Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Nemocnice Třebotov a.s.
IČO: 28061543

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu8. 2. 2007
Obchodní firma
od 27. 6. 2007

Nemocnice Třebotov a.s.

od 8. 2. 2007 do 27. 6. 2007

LDN Třebotov a.s.

Sídlo
od 8. 2. 2007 do 27. 6. 2007
České Budějovice, Rudolfovská tř. 202/88, PSČ 370 01
IČO
od 8. 2. 2007

28061543

Identifikátor datové schránky:srdfc9e
Právní forma
od 8. 2. 2007
Akciová společnost
Spisová značka12197 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 9. 11. 2007
- Praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
od 9. 11. 2007
- Ubytovací služby
od 9. 11. 2007
- zprostředkování obchodu a služeb
od 9. 11. 2007
- realitní činnost
od 9. 11. 2007
- správa a údržba nemovitostí
od 9. 11. 2007
- reklamní činnost a marketing
od 9. 11. 2007
- mimoškolní výchova a vzdělávání
od 9. 11. 2007
- nákup, skladování a prodej zdravotnických prostředků a) třídy IIb a III, s výjimkou kondomů, b) třídy I a IIa, které mohou být prodávány prodejci zdravotnických prostředků
od 9. 11. 2007 do 24. 5. 2018
- Provozování nestátního zdravotnického zařízení v Rozsahu Rozhodnutí o registraci nestátního zdravotnického zařízení č.j. 98949/2007/KUSK
od 8. 2. 2007
- velkoobchod
od 8. 2. 2007
- specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
Ostatní skutečnosti
od 24. 10. 2018
- Dne 30.5.2018 byla uzavřena mezi společností Nemocnice Třebotov a.s., se sídlem Třebotov, V Lesoparku 81, PSČ 252 26, IČO: 280 61 543, jako propachtovatelem, a společností MediCentrum Praha a.s., se sídlem Kloknerova 1245/1, Chodov, 148 00 Praha 4, IČO: 6 49 49 486, jako pachtýřem, smlouva o pachtu závodu Nemocnice Třebotov a.s., na základě které přenechala Nemocnice Třebotov a.s. společnosti MediCentrum Praha a.s. k užívání a požívání zdravotnické zařízení, tj. část Nemocnice Třebotov a.s., ke dni 6.6.201 8.
od 17. 8. 2009 do 2. 2. 2012
- usnesení mimořádné valné hromady konané dne 8. ledna 2009: Mimořádná valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti Nemocnice Třebotov a.s., se sídlem Třebotov, V Lesoparku 81, PSČ 252 26, IČ 280 61 543 zapsané u obchodního rejstříku ve deného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 12197 (dále jen ?Společnost?) takto: Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je posílit ekonomickou stabilitu společnosti a možnost realizovat závazky společnosti vyplývající ze smlouvy o prodeji části podniku uzavřené s Oblastní nemocnicí Příbram, a.s. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno v souladu s ust. § 203 a násl. obchodního zákoníku upsáním nových akcií peněžitými vklady. Ke zvýšení základního kapitálu dojde upsáním nových akcií, a to zvýšením základního kapitálu z částky 3.000.000,- Kč (slovy: tři miliony korun českých) o částku 9.000.000,- Kč (slovy: devět miliónů korun českých) na částku 12.000.000,- Kč (slovy: dvanáct milionů korun českých) s tím, že se nepřipouští upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Ke zvýšení základního kapitálu Společnosti bude vydáno 90 (slovy: devadesát) kusů kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jednosto tisíc korun českých). Práva spojená s vlastnictvím a držením akcií, je ž přísluší podle zákona a stanov Společnosti akcionáři zůstanou zachována. Společnost může vydat hromadné listiny, jež nahrazují tyto listinné akcie na jméno v případě potřeby. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií určených ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu Společnosti. Úpis akcií bude proveden ve dvou kolech, a to tak, že v 1. kole mohou upisovat ve smyslu ust. § 204a odst. 1 obchodního zákoníku pouze dosavadní akcionáři, pokud tito nepřevedli přednostní právo podle ust. § 156a odst. 3 obchodního zákoníku, jako realizac i svého přednostního (prioritního) práva upsat část nových akcií určených ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílů na základním kapitálu Společnosti. Tento podíl se stanoví tak, že na jednu dosavadní akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 100 .000,- Kč lze upsat tři nové kmenové akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, znějící na jméno v listinné podobě. Lhůta k upisování nových akcií v 1. kole s využitím přednostního práva potrvá dva (2) týdny a počne běžet dnem zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Tato informace bude uveřejněna způsobem určeným stanovami p ro svolání valné hromady, tj. zasláním písemného oznámení na adresu sídla či bydliště osoby akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů, kdy nabude právní moci rozhodnutí příslušného soudu o zá pisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Informace o přednostním (prioritním) právu akcionářů bude v souladu se zákonem bez zbytečného odkladu po zápisu usnesení o záměru zvýšit základní kapitál do obchodního rejs tříku zveřejněna v Obchodním věstníku. Místem pro vykonání přednostního práva je sídlo Společnosti na adrese Třebotov, V Lesoparku 81, PSČ 252 26, sekretariát ředitele a to v pracovních dnech od 9.00 hod. do 16.00 hod. Emisní kurz akcií upisovaných v 1. kole s využitím přednostního práva, jakož i akcií upisovaných ve 2. kole je shodný a činí 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých).) za jednu akcii, tj. rovná se jmenovité hodnotě nových akcií. Emisní kurz nových akcií upsaných v 1. kole s využitím přednostního práva jsou upisovatelé povinni splatit v plné výši na účet č. 240xxxx zřízený za tím účelem emitentem u Oberbank AG pobočka Česká republika tak, aby úhrada plné výše emisního kurzu byla na tento účet připsána nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů od posledního dne, kdy bylo možné upsat akcie v rámci 1. kola, jinak bude upsání nových akcií, jejichž emisní kurz (jmenovitá hodnota) nebude v této lhůtě splacen, neúčinné a tyto n ové akcie budou nabídnuty k upsání v rámci 2. kola. Splacením emisního kurzu se rozumí připsání částky ve výši odpovídající souhrnnému emisnímu kurzu upsaných akcií na shora uvedený účet. Nově vydávané akcie, které nebudou účinně upsány s využitím přednostního práva v 1. kole budou všechny nabídnuty určitým zájemcům z řad akcionářů a sice paní Ing. Haně Smržové, bytem Praha 2, Římská 32, r.č. 646109/ 1329 a Ing. Augustinovi Sobolovi, byte m Praha 5, Nad Palatou 2675/13, r.č. xxxx. Tito určití zájemci upisují akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírají se Společností. Podpisy účastníků na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alesp oň náležitosti uvedené v ustanovení § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. K upsání akcií bude těmto určitým zájemcům poskytnuta lhůta čtrnácti (14) kalendářních dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií doručí představenstvo Společnosti určitým zájemcům společno sti bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti (14) kalendářních dnů od uplynutí lhůty určené pro úhradu emisního kurzu akcií upsaných v 1. kole. Určití zájemci jsou povinni splatit 100% emisního kurzu upsaných akcií na účet Společnosti č. 240xxxx zřízený za tím účelem emitentem u Oberbank AG pobočka Česká republika a to ve lhůtě čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne upsání akcií, tj. uzavř ení smlouvy o upsání akcií. Splacením emisního kurzu se rozumí připsání částky ve výši odpovídající souhrnnému emisnímu kurzu upsaných akcií na shora uvedený účet.
Kapitál
od 2. 2. 2012
Základní kapitál 12 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 8. 2. 2007 do 2. 2. 2012
Základní kapitál 3 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 2. 2. 2012
Akcie na jméno err, počet akcií: 90.
od 2. 2. 2012
Akcie jsou převoditelné pouze se souhlasem představenstva společnosti mimo převodu mezi manželi a na děti akcionářů.
od 12. 10. 2011
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 30.
od 12. 10. 2011
Akcie jsou převoditelné pouze se souhlasem představenstva společnosti mimo převodu mezi manželi a na děti akcionářů.
od 27. 6. 2007 do 12. 10. 2011
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 30.
od 27. 6. 2007 do 12. 10. 2011
Akcie jsou převoditelné pouze se souhlasem představenstva společnosti mimo převodu mezi manželi a na děti akcionářů.
od 8. 2. 2007 do 27. 6. 2007
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 30.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 8. 3. 2018
Ing. HANA SMRŽOVÁ - předseda představenstva
Praha - Vinohrady, Římská, PSČ 120 00
den vzniku členství: 26. 2. 2018
den vzniku funkce: 27. 2. 2018
od 8. 3. 2018
Ing. AUGUSTIN SOBOL - člen představenstva
Praha - Dejvice, Vostrovská, PSČ 160 00
den vzniku členství: 26. 2. 2018
od 25. 6. 2014
Ing. MICHAL SMRŽ - člen představenstva
Praha - Vršovice, Novorossijská, PSČ 100 00
den vzniku členství: 14. 3. 2014
od 21. 2. 2012 do 8. 3. 2018
Ing. Hana Smržová - předseda představenstva
Praha 2 - Vinohrady, Římská, PSČ 120 00
den vzniku členství: 8. 2. 2012 - 8. 2. 2017
den vzniku funkce: 8. 2. 2012 - 8. 2. 2017
od 21. 2. 2012 do 8. 3. 2018
Ing. Augustin Sobol - člen představenstva
Praha 6 - Dejvice, Vostrovská, PSČ 160 00
den vzniku členství: 8. 2. 2012 - 8. 2. 2017
od 7. 9. 2009 do 25. 6. 2014
Ing. Michal Smrž - člen představenstva
Praha 10, Novorossijská 890/10, PSČ 100 00
den vzniku členství: 8. 1. 2009 - 8. 1. 2014
od 3. 3. 2009 do 21. 2. 2012
Ing. Augustin Sobol - člen představenstva
Praha 6 - Dejvice, Vostrovská 1463/32, PSČ 160 00
den vzniku členství: 8. 2. 2007 - 7. 2. 2012
den vzniku funkce: 8. 2. 2007 - 7. 2. 2012
od 29. 12. 2008 do 3. 3. 2009
Ing. Milouš Kvaček - člen představenstva
Praha 2 - Vinohrady, Francouzská 554/15, PSČ 120 00
den vzniku členství: 8. 2. 2007 - 8. 1. 2009
od 29. 12. 2008 do 21. 2. 2012
Ing. Hana Smržová - předseda představenstva
Praha 2, Římská 32, PSČ 120 00
den vzniku členství: 8. 2. 2007 - 7. 2. 2012
den vzniku funkce: 22. 12. 2008 - 7. 2. 2012
od 8. 2. 2007 do 29. 12. 2008
Ing. Milouš Kvaček - předseda představenstva
Praha 2 - Vinohrady, Francouzská 554/15
den vzniku členství: 8. 2. 2007
den vzniku funkce: 8. 2. 2007 - 11. 12. 2008
od 8. 2. 2007 do 29. 12. 2008
Ing. Hana Smržová - člen představenstva
Praha 2, Římská 32, PSČ 120 00
den vzniku členství: 8. 2. 2007
den vzniku funkce: 8. 2. 2007
od 8. 2. 2007 do 3. 3. 2009
Ing. Augustin Sobol - člen představenstva
Praha 5, Nad Palatou 2675/13, PSČ 150 00
den vzniku členství: 8. 2. 2007
den vzniku funkce: 8. 2. 2007
od 20. 3. 2015
1)Za společnost jedná vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány ve všech záležitostech týkajících se společnosti představenstvo. Společnost zastupují vždy dva členové představenstva společně. 2)Neuvedení obchodní firmy u podpisu jednající osoby nezpůsobuje neplatnost právního úkonu.
od 25. 8. 2009 do 20. 3. 2015
Za společnost jednají vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu vždy dva členové představenstva společně. Za společnost podepisují vždy dva členové představenstva společně. Činí to tak, že k vytištěné, razítkem vyznačené nebo jin ak napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.
od 8. 2. 2007 do 25. 8. 2009
Za společnost jedná vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu samostatně kterýkoliv člen představenstva. Za společnost podepisuje samostatně kterýkoliv člen představenstva. Činí to tak, že k vytištěné, razítkem vyznačené nebo jin ak napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.
Dozorčí rada
od 8. 3. 2018
Ing. LUKÁŠ ŠEBESTA - předseda dozorčí rady
Praha - Lochkov, V oudolku, PSČ 154 00
den vzniku členství: 26. 2. 2018
den vzniku funkce: 26. 2. 2018
od 8. 3. 2018
SABINA PETRTÝLOVÁ - člen dozorčí rady
Praha - Radotín, Jarkovská, PSČ 153 00
den vzniku členství: 26. 2. 2018
od 8. 3. 2018
ROMAN ŠABATA - člen dozorčí rady
Čtyřkoly, , PSČ 257 22
den vzniku členství: 26. 2. 2018
od 20. 3. 2015 do 8. 3. 2018
VIKTOR LABSKÝ - člen dozorčí rady
Praha - Radotín, Zítkova, PSČ 153 00
den vzniku členství: 14. 3. 2014 - 26. 2. 2018
od 18. 2. 2015 do 20. 3. 2015
VIKTOR LABSKÝ - člen dozorčí rady
Praha - Radotín, Zítkova, PSČ 153 00
den vzniku členství: 14. 3. 2014
od 25. 6. 2014 do 18. 2. 2015
VIKTOR LABSKÝ - člen dozorčí rady
Praha 5 - Smíchov, Holečkova, PSČ 150 00
den vzniku členství: 14. 3. 2014
od 25. 6. 2014 do 8. 3. 2018
Mgr. FILIP SOBOL - Předseda dozorčí rady
Praha - Dejvice, Vostrovská, PSČ 160 00
den vzniku členství: 14. 3. 2014 - 26. 2. 2018
den vzniku funkce: 3. 4. 2014 - 26. 2. 2018
od 28. 6. 2012 do 8. 3. 2018
Sabina Petrtýlová - člen dozorčí rady
Praha 5 - Radotín, Jarkovská, PSČ 153 00
den vzniku členství: 29. 5. 2012 - 29. 5. 2017
od 21. 9. 2009 do 28. 6. 2012
MUDr. Martina Nováková - člen dozorčí rady
Nučice, Pražská 14, PSČ 252 16
den vzniku členství: 20. 8. 2009 - 31. 3. 2012
od 21. 9. 2009 do 25. 6. 2014
Mgr. Filip Sobol - předseda dozorčí rady
Praha 6 - Dejvice, Vostrovská 1463/32, PSČ 160 00
den vzniku členství: 8. 1. 2009 - 8. 1. 2014
den vzniku funkce: 3. 3. 2009 - 8. 1. 2014
od 17. 8. 2009 do 21. 9. 2009
Mgr. Filip Sobol - člen dozorčí rady
Praha 6, Ostrovská 1463, PSČ 160 00
den vzniku členství: 8. 1. 2009
od 17. 8. 2009 do 25. 6. 2014
Viktor Labský - člen dozorčí rady
Praha 5 - Smíchov, Holečkova 332/5, PSČ 150 00
den vzniku členství: 8. 1. 2009 - 8. 1. 2014
od 20. 9. 2008 do 21. 9. 2009
MUDr. Kateřina Toběrná - člen dozorčí rady
Praha 4 - Podolí, Lopatecká 23/360, PSČ 147 00
den vzniku členství: 24. 6. 2008
od 8. 2. 2007 do 20. 9. 2008
Soňa Janulíková - člen dozorčí rady
Říčany, Babice 148, PSČ 251 01
den vzniku členství: 8. 2. 2007 - 24. 6. 2008
den vzniku funkce: 8. 2. 2007 - 24. 6. 2008
od 8. 2. 2007 do 10. 3. 2009
MUDr. Lucie Jordáková - předseda dozorčí rady
Praha 6, Pod Mohylou 10, PSČ 160 00
den vzniku členství: 8. 2. 2007 - 8. 1. 2009
den vzniku funkce: 8. 2. 2007 - 8. 1. 2009
od 8. 2. 2007 do 17. 8. 2009
MUDr. Jiří Hladík - člen dozorčí rady
Mnichovice, Jiráskova 748, PSČ 251 64
den vzniku členství: 8. 2. 2007 - 8. 1. 2009
den vzniku funkce: 8. 2. 2007 - 8. 1. 2009
Hodnocení firmy
-4
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Nekopu do hráče, jdu po míči. Jak se staví tým pro finanční poradenství

19. 9. 2020 | | Martin Vlnas | 7 komentářů

Nekopu do hráče, jdu po míči. Jak se staví tým pro finanční poradenství

Kariéra finančního poradce se vám slibně rozjíždí, klientů přibývá a vy najednou zjistíte, že by bylo fajn nebýt na všechno sám. Jenže kde sehnat ty správné lidi, jak je namotivovat a hlavně jak je udržet, aby vám po dvou měsících nedali košem? Michal Krejčí, který vede v Partners tým 230 lidí, má v rukávu pár tipů, které by vám mohly usnadnit krušné začátky.

Technické normy budou zdarma, podnikatelé ušetří

18. 9. 2020 | | Petr Kučera | 8 komentářů

Technické normy budou zdarma, podnikatelé ušetří

Veřejnost získá bezplatný přístup k závazným technickým normám. Rozhodli o tom poslanci na návrh Pirátů. Elektrikáři, stavaři a další živnostníci tak mohou ušetřit tisíce korun ročně na poplatcích.

Banky zpřísnily úvěry pro firmy. Někomu nepůjčí vůbec

18. 9. 2020 | | Jiří Hovorka

Banky zpřísnily úvěry pro firmy. Někomu nepůjčí vůbec

Banky jsou při poskytování podnikatelských úvěrů výrazněji opatrnější. Ukazují to zkušenosti finanční skupiny SFG Holding, která pomáhá firmám zajistit bankovní financování investic do nemovitostí, developmentu, podnikání a startupů.

Končí prodloužený termín pro přehledy OSVČ

17. 9. 2020 | | Jiří Hovorka

Končí prodloužený termín pro přehledy OSVČ

V pátek končí prodloužený termín, do kterého musí osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) odevzdat přehledy sociálního a zdravotního pojištění za rok 2019.

Omezení Airbnb: Jak má vypadat, až se vrátí turisté?

17. 9. 2020 | | Veronika Hejná | 6 komentářů

Omezení Airbnb: Jak má vypadat, až se vrátí turisté?

Hlasy kritiků „platforem pro sdílené ubytování“ sílí. Ve hře je hned několik návrhů na regulaci.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 710,00 Kč
Czech Exchange 2 710,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 720,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 765,90 Kč
ČSOB 2 765,90 Kč
Komerční banka 2 777,80 Kč
Expobank CZ 2 778,90 Kč
Česká spořitelna 2 792,00 Kč
Raiffeisenbank 2 817,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 833,50 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 814 339 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Šárka Grossová

Šárka Grossová

- manželka bývalého premiéra Stanislava Grosse a podnikatelka

+71
+
-
2.Simona Krainová

Simona Krainová

- modelka

+32
+
-
3.Jiří Šlégr

Jiří Šlégr

- hokejista, olympijský vítěz

+10
+
-
4.Tomáš Sedláček

Tomáš Sedláček

- ekonom

-49
+
-
5.Martin Michal

Martin Michal

- podnikatel a manžel zpěvačky Heleny Vondráčkové

-344
+
-

Články na Heroine.cz

Už zase pandemie. Ještě se vám chce v karanténě uklízet a cvičit jógu?

Už zase pandemie. Ještě se vám chce v karanténě uklízet a cvičit jógu?

Šábes ekonomiky. Čas odpočinku. S vyhlídkou na druhou vlnu epidemie si vzpomenu na výrok...více

Špatné dcery, trapné matky. Mluvit o stárnutí rodičů je pořád do jisté míry tabu

Špatné dcery, trapné matky. Mluvit o stárnutí rodičů je pořád do jisté míry tabu

Dospíváme v závislosti na tom, jakých dosahujeme životních met. Někdo dospěje manželstvím...více

Nejdřív máma, pak astronautka? Away je rozkročené mezi sci-fi a vztahovým dramatem

Nejdřív máma, pak astronautka? Away je rozkročené mezi sci-fi a vztahovým dramatem

Seriál Away (Daleko) z produkce Netflixu je v krátkém čase už druhým audiovizuálním dílem,...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Kde platit sociální a zdravotnípojištění
Poradna > Daně > Pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění > Kde platit sociální a zdravotnípojištění

Otázka: Dobrý den, ráda bych se zeptala na platbu sociálního a zdravotního pojištění v případě, kdy jsem nastoupila od 1.9. k pojišťovně na smlouvu o obchodním zastoupení a pomoci při správě. Bylo mi řečeno,...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services