Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

CALUMA a.s.
IČO: 27865274

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu17. 3. 2007
Obchodní firma
od 17. 3. 2007

CALUMA a.s.

Sídlo
od 17. 3. 2007 do 25. 10. 2019
Praha 5, Na Bělidle 976/10, PSČ 150 00
IČO
od 17. 3. 2007

27865274

DIČ

CZ27865274

Identifikátor datové schránky:kpddasu
Právní forma
od 17. 3. 2007
Akciová společnost
Spisová značka11620 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 17. 3. 2007
- realitní činnost
od 17. 3. 2007
- správa a údržba nemovitostí
od 17. 3. 2007
- pronájem a půjčování věcí movitých
od 17. 3. 2007
- zprostředkování obchodu a služeb
od 17. 3. 2007
- inženýrská činnost v investiční výstavbě
Předmět činnosti
od 17. 3. 2007
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Ostatní skutečnosti
od 16. 12. 2019
- Na základě rozdělení formou odštěpení, se vznikem nové společnosti, společnost CALUMA a.s., se sídlem Na bělidle 976/10, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO 27865274, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11620, jako rozd ělovaná společnost, nezanikla, a část jejího jmění přešla k rozhodnému dni 01.01.2019 na nově vzniklou nástupnickou společnost CALUMA Michle a.s., se sídlem Praha 5, Smíchov, Na bělidle 976/10, PSČ 150 00, IČO: 08776342, přičemž odštěpovaná část jmění p řecházející na nástupnickou společnost je definována v projektu rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti ze dne 07.10.2019.
od 21. 6. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 20. 2. 2008 do 7. 5. 2008
- Za prvé: 1. Základní kapitál společnosti se zvýší upsáním nových akcií dle § 203 a násl. obchodního zákoníku o částku 2.458.000.000,- Kč (slovy: dvě miliardy čtyři sta padesát osm milionů korun českých). Upisování akcií nad tuto navrhovanou částku se nepřipouští. 2. Zvýšení základního kapitálu bude realizováno upsáním 2.458 ks (slovy: dvou tisíc čtyři sta padesáti osmi kusů) kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) znějících na majitele. Všechny akcie budou v listinné podobě a nebudou kótované. 3. Upsání všech akcií, tzn. 2.458 ks (slovy: dvou tisíc čtyři sta padesáti osmi kusů) kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) znějících na majitele, bude realizováno neveřejným úpisem a bude nabídnuto níže uvedeným předem určeným zájemcům v následující struktuře: - Ing. Luďku Fabingerovi, r.č. xxxx, bytem Praha 2, Vinohrady, Italská 36/25 (dále jen ?Ing. Luděk Fabinger?) bude nabídnuto k upsání 2.345 ks (slovy: dva tisíce tři sta čtyřicet pět kusů) kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 .000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) znějících na majitele. - Carolline Fabingerové, r.č. xxxx, bytem Praha 1, Malá Strana, Míšeňská 66/12 (dále jen ?Carolline Fabingerová?) bude nabídnuto k upsání 57 ks (slovy: padesát sedm kusů) kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (sl ovy: jeden milion korun českých) znějících na majitele. - Daně Pekové, r.č. xxxx, bytem Praha 1, Nové Město, Charvátova 39/10 (dále jen ?Dana Peková?) bude nabídnuto k upsání 38 ks (slovy: třicet osm kusů) kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion kor un českých) znějících na majitele. - Mgr. Milanu Sýkorovi, r.č. xxxx, bytem Praha 2, Vinohrady, Italská 36/25 (dále jen ?Mgr. Milan Sýkora?) bude nabídnuto k upsání 18 ks (slovy: osmnáct kusů) kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden mi lion korun českých) znějících na majitele. 4. Akcie je možno upsat v sídle notářské kanceláře JUDr. Bohdana Hallady, na adrese Praha 1, U Prašné brány 1078/1 ve lhůtě 15 (slovy: patnácti) dnů, která počíná běžet dnem doručení písemného oznámení představenstva společnosti CALUMA a.s. předem určeným zá jemcům, o tom, že došlo k podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií. Písemné oznámení o tom, že došlo k podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akc ionáře do obchodního rejstříku zašle společnost CALUMA a.s. předem určeným zájemcům doporučeným dopisem nebo předá osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací pod mínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře společnosti CALUMA a.s., o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 5. Emisní kurs každé akcie, která má být na základě tohoto rozhodnutí předem určenými zájemci upsána, je roven její jmenovité hodnotě, tedy činí 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). Emisní kurs bude splacen níže uvedenými nepeněžitými vklady. Za druhé: Schvaluje se upsání 2.345 ks (slovy: dvou tisíc tři sta čtyřiceti pěti kusů) akcií nepeněžitými vklady předem určeného zájemce Ing. Luďka Fabingera, jejichž předmětem jsou následující nemovitosti s veškerými jejich součástmi a příslušenstvím: a)budova č.p. 66 - bydlení, část obce Malá Strana, stojící na pozemku parc.č. 157 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemek parc.č. 157 ¨- zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsáno na LV č. 319 pro katastrální území Malá Strana, obec Praha, u Katastrálního úřa du pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha Hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena na základě znaleckého posudku č. 2415-173/2007, ze dne 06.12.2007, znalce Ing. Richarda Motyčky, jmenovaného usnesením Městského soudu v Praze ze dne 08.10.2007, č.j. 2 Nc 4261/2007-29, pro účely ocenění nem ovitých věcí jakožto nepeněžitých vkladů do základního kapitálu společnosti CALUMA a.s. (dále jen ?znalecký posudek č. 2415-173/2007?), částkou 98.000.000,- Kč (slovy: devadesát osm milionů korun českých). Za tento nepeněžitý vklad tedy bude předem určen ému zájemci Ing. Luďku Fabingerovi vydáno 98 ks (slovy: devadesát osm kusů) kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) znějících na majitele. b)budova č.p. 976 - bydlení, část obce Smíchov, stojící na pozemku parc.č. 344 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc.č. 344 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc.č. 345 - zahrada, vše zapsáno na LV č. 2148 pro katastrální území Smíchov, obec Pra ha, u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha Hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena na základě znaleckého posudku č. 2415-173/2007 částkou 29.000.000,- Kč (slovy: dvacet devět milionů korun českých). Za tento nepeněžitý vklad tedy bude předem určenému zájemci Ing. Luďku Fabingerovi vydáno 2 9 ks (slovy: dvacet devět kusů) kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) znějících na majitele. c)budova č.p. 393 - bydlení, část obce Holešovice, stojící na pozemku parc.č. 1736 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemek parc.č. 1736 - zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsáno na LV č. 503 pro katastrální území Holešovice, obec Praha, u Katastrálního úř adu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha Hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena na základě znaleckého posudku č. 2415-173/2007 částkou 89.000.000,- Kč (slovy: osmdesát devět milionů korun českých). Za tento nepeněžitý vklad tedy bude předem určenému zájemci Ing. Luďku Fabingerovi vydáno 89 ks (slovy: osmdesát devět kusů) kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) znějících na majitele. d)budova č.p. 844 - bydlení, část obce Holešovice, stojící na pozemku parc.č. 1621 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemek parc.č. 1621 - zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsáno na LV č. 503 pro katastrální území Holešovice, obec Praha, u Katastrálního úř adu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha Hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena na základě znaleckého posudku č. 2415-173/2007 částkou 50.000.000,- Kč (slovy: padesát milionů korun českých). Za tento nepeněžitý vklad tedy bude předem určenému zájemci Ing. Luďku Fabingerovi vydáno 50 ks (slovy: padesát kusů) kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) znějících na majitele. e) ea) budova č.p. 38 - jiná st., část obce Nové Město, stojící na pozemku parc.č. 721 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemek parc.č. 721 - zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsáno na LV č. 189 pro katastrální území Nové Město, obec Praha, u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha (dále jen budova č.p. 38) eb) budova č.p. 39 - jiná st., část obce Nové Město, stojící na pozemku parc.č. 720 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemek parc.č. 720 - zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsáno na LV č. 189 pro katastrální území Nové Město, obec Praha, u Katastrálního úř adu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha (dále jen budova č.p. 39-) ec) budova č.p. 340 ? bydlení, část obce Karlovy Vary, stojící na pozemku parc.č. 1053 ? zastavěná plocha a nádvoří a pozemek parc.č. 1053 ? zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsáno na LV č. 1425 pro katastrální území a obec Karlovy Vary, u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary (dále jen -budova č.p. 340) Hodnota budovy č.p. 38 je stanovena na základě znaleckého posudku č. 2415-173/2007 částkou 750.000.000,- Kč (slovy: sedm set padesát milionů korun českých), hodnota budovy č.p. 39 je stanovena na základě znaleckého posudku č. 2415-173/2007 částkou 300.000 .000,- Kč (slovy: tři sta milionů korun českých) a hodnota budovy č.p. 340 je stanovena na základě znaleckého posudku č. 2415-173/2007 částkou 180.000.000,- Kč (slovy: jedno sto osmdesát milionů korun českých), přičemž od součtu těchto tří hodnot, tj. čás tky 1.230.000.000,- Kč (slovy: jedna miliarda dvě stě třicet milionů korun českých) byla dle znaleckého posudku č. 2415-173/2007 odečtena částka 150.000.000,- Kč (slovy: jedno sto padesát milionů korun českých), odpovídající výši pohledávky zajištěné zást avním právem zřízeným k budově č.p. 38, budově č.p. 39 a budově č.p. 340. Hodnota tohoto nepeněžitého vkladu ? budovy č.p. 38, budovy č.p. 39 a budovy č.p. 340 je tedy stanovena na základě znaleckého posudku č. 2415-173/2007 částkou 1.080.000.000,- K č (slovy: jedna miliarda osmdesát milionů korun českých). Za tento nepeněžitý vklad tedy bude předem určenému zájemci Ing. Luďku Fabingerovi vydáno 1.080 ks (slovy: jeden tisíc osmdesát kusů) kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.00 0.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) znějících na majitele. f)budova č.p. 374 - bydlení, část obce Karlovy Vary, stojící na pozemku parc.č. 1194 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemek parc.č. 1194 - zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsáno na LV č. 1425 pro katastrální území a obec Karlovy Vary, u Katastrálního úř adu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary Hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena na základě znaleckého posudku č. 2415-173/2007 částkou 61.000.000,- Kč (slovy: šedesát jedna milionů korun českých). Za tento nepeněžitý vklad tedy bude předem určenému zájemci Ing. Luďku Fabingerovi vydáno 61 ks (slovy: šedesát jedna kusů) kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) znějících na majitele. g)budova č.p. 373 - bydlení, část obce Karlovy Vary, stojící na pozemku parc.č. 1195 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemek parc.č. 1195 - zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsáno na LV č. 1425 pro katastrální území a obec Karlovy Vary, u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary Hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena na základě znaleckého posudku č. 2415-173/2007 částkou 90.000.000,- Kč (slovy: devadesát milionů korun českých). Za tento nepeněžitý vklad tedy bude předem určenému zájemci Ing. Luďku Fabingerovi vydáno 90 k s (slovy: devadesát kusů) kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) znějících na majitele. h)budova č.p. 353 - bydlení, část obce Karlovy Vary, stojící na pozemku parc.č. 1200 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemek parc.č. 1200 - zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsáno na LV č. 1425 pro katastrální území a obec Karlovy Vary, u Katastrálního úř adu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary Hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena na základě znaleckého posudku č. 2415-173/2007 částkou 60.000.000,- Kč (slovy: šedesát milionů korun českých). Za tento nepeněžitý vklad tedy bude předem určenému zájemci Ing. Luďku Fabingerovi vydáno 60 ks (slovy: šedesát kusů) kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) znějících na majitele. i)budova č.p. 343 - bydlení, část obce Karlovy Vary, stojící na pozemku parc.č. 1068 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemek parc.č. 1068 - zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsáno na LV č. 1425 pro katastrální území a obec Karlovy Vary, u Katastrálního úř adu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary Hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena na základě znaleckého posudku č. 2415-173/2007 částkou 95.000.000,- Kč (slovy: devadesát pět milionů korun českých). Za tento nepeněžitý vklad tedy bude předem určenému zájemci Ing. Luďku Fabingerovi vydáno 95 ks (slovy: devadesát pět kusů) kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) znějících na majitele. j)budova č.p. 2039 - obč. vyb., část obce Karlovy Vary, stojící na pozemku parc.č. 2167/2 - zastavěná plocha a nádvoří, budova č.p. 2040 - obč. vyb., část obce Karlovy Vary, stojící na pozemku parc.č. 2167/3 - zastavěná plocha a nádvoří, budova č.p. 2041 - obč. vyb., část obce Karlovy Vary, stojící na pozemku parc.č. 2167/4 - zastavěná plocha a nádvoří, budova č.p. 2042 - obč. vyb., část obce Karlovy Vary, stojící na pozemku parc.č. 2167/5 - zastavěná plocha a nádvoří, budova č.p. 2043 - obč. vyb., část o bce Karlovy Vary, stojící na pozemku parc.č. 2167/6 - zastavěná plocha a nádvoří, budovy jsou zapsány na LV č. 1425 pro katastrální území a obec Karlovy Vary, u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary Hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena na základě znaleckého posudku č. 2415-173/2007 částkou 415.000.000,- Kč (slovy: čtyři sta patnáct milionů korun českých). Za tento nepeněžitý vklad tedy bude předem určenému zájemci Ing. Luďku Fabingerovi vy dáno 415 ks (slovy: čtyři sta patnáct kusů) kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) znějících na majitele. k)budova bez čp/če - jiná st., stojící na pozemku parc.č. 3281/10 - zastavěná plocha a nádvoří a budova bez čp/če - jiná st., stojící na pozemku parc.č. 3281/11 - zastavěná plocha a nádvoří, budovy jsou zapsány na LV č. 2043 pro katastrální území Mikulov na Moravě, obec Mikulov, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Mikulov Hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena na základě znaleckého posudku č. 2415-173/2007 částkou 1.300.000,- Kč (slovy: jeden milion tři sta tisíc korun českých). Za tento nepeněžitý vklad tedy bude předem určenému zájemci Ing. Luďku Fabingerovi vyd án 1 ks (slovy: jeden kus) kmenové listinné akcie o jmenovité hodnotě akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) znějící na majitele. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcie, která má být vydána předem určenému z ájemci Ing. Luďku Fabingerovi jako protiplnění, tj. částka 300.000,- Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých) se použije podle ustanovení § 163a odst. 3 obchodního zákoníku jako příplatek nad výši emisního kursu akcie na tvorbu rezervního fondu, bude-li so uhlas předem určeného zájemce Ing. Luďka Fabingera s takovýmto postupem obsažen ve smlouvě o upsání akcií. Nebude-li tento souhlas ve smlouvě o upsání akcií obsažen, společnost CALUMA a.s. částku 300.000,- Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých) předem ur čenému zájemci Ing. Luďku Fabingerovi vyplatí ve lhůtě 60 (slovy: šedesáti) dnů od zápisu zvýšení základního kapitálu společnosti CALUMA a.s. do obchodního rejstříku, a to převodem na účet, jehož číslo sdělí Ing. Luděk Fabinger. l)budova č.p. 197 - obč. vyb., část obce Mikulov, stojící na pozemku parc.č. 311 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemek parc.č. 311 - zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsáno na LV č. 2043 pro katastrální území Mikulov na Moravě, obec Mikulov, u Katastráln ího úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Mikulov Hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena na základě znaleckého posudku č. 2415-173/2007 částkou 37.000.000,- Kč (slovy: třicet sedm milionů korun českých). Za tento nepeněžitý vklad tedy bude předem určenému zájemci Ing. Luďku Fabingerovi vydáno 37 ks (slovy: třicet sedm kusů) kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) znějících na majitele. m)budova č.p. 1525 - bydlení, část obce Ústí nad Labem-centrum, stojící na pozemku parc.č. 374 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc.č. 374 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemek parc.č. 375 - ostatní plocha, vše zapsáno na LV č. 3893 pro katastrální území a obec Ústí nad Labem, u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem Hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena na základě znaleckého posudku č. 2415-173/2007 částkou 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých). Za tento nepeněžitý vklad tedy bude předem určenému zájemci Ing. Luďku Fabingerovi vydáno 10 ks (s lovy: deset kusů) kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) znějících na majitele. n)budova č. p. 502 - bydlení, část obce Rybáře, stojící na pozemku parc.č. 300 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemek parc.č. 300 - zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsáno na LV č. 872 pro katastrální území Rybáře, obec Karlovy Vary, u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary Hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena na základě znaleckého posudku č. 2415-173/2007 částkou 6.000.000,- Kč (slovy: šest milionů korun českých). Za tento nepeněžitý vklad tedy bude předem určenému zájemci Ing. Luďku Fabingerovi vydáno 6 ks (slov y: šest kusů) kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) znějících na majitele. o)budova č.p. 116 - bydlení, část obce Dvory, stojící na pozemku parc.č. 358 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc.č. 355 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc.č. 356 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc.č. 357/1 - ostatní plocha, pozemek parc.č. 358 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemek parc.č. 361/2 - ostatní plocha, vše zapsáno na LV č. 450 pro katastrální území Dvory, obec Karlovy Vary, u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary Hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena na základě znaleckého posudku č. 2415-173/2007 částkou 38.000.000,- Kč (slovy: třicet osm milionů korun českých). Za tento nepeněžitý vklad tedy bude předem určenému zájemci Ing. Luďku Fabingerovi vydáno 38 ks (slovy: třicet osm kusů) kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) znějících na majitele. p)budova č.p. 1751 - bydlení, část obce Smíchov, stojící na pozemku parc.č. 811 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc.č. 811 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc.č. 812 - zahrada a pozemek parc.č. 915 - ostatní plocha, vše zapsáno na LV č. 2148 pro katastrální území Smíchov, obec Praha, u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha Hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena na základě znaleckého posudku č. 2439-197/2007 ze dne 19.12.2007, znalce Ing. Richarda Motyčky, jmenovaného usnesením Městského soudu v Praze ze dne 17.12.2007, č.j. 2 Nc 6427/2007-16, pro účely ocenění nemo vitých věcí jakožto nepeněžitých vkladů do základního kapitálu společnosti CALUMA a.s. (dále jen ?znalecký posudek č. 2439-197/2007?), částkou 28.000.000,- Kč (slovy: dvacet osm milionů korun českých). Za tento nepeněžitý vklad tedy bude předem určenému zájemci Ing. Luďku Fabingerovi vydáno 28 ks (slovy: dvacet osm kusů) kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) znějících na majitele. q)qa) jednotka č. 885/98 - byt, nacházející se v budově č.p. 885 - bydlení, část obce Černý Most, stojící na pozemku parc.č. 221/108 - zastavěná plocha a nádvoří, spolu se spoluvlastnickým podílem ve výši 498/10000 (čtyři sta devadesát osm lomeno deset ti síc) na společných částech domu č.p. 885, - jednotka č. 885/100 - byt, nacházející se v budově č.p. 885 - bydlení, část obce Černý Most, stojící na pozemku parc.č. 221/108 - zastavěná plocha a nádvoří, spolu se spoluvlastnickým podílem ve výši 499/10000 (čtyři sta devadesát devět lomeno deset tis íc) na společných částech domu č.p. 885, - jednotka č. 885/103 - byt, nacházející se v budově č.p. 885 - bydlení, část obce Černý Most, stojící na pozemku parc.č. 221/108 - zastavěná plocha a nádvoří, spolu se spoluvlastnickým podílem ve výši 494/10000 (čtyři sta devadesát čtyři lomeno deset tis íc) na společných částech domu č.p. 885, - jednotka č. 885/106 - byt, nacházející se v budově č.p. 885 - bydlení, část obce Černý Most, stojící na pozemku parc.č. 221/108 - zastavěná plocha a nádvoří, spolu se spoluvlastnickým podílem ve výši 499/10000 (čtyři sta devadesát devět lomeno deset tis íc) na společných částech domu č.p. 885, - jednotka č. 885/110 - byt, nacházející se v budově č.p. 885 - bydlení, část obce Černý Most, stojící na pozemku parc.č. 221/108 - zastavěná plocha a nádvoří, spolu se spoluvlastnickým podílem ve výši 500/10000 (pět set lomeno deset tisíc) na společných částech domu č.p. 885, - jednotka č. 885/112 - byt, nacházející se v budově č.p. 885 - bydlení, část obce Černý Most, stojící na pozemku parc.č. 221/108 - zastavěná plocha a nádvoří, spolu se spoluvlastnickým podílem ve výši 499/10000 (čtyři sta devadesát devět lomeno deset tis íc) na společných částech domu č.p. 885, - jednotka č. 885/115 - byt, nacházející se v budově č.p. 885 - bydlení, část obce Černý Most, stojící na pozemku parc.č. 221/108 - zastavěná plocha a nádvoří, spolu se spoluvlastnickým podílem ve výši 501/10000 (pět set jedna lomeno deset tisíc) na spole čných částech domu č.p. 885, všechny jednotky jsou zapsány na LV č. 2052 pro katastrální území Černý Most, obec Praha, u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha (dále jen -bytové jednotky). qb) budova č.p. 63 - bydlení, část obce Horní Dušnice, stojící na pozemku parc.č.St. 75 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemek parc.č.St. 75 - zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsáno na LV č. 54 pro katastrální území Horní Dušnice, obec Jablonec nad Jize rou, u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jilemnice (dále jen -budova č.p. 63) Hodnota bytových jednotek je stanovena na základě znaleckého posudku č. 2439-197/2007 částkou 24.500.000,- Kč (slovy: dvacet čtyři milionů pět set tisíc korun českých), hodnota budovy č.p. 63 je stanovena na základě znaleckého posudku č. 2439-197/2007 čá stkou 2.800.000,- Kč (slovy: dva miliony osm set tisíc korun českých). Hodnota nepeněžitého vkladu ? bytových jednotek a budovy č.p. 63 je tedy stanovena na základě znaleckého posudku č. 2439-197/2007 částkou 27.300.000,- Kč (slovy: dvacet sedm milionů tř i sta tisíc korun českých). Za tento nepeněžitý vklad - bytové jednotky a budovu č.p. 63 tedy bude předem určenému zájemci Ing. Luďku Fabingerovi vydáno 27 ks (slovy: dvacet sedm kusů) kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) znějících na majitele. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu - bytových jednotek a budovy č.p. 63 a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány předem určenému zájemci Ing. Luďku Fabingerovi jako protiplnění , tj. částka 300.000,- Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých) se použije podle ustanovení § 163a odst. 3 obchodního zákoníku jako příplatek nad výši emisního kursu akcie na tvorbu rezervního fondu, bude-li souhlas předem určeného zájemce Ing. Luďka Fabin gera s takovýmto postupem obsažen ve smlouvě o upsání akcií. Nebude-li tento souhlas ve smlouvě o upsání akcií obsažen, společnost CALUMA a.s. částku 300.000,- Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých) předem určenému zájemci strana desátá Ing. Luďku Fabingerovi vyplatí ve lhůtě 60 (slovy: šedesáti) dnů od zápisu zvýšení základního kapitálu společnosti CALUMA a.s. do obchodního rejstříku, a to převodem na účet, jehož číslo sdělí Ing. Luděk Fabinger. r)budova č.p. 2356 - bydlení, část obce Smíchov, stojící na pozemku parc.č. 975 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc.č. 975 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemek parc.č. 976/1 - zahrada, vše zapsáno na LV č. 2148 pro katastrální území Smíchov, obec Praha, u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha Hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena na základě znaleckého posudku č. 2439-197/2007 částkou 12.000.000,- Kč (slovy: dvanáct milionů korun českých). Za tento nepeněžitý vklad tedy bude předem určenému zájemci Ing. Luďku Fabingerovi vydáno 12 ks (slovy: dvanáct kusů) kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) znějících na majitele. s)- budova bez čp/če - garáž, stojící na pozemku parc.č. 1200/4 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemek parc.č. 1200/4 - zastavěná plocha a nádvoří , - budova bez čp/če - garáž, stojící na pozemku parc.č. 1200/5 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemek parc.č. 1200/5 - zastavěná plocha a nádvoří, - budova bez čp/če -garáž, stojící na pozemku parc.č. 1200/6 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemek parc.č. 1200/6 - zastavěná plocha a nádvoří , - budova bez čp/če - garáž, stojící na pozemku parc.č. 1200/7 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemek parc.č. 1200/7 - zastavěná plocha a nádvoří , - budova bez čp/če garáž, stojící na pozemku parc.č. 1200/8 zastavěná plocha a nádvoří a pozemek parc.č. 1200/8 - zastavěná plocha a nádvoří ,- - budova bez čp/če garáž, stojící na pozemku parc.č. 1200/9 zastavěná plocha a nádvoří a pozemek parc.č. 1200/9 zastavěná plocha a nádvoří , - budova bez čp/če ? garáž, stojící na pozemku parc.č. 1200/10 zastavěná plocha a nádvoří a pozemek parc.č. 1200/10 zastavěná plocha a nádvoří , ---------------------- - budova bez čp/če garáž, stojící na pozemku parc.č. 1200/11 zastavěná plocha a nádvoří a pozemek parc.č. 1200/11 zastavěná plocha a nádvoří , - budova bez čp/če garáž, stojící na pozemku parc.č. 1200/12 zastavěná plocha a nádvoří a pozemek parc.č. 1200/12 zastavěná plocha a nádvoří , - budova bez čp/če garáž, stojící na pozemku parc.č. 1200/13 zastavěná plocha a nádvoří a pozemek parc.č. 1200/13 zastavěná plocha a nádvoří , - budova bez čp/če garáž, stojící na pozemku parc.č. 1200/14 zastavěná plocha a nádvoří a pozemek parc.č. 1200/14 zastavěná plocha a nádvoří , - budova bez čp/če garáž, stojící na pozemku parc.č. 1200/15 zastavěná plocha a nádvoří a pozemek parc.č. 1200/15 zastavěná plocha a nádvoří , - budova bez čp/če garáž, stojící na pozemku parc.č. 1200/16 zastavěná plocha a nádvoří a pozemek parc.č. 1200/16 zastavěná plocha a nádvoří , - budova bez čp/če garáž, stojící na pozemku parc.č. 1200/17 zastavěná plocha a nádvoří a pozemek parc.č. 1200/17 zastavěná plocha a nádvoří , - budova bez čp/če garáž, stojící na pozemku parc.č. 1200/18 zastavěná plocha a nádvoří a pozemek parc.č. 1200/18 zastavěná plocha a nádvoří , - budova bez čp/če garáž, stojící na pozemku parc.č. 1200/19 zastavěná plocha a nádvoří a pozemek parc.č. 1200/19 zastavěná plocha a nádvoří , - budova bez čp/če garáž, stojící na pozemku parc.č. 1200/20 zastavěná plocha a nádvoří a pozemek parc.č. 1200/20 zastavěná plocha a nádvoří , - budova bez čp/če garáž, stojící na pozemku parc.č. 1200/21 zastavěná plocha a nádvoří a pozemek parc.č. 1200/21 zastavěná plocha a nádvoří , - budova bez čp/če ? garáž, stojící na pozemku parc.č. 1200/22 ? zastavěná plocha a nádvoří a pozemek parc.č. 1200/22 ? zastavěná plocha a nádvoří , ---------------------- - pozemek parc.č. 1199 ostatní plocha , - pozemek parc.č. 1200/3 ostatní plocha , - pozemek parc.č. 1205 ostatní plocha a - pozemek parc.č. 3380 ostatní plocha , vše zapsáno na LV č. 255 pro katastrální území Michle, obec Praha, u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha. Hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena na základě znaleckého posudku č. 2439-197/2007 částkou 45.000.000,- Kč (slovy: čtyřicet pět milionů korun českých). Za tento nepeněžitý vklad tedy bude předem určenému zájemci Ing. Luďku Fabingerovi vydáno 4 5 ks (slovy: čtyřicet pět kusů) kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) znějících na majitele. ----- t)budova č.p. 655 bydlení, část obce Karlovy Vary, stojící na pozemku parc.č. 1338 zastavěná plocha a nádvoří a pozemek parc.č. 1338 zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsáno na LV č. 1425 pro katastrální území a obec Karlovy Vary, u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary Hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena na základě znaleckého posudku č. 2439-197/2007 částkou 22.000.000,- Kč (slovy: dvacet dva miliony korun českých). Za tento nepeněžitý vklad tedy bude předem určenému zájemci Ing. Luďku Fabingerovi vydáno 22 ks (slovy: dvacet dva kusy) kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) znějících na majitele. u)budova č.p. 50 bydlení, část obce Černošice, stojící na pozemku parc.č. 4394 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc.č. 4394 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc.č. 4395 ostatní plocha a pozemek parc.č. 4396 - zahrada, vše zapsáno na LV č. 2936 pro katastrální území a obec Černošice, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-západ Hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena na základě znaleckého posudku č. 2439-197/2007 částkou 26.000.000,- Kč (slovy: dvacet šest milionů korun českých). Za tento nepeněžitý vklad tedy bude předem určenému zájemci Ing. Luďku Fabingerovi vydáno 26 ks (slovy: dvacet šest kusů) kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) znějících na majitele. v)budova č.p. 182 bydlení, část obce Litomyšl-Město, stojící na pozemku parc.č.St. 265 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc.č.St. 265 zastavěná plocha a nádvoří, budova bez čp/če jiná st., stojící na pozemku parc.č.St. 266 ? zastavěná plocha a nád voří, pozemek parc.č.St. 266 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc.č. 457/1 zahrada a pozemek parc.č. 457/2 - zahrada, vše zapsáno na LV č. 3096 pro katastrální území a obec Litomyšl, u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy Hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena na základě znaleckého posudku č. 2439-197/2007 částkou 18.000.000,- Kč (slovy: osmnáct milionů korun českých). Za tento nepeněžitý vklad tedy bude předem určenému zájemci Ing. Luďku Fabingerovi vydáno 18 ks (slovy: osmnáct kusů) kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) znějících na majitele. w)budova č.p. 116 bydlení, část obce Ondřejov, stojící na pozemku parc.č.St. 26 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc.č.St. 26 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc.č. 2738/1 zahrada a pozemek parc.č. 2738/2 ostatní plocha, vše zapsáno na LV č. 426 pro katastrální území Ondřejov u Prahy, obec Ondřejov, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-východ Hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena na základě znaleckého posudku č. 2439-197/2007 částkou 8.000.000,- Kč (slovy: osm milionů korun českých). Za tento nepeněžitý vklad tedy bude předem určenému zájemci Ing. Luďku Fabingerovi vydáno 8 ks (slovy : osm kusů) kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) znějících na majitele. Všechny vklady Ing. Luďka Fabingera budou splaceny nejpozději do 1 (slovy: jednoho) měsíce ode dne upsání akcií, nejpozději však ke dni podání návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, v sídle notářské kanceláře JUDr . Bohdana Hallady, na adrese Praha 1, U Prašné brány 1078/1, a to tak, že předem určený zájemce Ing. Luděk Fabinger předá společnosti CALUMA a.s. písemné prohlášení vkladatele s úředně ověřeným podpisem ve smyslu § 204 odst. 3 obchodního zákoníku a spolu s ním budou této společnosti protokolárně předány i výše uvedené nemovitosti, tvořící předmět nepeněžitého vkladu. Za třetí: Schvaluje se upsání 57 ks (slovy: padesáti sedmi kusů) akcií nepeněžitými vklady předem určeného zájemce Carolline Fabingerové, jejichž předmětem jsou následující nemovitosti s veškerými jejich součástmi a příslušenstvím: a)budova č.p. 5 bydlení, část obce Rožmitál pod Třemšínem, stojící na pozemku parc.č.St. 45/1 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc.č.St. 45/1 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc.č.St. 45/2 zastavěná plocha a nádvoří, budova bez čp/če zem. us ed., stojící na pozemku parc.č.St. 45/3 zastavěná plocha a nádvoří a pozemek parc.č.St. 45/3 zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsáno na LV č. 606 pro katastrální území a obec Rožmitál pod Třemšínem, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastráln í pracoviště Příbram Hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena na základě znaleckého posudku č. 2439-197/2007 částkou 12.000.000,- Kč (slovy: dvanáct milionů korun českých). Za tento nepeněžitý vklad tedy bude předem určenému zájemci Carolline Fabingerové vydáno 12 ks ( slovy: dvanáct kusů) kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) znějících na majitele. b)budova č.p. 49 bydlení, část obce Rožmitál pod Třemšínem, stojící na pozemku parc.č.St. 38 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc.č.St. 38 zastavěná plocha a nádvoří a pozemek parc.č.St. 44/2 zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsáno na LV č. 606 pr o katastrální území a obec Rožmitál pod Třemšínem, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram Hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena na základě znaleckého posudku č. 2439-197/2007 částkou 11.000.000,- Kč (slovy: jedenáct milionů korun českých). Za tento nepeněžitý vklad tedy bude předem určenému zájemci Carolline Fabingerové vydáno 11 ks (slovy: jedenáct kusů) kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) znějících na majitele. c) budova č.p 147 - bydlení, část obce Kutná Hora- Vnitřní Město, stojící na pozemku parc. č. 1052 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemek parc.č. 1052 zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsáno na LV č. 5159 pro katastrální území a obec Kutná Hora, u Katas trálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora Hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena na základě znaleckého posudku č. 2439-197/2007 částkou 26.000.000,- Kč (slovy: dvacet šest milionů korun českých). Za tento nepeněžitý vklad tedy bude předem určenému zájemci Carolline Fabingerové vydáno 26 ks (slovy: dvacet šest kusů) kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) znějících na majitele. d)budova č.p. 668 rod. dům, část obce Černošice, stojící na pozemku parc.č. 3022 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc.č. 3022 zastavěná plocha a nádvoří a pozemek parc.č. 3023 zahrada, vše zapsáno na LV č. 833 pro katastrální území a obec Černošic e, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-západ Hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena na základě znaleckého posudku č. 2439-197/2007 částkou 8.000.000,- Kč (slovy: osm milionů korun českých). Za tento nepeněžitý vklad tedy bude předem určenému zájemci Carolline Fabingerové vydáno 8 ks (slovy: osm kusů) kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) znějících na majitele. Všechny vklady Carolline Fabingerové budou splaceny nejpozději do 1 (slovy: jednoho) měsíce ode dne upsání akcií, nejpozději však ke dni podání návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, v sídle notářské kanceláře JUD r. Bohdana Hallady, na adrese Praha 1, U Prašné brány 1078/1, a to tak, že předem určený zájemce Carolline Fabingerová předá společnosti CALUMA a.s. písemné prohlášení vkladatele s úředně ověřeným podpisem ve smyslu § 204 odst. 3 obchodního zákoníku a spo lu s ním budou této společnosti protokolárně předány i výše uvedené nemovitosti, tvořící předmět nepeněžitého vkladu. Za čtvrté: Schvaluje se upsání 38 ks (slovy: třiceti osmi kusů) akcií nepeněžitými vklady předem určeného zájemce Dany Pekové, jejichž předmětem jsou následující nemovitosti s veškerými jejich součástmi a příslušenstvím: a)budova č.p. 670 bydlení, část obce Žižkov, stojící na pozemku parc.č. 778 zastavěná plocha a nádvoří a pozemek parc.č. 778 zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsáno na LV č. 1245 pro katastrální území Žižkov, obec Praha, u Katastrálního úřadu pro hlavn í město Prahu, Katastrální pracoviště Praha Hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena na základě znaleckého posudku č. 2415-173/2007 částkou 38.000.000,- Kč (slovy: třicet osm milionů korun českých). Za tento nepeněžitý vklad tedy bude předem určenému zájemci Daně Pekové vydáno 38 ks (slovy: třicet osm kusů) kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) znějících na majitele. Tento vklad Dany Pekové bude splacen nejpozději do 1 (slovy: jednoho) měsíce ode dne upsání akcií, nejpozději však ke dni podání návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, v sídle notářské kanceláře JUDr. Bohdana Hall ady, na adrese Praha 1, U Prašné brány 1078/1, a to tak, že předem určený zájemce Dana Peková předá společnosti CALUMA a.s. písemné prohlášení vkladatele s úředně ověřeným podpisem ve smyslu § 204 odst. 3 obchodního zákoníku a spolu s ním budou této spole čnosti protokolárně předány i výše uvedené nemovitosti, tvořící předmět nepeněžitého vkladu. Za páté: Schvaluje se upsání 18 ks (slovy: osmnácti kusů) akcií nepeněžitými vklady předem určeného zájemce Mgr. Milana Sýkory, jejichž předmětem jsou následující nemovitosti s veškerými jejich součástmi a příslušenstvím: a)budova č.p. 94 bydlení, část obce Králův Dvůr, stojící na pozemku parc.č.St. 142 zastavěná plocha a nádvoří a pozemek parc.č.St. 142 zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsáno na LV č. 1359 pro katastrální území a obec Králův Dvůr, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Beroun Hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena na základě znaleckého posudku č. 2439-197/2007 částkou 18.000.000,- Kč (slovy: osmnáct milionů korun českých). Za tento nepeněžitý vklad tedy bude předem určenému zájemci Mgr. Milanu Sýkorovi vydáno 18 ks (s lovy: osmnáct kusů) kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) znějících na majitele. Tento vklad Mgr. Milana Sýkory bude splacen nejpozději do 1 (slovy: jednoho) měsíce ode dne upsání akcií, nejpozději však ke dni podání návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, v sídle notářské kanceláře JUDr. Bohda na Hallady, na adrese Praha 1, U Prašné brány 1078/1, a to tak, že předem určený zájemce Mgr. Milan Sýkora předá společnosti CALUMA a.s. písemné prohlášení vkladatele s úředně ověřeným podpisem ve smyslu § 204 odst. 3 obchodního zákoníku a spolu s ním bud ou této společnosti protokolárně předány i výše uvedené nemovitosti, tvořící předmět nepeněžitého vkladu.
Kapitál
od 7. 5. 2008
Základní kapitál 2 460 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 17. 3. 2007 do 7. 5. 2008
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 30 %.
od 21. 6. 2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 000, počet akcií: 2 460 v listinné podobě.
od 7. 5. 2008 do 21. 6. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 2 460 v listinné podobě.
od 17. 3. 2007 do 7. 5. 2008
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 2 v listinné podobě.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 25. 10. 2019
DANA FABINGER - Předseda představenstva
Praha - Smíchov, Na Konvářce, PSČ 150 00
den vzniku členství: 12. 2. 2014
den vzniku funkce: 12. 2. 2019
od 25. 10. 2019
KRISTINA POKORNÁ
Praha - Holešovice, Haškova, PSČ 170 00
den vzniku členství: 12. 2. 2014
den vzniku funkce: 12. 2. 2019
od 25. 10. 2019
CAROLLINE FABINGEROVÁ
Praha - Smíchov, Na Konvářce, PSČ 150 00
den vzniku členství: 12. 2. 2014
den vzniku funkce: 12. 2. 2019
od 25. 5. 2016 do 25. 10. 2019
CAROLLINE FABINGEROVÁ - Člen představenstva
Praha - Smíchov, Na Konvářce, PSČ 150 00
den vzniku členství: 12. 2. 2014
den vzniku funkce: 12. 2. 2014 - 12. 2. 2019
od 25. 7. 2015 do 25. 10. 2019
DANA FABINGER - Předseda představenstva
Praha - Smíchov, Na Konvářce, PSČ 150 00
den vzniku členství: 12. 2. 2014
den vzniku funkce: 12. 2. 2014 - 12. 2. 2019
od 21. 6. 2014 do 25. 7. 2015
DANA PEKOVÁ - Předseda představenstva
Praha - Smíchov, Na Konvářce, PSČ 150 00
den vzniku členství: 12. 2. 2014
den vzniku funkce: 12. 2. 2014
od 21. 6. 2014 do 25. 5. 2016
Carolline Fabinger - Člen představenstva
Praha 1 - Malá Strana, Míšeňská 66/12, PSČ 118 19
den vzniku členství: 12. 2. 2014
den vzniku funkce: 12. 2. 2014
od 21. 6. 2014 do 25. 10. 2019
KRISTINA POKORNÁ - Člen představenstva
Praha - Holešovice, Haškova, PSČ 170 00
den vzniku členství: 12. 2. 2014
den vzniku funkce: 12. 2. 2014 - 12. 2. 2019
od 2. 11. 2013 do 21. 6. 2014
PAVEL ČÁSLAVSKÝ - předseda představenstva
Praha 2 - Vinohrady, náměstí Míru, PSČ 120 00
den vzniku členství: 17. 3. 2007 - 12. 2. 2014
den vzniku funkce: 17. 3. 2007 - 12. 2. 2014
od 2. 11. 2013 do 21. 6. 2014
PAVEL ČÁSLAVSKÝ - člen představenstva
Praha 2 - Vinohrady, náměstí Míru, PSČ 120 00
den vzniku členství: 17. 3. 2007 - 12. 2. 2014
den vzniku funkce: 17. 3. 2007 - 12. 2. 2014
od 17. 3. 2007 do 2. 11. 2013
Pavel Čáslavský - předseda představenstva
Praha 2 - Vinohrady, nám. Míru 1220/3, PSČ 120 00
den vzniku členství: 17. 3. 2007 - 12. 2. 2014
den vzniku funkce: 17. 3. 2007 - 12. 2. 2014
od 17. 3. 2007 do 2. 11. 2013
Pavel Čáslavský - člen představenstva
Praha 2 - Vinohrady, nám. Míru 1220/3, PSČ 120 00
den vzniku členství: 17. 3. 2007 - 12. 2. 2014
den vzniku funkce: 17. 3. 2007 - 12. 2. 2014
od 17. 3. 2007 do 21. 6. 2014
Anna Čáslavská - člen představenstva
Praha 2 - Vinohrady, nám. Míru 1220/3, PSČ 120 00
den vzniku členství: 17. 3. 2007 - 12. 2. 2014
den vzniku funkce: 17. 3. 2007 - 12. 2. 2014
od 21. 6. 2014
Za společnost jedná vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány ve všech záležitostech týkajících se společnosti představenstvo, a to každý člen představenstva (včetně předsedy představenstva) samostatně; při právním jednání, jehož předmětem je pl nění přesahující v jednotlivém případě částku 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých), jednají za společnost vždy dva členové představenstva (nebo jeden člen představenstva spolu s předsedou představenstva) společně.
od 17. 3. 2007 do 21. 6. 2014
Za předstvavenstvo jedná navenek jménem společnosti samostatně předseda představenstva nebo vždy dva členové představenstva společně.
Dozorčí rada
od 31. 10. 2019
Ing. VÁCLAV JEŽ - člen dozorčí rady
Zvole, V Zahrádkách, PSČ 252 45
den vzniku členství: 12. 2. 2014
den vzniku funkce: 12. 2. 2019
od 31. 10. 2019
Ing. JIŘÍ RYCHLÝ - člen dozorčí rady
Praha - Stodůlky, Píškova, PSČ 155 00
den vzniku členství: 12. 2. 2014
den vzniku funkce: 12. 2. 2019
od 31. 10. 2019
Ing. RADOSLAV VYČÍTAL - člen dozorčí rady
Rumburk - Rumburk 1, Plynární, PSČ 408 01
den vzniku členství: 12. 2. 2014
den vzniku funkce: 12. 2. 2019
od 25. 10. 2019 do 31. 10. 2019
Ing. VÁCLAV JEŽ - člen dozorčí rady
Zvole, V Zahrádkách, PSČ 252 45
den vzniku členství: 12. 2. 2014
den vzniku funkce: 12. 2. 2019
od 25. 10. 2019 do 31. 10. 2019
Ing. JIŘÍ RYCHLÝ - člen dozorčí rady
Praha - Stodůlky, Píškova, PSČ 155 00
den vzniku členství: 12. 2. 2014
den vzniku funkce: 12. 2. 2019
od 25. 10. 2019 do 31. 10. 2019
Ing. RADOSLAV VYČÍTAL - člen dozorčí rady
Rumburk - Rumburk 1, Plynární, PSČ 408 01
den vzniku členství: 12. 2. 2014
den vzniku funkce: 12. 2. 2019
od 21. 6. 2014 do 25. 10. 2019
Ing. VÁCLAV JEŽ - člen dozorčí rady
Zvole, V Zahrádkách, PSČ 252 45
den vzniku členství: 12. 2. 2014
den vzniku funkce: 12. 2. 2014 - 12. 2. 2019
od 21. 6. 2014 do 25. 10. 2019
Ing. JIŘÍ RYCHLÝ - člen dozorčí rady
Praha - Stodůlky, Píškova, PSČ 155 00
den vzniku členství: 12. 2. 2014
den vzniku funkce: 12. 2. 2014 - 12. 2. 2019
od 21. 6. 2014 do 25. 10. 2019
RADOSLAV VYČÍTAL - člen dozorčí rady
Rumburk - Rumburk 1, Plynární, PSČ 408 01
den vzniku členství: 12. 2. 2014
den vzniku funkce: 12. 2. 2014 - 12. 2. 2019
od 11. 12. 2013 do 21. 6. 2014
Ing. RADOSLAV VYČÍTAL - člen dozorčí rady
Rumburk - Rumburk 1, Plynární, PSČ 408 01
den vzniku členství: 17. 3. 2007 - 12. 2. 2014
den vzniku funkce: 17. 3. 2007 - 12. 2. 2014
od 20. 1. 2010 do 21. 6. 2014
Ing. Václav Jež - člen dozorčí rady
Zvole, V Zahrádkách 321, PSČ 252 45
den vzniku členství: 24. 9. 2009 - 12. 2. 2014
den vzniku funkce: 24. 9. 2009 - 12. 2. 2014
od 20. 1. 2010 do 21. 6. 2014
Ing. Jiří Rychlý - člen dozorčí rady
Praha 5 - Smíchov, Píškova 1941/2, PSČ 155 00
den vzniku členství: 24. 9. 2009 - 12. 2. 2014
den vzniku funkce: 24. 9. 2009 - 12. 2. 2014
od 17. 3. 2007 do 20. 1. 2010
Ing. Ivan Věžník - člen dozorčí rady
Praha 1, Jungmanova 747/28, PSČ 110 00
den vzniku členství: 17. 3. 2007 - 24. 9. 2009
den vzniku funkce: 17. 3. 2007 - 24. 9. 2009
od 17. 3. 2007 do 20. 1. 2010
Ing. Pavel Jaklin - člen dozorčí rady
Buštěhrad, Kladenská 220/56, PSČ 273 43
den vzniku členství: 17. 3. 2007 - 24. 9. 2009
den vzniku funkce: 17. 3. 2007 - 24. 9. 2009
od 17. 3. 2007 do 11. 12. 2013
Ing. Radoslav Vyčítal - člen dozorčí rady
Rumburk, Palackého 1266/34, PSČ 408 01
den vzniku členství: 17. 3. 2007 - 12. 2. 2014
den vzniku funkce: 17. 3. 2007 - 12. 2. 2014
Akcionáři
od 17. 3. 2007 do 7. 5. 2008
Bohemia Royal s.r.o., IČO: 43873332
Praha 2 - Vinohrady, nám. Míru 1220/3, PSČ 120 00
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Nekopu do hráče, jdu po míči. Jak se staví tým pro finanční poradenství

19. 9. 2020 | | Martin Vlnas | 1 komentářů

Nekopu do hráče, jdu po míči. Jak se staví tým pro finanční poradenství

Kariéra finančního poradce se vám slibně rozjíždí, klientů přibývá a vy najednou zjistíte, že by bylo fajn nebýt na všechno sám. Jenže kde sehnat ty správné lidi, jak je namotivovat a hlavně jak je udržet, aby vám po dvou měsících nedali košem? Michal Krejčí, který vede v Partners tým 230 lidí, má v rukávu pár tipů, které by vám mohly usnadnit krušné začátky.

Technické normy budou zdarma, podnikatelé ušetří

18. 9. 2020 | | Petr Kučera | 3 komentáře

Technické normy budou zdarma, podnikatelé ušetří

Veřejnost získá bezplatný přístup k závazným technickým normám. Rozhodli o tom poslanci na návrh Pirátů. Elektrikáři, stavaři a další živnostníci tak mohou ušetřit tisíce korun ročně na poplatcích.

Banky zpřísnily úvěry pro firmy. Někomu nepůjčí vůbec

18. 9. 2020 | | Jiří Hovorka

Banky zpřísnily úvěry pro firmy. Někomu nepůjčí vůbec

Banky jsou při poskytování podnikatelských úvěrů výrazněji opatrnější. Ukazují to zkušenosti finanční skupiny SFG Holding, která pomáhá firmám zajistit bankovní financování investic do nemovitostí, developmentu, podnikání a startupů.

Končí prodloužený termín pro přehledy OSVČ

17. 9. 2020 | | Jiří Hovorka

Končí prodloužený termín pro přehledy OSVČ

V pátek končí prodloužený termín, do kterého musí osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) odevzdat přehledy sociálního a zdravotního pojištění za rok 2019.

Omezení Airbnb: Jak má vypadat, až se vrátí turisté?

17. 9. 2020 | | Veronika Hejná | 5 komentářů

Omezení Airbnb: Jak má vypadat, až se vrátí turisté?

Hlasy kritiků „platforem pro sdílené ubytování“ sílí. Ve hře je hned několik návrhů na regulaci.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Czech Exchange 2 680,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 685,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 695,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 743,90 Kč
ČSOB 2 743,90 Kč
Expobank CZ 2 749,10 Kč
Komerční banka 2 752,03 Kč
Česká spořitelna 2 768,00 Kč
Raiffeisenbank 2 796,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 809,00 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 814 339 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.David Černý

David Černý

- výtvarník

+101
+
-
2.Lukáš Konečný

Lukáš Konečný

- boxer

+3
+
-
3.Pavel Novotný

Pavel Novotný

- starosta

-118
+
-
4.Jaroslav  Starka

Jaroslav Starka

- podnikatel, vlastník 1. FK Příbram

-243
+
-
5.Roman Janoušek

Roman Janoušek

– podnikatel a lobbista

-260
+
-

Články na Heroine.cz

Chcete mít ve skříni šaty od českého návrháře? Kde začít a jak se neztratit na módní scéně

Chcete mít ve skříni šaty od českého návrháře? Kde začít a jak se neztratit na módní scéně

Už dávno neplatí, že autorská móda přímo od návrháře musí být drahá, a zároveň pro ženy...více

Užít si sama sebe. Proč se téměř nebavíme o ženské masturbaci?

Užít si sama sebe. Proč se téměř nebavíme o ženské masturbaci?

Můžu si sama sebe užít? Můžu. Chci o tom mluvit? Chci, nebo možná nechci. Musím o tom...více

Deprese a vyhoření můžou potkat každého. Nezlehčujte je, často jde o čas

Deprese a vyhoření můžou potkat každého. Nezlehčujte je, často jde o čas

Lenka Krákorová je zdravá devětatřicetiletá žena, která dělá práci snů na manažerské pozici....více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Kde platit sociální a zdravotnípojištění
Poradna > Daně > Pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění > Kde platit sociální a zdravotnípojištění

Otázka: Dobrý den, ráda bych se zeptala na platbu sociálního a zdravotního pojištění v případě, kdy jsem nastoupila od 1.9. k pojišťovně na smlouvu o obchodním zastoupení a pomoci při správě. Bylo mi řečeno,...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services