Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

J&T SERVICES ČR, a.s.
IČO: 28168305

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu5. 10. 2007
Obchodní firma
od 4. 6. 2013

J&T SERVICES ČR, a.s.

od 7. 8. 2009 do 4. 6. 2013

J&T Management, a.s.

od 5. 10. 2007 do 7. 8. 2009

J & T Finance Management, a.s.

Sídlo
IČO
od 5. 10. 2007

28168305

Identifikátor datové schránky:uqzctjw
Právní forma
od 5. 10. 2007
Akciová společnost
Spisová značka12445 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 8. 1. 2015
- zprostředkování zaměstnání
od 20. 4. 2011
- daňové poradenství
od 10. 8. 2009
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 10. 8. 2009
- Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
od 5. 10. 2007 do 10. 8. 2009
- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
Předmět činnosti
od 10. 8. 2009
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Ostatní skutečnosti
od 1. 7. 2017
- Na základě projektu fúze sloučením ze dne 24. 5. 2017 došlo ke sloučení, při němž na společnost J&T SERVICES ČR, a.s., se sídlem na adrese Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, Česká republika, IČO: 281 68 305, jakožto společnost nástupnickou, přešlo jměn í zanikající společnosti J&T Concierge, s.r.o., se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, Česká republika, IČO: 281 89 825.
od 8. 1. 2015
- Dne 30.6.2014 byla podle ustanovení § 2079 a násl. a § 2175 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi společností J&T SERVICES ČR, a.s., se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, IČO: 281 68 305, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městský m soudem v Praze v oddílu B, vložce 12445 (J&T SERVICES ČR, a.s.), jako prodávajícím, a společností Global Solutions Services ČR, s.r.o., se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce 227311 (Global Solutions Services ČR, s.r.o.) jako kupujícím, uzavřena smlouva o prodeji části závodu, na jejímž základě byla převedena část závodu z J&T SERVICES ČR, a.s. na Global Solutions Services ČR, s.r.o.
od 4. 7. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 19. 3. 2014 do 8. 9. 2015
- Počet členů statutárního orgánu: 3
od 19. 3. 2014 do 8. 9. 2015
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 23. 1. 2013 do 28. 2. 2013
- Společnost J&T FINANCE GROUP, a.s. se sídlem Bratislava, Dvořákovo nábrežie 8, PSČ 811 02, Slovenská republika, IČO: 31391087, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresným súdom Bratislava I, oddíel: Sa, vložka: 802/B, jako jediný akcionář společnosti J &T Management, a.s., rozhodl při působnosti valné hromady dne 14.1.2013 o zvýšení základního kapitálu. Před přijetím rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady prohlásil Mgr. Libor Marek, jako zástupce na základě plné moci jediného akcionáře, a to společnosti J&T FINANCE GROUP, a.s., že se tento akcionář vzdává svého přednostního práva na ups ání akcií na zvýšení základního kapitálu společnosti J&T Management, a.s. Jediný akcionář rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti J&T Management, a.s. (dále jen Společnost) z částky 2.000.000,--Kč (slovy: dva miliony korun českých) o částku 139.134.000,-- Kč (slovy: jednostotřicet devět milionů jednosto třicet čtyř i tisíc korun českých) na částku 141.134.000,-- Kč (slovy: jednostočtyřicet jeden milion jednostotřicet čtyři tisíc korun českých). Upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Důvody upisování akcií nepeněžitým vkladem: Společnosti J&T FINANCE GROUP, a.s., J&T Management, a.s., J&T GLOBAL MANAGEMENT, a.s., J&T Global Services Limited a J&T Finance, LLC jsou součástí finanční skupiny J&T a tvoří koncern. Skupina J&T se zaměřuje na poskytování komplexních služeb spojených s privátním bankovnictvím, správou majetku, investičním bankovnictvím a projektovým financováním. Své služby rozvíjí především na trzích České republiky, Slovenska a Ruské federace. Důvodem navýšení základního kapitálu Společnosti a upsání akcií navrhovan ým nepeněžitým vkladem je zejména sjednocení podpůrných služeb v rámci celé Skupiny J&T a zvýšení efektivity a kvality i při poskytování služeb popsaných výše. Dalším důležitým důvodem je také optimalizace nákladů Skupiny J&T, která tímto bude dosažena. Při zvýšení základního kapitálu bude upisováno 139.134 (slovy: jednostotřicet devět tisíc jednosto třicet čtyři) kusů kmenových akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) každá, znějících na majitele, v listinné pod obě. Všech 139.134 (slovy: jednostotřicet devět tisíc jednosto třicet čtyři) kusů akcií bude upsáno stávajícím jediným akcionářem Společnosti, společností J&T FINANCE GROUP, a.s., se sídlem Bratislava, Dvořákovo nábrežie 8, PSČ 811 02, Slovenská republika, IČO : 31391087, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresným súdom Bratislava I, oddíel: Sa, vložka: 802/B, jako předem určeným zájemcem, na základě smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst.5 obchodního zákoníku. K upsání akcií bude poskytnuta lhůta čtrnácti dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií obsahující náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku doručí představenstvo společnosti J&T Management, a.s. jedinému akcionáři, společnosti J&T FINANCE GROUP, a.s., bez zbytečného odkladu po podání návrhu zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Upisování akcií smlouvou o úpisu akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcie budou upsány v sídle společnosti J&T Management, a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00. Emisní kurs jedné akcie činí 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých). Upisovatel, jediný akcionář Společnosti, společnost J&T FINANCE GROUP, a.s., se sídlem Bratislava, Dvořákovo nábrežie 8, PSČ 811 02, Slovenská republika, IČO: 31391087, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresným súdom Bratislava I, oddíel: Sa, vložka: 802/B, splatí emisní kurs upsaných akcií nepeněžitým vkladem, a to před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a zároveň nejpozději ve lhůtě do 30ti dnů od zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního ka pitálu do obchodního rejstříku. Zpráva představenstva společnosti dle § 204 odst. 3 obchodního zákoníku, ve které jsou uvedeny důvody upisování akcií nepeněžitým vkladem a odůvodnění výše navrhovaného emisního kurzu byla vypracována dne 08.01.2013 a tvoří přílohu notářského zápisu N 18/ 2013, NZ 16/2013 ze dne 14.1.2013. Jediný akcionář Společnosti souhlasí s tím, aby emisní kurs všech upsaných akcií byl splacen níže uvedeným nepeněžitým vkladem. Předmětem nepeněžitého vkladu jsou: a) obchodní podíl společnosti J&T GLOBAL MANAGEMENT, s.r.o., IČ: 46 293 329, se sídlem Dvořákovo nábrežie 8, Bratislava 811 02, Slovenská republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, Vložka:75888/B, který pře dstavuje 100,00% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti J&T GLOBAL MANAGEMENT, s.r.o. Předmět nepeněžitého vkladu a) byl oceněn znaleckým posudkem ze dne 27. prosince 2012, číslo A 163/2012, vypracovaným znaleckým ústavem PRAGUE ACCOUNTING SERVICES s.r.o., IČ 250 94 921, se sídlem Praha 8-Karlín, Sokolovská 5/49, PSČ 186 00, zapsanou v obc hodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíl C, vložce 46569, jmenovaným pro tento účel usnesením Městského soudu v Praze ze dne 30. listopadu 2012, pod č.j. 2 Nc 5928/2012-18. Hodnota nepeněžitého vkladu a) podle výše uvedeného posudku činí 0,-- Kč (slovy: nula korun českých). Za výše uvedený nepeněžitý vklad a) Společnost vydá jedinému akcionáři společnosti, společnosti J&T FINANCE GROUP, a.s., se sídlem Bratislava, Dvořákovo nábrežie 8, PSČ 811 02, Slovenská republika, IČO: 31391087 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Okres ným súdom Bratislava I, oddíel: Sa, vložka: 802/B, 0 (slovy: nula ) kusů akcií v listinné podobě, na majitele, o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). b) obchodní podíl společnosti J&T Finance, LLC, reg. č. 1067746577326, se sídlem Kadashevskaya nab. 26, Moskva, Ruská federace který představuje 99,9 % podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti J&T Finance, LLC. Předmět nepeněžitého vkladu b) byl oceněn znaleckým posudkem ze dne 27. prosince 2012, číslo A 163/2012, vypracovaným znaleckým ústavem PRAGUE ACCOUNTING SERVICES s.r.o., IČ 250 94 921, se sídlem Praha 8-Karlín, Sokolovská 5/49, PSČ 186 00, zapsanou v obc hodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíl C, vložce 46569, jmenovaným pro tento účel usnesením Městského soudu v Praze ze dne 20. listopadu 2012, pod č.j. 2 Nc 5929/2012-14. Hodnota nepeněžitého vkladu b) podle výše uvedeného posudku činí 10.883.000,-- Kč (slovy: deset milionů osmset osmdesát tři tisíc korun českých). Za výše uvedený nepeněžitý vklad b) Společnost vydá jedinému akcionáři společnosti, společnosti J&T FINANCE GROUP, a.s., se sídlem Bratislava, Dvořákovo nábrežie 8, PSČ 811 02, Slovenská republika, IČO: 31391087 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Okres ným súdom Bratislava I, oddíel: Sa, vložka: 802/B, 10.883 (slovy: deset tisíc osmset osmdesát tři ) kusů akcií v listinné podobě, na majitele, o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). c) obchodní podíl společnosti J&T Global Services Limited, reg. č. HE131634, se sídlem Klimentos, 41-43 KLIMENTOS TOWER, 2nd floor, Flat/Office 21, Nicosia, P.C.1061, Kyperská republika, který představuje 100,00 % podíl na základním kapitálu a hlasovac ích právech společnosti J&T Global Services Limited. Předmět nepeněžitého vkladu c) byl oceněn znaleckým posudkem ze dne 27. prosince 2012, číslo A 163/2012, vypracovaným znaleckým ústavem PRAGUE ACCOUNTING SERVICES s.r.o., IČ 250 94 921, se sídlem Praha 8-Karlín, Sokolovská 5/49, PSČ 186 00, zapsanou v obc hodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíl C, vložce 46569, jmenovaným pro tento účel usnesením Městského soudu v Praze ze dne 29. listopadu 2012, pod č.j. 2 Nc 5927/2012-15. Hodnota nepeněžitého vkladu c) podle výše uvedeného posudku činí 128.251.000,-- Kč (slovy: jednostodvacet osm milionů dvěstěpadesát jeden tisíc korun českých). Za výše uvedený nepeněžitý vklad c) Společnost vydá jedinému akcionáři společnosti, společnosti J&T FINANCE GROUP, a.s., se sídlem Bratislava, Dvořákovo nábrežie 8, PSČ 811 02, Slovenská republika, IČO: 31391087 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Okres ným súdom Bratislava I, oddíel: Sa, vložka: 802/B, 128.251 (slovy: jednostodvacet osm tisíc dvěstěpadesát jedna ) kusů akcií v listinné podobě, na majitele, o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých).
od 7. 8. 2009
- Na společnost přešlo jmění obchodní společnosti J&T SERVICES, s.r.o., IČ: 27193527, se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ: 186 00.
Kapitál
od 28. 2. 2013
Základní kapitál 141 134 000 Kč, splaceno 100 %.
od 5. 10. 2007 do 28. 2. 2013
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 19. 3. 2014
Kmenové akcie na jméno 200 000, počet akcií: 10 v listinné podobě.
od 19. 3. 2014
Kmenové akcie na jméno 1 000, počet akcií: 139 134 v listinné podobě.
od 28. 2. 2013 do 19. 3. 2014
Kmenové akcie na majitele 1 000, počet akcií: 139 134 v listinné podobě.
od 5. 10. 2007 do 19. 3. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 10 v listinné podobě.
Statutární orgán
od 3. 3. 2020
Ing. IGOR KOVÁČ - člen představenstva
Nižný Žipov, Školská 63/30, PSČ 076 17, Slovenská republika
den vzniku členství: 1. 1. 2020
od 19. 3. 2018
Ing. MARKÉTA BOBKOVÁ - předseda představenstva
Praha - Vinohrady, Velehradská, PSČ 130 00
den vzniku členství: 5. 3. 2018
den vzniku funkce: 5. 3. 2018
od 1. 3. 2016 do 3. 3. 2020
Ing. MICHAL DVOŘÁK - člen představenstva
Praha - Krč, Točitá, PSČ 140 00
den vzniku členství: 1. 3. 2016 - 31. 12. 2019
od 8. 9. 2015 do 19. 3. 2018
Ing. MARKÉTA BOBKOVÁ - předseda představenstva
Praha - Vinohrady, Velehradská, PSČ 130 00
den vzniku členství: 4. 3. 2013 - 4. 3. 2018
den vzniku funkce: 17. 8. 2015 - 4. 3. 2018
od 8. 9. 2015 do 20. 8. 2018
Ing. MILOSLAV MARTINEK - člen představenstva
Praha - Vinohrady, Lublaňská, PSČ 120 00
den vzniku členství: 17. 8. 2015 - 31. 7. 2018
od 17. 7. 2015 do 8. 9. 2015
ZITA VÁCLAVÍKOVÁ - předseda představenstva
Praha - Žižkov, Kališnická, PSČ 130 00
den vzniku členství: 4. 3. 2013 - 16. 8. 2015
den vzniku funkce: 4. 3. 2013 - 16. 8. 2015
od 5. 6. 2014 do 8. 9. 2015
MARKÉTA BOBKOVÁ - člen představenstva
Praha - Vinohrady, Velehradská, PSČ 130 00
den vzniku členství: 4. 3. 2013
od 5. 2. 2014 do 1. 3. 2016
Ing. JAN KOLÁŘ - člen představenstva
Dolní Břežany, K Zámecké Oboře, PSČ 252 41
den vzniku členství: 30. 12. 2013 - 28. 1. 2016
od 9. 4. 2013 do 5. 2. 2014
Jarmila Jánošová - člen představenstva
Nicosia - Klimentos Tower, Klimentos Street 41-43, PSČ 106 1, Kyperská republika
den vzniku členství: 4. 3. 2013 - 30. 12. 2013
od 9. 4. 2013 do 5. 6. 2014
MARKÉTA BOBKOVÁ - člen představenstva
Praha 3 - Žižkov, Jeseniova, PSČ 130 00
den vzniku členství: 4. 3. 2013
od 9. 4. 2013 do 17. 7. 2015
ZITA VÁCLAVÍKOVÁ - předseda představenstva
Praha - Nusle, Kloboučnická, PSČ 140 00
den vzniku členství: 4. 3. 2013
den vzniku funkce: 4. 3. 2013
od 30. 11. 2010 do 9. 4. 2013
Ing. Kristína Brunátová - člen představenstva
Praha 4, Konstantinova 1490/32, PSČ 140 00
den vzniku členství: 22. 4. 2009 - 4. 3. 2013
od 7. 8. 2009 do 30. 11. 2010
Ing. Kristína Bašistová - člen představenstva
Praha 4, Konstantinova 1490/32, PSČ 140 00
den vzniku členství: 22. 4. 2009
od 2. 10. 2008 do 7. 8. 2009
Mgr. Monika Ciprová - člen představenstva
Bernolákovo, Mierová 23, PSČ 900 27, Slovenská republika
den vzniku členství: 1. 7. 2008 - 22. 4. 2009
od 5. 10. 2007 do 2. 10. 2008
Ing. Patrik Tkáč - člen představenstva
Bratislava, Rumančekova 859/36, PSČ 821 01, Slovenská republika
den vzniku členství: 5. 10. 2007 - 1. 7. 2008
od 8. 1. 2015
Za společnost jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek vždy nejméně dva členové představenstva společně.
od 9. 4. 2013 do 8. 1. 2015
Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že za představenstvo jednají navenek jménem společnosti vždy nejméně dva členové představenstva společně.
od 5. 10. 2007 do 9. 4. 2013
Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že za představenstvo jedná navenek jménem společnosti člen představenstva.
Dozorčí rada
od 3. 3. 2020
ŠTĚPÁN AŠER, MBA - člen dozorčí rady
Praha - Žižkov, Pod lipami, PSČ 130 00
den vzniku členství: 1. 1. 2020
od 16. 9. 2018
Ing. VLASTIMIL NEŠETŘIL, Ph.D. - člen dozorčí rady
Znojmo, Masarykovo náměstí, PSČ 669 02
den vzniku členství: 22. 2. 2017
od 19. 3. 2018 do 3. 3. 2020
Ing. IGOR KOVÁČ - člen dozorčí rady
Praha - Podolí, Na hřebenech I, PSČ 147 00
den vzniku členství: 5. 3. 2018 - 31. 12. 2019
od 10. 3. 2017 do 16. 9. 2018
Ing. VLASTIMIL NEŠETŘIL, Ph.D. - člen dozorčí rady
Znojmo, Rooseveltova, PSČ 669 02
den vzniku členství: 22. 2. 2017
od 14. 6. 2016
Ing. JOZEF TKÁČ - předseda dozorčí rady
Bratislava - Nové Mesto, Júlová 10941/32, PSČ 831 01, Slovenská republika
den vzniku členství: 27. 10. 2015
den vzniku funkce: 27. 10. 2015
od 10. 9. 2014 do 10. 3. 2017
ANETA ŠTĚDRÁ - člen dozorčí rady
Světlá nad Sázavou, Sázavská, PSČ 582 91
den vzniku členství: 24. 4. 2013 - 30. 11. 2016
od 19. 3. 2014 do 14. 6. 2016
Ing. Jozef Tkáč - předseda dozorčí rady
Bratislava - Nové Mesto, Júlová 10941/32, PSČ 831 01, Slovenská republika
den vzniku členství: 26. 10. 2010 - 26. 10. 2015
den vzniku funkce: 26. 10. 2010 - 26. 10. 2015
od 4. 6. 2013 do 10. 9. 2014
ANETA BACHUROVÁ - člen dozorčí rady
Světlá nad Sázavou, Sázavská, PSČ 582 91
den vzniku členství: 24. 4. 2013
od 9. 4. 2013 do 4. 6. 2013
JIŘÍ BOZDĚCH - člen dozorčí rady
Chýně, Na Kališti, PSČ 253 01
den vzniku členství: 13. 12. 2012 - 28. 2. 2013
od 9. 4. 2013 do 19. 3. 2018
IGOR KOVÁČ - člen dozorčí rady
Praha - Podolí, Na hřebenech I, PSČ 147 00
den vzniku členství: 4. 3. 2013 - 4. 3. 2018
od 30. 11. 2010 do 19. 3. 2014
Ing. Jozef Tkáč - předseda dozorčí rady
Bratislava, Na Revíne, PSČ 831 01, Slovenská republika
den vzniku členství: 26. 10. 2010
den vzniku funkce: 26. 10. 2010
od 7. 8. 2009 do 30. 11. 2010
Ing. Taťána Turziková - předseda dozorčí rady
Benešov, Jiráskova 2222, PSČ 256 01
den vzniku členství: 22. 4. 2009 - 26. 10. 2010
den vzniku funkce: 22. 4. 2009 - 26. 10. 2010
od 7. 8. 2009 do 9. 4. 2013
JUDr. Jarmila Jánošová - člen dozorčí rady
Nicosia - Klimentos Tower, Klimentos Street 41-43, PSČ 106 1, Kyperská republika
den vzniku členství: 22. 4. 2009 - 12. 12. 2012
od 19. 11. 2008 do 9. 4. 2013
Ing. Miroslav Minařík - člen dozorčí rady
Zeleneč, Zátopkova 543, PSČ 250 91
den vzniku členství: 29. 10. 2008 - 4. 3. 2013
od 20. 10. 2008 do 19. 11. 2008
Ing. Boris Čarakčiev - člen dozorčí rady
Bratislava, Ĺudovíta Fullu 3090/58, PSČ 841 05, Slovenská republika
den vzniku členství: 5. 10. 2008 - 29. 10. 2008
od 20. 10. 2008 do 7. 8. 2009
Ing. Gabriela Lachoutová - předseda dozorčí rady
Praha 1, Malostranské nábřeží 3, PSČ 118 00
den vzniku členství: 5. 10. 2008 - 22. 4. 2009
den vzniku funkce: 5. 10. 2008 - 22. 4. 2009
od 20. 10. 2008 do 7. 8. 2009
Ing. Andrej Zaťko - člen dozorčí rady
Bratislava - Nové Mesto, Klenová 12385/13, PSČ 841 00, Slovenská republika
den vzniku členství: 5. 10. 2008 - 22. 4. 2009
od 2. 10. 2008 do 20. 10. 2008
Ing. Gabriela Lachoutová - předseda dozorčí rady
Praha 1, Malostranské nábřeží 3, PSČ 118 00
den vzniku členství: 5. 10. 2007 - 5. 10. 2008
den vzniku funkce: 5. 10. 2007 - 5. 10. 2008
od 5. 10. 2007 do 2. 10. 2008
Gabriela Koksová - předseda dozorčí rady
Praha 7, Přístavní 33, PSČ 170 00
den vzniku členství: 5. 10. 2007
den vzniku funkce: 5. 10. 2007
od 5. 10. 2007 do 20. 10. 2008
Ing. Boris Čarakčiev - člen dozorčí rady
Bratislava, Ĺudovíta Fullu 3090/58, PSČ 841 05, Slovenská republika
den vzniku členství: 5. 10. 2007 - 5. 10. 2008
od 5. 10. 2007 do 20. 10. 2008
Ing. Andrej Zaťko - člen dozorčí rady
Bratislava - Nové Mesto, Klenová 12385/13, PSČ 841 00, Slovenská republika
den vzniku členství: 5. 10. 2007 - 5. 10. 2008
Akcionáři
od 5. 2. 2014
J&T FINANCE GROUP SE, IČO: 27592502
Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00
od 8. 10. 2009 do 5. 2. 2014
J&T FINANCE GROUP, a.s.
Bratislava, Lamačská cesta 3, 84104, Slovenská republika
od 2. 10. 2008 do 8. 10. 2009
Ing. Patrik Tkáč
Bratislava - Nove Mesto, Júlová 10941/32, PSČ 831 01, Slovenská republika
od 12. 10. 2007 do 2. 10. 2008
Ing. Patrik Tkáč
Bratislava, Rumančekova 859/36, PSČ 821 01, Slovenská republika
od 5. 10. 2007 do 12. 10. 2007
PRIORA, a.s.
Bratislava, Lamačská cesta 3, PSČ 841 04, Slovenská republika
Hodnocení firmy
+15
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Vše pro firmu: Virtuální sídla jsou užitečná, říká podnikatel

10. 7. 2020 | | Martin Vlnas

Vše pro firmu: Virtuální sídla jsou užitečná, říká podnikatel

Majitel společnosti Ofigo Roman Sokola se ve svém byznysplánu zaměřuje především na menší a začínající podnikatele. Nabízí jim založení s.r.o., služby virtuálního sídla i praktické příručky.

S námi je právo dostupné všem, říká muž, který dluhy řeší digitálně

9. 7. 2020 | | Jiří Hovorka | 2 komentáře

S námi je právo dostupné všem, říká muž, který dluhy řeší digitálně

Nástup krize byl rychlý, nové pohledávky řešíme třeba za neproplacené faktury, říká v rozhovoru Tomáš Medřický, šéf služby ePohledávky.cz. Vysvětluje také, proč je podle něj pro normálního člověka nebo drobného podnikatele těžké dostat se ke svým penězům klasickou cestou přes právníky a exekutory, a říká, že když projde návrh na teritorialitu, vymahatelnost se zhorší.

Zubaři brněnských ulic. Developer se teď obává hlavně reakce bank

5. 7. 2020 | | Martina Fojtů | 3 komentáře

Zubaři brněnských ulic. Developer se teď obává hlavně reakce bank

Jejich práce čas od času připomíná náročný zubařský zákrok. Z domu vykutají všechno špatné, třeba moc nezbyde, ale s trochou energie se pak do ulice usmívá nová naleštěná stavba.

Zaplať paušál a máš klid. Novinka bude pro méně OSVČ

30. 6. 2020 | | Jiří Hovorka, Petr Kučera | 64 komentářů

Zaplať paušál a máš klid. Novinka bude pro méně OSVČ

Paušální daň má fungovat už od příštího roku. Oproti původnímu návrhu od ministerstva financí se vláda dohodla na kompromisu - paušál budou moci využít podnikatelé s ročním příjmem do 800 000 korun.

Končí příjem žádostí o kompenzační bonus za první období

26. 6. 2020 | | Petr Kučera

Končí příjem žádostí o kompenzační bonus za první období

V pondělí 29. června je poslední den pro podání žádosti o „kompenzační bonus“ z programu Pětadvacítka za období od 12. března do 30. dubna.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 680,00 Kč
Czech Exchange 2 685,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 690,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 739,10 Kč
ČSOB 2 739,10 Kč
Komerční banka 2 744,96 Kč
Expobank CZ 2 748,00 Kč
Česká spořitelna 2 758,00 Kč
Raiffeisenbank 2 793,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 798,30 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 419 406 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Miloš Knor

Miloš Knor

- moderátor, bavič

+6
+
-
2.Miluše Bittnerová

Miluše Bittnerová

- herečka

-4
+
-
3.Lucie Borhyová

Lucie Borhyová

- moderátorka

-11
+
-
4.Miroslav Pelta

Miroslav Pelta

- podnikatel a majitel fotbalového klubu z Jablonce nad Nisou

-13
+
-
5.Vít Bárta

Vít Bárta

- podnikatel, bývalý politik

-30
+
-

Články na Heroine.cz

Gastro procházka letní Prahou: Dejte si langoše, koktejl i rajskou, po karanténě si to zasloužíte

Gastro procházka letní Prahou: Dejte si langoše, koktejl i rajskou, po karanténě si to zasloužíte

Letošní léto je pro většinu Čechů ve znamení tuzemských dovolených. Nejrůznější kampaně...více

Test Toyota C-HR. Stylový malý tank, který umí šetřit

Test Toyota C-HR. Stylový malý tank, který umí šetřit

V jejím designu se míchá kupé a terénní auto, technika zase dynamiku kombinuje se spořivostí....více

Nejsem oběť a nebudu zticha! Nahrajte si do mozku nouzový software pro nouzovou situaci

Nejsem oběť a nebudu zticha! Nahrajte si do mozku nouzový software pro nouzovou situaci

Dá se za dvě hodiny naučit, jak se ubránit při napadení? Je lepší vyjednávat, kopnout...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Odeslání stornované objednávky
Poradna > Spotřebitelská poradna > Odeslání stornované objednávky

Otázka: Dobrý den, objednala jsem potisk trička s mnou vyrobeným nápisem, který měl být svatebním darem. Firma má na stránkách uvedeno, že zboží bude odesláno do 10 dnů od objednání. Po 10 dnech, kdy zboží nepřišlo,...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services