INFRAINVEST a.s., IČO: 28074122 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti INFRAINVEST a.s. Údaje byly staženy 26. 8. 2022 z datové služby justice.cz dle IČO 28074122. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 28074122 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu4. 12. 2007
Obchodní firma
od 4. 12. 2007

INFRAINVEST a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 4. 12. 2007 do 15. 9. 2016
České Budějovice, Vrbenská 6, PSČ 370 31
IČO
od 4. 12. 2007

28074122

DIČ

CZ28074122

Identifikátor datové schránky:r48eiwf
Právní forma
od 4. 12. 2007
Akciová společnost
Spisová značka1656 B, Krajský soud v Českých Budějovicích
Předmět podnikání
od 9. 7. 2014
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
od 21. 1. 2009
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 4. 12. 2007 do 21. 1. 2009
- realitní činnost
od 4. 12. 2007 do 9. 7. 2014
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování i jiné než základní služby zajišťující řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Ostatní skutečnosti
od 15. 12. 2018 do 29. 1. 2019
- Valná hromada společnosti INFRAINVEST a.s. rozhodla dne 11.12.2018 o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 10.800.000,- Kč (slovy desetmilionůosmsettisíc korun českých), a to z dosavadní výše základního kapitálu, která činí 2.000.000,- Kč (slovy dvamiliony korun českých), na novou výši základního kapitálu ve výši 12.800.000,- Kč (slovy dvanáctmilionůosmsettisíc korun českých). Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, které budou splaceny výhradně peněžitými vklad y. Připouští se upisování akcií pod částku 10.800.000,- Kč (slovy desetmilionůosmsettisíc korun českých), avšak minimální částka zvýšení základního kapitálu musí činit 8.000.000,- Kč (slovy osmmilionů korun českých). Tedy, nebude-li ve lhůtách pro vykonání p řednostního práva v prvním a druhém kole stanovených pro upsání akcií tímto usnesením upsáno všech 540 (slovy pětsetčtyřicet) akcií a bude-li upsáno alespoň 400 (čtyřista) akcií, bude základní kapitál Společnosti zvýšen právě jen v rozsahu upsaných akcií . Upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu ve výši 10.800.000,- Kč (slovy desetmilionů osmsettisíc korun českých) se nepřipouští. Jmenovitá hodnota každé z nově upisovaných akcií je 20.000,- Kč (slovy dvacettisíc korun českých). Počet nově upisovaných akcií je nejméně 400 (slovy čtyřista) akcií a nejvýše 540 (slovy pětsetčtyřicet) akcií. Konečný počet nových akcií je dán počtem skut ečně upsaných akcií při splnění podmínky upsání minimální částky zvýšení základního kapitálu stanovené v tomto usnesení. Upisované akcie jsou kmenové, v listinné podobě, znějící na jméno. Převoditelnost akcií bude omezena souhlasem valné hromady podle čl. V. odst. 5.4 stanov společnosti, tedy takto: Akcie jsou omezitelně převoditelné. Převod akcií je podmíněn souhlasem valn é hromady. K udělení souhlasu je potřeba dvoutřetinové většiny hlasů všech akcionářů. Všechny nové akcie mohou být upsány výhradně s využitím přednostního práva akcionáři společnosti. Pokud bude dosaženo ve lhůtách pro vykonání přednostního práva v prvním a druhém kole stanovených tímto usnesením upsání akcií alespoň ve výši minimální částky zvýšení základního kapitálu stanovené tímto usnesením, upisování uplynutím lhůty stanovené tímt o usnesením pro vykonání přednostního práva v druhém kole končí a základní kapitál se zvýší v rozsahu takto upsaných akcií. Pokud nebude dosaženo ve lhůtách pro vykonání přednostního práva v prvním a druhém kole stanovených tímto usnesením upsání akcií alespoň ve výši minimální částky zvýšení základního kapitálu stanovené tímto usnesením, toto usnesení se zrušuje a vkladová po vinnost zaniká. Akcionáři společnosti mohou v prvním kole uplatnit přednostní právo na upsání nových akcií (v tomto usnesení též jen lhůta pro vykonání přednostního práva v prvním kole stanovená tímto usnesením) v sídle společnosti na adrese Vrbenská 2044/6, 370 01 České Budějovice, 2. patro vlevo, ve lhůtě od 17. 12. 2018 (včetně) do 15. 1.2019 (včetně), v pracovních dnech v době od 9:00 hod. do 12:00 hod. Každý akcionář má přednostní právo na upsání i těch akcií, které neupsal v prvním upisovacím kole jiný akcionář, a to ve lhůtě pro vykonání přednostního práva stanovené pro druhé kolo tímto usnesením (v tomto usnesení též jen lhůta pro vykonání přednostní ho práva v druhém kole stanovená tímto usnesením) v sídle společnosti na adrese Vrbenská 2044/6, 370 01 České Budějovice, 2. patro vlevo, ve lhůtě od 21. 1. 2019 (včetně) do 5. 2. 2019 (včetně), v pracovních dnech v době od 9:00 hod. do 12:00 hod. Na každou jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (slovy dvacettisíc korun českých) je možno upsat v prvním kole 5,4 nových akcií o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (slovy dvacettisíc korun českých). Akcie lze upisovat pouze celé. Jmenovitá hodnota každé akcie upisované s využitím přednostního práva činí 20.000,- Kč (slovy dvacettisíc korun českých). Celkem může být přednostně upsáno až 540 (slovy pětsetčtyřicet) akcií. Akcie jsou kmenové, v listinné podobě, znějící na jméno. Převo ditelnost akcií bude omezena souhlasem valné hromady podle čl. V. odst. 5.4 stanov Společnosti, tedy takto: Akcie jsou omezitelně převoditelné. Převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. K udělení souhlasu je potřeba dvoutřetinové většiny hlasů vše ch akcionářů. Emisní kurs jedné nově upisované akcie je 20.000,- Kč (slovy dvacettisíc korun českých). Emisní kurs akcií upsaných s využitím přednostního práva musí být splacen v plné výši nejpozději do 5ti (slovy pěti) pracovních dnů od provedení úpisu a kcionářem, a to na bankovní účet společnosti č. ú. 218xxxx, vedený u Československé obchodní banky, a.s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, pobočka České Budějovice. Akcie nebudou upsány dohodou akcionářů ani nebudou nabídnuty určenému zájemci. Akcie nebudou upisovány na základě veřejné nabídky. Nové akcie budou k úpisu nabídnuty pouze stávajícím akcionářům společnosti. Nové akcie budou upisovány stávajícími akcionáři pouze v rámci výkonu práva na přednostní úpis nových akcií. Představenstvo společnosti zašle akcionářům postupem dle 485 odst. 1 zákona o obchodních korporacích a současně zveřejní informace zde citované pro výkon přednostního práva do 17.12.2018. Akcie budou upsány zápisem do listiny upisovatelů. Zápis bude obsahovat druh, počet, jmenovitou hodnotu upsaných akcií a jejich formu, dále emisní kurz, jméno, bydliště upisovatele a podpis. K okamžiku zápisu do listiny upisovatelů požaduje společnost spl atit část emisního kursu ve výši 0,- Kč. Nepřipouští se započtení pohledávky akcionáře vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu.
od 9. 7. 2014
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 9. 7. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 9. 7. 2014 do 18. 7. 2017
- Počet členů statutárního orgánu: 1
Kapitál
od 29. 1. 2019
Základní kapitál 12 800 000 Kč, splaceno 100 %.
od 9. 12. 2008 do 29. 1. 2019
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 4. 8. 2008 do 9. 12. 2008
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 40 %.
od 4. 12. 2007 do 4. 8. 2008
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 30 %.
od 29. 1. 2019
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 640 v listinné podobě.
od 29. 1. 2019
Akcie jsou omezitelně převoditelné. Převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady.
od 25. 6. 2010 do 29. 1. 2019
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 100 v listinné podobě.
od 4. 12. 2007 do 25. 6. 2010
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 100 v listinné podobě.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 19. 2. 2018
ZDENĚK ČÁP - předseda představenstva
České Budějovice - České Budějovice 5, Lesní, PSČ 370 06
den vzniku členství: 9. 2. 2018
den vzniku funkce: 9. 2. 2018
od 15. 2. 2018 do 19. 2. 2018
Mgr. KAROLÍNA KRATOCHVÍLOVÁ - člen představenstva
Praha - Břevnov, Mládeže, PSČ 169 00
den vzniku členství: 2. 2. 2018 - 9. 2. 2018
od 1. 9. 2017 do 19. 2. 2018
Ing. JIŘÍ HEŘMAN - člen představenstva
České Budějovice - České Budějovice 7, E. Pittera, PSČ 370 01
den vzniku členství: 28. 7. 2017 - 15. 2. 2018
od 18. 7. 2017 do 1. 9. 2017
Ing. GERHARD HERBERT ZECHMANN - člen představenstva
Ardning, Frauenberg 87, PSČ 890 4, Rakouská republika
den vzniku členství: 23. 6. 2017 - 28. 7. 2017
od 28. 6. 2017 do 18. 7. 2017
Ing. JIŘÍ HEŘMAN - člen představenstva
České Budějovice - České Budějovice 7, E. Pittera, PSČ 370 01
den vzniku členství: 7. 6. 2017 - 23. 6. 2017
od 15. 9. 2016 do 15. 2. 2018
Ing. ZDENĚK KAŠPARŮ - předseda představenstva
Staré Hodějovice, Na Vyhlídce, PSČ 370 08
den vzniku členství: 16. 6. 2014 - 2. 2. 2018
den vzniku funkce: 16. 6. 2014 - 2. 2. 2018
od 9. 7. 2014 do 15. 9. 2016
Ing. ZDENĚK KAŠPARŮ - předseda představenstva
Staré Hodějovice, Na Vyhlídce, PSČ 370 08
den vzniku členství: 16. 6. 2014
den vzniku funkce: 16. 6. 2014
od 25. 5. 2014 do 9. 7. 2014
Ing. MILOŠ KRATOCHVÍL - člen představenstva
České Budějovice - České Budějovice 2, Kijevská, PSČ 370 05
den vzniku členství: 7. 6. 2010 - 16. 6. 2014
od 10. 10. 2013 do 9. 7. 2014
Ing. ZDENĚK KAŠPARŮ - předseda představenstva
Staré Hodějovice, Na Vyhlídce, PSČ 370 08
den vzniku členství: 4. 12. 2007 - 16. 6. 2014
den vzniku funkce: 7. 6. 2010 - 16. 6. 2014
od 25. 6. 2010 do 10. 10. 2013
Ing. Zdeněk Kašparů - předseda představenstva
Staré Hodějovice, Na Vyhlídce, PSČ 370 08
den vzniku členství: 4. 12. 2007 - 16. 6. 2014
den vzniku funkce: 7. 6. 2010 - 16. 6. 2014
od 25. 6. 2010 do 25. 5. 2014
Ing. Miloš Kratochvíl - člen představenstva
České Budějovice, Kijevská, PSČ 370 05
den vzniku členství: 7. 6. 2010 - 16. 6. 2014
od 25. 6. 2010 do 9. 7. 2014
Jiří Koller - člen představenstva
Jivno, 87, PSČ 373 71
den vzniku členství: 7. 6. 2010 - 16. 6. 2014
od 4. 12. 2007 do 25. 6. 2010
Ing. Zdeněk Kašparů - člen představenstva
Staré Hodějovice, Na Vyhlídce 297, PSČ 370 08
den vzniku členství: 4. 12. 2007 - 4. 12. 2007
den vzniku funkce: 4. 12. 2007 - 7. 6. 2010
od 19. 2. 2018
Společnost zastupuje samostatně předseda představenstva.
od 28. 6. 2017 do 19. 2. 2018
Společnost zastupují a za ni podepisují oba členové představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané nebo vytištěné firmě společnosti připojí oba členové představenstva zastupující společně společnost svůj podpis.
od 9. 7. 2014 do 28. 6. 2017
Společnost zastupuje samostatně předseda představenstva.
od 25. 6. 2010 do 9. 7. 2014
Jménem společnosti jedná každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané, vytištěné nebo jinak zobrazené obchodní firmě společnosti připojí člen představenstva svůj podpis.
od 4. 12. 2007 do 25. 6. 2010
Jménem společnosti jedná člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané, vytištěné nebo jinak zobrazené obchodní firmě společnosti připojí člen představenstva svůj podpis.
Dozorčí rada
od 27. 10. 2021
Ing. MILOŠ KRATOCHVÍL - předseda dozorčí rady
Lipno nad Vltavou, , PSČ 382 78
den vzniku členství: 16. 6. 2014
den vzniku funkce: 16. 6. 2014
od 25. 1. 2019
Ing. JIŘÍ HEŘMAN - člen dozorčí rady
České Budějovice - České Budějovice 7, E. Pittera, PSČ 370 01
den vzniku členství: 3. 1. 2019
od 19. 2. 2018 do 25. 1. 2019
Ing. ŠTĚPÁNKA HEŘMANOVÁ - člen dozorčí rady
Jivno, , PSČ 373 71
den vzniku členství: 9. 2. 2018 - 3. 1. 2019
od 15. 9. 2016
Ing. DANIEL VACLÍK - člen dozorčí rady
České Budějovice - České Budějovice 6, Vrbová, PSČ 370 08
den vzniku členství: 16. 6. 2014
od 15. 9. 2016 do 19. 2. 2018
JIŘÍ KOLLER - člen dozorčí rady
Jivno, , PSČ 373 71
den vzniku členství: 16. 6. 2014 - 9. 2. 2018
od 15. 9. 2016 do 27. 10. 2021
Ing. MILOŠ KRATOCHVÍL - předseda dozorčí rady
České Budějovice - České Budějovice 2, Kijevská, PSČ 370 05
den vzniku členství: 16. 6. 2014
den vzniku funkce: 16. 6. 2014
od 9. 7. 2014 do 15. 9. 2016
Ing. MILOŠ KRATOCHVÍL - předseda dozorčí rady
České Budějovice - České Budějovice 2, Kijevská, PSČ 370 05
den vzniku členství: 16. 6. 2014
den vzniku funkce: 16. 6. 2014
od 9. 7. 2014 do 15. 9. 2016
Ing. DANIEL VACLÍK - člen dozorčí rady
České Budějovice - České Budějovice 6, Vrbová, PSČ 370 08
den vzniku členství: 16. 6. 2014
od 9. 7. 2014 do 15. 9. 2016
JIŘÍ KOLLER - člen dozorčí rady
Jivno, , PSČ 373 71
den vzniku členství: 16. 6. 2014
od 25. 5. 2014 do 9. 7. 2014
RNDr. KAREL KARAS, CSc. - předseda dozorčí rady
Katovice, Na Břehu, PSČ 387 11
den vzniku členství: 4. 12. 2007 - 16. 6. 2014
den vzniku funkce: 7. 6. 2010 - 16. 6. 2014
od 25. 6. 2010 do 25. 5. 2014
RNDr. Karel Karas, CSc. - předseda dozorčí rady
Katovice, Na Břehu 350, PSČ 387 11
den vzniku členství: 4. 12. 2007 - 16. 6. 2014
den vzniku funkce: 7. 6. 2010 - 16. 6. 2014
od 25. 6. 2010 do 9. 7. 2014
Ing. Daniel Vaclík - člen dozorčí rady
České Budějovice, Vrbová, PSČ 370 08
den vzniku členství: 7. 6. 2010 - 16. 6. 2014
od 25. 6. 2010 do 9. 7. 2014
Jana Kollerová - člen dozorčí rady
Jivno, , PSČ 373 71
den vzniku členství: 7. 6. 2010 - 16. 6. 2014
od 4. 12. 2007 do 25. 6. 2010
Ing. Miloš Kratochvíl - předseda dozorčí rady
České Budějovice, Kijevská 60/27, PSČ 370 05
den vzniku členství: 4. 12. 2007 - 7. 6. 2010
den vzniku funkce: 4. 12. 2007 - 7. 6. 2010
od 4. 12. 2007 do 25. 6. 2010
RNDr. Karel Karas, CSc. - člen dozorčí rady
Katovice, Na Břehu 350, PSČ 387 11
den vzniku členství: 4. 12. 2007
den vzniku funkce: 4. 12. 2007
od 4. 12. 2007 do 25. 6. 2010
Jiří Koller - člen dozorčí rady
České Budějovice, Prokopa Holého 10, PSČ 370 01
den vzniku členství: 4. 12. 2007 - 7. 6. 2010
den vzniku funkce: 4. 12. 2007
Akcionáři
od 4. 12. 2007 do 9. 12. 2008
INFRAZET a.s., IČO: 25182366
České Budějovice, Vrbenská 6, PSČ 370 31
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Tomáš  Břínek

Tomáš Břínek

- výtvarník, TMBK

+2

+
-
Tomáš Berdych

Tomáš Berdych

- bývalý tenista

-1

+
-
Milan Hnilička

Milan Hnilička

- hokejový brankář, olympijský vítěz, poslanec

-3

+
-
Jiří Mádl

Jiří Mádl

- herec, režisér

-5

+
-
Milan Richtr

Milan Richtr

- politik a oděvní podnikatel

-6

+
-
Kamil Bartošek

Kamil Bartošek

- bavič

-8

+
-

A tohle už jste četli?

Nové fastfoody i netradiční fitness. Tyhle franšízy chtějí do Česka

Nové fastfoody i netradiční fitness. Tyhle franšízy chtějí do Česka

Na jaké značky se můžete jako spotřebitel těšit, když najdou v Česku obchodní partnery? Nebo jim chcete pomoct se vstupem na trh rovnou jako franšízant?

Přihlaste se o přeplatek na silniční dani. Zbývá přes 1,5 miliardy

Přihlaste se o přeplatek na silniční dani. Zbývá přes 1,5 miliardy

Podnikatelé a firmy mají na daňových účtech celkový přeplatek ve výši 1,5 miliardy, který vznikl z uhrazených záloh na silniční daň. Ty byly v průběhu roku 2022 zrušeny. Finanční správa proto podnikatele upozorňuje, aby si zkontrolovali stav svých daňových účtů a případně zažádali o vrácení přeplatku či o jeho převedení na jinou daň.

Pomoc s drahými energiemi přijde i pro firmy

Pomoc s drahými energiemi přijde i pro firmy

Firmy, na které se nebude vztahovat cenový strop oznámený vládou v pondělí, by měly mít od listopadu k dispozici dotační program na úlevu od vysokých cen energií. Po jednání vlády to oznámil ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  16 620 057 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Kam zaparkovat peníze, aby moc neztrácely, ale byly po ruce? Čtyři možnosti

Kam zaparkovat peníze, aby moc neztrácely, ale byly po ruce? Čtyři možnosti

Jak se dostat na vyšší výnos než na běžném účtu, ale zároveň nepodstupovat příliš velké riziko a mít...

Tvůrci série Pozadí událostí nevidí, v čem je problém. A to je právě ten problém

Tvůrci série Pozadí událostí nevidí, v čem je problém. A to je právě ten problém

Uvedení detektivní minisérie v režii Jana Hřebejka vyvolalo u části kritiky značné pobouření. Zatímco...

Partners Financial Services