Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Czech Nature Energy a.s.
IČO: 28007433

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu13. 2. 2008
Obchodní firma
od 13. 2. 2008

Czech Nature Energy a.s.

Sídlo
od 2. 5. 2012 do 10. 11. 2015
Plzeň, Částkova , PSČ 326 00
od 21. 9. 2009 do 2. 5. 2012
Plzeň, Karoliny Světlé 498/20, PSČ 323 00
od 13. 2. 2008 do 21. 9. 2009
Plzeň, Dopravní 139/33, PSČ 318 00
IČO
od 13. 2. 2008

28007433

DIČ

CZ28007433

Identifikátor datové schránky:q53djcr
Právní forma
od 13. 2. 2008
Akciová společnost
Spisová značka1418 B, Krajský soud v Plzni
Předmět podnikání
od 25. 10. 2010
- Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
od 25. 10. 2010
- projektová činnost ve výstavbě
od 25. 10. 2010
- montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
od 25. 10. 2010
- výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
od 21. 4. 2010
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 13. 2. 2008 do 21. 4. 2010
- činnost technických poradců v oblasti energetiky
od 13. 2. 2008 do 21. 4. 2010
- pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
od 13. 2. 2008 do 21. 4. 2010
- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
Ostatní skutečnosti
od 2. 7. 2010 do 25. 10. 2010
- Základní kapitál společnosti Czech Nature Energy a.s., se sídlem Plzeň, Severní Předměstí, Karoliny Světlé 498/20, PSČ 323 00, IČ 280 07 433 se snižuje o částku 35.700.000,- Kč (slovy: třicet pět milionů sedm set tisíc korun českých) ze stávající výše zák ladního kapitálu 38.100.000,- Kč (třicet osm milionů jedno sto tisíc korun českých) na novu výši 2.400.000,- Kč (slovy: dva miliony čtyři sta tisíc korun českých). Důvodem snížení základního kapitálu je přebytek provozního kapitálu, který bude rozdělen me zi akcionáře. Snížení základního kapitálu o částku 35.700.000,- Kč (slovy: třicet pět milionů sedm set tisíc korun českých) bude provedeno vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy akcionářům, přičemž se bude jednat o úplatné vzetí akcií z oběhu. Výše úplaty za vzetí akcií z oběhu se rovná nominální hodnotě akcií, které budou vzaty z oběhu. Lhůta pro předložení listinných akcií společnosti je do 31.12.2010 (slovy: třicátého prvého prosince roku dva tisíce jedenáct). Představenstvo společnosti se pověřuje k podání návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku v rozsahu, v jakém bude akcionáři přijat veřejný návrh smlouvy.
od 30. 3. 2010 do 21. 4. 2010
- Valná hromada společnosti konaná dne 22. března 2010 rozhodla takto: Základní kapitál společnosti Czech Nature Energy a.s., se sídlem v Plzni, Severní předměstí, Karoliny Světlé 498/20, PSČ 323 00, IČ 280 07 433, se zvyšuje o částku 17.100.000,- Kč (slovy sedmnáct milionů jedno sto tisíc korun českých) s tím, že se nepřipo uští upisování akcií nad tuto navrhovanou částku. Zvýšení základního kapitálu o částku 17.100.000,- Kč (slovy: sedmnáct milionů jedno sto tisíc korun českých) bude provedeno upisováním nových akcií, jejichž emisní kurz bude splacen nepeněžitými vklady celkem v hodnotě 17.100.000,- Kč (slovy: sedmnáct mil ionů jedno sto tisíc korun českých). Zvýšení základního kapitálu o částku 17.100.000,- Kč (slovy: sedmnáct milionů jedno sto tisíc korun českých) bude provedeno upisováním nových akcií společnosti, takto specifikovaných: - 15 (slovy: patnáct) kusů akcií v listinné podobě, ve formě na majitele, o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) za 1 akcii, a - 21 (slovy : dvacet jedna) kusů akcií v listinné podobě, ve formě na majitele, o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za 1 akcii. Emisní kurz akcií rovná se jejich jmenovité hodnotě. S nově vydanými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva. Akcionáři se před přijetím tohoto rozhodnutí vzdali svého přednostního práva upsat nové akcie ke zvýšení základního kapitálu. Na zvýšení základního kapitálu budou tak všechny nové akcie společnosti upsány bez využití přednostního práva akcionářů. Všechny nové akcie společnosti na zvýšení základního kapitálu budou nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům, a to těmto osobám: - akcionáři Ing. Petru Maulemu, LL.M., r.č. xxxx, bytem Plzeň, Újezd, Na Františkově 624/14, PSČ 312 00 - akcionáři Josefu Květoňovi, r.č. xxxx, bytem Ledce 154, PSČ 330 14 - akcionáři Michaelu Schmidovi, r.č. xxxx, bytem Starý Plzenec, Hálkova 507, PSČ 332 02. Každý z předem určených zájemců, tj. akcionář Ing. Petr Maule, LL.M, akcionář Josef Květoň a akcionář Michael Schmid, je oprávněn upsat na navýšení základního kapitálu společnosti nové akcie o jmenovité hodnotě 5.700.000,- Kč (slovy: pět milionu sedm set tisíc korun českých) takto: 5 (slovy: pět) kusů akcií v listinné podobě, ve formě na majitele, o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) za jednu akcii a 7 (slovy : sedm) kusů akcií v listinné podobě, ve formě na majitele, o j menovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za 1 akcii. Akcie budou upsány ve smlouvě o upsání akcií, kterou každý předem určený zájemce uzavře se společností. Místem pro upisování všech akcií na zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady se stanoví notářská kancelář Mgr. Anny Röschové, v Plzni, Kamenická 1, PSČ 301 00. Předem určení zájemci musí upsat akcie ve lhůtě 30ti dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Upisování nemůže začít dříve, než toto usnesení valné hromady bude zapsáno do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií bude upisovatelům oznámen písemně současně se zasláním návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Společnost je povinna zaslat předem určeným zájemcům návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií nejpozději do deseti dnů od zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Emisní kurz všech upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. Každý z předem určených zájemců, tj. akcionář Ing. Petr Maule, LL.M., akcionář Josef Květoň a akcionář Michael Schmid, splatí jím upsané akcie nepeněžitým vkladem v hodnotě 5.700.000,- Kč (slovy: pět milionu sedm set tisíc korun českých). Hodnota nepeněži tého vkladu každého z předem určených zájemců se rovná jmenovité hodnotě akcií, které jim budou vydány jako protiplnění za splacené vklady. Schvaluje se zvýšení základního kapitálu společnosti těmito nepeněžitými vklady - nemovitosti zapsané na listu vlastnictví č. 395 pro katastrální území Myslív, obec Myslív, u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy 2, a to po zemky: - parc. č. 1723/3 - orná půda o výměře 57574m2 - parc. č. 1724 - orná půda o výměře 560m2 - parc. č. 1725 - orná půda o výměře 9643m2. Uvedené nemovitosti jsou v podílovém spoluvlastnictví předem určených zájemců - akcionářů Ing. Petra Mauleho, LL.M., Josefa Květoně a Michaela Schmida, přičemž každý z nich vlastní ideální 1/3 (slovy: jednu třetinu) těchto nemovitostí. Nemovitosti, jež jsou předmětem nepeněžitého vkladu, byly oceněny znaleckým posudkem č. 116-06/2010 Ing. Jaroslava Ježka, znalce v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, specializace oceňování podniků, ze dne 4. března 2010. Znalec byl k vypracování znal eckého posudku jmenován unsesením Krajského soudu v Plzni, č.j. 46Nc 30/2010-9, ze dne 11. února 2010. Nemovitosti, jež jsou předmětem nepeněžitého vkladu, byly oceněny znaleckým posudkem č. 116-06/2010 Ing. Jaroslava Ježka, na částku celkem ve výši 17.100.000,- Kč (slovy: sedmnáct milionů jedno sto tisíc korun českých). Všichni upisovatelé jsou povinni zcela splatit své nepeněžité vklady, tj.: - akcionář Ing. Petr Maule, LL.M. nepeněžitý vklad představující ideální 1/3 (slovy: jednu třetinu) pozemků parc. č. 1723/3 - orná půda o výměře 57574m2, parc. č. 1724 - orná půda o výměře 560m2 a parc. č. 1725 - orná půda o výměře 9643m2, zapsaných na li stu vlastnictví č. 395 pro katastrální území Myslív, obec Myslív, u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy 2, v hodnotě 5.700.000,- Kč (slovy: pět milionu sedm set tisíc korun českých) - akcionář Josef Květoň nepeněžitý vklad představující ideální 1/3 (slovy: jednu třetinu) pozemků parc. č. 1723/3 - orná půda o výměře 57574m2, parc. č. 1724 - orná půda o výměře 560m2 a parc. č. 1725 - orná půda o výměře 9643m2, zapsaných na listu vlastn ictví č. 395 pro katastrální území Myslív, obec Myslív, u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy 2, v hodnotě 5.700.000,- Kč (slovy: pět milionu sedm set tisíc korun českých) - akcionář Michael Schmid nepeněžitý vklad představující ideální 1/3 (slovy: jednu třetinu) pozemků parc. č. 1723/3 - orná půda o výměře 57574m2, parc. č. 1724 - orná půda o výměře 560m2 a parc. č. 1725 - orná půda o výměře 9643m2, zapsaných na listu vlas tnictví č. 395 pro katastrální území Myslív, obec Myslív, u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy 2, v hodnotě 5.700.000,- Kč (slovy: pět milionu sedm set tisíc korun českých), ve lhůtě nejpozději do 31. května 2010 (třicát ého prvého května roku dva tisíce deset). Nepeněžité vklady musí být splaceny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Každý vkladatel, tj. akcionáři Ing. Petr Maule, LL.M., Josef Květoň a Michael Schmid, musí předat společnosti písemné prohlášení s úředně ověřeným podpisem podle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Předáním tohoto prohlášení spolu s předáním nemovitostí je vklad splacen.
od 21. 10. 2009 do 14. 12. 2009
- Mimořádná valná hromada konaná dne 12.10.2009 rozhodla o zvýšení základního kapitálu. Základní kapitál společnosti Czech Nature Energy a.s., se sídlem Plzeň, Severní Předměstí, Karoliny Světlé 498/20, PSČ 323 00, IČ 280 07 433, se zvyšuje o částku 18.900.000,- Kč (slovy: osmnáct milionů devět set tisíc korun českých) s tím, že se nepřipouš tí upisování akcií nad tuto navrhovanou částku. Zvýšení základního kapitálu o částku 18.900.000,- Kč (slovy: osmnáct milionů devět set tisíc korun českých) bude provedeno upisováním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen nepeněžitými vklady celkem v hodnotě 18.828.000,- Kč (slovy: osmnáct milio nů osm set dvacet osm tisíc korun českých) a peněžitými vklady celkem ve výši 72.000,- Kč (slovy: sedmdesát dva tisíc korun českých). Zvýšení základního kapitálu o částku 18.900.000,- Kč (slovy: osmnáct milionů devět set tisíc korun českých) bude provedeno upisováním nových akcií společnosti, takto specifikovaných: - 18 (slovy: osmnáct) kusů akcií v listinné podobě, ve formě na majitele, o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) za 1 akcii, a - 9 (slovy: devět) kusů akcií v listinné podobě, ve formě na majitele, o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za 1 akcii. Emisní kurs akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. S nově vydanými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva. Akcionáři se před přijetím tohoto rozhodnutí vzdali svého přednostního práva upsat nové akcie společnosti ke zvýšení základního kapitálu. Na zvýšení základního kapitálu budou tak všechny nové akcie společnosti upsány bez využití přednostního práva akcioná řů. Všechny nové akcie společnosti na zvýšení základního kapitálu budou nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům, a to těmto osobám: - akcionáři Ing. Petru Maulemu, LL.M., r.č. xxxx, bytem Plzeň, Újezd, Na Františkově 624/14, PSČ 312 00, - akcionáři Josefu Květoňovi, r.č. xxxx, bytem Ledce 154, PSČ 330 14, - akcionáři Michaelu Schmidovi, r.č. xxxx, bytem Starý Plzenec, Hálkova 507, PSČ 332 02. Každý z předem určených zájemců, tj. akcionář Ing. Petr Maule, LL.M., akcionář Josef Květoň a akcionář Michael Schmid, je oprávněn upsat na navýšení základního kapitálu společnosti nové akcie o jmenovité hodnotě 6.300.000,- Kč (slovy: šest milionů tři sta tisíc korun českých) takto: 6 (slovy: šest) kusů akcií v listinné podobě, ve formě na majitele, o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) za 1 akcii, a 3 (slovy: tři) kusy akcií v listinné podobě, ve formě na majitele, o jmen ovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za 1 akcii. Akcie budou upsány ve smlouvě o upsání akcií, kterou každý předem určený zájemce uzavře se společností. Místem pro upisování všech akcií na zvýšení základního kapitálu společnosti peněžitými i nepeněžitými vklady se stanoví notářská kancelář Mgr. Anny Röschové, v Plzni, Kamenická 1, PSČ 301 00. Předem určení zájemci musí upsat akcie ve lhůtě 30ti dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Upisování akcií nemůže začít dříve, než toto usnesení valné hromady bude zapsáno do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty pro upisování akci í bude upisovatelům oznámen písemně současně se zasláním návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Společnost je povinna zaslat předem určeným zájemcům návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií nejpozději do 10ti dnů od zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Emisní kurs všech upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. Každý z předem určených zájemců, tj. akcionář Ing. Petr Maule, LL.M., akcionář Josef Květoň a akcionář Michael Schmid, splatí jím upsané akcie nepeněžitým vkladem v hodnotě 6.276.000,- Kč (slovy: šest milionů dvě stě sedmdesát šest tisíc korun českých) a peněžitým vkladem ve výši 24.000,- Kč (slovy: dvacet čtyři tisíc korun českých). Hodnota nepeněžitého vkladu a peněžitého vkladu každého z předem určených zájemců se rovná jmenovité hodnotě akcií, které jim budou vydány jako protiplnění za splacené vklady . Všichni upisovatelé jsou povinni zcela splatit své peněžité vklady, tj.: - akcionář Ing. Petr Maule, LL.M. peněžitý vklad ve výši 24.000,- Kč (slovy: dvacet čtyři tisíc korun českých), - akcionář Josef Květoň peněžitý vklad ve výši 24.000,- Kč (slovy: dvacet čtyři tisíc korun českých), - akcionář Michael Schmid peněžitý vklad ve výši 24.000,- Kč (slovy: dvacet čtyři tisíc korun českých), na zvláštní bankovní účet, zřízený společností k tomuto účelu, č. 43-5789xxxx vedený u Komerční banky, a.s., s uvedením variabilního symbolu, kt erým je rodné číslo upisovatele, a to ve lhůtě nejpozději do 31.12.2009 (třicátého prvého prosince roku dva tisíce devět). Schvaluje se zvýšení základního kapitálu společnosti těmito nepeněžitými vklady - nemovitosti zapsané na listu vlastnictví č. 395 pro k.ú. Myslív, obec Myslív u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Horažďovice, a to pozemky: - parc.č. 1651 - lesní pozemek o výměře 19657 m2, - parc.č. 1652 - orná půda o výměře 16127 m2, - parc.č. 1653 - trvalý travní porost o výměře 9105 m2, - parc.č. 1654 - trvalý travní porost o výměře 12088 m2, - parc.č. 1655 - trvalý travní porost o výměře 4887 m2, - parc.č. 1656 - trvalý travní porost o výměře 9683 m2, - parc.č. 1657 - trvalý travní porost o výměře 2814 m2, - parc.č. 1660 - orná půda o výměře 7599 m2. Uvedené nemovitosti jsou v podílovém spoluvlastnictví předem určených zájemců - akcionářů Ing. Petra Mauleho, LL.M., Josefa Květoně a Michaela Schmida, přičemž každý z nich vlastní ideální 1/3 (slovy: jednu třetinu) těchto nemovitostí. Nemovitosti, jež jsou předmětem nepeněžitého vkladu, byly oceněny znaleckým posudkem č. 105-15/2009 Ing. Jaroslava Ježka, znalce v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, specializace oceňování podniků. Znalec byl k vypracování znaleckého posudku jmenován usnesením Krajského soudu v Plzni, č.j. 46Nc 169/2009-11 ze dne 21.8.2009. Nemovitost, jež jsou předmětem nepeněžitého vkladu, byly oceněny znaleckým posudkem č. 105-15/2009 Ing. Jaroslava Ježka, na částku celkem ve výši 18.828.000,- Kč (slovy: osmnáct milionů osm set dvacet osm tisíc korun českých). Všichni upisovatelé jsou povinni zcela splatit své nepeněžité vklady, tj.: - akcionář Ing. Petr Maule, LL.M. nepeněžitý vklad představující ideální 1/3 (slovy: jednu třetinu) pozemků parc.č. 1651 - lesní pozemek o výměře 19657 m2, parc.č. 1652 - orná půda o výměře 16127 m2, parc.č. 1653 - trvalý travní porost o výměře 9105 m2, p arc.č. 1654 - trvalý travní porost o výměře 12088 m2, parc.č. 1655 - trvalý travní porost o výměře 4887 m2, parc.č. 1656 - trvalý travní porost o výměře 9683 m2, parc.č. 1657 - trvalý travní porost o výměře 2814 m2, parc.č. 1660 - orná půda o výměře 7599 m2, zapsaných na listu vlastnictví č. 395 pro k.ú. Myslív, obec Myslív u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Horažďovice, v hodnotě 6.276.000,- Kč (slovy: šest milionů dvě stě sedmdesát šest tisíc korun českých), - akcionář Josef Květoň nepeněžitý vklad představující ideální 1/3 (slovy: jednu třetinu) pozemků parc.č. 1651 - lesní pozemek o výměře 19657 m2, parc.č. 1652 - orná půda o výměře 16127 m2, parc.č. 1653 - trvalý travní porost o výměře 9105 m2, parc.č. 165 4 - trvalý travní porost o výměře 12088 m2, parc.č. 1655 - trvalý travní porost o výměře 4887 m2, parc.č. 1656 - trvalý travní porost o výměře 9683 m2, parc.č. 1657 - trvalý travní porost o výměře 2814 m2, parc.č. 1660 - orná půda o výměře 7599 m2, zapsan ých na listu vlastnictví č. 395 pro k.ú. Myslív, obec Myslív u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Horažďovice, v hodnotě 6.276.000,- Kč (slovy: šest milionů dvě stě sedmdesát šest tisíc korun českých), - akcionář Michael Schmid nepeněžitý vklad představující ideální 1/3 (slovy: jednu třetinu) pozemků parc.č. 1651 - lesní pozemek o výměře 19657 m2, parc.č. 1652 - orná půda o výměře 16127 m2, parc.č. 1653 - trvalý travní porost o výměře 9105 m2, parc.č. 1654 - trvalý travní porost o výměře 12088 m2, parc.č. 1655 - trvalý travní porost o výměře 4887 m2, parc.č. 1656 - trvalý travní porost o výměře 9683 m2, parc.č. 1657 - trvalý travní porost o výměře 2814 m2, parc.č. 1660 - orná půda o výměře 7599 m2, za psaných na listu vlastnictví č. 395 pro k.ú. Myslív, obec Myslív u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Horažďovice, v hodnotě 6.276.000,- Kč (slovy: šest milionů dvě stě sedmdesát šest tisíc korun českých), ve lhůtě nejpozději do 31.12.2009 (třicátého prvého prosince roku dva tisíce devět). Nepeněžité vklady musí být splaceny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Každý vkladatel, tj. akcionář Ing. Petr Maule, LL.M., Josef Květoň a Michael Schmid, musí předat společnosti písemné prohlášení s úředně ověřeným podpisem podle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Předáním tohoto prohlášení spolu s předáním nemovitostí správci vkladu je vklad splacen. Správcem peněžitých i nepeněžitých vkladů se ve smyslu ust. § 60 odst. 1 obchodního zákoníku pověřuje akcionář Ing. Petr Maule, LL.M., r.č. xxxx, bytem Plzeň, Újezd, Na Františkově 624/14, PSČ 312 00.
Kapitál
od 25. 10. 2010
Základní kapitál 2 400 000 Kč, splaceno 2 400 000 Kč.
od 21. 4. 2010 do 25. 10. 2010
Základní kapitál 38 100 000 Kč, splaceno 38 100 000 Kč.
od 14. 12. 2009 do 21. 4. 2010
Základní kapitál 21 000 000 Kč, splaceno 21 000 000 Kč.
od 13. 2. 2008 do 14. 12. 2009
Základní kapitál 2 100 000 Kč, splaceno 2 100 000 Kč.
od 25. 10. 2010
Akcie na majitele err, počet akcií: 24 v listinné podobě.
od 21. 4. 2010 do 25. 10. 2010
Akcie na majitele err, počet akcií: 33 v listinné podobě.
od 21. 4. 2010 do 25. 10. 2010
Akcie na majitele err, počet akcií: 51 v listinné podobě.
od 14. 12. 2009 do 21. 4. 2010
Akcie na majitele err, počet akcií: 18 v listinné podobě.
od 14. 12. 2009 do 21. 4. 2010
Akcie na majitele err, počet akcií: 30 v listinné podobě.
od 13. 2. 2008 do 14. 12. 2009
Akcie na majitele err, počet akcií: 21 v listinné podobě.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 10. 11. 2015
PETR MAULE - předseda představenstva
Plzeň - Újezd, Na Františkově, PSČ 312 00
den vzniku členství: 9. 1. 2013
den vzniku funkce: 9. 1. 2013
od 14. 1. 2013
MICHAEL SCHMID - místopředseda představenstva
Starý Plzenec, Hálkova, PSČ 332 02
den vzniku členství: 9. 1. 2013
den vzniku funkce: 9. 1. 2013
od 14. 1. 2013
TOMÁŠ BAROCH - člen představenstva
Plzeň - Východní Předměstí, Houškova, PSČ 326 00
den vzniku členství: 9. 1. 2013
od 14. 1. 2013 do 10. 11. 2015
PETR MAULE - předseda představenstva
Plzeň - Újezd, Na Františkově, PSČ 312 00
den vzniku členství: 9. 1. 2013
den vzniku funkce: 9. 1. 2013
od 13. 2. 2008 do 12. 12. 2011
Josef Květoň - místopředseda představenstva
Ledce, 154, PSČ 330 14
den vzniku členství: 13. 2. 2008 - 9. 3. 2011
den vzniku funkce: 13. 2. 2008 - 9. 3. 2011
od 13. 2. 2008 do 14. 1. 2013
Ing. Petr Maule, LL.M. - předseda představenstva
Plzeň - Újezd, Na Františkově 624/14, PSČ 312 00
den vzniku členství: 13. 2. 2008 - 9. 1. 2013
den vzniku funkce: 13. 2. 2008 - 9. 1. 2013
od 13. 2. 2008 do 14. 1. 2013
Renata Schmidová - člen představenstva
Starý Plzenec, Hálkova 507, PSČ 332 02
den vzniku členství: 13. 2. 2008 - 9. 1. 2013
od 13. 2. 2008
Způsob jednání: Společnost zastupují a jejím jménem jednají navenek vždy společně předseda a místopředseda představenstva nebo předseda a člen představenstva.
Dozorčí rada
od 14. 1. 2013
RENATA SCHMIDOVÁ - předseda dozorčí rady
Starý Plzenec, Hálkova, PSČ 332 02
den vzniku členství: 9. 1. 2013
den vzniku funkce: 9. 1. 2013
od 14. 1. 2013
TOMÁŠ HAZDRA - místopředseda dozorčí rady
Plzeň - Skvrňany, Lábkova, PSČ 318 00
den vzniku členství: 9. 1. 2013
den vzniku funkce: 9. 1. 2013
od 14. 1. 2013 do 16. 1. 2020
PETR MAULE - člen dozorčí rady
Zruč-Senec - Senec, Na sklárnu, PSČ 330 08
den vzniku členství: 9. 1. 2013
od 25. 10. 2010 do 12. 12. 2011
Petr Květoň - předseda dozorčí rady
Jarov, , PSČ 331 51
den vzniku členství: 19. 10. 2010 - 9. 3. 2011
den vzniku funkce: 19. 10. 2010 - 9. 3. 2011
od 25. 10. 2010 do 14. 1. 2013
Michael Schmid - místopředseda dozorčí rady
Starý Plzenec, Hálkova, PSČ 332 02
den vzniku členství: 19. 10. 2010 - 9. 1. 2013
den vzniku funkce: 19. 10. 2010 - 9. 1. 2013
od 25. 10. 2010 do 14. 1. 2013
Ing. Petr Maule - člen dozorčí rady
Zruč - Senec, Na sklárnu, PSČ 330 08
den vzniku členství: 19. 10. 2010 - 9. 1. 2013
od 13. 2. 2008 do 25. 10. 2010
Petr Květoň - předseda dozorčí rady
Jarov, 65, PSČ 331 51
den vzniku členství: 13. 2. 2008 - 13. 2. 2009
den vzniku funkce: 13. 2. 2008 - 13. 2. 2009
od 13. 2. 2008 do 25. 10. 2010
Michael Schmid - místopředseda dozorčí rady
Starý Plzenec, Hálkova 507, PSČ 332 02
den vzniku členství: 13. 2. 2008 - 13. 2. 2009
den vzniku funkce: 13. 2. 2008 - 13. 2. 2009
od 13. 2. 2008 do 25. 10. 2010
Ing. Petr Maule - člen dozorčí rady
Zruč - Senec, Na sklárnu 364, PSČ 330 08
den vzniku členství: 13. 2. 2008 - 13. 2. 2009
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Stát dá lidem 70 % mzdy, když zůstanou v krizi doma

25. 9. 2020 | | Jiří Hovorka | 9 komentářů

Stát dá lidem 70 % mzdy, když zůstanou v krizi doma

Vláda se dohodla na pravidlech takzvaného stálého kurzarbeitu. Firmy budou moci při ekonomických potížích poslat zaměstnance na část týdne domů, na mzdy jim přispěje stát.

Podnikatelé můžou žádat o terminál na rok zdarma

23. 9. 2020 | | Jiří Hovorka

Podnikatelé můžou žádat o terminál na rok zdarma

Drobní obchodníci a živnostníci si mohou říci o platební terminál, který dostanou na rok zdarma. Projekt Česko platí kartou prodloužil do konce roku termín, ve kterém se podnikatelé o terminály mohou hlásit. Nově je dostanou i provozovatelé e-shopů.

Restaurace zavřou už v deset. Prymula oznámil nová opatření

23. 9. 2020 | | Jiří Hovorka | 11 komentářů

Restaurace zavřou už v deset. Prymula oznámil nová opatření

Restaurace a další stravovací zařízení budou muset zavírat v deset hodin večer. Omezí se také počet povolených osob na hromadných akcích. Nová opatření, které reagují na nárůst počet nakažených koronavirem z posledních dnů, představil ministr zdravotnictví Roman Prymula.

Nekopu do hráče, jdu po míči. Jak se staví tým pro finanční poradenství

19. 9. 2020 | | Martin Vlnas | 7 komentářů

Nekopu do hráče, jdu po míči. Jak se staví tým pro finanční poradenství

Kariéra finančního poradce se vám slibně rozjíždí, klientů přibývá a vy najednou zjistíte, že by bylo fajn nebýt na všechno sám. Jenže kde sehnat ty správné lidi, jak je namotivovat a hlavně jak je udržet, aby vám po dvou měsících nedali košem? Michal Krejčí, který vede v Partners tým 230 lidí, má v rukávu pár tipů, které by vám mohly usnadnit krušné začátky.

Technické normy budou zdarma, podnikatelé ušetří

18. 9. 2020 | | Petr Kučera | 9 komentářů

Technické normy budou zdarma, podnikatelé ušetří

Veřejnost získá bezplatný přístup k závazným technickým normám. Rozhodli o tom poslanci na návrh Pirátů. Elektrikáři, stavaři a další živnostníci tak mohou ušetřit tisíce korun ročně na poplatcích.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 720,00 Kč
Czech Exchange 2 720,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 730,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 784,70 Kč
ČSOB 2 784,70 Kč
Expobank CZ 2 792,30 Kč
Komerční banka 2 796,68 Kč
Česká spořitelna 2 804,00 Kč
Raiffeisenbank 2 834,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 840,30 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 850 242 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Roman Vaněk

Roman Vaněk

- kuchař

+116
+
-
2.Tomáš  Břínek

Tomáš Břínek

- výtvarník, TMBK

+18
+
-
3.Vladimír Šmicer

Vladimír Šmicer

- fotbalista

+9
+
-
4.Jaroslav  Tvrdík

Jaroslav Tvrdík

- místopředseda představenstav CEFC, bývalý ministr obrany

-31
+
-
5.Ivo Rittig

Ivo Rittig

- podnikatel a lobbista

-404
+
-

Články na Heroine.cz

Ve snech vycházíme své duši vstříc. Zkusme jim rozumět, říká terapeut Lukáš Karas

Ve snech vycházíme své duši vstříc. Zkusme jim rozumět, říká terapeut Lukáš Karas

Práce se sny připomíná komunikaci s cizincem, jemuž nerozumíme. Pokud chceme, můžeme se...více

Covidová revoluce: Home office bude standard, pracoviště se přizpůsobí

Covidová revoluce: Home office bude standard, pracoviště se přizpůsobí

Práce z domova kombinovaná s efektivními pracovními setkáními. Tak bude podle Magdalény...více

Skauting, škola pro život. Výchova pro pravdu a lásku i krizový management

Skauting, škola pro život. Výchova pro pravdu a lásku i krizový management

Letošní rok nás vystavil výzvám, při kterých jsme si museli chtě nechtě vzpomenout na...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Bazos.cz - klamavá koupě zboží
Poradna > Spotřebitelská poradna > Bazos.cz - klamavá koupě zboží

Otázka: Dobrý den, chtěl bych se zeptat. Na portále Bazos.cz jsem koupil PC komponent. Jednalo se o RAM paměti. Zboží jsem zakoupil od fyzické osoby. Po předání jsem zboží zkoušel doma. Dotyčná osoba tvrdila,...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services