Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

U.C.H, a.s., v likvidaci
IČO: 28194390

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Firmy se stejným IČO


Rejstřík
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu28. 11. 2007
Obchodní firma
od 1. 6. 2019

U.C.H, a.s., v likvidaci

od 2. 1. 2008 do 1. 6. 2019

U.C.H, a.s.

od 28. 11. 2007 do 2. 1. 2008

U.C.H., a.s.

Sídlo
od 28. 5. 2008 do 13. 5. 2014
Hradec Králové, Karla Tomana 46, PSČ 500 03
od 28. 11. 2007 do 28. 5. 2008
Praha 1, Vodičkova 707/37, PSČ 110 00
IČO
od 28. 11. 2007

28194390

Identifikátor datové schránky:bdsgswe
Právní forma
od 28. 11. 2007
Akciová společnost
Spisová značka2789 B, Krajský soud v Hradci Králové
Předmět podnikání
od 26. 9. 2014
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 28. 11. 2007
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Ostatní skutečnosti
od 1. 6. 2019
- Společnost byla na základě rozhodnutí valné hromady zrušena s likvidací ke dni 1. června 2019 a tímto dnem vstoupila do likvidace.
od 1. 10. 2010
- Na společnost U.C.H, a.s., se sídlem Hradec Králové, Karla Tomana 46, PSČ 500 03, identifikační číslo 281 94 390 přešlo v důsledku fúze sloučením jako na nástupnickou společnost jmění zanikající společnosti OMNILINE spol. s r.o., se sídlem Hradec Králové , Karla Tomana 46/6, PSČ 500 03, identifikační číslo 275 44 095.
od 27. 1. 2010 do 18. 3. 2010
- Valná hromada konaná dne 19.1.2010 schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti U.C.H, a.s. takto: Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 10.000.000,-- Kč (desetmilionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 500 (pětset) kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 20.000,-- Kč (dvacettisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost je omezena souhlasem valné hromady. Všechny akcie budou akcie mi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebudou kótované. Všichni akcionáři společnosti se přednostního práva akcionářů na upisování akcií dne ustanovení § 204a, odstavce 7 obchodního zákoníku vzdali prohlášením učiněným na valné hromadě. Upsání všech 500 (pětiset) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 20.000,-- Kč (dvacettisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost je omezena souhlasem valné hromady, bude nabídnuto určitému zájemci - společnost i Uphill Services s.r.o., se sídlem Praha 1, Opletalova 1284/37, PSČ 110 00, identifikační číslo 283 93 015, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, číslo vložky 138355, (dále též jen "určitý zájemce"). Akcie je možno upsat v sídle společnosti U.C.H, a.s., na adrese Hradec Králové, Karla Tomana 46, PSČ 500 03, v pracovních dnech od 8,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí dva měsíce a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určit ému zájemci. Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odstav ci 3) obchodního zákoníku. Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost U.C.H, a.s. určitému zájemci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové. Emisní kurs upsaných akcií - jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 20.000,-- Kč (dvacettisíc korun českých) bude upsána emisním kursem 40.000,-- Kč (čtyřicettisíc korun českých). Emisní kurs akcií je vyšší než jejich jmenovitá hodnota, pročež rozdíl mezi emisním kursem a jmenovitou hodnotu akcií tvoří emisní ážio. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem. Peněžitý vklad je upisovatel povinen splatit nejpozději ve lhůtě dvou měsíců ode dne upsání akcií, a to složením na zvláštní účet společnosti číslo 5020xxxx vedený u společnosti Raiffeisenb ank a.s., který za tím účelem společnost otevřela na své jméno. Dle ustanovení § 204 odstavce 2) obchodního zákoníku banka nesmí umožnit společnosti disponovat se splaceným vkladem vloženým na tento účet před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodn ího rejstříku.
od 2. 11. 2009 do 8. 12. 2009
- Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti U.C.H, a.s. takto: Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 28.000.000,-- Kč (slovy dvacetosmmilionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 1400 (jedentisícčtyřista ) kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 20.000,-- Kč (dvacettisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem představenstva. Všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebudou kótova né. Všichni akcionáři společnosti se přednostního práva akcionářů na upisování akcií dle ustanovení § 204a, odstavce 7 obchodního zákoníku vzdali prohlášením učiněným na valné hromadě. Upsání všech 1400 (jedentisícčtyřista) kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 20.000,-- Kč (dvacettisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem představenstva, bude nabídnuto určitým zájemcům takto: a) upsání 700 (sedmiset) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 20.000,-- Kč (dvacettisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem představenstva, bude nabídnuto určitému zájemci - společnos ti OMNITRA a.s., se sídlem Hradec Králové, Karla Tomana 46, PSČ 500 03, IČ 259 31 156, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle B, číslo vložky 2004 (dále též jen "OMNITRA a.s." nebo jen "určitý zájemce"), b) upsání 700 (sedmiset) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 20.000,-- Kč (dvacettisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem představenstva, bude nabídnuto určitému zájemci - společnosti TRX, s .r.o., se sídlem Praha 1, Opletalova 1284/37, PSČ 110 00, IČ 258 32 328, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, číslo vložky 77166 (dále též jen "TRX, s.r.o." nebo jen "určitý zájemce"). Akcie je možno upsat v sídle společnosti U.C.H, a.s. v Hradci Králové, Karla Tomana 46, PSČ 500 03, v pracovních dnech od 8,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí dva měsíce a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájem ci. Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií,kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odstavc i 3) obchodního zákoníku. Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost U.C.H, a.s. určitým zájemcům písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové. Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 20.000,-- Kč (dvacettisíc korun českých) bude upsána emisním kursem 20.000,-- Kč (dvacettisíc korun českých). Emisní kurs upsaných akcií jsou určití zájemci povinni nejpozději ve lhůtě dvou měsíců ode dne upsání akcií splatit peněžitým vkladem takto: a) Celý peněžitý vklad je určitý zájemce jako upisovatel povinen splatit složením na zvláštní účet společnosti číslo 5030xxxx vedený u společnosti Raiffeisenbank a.s., který za tím účelem společnost otevřela na své jméno. Dle ustanovení § 204 odsta vce 2) obchodního zákoníku banka nesmí umožnit společnosti disponovat se splaceným vkladem vloženým na tento účet před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku b) Připouští se možnost, aby emisní kurs upsaných akcií byl částečně splacen započtením pohledávek takto: 1) proti části pohledávky společnosti U.C.H, a.s. ve výši 13.585.463,50 Kč (třináctmilionůpětsetosmdesátpěttisícčtyřistašedesáttři koruny české padesát haléřů) za určitým zájemcem - společností OMNITRA a.s. z titulu splacení emisního kursu upsaných akcií byla započtena: - jistina peněžité pohledávky společnosti OMNITRA a.s. za společností U.C.H, a.s. ve výši 13.335.463,50 Kč (třináctmilionůtřistatřicetpěttisícčtyřistašedesáttři koruny české padesát haléřů) z titulu smlouvy o úvěru uzavřené dne 16. dubna 2008 mezi společn ostí OMNITRA a.s., na straně jedné jako věřitelem, a společností U.C.H, a.s. na straně druhé jako dlužníkem, ohledně úvěru ve výši 28.000.000,-- Kč (dvacetosmmilionů korun českých), ve znění dodatku č. 1 ze dne 22. srpna 2008, - jistina peněžité pohledávky společnosti OMNITRA a.s. za společností U.C.H, a.s. ve výši 250.000,-- Kč (dvěstěpadesáttisíc korun českých) z titulu smlouvy o půjčce uzavřené dne 31. března 2009 mezi společností OMNITRA a.s., na straně jedné jako věřitelem , a společností U.C.H, a.s., na straně druhé jako dlužníkem, ohledně půjčky ve výši 250.000,-- Kč (dvěstěpadesáttisíc korun českých) 2) proti části pohledávky společnosti U.C.H, a.s.ve výši 13.585.463,50 Kč (třináctmilionůpětsetosmdesátpěttisícčtyřistašedesáttři koruny české padesát haléřů) za určitým zájemcem - společností TRX, s.r.o. z titulu splacení emisního kursu upsaných akcií by la započtena: - jistina peněžité pohledávky společnosti TRX, s.r.o. za společností U.C.H, a.s. ve výši 13.335.463,50 Kč (třináctmilionůtřistatřicetpěttisícčtyřistašedesáttři koruny české padesát haléřů) z titulu smlouvy o úvěru uzavřené dne 16. dubna 2008 mezi společno stí OMNITRA a.s., na straně jedné jako věřitelem, a společností U.C.H, a.s., na straně druhé jako dlužníkem, ohledně úvěru ve výši 28.000.000,-- Kč (dvacetosmmilionů korun českých), ve znění dodatku č.1 ze dne 22. srpna 2008, která byla na společnost post oupena smlouvou o postoupení pohledávky uzavřenou dne 22. srpna 2008 mezi společností OMNITRA a.s., na straně jedné jako postupitelem, a společností TRX, s.r.o., na straně druhé jako postupníkem, - jistina peněžité pohledávky společnosti TRX, s.r.o. za společností U.C.H, a.s. ve výši 250.000,-- Kč (dvěstěpadesáttisíc korun českých) z titulu smlouvy o půjčce uzavřené dne 31. března 2009 mezi společností TRX, s.r.o., na straně jedné jako věřitelem, a společností U.C.H, a.s., na straně druhé jako dlužníkem, ohledně půjčky ve výši 250.000,-- Kč (dvěstěpadesáttisíc korun českých). Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: Návrh smlouvy o započtení pohledávek předloží představenstvo společnosti U.C.H, a.s. určitým zájemcům současně s návrhem smlouvy o upsání akcií dle tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. Návrhem smlouvy o započtení pohledávek je společnost vázán a po dobu lhůty pro splacení emisního kursu upsaných akcií. Podpisy účastníků smlouvy budou úředně ověřeny.
Kapitál
od 18. 3. 2010
Základní kapitál 40 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 8. 12. 2009 do 18. 3. 2010
Základní kapitál 30 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 28. 11. 2007 do 8. 12. 2009
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 18. 3. 2010
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 2 000.
od 18. 3. 2010
Akcie společnosti jsou převoditelné pouze se souhlasem valné hromady.
od 27. 1. 2010 do 18. 3. 2010
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 500.
od 27. 1. 2010 do 18. 3. 2010
Akcie společnosti jsou převoditelné pouze se souhlasem valné hromady společnosti.
od 8. 12. 2009 do 27. 1. 2010
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 500.
od 8. 12. 2009 do 27. 1. 2010
Akcie společnosti jsou převoditelné pouze se souhlasem představenstva.
od 28. 11. 2007 do 8. 12. 2009
Akcie na jméno err, počet akcií: 100.
od 28. 11. 2007 do 8. 12. 2009
Akcie společnosti jsou převoditelné pouze se souhlasem představenstva.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 10. 1. 2019
Ing. TOMÁŠ STOSZEK - člen představenstva
Krmelín, Lyskova, PSČ 739 24
den vzniku členství: 1. 11. 2018
od 20. 7. 2017 do 10. 1. 2019
HANA BALOUNOVÁ - člen představenstva
Praha - Strašnice, Na palouku, PSČ 100 00
den vzniku členství: 11. 4. 2017 - 1. 11. 2018
od 4. 3. 2015 do 20. 7. 2017
JAN DRAHOTA - člen představenstva
Praha - Smíchov, Na Hřebenkách, PSČ 150 00
den vzniku členství: 1. 7. 2014 - 31. 3. 2017
od 19. 2. 2015 do 27. 6. 2019
Ing. JIŘÍ ČERNÝ - předseda představenstva
Hradec Králové, Karla Tomana, PSČ 500 03
den vzniku členství: 1. 7. 2014 - 24. 5. 2019
den vzniku funkce: 16. 7. 2014 - 24. 5. 2019
od 26. 9. 2014
Ing. PETR STRONER - člen představenstva
Praha - Hostivař, Pražská, PSČ 102 00
den vzniku členství: 1. 7. 2014
od 26. 9. 2014 do 19. 2. 2015
Ing. JIŘÍ ČERNÝ - předseda představenstva
Hradec Králové - Roudnička, Pod Lesem, PSČ 500 02
den vzniku členství: 1. 7. 2014
den vzniku funkce: 16. 7. 2014
od 26. 9. 2014 do 4. 3. 2015
JAN DRAHOTA - člen představenstva
Praha 5 - Smíchov, Na Hřebenkách, PSČ 150 00
den vzniku členství: 1. 7. 2014
od 13. 5. 2014 do 26. 9. 2014
Ing. JIŘÍ ČERNÝ - předseda představenstva
Hradec Králové - Roudnička, Pod Lesem, PSČ 500 02
den vzniku členství: 11. 12. 2012 - 30. 6. 2014
den vzniku funkce: 11. 12. 2012 - 30. 6. 2014
od 13. 5. 2014 do 26. 9. 2014
Ing. PETR STRONER - člen představenstva
Praha 10 - Hostivař, Pražská, PSČ 102 00
den vzniku členství: 4. 5. 2011 - 30. 6. 2014
od 13. 6. 2013 do 26. 9. 2014
Ing. TOMÁŠ TOPERCZER - člen představenstva
Praha 4 - Podolí, Na dolinách, PSČ 147 00
den vzniku členství: 1. 6. 2013 - 30. 6. 2014
od 12. 5. 2011 do 13. 6. 2013
Ing. René Holeček - člen představenstva
Frýdek-Místek, Mánesova 475, PSČ 738 01
den vzniku členství: 4. 5. 2011 - 1. 6. 2013
od 12. 5. 2011 do 13. 5. 2014
Ing. Petr Stroner - člen představenstva
Praha 10 - Hostivař, Pražská, PSČ 102 00
den vzniku členství: 4. 5. 2011
od 27. 1. 2010 do 7. 5. 2010
Jan Smutný - člen představenstva
Praha 6, Evropská 114/121, PSČ 162 00
den vzniku členství: 19. 1. 2010 - 24. 3. 2010
od 21. 8. 2009 do 12. 5. 2011
Hana Balounová - člen představenstva
Praha 10, Na palouku 3219/3, PSČ 100 00
den vzniku členství: 13. 8. 2009 - 4. 5. 2011
od 21. 8. 2009 do 13. 5. 2014
Ing. Jiří Černý - předseda představenstva
Hradec Králové, Pod Lesem 128, PSČ 500 02
den vzniku členství: 10. 12. 2007 - 11. 12. 2012
den vzniku funkce: 13. 8. 2009 - 11. 12. 2012
od 22. 4. 2008 do 21. 8. 2009
Ing. Jiří Černý - člen představenstva
Hradec Králové, Pod Lesem 128, PSČ 500 02
den vzniku členství: 10. 12. 2007
den vzniku funkce: 27. 2. 2008
od 10. 3. 2008 do 22. 4. 2008
Ing. Jiří Černý - místopředseda představenstva
Hradec Králové, Pod Lesem 128, PSČ 500 02
den vzniku členství: 10. 12. 2007
den vzniku funkce: 27. 2. 2008
od 2. 1. 2008 do 10. 3. 2008
Ing. Jiří Černý - člen představenstva
Hradec Králové, Pod Lesem 128, PSČ 500 02
den vzniku členství: 10. 12. 2007
od 2. 1. 2008 do 22. 4. 2008
Ing. Roman Lesný, MBA - předseda představenstva
Klatovy, K Zaječímu vrchu 737, PSČ 339 01
den vzniku členství: 28. 11. 2007 - 14. 4. 2008
den vzniku funkce: 10. 12. 2007 - 14. 4. 2008
od 2. 1. 2008 do 22. 4. 2008
Ing. Dagmar Negrová - člen představenstva
Praha 4, Studánková 458
den vzniku členství: 10. 12. 2007 - 14. 4. 2008
od 28. 11. 2007 do 2. 1. 2008
Ing. Roman Lesný, MBA - člen představenstva
Klatovy, K Zaječímu vrchu 737, PSČ 339 01
den vzniku členství: 28. 11. 2007
od 26. 9. 2014
Za společnost jednají vždy společně předseda a jeden člen představenstva.
od 27. 1. 2010 do 26. 9. 2014
Způsob jednání jménem společnosti: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti vždy dva členové představenstva společně.
od 21. 8. 2009 do 27. 1. 2010
Způsob jednání jménem společnosti: Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva samostatně.
od 22. 4. 2008 do 21. 8. 2009
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti jediný člen představenstva samostatně.
od 10. 3. 2008 do 22. 4. 2008
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva společně s místopředsedou představenstva společnosti.
od 2. 1. 2008 do 10. 3. 2008
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo navenek jménem společnosti jednají všichni členové představenstva společně.
od 28. 11. 2007 do 2. 1. 2008
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jediný člen představenstva. Pokud na základě změny stanov bude mít společnost více členů představenstva, bude za představenstvo jednat navenek jménem společnosti předseda představens tva samostatně nebo všichni členové představenstva společně.
Likvidace
od 1. 6. 2019
Ing. JIŘÍ ČERNÝ
Hradec Králové, Karla Tomana, PSČ 500 03
Dozorčí rada
od 20. 7. 2017 do 10. 1. 2019
Ing. ROMAN LESNÝ, MBA - člen dozorčí rady
Klatovy - Klatovy IV, K Zaječímu vrchu, PSČ 339 01
den vzniku členství: 1. 6. 2017 - 1. 12. 2018
od 19. 2. 2015 do 20. 7. 2017
IVA ČERNÁ - člen dozorčí rady
Hradec Králové, Karla Tomana, PSČ 500 03
den vzniku členství: 1. 7. 2014 - 31. 5. 2017
od 26. 9. 2014 do 19. 2. 2015
IVA ČERNÁ - člen dozorčí rady
Hradec Králové - Roudnička, Pod Lesem, PSČ 500 02
den vzniku členství: 1. 7. 2014
od 26. 9. 2014 do 20. 7. 2017
Mgr. EVA STRONEROVÁ - předseda dozorčí rady
Praha - Hostivař, Pražská, PSČ 102 00
den vzniku členství: 1. 7. 2014 - 31. 5. 2017
den vzniku funkce: 16. 7. 2014 - 31. 5. 2017
od 26. 9. 2014 do 20. 7. 2017
Ing. JANA RŮŽIČKOVÁ - člen dozorčí rady
Olomouc - Nová Ulice, Janáčkova, PSČ 779 00
den vzniku členství: 1. 7. 2014 - 31. 5. 2017
od 13. 5. 2014 do 26. 9. 2014
Mgr. EVA STRONEROVÁ - předseda dozorčí rady
Praha 10 - Hostivař, Pražská, PSČ 102 00
den vzniku členství: 4. 5. 2011 - 30. 6. 2014
den vzniku funkce: 4. 5. 2011 - 30. 6. 2014
od 13. 5. 2014 do 26. 9. 2014
IVA ČERNÁ - člen dozorčí rady
Hradec Králové - Roudnička, Pod Lesem, PSČ 500 02
den vzniku členství: 13. 8. 2009 - 30. 6. 2014
od 13. 5. 2014 do 26. 9. 2014
Ing. JAN SMUTNÝ - člen dozorčí rady
Praha 6 - Veleslavín, Evropská, PSČ 162 00
den vzniku členství: 4. 5. 2011 - 30. 6. 2014
od 12. 5. 2011 do 13. 5. 2014
Mgr. Eva Stronerová - předseda dozorčí rady
Praha 10 - Hostivař, Pražská, PSČ 102 00
den vzniku členství: 4. 5. 2011
den vzniku funkce: 4. 5. 2011
od 12. 5. 2011 do 13. 5. 2014
Ing. Jan Smutný - člen dozorčí rady
Praha 6 - Veleslavín, Evropská, PSČ 162 00
den vzniku členství: 4. 5. 2011
od 18. 3. 2010 do 12. 5. 2011
Ing. Petr Stroner - předseda dozorčí rady
Praha 10, Pražská 1430/34, PSČ 102 00
den vzniku členství: 1. 2. 2010 - 4. 5. 2011
den vzniku funkce: 1. 2. 2010 - 4. 5. 2011
od 21. 8. 2009 do 13. 5. 2014
Iva Černá - člen dozorčí rady
Hradec Králové, Pod Lesem 128, PSČ 500 02
den vzniku členství: 13. 8. 2009
od 21. 1. 2009 do 21. 8. 2009
RNDr. Roman Rosenberg, CSc., MBA - člen dozorčí rady
Praha - Praha 5, U Jezera 22/2037, PSČ 150 00
den vzniku členství: 11. 12. 2008 - 13. 8. 2009
od 21. 1. 2009 do 12. 5. 2011
Ing. René Holeček - člen dozorčí rady
Frýdek-Místek, Mánesova 475, PSČ 738 01
den vzniku členství: 11. 12. 2008 - 4. 5. 2011
od 22. 4. 2008 do 21. 1. 2009
Ing. Roman Lesný, MBA - člen dozorčí rady
Klatovy, K Zaječímu vrchu 737, PSČ 339 01
den vzniku funkce: 14. 4. 2008
od 2. 1. 2008 do 22. 4. 2008
Petr Kocián - člen dozorčí rady
Běhařov, 10, PSČ 340 21
den vzniku členství: 10. 12. 2007 - 14. 4. 2008
od 2. 1. 2008 do 27. 1. 2010
Jan Smutný - předseda dozorčí rady
Praha 6, Evropská 114/121, PSČ 162 00
den vzniku členství: 10. 12. 2007
den vzniku funkce: 10. 12. 2007
od 28. 11. 2007 do 2. 1. 2008
Ing. Jiří Kuděj - člen dozorčí rady
Praha 4, Pujmanové 883/23
den vzniku členství: 28. 11. 2007 - 10. 12. 2007
od 28. 11. 2007 do 2. 1. 2008
Mgr. Pavel Pravda - člen dozorčí rady
Praha 3 - Žižkov, Koněvova 1728/118, PSČ 130 00
den vzniku členství: 28. 11. 2007 - 10. 12. 2007
od 28. 11. 2007 do 21. 1. 2009
RNDr. Roman Rosenberg, CSc., MBA - člen dozorčí rady
Praha 5, U Jezera 22/2037, PSČ 150 00
den vzniku členství: 28. 11. 2007 - 11. 12. 2008
Akcionáři
od 22. 4. 2008 do 21. 8. 2009
Ing. Jiří Černý
Hradec Králové, Pod Lesem 128, PSČ 500 02
od 28. 11. 2007 do 2. 1. 2008
bnt správní s.r.o., IČO: 27603229
Praha 1 - Nové Město, Vodičkova 707/37, PSČ 110 00
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Berete méně než kolega v Praze? Máte šanci na víc, řekl soud

6. 8. 2020 | | Petr Kučera

Berete méně než kolega v Praze? Máte šanci na víc, řekl soud

Nejvyšší soud dal naději zaměstnancům, kteří na stejné pozici v rámci jedné firmy mají nižší mzdu než jejich kolegové v Praze a dalších lépe placených regionech Česka. O důležitém rozhodnutí informuje web E15.

Odstupné při výpovědi, servis kanceláří... Co teď právník nejvíc řeší

6. 8. 2020 | | Ondřej Preuss

Odstupné při výpovědi, servis kanceláří... Co teď právník nejvíc řeší

Téměř 200 zájemců využilo od poloviny března poradnu, kterou web DostupnýAdvokát.cz spustil na pomoc s dopady pandemie Covid-19. Zakladatel služby Ondřej Preuss popisuje, jaké problémy řešili lidé při bezplatné konzultaci nejčastěji.

Končí příjem žádostí o kompenzační bonus. Kromě dohodářů

5. 8. 2020 | | Petr Kučera

Končí příjem žádostí o kompenzační bonus. Kromě dohodářů

Osoby samostatně výdělečně činné a společníci malých společností s ručením omezeným mohou požádat o pomoc z programu Pětadvacítka nejpozději v pátek 7. srpna.

Změny v daňovém přiznání. Co všechno je letos jinak

5. 8. 2020 | | Petr Kučera | 2 komentáře

Změny v daňovém přiznání. Co všechno je letos jinak

V polovině letních prázdnin je to pro řadu lidí už dávno vyřízená věc. Díky dvěma mimořádným odkladům se ale termín pro podání přiznání za rok 2019 teprve blíží. Připomeneme, jak na to.

Nový semafor: Omezení hrozí jenom v devíti okresech

3. 8. 2020 | | Petr Kučera

Nový semafor: Omezení hrozí jenom v devíti okresech

Ve většině okresů České republiky je teď nulové nebo zanedbatelné riziko nákazy Covid-19. Jenom v devíti okresech je nebezpečí o trochu vyšší, stále ale mírné.

Firmy se stejným IČO

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 625,00 Kč
Czech Exchange 2 635,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 640,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 678,60 Kč
ČSOB 2 678,60 Kč
Komerční banka 2 686,88 Kč
Expobank CZ 2 688,30 Kč
Česká spořitelna 2 701,00 Kč
Raiffeisenbank 2 730,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 738,40 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 563 018 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Ester Ledecká

Ester Ledecká

- sportovkyně, olympijská vítězka

+15
+
-
2.Lukáš Konečný

Lukáš Konečný

- boxer

+3
+
-
3.David Rath

David Rath

- podnikatel a sociálnědemokratický politik

0
+
-
4.Martin Kasa

Martin Kasa

- podnikatel, Pilulka.cz

-3
+
-
5.Karel Schwarzenberg

Karel Schwarzenberg

- šlechtic, podnikatel

-34
+
-

Články na Heroine.cz

Vegankou v Česku? Stále se musíte smířit s nechápavými pohledy národa masožravců

Vegankou v Česku? Stále se musíte smířit s nechápavými pohledy národa masožravců

Ještě před rokem na dveřích od mého pokoje visela cedulka s nápisem: Nikomu není nic do...více

Špatné dcery, trapné matky. Mluvit o stárnutí rodičů je pořád do jisté míry tabu

Špatné dcery, trapné matky. Mluvit o stárnutí rodičů je pořád do jisté míry tabu

Dospíváme v závislosti na tom, jakých dosahujeme životních met. Někdo dospěje manželstvím...více

„Já proti vám nic nemám, ale ten Pride, ten vám škodí!“

„Já proti vám nic nemám, ale ten Pride, ten vám škodí!“

Byla jsem nervózní a nevěděla co mám čekat. Budou na nás útočit nějací náckové nebo rozlícení...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Vrácení zálohy
Poradna > Spotřebitelská poradna > Vrácení zálohy

Otázka: V půjčovně svatebních šatů jsem si zamluvila zapůjčení svatebních šatů na 4. září 2020. Musela jsem zaplatit zálohu 5000 Kč. Nyní moje maminka onemocněla na koronavirus 19 a leží v nemocnici na infekčním...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services