Prospec Nagano a.s., IČO: 28215974 - Vymazáno - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Prospec Nagano a.s. Údaje byly staženy 19. 9. 2021 z datové služby justice.cz dle IČO 28215974. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 28215974 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu18. 12. 2007
Datum zániku17. 12. 2019
StavVymazáno
Obchodní firma
od 31. 12. 2011 do 17. 12. 2019

Prospec Nagano a.s.

od 18. 12. 2007 do 31. 12. 2011

GLENSHEE HOLDINGS a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 11. 10. 2018 do 17. 12. 2019
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Hlavní město Praha
Obec: Praha
Část obce: Michle
Ulice: U plynárny
Adresní místo: U plynárny 1533/73a
PSČ: 10100
od 29. 12. 2008 do 29. 12. 2008
Praha 2, Svobodova 1961/102, PSČ 128 00
od 29. 12. 2008 do 11. 10. 2018
Praha 2, Svobodova , PSČ 128 00
od 18. 12. 2007 do 29. 12. 2008
Praha 2, Lumírova 27/102
IČO
od 18. 12. 2007 do 17. 12. 2019

28215974

DIČ

CZ28215974

Identifikátor datové schránky:g48d95m
Právní forma
od 18. 12. 2007 do 17. 12. 2019
Akciová společnost
Spisová značka13490 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 8. 3. 2013 do 17. 12. 2019
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 18. 12. 2007 do 22. 7. 2014
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb, zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Předmět činnosti
od 22. 7. 2014 do 17. 12. 2019
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Ostatní skutečnosti
od 6. 11. 2018 do 17. 12. 2019
- K veškerým akciím společnosti je sjednán zákaz zatížení a zcizení jako věcné právo ve prospěch společnosti Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000, na základě smlouvy o zřízení zástavního práva k akciím společnosti Prospe c Nagano a.s. uzavřené dne 11. října 2018, a to do úplného uspokojení zajištěných dluhů, avšak nejpozději do 31. prosince 2035.
od 18. 12. 2017 do 28. 11. 2018
- K veškerým kmenovým akciím společnosti je sjednán zákaz zatížení a zcizení jako věcné právo ve prospěch společnosti MONETA Money Bank, a.s., IČ: 256 72 720, na základě smlouvy o zřízení zástavního práva k akciím ve společnosti Prospec Nagano a.s., IČ: 282 15 974, uzavřené dne 12.4.2017, na základě smlouvy o zřízení zástavního práva k akciím ve společnosti Prospec Nagano a.s., IČ: 282 15 974, uzavřené dne 18.9.2017 a na základě smlouvy o zřízení zástavního práva k akciím ve společnosti Prospec Nagano a.s., IČ: 282 15 974, uzavřené dne 4.12.2017, a to do úplného uspokojení zajištěných dluhů, avšak nejpozději do 31.3.2025.
od 3. 11. 2017 do 17. 12. 2019
- Dne 26.10.2017 přijala valná hromada společnosti Prospec Nagano a.s., IČ 28215974, toto usnesení: Valná hromada Společnosti tímto, v souladu s ustanovením § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen ZOK) činí následující rozhodnutí: Hlavním akcionářem společnosti Prospec Nagano a.s., IČ: 282 15 974, se sídlem Praha 2 - Nové Město, Svobodova 1961/1, PSČ 128 00, zapsané v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 13490 (dále jen Společnost) je Barry Alexander Cullen, narozený dne 21. 9. 1965, trvale bytem na adrese Praha 5, Na Hřebenkách 2782/96, PSČ 150 00 (dále jen Hlavní akcionář). Hlavní akcionář je vlastníkem celkem: - 338.258 ks (slovy: tři sta třicet osm tisíc dvě stě padesát osm kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 200,- Kč (slovy: dvě stě korun českých), - 13 ks (slovy: třináct kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), - 2 ks (slovy: dva kusy) kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), a - 21 ks (slovy: dvacet jedna kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) vydaných Společností. Z uvedeného vyplývá, že Hlavní akcionář je vlastníkem kmenových akcií vydaných Společností v souhrnné jmenovité hodnotě 69.471.600,- Kč (slovy: šedesát devět milionů čtyři sta sedmdesát jedna tisíc šest set korun českých), což představuje podíl 91,41 % (s lovy: devadesát jedna a čtyřicet jedna desetin procenta) na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti a je tedy osobou oprávněnou požádat o nucený přechod vlastnického práva ke všem ostatním účastnickým cenným papírům (akciím) vydaným Společnos tí ve smyslu ustanovení § 375 a násl. ZOK. Všechny účastnické cenné papíry (akcie) vydané Společností, které nejsou ve vlastnictví Hlavního akcionáře, tj.: - 31.842 ks (slovy: třicet jedna tisíc osm set čtyřicet dva kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 200,- Kč (slovy: dvě stě korun českých), - 1 ks (slovy: jeden kus) kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), a - 3 ks (slovy: tři kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) vydané Společností přejdou za podmínek ustanovení § 375 a násl. ZOK na Hlavního akcionáře, tj. na pana Barryho Alexandera Cullena, narozeného dne 21. 9. 1965, trvale bytem na adrese Praha 5, Na Hřebenkách 2782/96, PSČ 150 00. K přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům (akciím) vydaným Společností dojde podle ustanovení § 385 odst. 1 ZOK uplynutím 1 (jednoho) měsíce od zveřejnění zápisu usnesení o přechodu účastnických cenných papírů (akcií) do obchodního rejstříku (dále jen Den přechodu ak cií). Po přechodu účastnických cenných papírů (akcií) vydaných Společností na Hlavního akcionáře a jejich předání Společnosti ve smyslu ustanovení § 388 a násl. ZOK vznikne dosavadnímu vlastníkovi účastnických cenných papírů (akcií) vydaných Společností právo n a zaplacení protiplnění určeného na základě znaleckého posudku ve výši: - 322,63,- Kč (slovy: tři sta dvacet dva korun českých šedesát tři haléřů) za 1 ks (slovy: jeden kus) kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 200,- Kč (slovy: dvě stě korun českých), - 161.315,79,- Kč (slovy: jedno sto šedesát jedna tisíc tři sta patnáct korun českých sedmdesát devět haléřů) za 1 ks (slovy: jeden kus) kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun če ských), a - 32.263,16,- Kč (slovy: třicet dva tisíc dvě stě šedesát tři korun českých šestnáct haléřů) za 1 ks (slovy: jeden kus) kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) vydané Společností. Přiměřenost výše protiplnění je v souladu s ustanovením § 376 ZOK doložena znaleckým posudkem č. 096/1267/2017 ze dne 30. 8. 2017 vypracovaným znalcem, Ing. Liborem Zimou, IČ: 647 96 663, se sídlem Chelčického 55, Hradec Králové 2, PSČ 500 02, zapsaným do seznamu znalců kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika odvětví ceny a odhady nemovitostí a odvětví ceny a odhady se specializací podniky, přičemž zápis do seznamu znalců byl proveden na základě rozhodnutí ze dne 7. 3. 1997 čj. Spr. 3915/ 96 a rozhodnutí ze dne 20. 10. 2006 čj. Spr. 4039/2006. Znalec při stanovení výše protiplnění použil výnosovou metodou metodu DCF entity třífázovou metodu, a stanovil přiměřené protiplnění, jak je uvedeno výše. Znalecký posudek tvoří přílohu tohoto notá řského zápisu. Protiplnění dle předchozího odstavce bude zvýšeno o úrok obvyklý v době přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům (akciím) vydaným Společností, a to ode Dne přechodu akcií. Právo na úrok podle ZOK nevzniká po dobu, po jakou je oprávněná oso ba v prodlení s předáním účastnických cenných papírů Společnosti. Dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů (akcií) vydaných Společností odlišní od Hlavního akcionáře, tj. dosavadní minoritní akcionář, je předloží (předá) Společnosti do 30 (slovy: třiceti) dnů ode Dne přechodu akcií, a to v kancelářích Red group s .r.o. na adrese Praha 5 - Smíchov, Radlická 180/50, PSČ 150 00, každý pracovní den vždy od 10:00 do 12:00 hod., případně v dodatečné lhůtě, která bude určena v souladu s ustanovením § 387 odst. 2 ZOK. Protiplnění bude po přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům (akciím) vydaným Společností na Hlavního akcionáře poskytnuto každému akcionáři mimo Hlavního akcionáře bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 (slovy: deseti) dnů po splně ní podmínek podle § 388 odst. 1 ZOK na bankovní účet akcionáře, který akcionář sdělí Společnosti nejpozději při předložení (předání) účastnických cenných papírů (akcií) vydaných Společností, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto akciím, pak je protiplnění poskytnuto zástavnímu věřiteli. To neplatí, prokáže-li vlastník účastnických cenných papírů (akcií) vydaných Společností, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva na Hlavního akcionáře zaniklo. Výplatou protiplnění byla dle ustanovení § 378 ZOK pověřena banka, a to MONETA Money Bank, a.s., IČ: 256 72 720, se sídlem Praha 4 - Michle, Vyskočilova 1422/1a, PSČ 140 28, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5403 (dále jen Pově řená osoba). Valné hromadě bylo doloženo, že Hlavní akcionář složil u Pověřené osoby prostředky potřebné k výplatě protiplnění. Vrácené účastnické cenné papíry (akcie) vydané Společností předá Společnost Hlavnímu akcionáři bez zbytečného odkladu po jejich vrácení. S účinností ode Dne přechodu akcií se stanovy Společnosti mění tak, že se doplňují o článek 5.7., který zní: 5.7. Jediným akcionářem společnosti je Barry Alexander Cullen, narozený dne 21. 9. 1965, trvale bytem na adrese Praha 5, Na Hřebenkách 2782/96, PSČ 150 00.
od 17. 10. 2017 do 18. 12. 2017
- K veškerým kmenovým akciím společnosti je sjednán zákaz zatížení a zcizení jako věcné právo ve prospěch společnosti MONETA Money Bank, a.s., IČ: 256 72 720, na základě smluv o zřízení zástavního práva k akciím ve společnosti Prospec Nagano a.s., IČ: 282 1 5 974, uzavřených dne 12.4.2017 a na základě smluv o zřízení zástavního práva k akciím ve společnosti Prospec Nagano a.s., IČ: 282 15 974, uzavřených dne 18.9.2017, a to do úplného uspokojení zajištěných dluhů, avšak nejpozději do 31.3.2025.
od 2. 6. 2017 do 28. 7. 2017
- Dne 31.5.2017 přijala valná hromada společnosti Prospec Nagano a.s., IČ 28215974 (dále jen Společnost) toto usnesení: Základní kapitál Společnosti se zvyšuje ze současné výše 2.000.000 Kč (slovy: dva miliony korun českých) o částku 74.000.000 Kč (slovy: sedmdesát čtyři milionů korun českých) na částku v celkové výši 76.000.000 Kč (slovy: sedmdesát šest milionů korun česk ých). Upisování akcií nad částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Upisování akcií pod částku zvýšení základního kapitálu se připouští. Zvýšení základního kapitálu Společnosti bude provedeno upsáním 370.000 ks (slovy: tři sta sedmdesáti tisíc kusů) nových kmenových akcií ve formě na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 200 Kč (slovy: dvě stě korun českých), nepřijatýc h k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu (dále jen Nové akcie). S Novými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi dosavadními. Emisní kurs za jednu upisovanou Novou akcii se bude rovnat její jmenovité hodnotě a bude činit 200,- Kč (slovy: dvě stě korun českých). Akcie budou upsány po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku s využitím přednostního práva akcionářů. Statutární ředitel zašle akcionářům způsobem stanoveným ZOK a stanovami Společnosti pro svolání valné hromady a současně zveřejní informaci obsahující: - údaj o místě a lhůtě pro vykonání přednostního práva, která nesmí být kratší než 2 (dva) týdny od okamžiku doručení, s uvedením, jak bude akcionářům oznámen počátek běhu této lhůty; - počet Nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii o určité jmenovité hodnotě, a - jmenovitou hodnotu, počet a druh akcií upisovaných s využitím přednostního práva, jejich formu, a jejich emisní kurs. Akcionáři mohou upsat akcie ve lhůtě 15 (patnácti) dnů, která začne běžet dnem, který bude následovat po dni, kdy bude statutárním ředitelem Společnosti doručena akcionářům informace dle předchozí věty, a to zápisem do listiny upisovatelů v kancelářích Re d group s.r.o. na adrese Radlická 180/50, Smíchov, 150 00 Praha 5. Statutární ředitel po doručení informace akcionářům oznámí akcionářům prostřednictvím e-mailové zprávy datum zahájení upisování akcií. Na jednu dosavadní akcii společnosti o určité jmenovité hodnotě lze upsat následující počet Nových akcií: - na 1 ks akcie Společnosti o jmenovité hodnotě 100.000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) lze upsat 18.500 ks Nových akcií; - na 1 ks akcie Společnosti o jmenovité hodnotě 50.000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) lze upsat 9.250 ks Nových akcií; - na 1 ks akcie Společnosti o jmenovité hodnotě 20.000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) lze upsat 3.700 ks Nových akcií, a - na 1 ks akcie Společnosti o jmenovité hodnotě 200 Kč (slovy: dvě stě korun českých) lze upsat 37 ks Nových akcií. S využitím přednostního práva lze upsat 370.000 ks (slovy: tři sta sedmdesát tisíc kusů) Nových akcií, tj. kmenových akcií ve formě na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 200,- Kč (slovy: dvě stě korun českých) za emisní kurs, který se bude rovnat jejich jmenovité hodnotě a bude činit 200,- Kč (slovy: dvě stě korun českých), přičemž akcionář Barry Alexander Cullen má právo upsat celkem 338.217 ks (slovy: tři sta třicet osm tisíc dvě stě sedmnáct kusů) Nových akcií a akcionář Francis Nourse celkem 31.783 ks (slovy: třicet jedna tisíc sedm set osmdesát tři kusů) Nových akcií. Nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, nebudou dále nabídnuty k upsání. Veřejný úpis Nových akcií se nepřipouští. Upisovatelé splatí peněžitým vkladem emisní kurs upsaných Nových akcií až do celkové výše 5.700.000,- Kč (slovy: pět milionů sedm set tisíc korun českých), z čehož na akcionáře Barryho Alexandera Cullena připadá peněžitý vklad ve výši 5.210.370,- Kč (slov y: pět milionů dvě stě deset tisíc tři sta sedmdesát korun českých) a na akcionáře Francise Nourse peněžitý vklad ve výši 489.630,- Kč (slovy: čtyři sta osmdesát devět tisíc šest set třicet korun českých), avšak v případě, že akcionář Francis Nourse neupí še Nové akcie nebo nesplatí emisní kurs upsaných Nových akcií peněžitým vkladem, je akcionář Barry Alexander Cullen oprávněn splatit peněžitým vkladem emisní kurs upsaných Nových akcií až do celkové výše 5.700.000,- Kč (slovy: pět milionů sedm set tisíc k orun českých) a v případě, že akcionář Barry Alexander Cullen neupíše Nové akcie nebo nesplatí emisní kurs upsaných Nových akcií peněžitým vkladem, je akcionář Francis Nourse oprávněn splatit peněžitým vkladem emisní kurs upsaných Nových akcií až do celko vé výše 5.700.000,- Kč (slovy: pět milionů sedm set tisíc korun českých). Emisní kurs zbývajících upsaných Nových akcií až do celkové výše 68.300.000,- Kč (slovy: šedesát osm milionů tři sta tisíc korun českých), z čehož na akcionáře Barryho Alexandera Cu llena připadá vklad ve výši 62.433.030,- Kč (slovy: šedesát dva milionů čtyři sta třicet tři tisíc třicet korun českých) a na akcionáře Francise Nourse připadá vklad ve výši 5.866.970,- Kč (slovy: pět milionů osm set šedesát šest tisíc devět set sedmdesát korun českých), splatí akcionáři započtením svých pohledávek vůči Společnosti (nebo jejich části) proti pohledávkám Společnosti na splacení emisního kursu upsaných Nových akcií. Pohledávka akcionáře Barryho Alexandera Cullena vůči Společnosti z titulu Smlouvy o převodu obchodního podílu uzavřené dne 23.12.2010 mezi Barrym Alexanderem Cullenem jako převodcem a Společností jako nabyvatelem, ve znění pozdějších dodatků, činí ke dni 25.4.2017 153.801.549,76 Kč (slovy: sto padesát tři milionů osm set jeden tisíc pět set čtyřicet devět korun českých a sedmdesát šest haléřů) a jejím vlastníkem je Barry Alexander Cullen. Pohledávka akcionáře Francise Nourse vůči Společnosti z titulu Smlouvy o převodu obchodního podílu uzavřené dne 23.12.2010 mezi Francisem Noursem jako převodcem a Společností jako nabyvatelem, ve znění pozdějších dodatků, činí ke dni 25.4.2017 7.557.954,7 2 Kč (slovy: sedm milionů pět set padesát sedm tisíc devět set padesát čtyři korun českých a sedmdesát dva haléřů) a jejím vlastníkem je Francis Nourse. Splacení upsaných Nových akcií peněžitým vkladem bude provedeno připsáním příslušné částky na účet č. 107-5760xxxx vedený u Komerční banka, a.s. bez zbytečného odkladu po upsání Nových akcií, nejpozději však do 10 (deseti) dnů ode dne skončení lhůt y pro upsání Nových akcií. Započtení vzájemných pohledávek bude provedeno uzavřením dohod o započtení v kancelářích Red group s.r.o. na adrese Praha 5 - Smíchov, Radlická 180/50, PSČ 150 00 bez zbytečného odkladu po upsání Nových akcií, nejpozději však do 5 (pěti) dnů ode dne skonč ení lhůty pro upsání Nových akcií. Schvaluje se návrh dohody o započtení, která bude uzavřena mezi Společností a akcionářem Barrym Alexanderem Cullenem, a která tvoří přílohu číslo 1 tohoto notářského zápisu. Schvaluje se návrh dohody o započtení, která bude uzavřena mezi Společností a akcionářem Francisem Noursem, a která tvoří přílohu číslo 2 tohoto notářského zápisu. Bez zbytečného odkladu po zápisu zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku vyzve statutární ředitel akcionáře způsobem určeným ZOK a stanovami Společnosti pro svolání valné hromady, aby se do 10 (deseti) dnů od doručení výzvy dostavi li k převzetí upsaných Nových akcií. S účinností ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku se stanovy Společnosti mění tak, že se článek 5.1. nahrazuje textem, který zní: Základní kapitál společnosti činí [],- Kč (slovy: [] korun českých) a emisní kurs všech akcií byl plně splacen., přičemž konkrétní výše základního kapitálu bude doplněna statutárním ředitelem Společnosti v závislosti na počtu upsaných akcií; a článek 5.2. se nahrazuje textem, který zní: Základní kapitál společnosti je rozdělen na: - 100 ks (slovy: jedno sto kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 200,- Kč (slovy: dvě stě korun českých), - 14 ks (slovy: čtrnáct kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), - 2 ks (slovy: dva kusy) kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), - 24 ks (slovy: dvacet čtyři kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých), a - [] ks (slovy: [] kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 200,- Kč (slovy: dvě stě korun českých)., přičemž konkrétní počet akcií bude doplněn statutárním ředitelem Společnosti v závislosti na počtu upsaných akcií.
od 13. 5. 2017 do 17. 10. 2017
- K veškerým kmenovým akciím společnosti je sjednán zákaz zatížení a zcizení jako věcné právo ve prospěch společnosti MONETA Money Bank, a.s., IČ: 256 72 720, na základě smluv o zřízení zástavního práva k akciím ve společnosti Prospec Nagano a.s., IČ: 282 1 5 974, uzavřených dne 12.4.2017, a to do úplného uspokojení zajištěných dluhů, avšak nejpozději do 31.3.2025.
od 6. 1. 2017 do 13. 5. 2017
- K veškerým kmenovým akciím společnosti je sjednán zákaz zatížení a zcizení jako věcné právo ve prospěch Deutsche Pfandbriefbank AG, se sídlem Freisinger Straße 5, 85716 Unterschleißheim, Spoková republika Německo na základě smluv o zřízení zástavního práv a k akciím ve společnosti Prospec Nagano a.s. uzavřených dne 21.12.2016, a to do úplného uspokojení zajištěných dluhů, avšak nejpozději do 10.11.2027.
od 22. 7. 2014 do 11. 10. 2018
- Počet členů statutárního orgánu: 1
od 22. 7. 2014 do 11. 10. 2018
- Počet členů správní rady: 1
od 22. 7. 2014 do 17. 12. 2019
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 31. 12. 2011 do 17. 12. 2019
- Společnost GLENSHEE HOLDINGS a.s. byla sloučena se zanikající společností Prospec RGI s.r.o., se sídlem Praha 2, Nové Město, Svobodova 1961/1, PSČ 128 00, IČ: 24130931. Na společnost GLENSHEE HOLDINGS a.s. přešlo jmění zanikající společnosti Prospec RGI s.r.o.
Kapitál
od 28. 7. 2017 do 17. 12. 2019
Základní kapitál 76 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 18. 12. 2007 do 28. 7. 2017
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 28. 7. 2017 do 17. 12. 2019
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 370 100 v listinné podobě.
od 21. 12. 2010 do 28. 7. 2017
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 100 v listinné podobě.
od 21. 12. 2010 do 17. 12. 2019
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 24 v listinné podobě.
od 18. 12. 2007 do 21. 12. 2010
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 25 v listinné podobě.
od 18. 12. 2007 do 17. 12. 2019
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 14 v listinné podobě.
od 18. 12. 2007 do 17. 12. 2019
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 2 v listinné podobě.
Statutární orgán
od 11. 10. 2018 do 17. 12. 2019
PETR BENEŠ - Předseda představenstva
Praha - Braník, Nad lesním divadlem, PSČ 142 00
den vzniku členství: 11. 10. 2018
den vzniku funkce: 11. 10. 2018
od 11. 10. 2018 do 17. 12. 2019
RADOSLAV RACHAČ - Člen představenstva
Praha - Hostivař, Berlínská, PSČ 102 00
den vzniku členství: 11. 10. 2018
od 22. 7. 2014 do 11. 10. 2018
RICHARD HENRY STEWART NESS - statutární ředitel
Praha - Velká Chuchle, Na hvězdárně, PSČ 159 00
den vzniku funkce: 22. 7. 2014
od 8. 3. 2013 do 22. 7. 2014
Iain Fanthorpe - člen představenstva
Praha 2 - Nové Město, Na Děkance, PSČ 128 00
den vzniku členství: 12. 1. 2012 - 22. 7. 2014
od 10. 2. 2012 do 10. 2. 2012
Richard Henry Stewart Ness - předseda představenstva
Praha 3 - Žižkov, Na Parukářce, PSČ 130 00
den vzniku členství: 11. 11. 2010
den vzniku funkce: 12. 1. 2012
od 10. 2. 2012 do 8. 3. 2013
Ian Fanthorpe - člen představenstva
Praha 2 - Nové Město, Na Děkance, PSČ 128 00
den vzniku členství: 12. 1. 2012 - 22. 7. 2014
od 10. 2. 2012 do 22. 7. 2014
Richard Henry Stewart Ness - předseda představenstva
Praha 5 - Velká Chuchle, Na Hvězdárně, PSČ 159 00
den vzniku členství: 11. 11. 2010 - 22. 7. 2014
den vzniku funkce: 12. 1. 2012 - 22. 7. 2014
od 29. 12. 2010 do 10. 2. 2012
Richard Henry Stewart Ness - člen představenstva
Praha 3 - Žižkov, Na Parukářce, PSČ 130 00
den vzniku členství: 11. 11. 2010
od 29. 12. 2008 do 8. 3. 2013
Barry Alexander Cullen - místopředseda představenstva
Praha 5, Na Hřebenkách 2782/96, PSČ 150 00
den vzniku členství: 18. 12. 2007 - 12. 12. 2012
den vzniku funkce: 18. 12. 2007 - 12. 12. 2012
od 18. 12. 2007 do 18. 12. 2007
Francis Nourse - předseda představenstva
Praha ř - Hlubočepy, Malá Michnovka 1/1122, PSČ 150 00
den vzniku členství: 18. 12. 2007
den vzniku funkce: 18. 12. 2007
od 18. 12. 2007 do 29. 12. 2008
Barry Alexander Cullen - místopředseda představenstva
Praha 2 - Nusle, Lumírova 27/102, PSČ 128 00
den vzniku členství: 18. 12. 2007
den vzniku funkce: 18. 12. 2007
od 18. 12. 2007 do 29. 12. 2010
Colin Glover - člen představenstva
Unhošť - Horní Bezděkov, 151, PSČ 273 51
den vzniku členství: 18. 12. 2007 - 11. 11. 2010
den vzniku funkce: 18. 12. 2007 - 11. 11. 2010
od 18. 12. 2007 do 10. 2. 2012
Francis Nourse - předseda představenstva
Praha 5 - Hlubočepy, Malá Michnovka 1/1122, PSČ 150 00
den vzniku členství: 18. 12. 2007 - 12. 1. 2012
den vzniku funkce: 18. 12. 2007 - 12. 1. 2012
od 11. 10. 2018 do 17. 12. 2019
Za společnost jedná každý člen představenstva samostatně.
od 22. 7. 2014 do 11. 10. 2018
Za společnost jedná statutární ředitel samostatně.
od 18. 12. 2007 do 22. 7. 2014
Za společnost jedná předseda nebo místopředseda samostatně.
Správní rada
od 22. 7. 2014 do 22. 7. 2014
RICHARD HENRY STEWART NESS - člen správní rady
Praha 5 - Velká Chuchle, Na hvězdárně, PSČ 159 00
den vzniku členství: 22. 7. 2014
od 22. 7. 2014 do 22. 7. 2014
RICHARD HENRY STEWART NESS - předseda správní rady
Praha 5 - Velká Chuchle, Na hvězdárně, PSČ 159 00
den vzniku funkce: 22. 7. 2014
od 22. 7. 2014 do 11. 10. 2018
RICHARD HENRY STEWART NESS - předseda správní rady
Praha - Velká Chuchle, Na hvězdárně, PSČ 159 00
den vzniku členství: 22. 7. 2014
den vzniku funkce: 22. 7. 2014
Prokura
od 22. 7. 2014 do 13. 3. 2015
IAIN JAMES FANTHORPE
Praha 2 - Nové Město, Na Děkance, PSČ 128 00
Dozorčí rada
od 11. 10. 2018 do 17. 12. 2019
ALAN ŠPANVIRT - Předseda dozorčí rady
Praha - Smíchov, Švédská, PSČ 150 00
den vzniku členství: 11. 10. 2018
den vzniku funkce: 11. 10. 2018
od 10. 2. 2012 do 22. 7. 2014
Yvetta Nekvasilová - předseda dozorčí rady
Černošice, V Dolích, PSČ 252 28
den vzniku členství: 12. 1. 2012
den vzniku funkce: 12. 1. 2012
od 29. 12. 2010 do 10. 2. 2012
Ing. Libuše Šubová - předseda dozorčí rady
Praha - Žižkov, Jičínská, PSČ 130 00
den vzniku členství: 11. 11. 2010 - 12. 1. 2012
den vzniku funkce: 12. 11. 2010 - 12. 1. 2012
od 29. 12. 2010 do 22. 7. 2014
Ivana Růžičková - člen dozorčí rady
Neratovice - Lobkovice, Luční, PSČ 277 11
den vzniku členství: 11. 11. 2010
od 29. 12. 2010 do 22. 7. 2014
Gabriela Gergičová - člen dozorčí rady
Praha 4 - Michle, Adamovská, PSČ 140 00
den vzniku členství: 11. 11. 2010
od 25. 6. 2009 do 29. 12. 2010
Zdeňka Kabátková - člen dozorčí rady
Praha 2, Londýnská 6, PSČ 120 00
den vzniku členství: 18. 12. 2007 - 11. 11. 2010
den vzniku funkce: 18. 12. 2007 - 11. 11. 2010
od 18. 12. 2007 do 25. 6. 2009
Zdenka Kabátová - člen dozorčí rady
Praha 2, Londýnská 6, PSČ 120 00
den vzniku členství: 18. 12. 2007
den vzniku funkce: 18. 12. 2007
od 18. 12. 2007 do 29. 12. 2010
Richard Henry Stewart Hess - předseda dozorčí rady
Praha 3, Na Parukářce 2771/1, PSČ 130 00
den vzniku členství: 18. 12. 2007 - 11. 11. 2010
den vzniku funkce: 18. 12. 2007 - 11. 11. 2010
od 18. 12. 2007 do 29. 12. 2010
Ivana Šeráková - člen dozorčí rady
Neratovice - Byškovice, Družstevní
den vzniku členství: 18. 12. 2007 - 11. 11. 2010
den vzniku funkce: 18. 12. 2007 - 11. 11. 2010
Akcionáři
od 11. 10. 2018 do 17. 12. 2019
BRG Omega s.r.o., IČO: 06604242
Kolín - Kolín III, U Nemocnice, PSČ 280 02
od 5. 12. 2017 do 11. 10. 2018
BARRY ALEXANDER CULLEN
Praha - Smíchov, Na Hřebenkách, PSČ 150 00
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Jan  Hrušínský
+
-
Václav Bláha

Václav Bláha

- zpěvák, kytarista, frotman kapely Divoký Bill

0

+
-
Jiří Mádl

Jiří Mádl

- herec, režisér

-3

+
-
Mikuláš Minář

Mikuláš Minář

- aktivista

-5

+
-
Miroslav Pelta

Miroslav Pelta

- podnikatel a majitel fotbalového klubu z Jablonce nad Nisou

-9

+
-

A tohle už jste četli?

Zálohy na sociální pojištění OSVČ výrazně stoupnou

Zálohy na sociální pojištění OSVČ výrazně stoupnou

Jak se platí zálohy na důchodové pojištění podnikatelů? Kolik dělá nemocenské pojištění? A co se mění pro rok 2022? Tady je přehled.

Sklady v Česku se zaplnily, prázdných je jako šafránu

Sklady v Česku se zaplnily, prázdných je jako šafránu

Nikdy dřív nepraskaly sklady ve švech tak, jako právě nyní. Může za to hlavně pandemie a s ní spojený boom e-commerce. Sice je hodně rozestavěno, další nové komerční zóny už se ale moc nepřipravují. Přiškrcená nabídka tlačí ceny vzhůru.

Rodné číslo už může zmizet z DIČ. Kdy skončí jinde?

Rodné číslo už může zmizet z DIČ. Kdy skončí jinde?

Od letoška mohou podnikatelé požádat finanční správu, aby součástí jejich DIČ nebylo rodné číslo. Plošná změna je však zatím v nedohlednu, stejně jako u občanských průkazů a různých registrů. Musíme to promyslet, říkají úřady i po deseti letech od rozhodnutí, že náhrada musí přijít nejpozději od roku 2025.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  15 040 325 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Kde proboha žili? Fialův plán boje s covidem sází na nemožné

Kde proboha žili? Fialův plán boje s covidem sází na nemožné

Nediskriminovat, ale spojovat. Budoucí vládní koalice Petra Fialy, který bude brzy jmenován premiérem,...

„Ať tě znásilní horda migrantů, ty tlustá krávo.“ Musíme si takové komentáře na internetu nechat líbit?

„Ať tě znásilní horda migrantů, ty tlustá krávo.“ Musíme si takové komentáře na internetu nechat líbit?

„Doteď mi chodí výhružky smrtí nebo doporučení, aby mi někdo uřízl hlavu nebo mě znásilnil. Dostávám...

Partners Financial Services