Partners Financial Services
Ikona žárovky

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

CALUMA a.s., Praha, IČO: 27865274 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti CALUMA a.s.. Údaje byly staženy 11. 8. 2023 z datové služby justice.cz
dle IČO 27865274. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 27865274 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního rejstříku

Aktuální rejstřík
Úplný rejstřík
RES DPH
Datum vzniku a zápisu
17. 3. 2007
Obchodní firma
CALUMA a.s.
zapsáno 17. 3. 2007
Prověřit exekuce Reputace firmy
Firmy na stejné adrese
Na Bělidle 976/10, 150 00 Praha 5 - Smíchov
zapsáno 17. 3. 2007 vymazáno 25. 10. 2019
Sídlo Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Hlavní město Praha
Obec: Praha
Část obce: Smíchov
Ulice: Na bělidle
Adresní místo: Na bělidle 976/10
IČO
27865274
zapsáno 17. 3. 2007
DIČ
Identifikátor datové schránky
kpddasu
Právní forma
Akciová společnost
zapsáno 17. 3. 2007
Spisová značka
B 11620/MSPH Městský soud v Praze
zapsáno 17. 3. 2007
Rizikovost společnosti

Poslední změny a události

22. 11. 2021
Zapsán skutečný majitel Ing. Luděk Fabinger, jako přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb.
22. 11. 2021
Zapsán skutečný majitel Dana Fabinger, jako přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb.
22. 11. 2021
Zapsán skutečný majitel Carolline Fabingerová, jako přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb.
31. 10. 2019
Změna informací: člen dozorčí rady Ing. Jiří Rychlý
31. 10. 2019
Změna informací: člen dozorčí rady Ing. Václav Jež

Všechny změny a události ve společnosti

Vizualizace obchodních vztahů a vazeb Více o vizualizacích

CALUMA a.s., IČO: 27865274: vizualizace vztahů osob a společností

CALUMA a.s., IČO: 27865274

Zobrazit vztahy a firmy
Předmět podnikání
Inženýrská činnost v investiční výstavbě
zapsáno 17. 3. 2007
Pronájem a půjčování věcí movitých
zapsáno 17. 3. 2007
Realitní činnost
zapsáno 17. 3. 2007
Správa a údržba nemovitostí
zapsáno 17. 3. 2007
Zprostředkování obchodu a služeb
zapsáno 17. 3. 2007
Předmět činnosti
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor
zapsáno 17. 3. 2007
Základní kapitál
2 000 000 Kč
Splaceno: 30,00 %
zapsáno 17. 3. 2007 vymazáno 7. 5. 2008
2 460 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 7. 5. 2008
Akcie
2 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč
zapsáno 17. 3. 2007 vymazáno 7. 5. 2008
2460 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč
zapsáno 7. 5. 2008 vymazáno 21. 6. 2014
2460 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč
zapsáno 21. 6. 2014
Ostatní skutečnosti
Za prvé: 1. Základní kapitál společnosti se zvýší upsáním nových akcií dle § 203 a násl. obchodního zákoníku o částku 2.458.000.000,- Kč (slovy: dvě miliardy čtyři sta padesát osm milionů korun českých). Upisování akcií nad tuto navrhovanou částku se nepřipouští. 2. Zvýšení základního kapitálu bude realizováno upsáním 2.458 ks (slovy: dvou tisíc čtyři sta padesáti osmi kusů) kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) znějících na majitele. Všechny akcie budou v listinné podobě a nebudou kótované. 3. Upsání všech akcií, tzn. 2.458 ks (slovy: dvou tisíc čtyři sta padesáti osmi kusů) kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) znějících na majitele, bude realizováno neveřejným úpisem a bude nabídnuto níže uvedeným předem určeným zájemcům v následující struktuře: - Ing. Luďku Fabingerovi, r.č. 470222/213, bytem Praha 2, Vinohrady, Italská 36/25 (dále jen ?Ing. Luděk Fabinger?) bude nabídnuto k upsání 2.345 ks (slovy: dva tisíce tři sta čtyřicet pět kusů) kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) znějících na majitele. - Carolline Fabingerové, r.č. 755820/9901, bytem Praha 1, Malá Strana, Míšeňská 66/12 (dále jen ?Carolline Fabingerová?) bude nabídnuto k upsání 57 ks (slovy: padesát sedm kusů) kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) znějících na majitele. - Daně Pekové, r.č. 615723/1674, bytem Praha 1, Nové Město, Charvátova 39/10 (dále jen ?Dana Peková?) bude nabídnuto k upsání 38 ks (slovy: třicet osm kusů) kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) znějících na majitele. - Mgr. Milanu Sýkorovi, r.č. 680219/1044, bytem Praha 2, Vinohrady, Italská 36/25 (dále jen ?Mgr. Milan Sýkora?) bude nabídnuto k upsání 18 ks (slovy: osmnáct kusů) kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) znějících na majitele. 4. Akcie je možno upsat v sídle notářské kanceláře JUDr. Bohdana Hallady, na adrese Praha 1, U Prašné brány 1078/1 ve lhůtě 15 (slovy: patnácti) dnů, která počíná běžet dnem doručení písemného oznámení představenstva společnosti CALUMA a.s. předem určeným zájemcům, o tom, že došlo k podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií. Písemné oznámení o tom, že došlo k podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře do obchodního rejstříku zašle společnost CALUMA a.s. předem určeným zájemcům doporučeným dopisem nebo předá osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře společnosti CALUMA a.s., o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 5. Emisní kurs každé akcie, která má být na základě tohoto rozhodnutí předem určenými zájemci upsána, je roven její jmenovité hodnotě, tedy činí 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). Emisní kurs bude splacen níže uvedenými nepeněžitými vklady. Za druhé: Schvaluje se upsání 2.345 ks (slovy: dvou tisíc tři sta čtyřiceti pěti kusů) akcií nepeněžitými vklady předem určeného zájemce Ing. Luďka Fabingera, jejichž předmětem jsou následující nemovitosti s veškerými jejich součástmi a příslušenstvím: a)budova č.p. 66 - bydlení, část obce Malá Strana, stojící na pozemku parc.č. 157 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemek parc.č. 157 ¨- zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsáno na LV č. 319 pro katastrální území Malá Strana, obec Praha, u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha Hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena na základě znaleckého posudku č. 2415-173/2007, ze dne 06.12.2007, znalce Ing. Richarda Motyčky, jmenovaného usnesením Městského soudu v Praze ze dne 08.10.2007, č.j. 2 Nc 4261/2007-29, pro účely ocenění nemovitých věcí jakožto nepeněžitých vkladů do základního kapitálu společnosti CALUMA a.s. (dále jen ?znalecký posudek č. 2415-173/2007?), částkou 98.000.000,- Kč (slovy: devadesát osm milionů korun českých). Za tento nepeněžitý vklad tedy bude předem určenému zájemci Ing. Luďku Fabingerovi vydáno 98 ks (slovy: devadesát osm kusů) kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) znějících na majitele. b)budova č.p. 976 - bydlení, část obce Smíchov, stojící na pozemku parc.č. 344 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc.č. 344 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc.č. 345 - zahrada, vše zapsáno na LV č. 2148 pro katastrální území Smíchov, obec Praha, u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha Hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena na základě znaleckého posudku č. 2415-173/2007 částkou 29.000.000,- Kč (slovy: dvacet devět milionů korun českých). Za tento nepeněžitý vklad tedy bude předem určenému zájemci Ing. Luďku Fabingerovi vydáno 29 ks (slovy: dvacet devět kusů) kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) znějících na majitele. c)budova č.p. 393 - bydlení, část obce Holešovice, stojící na pozemku parc.č. 1736 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemek parc.č. 1736 - zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsáno na LV č. 503 pro katastrální území Holešovice, obec Praha, u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha Hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena na základě znaleckého posudku č. 2415-173/2007 částkou 89.000.000,- Kč (slovy: osmdesát devět milionů korun českých). Za tento nepeněžitý vklad tedy bude předem určenému zájemci Ing. Luďku Fabingerovi vydáno 89 ks (slovy: osmdesát devět kusů) kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) znějících na majitele. d)budova č.p. 844 - bydlení, část obce Holešovice, stojící na pozemku parc.č. 1621 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemek parc.č. 1621 - zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsáno na LV č. 503 pro katastrální území Holešovice, obec Praha, u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha Hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena na základě znaleckého posudku č. 2415-173/2007 částkou 50.000.000,- Kč (slovy: padesát milionů korun českých). Za tento nepeněžitý vklad tedy bude předem určenému zájemci Ing. Luďku Fabingerovi vydáno 50 ks (slovy: padesát kusů) kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) znějících na majitele. e) ea) budova č.p. 38 - jiná st., část obce Nové Město, stojící na pozemku parc.č. 721 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemek parc.č. 721 - zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsáno na LV č. 189 pro katastrální území Nové Město, obec Praha, u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha (dále jen budova č.p. 38) eb) budova č.p. 39 - jiná st., část obce Nové Město, stojící na pozemku parc.č. 720 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemek parc.č. 720 - zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsáno na LV č. 189 pro katastrální území Nové Město, obec Praha, u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha (dále jen budova č.p. 39-) ec) budova č.p. 340 ? bydlení, část obce Karlovy Vary, stojící na pozemku parc.č. 1053 ? zastavěná plocha a nádvoří a pozemek parc.č. 1053 ? zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsáno na LV č. 1425 pro katastrální území a obec Karlovy Vary, u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary (dále jen -budova č.p. 340) Hodnota budovy č.p. 38 je stanovena na základě znaleckého posudku č. 2415-173/2007 částkou 750.000.000,- Kč (slovy: sedm set padesát milionů korun českých), hodnota budovy č.p. 39 je stanovena na základě znaleckého posudku č. 2415-173/2007 částkou 300.000.000,- Kč (slovy: tři sta milionů korun českých) a hodnota budovy č.p. 340 je stanovena na základě znaleckého posudku č. 2415-173/2007 částkou 180.000.000,- Kč (slovy: jedno sto osmdesát milionů korun českých), přičemž od součtu těchto tří hodnot, tj. částky 1.230.000.000,- Kč (slovy: jedna miliarda dvě stě třicet milionů korun českých) byla dle znaleckého posudku č. 2415-173/2007 odečtena částka 150.000.000,- Kč (slovy: jedno sto padesát milionů korun českých), odpovídající výši pohledávky zajištěné zástavním právem zřízeným k budově č.p. 38, budově č.p. 39 a budově č.p. 340. Hodnota tohoto nepeněžitého vkladu ? budovy č.p. 38, budovy č.p. 39 a budovy č.p. 340 je tedy stanovena na základě znaleckého posudku č. 2415-173/2007 částkou 1.080.000.000,- Kč (slovy: jedna miliarda osmdesát milionů korun českých). Za tento nepeněžitý vklad tedy bude předem určenému zájemci Ing. Luďku Fabingerovi vydáno 1.080 ks (slovy: jeden tisíc osmdesát kusů) kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) znějících na majitele. f)budova č.p. 374 - bydlení, část obce Karlovy Vary, stojící na pozemku parc.č. 1194 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemek parc.č. 1194 - zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsáno na LV č. 1425 pro katastrální území a obec Karlovy Vary, u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary Hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena na základě znaleckého posudku č. 2415-173/2007 částkou 61.000.000,- Kč (slovy: šedesát jedna milionů korun českých). Za tento nepeněžitý vklad tedy bude předem určenému zájemci Ing. Luďku Fabingerovi vydáno 61 ks (slovy: šedesát jedna kusů) kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) znějících na majitele. g)budova č.p. 373 - bydlení, část obce Karlovy Vary, stojící na pozemku parc.č. 1195 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemek parc.č. 1195 - zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsáno na LV č. 1425 pro katastrální území a obec Karlovy Vary, u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary Hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena na základě znaleckého posudku č. 2415-173/2007 částkou 90.000.000,- Kč (slovy: devadesát milionů korun českých). Za tento nepeněžitý vklad tedy bude předem určenému zájemci Ing. Luďku Fabingerovi vydáno 90 ks (slovy: devadesát kusů) kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) znějících na majitele. h)budova č.p. 353 - bydlení, část obce Karlovy Vary, stojící na pozemku parc.č. 1200 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemek parc.č. 1200 - zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsáno na LV č. 1425 pro katastrální území a obec Karlovy Vary, u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary Hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena na základě znaleckého posudku č. 2415-173/2007 částkou 60.000.000,- Kč (slovy: šedesát milionů korun českých). Za tento nepeněžitý vklad tedy bude předem určenému zájemci Ing. Luďku Fabingerovi vydáno 60 ks (slovy: šedesát kusů) kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) znějících na majitele. i)budova č.p. 343 - bydlení, část obce Karlovy Vary, stojící na pozemku parc.č. 1068 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemek parc.č. 1068 - zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsáno na LV č. 1425 pro katastrální území a obec Karlovy Vary, u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary Hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena na základě znaleckého posudku č. 2415-173/2007 částkou 95.000.000,- Kč (slovy: devadesát pět milionů korun českých). Za tento nepeněžitý vklad tedy bude předem určenému zájemci Ing. Luďku Fabingerovi vydáno 95 ks (slovy: devadesát pět kusů) kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) znějících na majitele. j)budova č.p. 2039 - obč. vyb., část obce Karlovy Vary, stojící na pozemku parc.č. 2167/2 - zastavěná plocha a nádvoří, budova č.p. 2040 - obč. vyb., část obce Karlovy Vary, stojící na pozemku parc.č. 2167/3 - zastavěná plocha a nádvoří, budova č.p. 2041 - obč. vyb., část obce Karlovy Vary, stojící na pozemku parc.č. 2167/4 - zastavěná plocha a nádvoří, budova č.p. 2042 - obč. vyb., část obce Karlovy Vary, stojící na pozemku parc.č. 2167/5 - zastavěná plocha a nádvoří, budova č.p. 2043 - obč. vyb., část obce Karlovy Vary, stojící na pozemku parc.č. 2167/6 - zastavěná plocha a nádvoří, budovy jsou zapsány na LV č. 1425 pro katastrální území a obec Karlovy Vary, u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary Hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena na základě znaleckého posudku č. 2415-173/2007 částkou 415.000.000,- Kč (slovy: čtyři sta patnáct milionů korun českých). Za tento nepeněžitý vklad tedy bude předem určenému zájemci Ing. Luďku Fabingerovi vydáno 415 ks (slovy: čtyři sta patnáct kusů) kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) znějících na majitele. k)budova bez čp/če - jiná st., stojící na pozemku parc.č. 3281/10 - zastavěná plocha a nádvoří a budova bez čp/če - jiná st., stojící na pozemku parc.č. 3281/11 - zastavěná plocha a nádvoří, budovy jsou zapsány na LV č. 2043 pro katastrální území Mikulov na Moravě, obec Mikulov, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Mikulov Hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena na základě znaleckého posudku č. 2415-173/2007 částkou 1.300.000,- Kč (slovy: jeden milion tři sta tisíc korun českých). Za tento nepeněžitý vklad tedy bude předem určenému zájemci Ing. Luďku Fabingerovi vydán 1 ks (slovy: jeden kus) kmenové listinné akcie o jmenovité hodnotě akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) znějící na majitele. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcie, která má být vydána předem určenému zájemci Ing. Luďku Fabingerovi jako protiplnění, tj. částka 300.000,- Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých) se použije podle ustanovení § 163a odst. 3 obchodního zákoníku jako příplatek nad výši emisního kursu akcie na tvorbu rezervního fondu, bude-li souhlas předem určeného zájemce Ing. Luďka Fabingera s takovýmto postupem obsažen ve smlouvě o upsání akcií. Nebude-li tento souhlas ve smlouvě o upsání akcií obsažen, společnost CALUMA a.s. částku 300.000,- Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých) předem určenému zájemci Ing. Luďku Fabingerovi vyplatí ve lhůtě 60 (slovy: šedesáti) dnů od zápisu zvýšení základního kapitálu společnosti CALUMA a.s. do obchodního rejstříku, a to převodem na účet, jehož číslo sdělí Ing. Luděk Fabinger. l)budova č.p. 197 - obč. vyb., část obce Mikulov, stojící na pozemku parc.č. 311 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemek parc.č. 311 - zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsáno na LV č. 2043 pro katastrální území Mikulov na Moravě, obec Mikulov, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Mikulov Hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena na základě znaleckého posudku č. 2415-173/2007 částkou 37.000.000,- Kč (slovy: třicet sedm milionů korun českých). Za tento nepeněžitý vklad tedy bude předem určenému zájemci Ing. Luďku Fabingerovi vydáno 37 ks (slovy: třicet sedm kusů) kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) znějících na majitele. m)budova č.p. 1525 - bydlení, část obce Ústí nad Labem-centrum, stojící na pozemku parc.č. 374 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc.č. 374 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemek parc.č. 375 - ostatní plocha, vše zapsáno na LV č. 3893 pro katastrální území a obec Ústí nad Labem, u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem Hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena na základě znaleckého posudku č. 2415-173/2007 částkou 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých). Za tento nepeněžitý vklad tedy bude předem určenému zájemci Ing. Luďku Fabingerovi vydáno 10 ks (slovy: deset kusů) kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) znějících na majitele. n)budova č. p. 502 - bydlení, část obce Rybáře, stojící na pozemku parc.č. 300 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemek parc.č. 300 - zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsáno na LV č. 872 pro katastrální území Rybáře, obec Karlovy Vary, u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary Hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena na základě znaleckého posudku č. 2415-173/2007 částkou 6.000.000,- Kč (slovy: šest milionů korun českých). Za tento nepeněžitý vklad tedy bude předem určenému zájemci Ing. Luďku Fabingerovi vydáno 6 ks (slovy: šest kusů) kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) znějících na majitele. o)budova č.p. 116 - bydlení, část obce Dvory, stojící na pozemku parc.č. 358 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc.č. 355 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc.č. 356 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc.č. 357/1 - ostatní plocha, pozemek parc.č. 358 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemek parc.č. 361/2 - ostatní plocha, vše zapsáno na LV č. 450 pro katastrální území Dvory, obec Karlovy Vary, u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary Hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena na základě znaleckého posudku č. 2415-173/2007 částkou 38.000.000,- Kč (slovy: třicet osm milionů korun českých). Za tento nepeněžitý vklad tedy bude předem určenému zájemci Ing. Luďku Fabingerovi vydáno 38 ks (slovy: třicet osm kusů) kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) znějících na majitele. p)budova č.p. 1751 - bydlení, část obce Smíchov, stojící na pozemku parc.č. 811 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc.č. 811 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc.č. 812 - zahrada a pozemek parc.č. 915 - ostatní plocha, vše zapsáno na LV č. 2148 pro katastrální území Smíchov, obec Praha, u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha Hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena na základě znaleckého posudku č. 2439-197/2007 ze dne 19.12.2007, znalce Ing. Richarda Motyčky, jmenovaného usnesením Městského soudu v Praze ze dne 17.12.2007, č.j. 2 Nc 6427/2007-16, pro účely ocenění nemovitých věcí jakožto nepeněžitých vkladů do základního kapitálu společnosti CALUMA a.s. (dále jen ?znalecký posudek č. 2439-197/2007?), částkou 28.000.000,- Kč (slovy: dvacet osm milionů korun českých). Za tento nepeněžitý vklad tedy bude předem určenému zájemci Ing. Luďku Fabingerovi vydáno 28 ks (slovy: dvacet osm kusů) kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) znějících na majitele. q)qa) jednotka č. 885/98 - byt, nacházející se v budově č.p. 885 - bydlení, část obce Černý Most, stojící na pozemku parc.č. 221/108 - zastavěná plocha a nádvoří, spolu se spoluvlastnickým podílem ve výši 498/10000 (čtyři sta devadesát osm lomeno deset tisíc) na společných částech domu č.p. 885, - jednotka č. 885/100 - byt, nacházející se v budově č.p. 885 - bydlení, část obce Černý Most, stojící na pozemku parc.č. 221/108 - zastavěná plocha a nádvoří, spolu se spoluvlastnickým podílem ve výši 499/10000 (čtyři sta devadesát devět lomeno deset tisíc) na společných částech domu č.p. 885, - jednotka č. 885/103 - byt, nacházející se v budově č.p. 885 - bydlení, část obce Černý Most, stojící na pozemku parc.č. 221/108 - zastavěná plocha a nádvoří, spolu se spoluvlastnickým podílem ve výši 494/10000 (čtyři sta devadesát čtyři lomeno deset tisíc) na společných částech domu č.p. 885, - jednotka č. 885/106 - byt, nacházející se v budově č.p. 885 - bydlení, část obce Černý Most, stojící na pozemku parc.č. 221/108 - zastavěná plocha a nádvoří, spolu se spoluvlastnickým podílem ve výši 499/10000 (čtyři sta devadesát devět lomeno deset tisíc) na společných částech domu č.p. 885, - jednotka č. 885/110 - byt, nacházející se v budově č.p. 885 - bydlení, část obce Černý Most, stojící na pozemku parc.č. 221/108 - zastavěná plocha a nádvoří, spolu se spoluvlastnickým podílem ve výši 500/10000 (pět set lomeno deset tisíc) na společných částech domu č.p. 885, - jednotka č. 885/112 - byt, nacházející se v budově č.p. 885 - bydlení, část obce Černý Most, stojící na pozemku parc.č. 221/108 - zastavěná plocha a nádvoří, spolu se spoluvlastnickým podílem ve výši 499/10000 (čtyři sta devadesát devět lomeno deset tisíc) na společných částech domu č.p. 885, - jednotka č. 885/115 - byt, nacházející se v budově č.p. 885 - bydlení, část obce Černý Most, stojící na pozemku parc.č. 221/108 - zastavěná plocha a nádvoří, spolu se spoluvlastnickým podílem ve výši 501/10000 (pět set jedna lomeno deset tisíc) na společných částech domu č.p. 885, všechny jednotky jsou zapsány na LV č. 2052 pro katastrální území Černý Most, obec Praha, u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha (dále jen -bytové jednotky). qb) budova č.p. 63 - bydlení, část obce Horní Dušnice, stojící na pozemku parc.č.St. 75 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemek parc.č.St. 75 - zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsáno na LV č. 54 pro katastrální území Horní Dušnice, obec Jablonec nad Jizerou, u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jilemnice (dále jen -budova č.p. 63) Hodnota bytových jednotek je stanovena na základě znaleckého posudku č. 2439-197/2007 částkou 24.500.000,- Kč (slovy: dvacet čtyři milionů pět set tisíc korun českých), hodnota budovy č.p. 63 je stanovena na základě znaleckého posudku č. 2439-197/2007 částkou 2.800.000,- Kč (slovy: dva miliony osm set tisíc korun českých). Hodnota nepeněžitého vkladu ? bytových jednotek a budovy č.p. 63 je tedy stanovena na základě znaleckého posudku č. 2439-197/2007 částkou 27.300.000,- Kč (slovy: dvacet sedm milionů tři sta tisíc korun českých). Za tento nepeněžitý vklad - bytové jednotky a budovu č.p. 63 tedy bude předem určenému zájemci Ing. Luďku Fabingerovi vydáno 27 ks (slovy: dvacet sedm kusů) kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) znějících na majitele. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu - bytových jednotek a budovy č.p. 63 a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány předem určenému zájemci Ing. Luďku Fabingerovi jako protiplnění, tj. částka 300.000,- Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých) se použije podle ustanovení § 163a odst. 3 obchodního zákoníku jako příplatek nad výši emisního kursu akcie na tvorbu rezervního fondu, bude-li souhlas předem určeného zájemce Ing. Luďka Fabingera s takovýmto postupem obsažen ve smlouvě o upsání akcií. Nebude-li tento souhlas ve smlouvě o upsání akcií obsažen, společnost CALUMA a.s. částku 300.000,- Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých) předem určenému zájemci strana desátá Ing. Luďku Fabingerovi vyplatí ve lhůtě 60 (slovy: šedesáti) dnů od zápisu zvýšení základního kapitálu společnosti CALUMA a.s. do obchodního rejstříku, a to převodem na účet, jehož číslo sdělí Ing. Luděk Fabinger. r)budova č.p. 2356 - bydlení, část obce Smíchov, stojící na pozemku parc.č. 975 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc.č. 975 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemek parc.č. 976/1 - zahrada, vše zapsáno na LV č. 2148 pro katastrální území Smíchov, obec Praha, u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha Hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena na základě znaleckého posudku č. 2439-197/2007 částkou 12.000.000,- Kč (slovy: dvanáct milionů korun českých). Za tento nepeněžitý vklad tedy bude předem určenému zájemci Ing. Luďku Fabingerovi vydáno 12 ks (slovy: dvanáct kusů) kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) znějících na majitele. s)- budova bez čp/če - garáž, stojící na pozemku parc.č. 1200/4 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemek parc.č. 1200/4 - zastavěná plocha a nádvoří , - budova bez čp/če - garáž, stojící na pozemku parc.č. 1200/5 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemek parc.č. 1200/5 - zastavěná plocha a nádvoří, - budova bez čp/če -garáž, stojící na pozemku parc.č. 1200/6 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemek parc.č. 1200/6 - zastavěná plocha a nádvoří , - budova bez čp/če - garáž, stojící na pozemku parc.č. 1200/7 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemek parc.č. 1200/7 - zastavěná plocha a nádvoří , - budova bez čp/če garáž, stojící na pozemku parc.č. 1200/8 zastavěná plocha a nádvoří a pozemek parc.č. 1200/8 - zastavěná plocha a nádvoří ,- - budova bez čp/če garáž, stojící na pozemku parc.č. 1200/9 zastavěná plocha a nádvoří a pozemek parc.č. 1200/9 zastavěná plocha a nádvoří , - budova bez čp/če ? garáž, stojící na pozemku parc.č. 1200/10 zastavěná plocha a nádvoří a pozemek parc.č. 1200/10 zastavěná plocha a nádvoří , ---------------------- - budova bez čp/če garáž, stojící na pozemku parc.č. 1200/11 zastavěná plocha a nádvoří a pozemek parc.č. 1200/11 zastavěná plocha a nádvoří , - budova bez čp/če garáž, stojící na pozemku parc.č. 1200/12 zastavěná plocha a nádvoří a pozemek parc.č. 1200/12 zastavěná plocha a nádvoří , - budova bez čp/če garáž, stojící na pozemku parc.č. 1200/13 zastavěná plocha a nádvoří a pozemek parc.č. 1200/13 zastavěná plocha a nádvoří , - budova bez čp/če garáž, stojící na pozemku parc.č. 1200/14 zastavěná plocha a nádvoří a pozemek parc.č. 1200/14 zastavěná plocha a nádvoří , - budova bez čp/če garáž, stojící na pozemku parc.č. 1200/15 zastavěná plocha a nádvoří a pozemek parc.č. 1200/15 zastavěná plocha a nádvoří , - budova bez čp/če garáž, stojící na pozemku parc.č. 1200/16 zastavěná plocha a nádvoří a pozemek parc.č. 1200/16 zastavěná plocha a nádvoří , - budova bez čp/če garáž, stojící na pozemku parc.č. 1200/17 zastavěná plocha a nádvoří a pozemek parc.č. 1200/17 zastavěná plocha a nádvoří , - budova bez čp/če garáž, stojící na pozemku parc.č. 1200/18 zastavěná plocha a nádvoří a pozemek parc.č. 1200/18 zastavěná plocha a nádvoří , - budova bez čp/če garáž, stojící na pozemku parc.č. 1200/19 zastavěná plocha a nádvoří a pozemek parc.č. 1200/19 zastavěná plocha a nádvoří , - budova bez čp/če garáž, stojící na pozemku parc.č. 1200/20 zastavěná plocha a nádvoří a pozemek parc.č. 1200/20 zastavěná plocha a nádvoří , - budova bez čp/če garáž, stojící na pozemku parc.č. 1200/21 zastavěná plocha a nádvoří a pozemek parc.č. 1200/21 zastavěná plocha a nádvoří , - budova bez čp/če ? garáž, stojící na pozemku parc.č. 1200/22 ? zastavěná plocha a nádvoří a pozemek parc.č. 1200/22 ? zastavěná plocha a nádvoří , ---------------------- - pozemek parc.č. 1199 ostatní plocha , - pozemek parc.č. 1200/3 ostatní plocha , - pozemek parc.č. 1205 ostatní plocha a - pozemek parc.č. 3380 ostatní plocha , vše zapsáno na LV č. 255 pro katastrální území Michle, obec Praha, u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha. Hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena na základě znaleckého posudku č. 2439-197/2007 částkou 45.000.000,- Kč (slovy: čtyřicet pět milionů korun českých). Za tento nepeněžitý vklad tedy bude předem určenému zájemci Ing. Luďku Fabingerovi vydáno 45 ks (slovy: čtyřicet pět kusů) kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) znějících na majitele. ----- t)budova č.p. 655 bydlení, část obce Karlovy Vary, stojící na pozemku parc.č. 1338 zastavěná plocha a nádvoří a pozemek parc.č. 1338 zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsáno na LV č. 1425 pro katastrální území a obec Karlovy Vary, u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary Hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena na základě znaleckého posudku č. 2439-197/2007 částkou 22.000.000,- Kč (slovy: dvacet dva miliony korun českých). Za tento nepeněžitý vklad tedy bude předem určenému zájemci Ing. Luďku Fabingerovi vydáno 22 ks (slovy: dvacet dva kusy) kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) znějících na majitele. u)budova č.p. 50 bydlení, část obce Černošice, stojící na pozemku parc.č. 4394 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc.č. 4394 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc.č. 4395 ostatní plocha a pozemek parc.č. 4396 - zahrada, vše zapsáno na LV č. 2936 pro katastrální území a obec Černošice, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-západ Hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena na základě znaleckého posudku č. 2439-197/2007 částkou 26.000.000,- Kč (slovy: dvacet šest milionů korun českých). Za tento nepeněžitý vklad tedy bude předem určenému zájemci Ing. Luďku Fabingerovi vydáno 26 ks (slovy: dvacet šest kusů) kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) znějících na majitele. v)budova č.p. 182 bydlení, část obce Litomyšl-Město, stojící na pozemku parc.č.St. 265 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc.č.St. 265 zastavěná plocha a nádvoří, budova bez čp/če jiná st., stojící na pozemku parc.č.St. 266 ? zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc.č.St. 266 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc.č. 457/1 zahrada a pozemek parc.č. 457/2 - zahrada, vše zapsáno na LV č. 3096 pro katastrální území a obec Litomyšl, u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy Hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena na základě znaleckého posudku č. 2439-197/2007 částkou 18.000.000,- Kč (slovy: osmnáct milionů korun českých). Za tento nepeněžitý vklad tedy bude předem určenému zájemci Ing. Luďku Fabingerovi vydáno 18 ks (slovy: osmnáct kusů) kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) znějících na majitele. w)budova č.p. 116 bydlení, část obce Ondřejov, stojící na pozemku parc.č.St. 26 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc.č.St. 26 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc.č. 2738/1 zahrada a pozemek parc.č. 2738/2 ostatní plocha, vše zapsáno na LV č. 426 pro katastrální území Ondřejov u Prahy, obec Ondřejov, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-východ Hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena na základě znaleckého posudku č. 2439-197/2007 částkou 8.000.000,- Kč (slovy: osm milionů korun českých). Za tento nepeněžitý vklad tedy bude předem určenému zájemci Ing. Luďku Fabingerovi vydáno 8 ks (slovy: osm kusů) kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) znějících na majitele. Všechny vklady Ing. Luďka Fabingera budou splaceny nejpozději do 1 (slovy: jednoho) měsíce ode dne upsání akcií, nejpozději však ke dni podání návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, v sídle notářské kanceláře JUDr. Bohdana Hallady, na adrese Praha 1, U Prašné brány 1078/1, a to tak, že předem určený zájemce Ing. Luděk Fabinger předá společnosti CALUMA a.s. písemné prohlášení vkladatele s úředně ověřeným podpisem ve smyslu § 204 odst. 3 obchodního zákoníku a spolu s ním budou této společnosti protokolárně předány i výše uvedené nemovitosti, tvořící předmět nepeněžitého vkladu. Za třetí: Schvaluje se upsání 57 ks (slovy: padesáti sedmi kusů) akcií nepeněžitými vklady předem určeného zájemce Carolline Fabingerové, jejichž předmětem jsou následující nemovitosti s veškerými jejich součástmi a příslušenstvím: a)budova č.p. 5 bydlení, část obce Rožmitál pod Třemšínem, stojící na pozemku parc.č.St. 45/1 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc.č.St. 45/1 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc.č.St. 45/2 zastavěná plocha a nádvoří, budova bez čp/če zem. used., stojící na pozemku parc.č.St. 45/3 zastavěná plocha a nádvoří a pozemek parc.č.St. 45/3 zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsáno na LV č. 606 pro katastrální území a obec Rožmitál pod Třemšínem, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram Hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena na základě znaleckého posudku č. 2439-197/2007 částkou 12.000.000,- Kč (slovy: dvanáct milionů korun českých). Za tento nepeněžitý vklad tedy bude předem určenému zájemci Carolline Fabingerové vydáno 12 ks (slovy: dvanáct kusů) kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) znějících na majitele. b)budova č.p. 49 bydlení, část obce Rožmitál pod Třemšínem, stojící na pozemku parc.č.St. 38 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc.č.St. 38 zastavěná plocha a nádvoří a pozemek parc.č.St. 44/2 zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsáno na LV č. 606 pro katastrální území a obec Rožmitál pod Třemšínem, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram Hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena na základě znaleckého posudku č. 2439-197/2007 částkou 11.000.000,- Kč (slovy: jedenáct milionů korun českých). Za tento nepeněžitý vklad tedy bude předem určenému zájemci Carolline Fabingerové vydáno 11 ks (slovy: jedenáct kusů) kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) znějících na majitele. c) budova č.p 147 - bydlení, část obce Kutná Hora- Vnitřní Město, stojící na pozemku parc. č. 1052 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemek parc.č. 1052 zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsáno na LV č. 5159 pro katastrální území a obec Kutná Hora, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora Hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena na základě znaleckého posudku č. 2439-197/2007 částkou 26.000.000,- Kč (slovy: dvacet šest milionů korun českých). Za tento nepeněžitý vklad tedy bude předem určenému zájemci Carolline Fabingerové vydáno 26 ks (slovy: dvacet šest kusů) kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) znějících na majitele. d)budova č.p. 668 rod. dům, část obce Černošice, stojící na pozemku parc.č. 3022 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc.č. 3022 zastavěná plocha a nádvoří a pozemek parc.č. 3023 zahrada, vše zapsáno na LV č. 833 pro katastrální území a obec Černošice, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-západ Hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena na základě znaleckého posudku č. 2439-197/2007 částkou 8.000.000,- Kč (slovy: osm milionů korun českých). Za tento nepeněžitý vklad tedy bude předem určenému zájemci Carolline Fabingerové vydáno 8 ks (slovy: osm kusů) kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) znějících na majitele. Všechny vklady Carolline Fabingerové budou splaceny nejpozději do 1 (slovy: jednoho) měsíce ode dne upsání akcií, nejpozději však ke dni podání návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, v sídle notářské kanceláře JUDr. Bohdana Hallady, na adrese Praha 1, U Prašné brány 1078/1, a to tak, že předem určený zájemce Carolline Fabingerová předá společnosti CALUMA a.s. písemné prohlášení vkladatele s úředně ověřeným podpisem ve smyslu § 204 odst. 3 obchodního zákoníku a spolu s ním budou této společnosti protokolárně předány i výše uvedené nemovitosti, tvořící předmět nepeněžitého vkladu. Za čtvrté: Schvaluje se upsání 38 ks (slovy: třiceti osmi kusů) akcií nepeněžitými vklady předem určeného zájemce Dany Pekové, jejichž předmětem jsou následující nemovitosti s veškerými jejich součástmi a příslušenstvím: a)budova č.p. 670 bydlení, část obce Žižkov, stojící na pozemku parc.č. 778 zastavěná plocha a nádvoří a pozemek parc.č. 778 zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsáno na LV č. 1245 pro katastrální území Žižkov, obec Praha, u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha Hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena na základě znaleckého posudku č. 2415-173/2007 částkou 38.000.000,- Kč (slovy: třicet osm milionů korun českých). Za tento nepeněžitý vklad tedy bude předem určenému zájemci Daně Pekové vydáno 38 ks (slovy: třicet osm kusů) kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) znějících na majitele. Tento vklad Dany Pekové bude splacen nejpozději do 1 (slovy: jednoho) měsíce ode dne upsání akcií, nejpozději však ke dni podání návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, v sídle notářské kanceláře JUDr. Bohdana Hallady, na adrese Praha 1, U Prašné brány 1078/1, a to tak, že předem určený zájemce Dana Peková předá společnosti CALUMA a.s. písemné prohlášení vkladatele s úředně ověřeným podpisem ve smyslu § 204 odst. 3 obchodního zákoníku a spolu s ním budou této společnosti protokolárně předány i výše uvedené nemovitosti, tvořící předmět nepeněžitého vkladu. Za páté: Schvaluje se upsání 18 ks (slovy: osmnácti kusů) akcií nepeněžitými vklady předem určeného zájemce Mgr. Milana Sýkory, jejichž předmětem jsou následující nemovitosti s veškerými jejich součástmi a příslušenstvím: a)budova č.p. 94 bydlení, část obce Králův Dvůr, stojící na pozemku parc.č.St. 142 zastavěná plocha a nádvoří a pozemek parc.č.St. 142 zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsáno na LV č. 1359 pro katastrální území a obec Králův Dvůr, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Beroun Hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena na základě znaleckého posudku č. 2439-197/2007 částkou 18.000.000,- Kč (slovy: osmnáct milionů korun českých). Za tento nepeněžitý vklad tedy bude předem určenému zájemci Mgr. Milanu Sýkorovi vydáno 18 ks (slovy: osmnáct kusů) kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) znějících na majitele. Tento vklad Mgr. Milana Sýkory bude splacen nejpozději do 1 (slovy: jednoho) měsíce ode dne upsání akcií, nejpozději však ke dni podání návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, v sídle notářské kanceláře JUDr. Bohdana Hallady, na adrese Praha 1, U Prašné brány 1078/1, a to tak, že předem určený zájemce Mgr. Milan Sýkora předá společnosti CALUMA a.s. písemné prohlášení vkladatele s úředně ověřeným podpisem ve smyslu § 204 odst. 3 obchodního zákoníku a spolu s ním budou této společnosti protokolárně předány i výše uvedené nemovitosti, tvořící předmět nepeněžitého vkladu.
zapsáno 20. 2. 2008 vymazáno 7. 5. 2008
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
zapsáno 21. 6. 2014
Na základě rozdělení formou odštěpení, se vznikem nové společnosti, společnost CALUMA a.s., se sídlem Na bělidle 976/10, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO 27865274, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11620, jako rozdělovaná společnost, nezanikla, a část jejího jmění přešla k rozhodnému dni 01.01.2019 na nově vzniklou nástupnickou společnost CALUMA Michle a.s., se sídlem Praha 5, Smíchov, Na bělidle 976/10, PSČ 150 00, IČO: 08776342, přičemž odštěpovaná část jmění přecházející na nástupnickou společnost je definována v projektu rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti ze dne 07.10.2019.
zapsáno 16. 12. 2019

Statutární orgán - představenstvo

Předseda představenstva
Pavel Čáslavský
nám. Míru, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
Den vzniku funkce: 17. 3. 2007
Den zániku funkce: 12. 2. 2014
Den vzniku členstvi: 17. 3. 2007
Den zániku členstvi: 12. 2. 2014
zapsáno 17. 3. 2007 vymazáno 2. 11. 2013
Člen představenstva
Anna Čáslavská
nám. Míru, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
Den vzniku funkce: 17. 3. 2007
Den zániku funkce: 12. 2. 2014
Den vzniku členstvi: 17. 3. 2007
Den zániku členstvi: 12. 2. 2014
zapsáno 17. 3. 2007 vymazáno 21. 6. 2014
Člen představenstva
Pavel Čáslavský
nám. Míru, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
Den vzniku funkce: 17. 3. 2007
Den zániku funkce: 12. 2. 2014
Den vzniku členstvi: 17. 3. 2007
Den zániku členstvi: 12. 2. 2014
zapsáno 17. 3. 2007 vymazáno 2. 11. 2013
Předseda představenstva
Pavel Čáslavský
náměstí Míru, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
Den vzniku funkce: 17. 3. 2007
Den zániku funkce: 12. 2. 2014
Den vzniku členstvi: 17. 3. 2007
Den zániku členstvi: 12. 2. 2014
zapsáno 2. 11. 2013 vymazáno 21. 6. 2014
Člen představenstva
Pavel Čáslavský
náměstí Míru, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
Den vzniku funkce: 17. 3. 2007
Den zániku funkce: 12. 2. 2014
Den vzniku členstvi: 17. 3. 2007
Den zániku členstvi: 12. 2. 2014
zapsáno 2. 11. 2013 vymazáno 21. 6. 2014
Předseda představenstva
Dana Peková
Na Konvářce, 150 00 Praha - Smíchov
Den vzniku funkce: 12. 2. 2014
Den vzniku členstvi: 12. 2. 2014
zapsáno 21. 6. 2014 vymazáno 25. 7. 2015
Člen představenstva
Kristina Pokorná
Haškova, 170 00 Praha - Holešovice
Den vzniku funkce: 12. 2. 2014
Den zániku funkce: 12. 2. 2019
Den vzniku členstvi: 12. 2. 2014
zapsáno 21. 6. 2014 vymazáno 25. 10. 2019
Člen představenstva
Carolline Fabinger
Míšeňská, 118 19 Praha 1 - Malá Strana
Den vzniku funkce: 12. 2. 2014
Den vzniku členstvi: 12. 2. 2014
zapsáno 21. 6. 2014 vymazáno 25. 5. 2016
Předseda představenstva
Dana Fabinger
Na Konvářce, 150 00 Praha - Smíchov
Den vzniku funkce: 12. 2. 2014
Den zániku funkce: 12. 2. 2019
Den vzniku členstvi: 12. 2. 2014
zapsáno 25. 7. 2015 vymazáno 25. 10. 2019
Člen představenstva
Carolline Fabingerová
Na Konvářce, 150 00 Praha - Smíchov
Den vzniku funkce: 12. 2. 2014
Den zániku funkce: 12. 2. 2019
Den vzniku členstvi: 12. 2. 2014
zapsáno 25. 5. 2016 vymazáno 25. 10. 2019
Předseda představenstva
Dana Fabinger
Na Konvářce, 150 00 Praha - Smíchov
Den vzniku funkce: 12. 2. 2019
Den vzniku členstvi: 12. 2. 2014
zapsáno 25. 10. 2019
Člen statutárního orgánu
Kristina Pokorná
Haškova, 170 00 Praha - Holešovice
Den vzniku funkce: 12. 2. 2019
Den vzniku členstvi: 12. 2. 2014
zapsáno 25. 10. 2019
Člen statutárního orgánu
Carolline Fabingerová
Na Konvářce, 150 00 Praha - Smíchov
Den vzniku funkce: 12. 2. 2019
Den vzniku členstvi: 12. 2. 2014
zapsáno 25. 10. 2019
Způsob jednání
Za předstvavenstvo jedná navenek jménem společnosti samostatně předseda představenstva nebo vždy dva členové představenstva společně.
zapsáno 17. 3. 2007 vymazáno 21. 6. 2014
Za společnost jedná vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány ve všech záležitostech týkajících se společnosti představenstvo, a to každý člen představenstva (včetně předsedy představenstva) samostatně. při právním jednání, jehož předmětem je plnění přesahující v jednotlivém případě částku 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých), jednají za společnost vždy dva členové představenstva (nebo jeden člen představenstva spolu s předsedou představenstva) společně.
zapsáno 21. 6. 2014

Dozorčí rada

Člen dozorčí rady
Ing. Ivan Věžník
Jungmanova, 110 00 Praha 1
Den vzniku funkce: 17. 3. 2007
Den zániku funkce: 24. 9. 2009
Den vzniku členstvi: 17. 3. 2007
Den zániku členstvi: 24. 9. 2009
zapsáno 17. 3. 2007 vymazáno 20. 1. 2010
Člen dozorčí rady
Ing. Radoslav Vyčítal
Palackého, 408 01 Rumburk
Den vzniku funkce: 17. 3. 2007
Den zániku funkce: 12. 2. 2014
Den vzniku členstvi: 17. 3. 2007
Den zániku členstvi: 12. 2. 2014
zapsáno 17. 3. 2007 vymazáno 11. 12. 2013
Člen dozorčí rady
Ing. Pavel Jaklin
Kladenská, 273 43 Buštěhrad
Den vzniku funkce: 17. 3. 2007
Den zániku funkce: 24. 9. 2009
Den vzniku členstvi: 17. 3. 2007
Den zániku členstvi: 24. 9. 2009
zapsáno 17. 3. 2007 vymazáno 20. 1. 2010
Člen dozorčí rady
Ing. Václav Jež
V Zahrádkách, 252 45 Zvole
Den vzniku funkce: 24. 9. 2009
Den zániku funkce: 12. 2. 2014
Den vzniku členstvi: 24. 9. 2009
Den zániku členstvi: 12. 2. 2014
zapsáno 20. 1. 2010 vymazáno 21. 6. 2014
Člen dozorčí rady
Ing. Jiří Rychlý
Píškova, 155 00 Praha 5 - Smíchov
Den vzniku funkce: 24. 9. 2009
Den zániku funkce: 12. 2. 2014
Den vzniku členstvi: 24. 9. 2009
Den zániku členstvi: 12. 2. 2014
zapsáno 20. 1. 2010 vymazáno 21. 6. 2014
Člen dozorčí rady
Ing. Radoslav Vyčítal
Plynární, 408 01 Rumburk - Rumburk 1
Den vzniku funkce: 17. 3. 2007
Den zániku funkce: 12. 2. 2014
Den vzniku členstvi: 17. 3. 2007
Den zániku členstvi: 12. 2. 2014
zapsáno 11. 12. 2013 vymazáno 21. 6. 2014
Člen dozorčí rady
Ing. Václav Jež
V Zahrádkách, 252 45 Zvole - Zvole
Den vzniku funkce: 12. 2. 2014
Den zániku funkce: 12. 2. 2019
Den vzniku členstvi: 12. 2. 2014
zapsáno 21. 6. 2014 vymazáno 25. 10. 2019
Člen dozorčí rady
Ing. Jiří Rychlý
Píškova, 155 00 Praha - Stodůlky
Den vzniku funkce: 12. 2. 2014
Den zániku funkce: 12. 2. 2019
Den vzniku členstvi: 12. 2. 2014
zapsáno 21. 6. 2014 vymazáno 25. 10. 2019
Člen dozorčí rady
Radoslav Vyčítal
Plynární, 408 01 Rumburk - Rumburk 1
Den vzniku funkce: 12. 2. 2014
Den zániku funkce: 12. 2. 2019
Den vzniku členstvi: 12. 2. 2014
zapsáno 21. 6. 2014 vymazáno 25. 10. 2019
Člen dozorčí rady
Ing. Václav Jež
V Zahrádkách, 252 45 Zvole - Zvole
Den vzniku funkce: 12. 2. 2019
Den vzniku členstvi: 12. 2. 2014
zapsáno 25. 10. 2019 vymazáno 31. 10. 2019
Člen dozorčí rady
Ing. Jiří Rychlý
Píškova, 155 00 Praha - Stodůlky
Den vzniku funkce: 12. 2. 2019
Den vzniku členstvi: 12. 2. 2014
zapsáno 25. 10. 2019 vymazáno 31. 10. 2019
Člen dozorčí rady
Ing. Radoslav Vyčítal
Plynární, 408 01 Rumburk - Rumburk 1
Den vzniku funkce: 12. 2. 2019
Den vzniku členstvi: 12. 2. 2014
zapsáno 25. 10. 2019 vymazáno 31. 10. 2019
Člen dozorčí rady
Ing. Václav Jež
V Zahrádkách, 252 45 Zvole - Zvole
Den vzniku funkce: 12. 2. 2019
Den vzniku členstvi: 12. 2. 2014
zapsáno 31. 10. 2019
Člen dozorčí rady
Ing. Jiří Rychlý
Píškova, 155 00 Praha - Stodůlky
Den vzniku funkce: 12. 2. 2019
Den vzniku členstvi: 12. 2. 2014
zapsáno 31. 10. 2019
Člen dozorčí rady
Ing. Radoslav Vyčítal
Plynární, 408 01 Rumburk - Rumburk 1
Den vzniku funkce: 12. 2. 2019
Den vzniku členstvi: 12. 2. 2014
zapsáno 31. 10. 2019

Jediný akcionář

Jediný akcionář
Bohemia Royal s.r.o., IČO: 43873332
náměstí Míru 1220/3, 120 00 Praha - Vinohrady
zapsáno 17. 3. 2007 vymazáno 7. 5. 2008

Skuteční majitelé

Přímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Carolline Fabingerová
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 12. 2. 2014
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Podíl na hlasovacích právech - velikost podílu: 1230/2460
Podíl - velikost podílu: 1230/2460
zapsáno 22. 11. 2021
Přímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Dana Fabinger
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 12. 2. 2014
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Podíl - velikost podílu: 1229/2460
zapsáno 22. 11. 2021
Přímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Luděk Fabinger
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 12. 2. 2014
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Podíl na hlasovacích právech - velikost podílu: 1/2460
Podíl - velikost podílu: 1/2460
zapsáno 22. 11. 2021

Hodnocení firmy

0
-
+

Sídlo společnosti na mapě

Sbírka listin

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Celebrity v rejstříku

Michael Kocáb

Michael Kocáb

zpěvák

-220
-
+
Jan Ledecký

Jan Ledecký

zpěvák

720
-
+
Simona Kijonková

Simona Kijonková

podnikatelka, investorka, Zásilkovna.cz

753
-
+
Kateřina Neumannová

Kateřina Neumannová

klasická lyžařka a manažerka

790
-
+
Vladimír Šmicer

Vladimír Šmicer

fotbalista

710
-
+
Daniel Vávra

Daniel Vávra

tvůrce videoher

-20
-
+

A tohle už jste četli?

Firmy s podobným IČO

Firmy s podobným názvem

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte.