Partners Financial Services
Ikona žárovky

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

FOSSTON a.s. v likvidaci, IČO: 28218914 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti FOSSTON a.s. v likvidaci. Údaje byly staženy 12. 8. 2023 z datové služby justice.cz
dle IČO 28218914. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 28218914 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního rejstříku: subjekt byl z rejstříku odstraněn

Aktuální rejstřík
Úplný rejstřík
RES
Datum vzniku a zápisu
19. 12. 2007
Datum výmazu
20. 6. 2022
Obchodní firma
FOSSTON a.s.
zapsáno 19. 12. 2007 vymazáno 1. 10. 2021
FOSSTON a.s. v likvidaci
zapsáno 1. 10. 2021 vymazáno 20. 6. 2022
Prověřit exekuce Reputace firmy
Adresa firmy
Sokolovská 394/17, 186 00 Praha 8 - Karlín
zapsáno 19. 12. 2007 vymazáno 23. 11. 2017
Milíkov 169, 739 81 Milíkov - Milíkov
zapsáno 23. 11. 2017 vymazáno 20. 6. 2022
IČO
28218914
zapsáno 19. 12. 2007 vymazáno 20. 6. 2022
Právní forma
Akciová společnost
zapsáno 19. 12. 2007 vymazáno 20. 6. 2022
Spisová značka
B 13620/MSPH Městský soud v Praze
zapsáno 19. 12. 2007 vymazáno 30. 1. 2018
B 11011/KSOS Krajský soud v Ostravě
zapsáno 30. 1. 2018 vymazáno 20. 6. 2022
Rizikovost společnosti

Poslední změny a události

20. 6. 2022
Vymazán člen statutárního orgánu Henryk Hóta
20. 6. 2022
Vymazán skutečný majitel Grzegorz Hóta
20. 6. 2022
Vymazán předmět podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
20. 6. 2022
Vymazán předmět podnikání: pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
20. 6. 2022
Vymazán likvidátor Henryk Hóta

Všechny změny a události ve společnosti

Vizualizace obchodních vztahů a vazeb Více o vizualizacích

FOSSTON a.s. v likvidaci, IČO: 28218914: vizualizace vztahů osob a společností

FOSSTON a.s. v likvidaci, IČO: 28218914

Zobrazit vztahy a firmy
Předmět podnikání
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor.
zapsáno 19. 12. 2007 vymazáno 28. 8. 2014
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
zapsáno 11. 3. 2008 vymazáno 28. 8. 2014
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
zapsáno 28. 8. 2014 vymazáno 20. 6. 2022
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zapsáno 28. 8. 2014 vymazáno 20. 6. 2022
Základní kapitál
2 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 19. 12. 2007 vymazáno 1. 2. 2018
3 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 1. 2. 2018 vymazáno 20. 6. 2022
Akcie
20 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč
zapsáno 19. 12. 2007 vymazáno 1. 2. 2018
30 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč
zapsáno 1. 2. 2018 vymazáno 20. 6. 2022
Ostatní skutečnosti
Počet členů statutárního orgánu: 1
zapsáno 28. 8. 2014 vymazáno 27. 3. 2017
Počet členů dozorčí rady: 1
zapsáno 28. 8. 2014 vymazáno 27. 3. 2017
Valná hromada společnosti FOSSTON a.s. rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti FOSSTON a.s. peněžitým vkladem o částku 1.000.000,- Kč, na celkovou částku 3.000.000,- Kč, po zvýšení základního kapitálu společnosti za následujících podmínek: (A) Upisování pod ani nad tuto částku se nepřipouští. (B) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 10 kusů nových kmenových akcií znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč, které budou všechny vydány v listinné podobě. S nově upsanými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva a budou s nimi spojena stejná práva jako s akciemi již vydanými. Stávající akcie, jejich druh, forma, podoba a počet zůstávají nezměněny. (C) Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen pouze peněžitým vkladem, s nabídkou upisování akcií určenému zájemci. nové akcie ani jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky. (D) Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva na úpis, jelikož se všichni akcionáři vzdali přednostního práva na úpis. Všechny akcie budou nabídnuty jednomu určenému zájemci, kterým je akcionář, a to Grzegorz Hóta, datum narození 15.7.1977, bydliště Amathountos Ave 59A, House Nr. 2, 4532 Agios Tychonas, Kyperská republika (dále jen předem určený zájemce nebo Grzegorz Hóta nebo Upisovatel). (E) Emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč bude činit 6.650.000,- Kč za jednu kmenovou akcii znějící na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč vydanou v listinné podobě. (F) Upisování akcií může začít bezodkladně po přijetí tohoto usnesení (počátek běhu upisovací lhůty). (G) Lhůta pro upisování akcií se stanoví na 1 měsíc. Počátek běhu upisovací lhůty začíná Upisovali běžet doručením návrhu smlouvy o úpisu akcií. (H) Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti FOSSTON a.s., v budově na adrese č.p. 169, Milíkov, PSČ 739 81, vždy v každý pracovní den lhůty pro upisování akcií od 8:00 hodin do 17:00 hodin, pokud se společnost FOSSTON a.s. a Upisovatel nedohodnou jinak. (I) Akcie budou upsány způsobem uvedeným v ustanovení § 479 zákona o obchodních korporacích, tedy smlouvou o úpisu akcií, která musí mít písemnou formu, podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v ustanovení § 479 zákona o obchodních korporacích. K úpisu akcií bude předem určenému zájemci poskytnuta lhůta 1 měsíce od doručení návrhu na uzavření smlouvy o úpisu akcií. (J) Emisní kurs upsaných akcií bude zcela splacen započtením. (K) Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky předem určeného zájemce, kterým je akcionář Grzegorz Hóta, v celkové výši 66.500.000,- Kč, jejímž vlastníkem je předem určený zájemce, za společností FOSSTON a.s. na úhradu: i) pohledávky Upisovatele za společností FOSSTON a.s. ve výši 65.000.000,- Kč, která vznikla poskytnutím bezúročné zápůjčky ve výši 65.750.000,- Kč v souladu s dohodou o privativní novaci, uzavřenou mezi Upisovatelem jako zapůjčitelem a společností FOSSTON a.s. jako vydlužitelem dne 31.12.2016, kdy společnost splatila dne 23.1.2017 Upisovateli z titulu této smlouvy o zápůjčce částku ve výši 750.000,- Kč, (dále jen Smlouva o zápůjčce 1). ii) pohledávky Upisovatele za společností FOSSTON a.s. ve výši 1.000.000,- Kč, která vznikla poskytnutím bezúročné zápůjčky v souladu se smlouvou o zápůjčce ve výši 1.000.000,- Kč, uzavřenou mezi Upisovatelem jako zapůjčitelem a společností FOSSTON a.s. jako vydlužitelem dne 30.1.2017, (dále jen Smlouva o zápůjčce 2). iii) pohledávky Upisovatele za společností FOSSTON a.s. ve výši 500.000,- Kč, která vznikla poskytnutím bezúročné zápůjčky ve výši 500.000,- Kč v souladu se smlouvou o zápůjčce, uzavřenou mezi Upisovatelem jako zapůjčitelem a společností FOSSTON a.s. jako vydlužitelem dne 21.3.2017, (dále jen Smlouva o zápůjčce 3). (společně dále jen Pohledávka), proti pohledávce společnosti FOSSTON a.s. ve výši 66.500.000,- Kč za předem určeným zájemcem, akcionářem Grzegorz Hóta, na splacení emisního kursu jím upisovaných akcií, a to do výše 66.500.000,- Kč. (L) Smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, a to do 30 dnů od uzavření smlouvy o úpisu akcií, a musí mít písemnou formu. Návrh smlouvy o započtení předloží společnost FOSSTON a.s. předem určenému zájemci, kterým je akcionář Grzegorz Hóta, nejpozději do 15 dnů od uzavření smlouvy o úpisu akcií. K akceptaci návrhu smlouvy o započtení je povinna společnost FOSSTON a.s. poskytnout předem určenému zájemci, kterým je akcionář Grzegorz Hóta, lhůtu alespoň 15 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o započtení.
zapsáno 1. 2. 2018 vymazáno 1. 3. 2018
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
zapsáno 28. 8. 2014 vymazáno 20. 6. 2022
Valná hromada společnosti FOSSTON a.s. rozhodla o zrušení společnosti FOSSTON a.s. s likvidací a o jejím vstupu do likvidace, a to ke dni 1.10.2021. Věřitelé dotčeni touto likvidací se vyzývají, aby přihlásili své pohledávky v zákonné lhůtě podle § 198 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, na adresu sídla společnosti: FOSSTON a.s., č.p. 169, 739 81 Milíkov.
zapsáno 1. 10. 2021 vymazáno 20. 6. 2022
Společnost: FOSSTON a.s. v likvidaci, IČO 282 18 914 se sídlem č.p. 169, 739 81 Milíkov se vymazává ke dni právní moci tohoto rozhodnutí z obchodního rejstříku včetně všech zapsaných skutečností.
zapsáno 20. 6. 2022 vymazáno 20. 6. 2022
Právní důvod: Společnost se vymazává z obchodního rejstříku po skončení likvidace na návrh likvidátora doručeného dne 15.6.2022.
zapsáno 20. 6. 2022 vymazáno 20. 6. 2022

Statutární orgán - představenstvo

Předseda představenstva
Ing. Grzegorz Hóta
Hrádek, 739 97 Hrádek
Den vzniku funkce: 19. 12. 2007
Den zániku funkce: 27. 6. 2014
Den vzniku členstvi: 19. 12. 2007
Den zániku členstvi: 27. 6. 2014
zapsáno 19. 12. 2007 vymazáno 2. 8. 2013
Člen představenstva
Jiří Zaoralek
Jurije Gagarina, 736 01 Havířov
Den zániku funkce: 27. 6. 2014
Den vzniku členstvi: 19. 12. 2007
Den zániku členstvi: 27. 6. 2014
zapsáno 19. 12. 2007 vymazáno 30. 7. 2013
Člen představenstva
Renata Hrabětová
Nad Záložnou, 182 00 Praha 8
Den vzniku členstvi: 19. 12. 2007
zapsáno 19. 12. 2007 vymazáno 28. 7. 2009
Místopředseda představenstva
Renata Hrabětová
Nad Záložnou, 182 00 Praha 8
Den vzniku funkce: 10. 7. 2009
Den zániku funkce: 30. 6. 2013
Den vzniku členstvi: 19. 12. 2007
Den zániku členstvi: 30. 6. 2013
zapsáno 28. 7. 2009 vymazáno 30. 7. 2013
Člen
Jiří Zaoralek
Studentská, 736 01 Havířov - Podlesí
Den zániku funkce: 27. 6. 2014
Den vzniku členstvi: 19. 12. 2007
Den zániku členstvi: 27. 6. 2014
zapsáno 30. 7. 2013 vymazáno 28. 8. 2014
Místopředseda představenstva
Gražyna Kantorová
B. Němcové, 739 61 Třinec - Lyžbice
Den vzniku funkce: 30. 6. 2013
Den zániku funkce: 27. 6. 2014
Den vzniku členstvi: 30. 6. 2013
Den zániku členstvi: 27. 6. 2014
zapsáno 30. 7. 2013 vymazáno 28. 8. 2014
Předseda představenstva
Ing. Grzegorz Hóta
Hrádek, 739 97 Hrádek - Hrádek
Den vzniku funkce: 19. 12. 2007
Den zániku funkce: 27. 6. 2014
Den vzniku členstvi: 19. 12. 2007
Den zániku členstvi: 27. 6. 2014
zapsáno 2. 8. 2013 vymazáno 28. 8. 2014
Člen představenstva
Grzegorz Hóta
Hrádek, 739 97 Hrádek - Hrádek
Den vzniku funkce: 27. 6. 2014
Den zániku funkce: 23. 2. 2017
Den vzniku členstvi: 27. 6. 2014
Den zániku členstvi: 23. 2. 2017
zapsáno 28. 8. 2014 vymazáno 27. 3. 2017
Způsob jednání
Jménem společnosti je oprávněn jednat samostatně předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva.
zapsáno 19. 12. 2007 vymazáno 28. 7. 2009
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti samostatně předseda představenstva nebo samostatně místopředseda představenstva.
zapsáno 28. 7. 2009 vymazáno 28. 8. 2014
Za společnost jedná člen představenstva v plném rozsahu samostatně
zapsáno 28. 8. 2014 vymazáno 27. 3. 2017

Statutární ředitel

Statutární ředitel
Henryk Hóta
Lidická, 739 61 Třinec - Lyžbice
Den vzniku funkce: 23. 2. 2017
Den vzniku členstvi: 23. 2. 2017
zapsáno 27. 3. 2017 vymazáno 2. 2. 2018
Statutární ředitel
Henryk Hóta
Milíkov, 739 81 Milíkov - Milíkov
Den vzniku funkce: 23. 2. 2017
Den vzniku členstvi: 23. 2. 2017
zapsáno 2. 2. 2018 vymazáno 1. 1. 2021
Počet členů
1
zapsáno 27. 3. 2017 vymazáno 1. 1. 2021
Způsob jednání
Statutární ředitel zastupuje společnost v plném rozsahu samostatně.
zapsáno 27. 3. 2017 vymazáno 1. 1. 2021

Správní rada

Člen správní rady
Henryk Hóta
Lidická, 739 61 Třinec - Lyžbice
Den vzniku funkce: 23. 2. 2017
Den vzniku členstvi: 23. 2. 2017
zapsáno 27. 3. 2017 vymazáno 2. 2. 2018
Člen správní rady
Henryk Hóta
Milíkov, 739 81 Milíkov - Milíkov
Den vzniku funkce: 23. 2. 2017
Den vzniku členstvi: 23. 2. 2017
zapsáno 2. 2. 2018 vymazáno 20. 6. 2022
Počet členů
1
zapsáno 27. 3. 2017 vymazáno 20. 6. 2022

Dozorčí rada

Předseda dozorčí rady
Karin Ruszová
Erbenova, 739 61 Třinec
Den vzniku funkce: 19. 12. 2007
Den zániku funkce: 19. 3. 2009
Den vzniku členstvi: 19. 12. 2007
Den zániku členstvi: 19. 3. 2009
zapsáno 19. 12. 2007 vymazáno 27. 4. 2011
Člen dozorčí rady
Janusz Hóta
Hrádek, 739 97 Hrádek
Den vzniku členstvi: 19. 12. 2007
Den zániku členstvi: 19. 3. 2009
zapsáno 19. 12. 2007 vymazáno 27. 4. 2011
Člen dozorčí rady
Ing. Aleš Kantor
Boženy Němcové, 739 61 Třinec - Lyžbice
Den vzniku členstvi: 19. 12. 2007
Den zániku členstvi: 19. 3. 2009
zapsáno 19. 12. 2007 vymazáno 27. 4. 2011
Předseda dozorčí rady
Janusz Hóta
Hrádek, 739 97 Hrádek
Den vzniku funkce: 1. 10. 2010
Den zániku funkce: 27. 6. 2014
Den vzniku členstvi: 1. 10. 2010
Den zániku členstvi: 27. 6. 2014
zapsáno 27. 4. 2011 vymazáno 22. 8. 2014
Člen dozorčí rady
Ing. Aleš Kantor
Boženy Němcové, 739 61 Třinec - Lyžbice
Den zániku funkce: 27. 6. 2014
Den vzniku členstvi: 1. 10. 2010
Den zániku členstvi: 27. 6. 2014
zapsáno 27. 4. 2011 vymazáno 28. 8. 2014
Člen dozorčí rady
Ing. Petra Srnečková
Podskalí, 798 02 Mostkovice
Den zániku funkce: 27. 6. 2014
Den vzniku členstvi: 1. 10. 2010
Den zániku členstvi: 27. 6. 2014
zapsáno 27. 4. 2011 vymazáno 2. 8. 2013
Člen dozorčí rady
Ing. Petra Srnečková
Podskalí, 798 02 Mostkovice - Mostkovice
Den zániku funkce: 27. 6. 2014
Den vzniku členstvi: 1. 10. 2010
Den zániku členstvi: 27. 6. 2014
zapsáno 2. 8. 2013 vymazáno 28. 8. 2014
Předseda dozorčí rady
Janusz Hóta
Hrádek, 739 97 Hrádek - Hrádek
Den vzniku funkce: 1. 10. 2010
Den zániku funkce: 27. 6. 2014
Den vzniku členstvi: 1. 10. 2010
Den zániku členstvi: 27. 6. 2014
zapsáno 22. 8. 2014 vymazáno 28. 8. 2014
Člen dozorčí rady
Janusz Hóta
Hrádek, 739 97 Hrádek - Hrádek
Den vzniku funkce: 27. 6. 2014
Den zániku funkce: 23. 2. 2017
Den vzniku členstvi: 27. 6. 2014
Den zániku členstvi: 23. 2. 2017
zapsáno 28. 8. 2014 vymazáno 27. 3. 2017

Prokura

Prokurista
Martina Dobešová
K Ousuší, 252 17 Chýnice - Chýnice
Prokurista jedná za společnost samostatně.
zapsáno 30. 7. 2013 vymazáno 28. 8. 2014

Skuteční majitelé

Přímý skutečný majitel; Koncový příjemce i osoba s koncovým vlivem
Grzegorz Hóta
Automatický průpis: ne
Podíl na hlasování: 96,67 %
Podíl na prospěchu: 96,67 %
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 19. 12. 2007
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Vlastnictví podílu na hlasovacích právech.
Vlastnictví podílu na prospěchu.
zapsáno 16. 7. 2021 vymazáno 20. 6. 2022

Likvidátor

Likvidátor
Henryk Hóta
Milíkov, 739 81 Milíkov - Milíkov
zapsáno 1. 10. 2021 vymazáno 20. 6. 2022

Hodnocení firmy

0
-
+

Sídlo společnosti na mapě

Sbírka listin

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Celebrity v rejstříku

Dara Rolins

Dara Rolins

zpěvačka

-228
-
+
Jiří Šlégr

Jiří Šlégr

hokejista, olympijský vítěz

720
-
+
Ivo Lukačovič

Ivo Lukačovič

zakladatel Seznam.cz

-420
-
+
Vojtěch Kotek

Vojtěch Kotek

herec, režisér

-1020
-
+
Libuše Šmuclerová

Libuše Šmuclerová

bývalá programová ředitelka TV Nova, dnes vede nakladatelství Ringier

-506
-
+
Patrik Hezucký

Patrik Hezucký

moderátor

518
-
+

A tohle už jste četli?

Firmy s podobným IČO

Firmy s podobným názvem

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte.