SANDOM INTERIERS a.s., IČO: 27885666 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti SANDOM INTERIERS a.s. Údaje byly staženy 22. 2. 2023 z datové služby justice.cz dle IČO 27885666. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 27885666 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu25. 4. 2007
Obchodní firma
od 25. 4. 2007

SANDOM INTERIERS a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
IČO
od 25. 4. 2007

27885666

Identifikátor datové schránky:dcuf7aa
Právní forma
od 25. 4. 2007
Akciová společnost
Spisová značka11770 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 3. 7. 2009
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 25. 4. 2007 do 3. 7. 2009
- Velkoobchod
od 25. 4. 2007 do 3. 7. 2009
- Zprostředkování obchodu a služeb
od 25. 4. 2007 do 3. 7. 2009
- Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 25. 4. 2007 do 3. 7. 2009
- Příprava a vypracování technických návrhů
Ostatní skutečnosti
od 9. 7. 2014
- Počet členů statutárního orgánu: 1
od 9. 7. 2014
- Počet členů správní rady: 1
od 9. 7. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 3. 7. 2009 do 31. 8. 2009
- Jediný akcionář společnosti SANDOM INTERIERS a.s., vykonávající dle ustanovení § 190 obchodního zákoníku působnost valné hromady, rozhodl dne 22.06.2009 takto: - zvyšuje v souladu s § 203 obchodního zákoníku základní kapitál společnosti SANDOM INTERIERS a.s., se sídlem Praha 2, Bělehradská čp. 858, or.č. 23 9, PSČ: 120 00, IČ: 27885666, zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 11770 , z částky 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) o částku 7.400.000,- Kč (slovy: sedm milionů čtyřista tisíc korun českých) na částku 9.400.000,- Kč (slovy: devět milionů čtyřista tisíc korun českých) za následujících podmínek: 1) Bude upsáno 37 (slovy: třicetsedm) kusů nových kmenových akcií na majitele, v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé 200.000,- Kč (slovy: dvěstě tisíc korun českých). 2) Součet jmenovitých hodnot nově vydaných akcií je 7.400.000,- Kč (slovy: sedm milionů čtyřista tisíc korun českých) a je roven částce, o kterou je zvyšován základní kapitál společnosti. 3) Upisování nad částku navrženého zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 4) Jediný akcionář se dle § 204a odstavec 7 vzdává přednostního práva na upisování akcií. Všechny akcie budou upsány s vyloučením přednostního práva jediného akcionáře k nově upisovaným akciím v plném rozsahu, bez veřejné výzvy k upisování akcií, a tudíž toto rozhodnutí neobsahuje náležitosti dle ustanovení § 203 odstavec 2 písmeno c) obchodního zákoníku. 5) Upisování nových akcií bude provedeno předem určeným zájemcem, což odpovídá zájmům společnosti na posílení její ekonomické a personální stability. Jediný akcionář společnosti konstatoval, že v souvislosti s dlouhodobým plánovaným rozšířením hospodářský ch aktivit společnosti do oblasti výroby a rozvodu elektřiny a s tím souvisejících oborů činnosti a v souvislosti s nutností diverzifikace výroby v souvislosti se světovou hospodářskou situací se jediný akcionář společnosti nyní rozhodl pro realizaci toho to svého záměru. Za tímto účelem jediný akcionář přistupuje ke zvýšení základního kapitálu společnosti formou nepeněžitého vkladu, za účelem získání příslušných výrobních kapacit. Všechny akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, dosavadnímu předsedovi představenstva společnosti panu Dušanu Zieglerovi, r.č.xxxx, bytem Malešovská 1641, Praha 9, PSČ: 190 16. 6) Emisní kurz jedné akcie o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč (slovy: dvěstě tisíc korun českých) je roven její jmenovité hodnotě a je bez emisního ážia. 7) Místem upisování je sídlo společnosti SANDOM INTERIERS a.s., se sídlem Praha 2, Bělehradská čp. 858, or.č. 23 9, PSČ: 120 00, sekretariát ředitele společnosti, v pracovních dnech od 8.00 do 16.00 hod. 8) Upisovatel, pan Dušan Ziegler, r.č.xxxx, bytem Malešovská 1641, Praha 9, PSČ: 190 16, provede úpis akcií uzavřením smlouvy o úpisu akcií se společností s možností využití § 203 odst. 4 obchodního zákoníku s rozvazovací podmínkou. 9) Lhůta pro upisování akcií je 14 (čtrnáct) dnů počínaje dnem následujícím po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií společnosti upisovateli. Návrh smlouvy o upsání akcií doručí společnost upisovateli do 10 (deseti) dnů po zápisu rozhodnutí jediného akci onáře o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Společnost oznámí počátek běhu lhůty pro upisování akcií upisovateli doručením návrhu smlouvy o upsání. 10) Emisní kurs nově upsaných akcií bude splacen nepeněžitým vkladem ve výši 7.400.000,- Kč (slovy: sedm milionů čtyřista tisíc korun českých). Jediný akcionář v působnosti valné hromady schválil splacení emisního kursu akcií upisovaných na zvýšení základního kapitálu v částce 7.400.000,- Kč (slovy: sedm milionů čtyřista tisíc korun českých) nepeněžitým vkladem ve výši 7.400.000,- Kč (slovy: sedm milionů čtyřista tisíc korun českých). Předmět nepeněžitého vkladu předem určeného zájemce, pana Dušana Zieglera, r.č.xxxx, bytem Malešovská 1641, Praha 9, PSČ: 190 16, tvoří: pozemek, stavební parcela st. 122/2 o výměře 414 m2, pozemek, stavební parcela st. 122/3 o výměře 435 m2, budova, bez č.p./č.e., technická vybavenost na stavební parcele st. 122/2, budova, bez č.p./č.e., technická vybavenost na stavební parcele st. 122/3, vše zapsáno na LV č. 837, k.ú. Starý Kolín, Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kolín. Tyto nemovitosti jsou popsány ve znaleckém posudku vypracovaném Znaleckým ústavem PROSCON, s.r.o., se sídlem Praha 4, Na Zlatnici 13, PSČ: 147 00, IČ: 49356381 znalcem pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí, jmenovaným usnesením Mě stského soudu v Praze ze dne 10.2.2009 pod čj. 2Nc 4023/2009-15, které nabylo právní moci dne 7.2.2009. V citovaném znaleckém posudku jsou nemovitosti oceněny částkou 7.400.000,- Kč (slovy sedmmilionů čtyřista tisíc korun českých). Jediný akcionář v působnosti valné hromady schválil ocenění výše uvedeného nepeněžitého vkladu částkou 7.400.000,- Kč (slovy sedmmilionů čtyřistatisíckorun českých). Důvodem zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem je dlouhodobé plánované rozšíření hospodářských aktivit společnosti do oblasti výroby a rozvodu elektřiny a s tím souvisejících oborů činnosti, v souvislosti s nutností diverzifikace výroby. Pan Dušan Ziegler, r.č.xxxx, bytem Malešovská 1641, Praha 9, PSČ: 190 16 jako předem určený zájemce upíše a splatí 37 kusů kmenových akcií, znějících na majitele, v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé 200.000 Kč, které splatí výše popsaným ne peněžitým vkladem. Místem upisování je sídlo společnosti SANDOM INTERIERS a.s., se sídlem Praha 2, Bělehradská čp. 858, or.č. 23 9, PSČ: 120 00, sekretariát ředitele společnosti, v pracovních dnech od 8.00 do 16.00 hod. Pan Dušan Ziegler je povinen splatit emisní kurs upsaných akcií předáním písemného prohlášení podle § 60 odstavec 1 obchodního zákoníku společnosti SANDOM INTERIERS a.s., na jehož základě se provádí vklad do katastru nemovitostí před zápisem zvýšení zákla dního kapitálu do obchodního rejstříku. Předáním tohoto prohlášení spolu s předáním vkládaných nemovitostí je vklad na zvýšení základního kapitálu spočívající v nemovitostech splacen. Ke splacení nepeněžitého vkladu písemným prohlášením podle § 60 odstavec 1 obchodního zákoníku se stanoví následující pravidla: Lhůta pro upisování akcií je 14 (čtrnáct) dnů počínaje dnem následujícím po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií společnosti upisovateli. Návrh smlouvy o upsání akcií doručí společnost upisovateli do 10 (deseti) dnů po zápisu rozhodnutí jediného akcioná ře o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Společnost oznámí počátek běhu lhůty pro upisování akcií upisovateli doručením návrhu smlouvy o upsání. Lhůta deseti pracovních dnů pro předání písemného prohlášení podle § 60 odstavec 1 obchodního zákoníku a předání nemovitostí počne běžet ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. Písemné prohlášení podle § 60 odstavec 1 obchodního zákoníku předá vkladatel společnosti. Předáním tohoto prohlášení spolu s předáním vkládaných nemovitostí je vklad na zvýšení základního kapitálu spočívající v nemovitostech splacen.
Kapitál
od 31. 8. 2009
Základní kapitál 9 400 000 Kč, splaceno 100 %.
od 25. 4. 2007 do 31. 8. 2009
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 9. 7. 2014
Kmenové akcie na jméno 200 000, počet akcií: 47 v listinné podobě.
od 31. 8. 2009 do 9. 7. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 47 v listinné podobě.
od 25. 4. 2007 do 31. 8. 2009
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 10 v listinné podobě.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 25. 3. 2021
DUŠAN ZIEGLER - předseda správní rady
Dobročovice, , PSČ 250 82
den vzniku funkce: 9. 7. 2014
od 19. 10. 2018 do 1. 1. 2021
DUŠAN ZIEGLER - statutární ředitel
Dobročovice, , PSČ 250 82
den vzniku funkce: 9. 7. 2014
od 19. 10. 2018 do 25. 3. 2021
DUŠAN ZIEGLER - předseda správní rady
Dobročovice, , PSČ 250 82
den vzniku funkce: 9. 7. 2014
od 9. 7. 2014 do 19. 10. 2018
DUŠAN ZIEGLER - statutární ředitel
Praha - Újezd nad Lesy, Malešovská, PSČ 190 16
den vzniku funkce: 9. 7. 2014
od 9. 7. 2014 do 19. 10. 2018
DUŠAN ZIEGLER - předseda správní rady
Praha - Újezd nad Lesy, Malešovská, PSČ 190 16
den vzniku funkce: 9. 7. 2014
od 25. 4. 2007 do 9. 7. 2014
Dušan Ziegler - jediný člen představenstva
Praha 9, Malešovská 1641, PSČ 190 16
den vzniku členství: 25. 4. 2007
den vzniku funkce: 25. 4. 2007
od 9. 7. 2014 do 1. 1. 2021
Společnost zastupuje statutární ředitel.
od 25. 4. 2007 do 9. 7. 2014
Jménem společnosti jedná jediný člen představenstva samostatně. Jménem společnosti podepisuje podepisující tak, že k napsanému nebo jinak vytištěnému názvu společnosti připojí svůj podpis.
Dozorčí rada
od 25. 4. 2007 do 25. 2. 2010
Vítězslav Typner - člen dozorčí rady
Hrušky, V Uličkách 490, PSČ 691 56
den vzniku členství: 25. 4. 2007 - 1. 2. 2010
od 25. 4. 2007 do 9. 7. 2014
Ladislav Kolman - předseda dozorčí rady
Praha 3 - Žižkov, Koněvova 608/7, PSČ 130 00
den vzniku členství: 25. 4. 2007
den vzniku funkce: 25. 4. 2007
od 25. 4. 2007 do 9. 7. 2014
Lenka Dáňová - člen dozorčí rady
Mojžíř, Peškova 520, PSČ 403 31
den vzniku členství: 25. 4. 2007
Akcionáři
od 25. 4. 2007 do 31. 8. 2009
SONEKO s.r.o., IČO: 44794886
Praha 2, Bělehradská 858/23, PSČ 120 00
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Ewa Farna

Ewa Farna

- zpěvačka

+300

+
-
Zdeněk  Pohlreich

Zdeněk Pohlreich

- kuchař

+297

+
-
Roman Vaněk

Roman Vaněk

- kuchař

-5

+
-
Karel Komárek

Karel Komárek

- miliardář, Sazka

-46

+
-
Jaroslav  Starka

Jaroslav Starka

- podnikatel, vlastník 1. FK Příbram

-49

+
-
David Rath

David Rath

- podnikatel a sociálnědemokratický politik

-213

+
-

A tohle už jste četli?

Změny v zákoníku práce prošly. Co čeká zaměstnance?

Změny v zákoníku práce prošly. Co čeká zaměstnance?

Dohodáři získají nárok na dovolenou i na příplatky. Rodiče malých dětí si mohou říct o home office. Novela, kterou definitivně potvrdili poslanci, přináší i řadu dalších změn.

Air Bank nabízí podnikatelům jednoduchou fakturaci v aplikaci

Air Bank nabízí podnikatelům jednoduchou fakturaci v aplikaci

Podnikatelé s účtem od Air Bank mohou nově jednoduše fakturovat přímo v mobilní aplikaci My Air. Služba je propojená s bankovním účtem a umožňuje klientům snadno a zdarma vystavovat profesionální faktury, upozornit na faktury po splatnosti nebo třeba přidat na fakturu QR kód pro snadné zaplacení.

Maloobchodní centra a kancelářské budovy prožívají zlaté období

Maloobchodní centra a kancelářské budovy prožívají zlaté období

Nejsme Amerika, rádi chodíme do práce a při nakupování nedáme dopustit na živý kontakt. Fondy zaměřené na maloobchodní centra a kancelářské budovy zažívají poslední roky v regionu střední Evropy velmi dobré období. Krizím navzdory.

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Spořící účet plně online

Spořící účet plně online

Spořte s úrokem 5,3 % ročně bez podmínek

Doporučujeme

Zkušený lékař zakládá kliniku celostní medicíny. Pacient není jen diagnóza, říká

Zkušený lékař zakládá kliniku celostní medicíny. Pacient není jen diagnóza, říká

Stál u zrodu tří zdravotnických zařízení, které prodal, když mohla naplno fungovat bez něj. Pak ale v...

Partners Financial Services