Glogster, a.s., IČO: 28185927 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Glogster, a.s. Údaje byly staženy 8. 9. 2023 z datové služby justice.cz dle IČO 28185927. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 28185927 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu21. 11. 2007
Obchodní firma
od 21. 11. 2007

Glogster, a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 21. 11. 2007
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Hlavní město Praha
Obec: Praha
Část obce: Nové Město
Ulice: Vodičkova
Adresní místo: Vodičkova 704/36
PSČ: 11000
IČO
od 21. 11. 2007

28185927

DIČ

CZ28185927

Identifikátor datové schránky:tyseaec
Právní forma
od 21. 11. 2007
Akciová společnost
Spisová značka12629 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 24. 3. 2010
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Předmět činnosti
od 21. 11. 2007
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s nájmem
Ostatní skutečnosti
od 6. 6. 2016
- Valná hromada společnosti konaná dne 24. května 2016 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti: 1.základní kapitál společnosti se zvyšuje výlučně peněžitými vklady o 10 000 000,-- Kč (deset milionů korun českých), vydáním 100 000 (jednoho sta tisíc) kusů nových nekótovaných akcií se zvláštními právy znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 100,-- Kč (sto korun českých), když s každou akcií bude spojeno 20 hlasů při hlasování na valné hromadě společnosti; upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; zvláštním právem spojeným s novými akciemi je vyšší počet hlasů připadající na jednu akcii než u akcií kmenových, jinak jsou s akciemi se zvláštními právy spojena všechna práva podle zákona a stanov společnosti 2.emisní kurs každé nové akcie se rovná její jmenovité hodnotě a činí 100,-- Kč (sto korun českých); emisní kurs je stejný pro upsání s využitím přednostního práva i pro upsání bez přednostního práva předem určenými zájemci 3.s využitím přednostního práva lze upsat celkem 100 000 (jedno sto tisíc) kusů nových nekótovaných akcií se zvláštními právy znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 100,-- Kč (sto korun českých), a na každou jednu stáv ající akcii o jmenovité hodnotě 100,-- Kč lze upsat 0,1 (jednu desetinu) jedné nové akcie, tj. celkem 100 000 (jedno sto tisíc) kusů nových akcií, přičemž podle § 485 odst. 1 písm. b) ZOK lze upisovat pouze celé akcie 4.všechny nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci Tomáši Plojharovi, nar. 15. července 1975, adresa bydliště Vratislavova 150, Písek 5.ostatní způsoby upsání akcií uvedené v ustanovení § 475 písm. d) ZOK se vylučují 6.lhůta pro upsání nových akcií se pro upisování s využitím přednostního práva určuje do 30. 6. 2016 (třicátého června roku dvoutisícího šestnáctého); místem upisování je sídlo společnosti na adrese: Praha 1 - Nové Město, Vodičkova 704/36, PSČ 11602, v pr acovní dny v době od 9.00 do 14.00 hodin 7.lhůta pro upsání nových akcií se pro upisování s využitím přednostního práva určuje na 15 (patnáct dnů) od doručení písemné informace o možnosti upsání nových akcií; místem upisování je sídlo společnosti na adrese: Praha 1 - Nové Město, Vodičkova 704/36 , PSČ 11602, v pracovní dny v době od 9.00 do 14.00 hodin 8.emisní kurs nových akcií je každý upisovatel, bez ohledu na to, zda akcie upsal s využitím přednostního práva nebo bez přednostního práva, povinen splatit v plné výši (tj. 100 % emisního kursu) nejpozději do 1 (jednoho) roku od upsání akcií na účet spol ečnosti číslo 250xxxx.
od 6. 6. 2016
- Dne 4.8.2015 rozhodla valná hromada o štěpení akcií "Společnosti" a to v poměru 1:10 (jedna ku deseti) s tím, že každá jednotlivá akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč bude rozštěpena na deset (10) akcií na jméno v listinné pod obě ve jmenovité hodnotě 100,-- Kč (slovy: sto Kč).
od 8. 9. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 15. 1. 2010 do 24. 3. 2010
- Z důvodu potřeby dalších finančních zdrojů pro rozvoj podnikání, za účelem posílení vlastních finančních zdrojů a snížení splatných závazků společnosti se základní kapitál obchodní společnosti Glogster, a.s. se sídlem Praha 1, Vodičkova 704/36, IČ: 281 85 927, zvyšuje z dosavadní výše 22.000.000,- Kč (slovy: dvacet dva milióny Kč) o částku 78.000.000,- Kč (slovy: sedmdesát osm miliónů Kč) upsáním nových akcií na základní kapitál ve výši 100.000.000,- Kč (slovy: jedno sto miliónů Kč), který bude splacen pe něžitými vklady. Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení. Společnost vydá 78.000 ks nových kmenových akcií, v listinné podobě, znějící na jméno, přičemž každá z nich bude mít jmenovitou hodnotu 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Akcie nebudou kótované (registrované). Nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva dle § 204a obchodního zákoníku, když všichni stávající akcionáři se svého práva na přednostní právo upsat část nových akcií společnosti ke zvýšení základního kapitálu společnosti dle § 204a obchodníh o zákoníku výslovně vzdali, ale budou všechny nabídnuty předem určenému zájemci a to: - společnost QUINTIN Investment S.A. se sídlem: 53rd E Street, Urbanization Marbella, MMG Tower, 16th Floor, Panama, Republic of Panama, kterému bude nabídnuto (který upíše) všech 78.000 kusů nových kmenových akcií, v listinné podobě, znějících na jméno, přičemž každá z nich bude mít jmenovitou hodnotu 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), akcie nebudou kótované (registrované). Tento zájemce upíše tímto způsobem všechny akcie v celém rozsahu. Místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva je sídlo obchodní společnosti Glogster, a.s. se sídlem Praha 1, Vodičkova 704/36, IČ: 281 85 927, v pracovní dny v době od 10,00 hodin do 17,00 hodin. Lhůta k upsání akcií je jeden (1) měsíc od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci, čímž bude zároveň oznámen počátek běhu této lhůty, přičemž upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozho dnutí o zamítnutí návrhu na zápis do obchodního rejstříku. Návrh smlouvy o upsání akcií bude předem určenému zájemci zaslán doporučeným dopisem po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o záměru zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti dnů od podání návrhu. Předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností. Emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva je roven jejich jmenovité hodnotě, všechny akcie budou akciemi kmenovými, vydanými v listinné podobě a budou znít na jméno. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs jím upsaných akcií na účet č. 43-6245xxxx, vedený u Komerční banky, a.s., který společnost založila za účelem splacení emisního kursu akcií při zvýšení základního kapitálu. Upisovatel je povinen v souladu se zněním stanov splatit 30 % (třicet procent) emisního kursu jím upsaných akcií nejpozději do tří měsíců ode dne upsání akcií. Zbývajících 70 % (sedmdesát procent) emisního kursu upsaných akcií je upisovatel povinen splati t ve lhůtě jednoho roku ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Ke splacení 30 % emisního kursu akcií; Proti pohledávkám společnosti vůči upisovateli na splacení celého emisního kursu nově upsaných akcií se připouští možnost započtení nebo částečného započtení a tím možnost splacení emisního kursu nových akcií započtením peněžitých pohledávek předem určený m zájemcem proti společnosti a to: pohledávky ve výši 23.400.000,- Kč (slovy: dvacet tři milióny čtyři sta tisíc korun českých) dle smlouvy o půjčce ze dne 17.12.2007 ve znění dodatků a smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 25.7.2008 mezi obchodní společností Glogster, a.s. se sídlem Prah a 1, Vodičkova 704/36, PSČ 116 02, IČ: 281 85 927, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložce 12629 a společností QUINTIN Investment S.A. se sídlem: 53rd E Street, Urbanization Marbella, MMG Tower, 16th Floor, Panama, Republic of Panama. Část emisního kursu ve výši 30 % bude splacena ke dni účinnosti smlouvy o započtení a tato část bude splacena výhradně započtením. Vzhledem k tomu, že smlouva o započtení může být uzavřena dříve, než usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku, bude započtení pohledávek ve smlouvě o započtení vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, pokud k započtení pohledávek předem určeným zájemcem dojde ještě před zápisem usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Poukázky na akcie nebudou vydány. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení jsou: - předem určený zájemce je povinen ve stanovené lhůtě upsat akcie v celém rozsahu zvýšení základního kapitálu; - smlouva o započtení musí být uzavřena písemně před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; - návrh smlouvy o započtení předloží předem určenému zájemci společnost, a to ve lhůtě třicet dnů od uzavření smlouvy o úpisu akcií; - předem určený zájemce je povinen smlouvu o započtení uzavřít ve lhůtě třiceti dnů od předložení návrhu smlouvy o započtení společností. Pro případ započtení nebo částečného započtení shora uvedených pohledávek vůči společnosti proti pohledávce společnosti vůči určitým zájemcům na splacení emisního kursu akcií souhlasíme s tímto započtením. 1) Schvalujeme záměr společnosti Glogster, a.s. navýšit základní kapitál ve dvou či více krocích až na částku jedné miliardy korun českých a to nejpozději do 31.12.2010 a to formou obdobnou navýšení základního kapitálu společnosti Glogster, a.s. z částky 22.000.000,- Kč na 100.000.000,- Kč. 2) Schvalujeme záměr společnosti Glogster, a.s. s nákupem společností potřebných ke konsolidaci a rozšíření základny projektu společnosti, a tedy rozšíření majetkové účasti ve třetích subjektech. 3) Schvalujeme záměr společnosti Glogster, a.s. na oddělení projektu Glogster EDU do společnosti s pracovním názvem EDU Glogster, a.s. a záměr uvést tuto společnost na burzu cenných papírů, a to prvořadě na NASDAQ nebo Deutsche Börse.
od 21. 11. 2008 do 10. 6. 2009
- ? Z důvodu potřeby dalších finančních zdrojů pro rozvoj podnikání, za účelem posílení vlastních finančních zdrojů a snížení splatných závazků společnosti se základní kapitál obchodní společnosti Glogster, a.s., se sídlem Praha 1, Vodičkova 704/36, IČ: 281 85927, zvyšuje z dosavadní výše 2,000.000,- Kč (slovy: dva milióny Kč) o částku 20,000.000,- Kč, (slovy: dvacet miliónů Kč) upsáním nových akcií na základní kapitál ve výši 22,000.000,- Kč (slovy: dvacet dva milióny Kč), který bude splacen peněžitými vkla dy. Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení. Společnost vydá dvě stě (200) ks nových kmenových akcií, v listinné podobě, znějících na majitele, přičemž každá z nich bude mít jmenovitou hodnotu 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc ko run českých ). Akcie nebudou kótované (registrované). Nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva dle § 204a obchodního zákoníku, když všichni stávající akcionáři se svého práva na přednostní právo upsat část nových akcií společnosti ke zvýšen í základního kapitálu společnosti dle § 204a obchodního zákoníku výslovně vzdali, ale budou všechny nabídnuty předem určenému zájemci a to: QUINTIN Investment S.A. se sídlem: 53ed E Street, Urbanization Marbella, MMG Tower, 16th Floor, Panama, Republic of Panama, kterému bude nabídnuto (která upíše) všech dvě stě (200) kusů nových kmenových akcií, v listinné podobě, znějících na majitele, přičemž každá z nich bude mít jmenovitou hodnotu 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), akcie nebudou kó tované (registrované), která tedy upíše tímto způsobem všechny akcie v celém rozsahu. Místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva je sídlo obchodní společnosti Glogster, a.s., se sídlem Praha 1, Vodičkova 704/36, IČ: 28185927, v pracovní dny v době od 10,00 hodin do 17,00 hodin. Lhůta k upsání akcií je jeden (1) měsíc od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určeným zájemcům, čímž bude zároveň oznámen počátek běhu této lhůty, přičemž upisování akcií je vázáno na rozvazova cí podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Návrh smlouvy o upsání akcií bude předem určeným zájemcům zaslán doporučeným dopisem po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o záměru zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti dnů od podání návrhu. Předem určení zájemci upíší akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavřou se spol ečností. Emisní kurz akcií upisovaných bez využití přednostního práva je roven jejich jmenovité hodnotě, všechny akcie budou akciemi kmenovými, vydanými v listinné podobě a budou znít na majitele. Proti pohledávkám společnosti vůči upisovateli na splacení celého e misního kurzu nově upsaných akcií se připouští možnost započtení nebo částečného započtení a tím možnost splacení emisního kursu nových akcií výhradně započtením peněžitých pohledávek předem určených zájemců proti společnosti a to : pohledávky ve výši 2 0.000.000,- Kč (slovy: dvacet miliónů korun českých) dle Smlouvy o půjčce ze dne 17.12.2007 ve znění dodatku č. 1 a 2, smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 25.07.2008 mezi obchodní společností Glogster, a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Vodičkova 704 /36, PSČ 116 02, IČ 28185927, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložce 12629 a společnosti QUINTIN Investment S.A. se sídlem: 53rd E Street, Urabanization marbella, MMG Tower, 16th Floor, Panama, Republic of Panama. Celý emisní kurz bude splacen ke dni účinnosti smlouvy o započtení a bude splacen výhradně započtením. Vzhledem k tomu, že smlouva o započtení může být uzavřena dříve, než usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního re jstříku, bude započtení pohledávek ve smlouvě o započtení vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, pokud k započtení pohledávek předem určeným zájemcem dojde ještě před zápisem usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Poukázky na akcie nebudou vydány. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení jsou: -předem určený zájemce je povinen ve stanovené lhůtě upsat akcie v celém rozsahu zvýšení základního kapitálu -smlouva o započtení musí být uzavřena písemně před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku -návrh smlouvy o započtení předloží předem určenému zájemci společnost, a to ve lhůtě třiceti dnů od uzavření smlouvy o úpisu akcií -předem určený zájemce jej povinen smlouvu o započtení uzavřít ve lhůtě třiceti dnů od předložení návrhu smlouvy o započtení společností. Pro případ započtení shora uvedených pohledávek vůči společnosti proti pohledávce společnosti vůči určitým zájemcům na splacení emisního kurzu akcií souhlasíme s tímto započtením.
Kapitál
od 4. 10. 2011
Základní kapitál 100 000 000 Kč, splaceno 100 000 000 Kč.
od 24. 8. 2011 do 4. 10. 2011
Základní kapitál 100 000 000 Kč, splaceno 97 659 527 Kč.
od 17. 8. 2011 do 24. 8. 2011
Základní kapitál 100 000 000 Kč, splaceno 95 659 527 Kč.
od 7. 4. 2011 do 17. 8. 2011
Základní kapitál 100 000 000 Kč, splaceno 94 659 527 Kč.
od 24. 3. 2010 do 7. 4. 2011
Základní kapitál 100 000 000 Kč, splaceno 45 400 000 Kč.
od 10. 6. 2009 do 24. 3. 2010
Základní kapitál 22 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 15. 9. 2008 do 10. 6. 2009
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 21. 11. 2007 do 15. 9. 2008
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 30 %.
od 6. 6. 2016
Kmenové akcie na jméno 100, počet akcií: 1 000 000.
od 12. 11. 2010 do 6. 6. 2016
Akcie na jméno err, počet akcií: 22 000.
od 24. 3. 2010 do 6. 6. 2016
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 78 000.
od 10. 6. 2009 do 12. 11. 2010
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 200.
od 21. 11. 2007 do 12. 11. 2010
Akcie na jméno err, počet akcií: 12.
od 21. 11. 2007 do 12. 11. 2010
Akcie na majitele err, počet akcií: 8.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 15. 2. 2018
MATĚJ BROŽ - člen představenstva
Praha - Chodov, Bachova, PSČ 149 00
den vzniku členství: 5. 5. 2012
od 11. 8. 2015 do 15. 2. 2018
MATĚJ BROŽ - člen představenstva
Průhonice, Na Sídlišti III, PSČ 252 43
den vzniku členství: 5. 5. 2012
od 12. 5. 2014
Mgr. STANISLAV ŠRÁMEK - Předseda představenstva
Praha - Bubeneč, Verdunská, PSČ 160 00
den vzniku členství: 22. 4. 2014
den vzniku funkce: 7. 5. 2012
od 25. 5. 2012 do 21. 11. 2012
Filip Kopecký - člen představenstva
Praha 8 - Kobylisy, Kyselova 1185/2, PSČ 182 00
den vzniku členství: 30. 4. 2012 - 15. 10. 2012
od 25. 5. 2012 do 12. 5. 2014
Mgr. Stanislav Šrámek - předseda představenstva
Praha 6 - Bubeneč, Verdunská 713/9, PSČ 160 00
den vzniku členství: 22. 4. 2009 - 22. 4. 2014
den vzniku funkce: 7. 5. 2012
od 25. 5. 2012 do 11. 8. 2015
Matěj Brož - člen představenstva
Průhonice, Na Sídlišti III., PSČ 252 43
den vzniku členství: 5. 5. 2012
od 22. 9. 2011 do 25. 5. 2012
Ing. Radomír Lašák, MBA - předseda představenstva
Dobřichovice, Krajníkova, PSČ 252 29
den vzniku členství: 9. 9. 2011 - 4. 5. 2012
den vzniku funkce: 11. 9. 2011 - 4. 5. 2012
od 12. 8. 2009 do 25. 5. 2012
Mgr. Stanislav Šrámek - člen představenstva
Praha 6 - Bubeneč, Verdunská 713/9, PSČ 160 00
den vzniku členství: 22. 4. 2009 - 22. 4. 2014
od 21. 11. 2007 do 12. 8. 2009
Hanuš Němeček - člen představenstva
Velké Přílepy, Dvořákova 468, PSČ 252 64
den vzniku členství: 21. 11. 2007 - 21. 4. 2009
od 21. 11. 2007 do 26. 10. 2010
Zdeňka Šídová - člen představenstva
Praha 10 - Vršovice, Francouzská 152/78, PSČ 101 00
den vzniku členství: 21. 11. 2007 - 30. 6. 2010
od 21. 11. 2007 do 22. 9. 2011
Roman Smola - předseda představenstva
Náchod, Zahradní 335, PSČ 547 01
den vzniku členství: 21. 11. 2007 - 9. 9. 2011
den vzniku funkce: 21. 11. 2007 - 9. 9. 2011
od 21. 11. 2007
Za společnost jedná a podepisuje jménem společnosti předseda představenstva samostatně ve všech věcech až do částky 1 000 000,- Kč, nad částku 1 000 000,- Kč jednají a podepisují za společnost vždy předseda představenstva spolu s jedním členem představens tva.
Dozorčí rada
od 19. 5. 2017
MARTIN SANTORCL - člen dozorčí rady
Praha - Vinohrady, Chodská, PSČ 120 00
den vzniku členství: 10. 6. 2014
od 15. 1. 2017
Ing. VLADIMÍR ONDROUŠEK - člen dozorčí rady
Kly - Hoření Vinice, , PSČ 277 41
den vzniku členství: 17. 12. 2010
od 8. 9. 2014
PATRIK PREPSL - člen dozorčí rady
Praha - Modřany, Hausmannova, PSČ 143 00
den vzniku členství: 10. 6. 2014
od 8. 9. 2014 do 19. 5. 2017
MARTIN SANTORCL - člen dozorčí rady
Praha - Vršovice, Francouzská, PSČ 101 00
den vzniku členství: 10. 6. 2014
od 9. 1. 2014
Ing. FRANTIŠEK HUCL - člen dozorčí rady
Praha - Žižkov, Kunešova, PSČ 130 00
den vzniku členství: 17. 12. 2010
od 28. 11. 2013
Ing. VLADIMÍR SCHMALZ - předseda dozorčí rady
Praha - Hodkovičky, Nad údolím, PSČ 147 00
den vzniku členství: 19. 6. 2012
den vzniku funkce: 17. 10. 2013
od 28. 11. 2013 do 12. 5. 2014
TOMÁŠ PLOJHAR - člen dozorčí rady
Písek - Václavské Předměstí, Vratislavova, PSČ 397 01
den vzniku členství: 7. 11. 2008 - 8. 11. 2013
od 21. 11. 2012
Ing. RADOMÍR LAŠÁK, MBA - člen dozorčí rady
Dobřichovice, Krajníkova, PSČ 252 29
den vzniku členství: 19. 6. 2012
od 21. 11. 2012
Mgr. BOHUMIL ŠTĚPAŘ - člen dozorčí rady
Praha - Čimice, Minická, PSČ 181 00
den vzniku členství: 19. 6. 2012
od 21. 11. 2012 do 28. 11. 2013
Ing. VLADIMÍR SCHMALZ - člen dozorčí rady
Praha 4 - Hodkovičky, Nad údolím, PSČ 147 00
den vzniku členství: 19. 6. 2012
od 22. 9. 2011 do 28. 11. 2013
Tomáš Plojhar - předseda dozorčí rady
Písek - Václavské Předměstí, Vratislavova 150, PSČ 397 01
den vzniku členství: 7. 11. 2008 - 8. 11. 2013
den vzniku funkce: 9. 9. 2011
od 22. 9. 2011 do 12. 5. 2014
Martin Santorcl - člen dozorčí rady
Praha 10 - Vršovice, Francouzská 152/78, PSČ 101 00
den vzniku členství: 22. 11. 2008 - 23. 11. 2013
od 3. 2. 2011 do 9. 1. 2014
Ing. František Hucl - člen dozorčí rady
Praha 3, Kunešova, PSČ 130 00
den vzniku členství: 17. 12. 2010
od 3. 2. 2011 do 15. 1. 2017
Ing. Vladimír Ondroušek - člen dozorčí rady
Kly - Záboří, , PSČ 277 41
den vzniku členství: 17. 12. 2010
od 20. 5. 2009 do 22. 9. 2011
Martin Santorcl - předseda dozorčí rady
Praha 10 - Vršovice, Francouzská 152/78, PSČ 101 00
den vzniku členství: 22. 11. 2008
den vzniku funkce: 22. 11. 2008
od 20. 5. 2009 do 22. 9. 2011
Tomáš Plojhar - člen dozorčí rady
Písek - Václavské Předměstí, Vratislavova 150, PSČ 397 01
den vzniku členství: 7. 11. 2008
od 20. 5. 2009 do 12. 5. 2014
Patrik Prepsl - člen dozorčí rady
Praha 4 - Modřany, Hausmannova 3003, PSČ 143 00
den vzniku členství: 22. 11. 2008 - 23. 11. 2013
od 21. 11. 2007 do 20. 5. 2009
Martin Santorcl - předseda dozorčí rady
Praha 10 - Vršovice, Francouzská 152/78, PSČ 101 00
den vzniku členství: 21. 11. 2007 - 21. 11. 2008
den vzniku funkce: 21. 11. 2007 - 21. 11. 2008
od 21. 11. 2007 do 20. 5. 2009
Patrik Prepsl - člen dozorčí rady
Praha 4 - Modřany, Hausmannova 3003, PSČ 143 00
den vzniku členství: 21. 11. 2007 - 21. 11. 2008
od 21. 11. 2007 do 20. 5. 2009
Jana Kukulová - člen dozorčí rady
Praha 6 - Dejvice, Dejvická 27, PSČ 160 00
den vzniku členství: 21. 11. 2007 - 6. 11. 2008
Hodnocení firmy
-27
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Dominik Hašek

Dominik Hašek

- hokejista, olympijský vítěz a držitel Stanley Cupu

+32

+
-
Ewa Farna

Ewa Farna

- zpěvačka

+17

+
-
Jaroslav  Hřebík

Jaroslav Hřebík

- fotbalový trenér

0

+
-
Kamil Bartošek

Kamil Bartošek

- bavič

-1

+
-
Marek Dalík

Marek Dalík

- lobbista a podnikatel

-1

+
-
Roman Vaněk

Roman Vaněk

- kuchař

-6

+
-

A tohle už jste četli?

Změny v zákoníku práce prošly. Co čeká zaměstnance?

Změny v zákoníku práce prošly. Co čeká zaměstnance?

Dohodáři získají nárok na dovolenou i na příplatky. Rodiče malých dětí si mohou říct o home office. Novela, kterou definitivně potvrdili poslanci, přináší i řadu dalších změn.

Air Bank nabízí podnikatelům jednoduchou fakturaci v aplikaci

Air Bank nabízí podnikatelům jednoduchou fakturaci v aplikaci

Podnikatelé s účtem od Air Bank mohou nově jednoduše fakturovat přímo v mobilní aplikaci My Air. Služba je propojená s bankovním účtem a umožňuje klientům snadno a zdarma vystavovat profesionální faktury, upozornit na faktury po splatnosti nebo třeba přidat na fakturu QR kód pro snadné zaplacení.

Maloobchodní centra a kancelářské budovy prožívají zlaté období

Maloobchodní centra a kancelářské budovy prožívají zlaté období

Nejsme Amerika, rádi chodíme do práce a při nakupování nedáme dopustit na živý kontakt. Fondy zaměřené na maloobchodní centra a kancelářské budovy zažívají poslední roky v regionu střední Evropy velmi dobré období. Krizím navzdory.

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Doporučujeme

Zkušený lékař zakládá kliniku celostní medicíny. Pacient není jen diagnóza, říká

Zkušený lékař zakládá kliniku celostní medicíny. Pacient není jen diagnóza, říká

Stál u zrodu tří zdravotnických zařízení, které prodal, když mohla naplno fungovat bez něj. Pak ale v...

Partners Financial Services