Partners Financial Services
Ikona žárovky

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

AGROTECHNIC MORAVIA a.s., Olomouc, IČO: 27839834 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti AGROTECHNIC MORAVIA a.s.. Údaje byly staženy 13. 9. 2023 z datové služby justice.cz
dle IČO 27839834. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 27839834 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního rejstříku

Aktuální rejstřík
Úplný rejstřík
RES DPH Registr dotací

Prověřte si

Prověřit exekuce Reputace firmy Rizikovost společnosti
Datum vzniku a zápisu
25. 3. 2008
Obchodní firma
AGROTECHNIC MORAVIA a.s.
zapsáno 25. 3. 2008
Firmy na stejné adrese
Lipenská 1120/47, 772 11 Olomouc - Hodolany
zapsáno 25. 3. 2008 vymazáno 29. 11. 2016
Sídlo Kraj: Olomoucký kraj
Okres: Olomouc
Obec: Olomouc
Část obce: Hodolany
Ulice: Lipenská
Adresní místo: Lipenská 1120/47
IČO
27839834
zapsáno 25. 3. 2008
DIČ
Identifikátor datové schránky
uakcn57
Právní forma
Akciová společnost
zapsáno 25. 3. 2008
Spisová značka
B 10060/KSOS Krajský soud v Ostravě
zapsáno 25. 3. 2008

Poslední změny a události

25. 8. 2023
Zapsán člen dozorčí rady Ing. Josef Ležák, jako člen dozorčí rady
25. 8. 2023
Vymazán člen dozorčí rady Ing. Jaroslav Musil
10. 5. 2023
Změna informací: nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. Mgr. Libor Němeček, Dr.
10. 5. 2023
Změna informací: nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. JUDr. Alexej Bílek, CSc.
10. 5. 2023
Změna informací: nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. Ing. Petra Procházková

Všechny změny a události ve společnosti

Předmět podnikání
Maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím
zapsáno 25. 3. 2008 vymazáno 1. 2. 2010
Velkoobchod
zapsáno 25. 3. 2008 vymazáno 1. 2. 2010
Zprostředkování obchodu a služeb
zapsáno 25. 3. 2008 vymazáno 1. 2. 2010
Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou provozování čerpacích stanic a výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení
zapsáno 2. 12. 2008 vymazáno 1. 2. 2010
Opravy karoserií
zapsáno 2. 12. 2008 vymazáno 1. 2. 2010
Opravy pracovních strojů
zapsáno 2. 12. 2008 vymazáno 1. 2. 2010
Opravy silničních vozidel
zapsáno 2. 12. 2008 vymazáno 1. 2. 2010
Klempířství a oprava karoserií
zapsáno 1. 2. 2010
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
zapsáno 1. 2. 2010
Opravy silničních vozidel
zapsáno 1. 2. 2010
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zapsáno 1. 2. 2010
Základní kapitál
2 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 25. 3. 2008 vymazáno 22. 6. 2010
4 900 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 22. 6. 2010
Akcie
20 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč
zapsáno 25. 3. 2008 vymazáno 22. 6. 2010
49 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč
zapsáno 22. 6. 2010 vymazáno 10. 4. 2014
49 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč Akcie jsou volně převoditelné mezi akcionáři společnosti. Převod akcií na jinou osobu je možný jen se souhlasem představenstva společnosti.
zapsáno 10. 4. 2014 vymazáno 22. 3. 2017
1 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 4 900 000 Kč
zapsáno 22. 3. 2017
Ostatní skutečnosti
Jediný akcionář společnosti AGROTECHNIC MORAVIA a.s. obchodní společnost NAVSO, a.s. rozhodla při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti, takto: 1) Základní kapitál společnosti AGROTECHNIC MORAVIA a.s, který je zcela splacen, se zvyšuje ze stávající výše 2.000.000,- Kč (slovy: dvamilionykorunčeských) o částku 2.900.000,- Kč (slovy: dvamilionydevětsettisíckorunčeských) na částku 4.900.000,- Kč (slovy: čtyřimilionydevětsettisíckorunčeských), a to bez veřejné nabídky na úpis akcií. Akcionářům nepřísluší přednostní právo k úpisu akcií, neboť akcie mají být upsány nepeněžitým vkladem. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2) Zvýšení základního kapitálu o částku 2.900.000,- Kč (slovy: dvamilionydevětsettisíckorunčeských) bude provedeno úpisem nových kmenových akcií společnosti, které budou všechny vydány ve formě na jméno v listinné podobě, a to 29 ks akcií, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíckorunčeských). Emisní kurs každé akcie je roven její jmenovité hodnotě. Akcie nebudou kótovány na oficiálním trhu. 3) Akcie budou upsány předem vybraným zájemcem, kterým je jediný akcionář, obchodní společnost NAVOS, a.s. se sídlem Kroměříž, Čelakovského 1858, PSČ 767 16, IČ 47674857 (dále jen \"Předem vybraný zájemce\"), který je oprávněn upsat akcie pouze nepeněžitým vkladem, jehož předmětem jsou nemovitosti: - budova bez č.p./č.e., prům. obj., na parc. č. St. 6294 - pozemek, zastavěná plocha a nádvoří, parcelní č. St. 6294, zapsané v katastru nemovitostí na LV 6020 pro katastrální území Kroměříž (dále jen \"Nepeněžitý vklad\"), které jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku č. 1432-2/10 ze dne 11.1.2010, který byl zpracován společností A&CE Consulting, s.r.o., se sídlem Brno, Ptašinského 307/4, okres Brno-město, PSČ 602 00, IČ 44119097, znaleckým ústavem pro znaleckou činnost v oboru ekonomika, který byl k vypracování znaleckého posudku na ocenění Nepeněžitého vkladu jmenován usnesením Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, ze dne 3.12.2009, sp.zn. 30 Nc 6119/2009-9 (dále jen \"Znalecký posudek\"). 4) Schvaluje předmět Nepeněžitého vkladu (budova bez č.p./č.e., prům. obj., na parcele č. St. 6294 a pozemek, zastavěná plocha a nádvoří, parcelní č. St. 6294, zapsané v katastru nemovitostí v k. ú. Kroměříž), jak jsou popsány a oceněny ve Znaleckém posudku a schvaluje hodnotu Nepeněžitého vkladu, která dle Znaledkého posudku činí 2.900.000,- Kč (slovy: dvamilionydevětsettisíckorunčeských). Za tento Nepeněžitý vklad bude vydáno 29 ks kmenových akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, které všechny budou vydány v podobě listinné ve formě na jméno. 5) Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti, tj. Olomouc, Hodolany, Lipenská 1120/47, PSČ 772 11. 6) Akcie budou předem vybraným zájemcem upsány na základě smlouvy o upsání akcií, kterou uzavře se společností ve smyslu ust. § 204 odst. 5 obch. zák. v platném znění, která musí obsahovat náležitosti dle ust. § 205 odst. 3 obch. zák. v platném znění. 7) Lhůta pro upsání akcií bude činit 30 dní ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem vybranému zájemci. Upisování akcií nemůže začít dříve, než bude toto rozhodnutí jediného akcionáře zapsáno do obchodního rejstříku. Společnost je povinna odeslat předem vybranému zájemci návrh smlouvy o upsání akcií nejpozději do 14ti dnů od zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku (§ 203 odst. 4 obch. zák.). V případě, že v této lhůtě nedojde k upsání všech akcií ke zvýšení základního kapitálu, má se zato, že je upsání neúčinné. 8) Předem vybraný zájemce je povinen splatit Nepeněžitý vklad, jak je popsán ve Znaleckém posudku, kterým upíše akcie ke zvýšení základního kapitálu, formou předání Nepeněžitého vkladu společnosti. O předání Nepeněžitého vkladu bude mezi společností a upisovatelem sepsán zápis. Upisovatel je současně povinen předat společnosti písemné prohlášení podle § 60 odst. 1 obch. zák. o vkladu nemovitostí, které jsou předmětem Nepeněžitého vkladu, do základního kapitálu společnosti. Nepeněžitý vklad musí být předem vybraným zájemcem splacen nejpozději do 30ti dnů od podpisu smlouvy o úpisu akcií. 9) Schvaluje zprávu představenstva společnosti dle ust. § 204 odst. 3 věty druhé obch. zák., která byla jedinému akcionáři předložena. 10) Ukládá představenstvu společnosti, aby dle ust. § 203 odst. 4 obch. zák. podalo návrh na zápis tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
zapsáno 11. 2. 2010 vymazáno 22. 6. 2010
Počet členů statutárního orgánu: 3
zapsáno 10. 4. 2014 vymazáno 26. 11. 2015
Počet členů dozorčí rady: 3
zapsáno 10. 4. 2014 vymazáno 26. 11. 2015
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
zapsáno 10. 4. 2014
Na společnost AGROTECHNIC MORAVIA a.s., se sídlem na adrese Lipenská 1120/47, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČO 27839834, jako společnost nástupnickou, přešla část jmění rozdělované společnosti NAVOS, a.s., se sídlem na adrese Čelakovského 1858/27, 767 01 Kroměříž, IČO 47674857, uvedená v Projektu rozdělení odštěpením sloučením ze dne 3. 11. 2017.
zapsáno 1. 1. 2018
Na společnost AGROTECHNIC MORAVIA a.s., se sídlem na adrese Lipenská 1120/47, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČO 27839834, jako společnost nástupnickou, přešla část jmění rozdělované společnosti ZERA, a.s., se sídlem na adrese Za Mlýnem 1264, 696 02 Ratíškovice, IČO 63493021, uvedená v Projektu rozdělení odštěpením sloučením ze dne 13. 11. 2017.
zapsáno 1. 1. 2018

Statutární orgán - představenstvo

Předseda představenstva
Ing. Jaroslav Jandek
Bratřejov, 763 12 Vizovice - Bratřejov
Den vzniku funkce: 25. 3. 2008
Den zániku funkce: 28. 2. 2013
Den vzniku členstvi: 25. 3. 2008
Den zániku členstvi: 28. 2. 2013
zapsáno 25. 3. 2008 vymazáno 23. 4. 2013
Místopředseda představenstva
Ing. Alois Matěj
Nový Malín, 788 03 Nový Malín
Den vzniku funkce: 25. 3. 2008
Den zániku funkce: 2. 4. 2010
Den vzniku členstvi: 25. 3. 2008
Den zániku členstvi: 2. 4. 2010
zapsáno 25. 3. 2008 vymazáno 22. 6. 2010
Člen představenstva
Ing. Vlastislav Mudrák
Komenského, 763 12 Vizovice
Den vzniku členstvi: 25. 3. 2008
zapsáno 25. 3. 2008 vymazáno 22. 6. 2010
Místopředseda představenstva
Ing. Vlastislav Mudrák
Komenského, 763 12 Vizovice
Den vzniku funkce: 5. 4. 2010
Den zániku funkce: 31. 3. 2011
Den vzniku členstvi: 25. 3. 2008
Den zániku členstvi: 31. 3. 2011
zapsáno 22. 6. 2010 vymazáno 9. 8. 2011
Člen představenstva
Ing. Petr Foukal
Kurovice, 768 52 Kurovice
Den vzniku členstvi: 3. 4. 2010
zapsáno 22. 6. 2010 vymazáno 9. 8. 2011
Místopředseda představenstva
Ing. Petr Foukal
Kurovice, 768 52 Kurovice
Den vzniku funkce: 1. 4. 2011
Den vzniku členstvi: 3. 4. 2010
zapsáno 9. 8. 2011 vymazáno 11. 12. 2013
Člen představenstva
Ing. Pavel Novotný
Lipník, 675 52 Lipník
Den vzniku členstvi: 1. 4. 2011
zapsáno 9. 8. 2011 vymazáno 8. 8. 2013
Předseda představenstva
Roman Lžičař
Havelkova, 625 00 Brno - Bohunice
Den vzniku funkce: 1. 3. 2013
Den vzniku členstvi: 1. 3. 2013
zapsáno 23. 4. 2013 vymazáno 4. 5. 2014
Člen představenstva
Ing. Pavel Novotný
Lipník, 675 52 Lipník - Lipník
Den vzniku členstvi: 1. 4. 2011
Den zániku členstvi: 1. 4. 2016
zapsáno 8. 8. 2013 vymazáno 19. 5. 2016
Místopředseda představenstva
Ing. Petr Foukal
Kurovice, 768 52 Kurovice - Kurovice
Den vzniku funkce: 1. 4. 2011
Den zániku funkce: 31. 3. 2015
Den vzniku členstvi: 3. 4. 2010
Den zániku členstvi: 31. 3. 2015
zapsáno 11. 12. 2013 vymazáno 27. 6. 2015
Předseda představenstva
Roman Lžičař
Vinohrádky, 664 58 Prace - Prace
Den vzniku funkce: 1. 3. 2013
Den zániku funkce: 1. 3. 2018
Den vzniku členstvi: 1. 3. 2013
Den zániku členstvi: 1. 3. 2018
zapsáno 4. 5. 2014 vymazáno 13. 6. 2018
Místopředseda představenstva
Ing. Petr Foukal
Kurovice, 768 52 Kurovice - Kurovice
Den vzniku funkce: 1. 4. 2015
Den zániku funkce: 1. 4. 2020
Den vzniku členstvi: 1. 4. 2015
Den zániku členstvi: 1. 4. 2020
zapsáno 27. 6. 2015 vymazáno 24. 4. 2020
Člen představenstva
Ing. Martin Rada
Boženy Němcové, 691 45 Podivín - Podivín
Den vzniku členstvi: 1. 10. 2015
Den zániku členstvi: 1. 10. 2020
zapsáno 26. 11. 2015 vymazáno 5. 11. 2020
Člen představenstva
Ing. Pavel Novotný
Lipník, 675 52 Lipník - Lipník
Den vzniku členstvi: 2. 4. 2016
Den zániku členstvi: 31. 5. 2019
zapsáno 19. 5. 2016 vymazáno 9. 7. 2019
Předseda představenstva
Ing. Roman Lžičař
Vinohrádky, 664 58 Prace - Prace
Den vzniku funkce: 2. 3. 2018
Den zániku funkce: 2. 3. 2023
Den vzniku členstvi: 2. 3. 2018
Den zániku členstvi: 2. 3. 2023
zapsáno 13. 6. 2018 vymazáno 20. 3. 2023
Člen představenstva
Ing. Milan Foltýn
Bohumíra Šmerala, 796 01 Prostějov - Prostějov
Den vzniku členstvi: 1. 6. 2019
zapsáno 9. 7. 2019
Místopředseda představenstva
Ing. Petr Foukal
Kurovice, 768 52 Kurovice - Kurovice
Den vzniku funkce: 2. 4. 2020
Den vzniku členstvi: 2. 4. 2020
zapsáno 24. 4. 2020
Člen představenstva
Ing. Martin Rada
Boženy Němcové, 691 45 Podivín - Podivín
Den vzniku členstvi: 2. 10. 2020
zapsáno 5. 11. 2020 vymazáno 14. 1. 2021
Člen představenstva
Ing. Martin Rada
Brněnská, 693 01 Hustopeče - Hustopeče
Den vzniku členstvi: 2. 10. 2020
zapsáno 14. 1. 2021
Předseda představenstva
Ing. Roman Lžičař
Vinohrádky, 664 58 Prace - Prace
Den vzniku funkce: 3. 3. 2023
Den vzniku členstvi: 3. 3. 2023
zapsáno 20. 3. 2023
Počet členů
4
zapsáno 26. 11. 2015
Způsob jednání
Jménem společnosti jedná představenstvo ve všech záležitostech společnosti vždy společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva. Pokud předseda ani místopředseda nejsou zvoleni, jednají společně alespoň tři členové představenstva. Při zcizování kapitálových účastí, a to i jen jejich částí, jednají za společnost vždy všichni členové představenstva společně nebo jeden člen představenstva na základě plné moci, která je mu udělena představenstvem.
zapsáno 25. 3. 2008 vymazáno 1. 2. 2010
Jménem společnosti jedná představenstvo: a) společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, není-li dále stanoveno jinak. Pokud předseda ani místopředseda nejsou zvoleni, jednají společně alespoň tři členové představenstva. b] samostatně předsedou nebo místopředsedou představenstva na základě písemného pověření představenstva, a to v rozsahu tohoto pověření. c) společně všemi členy představenstva při zcizování kapitálových účastí, a to i jen jejich částí.
zapsáno 1. 2. 2010 vymazáno 10. 4. 2014
Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a) společně dva členové představenstva, nebo b) společně tři členové představenstva v záležitostech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právnických osobách, nebo c) samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím.
zapsáno 10. 4. 2014 vymazáno 22. 3. 2017
Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a) společně dva členové představenstva, z nichž jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, nebo b) společně tři členové představenstva v záležitostech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právnických osobách v majetku společnosti, nebo c) samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím.
zapsáno 22. 3. 2017 vymazáno 4. 5. 2021
Členové představenstva při zastupování společnosti v postavení členů statutárního orgánu jednají za společnost dva společně, přičemž alespoň jedním z nich musí být předseda nebo místopředseda představenstva. člen představenstva může jednat za společnost samostatně, jen jestliže ho k tomu v určitém rozsahu a na určitou dobu nepřesahující jeden rok představenstvo pověří svým rozhodnutím. Tato pravidla nebrání, aby člen představenstva zastoupil společnost samostatně jako zmocněnec, byl-li společností, za kterou jednali podle výše uvedeného pravidla dva členové představenstva společně, zmocněn k určitému právnímu jednání.
zapsáno 4. 5. 2021

Dozorčí rada

Předseda dozorčí rady
Ing. Martin Rada
B. Němcové, 691 45 Podivín
Den vzniku funkce: 25. 3. 2008
Den zániku funkce: 25. 3. 2013
Den vzniku členstvi: 25. 3. 2008
Den zániku členstvi: 25. 3. 2013
zapsáno 25. 3. 2008 vymazáno 25. 8. 2013
Místopředseda dozorčí rady
Ing. Jaroslav Musil
Brumovice, 691 11 Brumovice
Den vzniku funkce: 25. 3. 2008
Den zániku funkce: 25. 3. 2013
Den vzniku členstvi: 25. 3. 2008
Den zániku členstvi: 25. 3. 2013
zapsáno 25. 3. 2008 vymazáno 30. 12. 2013
Člen dozorčí rady
Mgr. Tomáš Kohoutek
Zlechovská, 796 04 Prostějov
Den vzniku členstvi: 25. 3. 2008
Den zániku členstvi: 25. 3. 2013
zapsáno 25. 3. 2008 vymazáno 17. 10. 2013
Předseda dozorčí rady
Ing. Martin Rada
Boženy Němcové, 691 45 Podivín - Podivín
Den vzniku funkce: 25. 3. 2008
Den zániku funkce: 25. 3. 2013
Den vzniku členstvi: 25. 3. 2008
Den zániku členstvi: 25. 3. 2013
zapsáno 25. 8. 2013 vymazáno 30. 12. 2013
Člen dozorčí rady
Mgr. Tomáš Kohoutek
Zlechovská, 796 04 Prostějov - Krasice
Den vzniku členstvi: 25. 3. 2008
Den zániku členstvi: 25. 3. 2013
zapsáno 17. 10. 2013 vymazáno 30. 12. 2013
Člen dozorčí rady
Martin Rada
Boženy Němcové, 691 45 Podivín - Podivín
Den vzniku členstvi: 26. 3. 2013
Den zániku členstvi: 30. 9. 2015
zapsáno 30. 12. 2013 vymazáno 26. 11. 2015
Člen dozorčí rady
Jaroslav Musil
Brumovice, 691 11 Brumovice - Brumovice
Den vzniku členstvi: 26. 3. 2013
zapsáno 30. 12. 2013 vymazáno 27. 6. 2015
Člen dozorčí rady
Tomáš Kohoutek
Zlechovská, 796 04 Prostějov - Krasice
Den vzniku členstvi: 26. 3. 2013
Den zániku členstvi: 30. 9. 2015
zapsáno 30. 12. 2013 vymazáno 26. 11. 2015
Předseda dozorčí rady
Ing. Jaroslav Musil
Brumovice, 691 11 Brumovice - Brumovice
Den vzniku funkce: 1. 4. 2015
Den zániku funkce: 26. 3. 2018
Den vzniku členstvi: 26. 3. 2013
Den zániku členstvi: 26. 3. 2018
zapsáno 27. 6. 2015 vymazáno 13. 6. 2018
Člen dozorčí rady
Ing. Jaroslav Musil
Brumovice, 691 11 Brumovice - Brumovice
Den vzniku členstvi: 27. 3. 2018
Den zániku členstvi: 27. 3. 2023
zapsáno 13. 6. 2018 vymazáno 20. 3. 2023
Člen dozorčí rady
Ing. Jaroslav Musil
Brumovice, 691 11 Brumovice - Brumovice
Den vzniku členstvi: 28. 3. 2023
Den zániku členstvi: 31. 7. 2023
zapsáno 20. 3. 2023 vymazáno 25. 8. 2023
Člen dozorčí rady
Ing. Josef Ležák
Drásalova, 769 01 Holešov - Holešov
Den vzniku členstvi: 1. 8. 2023
zapsáno 25. 8. 2023
Počet členů
1
zapsáno 26. 11. 2015

Jediný akcionář

Jediný akcionář
NAVOS, a.s., IČO: 47674857
Čelakovského 1858/27, 767 01 Kroměříž - Kroměříž
zapsáno 22. 6. 2010 vymazáno 4. 5. 2021
Jediný akcionář
NAVOS, a.s., IČO: 47674857
Čelakovského 1858/27, 767 01 Kroměříž - Kroměříž
zapsáno 4. 5. 2021

Skuteční majitelé

Skutečný majitel
Ing. Zbyněk Průša
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 2. 10. 2018
zapsáno 2. 10. 2018 vymazáno 14. 7. 2021
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Petr Cingr
Automatický průpis: ne
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 12. 4. 2023
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 14. 7. 2021 vymazáno 12. 4. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Jiří Haspeklo
Automatický průpis: ne
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 12. 4. 2023
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 14. 7. 2021 vymazáno 12. 4. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Josef Mráz
Automatický průpis: ne
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 12. 4. 2023
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 14. 7. 2021 vymazáno 12. 4. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Jaroslav Kurčík
Automatický průpis: ne
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 12. 4. 2023
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 14. 7. 2021 vymazáno 12. 4. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
PhDr. Simona Sokolová
Automatický průpis: ne
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 12. 4. 2023
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 14. 7. 2021 vymazáno 12. 4. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Zbyněk Průša
Automatický průpis: ne
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 12. 4. 2023
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 14. 7. 2021 vymazáno 12. 4. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Andrej Babiš
Automatický průpis: ne
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 12. 4. 2023
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 14. 7. 2021 vymazáno 12. 4. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Petra Procházková
Automatický průpis: ne
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 12. 4. 2023
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 14. 7. 2021 vymazáno 12. 4. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
JUDr. Alexej Bílek, CSc.
Automatický průpis: ne
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 12. 4. 2023
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 14. 7. 2021 vymazáno 12. 4. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Mgr. Libor Němeček, Dr.
Automatický průpis: ne
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 12. 4. 2023
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 14. 7. 2021 vymazáno 12. 4. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Petr Cingr
Automatický průpis: ano
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 10. 5. 2023
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Rozhodující vliv vůči korporaci/korporacím s přímým podílem:
Podíl - velikost podílu: 100,00 %
zapsáno 12. 4. 2023 vymazáno 10. 5. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Jiří Haspeklo
Automatický průpis: ano
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 10. 5. 2023
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Rozhodující vliv vůči korporaci/korporacím s přímým podílem:
Podíl - velikost podílu: 100,00 %
zapsáno 12. 4. 2023 vymazáno 10. 5. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Josef Mráz
Automatický průpis: ano
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 10. 5. 2023
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Rozhodující vliv vůči korporaci/korporacím s přímým podílem:
Podíl - velikost podílu: 100,00 %
zapsáno 12. 4. 2023 vymazáno 10. 5. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Jaroslav Kurčík
Automatický průpis: ano
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 10. 5. 2023
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Rozhodující vliv vůči korporaci/korporacím s přímým podílem:
Podíl - velikost podílu: 100,00 %
zapsáno 12. 4. 2023 vymazáno 10. 5. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
PhDr. Simona Sokolová
Automatický průpis: ano
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 10. 5. 2023
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Rozhodující vliv vůči korporaci/korporacím s přímým podílem:
Podíl - velikost podílu: 100,00 %
zapsáno 12. 4. 2023 vymazáno 10. 5. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Zbyněk Průša
Automatický průpis: ano
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 10. 5. 2023
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Rozhodující vliv vůči korporaci/korporacím s přímým podílem:
Podíl - velikost podílu: 100,00 %
zapsáno 12. 4. 2023 vymazáno 10. 5. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Petra Procházková
Automatický průpis: ano
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 10. 5. 2023
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Rozhodující vliv vůči korporaci/korporacím s přímým podílem:
Podíl - velikost podílu: 100,00 %
zapsáno 12. 4. 2023 vymazáno 10. 5. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
JUDr. Alexej Bílek, CSc.
Automatický průpis: ano
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 10. 5. 2023
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Rozhodující vliv vůči korporaci/korporacím s přímým podílem:
Podíl - velikost podílu: 100,00 %
zapsáno 12. 4. 2023 vymazáno 10. 5. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Mgr. Libor Němeček, Dr.
Automatický průpis: ano
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 10. 5. 2023
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Rozhodující vliv vůči korporaci/korporacím s přímým podílem:
Podíl - velikost podílu: 100,00 %
zapsáno 12. 4. 2023 vymazáno 10. 5. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Petr Cingr
Automatický průpis: ano
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 10. 5. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Jiří Haspeklo
Automatický průpis: ano
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 10. 5. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Josef Mráz
Automatický průpis: ano
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 10. 5. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Jaroslav Kurčík
Automatický průpis: ano
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 10. 5. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
PhDr. Simona Sokolová
Automatický průpis: ano
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 10. 5. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Zbyněk Průša
Automatický průpis: ano
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Rozhodující vliv vůči korporaci/korporacím s přímým podílem:
Podíl - velikost podílu: 100,00 %
zapsáno 10. 5. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Petra Procházková
Automatický průpis: ano
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 10. 5. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
JUDr. Alexej Bílek, CSc.
Automatický průpis: ano
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 10. 5. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Mgr. Libor Němeček, Dr.
Automatický průpis: ano
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 10. 5. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Andrej Babiš
Automatický průpis: ano
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 10. 5. 2023

Hodnocení firmy

0
-
+

Sídlo společnosti na mapě

Sbírka listin

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Celebrity v rejstříku

Ivan Mládek

Ivan Mládek

hudebník

372
-
+
Dominik Hašek

Dominik Hašek

hokejista, olympijský vítěz a držitel Stanley Cupu

-230
-
+
Jiří Mádl

Jiří Mádl

herec, režisér

-70
-
+
David Rath

David Rath

podnikatel a sociálnědemokratický politik

-220
-
+
Pavel Bém

Pavel Bém

psychiatr, horolezec, podnikatel a bývalý pražský primátor

-540
-
+
Jaromír Jágr

Jaromír Jágr

hokejista, mistr světa a olympijský vítěz

464
-
+

A tohle už jste četli?

Firmy s podobným IČO

Firmy s podobným názvem

KREDITNÍ KARTA SMART

Jedinečná nabídka neveřejných nemovitostí k bydlení i investici, kterou nenajdete na běžných realitních portálech.