Partners Financial Services
Ikona žárovky

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

HM Studio a.s., Postřižín, IČO: 28220854 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti HM Studio a.s.. Údaje byly staženy 11. 8. 2023 z datové služby justice.cz
dle IČO 28220854. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 28220854 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního rejstříku

Aktuální rejstřík
Úplný rejstřík
RES DPH Registr dotací
Datum vzniku a zápisu
31. 12. 2007
Obchodní firma
HM Studio a.s.
zapsáno 31. 12. 2007
Prověřit exekuce Reputace firmy
Firmy na stejné adrese
Velvarská 3, 252 62 Horoměřice
zapsáno 31. 12. 2007 vymazáno 15. 10. 2014
Postřižín 504, 250 70 Postřižín - Postřižín
zapsáno 15. 10. 2014 vymazáno 15. 10. 2014
Sídlo Kraj: Středočeský kraj
Okres: Mělník
Obec: Postřižín
Část obce: Postřižín
Ulice: Průmyslová
Adresní místo: Průmyslová 504
IČO
28220854
zapsáno 31. 12. 2007
DIČ
Identifikátor datové schránky
jmweeu6
Právní forma
Akciová společnost
zapsáno 31. 12. 2007
Spisová značka
B 13687/MSPH Městský soud v Praze
zapsáno 31. 12. 2007
Rizikovost společnosti

Poslední změny a události

8. 11. 2022
Zapsán skutečný majitel Jan Mařík, jako nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb.
8. 11. 2022
Vymazán skutečný majitel Petr Homolka
5. 9. 2022
Zapsán akcionář VELANO s.r.o.
5. 9. 2022
Vymazán akcionář WORMELEN group a.s.
22. 1. 2019
Zapsán skutečný majitel Petr Homolka, jako skutečný majitel

Všechny změny a události ve společnosti

Předmět podnikání
Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím - maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny - velkoobchod - zprostředkování obchodu a služeb
zapsáno 10. 1. 2008 vymazáno 13. 10. 2010
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zapsáno 13. 10. 2010
Předmět činnosti
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem
zapsáno 31. 12. 2007 vymazáno 13. 10. 2010
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
zapsáno 13. 10. 2010
Základní kapitál
2 000 000 Kč
Splaceno: 30,00 %
zapsáno 31. 12. 2007 vymazáno 22. 12. 2008
2 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 22. 12. 2008 vymazáno 15. 10. 2014
7 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
Valná hromada akciové společnosti HM Studio a.s., IČO: 282 20 854, se sídlem Průmyslová 504, Postřižín, PSČ 250 70, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 13687(dále jen jako HM Studio a.s.) přijala dne 24. srpna 2014 ve formě notářského zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti HM Studio a.s. úpisem nových akcií ze stávající výše základního kapitálu 2.000.000,- Kč (slovy dva miliony korun českých) na 7.000.000,- Kč (slovy sedm milionů korun českých) v tomto znění: 1. Valná hromada akciové společnosti HM Studio a.s. rozhodla o zvýšení základního kapitálu této společnosti úpisem nových akcií ze stávajících 2.000.000,- Kč (slovy dva miliony korun českých) na 7.000.000,- Kč (slovy sedm milionů korun českých) o 5.000.000,- Kč (slovy pět milionů korun českých). Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich nominální hodnotě tj. 500.000,- Kč(slovy pět set tisíc korun českých)každé akcie o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč (slovy pět set tisíc korun českých) Nepřipouští se možnost upisování akcií nad nebo pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, bez omezení. Důvodem zvýšení základního kapitálu této společnosti je posílení stability hospodářské i ekonomické situace společnosti a posílení jejich kapitálových zdrojů.Základní kapitál společnosti je zcela splacen.II. Počet, jmenovitá hodnota, druh , forma a podoba upisovaných akcií: na zvýšení základního kapitálu bude upsáno celkem 10 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 500.000,- Kč (slovy pět set tisíc korun českých) za jednu akcii, v listinné podobě, akci nejsou obchodovány na regulovaném trhu. III. Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky dle ust. § 480 až § 483 zákona č. 90/2012 Sb.,o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen zákon o obchodních korporacích).IV. Akcionáři společnosti HM Studio a.s.: - Jan Mařík, narozený 21. června 1972, bytem Praha 8 - Ďáblice, Nad Akcízem 1006/2, PSČ 182 00 , který vlastní 199 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých) (dále jen jako Jan Mařík), a - Václav Mařík narozený 8. srpna 1945, bytem Praha 8, Kurkova 1210, PSČ 182 00 , který vlastní 1 kus kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých), se vzdávají přednostního práva na upisování akcií při zvýšení základního kapitálu této společnosti, akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva dle ust. § 484 a násl. zákona o obchodních korporacích. V. Valná hromada společnosti HM Studio a.s. proto určuje, že všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty určenému zájemci, kterým se pan Jan Mařík. VI. Upisovací lhůta a místo pro upisování akcií bez využití přednostního práva: upisovací lhůta pro upisování akcií činí třicet (30) kalendářních dnů ode dne 24.7.2014 včetně, upisováním akcií se rozumí uzavření písemné smlouvy o upsání akcií podle ust. § 479 zákona o obchodních korporacích mezi společností HM Studio a.s., na straně jedné a upisovatelem Janem Maříkem, jakožto předem určeným zájemcem, na straně druhé, s úředně ověřenými podpisy obou účastníků smlouvy. V|I. Místem pro upsání akcií je sídlo advokátní kanceláře ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS na adrese nad Petruskou 63/1, Praha 2, Vinohrady, PSČ 120 00. VIII. Ke dni učinění tohoto rozhodnutí valné hromady existuje následující pohledávka předem určeného zájemce Jana Maříka za obchodní společností HM Studio a.s., a to pohledávka ve výši 5.400.000,- Kč ( slovy pět milionů čtyři sta tisíc korun českých) jak vyplývá ze Smlouvy o půjčce s ujednáním o způsobu vyplnění a použití blankosměnky ze dne 31.12.2013, na základě které upisovatel jakožto věřitel půjčil společnosti HM Studio a.s., jakožto dlužníkovi finanční částku ve výši 5.400.000,- Kč (slovy: pět milionů čtyři sta tisíc korun českých) s tím, že společnost je dle této smlouvy povinna vrátit poskytnuté peněžité prostředky do třiceti (30) dnů od vyžádání věřitele a je oprávněna poskytnuté peněžité prostředky vrátit i před ujednanou dobou splatnosti. Celková výše jistiny pohledávky upisovatele činí ke dni přijetí tohoto rozhodnutí částku 5.400.000,- Kč (slovy: pět milionů čtyři sta tisíc korun českých). Valná hromada uděluje souhlas se započtením peněžité pohledávky upisovatele Jana Maříka za společností HM Studio a.s., jak vyplývá z citované Smlouvy o půjčce, ve výši 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých) oproti pohledávce společnosti HM Studio a.s. na splacení emisního kursu akcií, upsaných na zvýšení základního kapitálu v této společnosti na splacení emisního kursu při zvýšení základního kapitálu společnosti o 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých). Tato pohledávka je způsobilá k započtení. Pravidla postupu pro uzavření Smlouvy o započtení: a)Smlouva o započtení musí mít náležitosti stanovené obecně platnými právními předpisy, a to zákonem o obchodních korporacích a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, b) Smlouvě o započtení musí být přesně specifikována pohledávka, která je předmětem započtení, c) peněžitá pohledávka upisovatele Jana Maříka bude započtena ve výši 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých) na splacení emisního kursu akcií upsaných tímto upisovatelem na zvýšení základního kapitálu, d) peněžitá pohledávka se započítává bez jakéhokoliv příslušenství ve výši 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých), e)dnem podpisu Smlouvy o započtení dochází k započtení předmětné pohledávky specifikované v tomto rozhodnutí, účinností Smlouvy o započtení tato pohledávka zaniká a je tímto splněna povinnost upisovatele splatit emisní kurs akcie na zvýšení základního kapitálu, f)Smlouva o započtení bude uzavřena ve lhůtě třicet (30) dnů ode dne úpisu nových akcií společnosti předem určeným zájemcem. návrh Smlouvy o započtení pohledávek obdrží předem určený zájemce při podpisu Smlouvy o úpisu akcií, g)místem pro uzavření smlouvy o započtení je sídlo advokátní kanceláře EHRARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS na adrese nad Petruskou 63/1, Praha 2 - Vinohrady, PSČ 120 00. XI.Důvodem navrhovaného započtení je zánik dluhu společnosti HM Studio a.s. vůči Janu Maříkovi, čímž dojde k posílení ekonomické stability společnosti. XII. Lhůta a účet pro splacení emisního kursu upsaných akcií: upisovatel Jan Mařík, je povinen splatit emisní kurs jím upsaných akcií na bankovní účet společnosti č. 3384461001/5500, a to do 30 (slovy třicet) dnů ode dne upsání akcií, tj. ode dne, kdy upisovatel v místě upisování akcií uzavře se společností písemnou smlouvu, a to výhradně započtením peněžité pohledávky v celkové výši 5.000.000,- Kč (slovy pět milionů korun českých) vůči této společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií. Smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Valná hromada společnosti HM Studio a.s. schvaluje Smlouvu o započtení pohledávky za společností vůči povinnosti upisovatele splatit emisní kurs uzavřené mezi obchodní společností HM Studio a.s. a Janem Maříkem.
zapsáno 15. 10. 2014
Akcie
200 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč
zapsáno 31. 12. 2007 vymazáno 15. 10. 2014
200 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč
zapsáno 15. 10. 2014
10 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 500 000 Kč
zapsáno 15. 10. 2014
Ostatní skutečnosti
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
zapsáno 15. 10. 2014
Dle Projektu rozdělení formou odštěpení sloučením dle ust. § 15, § 250, § 280, § 290, § 314 a násl. zákona č. 125/2008 Sb., Zákona o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění ze dne 20.7.2021 došlo k rozdělení akciové společnosti HM Studio a.s., se sídlem Průmyslová 504, 250 70 Postřižín, IČO 28220854, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 13687, sloučením odštěpované části jmění se společností s ručením omezeným SPARKYS s.r.o., se sídlem Hráského 2231/25, Chodov, 148 00 Praha 4, IČO 25109324, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 50368.
zapsáno 1. 9. 2021

Statutární orgán - představenstvo

Předseda představenstva
Jan Mařík
Bělohorská, 160 00 Praha 6 - Břevnov
Den vzniku funkce: 31. 12. 2007
Den zániku funkce: 28. 2. 2012
Den vzniku členstvi: 31. 12. 2007
Den zániku členstvi: 28. 2. 2012
zapsáno 31. 12. 2007 vymazáno 20. 3. 2012
Člen představenstva
Václav Mařík
Kurkova, 182 00 Praha 8
Den vzniku členstvi: 31. 12. 2007
Den zániku členstvi: 28. 2. 2012
zapsáno 31. 12. 2007 vymazáno 20. 3. 2012
Člen představenstva
Jindřiška Maříková
Kurkova, 182 00 Praha 8
Den vzniku členstvi: 31. 12. 2007
Den zániku členstvi: 28. 2. 2012
zapsáno 31. 12. 2007 vymazáno 20. 3. 2012
Předseda představenstva
Jan Mařík
Bělohorská, 160 00 Praha 6 - Břevnov
Den vzniku funkce: 29. 2. 2012
Den vzniku členstvi: 28. 2. 2012
zapsáno 20. 3. 2012 vymazáno 19. 2. 2014
Člen představenstva
Václav Mařík
Kurkova, 182 00 Praha 8
Den vzniku členstvi: 28. 2. 2012
Den zániku členstvi: 24. 7. 2014
zapsáno 20. 3. 2012 vymazáno 15. 10. 2014
Člen představenstva
Jindřiška Maříková
Kurkova, 182 00 Praha 8
Den vzniku členstvi: 28. 2. 2012
zapsáno 20. 3. 2012 vymazáno 16. 4. 2014
Předseda představenstva
Jan Mařík
Nad Akcízem, 182 00 Praha - Ďáblice
Den vzniku funkce: 29. 2. 2012
Den vzniku členstvi: 28. 2. 2012
zapsáno 19. 2. 2014
Člen představenstva
Jindřiška Maříková
Kurkova, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
Den vzniku členstvi: 28. 2. 2012
Den zániku členstvi: 24. 7. 2014
zapsáno 16. 4. 2014 vymazáno 15. 10. 2014
Počet členů
1
zapsáno 15. 10. 2014
Způsob jednání
Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jedná předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně.
zapsáno 31. 12. 2007 vymazáno 15. 10. 2014
Za společnost jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jedná člen představenstva.
zapsáno 15. 10. 2014

Dozorčí rada

Člen dozorčí rady
Kateřina Titěrová
Kodaňská, 100 00 Praha 10
Den vzniku členstvi: 31. 12. 2007
Den zániku členstvi: 10. 12. 2008
zapsáno 31. 12. 2007 vymazáno 13. 10. 2010
Předseda dozorčí rady
Jana Lívancová
Cuřínova, 140 00 Praha 4
Den vzniku funkce: 31. 12. 2007
Den zániku funkce: 10. 12. 2008
Den vzniku členstvi: 31. 12. 2007
Den zániku členstvi: 10. 12. 2008
zapsáno 31. 12. 2007 vymazáno 13. 10. 2010
Člen dozorčí rady
Drahomíra Titěrová
Kodaňská, 100 00 Praha 10
Den vzniku členstvi: 31. 12. 2007
Den zániku členstvi: 10. 12. 2008
zapsáno 31. 12. 2007 vymazáno 13. 10. 2010
Předseda dozorčí rady
Jana Lívancová
Cuřínova, 142 00 Praha 4
Den vzniku funkce: 10. 12. 2008
Den zániku funkce: 1. 12. 2009
Den vzniku členstvi: 10. 12. 2008
Den zániku členstvi: 1. 12. 2009
zapsáno 13. 10. 2010 vymazáno 13. 10. 2010
Člen dozorčí rady
Drahomíra Titěrová
Kodaňská, 101 00 Praha 10
Den vzniku členstvi: 10. 12. 2008
Den zániku členstvi: 1. 12. 2009
zapsáno 13. 10. 2010 vymazáno 13. 10. 2010
Člen dozorčí rady
Kateřina Titěrová
Kodaňská, 101 00 Praha 10
Den vzniku členstvi: 10. 12. 2008
Den zániku členstvi: 1. 12. 2009
zapsáno 13. 10. 2010 vymazáno 13. 10. 2010
Člen dozorčí rady
Kateřina Titěrová
Kodaňská, 101 00 Praha 10
Den vzniku členstvi: 1. 12. 2009
zapsáno 13. 10. 2010 vymazáno 13. 10. 2010
Předseda dozorčí rady
Jana Lívancová
Cuřínova, 142 00 Praha 4
Den vzniku funkce: 1. 12. 2009
Den zániku funkce: 24. 2. 2011
Den vzniku členstvi: 1. 12. 2009
Den zániku členstvi: 24. 2. 2011
zapsáno 13. 10. 2010 vymazáno 20. 3. 2012
Člen dozorčí rady
Drahomíra Titěrová
Kodaňská, 101 00 Praha 10
Den vzniku členstvi: 1. 12. 2009
Den zániku členstvi: 24. 2. 2011
zapsáno 13. 10. 2010 vymazáno 20. 3. 2012
Člen dozorčí rady
Kateřina Šafaříková
Kodaňská, 101 00 Praha 10
Den vzniku členstvi: 1. 12. 2009
Den zániku členstvi: 24. 2. 2011
zapsáno 13. 10. 2010 vymazáno 20. 3. 2012
Předseda dozorčí rady
Jana Lívancová
Cuřínova, 140 00 Praha 4
Den vzniku funkce: 25. 2. 2011
Den zániku funkce: 28. 2. 2012
Den vzniku členstvi: 24. 2. 2011
Den zániku členstvi: 28. 2. 2012
zapsáno 20. 3. 2012 vymazáno 21. 3. 2012
Člen dozorčí rady
Drahomíra Titěrová
Kodaňská, 100 00 Praha 10
Den vzniku členstvi: 24. 2. 2011
Den zániku členstvi: 28. 2. 2012
zapsáno 20. 3. 2012 vymazáno 21. 3. 2012
Člen dozorčí rady
Kateřina Šafaříková
Kodaňská, 101 00 Praha 10
Den vzniku členstvi: 24. 2. 2011
Den zániku členstvi: 28. 2. 2012
zapsáno 20. 3. 2012 vymazáno 21. 3. 2012
Předseda dozorčí rady
Jana Lívancová
Cuřínova, 142 00 Praha 4
Den vzniku funkce: 28. 2. 2012
Den zániku funkce: 24. 7. 2014
Den vzniku členstvi: 28. 2. 2012
Den zániku členstvi: 24. 7. 2014
zapsáno 21. 3. 2012 vymazáno 15. 10. 2014
Člen dozorčí rady
Drahomíra Titěrová
Kodaňská, 100 00 Praha 10
Den vzniku členstvi: 28. 2. 2012
zapsáno 21. 3. 2012
Člen dozorčí rady
Kateřina Šafaříková
Kodaňská, 101 00 Praha 10
Den vzniku členstvi: 28. 2. 2012
Den zániku členstvi: 24. 7. 2014
zapsáno 21. 3. 2012 vymazáno 15. 10. 2014
Počet členů
1
zapsáno 15. 10. 2014

Jediný akcionář

Jediný akcionář
WORMELEN group a.s., IČO: 01625161
Hráského 2231/25, 148 00 Praha - Chodov
zapsáno 12. 5. 2016 vymazáno 7. 9. 2018
Jediný akcionář
WORMELEN group a.s., IČO: 01625161
Hráského 2231/25, 148 00 Praha - Chodov
zapsáno 7. 9. 2018 vymazáno 5. 9. 2022
Jediný akcionář
VELANO s.r.o., IČO: 14062364
Průmyslová 504, 250 70 Postřižín - Postřižín
zapsáno 5. 9. 2022

Skuteční majitelé

Skutečný majitel
Petr Homolka
Automatický průpis: ne
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 8. 11. 2022
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 22. 1. 2019
zapsáno 22. 1. 2019 vymazáno 8. 11. 2022
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Jan Mařík
Nad Akcízem, 182 00 Praha - Ďáblice
Automatický průpis: ano
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 5. 9. 2022
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Nepřímý podíl:
Podíl na hlasovacích právech - velikost podílu: 100,00 %
Podíl - velikost podílu: 100,00 %
zapsáno 8. 11. 2022

Hodnocení firmy

0
-
+

Sídlo společnosti na mapě

Sbírka listin

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Celebrity v rejstříku

Dara Rolins

Dara Rolins

zpěvačka

-23
-
+
Kamil Bartošek

Kamil Bartošek

bavič

-35
-
+
Dominik Hašek

Dominik Hašek

hokejista, olympijský vítěz a držitel Stanley Cupu

-30
-
+
Lucie Borhyová

Lucie Borhyová

moderátorka

10
-
+
Jaroslav Beck

Jaroslav Beck

hudební skladatel, tvůrce Beat Saber

10
-
+
Václav Klaus

Václav Klaus

bývalý prezident

29
-
+

A tohle už jste četli?

Firmy s podobným IČO

Firmy s podobným názvem

Investujte do indexu S&P 500!

Jedinečná nabídka neveřejných nemovitostí k bydlení i investici, kterou nenajdete na běžných realitních portálech.