Partners Financial Services
Ikona žárovky

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

WEDOS Internet, a.s., Hluboká nad Vltavou, IČO: 28115708 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti WEDOS Internet, a.s.. Údaje byly staženy 11. 8. 2023 z datové služby justice.cz
dle IČO 28115708. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 28115708 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního rejstříku

Aktuální rejstřík
Úplný rejstřík
RES DPH
Datum vzniku a zápisu
21. 12. 2009
Obchodní firma
WEDOS Internet, a.s.
zapsáno 21. 12. 2009
Prověřit exekuce Reputace firmy
Firmy na stejné adrese
Masarykova 40, 373 41 Hluboká nad Vltavou - Hluboká nad Vltavou
zapsáno 21. 12. 2009 vymazáno 1. 1. 2011
Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou
zapsáno 1. 1. 2011 vymazáno 18. 11. 2016
Sídlo Kraj: Jihočeský kraj
Okres: České Budějovice
Obec: Hluboká nad Vltavou
Část obce: Hluboká nad Vltavou
Ulice: Masarykova
Adresní místo: Masarykova 1230
IČO
28115708
zapsáno 21. 12. 2009
DIČ
Identifikátor datové schránky
dc6iqnh
Právní forma
Akciová společnost
zapsáno 21. 12. 2009
Spisová značka
B 1886/KSCB Krajský soud v Českých Budějovicích
zapsáno 21. 12. 2009
Rizikovost společnosti

Poslední změny a události

27. 1. 2023
Vymazán skutečný majitel Mgr. Josef Grill, jako přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb.
27. 1. 2023
Zapsán skutečný majitel Mgr. Josef Grill, jako přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb.
18. 11. 2016
Změna sídla z Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou na Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou - Hluboká nad Vltavou
16. 3. 2015
Vymazán člen statutárního orgánu MUDr. Zdeňka Zadražilová
16. 3. 2015
Vymazán člen statutárního orgánu Josef Grill

Všechny změny a události ve společnosti

Vizualizace obchodních vztahů a vazeb Více o vizualizacích

WEDOS Internet, a.s., IČO: 28115708: vizualizace vztahů osob a společností

WEDOS Internet, a.s., IČO: 28115708

Zobrazit vztahy a firmy
Předmět podnikání
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových protor
zapsáno 21. 12. 2009
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zapsáno 21. 12. 2009
Základní kapitál
2 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 21. 12. 2009 vymazáno 15. 8. 2012
23 000 000 Kč
Splaceno: 23 000 000 Kč
zapsáno 15. 8. 2012
Akcie
100 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 20 000 Kč
zapsáno 21. 12. 2009 vymazáno 12. 7. 2012
20000 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 Kč
zapsáno 12. 7. 2012 vymazáno 15. 8. 2012
230000 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 Kč
zapsáno 15. 8. 2012
Ostatní skutečnosti
Mgr. Josef Grill, jakožto jediný akcionář akciové společnosti WEDOS Internet, a.s. rozhodl dne 3. 7. 2012 při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti WEDOS Internet, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 2 000 000,- Kč, slovy dvamiliony korun českých o částku 21 000 000,- Kč, slovy dvacetjednamilionů korun českých na částku 23 000 000,- Kč slovy dvacettřimilionů korun českých, a to ve smyslu ustanovení § 203 obchodního zákoníku upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisováno bude 210000 ks (dvěstědesettisíc kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100,- Kč, slovy jednosto korun českých, označené čísly 20001-230000 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné. Emisní ážio nevznikne. Dosavadní jediný akcionář se vzdává svého přednostního práva upsat nové akcie společnosti upisované ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti. Upsání 210000 ks (dvěstědesettisíc kusů) kmenových akcií na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 100,- Kč, slovy jednosto korun českých, označené čísly 20001-230000 bude provedeno takto: a/ Upsání 110000 ks (jednostodesettisíc kusů) nových akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100,- Kč (slovy jednosto korun českých), znějících na jméno v listinné podobě, bude nabídnuto předem určenému zájemci společnosti WEDOS Property, s.r.o., se sídlem Hluboká nad Vltavou, Masarykova 1230, PSČ 373 41, IČ 25126849, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 15537. Předem určený zájemce je oprávněn upsat akcie na zvýšení základního kapitálu smlouvou o upsání akcií dle ustanovení § 204 odstavec 5 obchodního zákoníku, která musí být uzavřena do čtrnácti dnů ode dne doručení návrhu této smlouvy předem určeným zájemcem a společností. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti WEDOS Property, s.r.o. Emisní kurz nových akcií bude splacen nepeněžitým vkladem předem určeného zájemce, tj. společnosti WEDOS Property, s.r.o., se sídlem Hluboká nad Vltavou, Masarykova 1230, PSČ 373 41, IČ 25126849, před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, když předmětem nepeněžitého vkladu jsou nemovitosti v k.ú. Hluboká nad Vltavou, tj. objekt občanské vybavenosti čp. 1230 na pozemku stp. č. 36/3, pozemek stp. č. 36/3 o výměře 442 m2 (zast. plocha a nádvoří) a pozemek parc. č. 39/1 o výměře 134 m2 (zahrada) včetně všech součástí a příslušenství, jež tvoří venkovní úpravy, když předmětné nemovitosti jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Hluboká nad Vltavou v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Hluboká nad Vltavou na listu vlastnictví č. 1512. Předmět nepeněžitého vkladu byl oceněn znaleckým posudkem č. 4528/2012/103 ze dne 12. 4. 2012 soudního znalce Ing. Stanislava Völfla, České Budějovice, Plav 111, PSČ 370 07, který byl jmenován za účelem ocenění tohoto vkladu usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 12. 3. 2012, č.j. Nc 1492/2012-5, které nabylo právní moci dne 30. 3. 2012 na částku celkem 11 000 000,- Kč (slovy jedenáctmilionů korun českých), přičemž na vklad předem určeného zájemce společnosti WEDOS Property, s.r.o. se započítává částka 11 000 000,- Kč (slovy jedenáctmilionů korun českých). Emisní kurz akcií je roven jejich jmenovité hodnotě. Za shora blíže specifikovaný nepeněžitý vklad vydá společnost 110000 ks (jednostodesettisíc kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100,- Kč (slovy jednosto korun českých), označené čísly 20001 až 130000 předem určenému zájemci společnosti WEDOS Property, s.r.o. b/ Upsání 70000 ks (sedmdesátitisíc kusů) nových akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100,- Kč (slovy jednosto korun českých), znějících na jméno v listinné podobě, bude nabídnuto předem určenému zájemci Mgr. Josefu Grillovi, nar. 13. 7. 1973, bytem Hluboká nad Vltavou, Hamry 1331, PSČ 373 41. Akcie budou upsány před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do 15 dnů od zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií je Hluboká nad Vltavou, Hamry 1331, PSČ 373 41. Mgr. Josef Grill, jakožto jediný akcionář společnosti WEDOS Internet, a.s. uděluje souhlas s tím, aby emisní kurz akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen započtením části peněžitých pohledávek v celkové výši 10 055 250,59 Kč (slovy desetmilionů padesátpěttisícdvěstěpadesát korun českých padesátdevět haléřů) předem určeného zájemce, kterým je Mgr. Josef Grill, nar. 13. 7. 1973, bytem Hluboká nad Vltavou, Hamry 1331, PSČ 373 41, kterou má za společností WEDOS Internet, a.s. z titulu půjček poskytnutých jednak v EUR a jednak v českých korunách panem Mgr. Josefem Grillem společnosti WEDOS Internet, a.s. proti pohledávce společnosti WEDOS Internet, a.s. na splacení emisního kurzu upsaných akcií. Mgr. Josef Grill splatí emisní kurz jím upsaných akcií uzavřením dohody o započtení pohledávek. Dohoda o zápočtu pohledávek musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do 15 dnů od zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurz všech 70000 ks (sedmdesátitisíc kusů) nově vydávaných akcií tak bude splacen výhradně započtením pohledávek. Za shora blíže specifikovaný vklad vydá společnost 70000 ks (sedmdesáttisíc kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100,- Kč (slovy jednosto korun českých), označené čísly 130 001 až 200 000 předem určenému zájemci Mgr. Josefu Grillovi. c/ Upsání 30000 ks (třicetitisíc kusů) nových akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100,- Kč (slovy jednosto korun českých), znějících na jméno v listinné podobě proběhne ve dvou kolech. V prvém kole budou nové akcie nabídnuty k upsání na základě veřejné nabídky, která bude uveřejněna na Webových stránkách společnosti WEDOS Internet, a.s., kde bude uveden i počátek běhu lhůty pro upsání akcií. Akcie budou nabídnuty k upsání ve lhůtě do čtrnácti dnů ode dne uveřejnění veřejné nabídky a upisování proběhne zápisem do listiny upisovatelů. Místem pro upsání akcií je Hluboká nad Vltavou, Masarykova 1230, PSČ 373 41. Mgr. Josef Grill, jakožto jediný akcionář akciové společnosti WEDOS Internet, a.s. uděluje souhlas, aby emisní kurz 30000 ks (třicetitisíc kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem upisovatelů. Upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurz akcií na zvláštní účet č. 2000276882/2010, vedený u Fio banky, a.s., přičemž upisovatelé, kteří uspali akcie na základě veřejné nabídky akcií, jsou povinni splácet upsané akcie ve lhůtách stanovených v listině upisovatelů. Emisní kurz nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurz nově vydávaných akcií bude splacen výhradně peněžitými vklady upisovatelů. Akcie, které nebudou účinně upsány v prvém kole upisování na základě veřejné nabídku, budou ve druhém kole upisování nabídnuty k uspání předem určenému zájemci.Jako předem určený zájemce je navrhován Mgr. Josef Grill, nar. 13. 7. 1973, bytem Hluboká nad Vltavou, Hamry 1331, PSČ 373 41. Lhůta pro upsání akcií předem určeným zájemcem činí jeden měsíc a počne běžet den následující po skončení lhůty k upsání akcií v prvním kole. Nové akcie společnosti upisované ve druhém kole upisování budou předem určeným zájemcem upsány v sídle společnosti ve smlouvě o upsání akcií uzavřené mezi ním a společností. Mgr. Josef Grill, jakožto jediný akcionář akciové společnosti WEDOS Internet, a.s. uděluje souhlas, aby emisní kurz akcií, které nebudou účinně upsány v prvním kole, byl splacen započtením části peněžitých pohledávek v celkové výši 10 055 250,59 Kč (slovy desetmilionů padesátpěttisícdvěstěpadesát korun českých padesátdevět haléřů) předem určeného zájemce, kterým je Mgr. Josef Grill, nar. 13. 7. 1973, bytem Hluboká nad Vltavou, Hamry 1331, PSČ 373 41, kterou má za společností WEDOS Internet, a.s. z titulu půjček poskytnutých jednak v EUR a jednak v českých korunách panem Mgr. Josefem Grillem společnosti WEDOS Internet, a.s. proti pohledávce společnosti WEDOS Internet, a.s. na splacení emisního kurzu upsaných akcií. Mgr. Josef Grill splatí emisní kurz jím upsaných akcií uzavřením dohody o započtení pohledávek. Dohoda o započtení pohledávek musí být uzavřena nejpozději do jednoho měsíce ode dne následujícího po skončení lhůty k upsání akcií v prvním kole. Emisní kurz všech 30000 ks (třicetitisíc kusů) nově vydaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Za shora blíže specifikovaný vklad vydá společnost 30000 ks (třicetitisíc kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100,- Kč (slovy jednosto korun českých), označené čísly 200 001 až 230 000.
zapsáno 12. 7. 2012 vymazáno 15. 8. 2012
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
zapsáno 16. 3. 2015

Statutární orgán - představenstvo

Člen představenstva
Bc. Petr Šťastný
Lečkova, 149 00 Praha 4 - Chodov
Den vzniku funkce: 21. 12. 2009
Den zániku funkce: 12. 7. 2012
Den vzniku členstvi: 21. 12. 2009
zapsáno 21. 12. 2009 vymazáno 12. 7. 2012
Předseda představenstva
Mgr. Josef Grill
Hamry, 373 41 Hluboká nad Vltavou, Česká republika - neztotožněno
Den vzniku funkce: 3. 7. 2012
Den zániku funkce: 19. 9. 2014
Den vzniku členstvi: 3. 7. 2012
Den zániku členstvi: 19. 9. 2014
zapsáno 12. 7. 2012 vymazáno 16. 3. 2015
Člen představenstva
Josef Grill
Na Vyšehradě, 384 11 Netolice
Den vzniku členstvi: 3. 7. 2012
Den zániku členstvi: 19. 9. 2014
zapsáno 12. 7. 2012 vymazáno 16. 3. 2015
Člen představenstva
MUDr. Zdeňka Zadražilová
Naxerova, 377 01 Jindřichův Hradec
Den vzniku členstvi: 3. 7. 2012
Den zániku členstvi: 19. 9. 2014
zapsáno 12. 7. 2012 vymazáno 16. 3. 2015
Předseda představenstva
Mgr. Josef Grill
Hamry, 373 41 Hluboká nad Vltavou - Hluboká nad Vltavou
Den vzniku funkce: 19. 9. 2014
Den vzniku členstvi: 19. 9. 2014
zapsáno 16. 3. 2015
Počet členů
1
zapsáno 16. 3. 2015
Způsob jednání
Jménem společnosti jedná a podepisuje člen představenstva samostatně. Podepisování se děje tak, že k napsané, vytištěné nebo jinak zobrazené obchodní firmě připojí oprávněná osoba svůj podpis.
zapsáno 21. 12. 2009 vymazáno 12. 7. 2012
Jménem společnosti jedná a podepisuje předseda představenstva samostatně. Podepisování se děje tak, že k napsané, vytištěné nebo jinak zobrazené obchodní firmě připojí předseda představenstva svůj podpis.
zapsáno 12. 7. 2012 vymazáno 16. 3. 2015
Společnost zastupuje navenek samostatně předseda představenstva.
zapsáno 16. 3. 2015

Dozorčí rada

Předseda dozorčí rady
Mgr. Josef Grill
Jedličkovy Lázně, 252 28 Černošice - Jedličkovy Lázně
Den vzniku funkce: 21. 12. 2009
Den vzniku členstvi: 21. 12. 2009
Den zániku členstvi: 3. 7. 2012
zapsáno 21. 12. 2009 vymazáno 12. 7. 2012
Člen dozorčí rady
Mgr. Lucie Jindrová
Samota, 384 51 Volary
Den vzniku funkce: 21. 12. 2009
Den vzniku členstvi: 21. 12. 2009
Den zániku členstvi: 3. 7. 2012
zapsáno 21. 12. 2009 vymazáno 12. 7. 2012
Člen dozorčí rady
Zdeňka Grill
Mičovice, 383 01 Mičovice
Den vzniku funkce: 21. 12. 2009
Den vzniku členstvi: 21. 12. 2009
zapsáno 21. 12. 2009 vymazáno 12. 7. 2012
Předseda dozorčí rady
Zdeňka Grill
Mičovice, 383 01 Mičovice
Den vzniku funkce: 3. 7. 2012
Den vzniku členstvi: 21. 12. 2009
zapsáno 12. 7. 2012 vymazáno 15. 8. 2012
Člen dozorčí rady
Jindřiška Vojtíšková
Mařatkova, 142 00 Praha 4
Den vzniku členstvi: 3. 7. 2012
Den zániku členstvi: 19. 9. 2014
zapsáno 12. 7. 2012 vymazáno 16. 3. 2015
Člen dozorčí rady
Ing. Jiří Herza
Husova, 375 01 Týn nad Vltavou - Malá Strana
Den vzniku členstvi: 3. 7. 2012
Den zániku členstvi: 19. 9. 2014
zapsáno 12. 7. 2012 vymazáno 16. 3. 2015
Předseda dozorčí rady
Zdeňka Grill
Hamry, 373 41 Hluboká nad Vltavou - Hamry, Česká republika - neztotožněno
Den vzniku funkce: 3. 7. 2012
Den zániku funkce: 19. 9. 2014
Den vzniku členstvi: 21. 12. 2009
Den zániku členstvi: 19. 9. 2014
zapsáno 15. 8. 2012 vymazáno 16. 3. 2015
Předseda dozorčí rady
Zdeňka Grill
Hamry, 373 41 Hluboká nad Vltavou - Hluboká nad Vltavou
Den vzniku funkce: 19. 9. 2014
Den vzniku členstvi: 19. 9. 2014
zapsáno 16. 3. 2015
Počet členů
1
zapsáno 16. 3. 2015

Jediný akcionář

Jediný akcionář
WEDOS LIMITED
Nikósie, Strovolos, Ifigeneias 7, 2007, Kyperská republika
IČ 180608
zapsáno 21. 12. 2009 vymazáno 12. 7. 2012
Jediný akcionář
Josef Grill
Hamry, 373 41 Hluboká nad Vltavou - Hamry
zapsáno 12. 7. 2012 vymazáno 15. 8. 2012

Skuteční majitelé

Přímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Mgr. Josef Grill
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 10. 2022
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Podíl - velikost podílu: 39,13 %
zapsáno 27. 1. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Mgr. Josef Grill
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 10. 2022
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Nepřímý podíl:
Podíl - velikost podílu: 47,83 %
zapsáno 27. 1. 2023

Hodnocení firmy

0
-
+

Sbírka listin

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Celebrity v rejstříku

Radim Jančura

Radim Jančura

podnikatel a majitel Student Agency

377
-
+
Jaroslav Hřebík

Jaroslav Hřebík

fotbalový trenér

-68
-
+
Roman Berbr

Roman Berbr

fotbalový funkcionář

-382
-
+
Zdeněk Pohlreich

Zdeněk Pohlreich

kuchař

840
-
+
Jiří Šlégr

Jiří Šlégr

hokejista, olympijský vítěz

591
-
+
Simona Krainová

Simona Krainová

modelka

-401
-
+

A tohle už jste četli?

Firmy s podobným IČO

Firmy s podobným názvem

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte.