VYRTYCH a.s.
IČO: 27862470

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu1. 3. 2007
Obchodní firma
od 1. 3. 2007

VYRTYCH a.s.

Sídlo
od 28. 5. 2009 do 7. 2. 2017
Praha 4, Bělehradská 314/18, PSČ 140 00
od 3. 10. 2008 do 28. 5. 2009
Březno, Židněves 116, PSČ 294 06
od 20. 12. 2007 do 3. 10. 2008
Židněves, 116, PSČ 294 06
od 1. 3. 2007 do 20. 12. 2007
Židněves, 116, PSČ 294 06
IČO
od 1. 3. 2007

27862470

DIČ

CZ27862470

Identifikátor datové schránky:n62gzaa
Právní forma
od 1. 3. 2007
Akciová společnost
Spisová značka11596 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 28. 5. 2009
- výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
od 28. 5. 2009
- montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
od 28. 5. 2009
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 20. 12. 2007 do 28. 5. 2009
- správa a údržba nemovitostí
od 20. 12. 2007 do 28. 5. 2009
- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 28. 6. 2007
- provoz zkušební laboratoře - zkušební laboratoř svítidel a fotometrická měření
od 28. 6. 2007 do 28. 5. 2009
- montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení
od 28. 6. 2007 do 28. 5. 2009
- výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
od 28. 6. 2007 do 28. 5. 2009
- výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
od 28. 6. 2007 do 28. 5. 2009
- chov domácích a zoologických zvířat a poskytování souvisejících služeb
od 1. 3. 2007 do 28. 5. 2009
- velkoobchod
od 1. 3. 2007 do 28. 5. 2009
- specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
od 1. 3. 2007 do 28. 5. 2009
- zprostředkování obchodu a služeb
Ostatní skutečnosti
od 3. 10. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 3. 10. 2014 do 7. 2. 2017
- Počet členů statutárního orgánu: 1
od 3. 10. 2014 do 7. 2. 2017
- Počet členů správní rady: 2
od 19. 11. 2010 do 22. 12. 2010
- Valná hromada společnosti VYRTYCH a.s. konaná dne 11. listopadu 2010 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: 1. Způsob a rozsah zvýšení základního kapitálu společnosti: Základní kapitál společnosti se zvyšuje upisováním nových akcií ze současné výše 100,050.000,- Kč na 150,050.000,- Kč. Základní kapitál tedy bude zvýšen o 50,000.000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Druh, podoba, forma, počet a jmenovitá hodnota nově vydávaných akcií: Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, v počtu padesát kusů o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 1,000.000,- Kč, jmenovitá hodnota nové emise akcií tak činí celkem 50,000.000,- Kč. 3. Schvaluje se započtení peněžité pohledávky akcionáře Ing. Jakuba Vyrtycha, narozeného 24. února 1978, bytem Mladá Boleslav, K Lomu 1359, PSČ 293 01, vůči společnosti, z titulu smlouvy o půjčce ze dne 22. září 2010, ve výši 50,000.000,- Kč, uzavřené mez i akcionářem Ing. Jakubem Vyrtychem, jako věřitelem a společností, jako dlužníkem proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu nově upsaných akcií v téže výši 50,000.000,- Kč. Hlavním důvodem připuštění započtení pohledávky akcionáře je vypořád ání závazků společnosti bez nutnosti vynakládání finančních prostředků, které je pak možno investovat do rozvoje společnosti, či bez nutnosti jejího úvěrového zatěžování a posílení finanční stability společnosti, jakož i zvýšení důvěryhodnosti společnosti vůči obchodním partnerům, za současného vypořádání závazků společnosti vůči shora uvedenému věřiteli společnosti a tedy zánik jeho pohledávky vůči společnosti v důsledku jejího započtení proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu. 4. Způsob a lhůta pro upsání nových akcií: Jelikož se oprávnění dědici zemřelého akcionáře pana Ing. Ladislava Vyrtycha pan Ing. Jakub Vyrtych a paní Hana Vyrtychová, kteří jsou oprávněni vykonávat práva spojená s vlastnictvím jedné kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 50, 000,- Kč, s pořadovým číslem 101, písemným prohlášením ze dne 9. listopadu 2010, opatřeným jejich ověřenými podpisy, vzdali svého práva přednostního upisování akcií ke zvýšení základního kapitálu společnosti v rozsahu podílu zemřelého akcionáře pana Ing. Ladislava Vyrtycha na základním kapitálu společnosti, všechny nově vydávané kmenové akcie znějící na jméno, v listinné podobě, v počtu padesáti kusů o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 1,000.000,- Kč, budou upsány zájemcem - akcionářem Ing. Jakubem Vy rtychem, narozeným 24. února 1978, bytem Mladá Boleslav, K Lomu 1359, PSČ 293 01, formou peněžitého vkladu, a to vzhledem k tomu, že valná hromada vyslovila souhlas se započtením shora uvedené pohledávky tohoto akcionáře - věřitele. Všechny nově vydávané akcie tedy budou upsány bez využití přednostního práva a budou nabídnuty jen tomuto zájemci, který je věřitelem společnosti. Akcie budou upsány předem určeným zájemcem ve smlouvě o upsání akcií uzavřené mezi zájemcem a společností. K upsání akcií uzavřením této smlouvy se stanovuje lhůta třiceti dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, který však nesmí být spo lečností předem určenému zájemci zaslán před podáním návrhu na zápis usnesení valné hromady o tomto zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu. Upsání akcií bude účinné okamžikem podpisu této dohody společností a předem určeným zájemcem, přičemž podpisy musí být úředně ověřeny. Upsání akcií bude ve smyslu § 203 odst. 4 obch. zák. vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýš ení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 5. Způsob a lhůta splacení emisního kurzu upsaných akcií: Celý emisní kurz upsaných akcií ve výši 50,000.000,- Kč bude splacen započtením tak, že ve lhůtě pro splacení emisního kurzu upsaných akcií bude uzavřena Dohoda o započtení pohledávek akcionáře Ing. Jakuba Vyrtycha za společností z titulu poskytnuté půjčk y na základě smlouvy o půjčce ze dne 22. září 2010, ve výši 50,000.000,- Kč, proti pohledávce společnosti za Ing. Jakubem Vyrtychem na splacení emisního kurzu nově upsaných akcií ve výši 50,000.000,- Kč. Lhůta pro splacení emisního kurzu upsaných akcií a zároveň tedy pro uzavření dohody o započtení činí patnáct dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, s tím, že marným uplynutím této lhůty zaniká vázanost společnosti návrhem dohody o započtení pohledávek, který předloží společnost akcionáři Ing. Jakubo vi Vyrtychovi současně s návrhem smlouvy o upsání akcií. 6. Emisní kurz všech upisovaných akcií je vždy shodný se jmenovitou hodnotou upisovaných akcií. 7. Akcie nebudou kótované. Vydání akcií nového druhu a poukázek na akcie podle § 204b obch. zák. se nenavrhuje.
od 4. 11. 2009 do 17. 12. 2009
- Valná hromada všemi hlasy přítomných akcionářů přijala tato rozhodnutí: -základní kapitál společnosti se zvyšuje z částky 22,050.000,- Kč, slovy: dvacetdvamilionůpadesáttisíckorunčeských na částku 100,050.000,- Kč, slovy: jednostomilionůpadesáttisíckorunč eských, tedy o částku 78,000.000,- Kč, slovy: sedmdesátosmmilionůkorunčeských, upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Ke zvýšení základního kapitálu bude upsáno 78 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,000.000,- Kč, práva spojená s akciemi jsou stejná jako práva spojená se stávajícími akciemi společnosti, která nebudou emisí nový ch akcií nijak dotčena, všechny akcie budou nabídnuty k úpisu akcionáři Ing. Ladislavu Vyrtychovi, r.č. xxxx, bytem Březno 114, tj. bez využití přednostního práva Ing. Jakuba Vyrtycha na upisování akcií. Akcionář Ing. Ladislav Vyrtych, r.č. xxxx, bytem Březno 114 upíše na základě smlouvy o upsání akcií celkem 78 ks nových akcií na jméno v listinné podobě o nominální hodnotě jedné akcie 1,000.000,- Kč, Výše emisního kurzu pro jednotlivé akcie činí 1,000.000,- Kč, tj. emisní kurz se rovná jmenovité hodnotě nových akcií. Lhůta pro upisování: Pro upisování akcií bude poskytnuta lhůta patnácti (15) pracovních dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií spolu s písemným oznámením počátku běhu lhůty pro upisování akcií doručí představen stvo společnosti akcionáři Ing. Ladislavu Vyrtychovi r.č. xxxx, bytem Březno 114 nejpozději do patnácti (15) dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Místo pro upisování nových akcií: adresa sídla společnosti: Praha 4, Nusle, Bělehradská 314/18, PSČ 140 00. Připouští se možnost započtení peněžitých pohledávek akcionáře Ing. Ladislava Vyrtycha za společností z titulu smluv o půjčkách postoupených na Ing. Ladislava Vyrtycha na základě smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 29.9.2009 v celkové výši 23,500.000,- Kč, slovy: dvacettřimilionůpětsettisíckorunčeských, proti pohledávce společnosti za Ing. Ladislavem Vyrtychem na splacení části emisního kurzu upsaných akcií ve výši 23,500.000,- Kč. Způsob splacení emisního kurzu upsaných akcií: 1) část emisního kurzu upsaných akcií ve výši 23.500.000,- Kč, slovy: dvacettřimilionůpětsettisíckorunčeských, bude splacena započtením tak, že ve lhůtě pro splacení emisního kurzu upsaných akcií bude uzavřena: Smlouva (dohoda) o započtení pohledávek akci onáře Ing. Ladislava Vyrtycha za společností z titulu poskytnutých půjček na základě smluv o půjčkách postoupených na Ing. Ladislava Vyrtycha na základě smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 29.9.2009 v celkové výši 23,500.000,- Kč, slovy: dvacettřimilio nůpětsettisíckorunčeských, proti pohledávce společnosti za Ing. Ladislavem Vyrtychem na splacení části emisního kurzu nově upsaných akcií ve výši 23,500.000,- Kč, slovy: dvacettřimilionůpětsettisíckorunčeských, 2) část emisního kurzu ve výši 54,500.000,- Kč, slovy: padesátčtyřimilionůpětsettisíckorunčeských, bude Ing. Ladislavem Vyrtychem splacena bezhotovostně na účet společnosti, č. 35-7792xxxx vedený u Komerční banky, a.s. Lhůta pro splacení emisního kurzu upsaných akcií: 1) lhůta pro uzavření smlouvy (dohody) o započtení činí patnáct (15) pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že marným uplynutím této lhůty zaniká vázanost společnosti návrhem smlouvy (dohody) o započtení pohledávek, návrh smlouvy (d ohody) o započtení pohledávek předloží představenstvo společnosti akcionáři Ing. Ladislavu Vyrtychovi současně s návrhem smluv o upsání akcií, 2) část emisního kurzu ve výši 54,500.000,- Kč, slovy: padesátčtyřimilionůpětsettisíckorunčeských, bude splacena bezhotovostně na účet společnosti č. 35-7792xxxx vedený u Komerční banky, a.s. nejpozději do 1 roku dle ustanovení § 177 odst. 1 obcho dního zákoníku, v platném znění.
Kapitál
od 22. 12. 2010
Základní kapitál 150 050 000 Kč, splaceno 100 %.
od 26. 4. 2010 do 22. 12. 2010
Základní kapitál 100 050 000 Kč, splaceno 100 %.
od 17. 12. 2009 do 26. 4. 2010
Základní kapitál 100 050 000 Kč
od 1. 3. 2007 do 17. 12. 2009
Základní kapitál 22 050 000 Kč, splaceno 100 %.
od 22. 12. 2010
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 150.
od 17. 12. 2009 do 22. 12. 2010
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 100.
od 1. 3. 2007
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1.
od 1. 3. 2007 do 17. 12. 2009
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 22.
Statutární orgán
od 7. 2. 2017
Ing. JAKUB VYRTYCH - předseda představenstva
Mladá Boleslav - Mladá Boleslav II, K Lomu, PSČ 293 01
den vzniku členství: 2. 1. 2017
den vzniku funkce: 2. 1. 2017
od 7. 2. 2017
HANA VYRTYCHOVÁ - místopředseda představenstva
Mladá Boleslav - Mladá Boleslav II, K Lomu, PSČ 293 01
den vzniku členství: 2. 1. 2017
den vzniku funkce: 2. 1. 2017
od 3. 10. 2014 do 7. 2. 2017
Ing. JAKUB VYRTYCH - Statutární ředitel
Mladá Boleslav - Mladá Boleslav II, K Lomu, PSČ 293 01
den vzniku funkce: 3. 10. 2014 - 2. 1. 2017
od 3. 10. 2014 do 7. 2. 2017
-
od 8. 9. 2010 do 3. 10. 2014
Hana Vyrtychová - člen představenstva
Mladá Boleslav, K Lomu, PSČ 293 01
den vzniku členství: 30. 8. 2010
od 26. 4. 2010 do 8. 9. 2010
Ing. Ladislav Vyrtych - člen představenstva
Březno, , PSČ 294 06
den vzniku členství: 27. 1. 2010 - 19. 8. 2010
od 26. 4. 2010 do 3. 10. 2014
Ing. Jakub Vyrtych - předseda představenstva
Mladá Boleslav, K Lomu, PSČ 293 01
den vzniku členství: 27. 1. 2010 - 3. 10. 2014
den vzniku funkce: 27. 1. 2010 - 3. 10. 2014
od 26. 4. 2010 do 3. 10. 2014
Hana Vyrtychová - člen představenstva
Mladá Boleslav, K Lomu, PSČ 293 01
den vzniku členství: 27. 1. 2010 - 3. 10. 2014
od 1. 3. 2007 do 26. 4. 2010
Ing. Jakub Vyrtych - předseda představenstva
Mladá Boleslav, K Lomu 1359, PSČ 293 01
den vzniku členství: 1. 3. 2007 - 27. 1. 2010
den vzniku funkce: 1. 3. 2007 - 27. 1. 2010
od 1. 3. 2007 do 26. 4. 2010
Ing. Ladislav Vyrtych - člen představenstva
Březno, 114, PSČ 294 06
den vzniku členství: 1. 3. 2007 - 27. 1. 2010
den vzniku funkce: 1. 3. 2007 - 27. 1. 2010
od 1. 3. 2007 do 26. 4. 2010
Hana Vyrtychová - člen představenstva
Mladá Boleslav, K Lomu 1359, PSČ 293 01
den vzniku členství: 1. 3. 2007 - 27. 1. 2010
den vzniku funkce: 1. 3. 2007 - 27. 1. 2010
od 7. 2. 2017
Společnost zastupuje představenstvo společnosti, a to tak, že samostatně společnost zastupuje předseda představenstva, anebo místopředseda představenstva.
od 3. 10. 2014 do 7. 2. 2017
Statutární ředitel zastupuje společnost samostatně.
od 19. 11. 2010 do 3. 10. 2014
Jménem společnosti jedná představenstvo, kdy za představenstvo jedná samostatně předseda představenstva Ing.Jakub Vyrtych nebo člen představenstva Hana Vyrtychová, narozená 07.05.1979. Jediný člen představenstva však jedná jménem společnosti vždy samostat ně.
od 8. 9. 2010 do 19. 11. 2010
Jménem společnosti jedná představenstvo, kdy za představenstvo jedná samostatně předseda představenstva Ing.Jakub Vyrtych nebo člen představenstva Hana Vyrtychová, narozená 07.05.1979.
od 26. 4. 2010 do 8. 9. 2010
Jménem společnosti jedná představenstvo, kdy za představenstvo jedná samostatně předseda představenstva Ing.Jakub Vyrtych nebo člen představenstva Ing.Ladislav Vyrtych. V případě, že představenstvo bude jednočlenné, jedná jediný člen představenstva jménem společnosti vždy samostatně.
od 28. 6. 2007 do 26. 4. 2010
Jménem společnosti jedná představenstvo, kdy za představenstvo jedná samostatně předseda představenstva Ing.Jakub Vyrtych nebo člen představenstva Ing.Ladislav Vyrtych. Pověření členové představenstva se za společnost podepisují tak, že k napsané nebo natištěné firmě společnosti připojí spolu s uvedením své funkce svůj podpis.
od 1. 3. 2007 do 28. 6. 2007
Jménem společnosti jedná představenstvo, kdy za představenstvo jedná samostatně předseda představenstva, nebo dva členové představenstva společně.
Správní rada
od 3. 10. 2014 do 9. 1. 2015
HANA VYRTYCHOVÁ - člen správní rady
Mladá Boleslav - Mladá Boleslav II, K Lomu, PSČ 293 01
den vzniku členství: 3. 10. 2014 - 3. 10. 2014
od 3. 10. 2014 do 9. 1. 2015
-
od 3. 10. 2014 do 7. 2. 2017
Ing. JAKUB VYRTYCH - předseda správní rady
Mladá Boleslav - Mladá Boleslav II, K Lomu, PSČ 293 01
den vzniku členství: 3. 10. 2014 - 2. 1. 2017
den vzniku funkce: 3. 10. 2014 - 2. 1. 2017
Prokura
od 9. 1. 2015 do 7. 2. 2017
HANA VYRTYCHOVÁ
Mladá Boleslav - Mladá Boleslav II, K Lomu, PSČ 293 01
od 9. 1. 2015 do 7. 2. 2017
Prokurista je oprávněn jednat za společnost samostatně, a to ve všech právních jednáních, k nimž dochází při provozu VYRTYCH a.s. Prokurista je oprávněn zcizovat a zatěžovat nemovité věci společnosti.
Dozorčí rada
od 21. 1. 2018
MARTIN PURKRT - člen dozorčí rady
Mladá Boleslav - Mladá Boleslav I, Železná, PSČ 293 01
den vzniku členství: 2. 1. 2017
od 7. 2. 2017
Ing. PETRA ANTOŠOVÁ - předseda dozorčí rady
Březno, , PSČ 294 06
den vzniku členství: 2. 1. 2017
den vzniku funkce: 2. 1. 2017
od 7. 2. 2017
JAROSLAV POHL - člen dozorčí rady
Dobrovice, Husova ulice, PSČ 294 41
den vzniku členství: 2. 1. 2017
od 7. 2. 2017
Ing. JAN AUER - člen dozorčí rady
Mladá Boleslav - Mladá Boleslav II, Jiráskova, PSČ 293 01
den vzniku členství: 2. 1. 2017
od 7. 2. 2017
VÁCLAV MACOUN - člen dozorčí rady
Kolomuty, , PSČ 293 01
den vzniku členství: 2. 1. 2017
od 7. 2. 2017
PETR BENEŠ - člen dozorčí rady
Mladá Boleslav - Mladá Boleslav II, Na Radouči, PSČ 293 01
den vzniku členství: 2. 1. 2017
od 7. 2. 2017
ZDENKA IGONDOVÁ - člen dozorčí rady
Mladá Boleslav - Mladá Boleslav II, Havlíčkova, PSČ 293 01
den vzniku členství: 2. 1. 2017
od 7. 2. 2017 do 21. 1. 2018
MARTIN PURKRT - člen dozorčí rady
Libáň, Míru, PSČ 507 23
den vzniku členství: 2. 1. 2017
od 14. 11. 2012 do 3. 10. 2014
Jaroslav Pohl - člen dozorčí rady
Josefův Důl, , PSČ 293 07
den vzniku funkce: 1. 11. 2012 - 3. 10. 2014
od 14. 11. 2012 do 3. 10. 2014
Petr Beneš - člen dozorčí rady
Mladá Boleslav - Mladá Boleslav II, Na Radouči, PSČ 293 01
den vzniku funkce: 1. 11. 2012 - 3. 10. 2014
od 10. 7. 2012 do 3. 10. 2014
Zdenka Igondová
Mladá Boleslav - Mladá Boleslav II, Havlíčkova, PSČ 293 01
den vzniku členství: 1. 6. 2012 - 3. 10. 2014
od 31. 1. 2011 do 14. 11. 2012
Ing. Tomáš Poslt - člen dozorčí rady
Kosořice, , PSČ 294 41
den vzniku členství: 16. 12. 2010 - 1. 11. 2012
od 31. 1. 2011 do 3. 10. 2014
Ing. Petra Antošová - člen dozorčí rady
Mladá Boleslav, Zahradníkova, PSČ 293 01
den vzniku členství: 16. 12. 2010 - 3. 10. 2014
od 31. 1. 2011 do 3. 10. 2014
Ing. Mirko Volný - předseda dozorčí rady
Mladá Boleslav, Jilemnického, PSČ 293 01
den vzniku členství: 16. 12. 2010 - 3. 10. 2014
den vzniku funkce: 20. 12. 2010 - 3. 10. 2014
od 19. 11. 2010 do 10. 7. 2012
Mgr. Silvie Plavecká - člen dozorčí rady
Mladá Boleslav, J.V.Sládka, PSČ 293 01
den vzniku členství: 11. 11. 2010 - 1. 6. 2012
od 19. 11. 2010 do 14. 11. 2012
Michaela Šulcová - člen dozorčí rady
Mladá Boleslav, 17. listopadu, PSČ 293 01
den vzniku členství: 11. 11. 2010 - 1. 11. 2012
od 19. 11. 2010 do 3. 10. 2014
Vladimír Šulc - člen dozorčí rady
Praha 3 - Žižkov, Roháčova, PSČ 130 00
den vzniku členství: 11. 11. 2010 - 3. 10. 2014
od 19. 11. 2010 do 3. 10. 2014
Ing. Tomáš Horák - člen dozorčí rady
Březno, , PSČ 294 06
den vzniku členství: 11. 11. 2010 - 3. 10. 2014
od 19. 11. 2010 do 3. 10. 2014
Martin Purkrt - člen dozorčí rady
Libáň, Míru, PSČ 507 23
den vzniku členství: 11. 11. 2010 - 3. 10. 2014
od 19. 11. 2010 do 3. 10. 2014
Václav Macoun - člen dozorčí rady
Kolomuty, , PSČ 293 01
den vzniku členství: 11. 11. 2010 - 3. 10. 2014
od 26. 4. 2010 do 8. 9. 2010
Hana Vyrtychová - předseda dozorčí rady
Mladá Boleslav, K Lomu, PSČ 293 01
den vzniku členství: 13. 1. 2010 - 27. 8. 2010
den vzniku funkce: 27. 1. 2010 - 27. 8. 2010
od 26. 4. 2010 do 19. 11. 2010
Vladimír Šulc - člen dozorčí rady
Praha 3 - Žižkov, Roháčova, PSČ 130 00
den vzniku členství: 27. 1. 2010 - 11. 11. 2010
od 26. 4. 2010 do 19. 11. 2010
Michaela Šulcová - člen dozorčí rady
Mladá Boleslav, 17. listopadu, PSČ 293 01
den vzniku členství: 27. 1. 2010 - 11. 11. 2010
od 28. 5. 2009 do 26. 4. 2010
Michaela Šulcová - člen dozorčí rady
Mladá Boleslav, 17. listopadu 1288, PSČ 293 01
den vzniku členství: 1. 3. 2007 - 1. 3. 2008
den vzniku funkce: 1. 3. 2007 - 1. 3. 2008
od 1. 3. 2007 do 28. 5. 2009
Michaela Skořepová - člen dozorčí rady
Mladá Boleslav, 17. listopadu 1288, PSČ 293 01
den vzniku členství: 1. 3. 2007
den vzniku funkce: 1. 3. 2007
od 1. 3. 2007 do 26. 4. 2010
Hana Vyrtychová - předseda dozorčí rady
Mladá Boleslav, K Lomu 1359, PSČ 293 01
den vzniku členství: 1. 3. 2007 - 1. 3. 2008
den vzniku funkce: 1. 3. 2007 - 1. 3. 2008
od 1. 3. 2007 do 26. 4. 2010
Vladimír Šulc - člen dozorčí rady
Praha 3, Roháčova 134/9, PSČ 130 00
den vzniku členství: 1. 3. 2007 - 1. 3. 2008
den vzniku funkce: 1. 3. 2007 - 1. 3. 2008
Akcionáři
od 29. 1. 2017
Ing. JAKUB VYRTYCH
Mladá Boleslav - Mladá Boleslav II, K Lomu, PSČ 293 01
od 27. 4. 2011 do 29. 1. 2017
Ing. Jakub Vyrtych
Mladá Boleslav, K Lomu, PSČ 293 01
Hodnocení firmy
-2
+
-

Vizualizace vztahů

Vizualizace zobrazuje pouze první úroveň vazeb. Pro zobrazení všech vazeb klikněte zde.

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Po rozvodu. Kdy musíte platit výživné bývalému manželovi

25. 4. 2018 | Co se děje | Terezie Nývltová Vojáčková

Po rozvodu. Kdy musíte platit výživné bývalému manželovi

Po rozvodu se nemusí platit alimenty jen dětem. Za určitých okolností je potřeba přispívat i exmanželovi.

Spotřebitel a ochrana osobních údajů. Co přinese GDPR?

25. 4. 2018 | Co se děje | Monika Hájková

Spotřebitel a ochrana osobních údajů. Co přinese GDPR?

Na účinnost unijního nařízení GDPR se chystají především firmy a podnikatelé. Co ale nařízení o ochraně osobních údajů znamená pro ty, kteří mají být chránění, tedy pro zákazníky? Poradíme.

Máte po svatbě? Kde všude hlásit změnu příjmení

24. 4. 2018 | Jak na to | Monika Hájková

Máte po svatbě? Kde všude hlásit změnu příjmení

Jakmile vlezete do chomoutu, věci se změní. Přinejmenším příjmení. Komu to hlásit a jaké termíny si pohlídat? Poradíme.

Dluhy na nájmu: jak rostou. Přehled a kalkulačka úroků

24. 4. 2018 | Když se řekne | Petra Dlouhá

Dluhy na nájmu: jak rostou. Přehled a kalkulačka úroků

Když nájemník neplatí, nehrozí mu jen výpověď z bytu, naskakuje taky úrok z prodlení. Spočítá vám ho naše kalkulačka. Přečtěte si podrobnosti. I o tom, co už si pronajímatel účtovat nesmí.

Přehled pro sociálku a zdravotní pojišťovnu na poslední chvíli. Jak na to

23. 4. 2018 | Jak na to | Petra Dlouhá

Přehled pro sociálku a zdravotní pojišťovnu na poslední chvíli. Jak na to

Na podání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2017 zdravotní pojišťovně a okresní správě sociálního zabezpečení zbývá většině podnikatelů už jen pár dní. Připomínáme vše důležité a nabízíme čerstvé formuláře i kalkulačku.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Helena Vondráčková

Helena Vondráčková

- zpěvačka

-18
+
-
2.Jiří Bartoška

Jiří Bartoška

- herec a ředitel filmového festivalu

-74
+
-
3.Radovan Krejčíř

Radovan Krejčíř

- kontroverzní podnikatel

-273
+
-
4.David Rath

David Rath

- podnikatel a sociálnědemokratický politik

-397
+
-
5.Pavel Bém

Pavel Bém

- psychiatr, horolezec, podnikatel a bývalý pražský primátor

-472
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 290 561 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Broadway Change 2 547,00 Kč
Czech Exchange 2 555,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 555,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 565,00 Kč
MONETA Money Bank 2 620,00 Kč
Expobank CZ 2 619,30 Kč
Sberbank CZ 2 621,00 Kč
Česká spořitelna 2 663,00 Kč
ČSOB 2 659,00 Kč
Komerční banka 2 674,32 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 700,80 Kč
Raiffeisenbank 2 704,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Vrácení dobropisované částky
Poradna > Spotřebitelská poradna > Vrácení dobropisované částky

Otázka: Dobrý den. Prosím o radu jak postupovat v případě, že po mne internetový obchod požaduje vrácení dobropisované částky 1390,-. Dobropis byl vystaven z faktury z roku 2016. Obchod se ozval teprve tento týden...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.