Partners Financial Services
Ikona žárovky

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

CPI Park Žďárek, a.s., Praha, IČO: 27916669 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti CPI Park Žďárek, a.s.. Údaje byly staženy 11. 8. 2023 z datové služby justice.cz
dle IČO 27916669. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 27916669 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního rejstříku

Aktuální rejstřík
Úplný rejstřík
RES DPH
Datum vzniku a zápisu
18. 6. 2007
Obchodní firma
Kyra Constulting a.s.
zapsáno 18. 6. 2007 vymazáno 29. 6. 2007
Kyra Consulting a.s.
zapsáno 29. 6. 2007 vymazáno 3. 9. 2007
Park Žďárek, a.s.
zapsáno 3. 9. 2007 vymazáno 15. 2. 2008
CPI Park Žďárek, a.s.
zapsáno 15. 2. 2008
Prověřit exekuce Reputace firmy
Firmy na stejné adrese
Olivova 4/2096, 110 00 Praha 1
zapsáno 18. 6. 2007 vymazáno 3. 9. 2007
Václavské náměstí 1601/47, 110 00 Praha 1
zapsáno 3. 9. 2007 vymazáno 30. 7. 2015
Sídlo Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Hlavní město Praha
Obec: Praha
Část obce: Nové Město
Ulice: Vladislavova
Adresní místo: Vladislavova 1390/17
IČO
27916669
zapsáno 18. 6. 2007
DIČ
Identifikátor datové schránky
pakdhhq
Právní forma
Akciová společnost
zapsáno 18. 6. 2007
Spisová značka
B 12021/MSPH Městský soud v Praze
zapsáno 18. 6. 2007
Rizikovost společnosti

Poslední změny a události

7. 2. 2022
Změna funkce: JUDr. Radovan Vítek z nepřímý skutečný majitel na nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 sb.
1. 6. 2021
Zapsán skutečný majitel JUDr. Radovan Vítek, jako nepřímý skutečný majitel
28. 8. 2019
Zapsán akcionář Land Properties, a.s.
15. 5. 2018
Změna adresy: člen statutárního orgánu Martin Němeček
15. 5. 2018
Změna funkce: Zdeněk Havelka z člen na člen představenstva

Všechny změny a události ve společnosti

Vizualizace obchodních vztahů a vazeb Více o vizualizacích

CPI Park Žďárek, a.s., IČO: 27916669: vizualizace vztahů osob a společností

CPI Park Žďárek, a.s., IČO: 27916669

Zobrazit vztahy a firmy
Předmět podnikání
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor
zapsáno 18. 6. 2007 vymazáno 30. 6. 2014
Správa a údržba nemovitostí
zapsáno 14. 4. 2008 vymazáno 30. 6. 2014
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zapsáno 30. 6. 2014 vymazáno 1. 3. 2018
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
zapsáno 30. 6. 2014
Základní kapitál
2 000 000 Kč
Splaceno: 600 000 Kč
zapsáno 18. 6. 2007 vymazáno 15. 11. 2007
2 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 15. 11. 2007 vymazáno 27. 5. 2008
611 900 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 27. 5. 2008 vymazáno 9. 7. 2013
621 300 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 9. 7. 2013
Akcie
20 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč
zapsáno 18. 6. 2007 vymazáno 27. 5. 2008
6119 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč
zapsáno 27. 5. 2008 vymazáno 9. 7. 2013
6213 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč
zapsáno 9. 7. 2013
Ostatní skutečnosti
Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 596.500.000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 5.965 kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč znějících na jméno. Všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebudou kótované. Upsání všech 5.965 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč znějících na jméno bude nabídnuto určitému zájemci - stávajícímu jedinému akcionáři - družstvu Družstvo Land, se sídlem Praha 1, Pohořelec 112/24, PSČ 118 00, IČ : 273 72 928, zapsanému v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle Dr, číslo vložky 6312, (dále též jen \"určitý zájemce\") Akcie je možno upsat v advokátní kanceláři JUDr. Tomáše Rybáře, Ph.D., na adrese Praha 1, Václavské náměstí 1601/47, PSČ 110 00, v pracovní dny od 9.00 do 12.00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí 21 den a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci. Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 Obchodního zákoníku. Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost Park Žďárek, a.s. určitému zájemci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do 21 dne ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Emisní kurz upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jemnovité hodnotě 100.000,- Kč bude upsána emisním kurzem 100.000,- Kč. Emisní kurz všech upsaných akcií ve výši 596.500.000,- Kč bude nejpozději do 21 dne ode dne upsání splacen nepeněžitým vkladem spočívajícím ve vložení následujících nemovitostí: a) nemovitostí zapsaných Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj Katastrálním pracovištěm Ústí nad Labem, pro obec Velké chvojno a katastrální území Žďár u Velkého Chvojna na listu vlastnictví č. 116,a to pozemkové parcely parc. č.280/2 o výměře 18366 m2 - ostatní plocha, pozemkové parcely parc. č. 283/1 o výměře 258277 m2 - trvalý travní porost, pozemkové parcely parc. č. 283/2 o výměře 49562 m2 - trvalý travní porost, pozemkové parcely parc. č. 283/3 o výměře 28228 m2 - trvalý travní porost, pozemkové parcely parc. č. 283/4 o výměře 16811 m2 - trvalý travní porost, pozemkové parcely parc. č. 283/5 o výměře 20717 m2 - trvalý travní porost, pozemkové parcely parc. č. 283/9 o výměře 452 m2 - trvalý travní porost, pozemkové parcely parc. č. 283/10 o výměře 49562 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, vše v katastrálním území Žďár u Velkého Chvojna. b) nemovitostí zapsaných Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj Katastrálním pracovištěm Ústí nad Labem, pro obec Libouchec a katastrální území Knínice u Libouchce na listu vlastnictví č. 88, a to pozemkové parcely č. 1316/1 o výměře 36973 m2 - orná půda, pozemkové parcely č. 1316/2 o výměře 1160 m2 - orná půda, pozemkové parcely č. 1316/7 o výměře 5149 m2 - orná půda, pozemkové parcely č. 1316/9 o výměře 7288 m2 - orná půda, pozemkové parcely č. 1316/10 o výměře 782 m2 - orná půda, pozemkové parcely č. 1316/11 o výměře 63730 m2 - orná půda, pozemkové parcely č. 1316/12 o výměře 7692 m2 - orná půda, pozemkové parcely č. 1316/15 o výměře 5894 m2 - orná půda, pozemkové parcely č. 1316/17 o výměře 5381 m2 - orná půda, pozemkové parcely č. 1316/18 o výměře 25524 m2 - orná půda, pozemkové parcely č. 1316/20 o výměře 6812 m2 - orná půda, vše v katastrálním území Knínice u Libouchce. Nepeněžitý vklad byl v souladu s § 59 odst. 3 ObchZ popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 61/3061-2007 ze dne 31.12.2007 soudního znalce Ing. Františka Cigánka soudem ustanoveného usnesením MS v Praze č.j. 2Nc 6356/2007-16 ze dne 27.11.2007, které nabylo právní moci dne 4.12.2007. Shora uvedený posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu částkou 596.500.000,- Kč. Za nepeněžitý vklad výše popsaný bude vydáno 5.965 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč znějících na jméno. Nepeněžitý vklad je splacen předáním písemného prohlášení podle § 60 odst. 1 ObchZ v v advokátní kanceláři JUDr. Tomáše Rybáře, Ph.D., na adrese Praha 1, Václavské náměstí 1601/47, PSČ 110 00, v pracovní dny od 9.00 do 12.00 hodin a faktickým předáním nepeněžitého vkladu. Představenstvo společnosti je povinno do 30 dnů ode dne přijetí tohoto usnesení podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku.
zapsáno 31. 1. 2008 vymazáno 31. 1. 2008
Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 596.500.000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 5.965 kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč znějících na jméno. Všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebudou kótované. Upsání všech 5.965 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč znějících na jméno bude nabídnuto určitému zájemci - stávajícímu jedinému akcionáři - družstvu Družstvo Land, se sídlem Praha 1, Pohořelec 112/24, PSČ 118 00, IČ : 273 72 928, zapsanému v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle Dr, číslo vložky 6312, (dále též jen \"určitý zájemce\") Akcie je možno upsat v advokátní kanceláři JUDr. Tomáše Rybáře, Ph.D., na adrese Praha 1, Václavské náměstí 1601/47, PSČ 110 00, v pracovní dny od 9.00 do 12.00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí 21 den a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci. Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 Obchodního zákoníku. Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost Park Žďárek, a.s. určitému zájemci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do 21 dne ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Emisní kurz upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jemnovité hodnotě 100.000,- Kč bude upsána emisním kurzem 100.000,- Kč. Emisní kurz všech upsaných akcií ve výši 596.500.000,- Kč bude nejpozději do 21 dne ode dne upsání splacen nepeněžitým vkladem spočívajícím ve vložení následujících nemovitostí: a) nemovitostí zapsaných Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj Katastrálním pracovištěm Ústí nad Labem, pro obec Velké chvojno a katastrální území Žďár u Velkého Chvojna na listu vlastnictví č. 116,a to pozemkové parcely parc. č.280/2 o výměře 18366 m2 - ostatní plocha, pozemkové parcely parc. č. 283/1 o výměře 258277 m2 - trvalý travní porost, pozemkové parcely parc. č. 283/2 o výměře 49562 m2 - trvalý travní porost, pozemkové parcely parc. č. 283/3 o výměře 28228 m2 - trvalý travní porost, pozemkové parcely parc. č. 283/4 o výměře 16811 m2 - trvalý travní porost, pozemkové parcely parc. č. 283/5 o výměře 20717 m2 - trvalý travní porost, pozemkové parcely parc. č. 283/9 o výměře 452 m2 - trvalý travní porost, pozemkové parcely parc. č. 283/10 o výměře 10 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, vše v katastrálním území Žďár u Velkého Chvojna. b) nemovitostí zapsaných Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj Katastrálním pracovištěm Ústí nad Labem, pro obec Libouchec a katastrální území Knínice u Libouchce na listu vlastnictví č. 88, a to pozemkové parcely č. 1316/1 o výměře 36973 m2 - orná půda, pozemkové parcely č. 1316/2 o výměře 1160 m2 - orná půda, pozemkové parcely č. 1316/7 o výměře 5149 m2 - orná půda, pozemkové parcely č. 1316/9 o výměře 7288 m2 - orná půda, pozemkové parcely č. 1316/10 o výměře 782 m2 - orná půda, pozemkové parcely č. 1316/11 o výměře 63730 m2 - orná půda, pozemkové parcely č. 1316/12 o výměře 7692 m2 - orná půda, pozemkové parcely č. 1316/15 o výměře 5894 m2 - orná půda, pozemkové parcely č. 1316/17 o výměře 5381 m2 - orná půda, pozemkové parcely č. 1316/18 o výměře 25524 m2 - orná půda, pozemkové parcely č. 1316/20 o výměře 6812 m2 - orná půda, vše v katastrálním území Knínice u Libouchce. Nepeněžitý vklad byl v souladu s § 59 odst. 3 ObchZ popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 61/3061-2007 ze dne 31.12.2007 soudního znalce Ing. Františka Cigánka soudem ustanoveného usnesením MS v Praze č.j. 2Nc 6356/2007-16 ze dne 27.11.2007, které nabylo právní moci dne 4.12.2007. Shora uvedený posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu částkou 596.500.000,- Kč. Za nepeněžitý vklad výše popsaný bude vydáno 5.965 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč znějících na jméno. Nepeněžitý vklad je splacen předáním písemného prohlášení podle § 60 odst. 1 ObchZ v v advokátní kanceláři JUDr. Tomáše Rybáře, Ph.D., na adrese Praha 1, Václavské náměstí 1601/47, PSČ 110 00, v pracovní dny od 9.00 do 12.00 hodin a faktickým předáním nepeněžitého vkladu. Představenstvo společnosti je povinno do 30 dnů ode dne přijetí tohoto usnesení podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku.
zapsáno 31. 1. 2008 vymazáno 2. 5. 2008
Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 609.900.000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 60995 kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč znějících na jméno. Všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebudou kótované. Upsání všech 6099 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč znějících na jméno bude nabídnuto určitému zájemci - stávajícímu jedinému akcionáři - družstvu Družstvo Land, se sídlem Praha 1, Pohořelec 112/24, PSČ 118 00, IČ : 273 72 928, zapsanému v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle Dr, číslo vložky 6312, (dále též jen \"určitý zájemce\") Akcie je možno upsat v advokátní kanceláři JUDr. Tomáše Rybáře, Ph.D., na adrese Praha 1, Václavské náměstí 1601/47, PSČ 110 00, v pracovní dny od 9.00 do 12.00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí 21 den a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci. Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 Obchodního zákoníku. Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost Park Žďárek, a.s. určitému zájemci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do 21 dne ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Emisní kurz je stanoven takto: 6099 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč znějících na jméno bude upsáno emisním kurzem 609.954.110,- Kč. Emisní kurz všech upsaných akcií ve výši 609.954.110,- Kč bude nejpozději do 21 dne ode dne upsání splacen nepeněžitým vkladem spočívajícím ve vložení následujících nemovitostí: a) nemovitostí zapsaných Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj Katastrálním pracovištěm Ústí nad Labem, pro obec Velké Chvojno a katastrální území Žďár u Velkého Chvojna na listu vlastnictví č. 116,a to pozemkové parcely parc. č.280/2 o výměře 18366 m2 - ostatní plocha, pozemkové parcely parc. č. 283/1 o výměře 258277 m2 - trvalý travní porost, pozemkové parcely parc. č. 283/2 o výměře 49562 m2 - trvalý travní porost, pozemkové parcely parc. č. 283/3 o výměře 28228 m2 - trvalý travní porost, pozemkové parcely parc. č. 283/4 o výměře 16811 m2 - trvalý travní porost, pozemkové parcely parc. č. 283/5 o výměře 20717 m2 - trvalý travní porost, pozemkové parcely parc. č. 283/9 o výměře 452 m2 - trvalý travní porost, pozemkové parcely parc. č. 283/10 o výměře 10 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, vše v katastrálním území Žďár u Velkého Chvojna. b) nemovitostí zapsaných Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj Katastrálním pracovištěm Ústí nad Labem, pro obec Libouchec a katastrální území Knínice u Libouchce na listu vlastnictví č. 88, a to pozemkové parcely č. 1316/1 o výměře 36973 m2 - orná půda, pozemkové parcely č. 1316/2 o výměře 1160 m2 - orná půda, pozemkové parcely č. 1316/7 o výměře 5149 m2 - orná půda, pozemkové parcely č. 1316/9 o výměře 7288 m2 - orná půda, pozemkové parcely č. 1316/10 o výměře 782 m2 - orná půda, pozemkové parcely č. 1316/11 o výměře 63730 m2 - orná půda, pozemkové parcely č. 1316/12 o výměře 7692 m2 - orná půda, pozemkové parcely č. 1316/15 o výměře 5894 m2 - orná půda, pozemkové parcely č. 1316/17 o výměře 5381 m2 - orná půda, pozemkové parcely č. 1316/18 o výměře 25524 m2 - orná půda, pozemkové parcely č. 1316/20 o výměře 6812 m2 - orná půda, vše v katastrálním území Knínice u Libouchce. Nepeněžitý vklad byl v souladu s § 59 odst. 3 ObchZ popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 15/3075/1-2008 ze dne 14.4.2008 soudního znalce Ing. Františka Cigánka, jako znalce ustanoveného usnesením Městského soudu v Praze č.j. 2Nc 4318/2008-16 ze dne 26.3.2008, které nabylo právní moci dne 28.3.2008. Shora uvedený posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu částkou 609.954.110,- Kč. Za nepeněžitý vklad výše popsaný bude vydáno 6099 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč znějících na jméno. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako proti plnění, se považuje za emisní ážio. Nepeněžitý vklad je splacen předáním písemného prohlášení podle § 60 odst. 1 ObchZ v v advokátní kanceláři JUDr. Tomáše Rybáře, Ph.D., na adrese Praha 1, Václavské náměstí 1601/47, PSČ 110 00, v pracovní dny od 9.00 do 12.00 hodin a faktickým předáním nepeněžitého vkladu. Představenstvo společnosti je povinno do 30 dnů ode dne přijetí tohoto usnesení podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku.
zapsáno 2. 5. 2008 vymazáno 27. 5. 2008
Družstvo Land, jako jediný akcionář společnosti CPI Park Žďárek, a.s., při výkonu působnosti valné hromady schvaluje nepeněžitý vklad, který tvoří nemovitosti ve vlastnictví Mgr. Josefa Štolby, datum narození 5. července 1967, bytem Ústí nad Labem, Slavíčkova 787/11, a to: - pozemek evidovaný jako parcela parc. č. 280/1 – ostatní plocha (neplodná půda) o výměře 5279 m2, - pozemek evidovaný jako parcela parc. č. 284/3 – trvalý travní porost o výměře 120 m2, - pozemek evidovaný jako parcela parc. č. 288 – orná půda o výměře 3195 m2, vše v katastrálním území Žďár u Velkého Chvojna, zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrálním pracovištěm Ústí nad Labem, na listu vlastnictví číslo 159 pro obec Velké Chvojno a katastrální území Žďár u Velkého Chvojna, (dále též jen Nepeněžitý vklad). Nepeněžitý vklad byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 9/3323-2013 ze dne 26. března 2013 soudního znalce Ing. Františka Cigánka, datum narození 22. května 1946, bytem Praha 6, Nebušice, Dubová 585, ustanoveného usnesením Městského soudu v Praze ze dne 18. března 2013 pod čj. 2Nc 4783/2013-11, které nabylo právní moci dne 21. března 2013. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu Nepeněžitého vkladu částkou 9.453.400,- Kč. Družstvo Land, jako jediný akcionář společnosti CPI Park Žďárek, a.s., při výkonu působnosti valné hromady schvaluje toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti CPI Park Žďárek, a.s.: 1. Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 9.400.000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Na zvýšení základního kapitálu budou upsány 94 kusy listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč znějící na jméno, (dále též jen Akcie). Všechny Akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu. 3. Upsání všech Akcií bude nabídnuto určitému zájemci tj. Mgr. Josefu Štolbovi, datum narození 5. července 1967, bytem Ústí nad Labem, Slavíčkova 787/11, (dále též jen Mgr. Josef Štolba nebo jen určitý zájemce). 4. Akcie je možno upsat v advokátní kanceláři RYBÁŘ, SOPPÉ & PARTNEŘI, na adrese Praha 1, Václavské náměstí 1601/47, PSČ 110 00, v pracovních dnech od 9,00 do 12,00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí 21 den a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci. 5. Určitý zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odstavci 3) obchodního zákoníku. 6. Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost CPI Park Žďárek, a.s. určitému zájemci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do 21 dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. 7. Emisní kurs upsaných Akcií je stanoven takto: Akcie budou upsány emisním kursem 9.453.400,- Kč. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu stanoveného soudem ustanoveným znalcem a jmenovitou hodnotou Akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, se považuje za emisní ážio. Emisní kurs upsaných Akcií bude nejpozději do 21 dne ode dne upsání Akcií splacen nepeněžitým vkladem, který tvoří nemovitosti ve vlastnictví Mgr. Josefa Štolby, a to: - pozemek evidovaný jako parcela parc. č. 280/1 – ostatní plocha (neplodná půda) o výměře 5279 m2, - pozemek evidovaný jako parcela parc. č. 284/3 – trvalý travní porost o výměře 120 m2, - pozemek evidovaný jako parcela parc. č. 288 – orná půda o výměře 3195 m2, vše v katastrálním území Žďár u Velkého Chvojna, zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrálním pracovištěm Ústí nad Labem, na listu vlastnictví číslo 159 pro obec Velké Chvojno a katastrální území Žďár u Velkého Chvojna, (dále též jen Nepeněžitý vklad nebo jen Nemovitosti). Nepeněžitý vklad byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 9/3323-2013 ze dne 26. března 2013 soudního znalce Ing. Františka Cigánka, datum narození 22. května 1946, bytem Praha 6, Nebušice, Dubová 585, ustanoveného usnesením Městského soudu v Praze ze dne 18. března 2013 pod čj. 2Nc 4783/2013-11, které nabylo právní moci dne 21. března 2013. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu Nepeněžitého vkladu částkou 9.453.400,- Kč. Za Nepeněžitý vklad budou vydány 94 kusy kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč znějící na jméno. Nepeněžitý vklad je splacen předložením písemného prohlášení určitého zájemce o vložení Nemovitostí do základního kapitálu společnosti dle ustanovení § 60 obchodního zákoníku, které proběhne v advokátní kanceláři RYBÁŘ, SOPPÉ & PARTNEŘI, na adrese Praha 1, Václavské náměstí 1601/47, PSČ 110 00, v pracovních dnech od 9,00 do 12,00 hodin a faktickým předáním Nepeněžitého vkladu společnosti. Nepeněžitý vklad je v důležitém zájmu společnosti, což představenstvo doložilo i písemnou zprávou dle ustanovení § 204, odstavce 3 obchodního zákoníku. 8. Představenstvo společnosti je povinno do třiceti dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí podat návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku.
zapsáno 25. 6. 2013 vymazáno 9. 7. 2013
Počet členů statutárního orgánu: 2
zapsáno 30. 6. 2014 vymazáno 15. 5. 2018
Počet členů dozorčí rady: 1
zapsáno 30. 6. 2014 vymazáno 15. 5. 2018
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
zapsáno 30. 6. 2014

Statutární orgán - představenstvo

Člen statutárního orgánu
Barbora Brühlová
Vinohradská, 130 00 Praha 3
Den vzniku členstvi: 18. 6. 2007
Den zániku členstvi: 21. 8. 2007
zapsáno 18. 6. 2007 vymazáno 3. 9. 2007
Předseda představenstva
Ing. Zdeněk Havelka
Slámova, 383 01 Prachatice
Den vzniku funkce: 22. 8. 2007
Den vzniku členstvi: 21. 8. 2007
Den zániku členstvi: 20. 11. 2012
zapsáno 3. 9. 2007 vymazáno 29. 1. 2013
Člen představenstva
Ing. Radan Kamenický
Zahradní, 592 31 Nové Město na Moravě
Den vzniku členstvi: 21. 8. 2007
Den zániku členstvi: 20. 11. 2012
zapsáno 3. 9. 2007 vymazáno 29. 1. 2013
Člen představenstva
Milan Trněný
Bellova, 623 00 Brno
Den vzniku členstvi: 21. 8. 2007
Den zániku členstvi: 20. 11. 2012
zapsáno 3. 9. 2007 vymazáno 29. 1. 2013
Člen
Zdeněk Havelka
Slámova, 383 01 Prachatice - Prachatice II
Den vzniku členstvi: 20. 11. 2012
zapsáno 29. 1. 2013 vymazáno 25. 11. 2016
Člen
Milan Trněný
Bellova, 623 00 Brno - Kohoutovice
Den vzniku členstvi: 20. 11. 2012
Den zániku členstvi: 18. 6. 2014
zapsáno 29. 1. 2013 vymazáno 30. 6. 2014
Člen
Martin Němeček
Jakubská, 110 00 Praha 1 - Staré Město
Den vzniku členstvi: 20. 11. 2012
Den zániku členstvi: 20. 11. 2017
zapsáno 29. 1. 2013 vymazáno 15. 5. 2018
Člen
Zdeněk Havelka
Loretánská, 118 00 Praha - Hradčany
Den vzniku členstvi: 20. 11. 2012
Den zániku členstvi: 20. 11. 2017
zapsáno 25. 11. 2016 vymazáno 15. 5. 2018
Člen představenstva
Zdeněk Havelka
Loretánská, 118 00 Praha - Hradčany
Den vzniku členstvi: 21. 11. 2017
zapsáno 15. 5. 2018
Člen představenstva
Martin Němeček
Jakubská, 110 00 Praha - Staré Město
Den vzniku členstvi: 21. 11. 2017
zapsáno 15. 5. 2018
Počet členů
2
zapsáno 15. 5. 2018
Způsob jednání
Člen představenstva jedná za společnost samostatně.
zapsáno 18. 6. 2007 vymazáno 30. 6. 2014
Společnost zastupuje člen představenstva samostatně.
zapsáno 30. 6. 2014

Dozorčí rada

Člen dozorčí rady
Ing. Michal Jurečka
Jarní, 695 01 Hodonín
Den vzniku členstvi: 18. 6. 2007
Den zániku členstvi: 21. 8. 2007
zapsáno 18. 6. 2007 vymazáno 3. 9. 2007
Člen dozorčí rady
Kateřina Němcová
Mírová, 403 32 Povrly
Den vzniku členstvi: 18. 6. 2007
Den zániku členstvi: 21. 8. 2007
zapsáno 18. 6. 2007 vymazáno 3. 9. 2007
Předseda dozorčí rady
Mgr. Lucie Motlíková
Karlovo náměstí, 110 00 Praha 1
Den vzniku funkce: 18. 6. 2007
Den vzniku členstvi: 18. 6. 2007
Den zániku členstvi: 21. 8. 2007
zapsáno 18. 6. 2007 vymazáno 3. 9. 2007
Člen dozorčí rady
Mgr. Josef Štolba
Slavíčkova, 400 01 Ústí nad Labem
Den vzniku členstvi: 21. 8. 2007
Den zániku členstvi: 20. 11. 2012
zapsáno 3. 9. 2007 vymazáno 29. 1. 2013
Člen dozorčí rady
Ing. Pavel Semrád
Kladská, 250 82 Úvaly
Den vzniku členstvi: 21. 8. 2007
Den zániku členstvi: 20. 11. 2012
zapsáno 3. 9. 2007 vymazáno 29. 1. 2013
Člen dozorčí rady
Ing. Vojtěch Karas
Sokolovská, 186 00 Praha 8
Den vzniku členstvi: 21. 8. 2007
Den zániku členstvi: 20. 11. 2012
zapsáno 3. 9. 2007 vymazáno 29. 1. 2013
Člen dozorčí rady
Josef Štolba
Slavíčkova, 400 01 Ústí nad Labem - Klíše
Den vzniku členstvi: 20. 11. 2012
Den zániku členstvi: 18. 6. 2014
zapsáno 29. 1. 2013 vymazáno 30. 6. 2014
Člen dozorčí rady
Pavel Semrád
Kladská, 250 82 Úvaly - Úvaly
Den vzniku členstvi: 20. 11. 2012
Den zániku členstvi: 18. 6. 2014
zapsáno 29. 1. 2013 vymazáno 30. 6. 2014
Člen
Radan Kamenický
Zahradní, 592 31 Nové Město na Moravě
Den vzniku členstvi: 20. 11. 2012
Den zániku členstvi: 18. 6. 2014
zapsáno 29. 1. 2013 vymazáno 30. 6. 2014
Člen dozorčí rady
Milan Trněný
Bellova, 623 00 Brno - Kohoutovice
Den vzniku členstvi: 18. 6. 2014
zapsáno 30. 6. 2014
Počet členů
1
zapsáno 15. 5. 2018

Jediný akcionář

Jediný akcionář
Corporate Consulting a.s., IČO: 27395693
Karolinská 661, 186 00 Praha 8 - Karlín
zapsáno 18. 6. 2007 vymazáno 3. 9. 2007
Jediný akcionář
Družstvo Land, IČO: 27372928
Vladislavova 1390/17, 110 00 Praha - Nové Město
zapsáno 3. 9. 2007 vymazáno 9. 7. 2013
Jediný akcionář
Land Properties, a.s., IČO: 27372928
Vladislavova 1390/17, 110 00 Praha - Nové Město
zapsáno 28. 8. 2019

Skuteční majitelé

Nepřímý skutečný majitel
JUDr. Radovan Vítek
Automatický průpis: ano
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 31. 5. 2021
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 28. 8. 2019
zapsáno 1. 6. 2021 vymazáno 7. 2. 2022
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
JUDr. Radovan Vítek
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 20. 8. 2019
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Nepřímý podíl:
Podíl - velikost podílu: 86,38 %
Rozhodující vliv vůči korporaci/korporacím s přímým podílem:
Podíl na hlasovacích právech - velikost podílu: 100,00 %
zapsáno 7. 2. 2022

Hodnocení firmy

0
-
+

Sídlo společnosti na mapě

Sbírka listin

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Celebrity v rejstříku

Martin Dejdar

Martin Dejdar

herec

667
-
+
Martin Kasa

Martin Kasa

podnikatel, Pilulka.cz

-290
-
+
Michal Horáček

Michal Horáček

hudebník, podnikatel, kandidát na prezidenta

804
-
+
Václav Bláha

Václav Bláha

zpěvák, kytarista, frotman kapely Divoký Bill

109
-
+
Dominik Hašek

Dominik Hašek

hokejista, olympijský vítěz a držitel Stanley Cupu

12
-
+
Libuše Šmuclerová

Libuše Šmuclerová

bývalá programová ředitelka TV Nova, dnes vede nakladatelství Ringier

-446
-
+

A tohle už jste četli?

Firmy s podobným IČO

Firmy s podobným názvem

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte.