Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

BGS Energy Plus a.s.
IČO: 28089880

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu24. 9. 2008
Obchodní firma
od 9. 6. 2009

BGS Energy Plus a.s.

od 28. 1. 2009 do 9. 6. 2009

Energy produkt a.s.

od 24. 9. 2008 do 28. 1. 2009

MARGERY a.s.

Sídlo
od 28. 1. 2009 do 13. 10. 2014
Světlá nad Sázavou, Zámecká 7, PSČ 582 91
od 24. 9. 2008 do 28. 1. 2009
České Budějovice, Lidická tř. 1104/177, PSČ 370 07
IČO
od 24. 9. 2008

28089880

DIČ

CZ28089880

Identifikátor datové schránky:7pvc5er
Právní forma
od 24. 9. 2008
Akciová společnost
Spisová značka2840 B, Krajský soud v Hradci Králové
Předmět podnikání
od 28. 1. 2009
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 24. 9. 2008
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem
Ostatní skutečnosti
od 3. 6. 2019
- Obchodní závod "BGS Polsko" obchodní společnosti BGS Energy Plus a.s., se sídlem Zámecká 7, 582 91 Světlá nad Sázavou, IČ: 28089880, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2840 (dále jen "BGS Energy Plus a. s.), provozovaný pod obchodní firmou BGS Energy Plus a.s., který je vymezen v souladu s ustanovením § 502 Občanského zákoníku jako jako hromadná věc, tj. jako organizovaný soubor jmění, který BGS Energy Plus a.s. vytvořil a který z jeho vůle slouží k prov ozování jeho činnosti, a tvoří jej vše, co zpravidla slouží k provozu tohoto obchodního závodu a který je výlučným vlastnictvím BGS Energy Plus a.s., nabyla společnost BGS Polsko s.r.o., se sídlem Zámecká 7, 582 91 Světlá nad Sázavou, IČ: 08138141, zapsan á v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 43833, na základě smlouvy o převodu obchodního závodu uzavřené dne 9. května 2019, s účinností ke dni 16. května 2019.
od 18. 6. 2009 do 2. 9. 2009
- Mimořádná valná hromada rozhodla dne 3.6.2009 o zvýšení základního kapitálu s tím, že toto rozhodnutí nabývá účinnosti až dnem, kdy bude do obchodního rejstříku zapsáno zvýšení základního kapitálu o 9,459.000,- Kč dle rozhodnutí mimořádné valné hromady ze dne 10.4.2009 takto: Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) s tím, že upisování nad uvedenou částku se připouští, avšak do maximální výše 10,000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých). Zá kladní kapitál se tak zvyšuje z částky 11,459.000,- Kč (slovy: jedenáct milionů čtyřista padesát devět tisíc korun českých) na částku nejméně 11,959.000,- Kč (slovy: jedenáct milionů devět set padesát devět tisíc korun českých), přičemž o konečné výši zák ladního kapitálu rozhodne představenstvo společnosti. Konečná výše základního kapitálu nepřesáhne 21,459.000,- Kč (slovy: dvacet jeden milion čtyři sta padesát devět tisíc korun českých).
od 18. 6. 2009 do 2. 9. 2009
- Počet nově upisovaných akcií společnosti činí nejméně 500.000 (slovy: Pět set tisíc) kusů a nejvýše 10,000.000 (slovy: deset milionů) kusů. O konečném počtu akcií rozhodne představenstvo společnosti. Jmenovitá hodnota každé z nově upisovaných akcií činí 1 ,- Kč (slovy: jedna koruna česká). Všechny nově upisované akcie budou kmenovými akciemi na majitele v listinné podobě.
od 18. 6. 2009 do 2. 9. 2009
- Akcionáři společnosti se vzdali přednostního práva na upisování akcií. Všechny nově upisované akcie budou nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům, kteří budou vybráni představenstvem společnosti tak, aby se jednalo o osoby, které jsou vhodné z hlediska zdravého a obezřetného vedení společnosti. Z tohoto důvodu budou vybírá ny pouze fyzické a právnické osoby se sídlem nebo bydlištěm v některém ze států tvořících Evropský hospodářský prostor, u nichž, s přihlédnutím k jejich dobré pověsti a dosavadnímu vystupování v obchodních vztazích, lze mít za to, že jejich účast na společnosti nepovede ke zhoršení dobrého jména společnosti. Další podmínkou je, že každý upisovatel je povinen upsat akcie společnosti s emisním kurzem v minimální celkové výši 100.000,- Kč (slovy: Jedno sto tisíc korun českých). Předem určení zájemci nesmí být v platební neschopnosti nebo předlužení ve smyslu příslušných právních předpisů, což doloží společnosti čestným prohlášením. Předem určenými zájemci mohou být i akcionáři společno sti. Představenstvo společnosti je povinno postupovat tak, aby postup zvyšování základního kapitálu nemohl být považován za veřejnou nabídku, mimo jiné nesmí nabídnout upsání akcií společnosti více než 99 osobám.
od 18. 6. 2009 do 2. 9. 2009
- Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti. Lhůta pro upsání akcií činí 14 pracovních dnů a počátek běhu této lhůty poběží od doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií jednotlivým upisovatelům, čímž bude začátek lhůty upisovatelům i oznámen. Upisování mů že začít před zápisem tohoto usnesení do obchodního rejstříku s tím, že platí pravidla pro upisování akcií uvedená v § 203 odst. 4 druhá věta obchodního zákoníku.
od 18. 6. 2009 do 2. 9. 2009
- Představenstvo se pověřuje určením emisního kurzu akcií s tím, že výše emisního kurzu upisovaných akcií společnosti bude představenstvem určena zejména na základě následujících kritérií: (i) cenová poptávka investorů, (ii) požadavky společnosti získat dodatečný kapitál upsáním akcií společnosti, (iii) aktuální a očekávaná situace na polském kapitálovém trhu a na ostatních zahraničních kapitálových trzích, (iv) zhodnocení možnost í růstu a rizikových faktorů. Minimální výše emisního kurzu bude činit 1,- Kč (slovy: Jedna koruna česká) za jednu upisovanou akcii, tj. bude odpovídat jmenovité hodnotě jedné akcie. Emisní kurz bude splacen v penězích. Emisní kurz musí být pro všechny up isovatele stejný a bude upisovatelům oznámen představenstvem formou jeho uvedení do návrhu smlouvy o úpisu akcií. Upisovatelé jsou povinni splatit celý emisní kurz upsaných akcií, tj. celé emisní ážio a celkovou jmenovitou hodnotu upsaných akcií na zvláštní účet společnosti č.ú. 43-4929xxxx, IBAN CZ4901000000434929990267, SWIFT KOMBCZPPXXX, vedený u Komerční b anka a.s., a to ve lhůtě pro úpis akcií.
od 9. 6. 2009 do 12. 6. 2009
- Mimořádná valná hromada rozhodla svým usnesením ze dne 10.4.2009 o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: a) Základní kapitál se zvyšuje z dosavadní výše 2.000.000,- Kč (slovy: dvamiliony korun českých) o 9.459.000,- Kč (slovy: devětmilionůčtyřistapadesátdevěttisíc korun českých) na 11.459.000,- Kč (slovy: jedenáctmilionůčtyřistapadesátdevěttisíc korun českýc h). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. b) Akcie budou upsány bez využití přednostního práva na zvýšení a úpis akcií, kterého se všichni přítomní akcionáři před přijetím tohoto rozhodnutí vzdali. c) Zvýšení základního kapitálu o částku 9.459.000,- Kč (devětmilionůčtyřistapadesátdevěttisíc korun českých) bude provedeno úpisem nových kmenových akcií, a to 94 590 000 ks (slovy: devadesátčtyřimilionůpětsetdevadesáttisíc kusů) akcií vydaných v listinné podobě ve formě na majitele, každé o jmenovité hodnotě 0,10 Kč (slovy: deset haléřů). Emisní kurz každé akcie je roven její jmenovité hodnotě). d) Akcie budou nabídnuty k úpisu předem vybraným zájemcům - stávajícím akcionářům, a to tak, že: - zájemci JUDr. Ing. Zdeňkovi Radilovi, r.č. xxxx, bytem Praha 10, Průhonická 217/31, bude k úpisu nabídnuto 31 530 000 ks (slovy: třicetjednamilionůpětsettřicettisíc kusů) kmenových listinných akcií v listinné podobě ve formě na majitele, každé o  jmenovité hodnotě 0,10 Kč (slovy: deset haléřů) při emisním kurzu 0,10 Kč/akcie (slovy: deset haléřů). - zájemci Radimu Hrůzovi, r.č. xxxx, bytem Světlá nad Sázavou, U Stromečku 792, bude k úpisu nabídnuto 31 530 000 ks (slovy: třicetjednamilionůpětsettřicettisíc kusů) kmenových listinných akcií v listinné podobě ve formě na majitele, každé o jmenov ité hodnotě 0,10 Kč (slovy: deset haléřů) při emisním kurzu 0,10 Kč/akcie (slovy: deset haléřů). - zájemci Aleši Radilovi, r.č. xxxx, bytem Světlá nad Sázavou, U Stromečku 791, bude k úpisu nabídnuto 31 530 000 ks (slovy: třicetjednamilionůpětsettřicettisíc kusů) kmenových listinných akcií v listinné podobě ve formě na majitele, každé o jmenov ité hodnotě 0,10 Kč (slovy: deset haléřů) při emisním kurzu 0,10 Kč/akcie (deset haléřů) e) akcie budou upsány v sídle společnosti ve lhůtě tří měsíců ode dne přijetí tohoto rozhodnutí s tím, že bezprostředně po přijetí tohoto rozhodnutí bude předem vybraným zájemcům předložen návrh smlouvy o úpisu akcií mezi zájemcem a společností. K úpisu a kcií dochází podpisem smlouvy o úpisu akcií mezi společností a zájemcem s tím, že podpisy musí být úředně ověřeny. Upsání akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku nebo právní moc rozhodnutí o zamítnutí zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku dle rozhodnutí mimořádné valné hromady společnosti ze dne 10.4.2009. Pokud ve stanovené lhůtě nedojde k úpisu vše ch akcií, je upsání akcií neúčinné. f) vyslovuje se souhlas se započtením peněžitých pohledávek zájemců vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu. Proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu akcií se připouští zápočet těchto pohledávek zájemců: - pohledávka zájemce JUDr. Ing. Zdeňka Radila, r.č. xxxx, bytem Praha 10, Průhonická 217/31, vůči spokečnosti ve výši 3.153.000,- Kč (třimilionystopadestáttřitisíc korun českých) z titulu nároku na úplatu tohoto zájemce za převod obchodního podílu ve výši 1/3 ve společnosti Renergy, s.r.o., se sídlem Světlá nad Sázavou, Na Bradle 1118, IČ 26011921, zapsané v obchodním rejstříku vedeném KS Hradec Králové, oddíl C, vložka 19923, dle smlouvy o převodu obchodního podílu ze dne 8.4.2009. - pohledávka zájemce Radima Hrůzy, r.č. xxxx, bytem Světlá nad Sázavou, U Stromečku 792, vůči společnosti ve výši 3.153.000,- Kč (třimilionystopadesáttřitisíc korun českých) z titulu nároku na úplatu tohoto zájemce za převod obchodního podílu ve vý ši 1/3 ve společnosti Renergy, s.r.o., se sídlem Světlá nad Sázavou, Na Bradle 1118, IČ 26011921, zapsané v obchodním rejstříku vedeném KS Hradec Králové, oddíl C, vložka 19923, dle smlouvy o převodu obchodního podílu ze dne 8.4.2009 - pohledávka zájemce Aleše Radila, r.č. xxxx, bytem Světlá nad Sázavou, U Stromečku 791, vůči společnosti ve výši 3.153.000,- Kč (třimilionystopadesáttřitisíc korun českých) z titulu nároku na úplatu tohoto zájemce za převod obchodního podílu ve vý ši 1/3 ve společnosti Renergy, s.r.o., se sídlem Světlá nad Sázavou, Na Bradle 1118, IČ 26011921, zapsané v obchodním rejstříku vedeném KS Hradec Králové, oddíl C, vložka 19923, dle smlouvy o převodu obchodního podílu ze dne 8.4.2009. Hodnota pohledávek zájemců vůči společnosti, které mají být předmětem zápočtu proti pohledávce na splacení emisního kurzu, byla stanovena znaleckým posudkem č. 010/2009, který zpracoval dne 27.2.2009 znalec Doc. Ing. Pavel Legát, CSc. - znalec jmenovaný M inisterstvem spravedlnosti České republiky dne 16.11.2000 č.j. M-1665/2000, který k tomuto stanovení hodnoty byl jmenován usnesením Krajského soudu v Hradci Králové č.j. 2 Nc 205/2009 ze dne 22.1.2009. Existence těchto pohledávek bude dále potvrzena auditorem. g) emisní kurz všech upsaných akcií bude splacen zápočtem pohledávek specifikovaných pod písm. f) tohoto rozhodnutí, a to formou dohody o vzájemném zápočtu pohledávek mezi společností a předem vybranými zájemci - upisovateli, s tím, že podpisy budou úředn ě ověřeny. Návrh dohody o zápočtu pohledávek zájemců vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu bude zájemcům předložen při podpisu smlouvy o úpisu akcií. Ke splacení emisního kurzu uvedenou formou musí dojít nejpozději do je dnoho měsíce od upsání akcií, jinak je upsání akcií neúčinné. h) v případě, že ve shora stanovených lhůtách dojde k platnému a účinnému upsání všech akcií dle tohoto rozhodnutí a současně ke splacení emisního kurzu všech upsaných akcií formou zápočtu vzájemných pohledávek, zmocňuje valná hromada představenstvo, aby dle ust. § 206 odst. 2 obch. zák. učinilo rozhodnutí, kterým představenstvo potvrdí, že všechny nové akcie byly upsány v souladu se zákonem, stanovami a rozhodnutím této valné hromady, a jejich emisní kurz byl zcela splacen.
Kapitál
od 2. 9. 2009
Základní kapitál 15 209 000 Kč, splaceno 100 %.
od 12. 6. 2009 do 2. 9. 2009
Základní kapitál 11 459 000 Kč, splaceno 100 %.
od 1. 10. 2008 do 12. 6. 2009
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 2 000 000 Kč.
od 24. 9. 2008 do 1. 10. 2008
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 1 000 000 Kč.
od 4. 11. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 15 209 000.
od 2. 9. 2009 do 4. 11. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 15 209 000.
od 3. 7. 2009 do 2. 9. 2009
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 11 459 000.
od 12. 6. 2009 do 3. 7. 2009
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 114 590 000.
od 28. 1. 2009 do 12. 6. 2009
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 20.
od 24. 9. 2008 do 28. 1. 2009
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 10.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 12. 12. 2016
RADIM HRŮZA - člen představenstva
Světlá nad Sázavou, Horní Bohušice, PSČ 582 91
den vzniku členství: 29. 11. 2016
od 11. 3. 2016 do 12. 12. 2016
OKSANA BATALOVA - Člen představenstva
Praha - Kbely, Herlíkovická, PSČ 197 00
den vzniku členství: 23. 5. 2015 - 29. 11. 2016
od 9. 9. 2015 do 11. 3. 2016
OKSANA BATALOVA - Člen představenstva
Praha - Letňany, Krausova, PSČ 199 00
den vzniku členství: 23. 5. 2015
od 9. 9. 2015 do 12. 12. 2016
ALEŠ RADIL - Předseda představenstva
Světlá nad Sázavou, Pod Kadlečákem, PSČ 582 91
den vzniku členství: 23. 5. 2015 - 29. 11. 2016
den vzniku funkce: 23. 5. 2015 - 29. 11. 2016
od 9. 9. 2015 do 12. 12. 2016
RADIM HRŮZA - Místopředseda představenstva
Světlá nad Sázavou, Horní Bohušice, PSČ 582 91
den vzniku členství: 23. 5. 2015 - 29. 11. 2016
den vzniku funkce: 23. 5. 2015 - 29. 11. 2016
od 13. 10. 2014 do 9. 9. 2015
ALEŠ RADIL - předseda představenstva
Světlá nad Sázavou, Pod Kadlečákem, PSČ 582 91
den vzniku členství: 22. 5. 2014 - 22. 5. 2015
den vzniku funkce: 22. 5. 2014 - 22. 5. 2015
od 13. 10. 2014 do 9. 9. 2015
RADIM HRŮZA - místopředseda představenstva
Světlá nad Sázavou, Horní Bohušice, PSČ 582 91
den vzniku členství: 22. 5. 2014 - 22. 5. 2015
den vzniku funkce: 22. 5. 2014 - 22. 5. 2015
od 13. 10. 2014 do 9. 9. 2015
OKSANA BATALOVA - člen představenstva
Praha - Letňany, Krausova, PSČ 199 00
den vzniku členství: 22. 5. 2014 - 22. 5. 2015
od 1. 2. 2014 do 13. 10. 2014
RADIM HRŮZA - místopředseda představenstva
Světlá nad Sázavou, Horní Bohušice, PSČ 582 91
den vzniku členství: 16. 3. 2009 - 22. 5. 2014
den vzniku funkce: 16. 3. 2009 - 22. 5. 2014
od 26. 9. 2013 do 1. 2. 2014
RADIM HRŮZA - místopředseda představenstva
Světlá nad Sázavou, U Stromečku, PSČ 582 91
den vzniku členství: 16. 3. 2009
den vzniku funkce: 16. 3. 2009
od 26. 9. 2013 do 13. 10. 2014
ALEŠ RADIL - předseda představenstva
Světlá nad Sázavou, Pod Kadlečákem, PSČ 582 91
den vzniku členství: 16. 3. 2009 - 22. 5. 2014
den vzniku funkce: 16. 3. 2009 - 22. 5. 2014
od 26. 9. 2013 do 13. 10. 2014
Ing. JINDRA RADILOVÁ - člen představenstva
Praha 10 - Záběhlice, Průhonická, PSČ 106 00
den vzniku členství: 16. 3. 2009 - 22. 5. 2014
od 20. 5. 2009 do 26. 9. 2013
Aleš Radil - předseda představenstva
Světlá nad Sázavou, U Stromečku 791, PSČ 582 91
den vzniku členství: 16. 3. 2009
den vzniku funkce: 16. 3. 2009
od 20. 5. 2009 do 26. 9. 2013
Radim Hrůza - místopředseda představenstva
Světlá nad Sázavou, U Stromečku 792, PSČ 582 91
den vzniku členství: 16. 3. 2009
den vzniku funkce: 16. 3. 2009
od 20. 5. 2009 do 26. 9. 2013
Ing. Jindra Radilová - člen představenstva
Praha 1O, Průhonická 217/31, PSČ 100 00
den vzniku členství: 16. 3. 2009
od 28. 1. 2009 do 20. 5. 2009
Ing. Jana Krafková - člen představenstva
Kravsko, 177, PSČ 671 51
den vzniku členství: 22. 12. 2008 - 16. 3. 2009
od 24. 9. 2008 do 28. 1. 2009
Ing. Martin Janoušek - člen představenstva
České Budějovice, U Trojice 799/33, PSČ 370 04
den vzniku členství: 24. 9. 2008 - 22. 12. 2008
den vzniku funkce: 24. 9. 2008
od 12. 12. 2016
Společnost zastupuje člen představenstva samostatně v celém rozsahu.
od 4. 11. 2014 do 12. 12. 2016
Společnost zastupuje předseda nebo místopředseda představenstva samostatně v celém rozsahu.
od 24. 9. 2008 do 4. 11. 2014
Člen představenstva jedná za společnost samostatně.
Dozorčí rada
od 12. 12. 2016
ROSTISLAV KOTLAS - člen dozorčí rady
Havlíčkův Brod, Ledečská, PSČ 580 01
den vzniku členství: 29. 11. 2016
od 13. 10. 2014 do 12. 12. 2016
JUDr. Ing. ZDENĚK RADIL - člen dozorčí rady
Praha - Záběhlice, Průhonická, PSČ 106 00
den vzniku členství: 22. 5. 2014 - 29. 11. 2016
od 18. 8. 2013 do 13. 10. 2014
JUDr. Ing. ZDENĚK RADIL - předseda dozorčí rady
Praha 10 - Záběhlice, Průhonická, PSČ 106 00
den vzniku členství: 16. 3. 2009 - 22. 5. 2014
den vzniku funkce: 16. 3. 2009 - 22. 5. 2014
od 18. 6. 2009 do 13. 10. 2014
Ing. Jaromír Peklo, Ph.D, MBA - člen dozorčí rady
Praha 1 - Josefov, Žatecká 16/8, PSČ 110 00
den vzniku členství: 3. 6. 2009 - 3. 6. 2014
od 18. 6. 2009 do 13. 10. 2014
Ing. Štěpán Dlouhý - člen dozorčí rady
Praha 5 - Stodůlky, Volutová 2521/18, PSČ 158 00
den vzniku členství: 3. 6. 2009 - 3. 6. 2014
od 20. 5. 2009 do 18. 6. 2009
Mgr. Šárka Hrůzová - člen dozorčí rady
Světlá nad Sázavou, U Rybníčků 201, PSČ 582 91
den vzniku členství: 16. 3. 2009 - 3. 6. 2009
od 20. 5. 2009 do 18. 6. 2009
Eva Radilová - člen dozorčí rady
Světlá nad Sázavou, Na Bradle 1118, PSČ 582 91
den vzniku členství: 16. 3. 2009 - 3. 6. 2009
od 20. 5. 2009 do 18. 8. 2013
JUDr. Ing. Zdeněk Radil - předseda dozorčí rady
Praha 10, Průhonická 217/31, PSČ 100 00
den vzniku členství: 16. 3. 2009
den vzniku funkce: 16. 3. 2009
od 28. 1. 2009 do 20. 5. 2009
Mgr. Pavel Piňos - předseda dozorčí rady
Přerov, Žerotínovo nám. 1864/41, PSČ 750 02
den vzniku členství: 22. 12. 2008 - 16. 3. 2009
den vzniku funkce: 30. 12. 2008 - 16. 3. 2009
od 28. 1. 2009 do 20. 5. 2009
Mgr. Veronika Zavadilová - člen dozorčí rady
Tovačov, Dvořákova 485, PSČ 751 01
den vzniku členství: 22. 12. 2008 - 16. 3. 2009
od 28. 1. 2009 do 20. 5. 2009
Ing. Vlastimil Němec - člen dozorčí rady
Želátovice, 175, PSČ 751 16
den vzniku členství: 22. 12. 2008 - 16. 3. 2009
od 24. 9. 2008 do 28. 1. 2009
Martina Kubíková - předseda dozorčí rady
České Budějovice, Jizerská 1076/2, PSČ 370 11
den vzniku členství: 24. 9. 2008 - 22. 12. 2008
den vzniku funkce: 24. 9. 2008 - 22. 12. 2008
od 24. 9. 2008 do 28. 1. 2009
Petra Janoušková - člen dozorčí rady
České Budějovice, U Trojice 799/33, PSČ 370 04
den vzniku členství: 24. 9. 2008 - 22. 12. 2008
den vzniku funkce: 24. 9. 2008
od 24. 9. 2008 do 28. 1. 2009
Martina Linhová - člen dozorčí rady
České Budějovice, Dlouhá 1108/29, PSČ 370 11
den vzniku členství: 24. 9. 2008 - 22. 12. 2008
den vzniku funkce: 24. 9. 2008
Akcionáři
od 28. 1. 2009 do 20. 5. 2009
Ing. Jana Krafková
Kravsko, 177, PSČ 671 51
od 24. 9. 2008 do 28. 1. 2009
CEVE s.r.o., IČO: 25164988
České Budějovice, Lidická tř. 1104/177, PSČ 370 07
Hodnocení firmy
-1
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Nekopu do hráče, jdu po míči. Jak se staví tým pro finanční poradenství

19. 9. 2020 | | Martin Vlnas | 7 komentářů

Nekopu do hráče, jdu po míči. Jak se staví tým pro finanční poradenství

Kariéra finančního poradce se vám slibně rozjíždí, klientů přibývá a vy najednou zjistíte, že by bylo fajn nebýt na všechno sám. Jenže kde sehnat ty správné lidi, jak je namotivovat a hlavně jak je udržet, aby vám po dvou měsících nedali košem? Michal Krejčí, který vede v Partners tým 230 lidí, má v rukávu pár tipů, které by vám mohly usnadnit krušné začátky.

Technické normy budou zdarma, podnikatelé ušetří

18. 9. 2020 | | Petr Kučera | 8 komentářů

Technické normy budou zdarma, podnikatelé ušetří

Veřejnost získá bezplatný přístup k závazným technickým normám. Rozhodli o tom poslanci na návrh Pirátů. Elektrikáři, stavaři a další živnostníci tak mohou ušetřit tisíce korun ročně na poplatcích.

Banky zpřísnily úvěry pro firmy. Někomu nepůjčí vůbec

18. 9. 2020 | | Jiří Hovorka

Banky zpřísnily úvěry pro firmy. Někomu nepůjčí vůbec

Banky jsou při poskytování podnikatelských úvěrů výrazněji opatrnější. Ukazují to zkušenosti finanční skupiny SFG Holding, která pomáhá firmám zajistit bankovní financování investic do nemovitostí, developmentu, podnikání a startupů.

Končí prodloužený termín pro přehledy OSVČ

17. 9. 2020 | | Jiří Hovorka

Končí prodloužený termín pro přehledy OSVČ

V pátek končí prodloužený termín, do kterého musí osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) odevzdat přehledy sociálního a zdravotního pojištění za rok 2019.

Omezení Airbnb: Jak má vypadat, až se vrátí turisté?

17. 9. 2020 | | Veronika Hejná | 5 komentářů

Omezení Airbnb: Jak má vypadat, až se vrátí turisté?

Hlasy kritiků „platforem pro sdílené ubytování“ sílí. Ve hře je hned několik návrhů na regulaci.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Czech Exchange 2 715,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 720,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 730,00 Kč
Expobank CZ 2 755,30 Kč
Poštovní spořitelna 2 769,20 Kč
ČSOB 2 769,20 Kč
Česká spořitelna 2 793,00 Kč
Komerční banka 2 795,25 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 805,30 Kč
Raiffeisenbank 2 834,00 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 814 339 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Ewa Farna

Ewa Farna

- zpěvačka

+86
+
-
2.Pavel Bém

Pavel Bém

- psychiatr, horolezec, podnikatel a bývalý pražský primátor

-155
+
-
3.Pavel Tykač

Pavel Tykač

- podnikatel, jeden z nejbohatších Čechů

-256
+
-
4.Václav Kočka

Václav Kočka

- podnikatel, Matějská pouť

-265
+
-
5.František Chvalovský

František Chvalovský

- podnikatel a kontroverzní fotbalový funkcionář

-296
+
-

Články na Heroine.cz

Václav Klaus ml. radí matkám, jak by měly žít

Václav Klaus ml. radí matkám, jak by měly žít

Předseda Trikolóry radí často a rád a stejně tak rád se stylizuje do podoby moudrého muže,...více

Chcete mít ve skříni šaty od českého návrháře? Kde začít a jak se neztratit na módní scéně

Chcete mít ve skříni šaty od českého návrháře? Kde začít a jak se neztratit na módní scéně

Už dávno neplatí, že autorská móda přímo od návrháře musí být drahá, a zároveň pro ženy...více

Užít si sama sebe. Proč se téměř nebavíme o ženské masturbaci?

Užít si sama sebe. Proč se téměř nebavíme o ženské masturbaci?

Můžu si sama sebe užít? Můžu. Chci o tom mluvit? Chci, nebo možná nechci. Musím o tom...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Kde platit sociální a zdravotnípojištění
Poradna > Daně > Pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění > Kde platit sociální a zdravotnípojištění

Otázka: Dobrý den, ráda bych se zeptala na platbu sociálního a zdravotního pojištění v případě, kdy jsem nastoupila od 1.9. k pojišťovně na smlouvu o obchodním zastoupení a pomoci při správě. Bylo mi řečeno,...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services