WEDOS Internet, a.s., IČO: 28115708 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti WEDOS Internet, a.s. Údaje byly staženy 5. 8. 2022 z datové služby justice.cz dle IČO 28115708. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 28115708 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu21. 12. 2009
Obchodní firma
od 21. 12. 2009

WEDOS Internet, a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 18. 11. 2016
Kraj: Jihočeský kraj
Okres: České Budějovice
Obec: Hluboká nad Vltavou
Část obce: Hluboká nad Vltavou
Ulice: Masarykova
Adresní místo: Masarykova 1230
PSČ: 37341
od 1. 1. 2011 do 18. 11. 2016
Hluboká nad Vltavou, Masarykova 1230, PSČ 373 41
od 21. 12. 2009 do 1. 1. 2011
Hluboká nad Vltavou, Masarykova 40, PSČ 373 41
IČO
od 21. 12. 2009

28115708

DIČ

CZ28115708

Identifikátor datové schránky:dc6iqnh
Právní forma
od 21. 12. 2009
Akciová společnost
Spisová značka1886 B, Krajský soud v Českých Budějovicích
Předmět podnikání
od 21. 12. 2009
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových protor
od 21. 12. 2009
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Ostatní skutečnosti
od 12. 7. 2012 do 15. 8. 2012
- Mgr. Josef Grill, jakožto jediný akcionář akciové společnosti WEDOS Internet, a.s. rozhodl dne 3. 7. 2012 při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti WEDOS Internet, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 2 000 000,- Kč, slovy dvamiliony korun českých o částku 21 000 000,- Kč, slovy dvacetjednamilionů korun českých na částku 23 000 000,- Kč slovy dvacettřimilionů korun českých, a to ve smyslu ustanovení § 203 obchodníh o zákoníku upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisováno bude 210000 ks (dvěstědesettisíc kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100,- Kč, slovy jednosto korun českých, označené čísly 20001-230000 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovým i, znějí na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné. Emisní ážio nevznikne. Dosavadní jediný akcionář se vzdává svého přednostního práva upsat nové akcie společnosti upisované ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti. Upsání 210000 ks (dvěstědesettisíc kusů) kmenových akcií na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 100,- Kč, slovy jednosto korun českých, označené čísly 20001-230000 bude provedeno takto: a/ Upsání 110000 ks (jednostodesettisíc kusů) nových akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100,- Kč (slovy jednosto korun českých), znějících na jméno v listinné podobě, bude nabídnuto předem určenému zájemci společnosti WEDOS Property, s.r.o., se sídlem Hluboká nad Vltavou, Masarykova 1230, PSČ 373 41, IČ 25126849, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 15537. Předem určený zájemce je oprávněn upsat akcie na zvýšení základního kapitálu smlouvou o upsání akcií dle ustanovení § 204 odstavec 5 obchodního zákoníku, která musí být uzavřena do čtrnácti dnů ode dne doručení návrhu této smlouvy předem určeným zájemcem a společností. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti WEDOS Property, s.r.o. Emisní kurz nových akcií bude splacen nepeněžitým vkladem předem určeného zájemce, tj. společnosti WEDOS Property, s.r.o., se sídlem Hluboká nad Vltavou, Masarykova 1230, PSČ 373 41, IČ 25126849, před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu d o obchodního rejstříku, když předmětem nepeněžitého vkladu jsou nemovitosti v k.ú. Hluboká nad Vltavou, tj. objekt občanské vybavenosti čp. 1230 na pozemku stp. č. 36/3, pozemek stp. č. 36/3 o výměře 442 m2 (zast. plocha a nádvoří) a pozemek parc. č. 39/1 o výměře 134 m2 (zahrada) včetně všech součástí a příslušenství, jež tvoří venkovní úpravy, když předmětné nemovitosti jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Hluboká nad Vltavou v katastru nemovitostí pro obec a k atastrální území Hluboká nad Vltavou na listu vlastnictví č. 1512. Předmět nepeněžitého vkladu byl oceněn znaleckým posudkem č. 4528/2012/103 ze dne 12. 4. 2012 soudního znalce Ing. Stanislava Völfla, České Budějovice, Plav 111, PSČ 370 07, který byl jmenován za účelem ocenění tohoto vkladu usnesením Krajského soudu v Č eských Budějovicích ze dne 12. 3. 2012, č.j. Nc 1492/2012-5, které nabylo právní moci dne 30. 3. 2012 na částku celkem 11 000 000,- Kč (slovy jedenáctmilionů korun českých), přičemž na vklad předem určeného zájemce společnosti WEDOS Property, s.r.o. se za počítává částka 11 000 000,- Kč (slovy jedenáctmilionů korun českých). Emisní kurz akcií je roven jejich jmenovité hodnotě. Za shora blíže specifikovaný nepeněžitý vklad vydá společnost 110000 ks (jednostodesettisíc kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100,- Kč (slovy jednosto korun českých), označené čísly 20001 až 130000 předem určenému zájemci společnosti WEDOS Prop erty, s.r.o. b/ Upsání 70000 ks (sedmdesátitisíc kusů) nových akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100,- Kč (slovy jednosto korun českých), znějících na jméno v listinné podobě, bude nabídnuto předem určenému zájemci Mgr. Josefu Grillovi, nar. 13. 7. 1973, bytem Hlu boká nad Vltavou, Hamry 1331, PSČ 373 41. Akcie budou upsány před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do 15 dnů od zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a jediný akcionář upíše akcie ve smlou vě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií je Hluboká nad Vltavou, Hamry 1331, PSČ 373 41. Mgr. Josef Grill, jakožto jediný akcionář společnosti WEDOS Internet, a.s. uděluje souhlas s tím, aby emisní kurz akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen započtením části peněžitých pohledávek v celkové výši 10 055 250,59 Kč (slovy desetmilionů padesátpěttisícdvěstěpadesát korun českých padesátdevět haléřů) předem určeného zájemce, kterým je Mgr. Josef Grill, nar. 13. 7. 1973, bytem Hluboká na d Vltavou, Hamry 1331, PSČ 373 41, kterou má za společností WEDOS Internet, a.s. z titulu půjček poskytnutých jednak v EUR a jednak v českých korunách panem Mgr. Josefem Grillem společnosti WEDOS Internet, a.s. proti pohledávce společnosti WEDOS Internet, a.s. na splacení emisního kurzu upsaných akcií. Mgr. Josef Grill splatí emisní kurz jím upsaných akcií uzavřením dohody o započtení pohledávek. Dohoda o zápočtu pohledávek musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do 15 dnů od zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurz všech 70000 ks (sedmdesátitisíc kusů) nově vydávaných akcií tak bude splacen výhradně započtením pohledávek. Za shora blíže specifikovaný vklad vydá společnost 70000 ks (sedmdesáttisíc kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100,- Kč (slovy jednosto korun českých), označené čísly 130 001 až 200 000 předem určenému zájemci Mgr. Josefu Grillovi. c/ Upsání 30000 ks (třicetitisíc kusů) nových akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100,- Kč (slovy jednosto korun českých), znějících na jméno v listinné podobě proběhne ve dvou kolech. V prvém kole budou nové akcie nabídnuty k upsání na základě veřejné nabídky, která bude uveřejněna na Webových stránkách společnosti WEDOS Internet, a.s., kde bude uveden i počátek běhu lhůty pro upsání akcií. Akcie budou nabídnuty k upsání ve lhůtě do čtrnácti dnů ode dne uveřejnění veřejné nabídky a upisování proběhne zápisem do listiny upisovatelů. Místem pro upsání akcií je Hluboká nad Vltavou, Masarykova 1230, PSČ 373 41. Mgr. Josef Grill, jakožto jediný akcionář akciové společnosti WEDOS Internet, a.s. uděluje souhlas, aby emisní kurz 30000 ks (třicetitisíc kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem upisovatelů. Upisovatelé jso u povinni splatit emisní kurz akcií na zvláštní účet č. 2000xxxx, vedený u Fio banky, a.s., přičemž upisovatelé, kteří uspali akcie na základě veřejné nabídky akcií, jsou povinni splácet upsané akcie ve lhůtách stanovených v listině upisovatelů. Emisní kurz nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurz nově vydávaných akcií bude splacen výhradně peněžitými vklady upisovatelů. Akcie, které nebudou účinně upsány v prvém kole upisování na základě veřejné nabídku, budou ve druhém kole upisování nabídnuty k uspání předem určenému zájemci.Jako předem určený zájemce je navrhován Mgr. Josef Grill, nar. 13. 7. 1973, bytem Hluboká nad Vltavou, Hamry 1331, PSČ 373 41. Lhůta pro upsání akcií předem určeným zájemcem činí jeden měsíc a počne běžet den následující po skončení lhůty k upsání akcií v prvním kole. Nové akcie společnosti upisované ve druhém kole upisování budou předem určeným z ájemcem upsány v sídle společnosti ve smlouvě o upsání akcií uzavřené mezi ním a společností. Mgr. Josef Grill, jakožto jediný akcionář akciové společnosti WEDOS Internet, a.s. uděluje souhlas, aby emisní kurz akcií, které nebudou účinně upsány v prvním kole, byl splacen započtením části peněžitých pohledávek v celkové výši 10 055 250,59 Kč (slov y desetmilionů padesátpěttisícdvěstěpadesát korun českých padesátdevět haléřů) předem určeného zájemce, kterým je Mgr. Josef Grill, nar. 13. 7. 1973, bytem Hluboká nad Vltavou, Hamry 1331, PSČ 373 41, kterou má za společností WEDOS Internet, a.s. z titulu půjček poskytnutých jednak v EUR a jednak v českých korunách panem Mgr. Josefem Grillem společnosti WEDOS Internet, a.s. proti pohledávce společnosti WEDOS Internet, a.s. na splacení emisního kurzu upsaných akcií. Mgr. Josef Grill splatí emisní kurz jím upsaných akcií uzavřením dohody o započtení pohledávek. Dohoda o započtení pohledávek musí být uzavřena nejpozději do jednoho měsíce ode dne následujícího po skončení lhůty k upsání akcií v prvním kole. Emisní kurz všech 30000 ks (třicetitisíc kusů) nově vydaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Za shora blíže specifikovaný vklad vydá společnost 30000 ks (třicetitisíc kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100,- Kč (slovy jednosto korun českých), označené čísly 200 001 až 230 000.
Kapitál
od 15. 8. 2012
Základní kapitál 23 000 000 Kč, splaceno 23 000 000 Kč.
od 21. 12. 2009 do 15. 8. 2012
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 15. 8. 2012
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 230 000.
od 12. 7. 2012 do 15. 8. 2012
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 20 000.
od 21. 12. 2009 do 12. 7. 2012
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 100.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 16. 3. 2015
Mgr. JOSEF GRILL - předseda představenstva
Hluboká nad Vltavou, Hamry, PSČ 373 41
den vzniku členství: 19. 9. 2014
den vzniku funkce: 19. 9. 2014
od 12. 7. 2012 do 16. 3. 2015
Mgr. Josef Grill - předseda představenstva
Hluboká nad Vltavou, Hamry, PSČ 373 41
den vzniku členství: 3. 7. 2012 - 19. 9. 2014
den vzniku funkce: 3. 7. 2012 - 19. 9. 2014
od 12. 7. 2012 do 16. 3. 2015
Josef Grill - člen představenstva
Netolice, Na Vyšehradě, PSČ 384 11
den vzniku členství: 3. 7. 2012 - 19. 9. 2014
od 12. 7. 2012 do 16. 3. 2015
MUDr. Zdeňka Zadražilová - člen představenstva
Jindřichův Hradec, Naxerova, PSČ 377 01
den vzniku členství: 3. 7. 2012 - 19. 9. 2014
od 21. 12. 2009 do 12. 7. 2012
Bc. Petr Šťastný - člen představenstva
Praha 4 - Chodov, Lečkova 1520/11, PSČ 149 00
den vzniku členství: 21. 12. 2009
den vzniku funkce: 21. 12. 2009 - 12. 7. 2012
od 16. 3. 2015
Společnost zastupuje navenek samostatně předseda představenstva.
od 12. 7. 2012 do 16. 3. 2015
Jménem společnosti jedná a podepisuje předseda představenstva samostatně. Podepisování se děje tak, že k napsané, vytištěné nebo jinak zobrazené obchodní firmě připojí předseda představenstva svůj podpis.
od 21. 12. 2009 do 12. 7. 2012
Jménem společnosti jedná a podepisuje člen představenstva samostatně. Podepisování se děje tak, že k napsané, vytištěné nebo jinak zobrazené obchodní firmě připojí oprávněná osoba svůj podpis.
Dozorčí rada
od 16. 3. 2015
ZDEŇKA GRILL - předseda dozorčí rady
Hluboká nad Vltavou, Hamry, PSČ 373 41
den vzniku členství: 19. 9. 2014
den vzniku funkce: 19. 9. 2014
od 15. 8. 2012 do 16. 3. 2015
Zdeňka Grill - předseda dozorčí rady
Hluboká nad Vltavou - Hamry, , PSČ 373 41
den vzniku členství: 21. 12. 2009 - 19. 9. 2014
den vzniku funkce: 3. 7. 2012 - 19. 9. 2014
od 12. 7. 2012 do 15. 8. 2012
Zdeňka Grill - předseda dozorčí rady
Mičovice, , PSČ 383 01
den vzniku členství: 21. 12. 2009
den vzniku funkce: 3. 7. 2012
od 12. 7. 2012 do 16. 3. 2015
Jindřiška Vojtíšková - člen dozorčí rady
Praha 4, Mařatkova, PSČ 142 00
den vzniku členství: 3. 7. 2012 - 19. 9. 2014
od 12. 7. 2012 do 16. 3. 2015
Ing. Jiří Herza - člen dozorčí rady
Týn nad Vltavou - Malá Strana, Husova, PSČ 375 01
den vzniku členství: 3. 7. 2012 - 19. 9. 2014
od 21. 12. 2009 do 12. 7. 2012
Mgr. Josef Grill - předseda dozorčí rady
Černošice - Jedličkovy Lázně, 1501E, PSČ 252 28
den vzniku členství: 21. 12. 2009 - 3. 7. 2012
den vzniku funkce: 21. 12. 2009
od 21. 12. 2009 do 12. 7. 2012
Mgr. Lucie Jindrová - člen dozorčí rady
Volary, Samota 465, PSČ 384 51
den vzniku členství: 21. 12. 2009 - 3. 7. 2012
den vzniku funkce: 21. 12. 2009
od 21. 12. 2009 do 12. 7. 2012
Zdeňka Grill - člen dozorčí rady
Mičovice, 51, PSČ 383 01
den vzniku členství: 21. 12. 2009
den vzniku funkce: 21. 12. 2009
Akcionáři
od 12. 7. 2012 do 15. 8. 2012
Josef Grill
Hluboká nad Vltavou - Hamry, , PSČ 373 41
od 21. 12. 2009 do 12. 7. 2012
WEDOS LIMITED
Nikósie, Strovolos, Ifigeneias 7, 2007, Kyperská republika
od 21. 12. 2009 do 12. 7. 2012
- IČ 180608
Hodnocení firmy
+3
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Jan  Hrušínský

Jan Hrušínský

- herec

+226

+
-
Dominik Hašek

Dominik Hašek

- hokejista, olympijský vítěz a držitel Stanley Cupu

+225

+
-
Michael Kocáb

Michael Kocáb

- zpěvák

+224

+
-
Tomáš Rosický

Tomáš Rosický

- fotbalista

+80

+
-
Tomáš  Břínek

Tomáš Břínek

- výtvarník, TMBK

+34

+
-
Marek Dalík

Marek Dalík

- lobbista a podnikatel

-168

+
-

A tohle už jste četli?

Přihlaste se o přeplatek na silniční dani. Zbývá přes 1,5 miliardy

Přihlaste se o přeplatek na silniční dani. Zbývá přes 1,5 miliardy

Podnikatelé a firmy mají na daňových účtech celkový přeplatek ve výši 1,5 miliardy, který vznikl z uhrazených záloh na silniční daň. Ty byly v průběhu roku 2022 zrušeny. Finanční správa proto podnikatele upozorňuje, aby si zkontrolovali stav svých daňových účtů a případně zažádali o vrácení přeplatku či o jeho převedení na jinou daň.

Pomoc s drahými energiemi přijde i pro firmy

Pomoc s drahými energiemi přijde i pro firmy

Firmy, na které se nebude vztahovat cenový strop oznámený vládou v pondělí, by měly mít od listopadu k dispozici dotační program na úlevu od vysokých cen energií. Po jednání vlády to oznámil ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Firmám chybějí zaměstnanci. Výše mzdy je teď důležitější než jistota práce

Firmám chybějí zaměstnanci. Výše mzdy je teď důležitější než jistota práce

Nedostatek zaměstnanců se prohlubuje v celém Česku, a to napříč všemi obory. Firmy musí bojovat o pracovníky, jenže ne všechny jim mohou zvýšit mzdu tak, jak lidé chtějí. Vyplývá to z rozsáhlého průzkumu personální agentury Grafton Recruitment, která sleduje 300 pracovních pozic v osmi hlavních oborech ekonomiky.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  16 584 154 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Na Česko se valí sociální bouře. Smete i vládu?

Na Česko se valí sociální bouře. Smete i vládu?

Vláda konečně naznačila, jak chce zvládnout energetickou krizi. Podoba a výsledek jejího záchranného...

Se zbraní v ruce proti nacistům. Dokument ukazuje příběhy židovských žen, které se postavily na odpor

Se zbraní v ruce proti nacistům. Dokument ukazuje příběhy židovských žen, které se postavily na odpor

„Musela jsem se chovat ne jako žena, ale jako voják,“ zaznívá v dokumentu s názvem Four Winters. Nový...

Partners Financial Services