnského nádraží je tragické pro Brno – a příznačné pro celou republiku.

Očima expertů: Neprodávejte jídlo moc levně!

20. 4. 2018 | Očima expertů | Ondřej Tůma | 2 komentáře

Očima expertů: Neprodávejte jídlo moc levně!

Ministr zemědělství v demisi Jiří Milek by chtěl stanovením minimálních marží zabránit obchodním řetězcům, aby prodávaly potraviny pod cenou. Pomůže to v praxi českým zemědělcům a potravinářům, nebo by se měl stát v téhle problematice angažovat jinak, pokud vůbec?

Srovnání spořicích účtů: nováčci útočí

19. 4. 2018 | Co se děje | Ondřej Tůma | 4 komentáře

Srovnání spořicích účtů: nováčci útočí

Kdo vám dnes na spořicím účtu nejvíc zhodnotí sto tisíc a kdo milion korun? V čele našeho žebříčku jsou nové banky.

Zaměstnavatel dluží. Od května rostou „náhradní výplaty“ vyplácené úřadem práce

19. 4. 2018 | Co se děje | Terezie Nývltová Vojáčková

Zaměstnavatel dluží. Od května rostou „náhradní výplaty“ vyplácené úřadem práce

Zaměstnanci, kterým insolventní zaměstnavatel dluží mzdu, si můžou říct o „náhradní výplatu“ na úřadu práce. Od 1. května se zvyšuje maximální částka, kterou úřad vyplácí.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Stanislav Bernard

Stanislav Bernard

- podnikatel, politik a pivovarník

+87
+
-
2.Iveta Pomeje Bartošová

Iveta Pomeje Bartošová

- zpěvačka

-20
+
-
3.Leoš Mareš

Leoš Mareš

- moderátor

-60
+
-
4.Milan Richtr

Milan Richtr

- politik a oděvní podnikatel

-118
+
-
5.Marek Dalík

Marek Dalík

- lobbista a podnikatel

-242
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 254 658 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Exchange s.r.o. VIP 2 545,00 Kč
Broadway Change 2 545,00 Kč
Czech Exchange 2 550,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 555,00 Kč
MONETA Money Bank 2 608,00 Kč
Expobank CZ 2 608,00 Kč
Sberbank CZ 2 612,00 Kč
Česká spořitelna 2 650,00 Kč
ČSOB 2 647,00 Kč
Komerční banka 2 667,07 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 689,30 Kč
Raiffeisenbank 2 692,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Zamítnutá reklamace MT
Poradna > Spotřebitelská poradna > Zamítnutá reklamace MT

Otázka: Dobrý den, popis viz níže. Dne 29.3.2018 byl zakoupen nový mobilní telefon (dále jen MT) přes E-SHOP. Dne 10.4.2018 jsme tento MT reklamovali z důvodu deformace ohnutí/prohnutí, které mělo být údajně...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.