Partners Financial Services
Ikona žárovky

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

CENTRAL GROUP Park Zličín a.s., IČO: 27862224 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti CENTRAL GROUP Park Zličín a.s.. Údaje byly staženy 12. 1. 2024 z datové služby justice.cz
dle IČO 27862224. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 27862224 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního rejstříku

Aktuální rejstřík
Úplný rejstřík
RES DPH
Datum vzniku a zápisu
27. 2. 2007
Obchodní firma
PEBORS, a.s.
zapsáno 27. 2. 2007 vymazáno 23. 5. 2007
CENTRAL GROUP - Rezidence Nad údolím a.s.
zapsáno 23. 5. 2007 vymazáno 3. 11. 2011
CENTRAL GROUP Rezidence Nad údolím a.s.
zapsáno 3. 11. 2011 vymazáno 20. 7. 2018
CENTRAL GROUP Park Zličín a.s.
zapsáno 20. 7. 2018
Prověřit exekuce Reputace firmy
Firmy na stejné adrese
Koněvova 2660/141, 130 83 Praha 3 - Žižkov
zapsáno 27. 2. 2007 vymazáno 23. 5. 2007
zapsáno 23. 5. 2007
IČO
27862224
zapsáno 27. 2. 2007
DIČ
Identifikátor datové schránky
4jidcx3
Právní forma
Akciová společnost
zapsáno 27. 2. 2007
Spisová značka
B 11594/MSPH Městský soud v Praze
zapsáno 27. 2. 2007
Rizikovost společnosti

Poslední změny a události

10. 1. 2024
Zapsán člen statutárního orgánu Mgr. Michaela Tomášková, jako místopředseda představenstva
10. 1. 2024
Vymazán člen statutárního orgánu Ing. Ladislav Váňa
10. 1. 2024
Zapsán člen prokury Mgr. Jaroslav Janovec, jako prokurista
10. 1. 2024
Vymazán člen prokury Mgr. Michaela Tomášková
10. 1. 2024
Zapsán člen dozorčí rady Jiří Štěpka, jako člen dozorčí rady

Všechny změny a události ve společnosti

Vizualizace obchodních vztahů a vazeb Více o vizualizacích

CENTRAL GROUP Park Zličín a.s., IČO: 27862224: vizualizace vztahů osob a společností

CENTRAL GROUP Park Zličín a.s., IČO: 27862224

Zobrazit vztahy a firmy
Předmět podnikání
Činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a architektury
zapsáno 23. 5. 2007 vymazáno 23. 7. 2015
Inženýrská činnost v investiční výstavbě
zapsáno 23. 5. 2007 vymazáno 23. 7. 2015
Realitní činnost
zapsáno 23. 5. 2007 vymazáno 23. 7. 2015
Správa a údržba nemovitostí
zapsáno 23. 5. 2007 vymazáno 23. 7. 2015
Projektová činnost ve výstavbě
zapsáno 23. 7. 2015
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
zapsáno 23. 7. 2015
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zapsáno 23. 7. 2015
Předmět činnosti
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor
zapsáno 27. 2. 2007 vymazáno 16. 11. 2020
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
zapsáno 16. 11. 2020
Základní kapitál
2 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 27. 2. 2007 vymazáno 24. 10. 2007
137 600 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 24. 10. 2007 vymazáno 10. 4. 2012
2 000 704 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 10. 4. 2012
Akcie
20 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč
zapsáno 27. 2. 2007 vymazáno 24. 10. 2007
1376 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč
zapsáno 24. 10. 2007 vymazáno 10. 4. 2012
1376 ks akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 454 Kč
zapsáno 10. 4. 2012 vymazáno 27. 11. 2013
1376 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 454 Kč akcie nejsou veřejně obchodovatelné
zapsáno 27. 11. 2013
Ostatní skutečnosti
CENTRAL GROUP a.s., IČ: 639 99 102, se sídlem Praha 4, Nusle, Na Strži 65/1702, PSČ: 140 00, jako jediný akcionář akciové společnosti CENTRAL GROUP - Rezidence Nad údolím a.s., a to při výkonu působnosti valné hromady dle § 190 obchodního zákoníku rozhodl a schvaluje zvýšení základního kapitálu Společnosti takto: Částka o kterou má být základní kapitál zvýšen: Zvyšuje se základní kapitál společnosti CENTRAL GROUP - Rezidence Nad údolím a.s. o částku 135,600.000,- Kč (slovy: sto třicet pět miliónů šest set tisíc korun českých), tedy z částky 2,000.000,-Kč (slovy: dva miliony korun českých) na částku 137,600.000,- Kč (slovy: sto třicet sedm miliónů šest set tisíc korun českých) nepeněžitým vkladem, a to upsáním nových akcií s tím, že upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma podoba upisovaných akcií: Zvýšení základního kapitálu společnosti CENTRAL GROUP - Rezidence Nad údolím a.s. bude provedeno upsáním nových akcií - 1.356 (slovy: jeden tisíc tři sta padesát šest) kusů nových kmenových akcií společnosti CENTRAL GROUP - Rezidence Nad údolím a.s., o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Nově upsané akcie nebudou kótované. s nově upisovanými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva, budou s nimi spojena stejná práva jako s dosud vydanými akciemi. Nově upsané akcie jsou kmenové, znějící na majitele a v listinné podobě. Předem určený zájemce: Akcie budou upsány stávajícím akcionářem CENTRAL GROUP a.s., IČ: 639 99 102, se sídlem Praha 4, Nusle, Na Strži 65/1702, PSČ: 140 00, který upíše všech 1.356 (slovy: jeden tisíc tři sta padesát šest) kusů nových kmenových akcií společnosti CENTRAL GROUP - Rezidence Nad údolím a.s., vydaných v listinné podobě, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), a to jako předem určený zájemce. Emisní kurs: Emisní kurs nově upisovaných akcií činí 135,613.310,- Kč (slovy: sto třicet pět miliónů šest set třináct tisíc tři sta deset korun českých). Částka přesahující jmenovitou hodnotu všech nově upisovaných akcií, tj. částka ve výši 13.310,- Kč (slovy: třináct tisíc tři sta deset korun českých) tvoří emisní ážio. Místo a lhůta pro upisování akcií: Místem pro úpis akcií pro předem určeného zájemce je sídlo společnosti, tj. Praha 4, Nusle, Na Strži 1702/65, PSČ: 140 00. Lhůta pro úpis akcií předem určeným zájemcem bude činit 14 (slovy: čtrnáct) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, který bude obsahovat náležitosti uvedené v ustanovení § 205 odst. 3 obchodního zákoníku, a bude doručen předem určenému zájemci - Jedinému akcionáři společnosti ? tj. společnosti CENTRAL GROUP a.s. do 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne zápisu rozhodnutí Jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti CENTRAL GROUP - Rezidence Nad údolím a.s. do obchodního rejstříku. Představenstvo Společnosti je povinno písemně sdělit předem určenému zájemci emisní kurs upisovaných akcií, počátek a délku lhůty pro upsání akcií a den zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku do 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne zápisu rozhodnutí Jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti CENTRAL GROUP - Rezidence Nad údolím a.s. do obchodního rejstříku a současně ve stejné lhůtě předložit upisovateli návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií dle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, s tím, že doručení návrhu na uzavření smlouvy se bere za počátek běhu shora uvedené lhůty pro úpis akcií. Nepeněžitý vklad a jeho hodnota: Vkladem předem určeného zájemce bude nepeněžitý vklad, a tvoří ho tyto nemovitosti: § Pozemek parc. č. 151/330 o výměře 11877 m? (orná půda) § Pozemek parc. č. 151/331 o výměře 11717 m? (orná půda) vše zapsáno na LV č. 1671 vedeném pro k.ú. Stodůlky, obec Praha, Katastrálním úřadem pro Hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha, § Pozemek parc. č. 1553/16 o výměře 49 m? (orná půda) § Pozemek parc. č. 1553/20 o výměře 71 m? (ostatní plocha) § Pozemek parc. č. 1553/21 o výměře 37 m? (orná půda) vše zapsáno na LV č. 1459 vedeném pro k.ú. Řeporyje, obec Praha, Katastrálním úřadem pro Hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha. Ocenění nepeněžitého vkladu: Nepeněžitý vklad byl v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 obchodního zákoníku popsán a oceněn ve znaleckém posudku soudního znalce JUDr. Josefa Jaroše č. 929-18/07 ze dne 27.05.2007, jmenovaného za tímto účelem podle ustanovení § 59 odst. 3 obchodního zákoníku usnesením Městského soudu v Praze ze dne ze dne 27.4.2007 č.j. 2 Nc 4437/2007-11, které nabylo právní moci dne 23.5.2007. Hodnota nepeněžitého vkladu byla ve znaleckém posudku JUDr. Josefa Jaroše stanovena na částku ve výši 135,613.310,- Kč (slovy: sto třicet pět miliónů šest set třináct tisíc tři sta deset korun českých). Toto ocenění nepeněžitého vkladu Jediný akcionář schvaluje a schvaluje, aby za tento nepeněžitý vklad v hodnotě výši 135,613.310,- Kč (slovy: sto třicet pět miliónů šest set třináct tisíc tři sta deset korun českých) bylo vydáno 1.356 (slovy: jeden tisíc tři sta padesát šest) kusů nových kmenových akcií společnosti CENTRAL GROUP - Rezidence Nad údolím, a.s., o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Akcie jsou kmenové, v listinné podobě, na majitele a nejsou kótované. S nově upisovanými akciemi jsou spojena stejná práva jako s dosud vydanými akciemi. Místo a lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu: Upisovatel je povinen splatit emisní kurs upsaných akcií takto: Nepeněžitý vklad musí být splacen v souladu s ustanovením § 204 odst. 3 ObchZ a v souladu se stanovami tak, že vkladatel předá Společnosti písemné prohlášení dle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku v sídle Společnosti a současně předá nemovitosti, které jsou předmětem nepeněžitého vkladu Společnosti v místě, kde se nacházejí, a to před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
zapsáno 19. 9. 2007 vymazáno 24. 10. 2007
Základní kapitál společnosti CENTRAL GROUP - Rezidence Nad údolím a.s. se snižuje o pevnou částku 135.599.296,- Kč (slovy: jedno sto třicet pět milionů pet set devadesát devět tisíc dvě stě devadesát šest korun českých) z původní výše 137.600.000,- Kč (slovy: jedno sto třicet sedm milionů šest set tisíc korun českých), na novou výši základního kapitálu 2.000.704,- Kč (slovy: dva miliony sedm set čtyři korun českých). Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií společnosti, a to tak, že jmenovitá hodnota každé jedné akcie bude snížena ze stávající hodnoty 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) na novou hodnotu 1.454,- Kč (slovy: jeden tisíc čtyři sta padesát čtyři korun českých). Počet akcií společnosti CENTRAL GROUP - Rezidence Nad údolím a.s. zůstává nedotčen, tj. společnost má nadále 1.376,- ks (slovy: jeden tisíc tři sta sedmdesát šest kusů) akcií. Důvodem snížení základního kapitálu je skutečnost, že společnost CENTRAL GROUP - Rezidence Nad údolím a.s. s ohledem ke své aktuálně vyvíjené činnosti a k rozsahu svých závazků nepotřebuje základní kapitál ve stávající výši, na níž byl v předchozích letech navýšen nepeněžitými vklady jediného akcionáře do základního kapitálu společnosti CENTRAL GROUP - Rezidence Nad údolím a.s. Tato výše základního iapitálu (137.600.000,- Kč - slovy: jedno sto třicet sedm milionů šest set tisíc korun českých) se pro další činnost společnosti CENTRAL GROUP - Rezidence Nad údolím a.s. jeví jako neefektivní, naopak jako ekonomicky vhodné jak pro společnost CENTRAL GROUP - Rezidence Nad údolím a.s., tak pro jejího jediného akcionáře (CENTRAL GROUP a.s.), se jeví optimalizace kapitálové struktury společnosti CENTRAL GROUP - Rezidence Nad údolím a.s. snížením základního kapitálu, v jehož rámci bude základní kapitál společnosti CENTRAL GROUP - Rezidence Nad údolím a.s. snížen a rozdíl vyplacen jedinému akcionáři. Snížení jmenovité hodnoty akcií bude provedeno výměnou stávajících 1.376 ks (slovy jeden tisíc tři sta sedmdesát šest kusů) akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za 1.376 ks (slovy: jeden tisíc tři sta sedmdesát šest kusů) akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.454,- Kč (slovy: jeden tisíc čtyři sta padesát čtyři korun českých). Lhůta pro předložení akcií společnosti CENTRAL GROUP - Rezidence Nad údolím a.s. k jejich výměně v důsledku snížení základního kapitálu a jejich jmenovité hodnoty bude činit 30 dnů od zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Snížení jmenovité hodnoty akcií společnosti CENTRAL GROUP - Rezidence Nad údolím a.s. bude provedeno jako úplatné, přičemž výše úplaty činí 135.599.296,- Kč (slovy jedno sto třicet pět milionů pet set devadesát devět tisíc dvě stě devadesát šest korun českých). Tato částka bude v plné výši vyplacena společností CENTRAL GROUP - Rezidence Nad údolím a.s. jejímu jedinému akcionáři, společnosti CENTRAL GROUP a.s. ve lhůtě do 6 měsíců po zápisu snížené výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.
zapsáno 3. 11. 2011 vymazáno 10. 4. 2012
Na společnost CENTRAL GROUP Rezidence Nad údolím a.s., IČ: 27862224, se sídlem: Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4, přechází odštěpovaná část jmění rozdělované společnosti CENTRAL GROUP a.s., IČ: 63999102, se sídlem: Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4, která je specifikovaná v Projektu rozdělení ze dne 1.11.2011.2011 zvěřejněném ve Sbírce listin dne 2.11.2011.2011.
zapsáno 1. 2. 2012 vymazáno 10. 4. 2012
Počet členů statutárního orgánu: 1
zapsáno 30. 5. 2014 vymazáno 16. 11. 2020
Počet členů dozorčí rady: 3
zapsáno 30. 5. 2014 vymazáno 16. 11. 2020
Na společnost CENTRAL GROUP Rezidence Nad údolím a.s., IČ: 27862224, se sídlem: Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4, přechází odštěpovaná část jmění rozdělované společnosti CENTRAL GROUP a.s., IČ: 63999102, se sídlem: Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4, která je specifikovaná v Projektu rozdělení ze dne 1.11.2011.2011 zvěřejněném ve Sbírce listin dne 2.11.2011.2011.
zapsáno 10. 4. 2012
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
zapsáno 30. 5. 2014
Na základě projektu fúze sloučením ze dne 29.6.2020 přešlo na společnost CENTRAL GROUP Park Zličín a.s., IČO: 27862224, se sídlem Na strži 1702/65, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložce 11594, jako společnost nástupnickou, veškeré jmění zanikající společnosti CENTRAL GROUP 38. investiční s.r.o., IČO: 03688305, se sídlem: Na Strži 1702/65, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 235495.
zapsáno 31. 8. 2020

Statutární orgán - představenstvo

Člen představenstva
Tomáš Uhrík
Slavíkova, 708 00 Ostrava - Poruba
Den vzniku členstvi: 27. 2. 2007
Den zániku členstvi: 2. 4. 2007
zapsáno 27. 2. 2007 vymazáno 23. 5. 2007
Předseda představenstva
Bc. Aleš Novotný
Mattioliho, 106 00 Praha 10 - Záběhlice
Den vzniku funkce: 2. 4. 2007
Den vzniku členstvi: 2. 4. 2007
zapsáno 23. 5. 2007 vymazáno 13. 3. 2009
Člen představenstva
Ing. Ladislav Váňa
Hovorčovice, 250 62 Hovorčovice
Den vzniku členstvi: 2. 4. 2007
zapsáno 23. 5. 2007 vymazáno 13. 3. 2009
Člen představenstva
Ing. Ladislav Franta
Ke škole, 140 00 Praha 4 - Chodov
Den vzniku členstvi: 2. 4. 2007
zapsáno 23. 5. 2007 vymazáno 13. 3. 2009
Předseda představenstva
Bc. Aleš Novotný
Čirůvková, 104 00 Praha 10 - Pitkovice
Den vzniku funkce: 2. 4. 2007
Den zániku funkce: 2. 4. 2010
Den vzniku členstvi: 2. 4. 2007
Den zániku členstvi: 2. 4. 2010
zapsáno 13. 3. 2009 vymazáno 20. 4. 2010
Člen představenstva
Ing. Ladislav Váňa
Křemenáčová, 104 00 Praha 10 - Pitkovice
Den vzniku členstvi: 2. 4. 2007
Den zániku členstvi: 2. 4. 2010
zapsáno 13. 3. 2009 vymazáno 20. 4. 2010
Člen představenstva
Ing. Ladislav Franta
Smržová, 104 00 Praha 10 - Pitkovice
Den vzniku členstvi: 2. 4. 2007
Den zániku členstvi: 2. 4. 2010
zapsáno 13. 3. 2009 vymazáno 20. 4. 2010
Předseda představenstva
Bc. Aleš Novotný
Čirůvková, 104 00 Praha 10 - Pitkovice
Den vzniku funkce: 2. 4. 2010
Den vzniku členstvi: 2. 4. 2010
zapsáno 20. 4. 2010 vymazáno 27. 4. 2010
Člen představenstva
Ing. Ladislav Váňa
Křemenáčová, 104 00 Praha 10 - Pitkovice
Den vzniku členstvi: 2. 4. 2010
Den zániku členstvi: 16. 11. 2010
zapsáno 20. 4. 2010 vymazáno 25. 11. 2010
Člen představenstva
Ing. Ladislav Franta
Smržová, 104 00 Praha 10 - Pitkovice
Den vzniku členstvi: 2. 4. 2010
Den zániku členstvi: 16. 11. 2010
zapsáno 20. 4. 2010 vymazáno 25. 11. 2010
Předseda představenstva
Ing. Aleš Novotný
Čirůvková, 104 00 Praha 10 - Pitkovice
Den vzniku funkce: 2. 4. 2010
Den zániku funkce: 16. 11. 2010
Den vzniku členstvi: 2. 4. 2010
Den zániku členstvi: 16. 11. 2010
zapsáno 27. 4. 2010 vymazáno 25. 11. 2010
Předseda představenstva
Mgr. Dušan Kunovský, LL.M.
Václavské náměstí, 110 00 Praha 1 - Nové Měaro
Den vzniku funkce: 16. 11. 2010
Den vzniku členstvi: 16. 11. 2010
zapsáno 25. 11. 2010 vymazáno 25. 11. 2010
Místopředseda představenstva
Ing. Ladislav Váňa
Křemenáčová, 104 00 Praha 10 - Pitkovice
Den vzniku funkce: 16. 11. 2010
Den zániku funkce: 28. 3. 2014
Den vzniku členstvi: 16. 11. 2010
Den zániku členstvi: 28. 3. 2014
zapsáno 25. 11. 2010 vymazáno 30. 5. 2014
Předseda představenstva
Mgr. Dušan Kunovský, LL.M.
Václavské náměstí, 110 00 Praha 1 - Nové Město
Den vzniku funkce: 16. 11. 2010
Den zániku funkce: 28. 3. 2014
Den vzniku členstvi: 16. 11. 2010
Den zániku členstvi: 28. 3. 2014
zapsáno 25. 11. 2010 vymazáno 30. 5. 2014
Člen představenstva
Ing. Ladislav Franta
Smržová, 104 00 Praha 10 - Pitkovice
Den vzniku členstvi: 16. 11. 2010
Den zániku členstvi: 28. 3. 2014
zapsáno 25. 11. 2010 vymazáno 30. 5. 2014
Člen představenstva
CENTRAL GROUP a.s., IČO: 24227757
Na strži 1702/65, 140 00 Praha - Nusle
Den vzniku členstvi: 28. 3. 2014
Den zániku členstvi: 31. 1. 2019
Právnickou osobu při výkonu funkce člena statutárního orgánu zastupuje předseda představenstva Mgr. Dušan Kunovský, Václavské náměstí 841/3, Nové Město, 110 00 Praha 1, nebo místopředseda představenstva Ing. Ladislav Váňa, Křemenáčová 156, Pitkovice, 104 00 Praha 10.
zapsáno 30. 5. 2014 vymazáno 17. 4. 2019
Člen představenstva
CENTRAL GROUP a.s., IČO: 24227757
Na strži 1702/65, 140 00 Praha - Nusle
Den vzniku členstvi: 31. 1. 2019
Den zániku členstvi: 23. 10. 2020
Právnickou osobu při výkonu funkce člena statutárního orgánu zastupuje předseda představenstva Mgr. DUŠAN KUNOVSKÝ, dat. nar. 22. listopadu 1971, Václavské náměstí 841/3, Nové Město, 110 00 Praha 1, nebo místopředseda představenstva Ing. LADISLAV VÁŇA, dat. nar. 18. května 1963, Přívlaky 40, 285 06 Samopše
zapsáno 17. 4. 2019 vymazáno 16. 11. 2020
Předseda představenstva
Mgr. Dušan Kunovský
Václavské náměstí, 110 00 Praha - Nové Město
Den vzniku funkce: 23. 10. 2020
Den vzniku členstvi: 23. 10. 2020
zapsáno 16. 11. 2020
Místopředseda představenstva
Ing. Ladislav Váňa
Přívlaky, 285 06 Samopše - Přívlaky
Den vzniku funkce: 23. 10. 2020
Den zániku funkce: 31. 12. 2023
Den vzniku členstvi: 23. 10. 2020
Den zániku členstvi: 31. 12. 2023
zapsáno 16. 11. 2020 vymazáno 10. 1. 2024
Místopředseda představenstva
Mgr. Michaela Tomášková
Musílkova, 150 00 Praha - Košíře
Den vzniku funkce: 1. 1. 2024
Den vzniku členstvi: 1. 1. 2024
zapsáno 10. 1. 2024
Počet členů
2
zapsáno 16. 11. 2020
Způsob jednání
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti člen představenstva samostatně.
zapsáno 27. 2. 2007 vymazáno 25. 11. 2010
Jménem společnosti je oprávněn jednat samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva.
zapsáno 25. 11. 2010 vymazáno 30. 5. 2014
Za společnost jedná samostatně člen představenstva.
zapsáno 30. 5. 2014 vymazáno 16. 11. 2020
Každý člen představenstva zastupuje společnost samostatně.
zapsáno 16. 11. 2020

Dozorčí rada

Předseda dozorčí rady
Ing. Jan Koťátko
Chotěšovská, 199 00 Praha 9 - Letňany
Den vzniku funkce: 27. 2. 2007
Den zániku funkce: 2. 4. 2007
Den vzniku členstvi: 27. 2. 2007
Den zániku členstvi: 2. 4. 2007
zapsáno 27. 2. 2007 vymazáno 23. 5. 2007
Člen dozorčí rady
Lubor Heisig
Troilova, 108 00 Praha 10
Den vzniku členstvi: 27. 2. 2007
Den zániku členstvi: 2. 4. 2007
zapsáno 27. 2. 2007 vymazáno 23. 5. 2007
Člen dozorčí rady
Ing. Vítězslav Hruška
5. května, 381 01 Český Krumlov - Plešivec
Den vzniku členstvi: 27. 2. 2007
Den zániku členstvi: 2. 4. 2007
zapsáno 27. 2. 2007 vymazáno 23. 5. 2007
Předseda dozorčí rady
Ing. David Valenta
Zálesí, 142 00 Praha 4 - Krč
Den vzniku funkce: 2. 4. 2007
Den zániku funkce: 2. 4. 2010
Den vzniku členstvi: 2. 4. 2007
Den zániku členstvi: 2. 4. 2010
zapsáno 23. 5. 2007 vymazáno 20. 4. 2010
Člen dozorčí rady
Ing. Jan Zaoral
Novákových, 180 00 Praha 8 - Libeň
Den vzniku členstvi: 2. 4. 2007
Den zániku členstvi: 29. 6. 2007
zapsáno 23. 5. 2007 vymazáno 18. 9. 2007
Člen dozorčí rady
Ing. Petr Koblížek
Divišovská, 140 00 Praha 4
Den vzniku členstvi: 2. 4. 2007
Den zániku členstvi: 2. 4. 2010
zapsáno 23. 5. 2007 vymazáno 20. 4. 2010
Člen dozorčí rady
Ing. Václav Moravec
Tachlovice, 252 17 Tachlovice
Den vzniku členstvi: 29. 6. 2007
Den zániku členstvi: 2. 4. 2010
zapsáno 18. 9. 2007 vymazáno 20. 4. 2010
Předseda dozorčí rady
Ing. David Valenta
Zálesí, 142 00 Praha 4 - Krč
Den vzniku funkce: 2. 4. 2010
Den vzniku členstvi: 2. 4. 2010
zapsáno 20. 4. 2010 vymazáno 27. 4. 2010
Člen dozorčí rady
Ing. Petr Koblížek
Divišovská, 140 00 Praha 4
Den vzniku členstvi: 2. 4. 2010
Den zániku členstvi: 21. 10. 2010
zapsáno 20. 4. 2010 vymazáno 4. 11. 2010
Člen dozorčí rady
Ing. Václav Moravec
Tachlovice, 252 17 Tachlovice
Den vzniku členstvi: 2. 4. 2010
Den zániku členstvi: 28. 3. 2014
zapsáno 20. 4. 2010 vymazáno 18. 8. 2013
Předseda dozorčí rady
Ing. David Valenta
Mattioliho, 106 00 Praha 10 - Záběhlice
Den vzniku funkce: 2. 4. 2010
Den zániku funkce: 28. 3. 2014
Den vzniku členstvi: 2. 4. 2010
Den zániku členstvi: 28. 3. 2014
zapsáno 27. 4. 2010 vymazáno 30. 5. 2014
Člen dozorčí rady
Mgr. Michaela Tomášková
Klicperova, 280 02 Kolín 5
Den vzniku funkce: 21. 10. 2010
Den zániku funkce: 28. 3. 2014
zapsáno 4. 11. 2010 vymazáno 27. 7. 2013
Člen dozorčí rady
Mgr. Michaela Tomášková
Strakošová, 104 00 Praha 10 - Pitkovice
Den vzniku funkce: 21. 10. 2010
Den zániku funkce: 28. 3. 2014
zapsáno 27. 7. 2013 vymazáno 30. 5. 2014
Člen dozorčí rady
Ing. Václav Moravec
Na Skalkách, 252 17 Tachlovice - Tachlovice
Den vzniku členstvi: 2. 4. 2010
Den zániku členstvi: 28. 3. 2014
zapsáno 18. 8. 2013 vymazáno 30. 5. 2014
Předseda dozorčí rady
Ing. David Valenta
Mattioliho, 106 00 Praha - Záběhlice
Den vzniku funkce: 28. 3. 2014
Den zániku funkce: 31. 1. 2019
Den vzniku členstvi: 28. 3. 2014
Den zániku členstvi: 31. 1. 2019
zapsáno 30. 5. 2014 vymazáno 17. 4. 2019
Člen dozorčí rady
Mgr. Michaela Tomášková
Strakošová, 104 00 Praha - Pitkovice
Den vzniku členstvi: 28. 3. 2014
zapsáno 30. 5. 2014 vymazáno 12. 7. 2015
Člen dozorčí rady
Ing. Václav Moravec
Na Skalkách, 252 17 Tachlovice - Tachlovice
Den vzniku členstvi: 28. 3. 2014
Den zániku členstvi: 31. 1. 2019
zapsáno 30. 5. 2014 vymazáno 17. 4. 2019
Člen dozorčí rady
Mgr. Michaela Tomášková
Musílkova, 150 00 Praha - Košíře
Den vzniku členstvi: 28. 3. 2014
Den zániku členstvi: 31. 1. 2019
zapsáno 12. 7. 2015 vymazáno 17. 4. 2019
Předseda dozorčí rady
Mgr. Michaela Tomášková
Musílkova, 150 00 Praha - Košíře
Den vzniku funkce: 31. 1. 2019
Den zániku funkce: 23. 10. 2020
Den vzniku členstvi: 31. 1. 2019
Den zániku členstvi: 23. 10. 2020
zapsáno 17. 4. 2019 vymazáno 16. 11. 2020
Člen dozorčí rady
Ing. Václav Moravec
Na Skalkách, 252 17 Tachlovice - Tachlovice
Den vzniku členstvi: 31. 1. 2019
Den zániku členstvi: 31. 12. 2023
zapsáno 17. 4. 2019 vymazáno 10. 1. 2024
Člen dozorčí rady
Jana Martínková
V Hájích, 149 00 Praha - Háje
Den vzniku členstvi: 31. 1. 2019
Den zániku členstvi: 31. 12. 2023
zapsáno 17. 4. 2019 vymazáno 10. 1. 2024
Předseda dozorčí rady
Mgr. Jaroslav Janovec
Ametystová, 153 00 Praha - Radotín
Den vzniku funkce: 23. 10. 2020
Den zániku funkce: 31. 12. 2023
Den vzniku členstvi: 23. 10. 2020
Den zániku členstvi: 31. 12. 2023
zapsáno 16. 11. 2020 vymazáno 10. 1. 2024
Předseda dozorčí rady
Jana Martínková
V Hájích, 149 00 Praha - Háje
Den vzniku funkce: 1. 1. 2024
Den vzniku členstvi: 1. 1. 2024
zapsáno 10. 1. 2024
Člen dozorčí rady
Ing. Václav Moravec
Na Skalkách, 252 17 Tachlovice - Tachlovice
Den vzniku členstvi: 1. 1. 2024
zapsáno 10. 1. 2024
Člen dozorčí rady
Jiří Štěpka
Pavla Beneše, 199 00 Praha - Letňany
Den vzniku členstvi: 1. 1. 2024
zapsáno 10. 1. 2024
Počet členů
3
zapsáno 16. 11. 2020

Prokura

Prokurista
Mgr. Michaela Tomášková
Musílkova, 150 00 Praha - Košíře
Prokurista je oprávněn samostatně činit veškerá právní jednání, ke kterým dochází při provozu závodu, i když se k nim jinak vyžaduje zvláštní plná moc. V prokuře není zahrnuto právo zcizovat a zatěžovat nemovité věci společnosti.
zapsáno 16. 11. 2020 vymazáno 10. 1. 2024
Prokurista
Mgr. Jaroslav Janovec
Ametystová, 153 00 Praha - Radotín
Prokurista je oprávněn samostatně činit veškerá právní jednání, ke kterým dochází při provozu závodu, i když se k nim jinak vyžaduje zvláštní plná moc. V prokuře není zahrnuto právo zcizovat a zatěžovat nemovité věci společnosti.
zapsáno 10. 1. 2024

Jediný akcionář

Jediný akcionář
GOLDEN RIVER, s.r.o., IČO: 27436721
Rohanské nábřeží 671/15, 186 00 Praha - Karlín
zapsáno 27. 2. 2007 vymazáno 23. 5. 2007
Jediný akcionář
CENTRAL GROUP a. s., IČO: 63999102
Na strži 1702/65, 140 00 Praha - Nusle
zapsáno 23. 5. 2007 vymazáno 27. 11. 2013
Jediný akcionář
CENTRAL GROUP a.s., IČO: 24227757
Na strži 1702/65, 140 00 Praha - Nusle
zapsáno 27. 11. 2013

Skuteční majitelé

Nepřímý skutečný majitel
Mgr. Dušan Kunovský, LL.M.
Automatický průpis: ne
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Postavení skutečného majitele je založeno na nepřímém příjmu rozdělovaných prostředků. Skutečný majitel je příjemcem podílu na rozdělovaných prostředcích z osoby, která je příjemcem podílu na rozdělovaných prostředcích.
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 30. 4. 2018
zapsáno 30. 4. 2018 vymazáno 18. 10. 2021
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Mgr. Dušan Kunovský, LL.M.
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 2. 4. 2007
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Nepřímý podíl:
Podíl - velikost podílu: 100,00 %
Rozhodující vliv vůči korporaci/korporacím s přímým podílem:
Podíl na hlasovacích právech - velikost podílu: 100,00 %
zapsáno 18. 10. 2021

Hodnocení firmy

0
-
+

Sbírka listin

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Celebrity v rejstříku

Ivo Lukačovič

Ivo Lukačovič

zakladatel Seznam.cz

-360
-
+
Tomáš Čupr

Tomáš Čupr

podnikatel, Rohlik.cz, Slevomat

-409
-
+
Aleš Zavoral

Aleš Zavoral

zakladatel Alza.cz

-400
-
+
Simona Krainová

Simona Krainová

modelka

-359
-
+
Pavel Tykač

Pavel Tykač

podnikatel, jeden z nejbohatších Čechů

-348
-
+
Ester Ledecká

Ester Ledecká

sportovkyně, olympijská vítězka

1235
-
+

A tohle už jste četli?

Firmy s podobným IČO

Firmy s podobným názvem