Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

ORION 001, a.s.
IČO: 27960021

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
Finanční subjekty
 
 
 
Datum zápisu24. 9. 2007
Obchodní firma
od 6. 4. 2016

ORION 001, a.s.

od 24. 9. 2007 do 6. 4. 2016

ORION 001, uzavřený investiční fond, a.s.

Sídlo
IČO
od 24. 9. 2007

27960021

Identifikátor datové schránky:efvficj
Právní forma
od 24. 9. 2007
Akciová společnost
Spisová značka12359 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 18. 12. 2015 do 6. 4. 2016
- činnost fondu kvalifikovaných investorů podle ust. § 95 odst. 1 písm. a) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech
od 24. 9. 2007 do 18. 12. 2015
- kolektivní investování
Předmět činnosti
od 6. 4. 2016
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Ostatní skutečnosti
od 3. 2. 2015
- Na společnost ORION 001, uzavřený investiční fond, a.s. přešlo v důsledku převzetí jmění společníkem, jmění zanikající společnosti Primed, spol. s r.o., IČ: 480 24 856.
od 4. 8. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 4. 8. 2014 do 6. 4. 2016
- Počet členů statutárního orgánu: 1
od 4. 8. 2014 do 6. 4. 2016
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 6. 12. 2013
- Společnost ORION 001, uzavřený investiční fond, a.s. převzala jmění zanikající dceřinné společnosti APPOS 95 s. r. o., se sídlem U Studánky 620/13, 170 00 Praha 7, IČ: 63994011.
od 29. 11. 2013
- Společnost ORION 001, uzavřený investiční fond, a.s. převzala jmění zanikající dceřinné společnosti Stalona, a.s., se sídlem U Studánky 619/11, 170 00 Praha 7, IČ: 26929996.
od 8. 12. 2010
- Ke dni 1. 1. 2010 společnost ORION 001, uzavřený investiční fond, a.s. převzala jmění zanikající dceřinné společnosti PRAGER spol. s r.o., se sídlem U Studánky 620/13, 170 00 Praha 7, IČ: 49355473.
od 22. 9. 2008 do 30. 9. 2008
- Mimořádná valná hromada přijala dne 29.8.2008 usnesení následujícího obsahu: 1) Základní kapitál společnosti ORION 001 uzavřený investiční fond, a.s. se sídlem Praha 6, Bubeneč, Rooseveltova 166, PSČ 160 00, IČ 27960021 se zvyšuje z dosavadní výše 2.000.000 Kč (dva miliony korun českých) o částku 200.000.000,- Kč (dvě stě milionů korun českých) na částku 202.000.000,- Kč (dvě stě dva miliony korun českých). Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. 2) Při zvýšení základního kapitálu bude upsáno 200 ks (dvě stě kusů) kmenových akcií Společnosti o jmenovité hodnotě každé z nich 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých), znějících na jméno v listinné podobě. 3) Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budou nabídnuty zájemcům Albertu Oesterreicherovi, nar. 18.4.1955, bytem Praha 7, U Studánky 620/13, PSČ 170 00, r.č. xxxx a Ing. Ireně Oesterreicher, nar. 21.6.1959, bytem Praha 6, Roos eveltova 186/10, PSČ 160 00, r.č. xxxx. 4) Akcie, které budou upisovány bez využití přednostního práva, budou upisovány v sídle Společnosti na adrese Praha 6, Bubeneč, Rooseveltova 166, PSČ 160 00 v době od 9.00 do 17.00 hod. Lhůta pro upisování akcií činí 30 (třicet) dnů s tím, že tato lhůta p očíná běžet následující den po podání návrhu na zápis usnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty oznámí Společnost upisovatelům písemným oznámením. Upisování akcií je vázáno na rozvazova cí podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 5) Emisní kurz akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) je totožný s její jmenovitou hodnotou a činí 1.000.000,- Kč milion korun českých). 6) Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs všech jím upsaných akcií do 14 (čtrnácti) dnů ode dne upsání akcií. Připouští se výhradní splacení emisního kursu akcí započtením peněžité pohledávky Alberta Oesterreichera a Ing. Ireny Oesterreicher vůči Společnosti z titulu nabytí majetku - 100% obchodního podílu Alberta Oesterreichera ve společnosti s ručením omezeným APPOS 95 s.r.o. se sídlem Praha 7, U Studánky 13/620, PSČ 170 00, IČ 63994011, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v P raze v odd. C, ve vložce č. 13981 100% obchodního podílu Alberta Oesterreichera ve společnosti s ručením omezeným Primed, spol s r.o. se sídlem Praha 7, U Studánky 13, č.p. 620, PSČ 170 00, IČ 48024856 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soude m v Praze v odd. C, ve vložce č. 39273, 50% obchodního podílu Alberta Oesterreichera ve společnosti s ručením omezeným PRAGER spol. s r.o. se sídlem Praha 7, U Studánky 13/620, PSČ 170 00, IČ 49355473 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v odd. C, ve vložce č. 19703 a 50% obchodního podílu Ing. Ireny Oesterreicher ve společnosti s ručením omezeným PRAGERspol. s r.o. se sídlem Praha 7, U Studánky 13/620, PSČ 170 00, IČ 49355473 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v odd. C, ve vložce č. 19703 za cenu dle znaleckého posudku vypracovaného soudním znalcem v souladu s ustanovením § 196a, odst. 3) a § 59, odst. 3) obchodního zákoníku proti pohledávce společnosti za Albertem Oesterreicherem a Ing. Irenou Oesterre icher na splacení emisního kursu akcií. Smlouva o započtení pohledávky může být uzavřena po předložení potvrzení auditora o existenci pohledávky započítávané na emisní kurs akcií a dokladu prokazujícího právní důvod vzniku pohledávky.
od 6. 12. 2007 do 22. 9. 2008
- Valná hromada společnosti rozhodla dne 29.11.2007 o zvýšení základního kapitálu společnosti a přijala následující usnesení: 1. Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 50.000.000 Kč (slovy: padesát milionů korun českých) s tím, že upisování akcií nad tuto částku se připouští, a to až do částky 5.000.000.000 Kč (slovy: pět miliard korun českých). O konečné částce zvýšen í základního kapitálu rozhodne představenstvo. 2. Při zvýšení základního kapitálu bude upisováno 50 kusů kmenových akcií Společnosti o jmenovité hodnotě každé z nich 1.000.000 Kč, znějících na jméno a v listinné podobě. S ohledem na to, že se připouští upsání akcií nad částku 50.000.000 Kč, je možné u psat nejvýše celkem 5.000 kusů těchto akcií, přičemž představenstvo Společnosti následně konstatuje, jaký počet akcií byl skutečně upsán. 3. Všechny akcie budou ve smyslu § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku nabídnuty omezenému okruhu zájemců s vyloučením veřejné nabídky a bez využití přednostního práva. Tito zájemci budou vybráni představenstvem Společnosti, a to tak, aby se jednalo o osoby, které jsou vhodné z hlediska zdravého a obezřetného vedení Společnosti jako fondu kolektivního investování, přičemž zájemcem mohou být pouze ty osoby, které jsou kvalifikovaným investorem, tedy osoby uvedené v § 56 odst. 1 písm. a) - o) zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, v platném znění (dále jen "ZKI"), případně jakákoliv jiná právnická nebo fyzická osoba, která ve smyslu § 56 odst. 1 písm. p) ZKI písemně prohlásí, že má zkušenosti s obchodováním s cennými papíry. Akcie Společnos ti může v rámci zvýšení základního kapitálu upsat nejvýše 98 osob. Tento způsob upisování akcií omezeným okruhem zájemců nepředstavuje veřejnou nabídku. 4. Akcie budou upisovány v sídle Společnosti na adrese Praha 6, Bubeneč, Rooseveltova 166, PSČ 160 00. Lhůta pro upisování akcií činí šest měsíců s tím, že tato lhůta začne běžet osmý den po zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejs tříku. Počátek běhu této lhůty oznámí Společnost upisovatelům písemným oznámením. 5. Emisní kurs jedné akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000 Kč činí 1.035.000 Kč (slovy: jeden milion třicet pět tisíc korun českých). 6. Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs všech jím upsaných akcií do čtrnácti dnů ode dne upsání akcií. Emisní kurs bude splácen na bankovní účet Společnosti vedený u Československé obchodní banky, a.s., číslo účtu: 218xxxx.
Kapitál
od 30. 9. 2008
Základní kapitál 202 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 24. 9. 2007 do 30. 9. 2008
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 18. 12. 2015
Akcie na jméno err, počet akcií: 202.
od 18. 12. 2015
Akcie společnosti se převádí rubopisem a předáním, k jejich převodu je nezbytný předchozí souhlas statutárního orgánu společnosti.
od 7. 3. 2013 do 18. 12. 2015
Akcie na jméno err, počet akcií: 202.
od 30. 9. 2008 do 7. 3. 2013
Akcie na jméno err, počet akcií: 202.
od 30. 9. 2008 do 7. 3. 2013
Převoditelnost akcií společnosti je podmíněna souhlasem představenstva.
od 24. 9. 2007 do 30. 9. 2008
Akcie na jméno err, počet akcií: 2.
od 24. 9. 2007 do 30. 9. 2008
Převoditelnost akcií společnosti je podmíněna souhlasem představenstva.
Statutární orgán
od 6. 4. 2016
Ing. PETR PAVELKA - člen představenstva
Praha - Chodov, Na sádce, PSČ 149 00
den vzniku členství: 5. 4. 2016
od 6. 4. 2016
Ing. KAREL TÝC - člen představenstva
Zvole, Březovská, PSČ 252 45
den vzniku členství: 5. 4. 2016
od 12. 6. 2015 do 6. 4. 2016
AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 27590241 - člen představenstva
Praha - Karlín, Rohanské nábřeží, PSČ 186 00
den vzniku členství: 24. 6. 2014 - 5. 4. 2016
od 12. 6. 2015 do 6. 4. 2016
- Zastoupení právnické osoby: Mgr. Ing. PAVEL DOLEŽAL, LL.M , dat. nar. 20.01.1973 č.p. 185, 569 67 Osík
od 4. 8. 2014 do 12. 6. 2015
AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 27590241 - člen představenstva
Praha 3 - Žižkov, Koněvova, PSČ 130 83
den vzniku členství: 24. 6. 2014
od 4. 8. 2014 do 12. 6. 2015
- Zastoupení právnické osoby: Mgr. Ing. PAVEL DOLEŽAL, LL.M , dat. nar. 20.01.1973 č.p. 185, 569 67 Osík
od 7. 3. 2013 do 7. 3. 2013
ALBERT OESTERREICHER - člen představenstva
Praha 7 - Holešovice, U studánky, PSČ 170 00
den vzniku členství: 10. 1. 2013 - 12. 2. 2013
den vzniku funkce: 10. 1. 2013 - 12. 2. 2013
od 7. 3. 2013 do 7. 3. 2013
IRENA OESTERREICHER - člen představenstva
Praha 6 - Bubeneč, Rooseveltova, PSČ 160 00
den vzniku členství: 21. 12. 2012 - 12. 2. 2013
od 7. 3. 2013 do 7. 5. 2014
ALBERT OESTERREICHER - člen představenstva
Praha 7 - Holešovice, U studánky, PSČ 170 00
den vzniku členství: 12. 2. 2013 - 28. 4. 2014
od 7. 3. 2013 do 4. 8. 2014
KAREL TÝC - člen představenstva
Zvole, Březovská, PSČ 252 45
den vzniku členství: 12. 2. 2013 - 24. 6. 2014
od 7. 3. 2013 do 4. 8. 2014
PETR PAVELKA - člen představenstva
Praha 4 - Chodov, Na sádce, PSČ 149 00
den vzniku členství: 12. 2. 2013 - 24. 6. 2014
od 14. 2. 2012 do 15. 6. 2012
Mgr. Lubor Svoboda - člen představenstva
Praha 5, Holubova, PSČ 150 00
den vzniku členství: 13. 12. 2011 - 24. 4. 2012
od 14. 2. 2012 do 7. 3. 2013
Mgr. Pavel Pražák - člen představenstva
Praha 10, Podléšková, PSČ 106 00
den vzniku členství: 13. 12. 2011 - 27. 9. 2012
od 1. 2. 2010 do 14. 2. 2012
Ing. Iva Fischlová-Prosslinerová - člen představenstva
Praha 7 - Bubeneč, Milady Horákové 853/80, PSČ 170 00
den vzniku členství: 24. 9. 2007 - 13. 12. 2011
den vzniku funkce: 24. 9. 2007
od 9. 4. 2009 do 7. 3. 2013
Ing,. Radim Horník - člen představenstva
Praha 6 - Řepy, Mrkvičkova 1376/20, PSČ 163 00
den vzniku členství: 16. 2. 2009 - 12. 2. 2013
od 25. 10. 2007 do 7. 3. 2013
Albert Oesterreicher - předseda představenstva
Praha 7, U Studánky 620/13, PSČ 170 00
den vzniku členství: 24. 9. 2007 - 25. 12. 2012
den vzniku funkce: 24. 9. 2007 - 25. 12. 2012
od 24. 9. 2007 do 25. 10. 2007
Albert Österreicher - předseda představenstva
Praha 7, U Studánky 620/13, PSČ 170 00
den vzniku členství: 24. 9. 2007
den vzniku funkce: 24. 9. 2007
od 24. 9. 2007 do 9. 4. 2009
Doc. Ing. Richard Drechsler - člen představenstva
Praha 2 - Vinohrady, Sázavská 749/22, PSČ 120 00
den vzniku členství: 24. 9. 2007 - 1. 10. 2008
den vzniku funkce: 24. 9. 2007 - 1. 10. 2008
od 24. 9. 2007 do 1. 2. 2010
Ing. Iva Fialová - člen představenstva
Praha 7, Milady Horákové 853/80, PSČ 170 00
den vzniku členství: 24. 9. 2007
den vzniku funkce: 24. 9. 2007
od 6. 4. 2016
Společnost zastupují dva členové představenstva společně.
od 4. 8. 2014 do 6. 4. 2016
Společnost zastupuje člen představenstva samostatně, přičemž podepisuje za společnost tak, že k napsané nebo otištěné firmě společnosti připojí svůj podpis a údaj o své funkci. Není-li společnost Samosprávným investičním fondem, za společnost je oprávněn jednat a podepisovat samostatně pověřený zmocněnec.
od 28. 11. 2007 do 4. 8. 2014
Za představenstvo navenek jménem společnosti jedná samostatně předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva.
od 24. 9. 2007 do 28. 11. 2007
Za představenstvo navenek jménem společnosti jedná vždy předseda představenstva společně s dalším členem představenstva.
Dozorčí rada
od 15. 3. 2019
TOMÁŠ RAŠKA, MBA, LL.M - člen dozorčí rady
Praha - Podolí, Na vápenném, PSČ 147 00
den vzniku členství: 24. 6. 2014
od 4. 8. 2014
Ing. DAVID MANYCH - člen dozorčí rady
Praha - Smíchov, Smrčinská, PSČ 150 00
den vzniku členství: 24. 6. 2014
od 4. 8. 2014 do 1. 12. 2015
JUDr. JAROSLAV BARTOŠ - člen dozorčí rady
Praha - Hostivař, Zápotoční, PSČ 102 00
den vzniku členství: 24. 6. 2014 - 14. 6. 2015
od 4. 8. 2014 do 15. 3. 2019
TOMÁŠ RAŠKA, MBA, LL.M - člen dozorčí rady
Praha - Krč, Pod rovinou, PSČ 140 00
den vzniku členství: 24. 6. 2014
od 7. 3. 2013 do 7. 5. 2014
IRENA OESTERREICHER - člen dozorčí rady
Praha 6 - Bubeneč, Rooseveltova, PSČ 160 00
den vzniku členství: 12. 2. 2013 - 28. 4. 2014
od 7. 3. 2013 do 4. 8. 2014
PAVEL PRAŽÁK - člen dozorčí rady
Praha 10 - Záběhlice, Podléšková, PSČ 106 00
den vzniku členství: 12. 2. 2013 - 24. 6. 2014
od 7. 3. 2013 do 4. 8. 2014
LEOŠ PEINLICH - člen dozorčí rady
Praha 4 - Libuš, Zbudovská, PSČ 142 00
den vzniku členství: 12. 2. 2013 - 24. 6. 2014
od 14. 2. 2012 do 7. 3. 2013
Mgr. Petra Šimková - člen dozorčí rady
Praha 8 - Libeň, Braunerova, PSČ 180 00
den vzniku členství: 13. 12. 2011 - 12. 2. 2013
od 1. 12. 2010 do 7. 3. 2013
JUDr. Vladimír Horák - předseda dozorčí rady
Praha 1, U Staré školy, PSČ 110 00
den vzniku členství: 25. 9. 2008 - 12. 2. 2013
den vzniku funkce: 25. 9. 2008 - 12. 2. 2013
od 9. 4. 2009 do 14. 2. 2012
Ing. Kamila Sluková - člen dozorčí rady
Kladno, Kyjevská 2907, PSČ 272 04
den vzniku členství: 20. 2. 2009 - 31. 5. 2011
od 9. 4. 2009 do 7. 3. 2013
Ing. František Klíma - člen dozorčí rady
Praha 6, Na Rybářce 37, PSČ 160 00
den vzniku členství: 16. 3. 2009 - 12. 2. 2013
od 24. 9. 2007 do 9. 4. 2009
Jan Hart - člen dozorčí rady
Praha 3, Květná 2104/30, PSČ 130 00
den vzniku členství: 24. 9. 2007 - 24. 12. 2008
den vzniku funkce: 24. 9. 2007 - 24. 12. 2008
od 24. 9. 2007 do 9. 4. 2009
Ing. Václav Liška - člen dozorčí rady
Praha 5, Bellušova 1858/32, PSČ 155 00
den vzniku členství: 24. 9. 2007 - 26. 11. 2008
den vzniku funkce: 24. 9. 2007 - 26. 11. 2008
od 24. 9. 2007 do 1. 12. 2010
JUDr. Vladimír Horák - člen dozorčí rady
Praha 1, U Staré školy 115/2, PSČ 110 00
den vzniku členství: 24. 9. 2007 - 24. 9. 2008
den vzniku funkce: 24. 9. 2007 - 24. 9. 2008
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

BudgetBakers chystají novou aplikaci. Do Wallet se zapojí všechny banky

26. 7. 2019 | | Petra Jaroměřská

BudgetBakers chystají novou aplikaci. Do Wallet se zapojí všechny banky

Podnikáte? Jsou vaši spolupracovníci dostatečně efektivní? Nebude váš byznys potřebovat během půl roku financování? I to umí zhodnotit nová aplikace s názvem Board z dílny české fintechové společnosti BudgetBakers. „Na trh ji uvedeme ještě během léta,“ říká její výkonný ředitel Michal Kratochvíl.

Zlevni jízdné, zabij konzum na vsi

9. 6. 2019 | | Adam Páleníček | 34 komentářů

Zlevni jízdné, zabij konzum na vsi

Jízdné skoro zadarmo, to nejsou jen stovky a tisíce šťastných seniorů a studentů, kteří teď můžou brázdit Českem a nemyslet na to, kolik jim cinká v kapse. Dotované jízdenky můžou taky být po EET další hřebíček do rakve některých malých živností.

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

7. 6. 2019 | | Petr Kučera | 43 komentářů

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

Další vlna elektronické evidence tržeb má zelenou. Vládní koalice odmítla většinu opozičních zlepšováků. Láká na nižší DPH a úlevu pro drobné podnikatele.

Můžu vystavit fakturu, i když nejsem podnikatel? Poradíme

30. 5. 2019 | | Šárka Pelikánová | 10 komentářů

 Můžu vystavit fakturu, i když nejsem podnikatel? Poradíme

Chtěli jste si jenom výjimečně přivydělat. A najednou po vás někdo chce fakturu. Co s tím?

Můžeme dělat stejně dobrá vína jako ve Francii

25. 5. 2019 | | Ondřej Tůma

Můžeme dělat stejně dobrá vína jako ve Francii

„Autentisté nejedou na jistotu, neřeší všechno postřiky a pytli s pochybným práškem, co pak končí v nás konzumentech a v půdě,“ říká v obsáhlém rozhovoru o víně Bogdan Trojak.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 590,00 Kč
Broadway Change 2 590,00 Kč
Czech Exchange 2 595,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 600,00 Kč
Česká spořitelna 2 647,00 Kč
Komerční banka 2 656,10 Kč
Expobank CZ 2 657,40 Kč
Sberbank CZ 2 670,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 705,40 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  10 767 868 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Stanislav Bernard

Stanislav Bernard

- podnikatel, politik a pivovarník

+32
+
-
2.Pavel Bém

Pavel Bém

- psychiatr, horolezec, podnikatel a bývalý pražský primátor

-43
+
-
3.Libuše Šmuclerová

Libuše Šmuclerová

- bývalá programová ředitelka TV Nova, dnes vede nakladatelství Ringier

-45
+
-
4.František Chvalovský

František Chvalovský

- podnikatel a kontroverzní fotbalový funkcionář

-55
+
-
5.Jiří Bartoška

Jiří Bartoška

- herec a ředitel filmového festivalu

-79
+
-

Články na Heroine.cz

Bylo nebylo v Hollywoodu aneb jak mluvit o novém Tarantinovi…

Bylo nebylo v Hollywoodu aneb jak mluvit o novém Tarantinovi…

...a vypadat chytře ve sportbaru i hipsterkavárně v sedmi otázkách a odpovědích.

Jeho dokonalé tělo. Dočkáme se i mužského hnutí tělesné pozitivity?

Jeho dokonalé tělo. Dočkáme se i mužského hnutí tělesné pozitivity?

Člověk stojí před zrcadlem a užírá se, že je moc tlustý, hubený, neforemný, má málo svalů...více

Socioložka Kateřina Nedbálková. „Žena a zločin nejde dohromady.“

Socioložka Kateřina Nedbálková. „Žena a zločin nejde dohromady.“

Kateřina Nedbálková umí psát vědecké texty, které uhranou i neakademiky. V ženských věznicích...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Odpady
Poradna > Poradna při finanční tísni > Odpady

Otázka: Dobrý den. Dnes jsem obdržel dopis z magistrátu města s informací o poplatku za komunální odpad. Upozorňuji že to je první informace za celou dobu. A začíná dnem 25.04.2002 a končí 21.03.2019 a dle jejich...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services