Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

DANYLIV CAPITAL a.s.
IČO: 27913261

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu11. 6. 2007
Obchodní firma
od 11. 6. 2007

DANYLIV CAPITAL a.s.

Sídlo
od 11. 6. 2007 do 24. 2. 2017
Praha 10, Hostivařská 92/6, PSČ 102 00
IČO
od 11. 6. 2007

27913261

DIČ

CZ27913261

Identifikátor datové schránky:8wtdnay
Právní forma
od 11. 6. 2007
Akciová společnost
Spisová značka11997 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 11. 6. 2010
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 27. 11. 2007 do 11. 6. 2010
- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 27. 11. 2007 do 11. 6. 2010
- zprostředkování obchodu a služeb
od 27. 11. 2007 do 11. 6. 2010
- činnost technických poradců v oblasti strojírenství, hutnictví a energetiky
od 27. 11. 2007 do 11. 6. 2010
- specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
Předmět činnosti
od 11. 6. 2007
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných, než základních služeb zajišťující řádnýprovoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Ostatní skutečnosti
od 2. 12. 2008 do 19. 1. 2009
- Valná hromada společnosti DANYLIV CAPITAL a.s. (dále jen ?Společnost?) rozhodla na svém mimořádném zasedání konaném dne 24.11.2008 v notářské kanceláři JUDr. Romana Hochmana, se sídlem v Praze 1, Hybernská 9, PSČ 110 00, o zvýšení základního kapitálu spol ečnosti dle ustanovení § 203 obchodního zákoníku následovně: 1) Základní kapitál společnosti bude zvýšen upsáním nových akcií z částky 2.294.708.000,-Kč ( slovy: dvě miliardy dvě stě devadesát čtyři milionů sedm set tisíc korun českých) o částku 123.864.000,-Kč ( slovy: jedno sto dvacet tři miliony osm set šedesát čtyři tisíce korun českých) na částku 2.418.572.000.-Kč ( slovy: dvě miliardy čtyři sta osmnáct milionů pět set sedmdesát dva tisíce korun českých), přičemž upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Všechny upsané akcie budou splaceny nepeněžitým vk ladem. 2) Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: 123 864 ( Slovy: jedno sto dvacet tři tisíce osm set čtyři) ks kmenových akcií na jméno v listinné hodnotě každé akcie 1.000,-Kč ( slovy: jeden tisíc korun českých) ( dále jen ?Akcie?). 3) Všechny Akcie budou upsány předem určeným zájemcem ? akcionářem Společnosti ? panem Vasylem Bechvarzhem, nar. 11.6.1969, bytem Praha 7, Troja, Trojská 725/181b, PSČ 171 00 ( dále jen ?Upisovatel?), a to smlouvou o upsání akcií uzavřenou se Společností ve smyslu § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. 4) Lhůta k upsání Akcií činí 30 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání Akcií.Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií, obsahující o počátku běhu lhůty k upsání Akcií, doručí Společnost Upisovateli ( předem určenému zájemci) ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy bude usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obch odního rejstříku. Místem pro upisování Akcií je sídlo Společnosti. 5) Emisní kurs každé z Akcií činí 1.000,- Kč. Celkový emisní kurs všech Akcií činí 123.864.000.- Kč ( slovy: jedno sto dvacet tři miliony osm set šedesát čtyři tisíce korun českých). 6) Předmět a ocenění nepeněžitého vkladu: Akcie, tedy 123.864 ( slovy: jedno sto dvacet tři tisíc osm set šedesát čtyři) ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,-Kč, budou vydány Upisovateli za následující nepeněžitý vklad: Předmět vkladu ? nemovitosti ve výlučném vlastnictví akcionáře, Upisovatele a vkladatele Vasyla Bechvarzhe ( Bečváře): pozemek parc. č. 288/8 ? lesní pozemek o výměře 4923 m2, pozemek parc. č. 288/95 ? lesní pozemek o výměře 4697 m2, pozemek parc. č. 288/96 ? lesní pozemek o výměře 4978 m2, pozemek parc. č.st. 815 ? zastavěná plocha a nádvoří o výměře 301 m2, pozemek parc.č. st. Zastavěná plocha a nádvoří o výměře 430 m2 pozemek parc. č. st. 817 ? zastavěná plocha a nádvoří o výměře 235 m2 rozestavěná budova bez čp/če ? způsob využití rodinný dům, na pozemku parc. st. 815 ? zastavěná plocha a nádvoří, budova bez čp/če ? způsob využití jiná stavba, na pozemku parc. č. st. 816 ? zastavěná plocha a nádvoří, budova bez čp/če ? způsob využití jiná stavba, na pozemku parc. č. st. 817 ? zastavěná plocha a nádvoří, vše v katastrálním území Jevany, obec Jevany, okres Praha ? východ, zapsané na listu vlastnictví č. 823 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha - východ ( dále jen ?Nepeněžitý vklad?). Ocenění vkladu: Hodnota všech shora popsaných nemovitostí byla v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 obchodního zákoníku stanovena podle znaleckého posudku č. 11-11-2008/219 ze dne 11.11.2008, vypracovaného znalcem Appraisal services ? Znalecký ústav s.r.o., se sídlem Pra ha 1, Těšnov 1, PSČ 110 00, IČ 27599582, jmenovaným k tomuto účelu usnesením Městského soudu v Praze č.j. 2 Nc 4760/2008-14 ze dne 30.6.2008, které nabylo právní mocidne 25.7.2008, na částku 123.864.000,-Kč (slovy: jedno sto dvacet tři miliony osm set šed esát čtyři tisíce korun českých). Hodnota Nepeněžitého vkladu ve vlastnictví Upisovatele, činí podle shora citovaného znaleckého posudku částku 123.864.000,-Kč ( slovy: jedno sto dvacet tři miliony osm set šedesát čtyři tisíce korun českých), z této částky se na Nepeněžitý vklad započítáv á celá částka 123.864.000,-Kč ( slovy: jedno sto dvacet tři miliony osm set šedesát čtyři tisíce korun českých). strana čtvrtá 7) Místo a lhůta splacení Nepeněžitého vkladu: Vkladatel je povinen předat Společnosti v místě, kde se nacházejí nemovitosti, ve lhůtě 30 dnů od upsání Akcií, nejpozději však před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, písemné prohlášení podle § 60 odst. 1. Předáním tohoto prohlá šení spolu s předáním nemovitostí, je vklad splacen.
od 21. 2. 2008 do 13. 3. 2008
- Valná hromada společnosti DANYLIV CAPITAL a.s., IČ: 279 13 261, se sídlem Praha 10, Hostivař, Hostivařská 92/6, PSČ 102 00 (dále jen "Společnost"), rozhodla o zvýšení základního kapitálu Společnosti dle ustanovení § 203 obchodního zákoníku následovně: 1) Základní kapitál Společnosti bude zvýšen upsáním nových akcií z částky 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) o částku 2.292.708.000,- Kč (slovy: dvě miliardy dvě stě devadesát dva milionů sedm set osm tisíc korun českých) na částku 2.294.70 8.000,- Kč (slovy: dvě miliardy dvě stě devadesát čtyři milionů sedm set osm tisíc korun českých), přičemž upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Všechny upsané akcie budou splaceny nepeněžitým vkladem. 2) Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: 2 292 708 (slovy: dva miliony dvě stě devadesát dva tisíc sedm set osm) ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) (dále jen "Akcie"). 3) Všechny Akcie budou upsány předem určeným zájemcem - akcionářem Společnosti - panem Vasylem Bechavarzhem, nar. 11.6.1969, bytem Tachov, Bělojarská 1524/11, PSČ 347 01 (dále jen "Upisovatel"), a to smlouvou o upsání akcií uzavřenou se Společností ve smy slu § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. 4) Lhůta k upsání Akcií činí 30 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií, obsahující též oznámení o počátku běhu lhůty k upssání Akcií, doručí Společnost Upisovateli (předem určenému zájemci) ve l hůtě 30 dnů od přijetí tohoto rozhodnutí valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu. Místem pro upisování Akcií je sídlo Společnosti. 5) Emisní kurz každé z Akcií činí 1.000,- Kč. Celkový emisní kurz všech Akcií činí 2.292.708,- Kč (slovy: dvě miliardy dvě stě devadesát dva milionů sedm set osm tisíc korun českých). 6) Předmět a ocenění nepeněžitéhéo vkladu: Akcie, tedy 2 292 708 (slovy: dva miliony dvě stě devadesát dva tisíc sedm set osm) ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč, budou vydány Upisovateli za následujíc í nepeněžitý vklad: Předmět vkladu: 102 kusů kmenovýcz akcií na jméno v listinné podobě, emitovaných společností Korlea Invest Holding AG, reg. č. CH-320.4.056.902-0, se sídlem Švýcarská konfederace, 8200 Schaffhausen, Vordergasse 3, o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- C HF (dále jen "Nepeněžitý vklad"); Ocenění vkladu: hodnota všech 200 ks akcií emitovaných společností Korlea Invest Holding AG byla v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 obchodního zákoníku stanovena podle znaleckého posudku č. 04-01-2008/03 ze dne 31.12.2007, vypracovaného znalcem Appraisal services - Zna lecký ústav s.r.o., se sídlem Všenory, V Americe 114, PSČ 252 31, IČO 27599582, jmenovaným k tomuto účelu usnesením Městského soudu v Praze č.j. 2 Nc 4977/2007-13 ze dne 19. října 2007, na částku 4.495.506.000,- Kč (slova: čtyři miliardy čtyři sta devades tát pět milionů pět set šest tisíc korun českých); hodnosta Nepeněžitého vkladu - tedy 102 ks akcií emitovaných společnostíd Korlea Invest Holding AG, ve vlastnictví Upisovatele, činí podle shora citovaného znalecklého posudku čásktu 2.292.708.060,- Kč (slovy: dvě miliardy dvě stě devadesát dva milionů se dm set osm tisíc šedesát korun českých); z této částky se na Nepeněžitý vklad započítává částka 2.292.708000, Kč (slovy: dvě miliardy dvě stě devadesát dva milionů sedm set osm tisíc korun českých) a částka ve výši 60,-- Kč (slovy: šedesát korun českých) tvoří emisní ážio. 7) Místo a lhůta splacení Nepeněžitého vkladu: Nepeněžitý vklad bude splacen uzavřením smlouvy o vkladu mezi Společností a Upisovatelem a předáním Nepeněžitého vkladu Společnosti ve smyslu § 60 odst. 2 obchodního zákoníku, a to v sídle Společnosti a ve lhůtě 30 dnů od upsání Akcií Upisovatelem.
Kapitál
od 15. 10. 2013
Základní kapitál 33 860 008 Kč, splaceno 100 %.
od 19. 1. 2009 do 15. 10. 2013
Základní kapitál 2 418 572 000 Kč, splaceno 100 %.
od 13. 3. 2008 do 19. 1. 2009
Základní kapitál 2 294 708 000 Kč, splaceno 100 %.
od 11. 6. 2007 do 13. 3. 2008
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 15. 10. 2013
Kmenové akcie na jméno 14, počet akcií: 2 418 572.
od 15. 10. 2013
Převod akcií na jméno je podmíněn předchozím souhlasem představenstva společnosti.
od 19. 1. 2009 do 15. 10. 2013
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 2 418 572.
od 19. 1. 2009 do 15. 10. 2013
Převod akcií na jméno je podmíněn předchozím souhlasem představenstva společnosti.
od 13. 3. 2008 do 19. 1. 2009
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 2 294 708.
od 13. 3. 2008 do 19. 1. 2009
Převod akcií na jméno je podmíněn předchozím souhlasem představenstva společnosti.
od 11. 6. 2007 do 13. 3. 2008
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 2 000.
od 11. 6. 2007 do 13. 3. 2008
Převod akcií na jméno je podmíněn předchozím souhlasem představenstva společnosti.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 10. 10. 2017
MARIANNA DANYLIV, MBA - člen představenstva
Bardejov, Pod papierňou 3678/85, PSČ 085 01, Slovenská republika
den vzniku členství: 3. 7. 2012
od 24. 2. 2017
VASYL DANYLIV - předseda představenstva
Jevany, Ve Smrčinách, PSČ 281 66
den vzniku členství: 11. 6. 2007
den vzniku funkce: 11. 6. 2007
od 24. 2. 2017 do 10. 10. 2017
Marianna Zelemová, MBA - člen
Bardejov, Pod papierňou 3678/85, PSČ 085 01, Slovenská republika
den vzniku členství: 3. 7. 2012
od 5. 11. 2012
Ing. Václav Franc, MBA - člen
Praha - Kobylisy, Tanvaldská, PSČ 182 00
den vzniku členství: 3. 7. 2012
den vzniku funkce: 3. 7. 2012
od 5. 11. 2012 do 24. 2. 2017
Marianna Zelemová, MBA - člen
Bardejov, Pod papierňou 1524/46, 044 20, Slovenská republika
den vzniku členství: 3. 7. 2012
den vzniku funkce: 3. 7. 2012
od 11. 6. 2010 do 10. 11. 2011
JUDr. Richard Čičko - člen představenstva
Praha 7 - Holešovice, Dobrovského, PSČ 170 00
den vzniku členství: 11. 6. 2007 - 3. 11. 2011
den vzniku funkce: 11. 6. 2007 - 3. 11. 2011
od 5. 5. 2009 do 24. 2. 2017
Vasyl Danyliv - předseda představenstva
Praha 7, Trojská 725/181b, PSČ 170 00
den vzniku členství: 11. 6. 2007
den vzniku funkce: 11. 6. 2007
od 12. 11. 2008 do 5. 5. 2009
Vasyl Bechvarzh - předseda představenstva
Praha 7, Trojská 725/181b, PSČ 170 00
den vzniku členství: 11. 6. 2007
den vzniku funkce: 11. 6. 2007
od 11. 6. 2007 do 12. 11. 2008
Vasyl Bechvarzh - předseda představenstva
Tachov, Bělojarská 1524/11, PSČ 347 01
den vzniku členství: 11. 6. 2007
den vzniku funkce: 11. 6. 2007
od 11. 6. 2007 do 11. 6. 2010
JUDr. Richard Čičko - člen představenstva
Praha 5, Zahradníčkova 1220/20A, PSČ 150 00
den vzniku členství: 11. 6. 2007
den vzniku funkce: 11. 6. 2007
od 11. 6. 2007 do 29. 2. 2012
PhDr. Aneta Hurajčíková - člen představenstva
Svidník, 8.mája 637/32, PSČ 089 01, Slovenská republika
den vzniku členství: 11. 6. 2007 - 13. 2. 2012
den vzniku funkce: 11. 6. 2007 - 13. 2. 2012
od 11. 6. 2007
Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti s právními účinky navenek jedná za představenstvo předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně .
Prokura
od 24. 2. 2017
PhDr. Aneta ŠOMŠÁKOVÁ
Svidník, 8.mája, PSČ 089 01, Slovenská republika
od 29. 2. 2012 do 24. 2. 2017
PhDr. Aneta Hurajčíková
Svidník, 8.mája, PSČ 089 01, Slovenská republika
od 6. 1. 2011 do 29. 2. 2012
Marianna Zelemová, MBA
Bardejov, Pod papierňou 1524/46, 085 01, Slovenská republika
Dozorčí rada
od 24. 2. 2017
PETR BURDA - člen
Radonice, Na svahu, PSČ 250 73
den vzniku členství: 13. 9. 2013
od 7. 8. 2015 do 24. 2. 2017
PETR BURDA - člen
Radonice, Na svahu, PSČ 250 73
den vzniku členství: 13. 9. 2013
od 15. 10. 2013 do 7. 8. 2015
PETR BURDA - člen
Jenštejn, Hradní, PSČ 250 73
den vzniku členství: 13. 9. 2013
od 5. 11. 2012 do 15. 10. 2013
Tereza Vinklerová - člen
Praha 4 - Chodov, 7. května, PSČ 149 00
den vzniku členství: 3. 7. 2012 - 13. 9. 2013
den vzniku funkce: 3. 7. 2012 - 13. 9. 2013
od 29. 2. 2012 do 5. 11. 2012
Marianna Zelemová, MBA - člen dozorčí rady
Bardejov, Pod papierňou 1524/46, 044 20, Slovenská republika
den vzniku členství: 13. 2. 2012 - 3. 7. 2012
od 6. 1. 2011
Marcel Mydla - předseda dozorčí rady
Malá Ida, Tulipánová 507/22, 04420, Slovenská republika
den vzniku členství: 22. 1. 2010
den vzniku funkce: 22. 1. 2010
od 15. 3. 2010 do 6. 1. 2011
Marcel Mydla - předseda dozorčí rady
Vranov nad Topľou, Jarná 378/32, 09301, Slovenská republika
den vzniku členství: 22. 1. 2010
den vzniku funkce: 22. 1. 2010
od 4. 2. 2009 do 15. 3. 2010
Rostyslav Pyvovarov - předseda dozorčí rady
Praha 5, Böhmova 1982/5, PSČ 155 00
den vzniku členství: 9. 1. 2009 - 22. 1. 2010
den vzniku funkce: 9. 1. 2009 - 22. 1. 2010
od 11. 6. 2007 do 4. 2. 2009
Šárka Vinklerová - předseda dozorčí rady
Praha 4 - Chodov, 7.května 935/5, PSČ 140 00
den vzniku členství: 11. 6. 2007 - 9. 1. 2009
den vzniku funkce: 11. 6. 2007 - 9. 1. 2009
od 11. 6. 2007 do 29. 2. 2012
Naděžda Vršovská - člen dozorčí rady
Praha 10, Želivecká 3023/19, PSČ 106 00
den vzniku členství: 11. 6. 2007 - 13. 2. 2012
den vzniku funkce: 11. 6. 2007 - 13. 2. 2012
od 11. 6. 2007 do 24. 2. 2017
Taras Andreytsiv - člen dozorčí rady
Brnky, V Údolí 162, PSČ 250 66
den vzniku členství: 11. 6. 2007 - 7. 2. 2016
den vzniku funkce: 11. 6. 2007 - 7. 2. 2016
Akcionáři
od 29. 2. 2012 do 13. 11. 2012
Vasyl Danyliv
Praha 7, Trojská, PSČ 171 00
Hodnocení firmy
-12
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Nekopu do hráče, jdu po míči. Jak se staví tým pro finanční poradenství

19. 9. 2020 | | Martin Vlnas | 1 komentářů

Nekopu do hráče, jdu po míči. Jak se staví tým pro finanční poradenství

Kariéra finančního poradce se vám slibně rozjíždí, klientů přibývá a vy najednou zjistíte, že by bylo fajn nebýt na všechno sám. Jenže kde sehnat ty správné lidi, jak je namotivovat a hlavně jak je udržet, aby vám po dvou měsících nedali košem? Michal Krejčí, který vede v Partners tým 230 lidí, má v rukávu pár tipů, které by vám mohly usnadnit krušné začátky.

Technické normy budou zdarma, podnikatelé ušetří

18. 9. 2020 | | Petr Kučera | 4 komentáře

Technické normy budou zdarma, podnikatelé ušetří

Veřejnost získá bezplatný přístup k závazným technickým normám. Rozhodli o tom poslanci na návrh Pirátů. Elektrikáři, stavaři a další živnostníci tak mohou ušetřit tisíce korun ročně na poplatcích.

Banky zpřísnily úvěry pro firmy. Někomu nepůjčí vůbec

18. 9. 2020 | | Jiří Hovorka

Banky zpřísnily úvěry pro firmy. Někomu nepůjčí vůbec

Banky jsou při poskytování podnikatelských úvěrů výrazněji opatrnější. Ukazují to zkušenosti finanční skupiny SFG Holding, která pomáhá firmám zajistit bankovní financování investic do nemovitostí, developmentu, podnikání a startupů.

Končí prodloužený termín pro přehledy OSVČ

17. 9. 2020 | | Jiří Hovorka

Končí prodloužený termín pro přehledy OSVČ

V pátek končí prodloužený termín, do kterého musí osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) odevzdat přehledy sociálního a zdravotního pojištění za rok 2019.

Omezení Airbnb: Jak má vypadat, až se vrátí turisté?

17. 9. 2020 | | Veronika Hejná | 5 komentářů

Omezení Airbnb: Jak má vypadat, až se vrátí turisté?

Hlasy kritiků „platforem pro sdílené ubytování“ sílí. Ve hře je hned několik návrhů na regulaci.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Czech Exchange 2 680,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 685,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 695,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 743,90 Kč
ČSOB 2 743,90 Kč
Expobank CZ 2 749,10 Kč
Komerční banka 2 752,03 Kč
Česká spořitelna 2 768,00 Kč
Raiffeisenbank 2 796,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 809,00 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 814 339 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Ewa Farna

Ewa Farna

- zpěvačka

+77
+
-
2.Marcel  Gecov

Marcel Gecov

- bývalý fotbalista, podnikatel

-14
+
-
3.Stanislav Bernard

Stanislav Bernard

- podnikatel, politik a pivovarník

-114
+
-
4.Michal Horáček

Michal Horáček

- hudebník, podnikatel, kandidát na prezidenta

-122
+
-
5.Radovan Krejčíř

Radovan Krejčíř

- kontroverzní podnikatel

-200
+
-

Články na Heroine.cz

Chcete mít ve skříni šaty od českého návrháře? Kde začít a jak se neztratit na módní scéně

Chcete mít ve skříni šaty od českého návrháře? Kde začít a jak se neztratit na módní scéně

Už dávno neplatí, že autorská móda přímo od návrháře musí být drahá, a zároveň pro ženy...více

Užít si sama sebe. Proč se téměř nebavíme o ženské masturbaci?

Užít si sama sebe. Proč se téměř nebavíme o ženské masturbaci?

Můžu si sama sebe užít? Můžu. Chci o tom mluvit? Chci, nebo možná nechci. Musím o tom...více

Deprese a vyhoření můžou potkat každého. Nezlehčujte je, často jde o čas

Deprese a vyhoření můžou potkat každého. Nezlehčujte je, často jde o čas

Lenka Krákorová je zdravá devětatřicetiletá žena, která dělá práci snů na manažerské pozici....více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Kde platit sociální a zdravotnípojištění
Poradna > Daně > Pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění > Kde platit sociální a zdravotnípojištění

Otázka: Dobrý den, ráda bych se zeptala na platbu sociálního a zdravotního pojištění v případě, kdy jsem nastoupila od 1.9. k pojišťovně na smlouvu o obchodním zastoupení a pomoci při správě. Bylo mi řečeno,...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services