Partners Financial Services
Ikona žárovky

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

INFRAINVEST a.s., České Budějovice, IČO: 28074122 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti INFRAINVEST a.s.. Údaje byly staženy 29. 10. 2023 z datové služby justice.cz
dle IČO 28074122. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 28074122 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního rejstříku

Aktuální rejstřík
Úplný rejstřík
RES DPH
Datum vzniku a zápisu
4. 12. 2007
Obchodní firma
INFRAINVEST a.s.
zapsáno 4. 12. 2007
Prověřit exekuce Reputace firmy
Firmy na stejné adrese
Vrbenská 6, 370 31 České Budějovice
zapsáno 4. 12. 2007 vymazáno 15. 9. 2016
Sídlo Kraj: Jihočeský kraj
Okres: České Budějovice
Obec: České Budějovice
Část obce: České Budějovice 5
Ulice: Vrbenská
Adresní místo: Vrbenská 2044/6
IČO
28074122
zapsáno 4. 12. 2007
DIČ
Identifikátor datové schránky
r48eiwf
Právní forma
Akciová společnost
zapsáno 4. 12. 2007
Spisová značka
B 1656/KSCB Krajský soud v Českých Budějovicích
zapsáno 4. 12. 2007
Rizikovost společnosti

Poslední změny a události

27. 10. 2023
Zapsán skutečný majitel Matěj Kratochvíl, jako nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb.
27. 10. 2023
Zapsán skutečný majitel JUDr. Olga Straková, jako nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb.
27. 10. 2023
Vymazán skutečný majitel Ing. Jiří Heřman
27. 10. 2023
Vymazán skutečný majitel Ing. Daniel Vaclík
27. 10. 2023
Změna funkce: Ing. Miloš Kratochvíl z přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 sb. na nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 sb.

Všechny změny a události ve společnosti

Vizualizace obchodních vztahů a vazeb Více o vizualizacích

INFRAINVEST a.s., IČO: 28074122: vizualizace vztahů osob a společností

INFRAINVEST a.s., IČO: 28074122

Zobrazit vztahy a firmy
Předmět podnikání
Realitní činnost
zapsáno 4. 12. 2007 vymazáno 21. 1. 2009
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování i jiné než základní služby zajišťující řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor
zapsáno 4. 12. 2007 vymazáno 9. 7. 2014
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zapsáno 21. 1. 2009
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
zapsáno 9. 7. 2014
Základní kapitál
2 000 000 Kč
Splaceno: 30,00 %
zapsáno 4. 12. 2007 vymazáno 4. 8. 2008
2 000 000 Kč
Splaceno: 40,00 %
zapsáno 4. 8. 2008 vymazáno 9. 12. 2008
2 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 9. 12. 2008 vymazáno 29. 1. 2019
12 800 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 29. 1. 2019
Akcie
100 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 20 000 Kč
zapsáno 4. 12. 2007 vymazáno 25. 6. 2010
100 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 20 000 Kč
zapsáno 25. 6. 2010 vymazáno 29. 1. 2019
640 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 20 000 Kč Akcie jsou omezitelně převoditelné. Převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady.
zapsáno 29. 1. 2019
Ostatní skutečnosti
Počet členů statutárního orgánu: 1
zapsáno 9. 7. 2014 vymazáno 18. 7. 2017
Valná hromada společnosti INFRAINVEST a.s. rozhodla dne 11.12.2018 o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 10.800.000,- Kč (slovy desetmilionůosmsettisíc korun českých), a to z dosavadní výše základního kapitálu, která činí 2.000.000,- Kč (slovy dvamiliony korun českých), na novou výši základního kapitálu ve výši 12.800.000,- Kč (slovy dvanáctmilionůosmsettisíc korun českých). Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, které budou splaceny výhradně peněžitými vklady. Připouští se upisování akcií pod částku 10.800.000,- Kč (slovy desetmilionůosmsettisíc korun českých), avšak minimální částka zvýšení základního kapitálu musí činit 8.000.000,- Kč (slovy osmmilionů korun českých). Tedy, nebude-li ve lhůtách pro vykonání přednostního práva v prvním a druhém kole stanovených pro upsání akcií tímto usnesením upsáno všech 540 (slovy pětsetčtyřicet) akcií a bude-li upsáno alespoň 400 (čtyřista) akcií, bude základní kapitál Společnosti zvýšen právě jen v rozsahu upsaných akcií. Upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu ve výši 10.800.000,- Kč (slovy desetmilionů osmsettisíc korun českých) se nepřipouští. Jmenovitá hodnota každé z nově upisovaných akcií je 20.000,- Kč (slovy dvacettisíc korun českých). Počet nově upisovaných akcií je nejméně 400 (slovy čtyřista) akcií a nejvýše 540 (slovy pětsetčtyřicet) akcií. Konečný počet nových akcií je dán počtem skutečně upsaných akcií při splnění podmínky upsání minimální částky zvýšení základního kapitálu stanovené v tomto usnesení. Upisované akcie jsou kmenové, v listinné podobě, znějící na jméno. Převoditelnost akcií bude omezena souhlasem valné hromady podle čl. V. odst. 5.4 stanov společnosti, tedy takto: Akcie jsou omezitelně převoditelné. Převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. K udělení souhlasu je potřeba dvoutřetinové většiny hlasů všech akcionářů. Všechny nové akcie mohou být upsány výhradně s využitím přednostního práva akcionáři společnosti. Pokud bude dosaženo ve lhůtách pro vykonání přednostního práva v prvním a druhém kole stanovených tímto usnesením upsání akcií alespoň ve výši minimální částky zvýšení základního kapitálu stanovené tímto usnesením, upisování uplynutím lhůty stanovené tímto usnesením pro vykonání přednostního práva v druhém kole končí a základní kapitál se zvýší v rozsahu takto upsaných akcií. Pokud nebude dosaženo ve lhůtách pro vykonání přednostního práva v prvním a druhém kole stanovených tímto usnesením upsání akcií alespoň ve výši minimální částky zvýšení základního kapitálu stanovené tímto usnesením, toto usnesení se zrušuje a vkladová povinnost zaniká. Akcionáři společnosti mohou v prvním kole uplatnit přednostní právo na upsání nových akcií (v tomto usnesení též jen lhůta pro vykonání přednostního práva v prvním kole stanovená tímto usnesením) v sídle společnosti na adrese Vrbenská 2044/6, 370 01 České Budějovice, 2. patro vlevo, ve lhůtě od 17. 12. 2018 (včetně) do 15. 1.2019 (včetně), v pracovních dnech v době od 9:00 hod. do 12:00 hod. Každý akcionář má přednostní právo na upsání i těch akcií, které neupsal v prvním upisovacím kole jiný akcionář, a to ve lhůtě pro vykonání přednostního práva stanovené pro druhé kolo tímto usnesením (v tomto usnesení též jen lhůta pro vykonání přednostního práva v druhém kole stanovená tímto usnesením) v sídle společnosti na adrese Vrbenská 2044/6, 370 01 České Budějovice, 2. patro vlevo, ve lhůtě od 21. 1. 2019 (včetně) do 5. 2. 2019 (včetně), v pracovních dnech v době od 9:00 hod. do 12:00 hod. Na každou jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (slovy dvacettisíc korun českých) je možno upsat v prvním kole 5,4 nových akcií o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (slovy dvacettisíc korun českých). Akcie lze upisovat pouze celé. Jmenovitá hodnota každé akcie upisované s využitím přednostního práva činí 20.000,- Kč (slovy dvacettisíc korun českých). Celkem může být přednostně upsáno až 540 (slovy pětsetčtyřicet) akcií. Akcie jsou kmenové, v listinné podobě, znějící na jméno. Převoditelnost akcií bude omezena souhlasem valné hromady podle čl. V. odst. 5.4 stanov Společnosti, tedy takto: Akcie jsou omezitelně převoditelné. Převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. K udělení souhlasu je potřeba dvoutřetinové většiny hlasů všech akcionářů. Emisní kurs jedné nově upisované akcie je 20.000,- Kč (slovy dvacettisíc korun českých). Emisní kurs akcií upsaných s využitím přednostního práva musí být splacen v plné výši nejpozději do 5ti (slovy pěti) pracovních dnů od provedení úpisu akcionářem, a to na bankovní účet společnosti č. ú. 218077836/0300, vedený u Československé obchodní banky, a.s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, pobočka České Budějovice. Akcie nebudou upsány dohodou akcionářů ani nebudou nabídnuty určenému zájemci. Akcie nebudou upisovány na základě veřejné nabídky. Nové akcie budou k úpisu nabídnuty pouze stávajícím akcionářům společnosti. Nové akcie budou upisovány stávajícími akcionáři pouze v rámci výkonu práva na přednostní úpis nových akcií. Představenstvo společnosti zašle akcionářům postupem dle 485 odst. 1 zákona o obchodních korporacích a současně zveřejní informace zde citované pro výkon přednostního práva do 17.12.2018. Akcie budou upsány zápisem do listiny upisovatelů. Zápis bude obsahovat druh, počet, jmenovitou hodnotu upsaných akcií a jejich formu, dále emisní kurz, jméno, bydliště upisovatele a podpis. K okamžiku zápisu do listiny upisovatelů požaduje společnost splatit část emisního kursu ve výši 0,- Kč. Nepřipouští se započtení pohledávky akcionáře vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu.
zapsáno 15. 12. 2018 vymazáno 29. 1. 2019
Počet členů dozorčí rady: 3
zapsáno 9. 7. 2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
zapsáno 9. 7. 2014

Statutární orgán - představenstvo

Člen představenstva
Ing. Zdeněk Kašparů
Na Vyhlídce, 370 08 Staré Hodějovice
Den vzniku funkce: 4. 12. 2007
Den zániku funkce: 7. 6. 2010
Den vzniku členstvi: 4. 12. 2007
Den zániku členstvi: 4. 12. 2007
zapsáno 4. 12. 2007 vymazáno 25. 6. 2010
Předseda představenstva
Ing. Zdeněk Kašparů
Na Vyhlídce, 370 08 Staré Hodějovice
Den vzniku funkce: 7. 6. 2010
Den zániku funkce: 16. 6. 2014
Den vzniku členstvi: 4. 12. 2007
Den zániku členstvi: 16. 6. 2014
zapsáno 25. 6. 2010 vymazáno 10. 10. 2013
Člen představenstva
Ing. Miloš Kratochvíl
Kijevská, 370 05 České Budějovice
Den vzniku členstvi: 7. 6. 2010
Den zániku členstvi: 16. 6. 2014
zapsáno 25. 6. 2010 vymazáno 25. 5. 2014
Člen představenstva
Jiří Koller
87, 373 71 Jivno
Den vzniku členstvi: 7. 6. 2010
Den zániku členstvi: 16. 6. 2014
zapsáno 25. 6. 2010 vymazáno 9. 7. 2014
Předseda představenstva
Ing. Zdeněk Kašparů
Na Vyhlídce, 370 08 Staré Hodějovice - Staré Hodějovice
Den vzniku funkce: 7. 6. 2010
Den zániku funkce: 16. 6. 2014
Den vzniku členstvi: 4. 12. 2007
Den zániku členstvi: 16. 6. 2014
zapsáno 10. 10. 2013 vymazáno 9. 7. 2014
Člen představenstva
Ing. Miloš Kratochvíl
Kijevská, 370 05 České Budějovice - České Budějovice 2
Den vzniku členstvi: 7. 6. 2010
Den zániku členstvi: 16. 6. 2014
zapsáno 25. 5. 2014 vymazáno 9. 7. 2014
Předseda představenstva
Ing. Zdeněk Kašparů
Na Vyhlídce, 370 08 Staré Hodějovice - Staré Hodějovice
Den vzniku funkce: 16. 6. 2014
Den vzniku členstvi: 16. 6. 2014
zapsáno 9. 7. 2014 vymazáno 15. 9. 2016
Předseda představenstva
Ing. Zdeněk Kašparů
Na Vyhlídce, 370 08 Staré Hodějovice - Staré Hodějovice
Den vzniku funkce: 16. 6. 2014
Den zániku funkce: 2. 2. 2018
Den vzniku členstvi: 16. 6. 2014
Den zániku členstvi: 2. 2. 2018
zapsáno 15. 9. 2016 vymazáno 15. 2. 2018
Člen představenstva
Ing. Jiří Heřman
E. Pittera, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 7
Den vzniku členstvi: 7. 6. 2017
Den zániku členstvi: 23. 6. 2017
zapsáno 28. 6. 2017 vymazáno 18. 7. 2017
Člen představenstva
Ing. Gerhard Herbert Zechmann
Frauenberg 87, Ardning, Rakouská republika
Den vzniku členstvi: 23. 6. 2017
Den zániku členstvi: 28. 7. 2017
zapsáno 18. 7. 2017 vymazáno 1. 9. 2017
Člen představenstva
Ing. Jiří Heřman
E. Pittera, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 7
Den vzniku členstvi: 28. 7. 2017
Den zániku členstvi: 15. 2. 2018
zapsáno 1. 9. 2017 vymazáno 19. 2. 2018
Člen představenstva
Mgr. Karolína Kratochvílová
Mládeže, 169 00 Praha - Břevnov
Den vzniku členstvi: 2. 2. 2018
Den zániku členstvi: 9. 2. 2018
zapsáno 15. 2. 2018 vymazáno 19. 2. 2018
Předseda představenstva
Zdeněk Čáp
Lesní, 370 06 České Budějovice - České Budějovice 5
Den vzniku funkce: 9. 2. 2018
Den vzniku členstvi: 9. 2. 2018
zapsáno 19. 2. 2018
Počet členů
2
zapsáno 28. 6. 2017 vymazáno 19. 2. 2018
1
zapsáno 19. 2. 2018
Způsob jednání
Jménem společnosti jedná člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané, vytištěné nebo jinak zobrazené obchodní firmě společnosti připojí člen představenstva svůj podpis.
zapsáno 4. 12. 2007 vymazáno 25. 6. 2010
Jménem společnosti jedná každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané, vytištěné nebo jinak zobrazené obchodní firmě společnosti připojí člen představenstva svůj podpis.
zapsáno 25. 6. 2010 vymazáno 9. 7. 2014
Společnost zastupuje samostatně předseda představenstva.
zapsáno 9. 7. 2014 vymazáno 28. 6. 2017
Společnost zastupují a za ni podepisují oba členové představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané nebo vytištěné firmě společnosti připojí oba členové představenstva zastupující společně společnost svůj podpis.
zapsáno 28. 6. 2017 vymazáno 19. 2. 2018
Společnost zastupuje samostatně předseda představenstva.
zapsáno 19. 2. 2018

Dozorčí rada

Předseda dozorčí rady
Ing. Miloš Kratochvíl
Kijevská, 370 05 České Budějovice
Den vzniku funkce: 4. 12. 2007
Den zániku funkce: 7. 6. 2010
Den vzniku členstvi: 4. 12. 2007
Den zániku členstvi: 7. 6. 2010
zapsáno 4. 12. 2007 vymazáno 25. 6. 2010
Člen dozorčí rady
RNDr. Karel Karas, CSc.
Na Břehu, 387 11 Katovice
Den vzniku funkce: 4. 12. 2007
Den vzniku členstvi: 4. 12. 2007
zapsáno 4. 12. 2007 vymazáno 25. 6. 2010
Člen dozorčí rady
Jiří Koller
Prokopa Holého, 370 01 České Budějovice
Den vzniku funkce: 4. 12. 2007
Den vzniku členstvi: 4. 12. 2007
Den zániku členstvi: 7. 6. 2010
zapsáno 4. 12. 2007 vymazáno 25. 6. 2010
Předseda dozorčí rady
RNDr. Karel Karas, CSc.
Na Břehu, 387 11 Katovice
Den vzniku funkce: 7. 6. 2010
Den zániku funkce: 16. 6. 2014
Den vzniku členstvi: 4. 12. 2007
Den zániku členstvi: 16. 6. 2014
zapsáno 25. 6. 2010 vymazáno 25. 5. 2014
Člen dozorčí rady
Ing. Daniel Vaclík
Vrbová, 370 08 České Budějovice
Den vzniku členstvi: 7. 6. 2010
Den zániku členstvi: 16. 6. 2014
zapsáno 25. 6. 2010 vymazáno 9. 7. 2014
Člen dozorčí rady
Jana Kollerová
Jivno, 373 71 Jivno
Den vzniku členstvi: 7. 6. 2010
Den zániku členstvi: 16. 6. 2014
zapsáno 25. 6. 2010 vymazáno 9. 7. 2014
Předseda dozorčí rady
RNDr. Karel Karas, CSc.
Na Břehu, 387 11 Katovice - Katovice
Den vzniku funkce: 7. 6. 2010
Den zániku funkce: 16. 6. 2014
Den vzniku členstvi: 4. 12. 2007
Den zániku členstvi: 16. 6. 2014
zapsáno 25. 5. 2014 vymazáno 9. 7. 2014
Předseda dozorčí rady
Ing. Miloš Kratochvíl
Kijevská, 370 05 České Budějovice - České Budějovice 2
Den vzniku funkce: 16. 6. 2014
Den vzniku členstvi: 16. 6. 2014
zapsáno 9. 7. 2014 vymazáno 15. 9. 2016
Člen dozorčí rady
Ing. Daniel Vaclík
Vrbová, 370 08 České Budějovice - České Budějovice 6
Den vzniku členstvi: 16. 6. 2014
zapsáno 9. 7. 2014 vymazáno 15. 9. 2016
Člen dozorčí rady
Jiří Koller
Jivno, 373 71 Jivno - Jivno
Den vzniku členstvi: 16. 6. 2014
zapsáno 9. 7. 2014 vymazáno 15. 9. 2016
Předseda dozorčí rady
Ing. Miloš Kratochvíl
Kijevská, 370 05 České Budějovice - České Budějovice 2
Den vzniku funkce: 16. 6. 2014
Den vzniku členstvi: 16. 6. 2014
zapsáno 15. 9. 2016 vymazáno 27. 10. 2021
Člen dozorčí rady
Ing. Daniel Vaclík
Vrbová, 370 08 České Budějovice - České Budějovice 6
Den vzniku členstvi: 16. 6. 2014
zapsáno 15. 9. 2016
Člen dozorčí rady
Jiří Koller
Jivno, 373 71 Jivno - Jivno
Den vzniku členstvi: 16. 6. 2014
Den zániku členstvi: 9. 2. 2018
zapsáno 15. 9. 2016 vymazáno 19. 2. 2018
Člen dozorčí rady
Ing. Štěpánka Heřmanová
Jivno, 373 71 Jivno - Jivno
Den vzniku členstvi: 9. 2. 2018
Den zániku členstvi: 3. 1. 2019
zapsáno 19. 2. 2018 vymazáno 25. 1. 2019
Člen dozorčí rady
Ing. Jiří Heřman
E. Pittera, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 7
Den vzniku členstvi: 3. 1. 2019
zapsáno 25. 1. 2019
Předseda dozorčí rady
Ing. Miloš Kratochvíl
Lipno nad Vltavou, 382 78 Lipno nad Vltavou - Lipno nad Vltavou
Den vzniku funkce: 16. 6. 2014
Den vzniku členstvi: 16. 6. 2014
zapsáno 27. 10. 2021

Jediný akcionář

Jediný akcionář
INFRAZET a.s., IČO: 25182366
Vrbenská 2044/6, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 5
zapsáno 4. 12. 2007 vymazáno 9. 12. 2008

Skuteční majitelé

Přímý skutečný majitel
ing. Miloš Kratochvíl
Automatický průpis: ne
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Postavení skutečného majitele je založeno na přímé účasti. Vlastnictví podílu na hlasovacích právech. Velikost podílu: 30 %.
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 4. 1. 2019
zapsáno 4. 1. 2019 vymazáno 19. 11. 2021
Přímý skutečný majitel
ing. Zdeněk Kašparů
Automatický průpis: ne
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Postavení skutečného majitele je založeno na přímé účasti. Vlastnictví podílu na hlasovacích právech. Velikost podílu: 25 %.
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 4. 1. 2019
zapsáno 4. 1. 2019 vymazáno 19. 11. 2021
Přímý skutečný majitel
Jiří Koller
Automatický průpis: ne
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Postavení skutečného majitele je založeno na přímé účasti. Vlastnictví podílu na hlasovacích právech. Velikost podílu: 25 %.
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 4. 1. 2019
zapsáno 4. 1. 2019 vymazáno 19. 11. 2021
Přímý skutečný majitel
ing. Daniel Vaclík
Automatický průpis: ne
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Postavení skutečného majitele je založeno na přímé účasti. Vlastnictví podílu na hlasovacích právech. Velikost podílu: 10 %.
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 4. 1. 2019
zapsáno 4. 1. 2019 vymazáno 19. 11. 2021
Přímý skutečný majitel
ing. Jiří Heřman
Automatický průpis: ne
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Postavení skutečného majitele je založeno na přímé účasti. Vlastnictví podílu na hlasovacích právech. Velikost podílu: 10 %.
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 4. 1. 2019
zapsáno 4. 1. 2019 vymazáno 19. 11. 2021
Přímý skutečný majitel
Ing. Miloš Kratochvíl
Automatický průpis: ne
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Postavení skutečného majitele je založeno na přímé účasti. Vlastnictví podílu na hlasovacích právech. Velikost podílu: 45 %.
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 3. 2019
zapsáno 1. 3. 2019 vymazáno 19. 11. 2021
Přímý skutečný majitel
Ing. Zdeněk Kašparů
Automatický průpis: ne
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Postavení skutečného majitele je založeno na přímé účasti. Vlastnictví podílu na hlasovacích právech. Velikost podílu: 25 %.
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 3. 2019
zapsáno 1. 3. 2019 vymazáno 19. 11. 2021
Přímý skutečný majitel
Ing. Daniel Vaclík
Automatický průpis: ne
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Postavení skutečného majitele je založeno na přímé účasti. Vlastnictví podílu na hlasovacích právech. Velikost podílu: 15 %.
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 3. 2019
zapsáno 1. 3. 2019 vymazáno 19. 11. 2021
Přímý skutečný majitel
Ing. Jiří Heřman
Automatický průpis: ne
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Postavení skutečného majitele je založeno na přímé účasti. Vlastnictví podílu na hlasovacích právech. Velikost podílu: 15 %.
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 3. 2019
zapsáno 1. 3. 2019 vymazáno 19. 11. 2021
Přímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
ing. Jiří Heřman
Automatický průpis: ne
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 4. 1. 2019
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Podíl - velikost podílu: 20,00 %
zapsáno 19. 11. 2021 vymazáno 27. 10. 2023
Přímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
ing. Daniel Vaclík
Automatický průpis: ne
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 4. 1. 2019
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Podíl - velikost podílu: 20,00 %
zapsáno 19. 11. 2021 vymazáno 27. 10. 2023
Přímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
ing. Miloš Kratochvíl
Automatický průpis: ne
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 3. 6. 2023
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 4. 1. 2019
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Podíl na hlasovacích právech - velikost podílu: 60,00 %
Podíl - velikost podílu: 60,00 %
zapsáno 19. 11. 2021 vymazáno 27. 10. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Miloš Kratochvíl
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 3. 6. 2023
zapsáno 27. 10. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
JUDr. Olga Straková
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 3. 6. 2023
zapsáno 27. 10. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Matěj Kratochvíl
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 3. 6. 2023
zapsáno 27. 10. 2023

Hodnocení firmy

0
-
+

Sídlo společnosti na mapě

Sbírka listin

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Celebrity v rejstříku

Daniel Křetínský

Daniel Křetínský

miliardář, spoluvlastník AC Sparta Praha a Le Monde

-766
-
+
Miroslav Pelta

Miroslav Pelta

podnikatel a majitel fotbalového klubu z Jablonce nad Nisou

-540
-
+
Tomáš Čupr

Tomáš Čupr

podnikatel, Rohlik.cz, Slevomat

-490
-
+
Roman Vaněk

Roman Vaněk

kuchař

1000
-
+
Aleš Řebíček

Aleš Řebíček

podnikatel a bývalý ministr dopravy

-570
-
+
Miloš Knor

Miloš Knor

moderátor, bavič

230
-
+

A tohle už jste četli?

Firmy s podobným IČO

Firmy s podobným názvem

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte.