Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

WEDOS Internet, a.s.
IČO: 28115708

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu21. 12. 2009
Obchodní firma
od 21. 12. 2009

WEDOS Internet, a.s.

Sídlo
od 1. 1. 2011 do 18. 11. 2016
Hluboká nad Vltavou, Masarykova 1230, PSČ 373 41
od 21. 12. 2009 do 1. 1. 2011
Hluboká nad Vltavou, Masarykova 40, PSČ 373 41
IČO
od 21. 12. 2009

28115708

DIČ

CZ28115708

Identifikátor datové schránky:dc6iqnh
Právní forma
od 21. 12. 2009
Akciová společnost
Spisová značka1886 B, Krajský soud v Českých Budějovicích
Předmět podnikání
od 21. 12. 2009
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových protor
od 21. 12. 2009
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Ostatní skutečnosti
od 12. 7. 2012 do 15. 8. 2012
- Mgr. Josef Grill, jakožto jediný akcionář akciové společnosti WEDOS Internet, a.s. rozhodl dne 3. 7. 2012 při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti WEDOS Internet, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 2 000 000,- Kč, slovy dvamiliony korun českých o částku 21 000 000,- Kč, slovy dvacetjednamilionů korun českých na částku 23 000 000,- Kč slovy dvacettřimilionů korun českých, a to ve smyslu ustanovení § 203 obchodníh o zákoníku upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisováno bude 210000 ks (dvěstědesettisíc kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100,- Kč, slovy jednosto korun českých, označené čísly 20001-230000 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovým i, znějí na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné. Emisní ážio nevznikne. Dosavadní jediný akcionář se vzdává svého přednostního práva upsat nové akcie společnosti upisované ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti. Upsání 210000 ks (dvěstědesettisíc kusů) kmenových akcií na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 100,- Kč, slovy jednosto korun českých, označené čísly 20001-230000 bude provedeno takto: a/ Upsání 110000 ks (jednostodesettisíc kusů) nových akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100,- Kč (slovy jednosto korun českých), znějících na jméno v listinné podobě, bude nabídnuto předem určenému zájemci společnosti WEDOS Property, s.r.o., se sídlem Hluboká nad Vltavou, Masarykova 1230, PSČ 373 41, IČ 25126849, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 15537. Předem určený zájemce je oprávněn upsat akcie na zvýšení základního kapitálu smlouvou o upsání akcií dle ustanovení § 204 odstavec 5 obchodního zákoníku, která musí být uzavřena do čtrnácti dnů ode dne doručení návrhu této smlouvy předem určeným zájemcem a společností. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti WEDOS Property, s.r.o. Emisní kurz nových akcií bude splacen nepeněžitým vkladem předem určeného zájemce, tj. společnosti WEDOS Property, s.r.o., se sídlem Hluboká nad Vltavou, Masarykova 1230, PSČ 373 41, IČ 25126849, před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu d o obchodního rejstříku, když předmětem nepeněžitého vkladu jsou nemovitosti v k.ú. Hluboká nad Vltavou, tj. objekt občanské vybavenosti čp. 1230 na pozemku stp. č. 36/3, pozemek stp. č. 36/3 o výměře 442 m2 (zast. plocha a nádvoří) a pozemek parc. č. 39/1 o výměře 134 m2 (zahrada) včetně všech součástí a příslušenství, jež tvoří venkovní úpravy, když předmětné nemovitosti jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Hluboká nad Vltavou v katastru nemovitostí pro obec a k atastrální území Hluboká nad Vltavou na listu vlastnictví č. 1512. Předmět nepeněžitého vkladu byl oceněn znaleckým posudkem č. 4528/2012/103 ze dne 12. 4. 2012 soudního znalce Ing. Stanislava Völfla, České Budějovice, Plav 111, PSČ 370 07, který byl jmenován za účelem ocenění tohoto vkladu usnesením Krajského soudu v Č eských Budějovicích ze dne 12. 3. 2012, č.j. Nc 1492/2012-5, které nabylo právní moci dne 30. 3. 2012 na částku celkem 11 000 000,- Kč (slovy jedenáctmilionů korun českých), přičemž na vklad předem určeného zájemce společnosti WEDOS Property, s.r.o. se za počítává částka 11 000 000,- Kč (slovy jedenáctmilionů korun českých). Emisní kurz akcií je roven jejich jmenovité hodnotě. Za shora blíže specifikovaný nepeněžitý vklad vydá společnost 110000 ks (jednostodesettisíc kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100,- Kč (slovy jednosto korun českých), označené čísly 20001 až 130000 předem určenému zájemci společnosti WEDOS Prop erty, s.r.o. b/ Upsání 70000 ks (sedmdesátitisíc kusů) nových akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100,- Kč (slovy jednosto korun českých), znějících na jméno v listinné podobě, bude nabídnuto předem určenému zájemci Mgr. Josefu Grillovi, nar. 13. 7. 1973, bytem Hlu boká nad Vltavou, Hamry 1331, PSČ 373 41. Akcie budou upsány před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do 15 dnů od zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a jediný akcionář upíše akcie ve smlou vě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií je Hluboká nad Vltavou, Hamry 1331, PSČ 373 41. Mgr. Josef Grill, jakožto jediný akcionář společnosti WEDOS Internet, a.s. uděluje souhlas s tím, aby emisní kurz akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen započtením části peněžitých pohledávek v celkové výši 10 055 250,59 Kč (slovy desetmilionů padesátpěttisícdvěstěpadesát korun českých padesátdevět haléřů) předem určeného zájemce, kterým je Mgr. Josef Grill, nar. 13. 7. 1973, bytem Hluboká na d Vltavou, Hamry 1331, PSČ 373 41, kterou má za společností WEDOS Internet, a.s. z titulu půjček poskytnutých jednak v EUR a jednak v českých korunách panem Mgr. Josefem Grillem společnosti WEDOS Internet, a.s. proti pohledávce společnosti WEDOS Internet, a.s. na splacení emisního kurzu upsaných akcií. Mgr. Josef Grill splatí emisní kurz jím upsaných akcií uzavřením dohody o započtení pohledávek. Dohoda o zápočtu pohledávek musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do 15 dnů od zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurz všech 70000 ks (sedmdesátitisíc kusů) nově vydávaných akcií tak bude splacen výhradně započtením pohledávek. Za shora blíže specifikovaný vklad vydá společnost 70000 ks (sedmdesáttisíc kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100,- Kč (slovy jednosto korun českých), označené čísly 130 001 až 200 000 předem určenému zájemci Mgr. Josefu Grillovi. c/ Upsání 30000 ks (třicetitisíc kusů) nových akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100,- Kč (slovy jednosto korun českých), znějících na jméno v listinné podobě proběhne ve dvou kolech. V prvém kole budou nové akcie nabídnuty k upsání na základě veřejné nabídky, která bude uveřejněna na Webových stránkách společnosti WEDOS Internet, a.s., kde bude uveden i počátek běhu lhůty pro upsání akcií. Akcie budou nabídnuty k upsání ve lhůtě do čtrnácti dnů ode dne uveřejnění veřejné nabídky a upisování proběhne zápisem do listiny upisovatelů. Místem pro upsání akcií je Hluboká nad Vltavou, Masarykova 1230, PSČ 373 41. Mgr. Josef Grill, jakožto jediný akcionář akciové společnosti WEDOS Internet, a.s. uděluje souhlas, aby emisní kurz 30000 ks (třicetitisíc kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem upisovatelů. Upisovatelé jso u povinni splatit emisní kurz akcií na zvláštní účet č. 2000xxxx, vedený u Fio banky, a.s., přičemž upisovatelé, kteří uspali akcie na základě veřejné nabídky akcií, jsou povinni splácet upsané akcie ve lhůtách stanovených v listině upisovatelů. Emisní kurz nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurz nově vydávaných akcií bude splacen výhradně peněžitými vklady upisovatelů. Akcie, které nebudou účinně upsány v prvém kole upisování na základě veřejné nabídku, budou ve druhém kole upisování nabídnuty k uspání předem určenému zájemci.Jako předem určený zájemce je navrhován Mgr. Josef Grill, nar. 13. 7. 1973, bytem Hluboká nad Vltavou, Hamry 1331, PSČ 373 41. Lhůta pro upsání akcií předem určeným zájemcem činí jeden měsíc a počne běžet den následující po skončení lhůty k upsání akcií v prvním kole. Nové akcie společnosti upisované ve druhém kole upisování budou předem určeným z ájemcem upsány v sídle společnosti ve smlouvě o upsání akcií uzavřené mezi ním a společností. Mgr. Josef Grill, jakožto jediný akcionář akciové společnosti WEDOS Internet, a.s. uděluje souhlas, aby emisní kurz akcií, které nebudou účinně upsány v prvním kole, byl splacen započtením části peněžitých pohledávek v celkové výši 10 055 250,59 Kč (slov y desetmilionů padesátpěttisícdvěstěpadesát korun českých padesátdevět haléřů) předem určeného zájemce, kterým je Mgr. Josef Grill, nar. 13. 7. 1973, bytem Hluboká nad Vltavou, Hamry 1331, PSČ 373 41, kterou má za společností WEDOS Internet, a.s. z titulu půjček poskytnutých jednak v EUR a jednak v českých korunách panem Mgr. Josefem Grillem společnosti WEDOS Internet, a.s. proti pohledávce společnosti WEDOS Internet, a.s. na splacení emisního kurzu upsaných akcií. Mgr. Josef Grill splatí emisní kurz jím upsaných akcií uzavřením dohody o započtení pohledávek. Dohoda o započtení pohledávek musí být uzavřena nejpozději do jednoho měsíce ode dne následujícího po skončení lhůty k upsání akcií v prvním kole. Emisní kurz všech 30000 ks (třicetitisíc kusů) nově vydaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Za shora blíže specifikovaný vklad vydá společnost 30000 ks (třicetitisíc kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100,- Kč (slovy jednosto korun českých), označené čísly 200 001 až 230 000.
Kapitál
od 15. 8. 2012
Základní kapitál 23 000 000 Kč, splaceno 23 000 000 Kč.
od 21. 12. 2009 do 15. 8. 2012
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 15. 8. 2012
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 230 000.
od 12. 7. 2012 do 15. 8. 2012
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 20 000.
od 21. 12. 2009 do 12. 7. 2012
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 100.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 16. 3. 2015
Mgr. JOSEF GRILL - předseda představenstva
Hluboká nad Vltavou, Hamry, PSČ 373 41
den vzniku členství: 19. 9. 2014
den vzniku funkce: 19. 9. 2014
od 12. 7. 2012 do 16. 3. 2015
Mgr. Josef Grill - předseda představenstva
Hluboká nad Vltavou, Hamry, PSČ 373 41
den vzniku členství: 3. 7. 2012 - 19. 9. 2014
den vzniku funkce: 3. 7. 2012 - 19. 9. 2014
od 12. 7. 2012 do 16. 3. 2015
Josef Grill - člen představenstva
Netolice, Na Vyšehradě, PSČ 384 11
den vzniku členství: 3. 7. 2012 - 19. 9. 2014
od 12. 7. 2012 do 16. 3. 2015
MUDr. Zdeňka Zadražilová - člen představenstva
Jindřichův Hradec, Naxerova, PSČ 377 01
den vzniku členství: 3. 7. 2012 - 19. 9. 2014
od 21. 12. 2009 do 12. 7. 2012
Bc. Petr Šťastný - člen představenstva
Praha 4 - Chodov, Lečkova 1520/11, PSČ 149 00
den vzniku členství: 21. 12. 2009
den vzniku funkce: 21. 12. 2009 - 12. 7. 2012
od 16. 3. 2015
Společnost zastupuje navenek samostatně předseda představenstva.
od 12. 7. 2012 do 16. 3. 2015
Jménem společnosti jedná a podepisuje předseda představenstva samostatně. Podepisování se děje tak, že k napsané, vytištěné nebo jinak zobrazené obchodní firmě připojí předseda představenstva svůj podpis.
od 21. 12. 2009 do 12. 7. 2012
Jménem společnosti jedná a podepisuje člen představenstva samostatně. Podepisování se děje tak, že k napsané, vytištěné nebo jinak zobrazené obchodní firmě připojí oprávněná osoba svůj podpis.
Dozorčí rada
od 16. 3. 2015
ZDEŇKA GRILL - předseda dozorčí rady
Hluboká nad Vltavou, Hamry, PSČ 373 41
den vzniku členství: 19. 9. 2014
den vzniku funkce: 19. 9. 2014
od 15. 8. 2012 do 16. 3. 2015
Zdeňka Grill - předseda dozorčí rady
Hluboká nad Vltavou - Hamry, , PSČ 373 41
den vzniku členství: 21. 12. 2009 - 19. 9. 2014
den vzniku funkce: 3. 7. 2012 - 19. 9. 2014
od 12. 7. 2012 do 15. 8. 2012
Zdeňka Grill - předseda dozorčí rady
Mičovice, , PSČ 383 01
den vzniku členství: 21. 12. 2009
den vzniku funkce: 3. 7. 2012
od 12. 7. 2012 do 16. 3. 2015
Jindřiška Vojtíšková - člen dozorčí rady
Praha 4, Mařatkova, PSČ 142 00
den vzniku členství: 3. 7. 2012 - 19. 9. 2014
od 12. 7. 2012 do 16. 3. 2015
Ing. Jiří Herza - člen dozorčí rady
Týn nad Vltavou - Malá Strana, Husova, PSČ 375 01
den vzniku členství: 3. 7. 2012 - 19. 9. 2014
od 21. 12. 2009 do 12. 7. 2012
Mgr. Josef Grill - předseda dozorčí rady
Černošice - Jedličkovy Lázně, 1501E, PSČ 252 28
den vzniku členství: 21. 12. 2009 - 3. 7. 2012
den vzniku funkce: 21. 12. 2009
od 21. 12. 2009 do 12. 7. 2012
Mgr. Lucie Jindrová - člen dozorčí rady
Volary, Samota 465, PSČ 384 51
den vzniku členství: 21. 12. 2009 - 3. 7. 2012
den vzniku funkce: 21. 12. 2009
od 21. 12. 2009 do 12. 7. 2012
Zdeňka Grill - člen dozorčí rady
Mičovice, 51, PSČ 383 01
den vzniku členství: 21. 12. 2009
den vzniku funkce: 21. 12. 2009
Akcionáři
od 12. 7. 2012 do 15. 8. 2012
Josef Grill
Hluboká nad Vltavou - Hamry, , PSČ 373 41
od 21. 12. 2009 do 12. 7. 2012
WEDOS LIMITED
Nikósie, Strovolos, Ifigeneias 7, 2007, Kyperská republika
od 21. 12. 2009 do 12. 7. 2012
- IČ 180608
Hodnocení firmy
+5
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Stát dá lidem 70 % mzdy, když zůstanou v krizi doma

25. 9. 2020 | | Jiří Hovorka | 9 komentářů

Stát dá lidem 70 % mzdy, když zůstanou v krizi doma

Vláda se dohodla na pravidlech takzvaného stálého kurzarbeitu. Firmy budou moci při ekonomických potížích poslat zaměstnance na část týdne domů, na mzdy jim přispěje stát.

Podnikatelé můžou žádat o terminál na rok zdarma

23. 9. 2020 | | Jiří Hovorka

Podnikatelé můžou žádat o terminál na rok zdarma

Drobní obchodníci a živnostníci si mohou říci o platební terminál, který dostanou na rok zdarma. Projekt Česko platí kartou prodloužil do konce roku termín, ve kterém se podnikatelé o terminály mohou hlásit. Nově je dostanou i provozovatelé e-shopů.

Restaurace zavřou už v deset. Prymula oznámil nová opatření

23. 9. 2020 | | Jiří Hovorka | 11 komentářů

Restaurace zavřou už v deset. Prymula oznámil nová opatření

Restaurace a další stravovací zařízení budou muset zavírat v deset hodin večer. Omezí se také počet povolených osob na hromadných akcích. Nová opatření, které reagují na nárůst počet nakažených koronavirem z posledních dnů, představil ministr zdravotnictví Roman Prymula.

Nekopu do hráče, jdu po míči. Jak se staví tým pro finanční poradenství

19. 9. 2020 | | Martin Vlnas | 7 komentářů

Nekopu do hráče, jdu po míči. Jak se staví tým pro finanční poradenství

Kariéra finančního poradce se vám slibně rozjíždí, klientů přibývá a vy najednou zjistíte, že by bylo fajn nebýt na všechno sám. Jenže kde sehnat ty správné lidi, jak je namotivovat a hlavně jak je udržet, aby vám po dvou měsících nedali košem? Michal Krejčí, který vede v Partners tým 230 lidí, má v rukávu pár tipů, které by vám mohly usnadnit krušné začátky.

Technické normy budou zdarma, podnikatelé ušetří

18. 9. 2020 | | Petr Kučera | 9 komentářů

Technické normy budou zdarma, podnikatelé ušetří

Veřejnost získá bezplatný přístup k závazným technickým normám. Rozhodli o tom poslanci na návrh Pirátů. Elektrikáři, stavaři a další živnostníci tak mohou ušetřit tisíce korun ročně na poplatcích.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 720,00 Kč
Czech Exchange 2 720,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 730,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 784,70 Kč
ČSOB 2 784,70 Kč
Expobank CZ 2 792,30 Kč
Komerční banka 2 796,68 Kč
Česká spořitelna 2 804,00 Kč
Raiffeisenbank 2 834,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 840,30 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 850 242 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Adam Gebrian

Adam Gebrian

- architekt

+14
+
-
2.Vít Bárta

Vít Bárta

- podnikatel, bývalý politik

-176
+
-
3.Petr Kellner

Petr Kellner

- podnikatel, majoritní vlastník holdingové společnosti PPF Group N.V

-313
+
-
4.Viktor Kožený

Viktor Kožený

- mezinárodně stíhaný podnikatel

-330
+
-
5.Zdeněk Bakala

Zdeněk Bakala

- podnikatel a uhlobaron

-406
+
-

Články na Heroine.cz

Nebát se a pomáhat. Alice Masaryková prosazovala myšlenky, které provokují i dnes

Nebát se a pomáhat. Alice Masaryková prosazovala myšlenky, které provokují i dnes

S Masarykovým „nebát se a nekrást“ si ani po sto letech tak úplně nevíme rady. Moralizujícímu...více

Ve snech vycházíme své duši vstříc. Zkusme jim rozumět, říká terapeut Lukáš Karas

Ve snech vycházíme své duši vstříc. Zkusme jim rozumět, říká terapeut Lukáš Karas

Práce se sny připomíná komunikaci s cizincem, jemuž nerozumíme. Pokud chceme, můžeme se...více

Covidová revoluce: Home office bude standard, pracoviště se přizpůsobí

Covidová revoluce: Home office bude standard, pracoviště se přizpůsobí

Práce z domova kombinovaná s efektivními pracovními setkáními. Tak bude podle Magdalény...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Bazos.cz - klamavá koupě zboží
Poradna > Spotřebitelská poradna > Bazos.cz - klamavá koupě zboží

Otázka: Dobrý den, chtěl bych se zeptat. Na portále Bazos.cz jsem koupil PC komponent. Jednalo se o RAM paměti. Zboží jsem zakoupil od fyzické osoby. Po předání jsem zboží zkoušel doma. Dotyčná osoba tvrdila,...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services