BGS Energy Plus a.s., IČO: 28089880 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti BGS Energy Plus a.s. Údaje byly staženy 11. 8. 2022 z datové služby justice.cz dle IČO 28089880. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 28089880 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu24. 9. 2008
Obchodní firma
od 9. 6. 2009

BGS Energy Plus a.s.

od 28. 1. 2009 do 9. 6. 2009

Energy produkt a.s.

od 24. 9. 2008 do 28. 1. 2009

MARGERY a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 28. 1. 2009 do 13. 10. 2014
Světlá nad Sázavou, Zámecká 7, PSČ 582 91
od 24. 9. 2008 do 28. 1. 2009
České Budějovice, Lidická tř. 1104/177, PSČ 370 07
IČO
od 24. 9. 2008

28089880

DIČ

CZ28089880

Identifikátor datové schránky:7pvc5er
Právní forma
od 24. 9. 2008
Akciová společnost
Spisová značka2840 B, Krajský soud v Hradci Králové
Předmět podnikání
od 28. 1. 2009
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 24. 9. 2008
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem
Ostatní skutečnosti
od 3. 6. 2019
- Obchodní závod "BGS Polsko" obchodní společnosti BGS Energy Plus a.s., se sídlem Zámecká 7, 582 91 Světlá nad Sázavou, IČ: 28089880, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2840 (dále jen "BGS Energy Plus a. s.), provozovaný pod obchodní firmou BGS Energy Plus a.s., který je vymezen v souladu s ustanovením § 502 Občanského zákoníku jako jako hromadná věc, tj. jako organizovaný soubor jmění, který BGS Energy Plus a.s. vytvořil a který z jeho vůle slouží k prov ozování jeho činnosti, a tvoří jej vše, co zpravidla slouží k provozu tohoto obchodního závodu a který je výlučným vlastnictvím BGS Energy Plus a.s., nabyla společnost BGS Polsko s.r.o., se sídlem Zámecká 7, 582 91 Světlá nad Sázavou, IČ: 08138141, zapsan á v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 43833, na základě smlouvy o převodu obchodního závodu uzavřené dne 9. května 2019, s účinností ke dni 16. května 2019.
od 18. 6. 2009 do 2. 9. 2009
- Mimořádná valná hromada rozhodla dne 3.6.2009 o zvýšení základního kapitálu s tím, že toto rozhodnutí nabývá účinnosti až dnem, kdy bude do obchodního rejstříku zapsáno zvýšení základního kapitálu o 9,459.000,- Kč dle rozhodnutí mimořádné valné hromady ze dne 10.4.2009 takto: Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) s tím, že upisování nad uvedenou částku se připouští, avšak do maximální výše 10,000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých). Zá kladní kapitál se tak zvyšuje z částky 11,459.000,- Kč (slovy: jedenáct milionů čtyřista padesát devět tisíc korun českých) na částku nejméně 11,959.000,- Kč (slovy: jedenáct milionů devět set padesát devět tisíc korun českých), přičemž o konečné výši zák ladního kapitálu rozhodne představenstvo společnosti. Konečná výše základního kapitálu nepřesáhne 21,459.000,- Kč (slovy: dvacet jeden milion čtyři sta padesát devět tisíc korun českých).
od 18. 6. 2009 do 2. 9. 2009
- Počet nově upisovaných akcií společnosti činí nejméně 500.000 (slovy: Pět set tisíc) kusů a nejvýše 10,000.000 (slovy: deset milionů) kusů. O konečném počtu akcií rozhodne představenstvo společnosti. Jmenovitá hodnota každé z nově upisovaných akcií činí 1 ,- Kč (slovy: jedna koruna česká). Všechny nově upisované akcie budou kmenovými akciemi na majitele v listinné podobě.
od 18. 6. 2009 do 2. 9. 2009
- Akcionáři společnosti se vzdali přednostního práva na upisování akcií. Všechny nově upisované akcie budou nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům, kteří budou vybráni představenstvem společnosti tak, aby se jednalo o osoby, které jsou vhodné z hlediska zdravého a obezřetného vedení společnosti. Z tohoto důvodu budou vybírá ny pouze fyzické a právnické osoby se sídlem nebo bydlištěm v některém ze států tvořících Evropský hospodářský prostor, u nichž, s přihlédnutím k jejich dobré pověsti a dosavadnímu vystupování v obchodních vztazích, lze mít za to, že jejich účast na společnosti nepovede ke zhoršení dobrého jména společnosti. Další podmínkou je, že každý upisovatel je povinen upsat akcie společnosti s emisním kurzem v minimální celkové výši 100.000,- Kč (slovy: Jedno sto tisíc korun českých). Předem určení zájemci nesmí být v platební neschopnosti nebo předlužení ve smyslu příslušných právních předpisů, což doloží společnosti čestným prohlášením. Předem určenými zájemci mohou být i akcionáři společno sti. Představenstvo společnosti je povinno postupovat tak, aby postup zvyšování základního kapitálu nemohl být považován za veřejnou nabídku, mimo jiné nesmí nabídnout upsání akcií společnosti více než 99 osobám.
od 18. 6. 2009 do 2. 9. 2009
- Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti. Lhůta pro upsání akcií činí 14 pracovních dnů a počátek běhu této lhůty poběží od doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií jednotlivým upisovatelům, čímž bude začátek lhůty upisovatelům i oznámen. Upisování mů že začít před zápisem tohoto usnesení do obchodního rejstříku s tím, že platí pravidla pro upisování akcií uvedená v § 203 odst. 4 druhá věta obchodního zákoníku.
od 18. 6. 2009 do 2. 9. 2009
- Představenstvo se pověřuje určením emisního kurzu akcií s tím, že výše emisního kurzu upisovaných akcií společnosti bude představenstvem určena zejména na základě následujících kritérií: (i) cenová poptávka investorů, (ii) požadavky společnosti získat dodatečný kapitál upsáním akcií společnosti, (iii) aktuální a očekávaná situace na polském kapitálovém trhu a na ostatních zahraničních kapitálových trzích, (iv) zhodnocení možnost í růstu a rizikových faktorů. Minimální výše emisního kurzu bude činit 1,- Kč (slovy: Jedna koruna česká) za jednu upisovanou akcii, tj. bude odpovídat jmenovité hodnotě jedné akcie. Emisní kurz bude splacen v penězích. Emisní kurz musí být pro všechny up isovatele stejný a bude upisovatelům oznámen představenstvem formou jeho uvedení do návrhu smlouvy o úpisu akcií. Upisovatelé jsou povinni splatit celý emisní kurz upsaných akcií, tj. celé emisní ážio a celkovou jmenovitou hodnotu upsaných akcií na zvláštní účet společnosti č.ú. 43-4929xxxx, IBAN CZ4901000000434929990267, SWIFT KOMBCZPPXXX, vedený u Komerční b anka a.s., a to ve lhůtě pro úpis akcií.
od 9. 6. 2009 do 12. 6. 2009
- Mimořádná valná hromada rozhodla svým usnesením ze dne 10.4.2009 o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: a) Základní kapitál se zvyšuje z dosavadní výše 2.000.000,- Kč (slovy: dvamiliony korun českých) o 9.459.000,- Kč (slovy: devětmilionůčtyřistapadesátdevěttisíc korun českých) na 11.459.000,- Kč (slovy: jedenáctmilionůčtyřistapadesátdevěttisíc korun českýc h). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. b) Akcie budou upsány bez využití přednostního práva na zvýšení a úpis akcií, kterého se všichni přítomní akcionáři před přijetím tohoto rozhodnutí vzdali. c) Zvýšení základního kapitálu o částku 9.459.000,- Kč (devětmilionůčtyřistapadesátdevěttisíc korun českých) bude provedeno úpisem nových kmenových akcií, a to 94 590 000 ks (slovy: devadesátčtyřimilionůpětsetdevadesáttisíc kusů) akcií vydaných v listinné podobě ve formě na majitele, každé o jmenovité hodnotě 0,10 Kč (slovy: deset haléřů). Emisní kurz každé akcie je roven její jmenovité hodnotě). d) Akcie budou nabídnuty k úpisu předem vybraným zájemcům - stávajícím akcionářům, a to tak, že: - zájemci JUDr. Ing. Zdeňkovi Radilovi, r.č. xxxx, bytem Praha 10, Průhonická 217/31, bude k úpisu nabídnuto 31 530 000 ks (slovy: třicetjednamilionůpětsettřicettisíc kusů) kmenových listinných akcií v listinné podobě ve formě na majitele, každé o  jmenovité hodnotě 0,10 Kč (slovy: deset haléřů) při emisním kurzu 0,10 Kč/akcie (slovy: deset haléřů). - zájemci Radimu Hrůzovi, r.č. xxxx, bytem Světlá nad Sázavou, U Stromečku 792, bude k úpisu nabídnuto 31 530 000 ks (slovy: třicetjednamilionůpětsettřicettisíc kusů) kmenových listinných akcií v listinné podobě ve formě na majitele, každé o jmenov ité hodnotě 0,10 Kč (slovy: deset haléřů) při emisním kurzu 0,10 Kč/akcie (slovy: deset haléřů). - zájemci Aleši Radilovi, r.č. xxxx, bytem Světlá nad Sázavou, U Stromečku 791, bude k úpisu nabídnuto 31 530 000 ks (slovy: třicetjednamilionůpětsettřicettisíc kusů) kmenových listinných akcií v listinné podobě ve formě na majitele, každé o jmenov ité hodnotě 0,10 Kč (slovy: deset haléřů) při emisním kurzu 0,10 Kč/akcie (deset haléřů) e) akcie budou upsány v sídle společnosti ve lhůtě tří měsíců ode dne přijetí tohoto rozhodnutí s tím, že bezprostředně po přijetí tohoto rozhodnutí bude předem vybraným zájemcům předložen návrh smlouvy o úpisu akcií mezi zájemcem a společností. K úpisu a kcií dochází podpisem smlouvy o úpisu akcií mezi společností a zájemcem s tím, že podpisy musí být úředně ověřeny. Upsání akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku nebo právní moc rozhodnutí o zamítnutí zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku dle rozhodnutí mimořádné valné hromady společnosti ze dne 10.4.2009. Pokud ve stanovené lhůtě nedojde k úpisu vše ch akcií, je upsání akcií neúčinné. f) vyslovuje se souhlas se započtením peněžitých pohledávek zájemců vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu. Proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu akcií se připouští zápočet těchto pohledávek zájemců: - pohledávka zájemce JUDr. Ing. Zdeňka Radila, r.č. xxxx, bytem Praha 10, Průhonická 217/31, vůči spokečnosti ve výši 3.153.000,- Kč (třimilionystopadestáttřitisíc korun českých) z titulu nároku na úplatu tohoto zájemce za převod obchodního podílu ve výši 1/3 ve společnosti Renergy, s.r.o., se sídlem Světlá nad Sázavou, Na Bradle 1118, IČ 26011921, zapsané v obchodním rejstříku vedeném KS Hradec Králové, oddíl C, vložka 19923, dle smlouvy o převodu obchodního podílu ze dne 8.4.2009. - pohledávka zájemce Radima Hrůzy, r.č. xxxx, bytem Světlá nad Sázavou, U Stromečku 792, vůči společnosti ve výši 3.153.000,- Kč (třimilionystopadesáttřitisíc korun českých) z titulu nároku na úplatu tohoto zájemce za převod obchodního podílu ve vý ši 1/3 ve společnosti Renergy, s.r.o., se sídlem Světlá nad Sázavou, Na Bradle 1118, IČ 26011921, zapsané v obchodním rejstříku vedeném KS Hradec Králové, oddíl C, vložka 19923, dle smlouvy o převodu obchodního podílu ze dne 8.4.2009 - pohledávka zájemce Aleše Radila, r.č. xxxx, bytem Světlá nad Sázavou, U Stromečku 791, vůči společnosti ve výši 3.153.000,- Kč (třimilionystopadesáttřitisíc korun českých) z titulu nároku na úplatu tohoto zájemce za převod obchodního podílu ve vý ši 1/3 ve společnosti Renergy, s.r.o., se sídlem Světlá nad Sázavou, Na Bradle 1118, IČ 26011921, zapsané v obchodním rejstříku vedeném KS Hradec Králové, oddíl C, vložka 19923, dle smlouvy o převodu obchodního podílu ze dne 8.4.2009. Hodnota pohledávek zájemců vůči společnosti, které mají být předmětem zápočtu proti pohledávce na splacení emisního kurzu, byla stanovena znaleckým posudkem č. 010/2009, který zpracoval dne 27.2.2009 znalec Doc. Ing. Pavel Legát, CSc. - znalec jmenovaný M inisterstvem spravedlnosti České republiky dne 16.11.2000 č.j. M-1665/2000, který k tomuto stanovení hodnoty byl jmenován usnesením Krajského soudu v Hradci Králové č.j. 2 Nc 205/2009 ze dne 22.1.2009. Existence těchto pohledávek bude dále potvrzena auditorem. g) emisní kurz všech upsaných akcií bude splacen zápočtem pohledávek specifikovaných pod písm. f) tohoto rozhodnutí, a to formou dohody o vzájemném zápočtu pohledávek mezi společností a předem vybranými zájemci - upisovateli, s tím, že podpisy budou úředn ě ověřeny. Návrh dohody o zápočtu pohledávek zájemců vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu bude zájemcům předložen při podpisu smlouvy o úpisu akcií. Ke splacení emisního kurzu uvedenou formou musí dojít nejpozději do je dnoho měsíce od upsání akcií, jinak je upsání akcií neúčinné. h) v případě, že ve shora stanovených lhůtách dojde k platnému a účinnému upsání všech akcií dle tohoto rozhodnutí a současně ke splacení emisního kurzu všech upsaných akcií formou zápočtu vzájemných pohledávek, zmocňuje valná hromada představenstvo, aby dle ust. § 206 odst. 2 obch. zák. učinilo rozhodnutí, kterým představenstvo potvrdí, že všechny nové akcie byly upsány v souladu se zákonem, stanovami a rozhodnutím této valné hromady, a jejich emisní kurz byl zcela splacen.
Kapitál
od 2. 9. 2009
Základní kapitál 15 209 000 Kč, splaceno 100 %.
od 12. 6. 2009 do 2. 9. 2009
Základní kapitál 11 459 000 Kč, splaceno 100 %.
od 1. 10. 2008 do 12. 6. 2009
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 2 000 000 Kč.
od 24. 9. 2008 do 1. 10. 2008
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 1 000 000 Kč.
od 4. 11. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 15 209 000.
od 2. 9. 2009 do 4. 11. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 15 209 000.
od 3. 7. 2009 do 2. 9. 2009
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 11 459 000.
od 12. 6. 2009 do 3. 7. 2009
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 114 590 000.
od 28. 1. 2009 do 12. 6. 2009
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 20.
od 24. 9. 2008 do 28. 1. 2009
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 10.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 12. 12. 2016
RADIM HRŮZA - člen představenstva
Světlá nad Sázavou, Horní Bohušice, PSČ 582 91
den vzniku členství: 29. 11. 2016
od 11. 3. 2016 do 12. 12. 2016
OKSANA BATALOVA - Člen představenstva
Praha - Kbely, Herlíkovická, PSČ 197 00
den vzniku členství: 23. 5. 2015 - 29. 11. 2016
od 9. 9. 2015 do 11. 3. 2016
OKSANA BATALOVA - Člen představenstva
Praha - Letňany, Krausova, PSČ 199 00
den vzniku členství: 23. 5. 2015
od 9. 9. 2015 do 12. 12. 2016
ALEŠ RADIL - Předseda představenstva
Světlá nad Sázavou, Pod Kadlečákem, PSČ 582 91
den vzniku členství: 23. 5. 2015 - 29. 11. 2016
den vzniku funkce: 23. 5. 2015 - 29. 11. 2016
od 9. 9. 2015 do 12. 12. 2016
RADIM HRŮZA - Místopředseda představenstva
Světlá nad Sázavou, Horní Bohušice, PSČ 582 91
den vzniku členství: 23. 5. 2015 - 29. 11. 2016
den vzniku funkce: 23. 5. 2015 - 29. 11. 2016
od 13. 10. 2014 do 9. 9. 2015
ALEŠ RADIL - předseda představenstva
Světlá nad Sázavou, Pod Kadlečákem, PSČ 582 91
den vzniku členství: 22. 5. 2014 - 22. 5. 2015
den vzniku funkce: 22. 5. 2014 - 22. 5. 2015
od 13. 10. 2014 do 9. 9. 2015
RADIM HRŮZA - místopředseda představenstva
Světlá nad Sázavou, Horní Bohušice, PSČ 582 91
den vzniku členství: 22. 5. 2014 - 22. 5. 2015
den vzniku funkce: 22. 5. 2014 - 22. 5. 2015
od 13. 10. 2014 do 9. 9. 2015
OKSANA BATALOVA - člen představenstva
Praha - Letňany, Krausova, PSČ 199 00
den vzniku členství: 22. 5. 2014 - 22. 5. 2015
od 1. 2. 2014 do 13. 10. 2014
RADIM HRŮZA - místopředseda představenstva
Světlá nad Sázavou, Horní Bohušice, PSČ 582 91
den vzniku členství: 16. 3. 2009 - 22. 5. 2014
den vzniku funkce: 16. 3. 2009 - 22. 5. 2014
od 26. 9. 2013 do 1. 2. 2014
RADIM HRŮZA - místopředseda představenstva
Světlá nad Sázavou, U Stromečku, PSČ 582 91
den vzniku členství: 16. 3. 2009
den vzniku funkce: 16. 3. 2009
od 26. 9. 2013 do 13. 10. 2014
ALEŠ RADIL - předseda představenstva
Světlá nad Sázavou, Pod Kadlečákem, PSČ 582 91
den vzniku členství: 16. 3. 2009 - 22. 5. 2014
den vzniku funkce: 16. 3. 2009 - 22. 5. 2014
od 26. 9. 2013 do 13. 10. 2014
Ing. JINDRA RADILOVÁ - člen představenstva
Praha 10 - Záběhlice, Průhonická, PSČ 106 00
den vzniku členství: 16. 3. 2009 - 22. 5. 2014
od 20. 5. 2009 do 26. 9. 2013
Aleš Radil - předseda představenstva
Světlá nad Sázavou, U Stromečku 791, PSČ 582 91
den vzniku členství: 16. 3. 2009
den vzniku funkce: 16. 3. 2009
od 20. 5. 2009 do 26. 9. 2013
Radim Hrůza - místopředseda představenstva
Světlá nad Sázavou, U Stromečku 792, PSČ 582 91
den vzniku členství: 16. 3. 2009
den vzniku funkce: 16. 3. 2009
od 20. 5. 2009 do 26. 9. 2013
Ing. Jindra Radilová - člen představenstva
Praha 1O, Průhonická 217/31, PSČ 100 00
den vzniku členství: 16. 3. 2009
od 28. 1. 2009 do 20. 5. 2009
Ing. Jana Krafková - člen představenstva
Kravsko, 177, PSČ 671 51
den vzniku členství: 22. 12. 2008 - 16. 3. 2009
od 24. 9. 2008 do 28. 1. 2009
Ing. Martin Janoušek - člen představenstva
České Budějovice, U Trojice 799/33, PSČ 370 04
den vzniku členství: 24. 9. 2008 - 22. 12. 2008
den vzniku funkce: 24. 9. 2008
od 12. 12. 2016
Společnost zastupuje člen představenstva samostatně v celém rozsahu.
od 4. 11. 2014 do 12. 12. 2016
Společnost zastupuje předseda nebo místopředseda představenstva samostatně v celém rozsahu.
od 24. 9. 2008 do 4. 11. 2014
Člen představenstva jedná za společnost samostatně.
Dozorčí rada
od 12. 12. 2016
ROSTISLAV KOTLAS - člen dozorčí rady
Havlíčkův Brod, Ledečská, PSČ 580 01
den vzniku členství: 29. 11. 2016
od 13. 10. 2014 do 12. 12. 2016
JUDr. Ing. ZDENĚK RADIL - člen dozorčí rady
Praha - Záběhlice, Průhonická, PSČ 106 00
den vzniku členství: 22. 5. 2014 - 29. 11. 2016
od 18. 8. 2013 do 13. 10. 2014
JUDr. Ing. ZDENĚK RADIL - předseda dozorčí rady
Praha 10 - Záběhlice, Průhonická, PSČ 106 00
den vzniku členství: 16. 3. 2009 - 22. 5. 2014
den vzniku funkce: 16. 3. 2009 - 22. 5. 2014
od 18. 6. 2009 do 13. 10. 2014
Ing. Jaromír Peklo, Ph.D, MBA - člen dozorčí rady
Praha 1 - Josefov, Žatecká 16/8, PSČ 110 00
den vzniku členství: 3. 6. 2009 - 3. 6. 2014
od 18. 6. 2009 do 13. 10. 2014
Ing. Štěpán Dlouhý - člen dozorčí rady
Praha 5 - Stodůlky, Volutová 2521/18, PSČ 158 00
den vzniku členství: 3. 6. 2009 - 3. 6. 2014
od 20. 5. 2009 do 18. 6. 2009
Mgr. Šárka Hrůzová - člen dozorčí rady
Světlá nad Sázavou, U Rybníčků 201, PSČ 582 91
den vzniku členství: 16. 3. 2009 - 3. 6. 2009
od 20. 5. 2009 do 18. 6. 2009
Eva Radilová - člen dozorčí rady
Světlá nad Sázavou, Na Bradle 1118, PSČ 582 91
den vzniku členství: 16. 3. 2009 - 3. 6. 2009
od 20. 5. 2009 do 18. 8. 2013
JUDr. Ing. Zdeněk Radil - předseda dozorčí rady
Praha 10, Průhonická 217/31, PSČ 100 00
den vzniku členství: 16. 3. 2009
den vzniku funkce: 16. 3. 2009
od 28. 1. 2009 do 20. 5. 2009
Mgr. Pavel Piňos - předseda dozorčí rady
Přerov, Žerotínovo nám. 1864/41, PSČ 750 02
den vzniku členství: 22. 12. 2008 - 16. 3. 2009
den vzniku funkce: 30. 12. 2008 - 16. 3. 2009
od 28. 1. 2009 do 20. 5. 2009
Mgr. Veronika Zavadilová - člen dozorčí rady
Tovačov, Dvořákova 485, PSČ 751 01
den vzniku členství: 22. 12. 2008 - 16. 3. 2009
od 28. 1. 2009 do 20. 5. 2009
Ing. Vlastimil Němec - člen dozorčí rady
Želátovice, 175, PSČ 751 16
den vzniku členství: 22. 12. 2008 - 16. 3. 2009
od 24. 9. 2008 do 28. 1. 2009
Martina Kubíková - předseda dozorčí rady
České Budějovice, Jizerská 1076/2, PSČ 370 11
den vzniku členství: 24. 9. 2008 - 22. 12. 2008
den vzniku funkce: 24. 9. 2008 - 22. 12. 2008
od 24. 9. 2008 do 28. 1. 2009
Petra Janoušková - člen dozorčí rady
České Budějovice, U Trojice 799/33, PSČ 370 04
den vzniku členství: 24. 9. 2008 - 22. 12. 2008
den vzniku funkce: 24. 9. 2008
od 24. 9. 2008 do 28. 1. 2009
Martina Linhová - člen dozorčí rady
České Budějovice, Dlouhá 1108/29, PSČ 370 11
den vzniku členství: 24. 9. 2008 - 22. 12. 2008
den vzniku funkce: 24. 9. 2008
Akcionáři
od 28. 1. 2009 do 20. 5. 2009
Ing. Jana Krafková
Kravsko, 177, PSČ 671 51
od 24. 9. 2008 do 28. 1. 2009
CEVE s.r.o., IČO: 25164988
České Budějovice, Lidická tř. 1104/177, PSČ 370 07
Hodnocení firmy
-1
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Ewa Farna

Ewa Farna

- zpěvačka

+137

+
-
Vladimír Šmicer

Vladimír Šmicer

- fotbalista

+101

+
-
Miluše Bittnerová
+
-
Libor Bouček

Libor Bouček

- moderátor

-15

+
-
Martin Dejdar

Martin Dejdar

- herec

-30

+
-
Šárka Grossová

Šárka Grossová

- manželka bývalého premiéra Stanislava Grosse a podnikatelka

-49

+
-

A tohle už jste četli?

Jedna ku deseti, že přijdete o peníze. Nová studie k dluhopisům

Jedna ku deseti, že přijdete o peníze. Nová studie k dluhopisům

Každá desátá firma, která vydala dluhopisy po roce 2013, skončila v insolvenci. V polovině případů je to do tří let od vydání první emise. Ukazuje to nová analýza forenzní společnosti Surveilligence, která se specializuje na vyšetřování hospodářské kriminality.

Do žebříčku nejbohatších Čechů se dostalo sedm nováčků

Do žebříčku nejbohatších Čechů se dostalo sedm nováčků

Nejbohatším Čechem je Renáta Kellnerová. Vdova po zakladateli a hlavním majiteli PPF Petru Kellnerovi ovládá majetek v hodnotě 385,2 miliardy korun. Ukazuje to nový žebříček, který vydal magazín Forbes.

Tady a teď. Developer musí číst poptávku

Tady a teď. Developer musí číst poptávku

„Síla a zázemí nám dávají komfort hledat příležitosti tam, kde by jiní už riskovali,“ říká člen představenstva J&T Real Estate Jiří Ochetz. Developer tak nabízí méně obvyklé koncepty: pro investory malometrážní byty na pronajmutí studentům nebo podnikatelům bydlení a provozovnu zároveň. A pro všechny, co dělají v realitách, jen tam bokem chytré aplikace.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  16 620 057 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Češi a práce? Za nesmyslný plat a nejlíp za rohem, shodují se podnikatelky

Češi a práce? Za nesmyslný plat a nejlíp za rohem, shodují se podnikatelky

Tyhle dvě podnikatelky snad nemohou být odlišnější, a přesto se krásně doplnily. Ivana Rosová by se dala...

Tvůrci série Pozadí událostí nevidí, v čem je problém. A to je právě ten problém

Tvůrci série Pozadí událostí nevidí, v čem je problém. A to je právě ten problém

Uvedení detektivní minisérie v režii Jana Hřebejka vyvolalo u části kritiky značné pobouření. Zatímco...

Partners Financial Services