ČEGAN HOLDING, a.s., IČO: 28353757 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti ČEGAN HOLDING, a.s. Údaje byly staženy 29. 3. 2021 z datové služby justice.cz dle IČO 28353757. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 28353757 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu22. 7. 2009
Obchodní firma
od 22. 7. 2009

ČEGAN HOLDING, a.s.

Adresa sídla
od 22. 7. 2009 do 24. 11. 2016
Šlapanice, Husova 1693/35, PSČ 664 51
IČO
od 22. 7. 2009

28353757

Identifikátor datové schránky:m5rh6rh
Právní forma
od 22. 7. 2009
Akciová společnost
Spisová značka5886 B, Krajský soud v Brně
Předmět podnikání
od 22. 7. 2009
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Ostatní skutečnosti
od 14. 4. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
od 14. 4. 2014 do 24. 11. 2016
- Počet členů správní rady: 4
od 4. 11. 2013 do 11. 11. 2013
- Základní kapitál společnosti ČEGAN HOLDING, a.s. se sídlem Šlapanice, Husova 1693/35, PSČ: 664 51, IČ: 283 53 757 se v souladu s ustanovením § 202 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále též jen „obchodní zákoník“) zvyšuje o čás tku ve výši 47.100.000,- Kč (slovy: čtyřicet sedm milionů sto tisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude realizováno upsáním 47(čtyřiceti sedmi) kusů kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč (jeden milion korun českých) a 1 (jednoho) kusu kmenové akci znějící na jméno, v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (sto tisíc korun českých) s tím, že akcie nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu. Jediný akcionář společnosti - pan Slavoj Čegan - se tímto vzdává dle ustanovení § 204a odst. 7 obchodního zákoníku přednostního práva na upisování akcií. Vzhledem ke skutečnosti, že se jediný akcionář v souladu s ustanovením § 204a odst. 7 obchodního zákoníku vzdal přednostního práva na upisování akcií, určuje se, že všechny nové akcie budou nabídnuty k úpisu určitému zájemci, a to společnosti ČEGAN, s.r.o . , se sídlem Šlapanice, Husova 1693/35, PSČ: 664 51, IČ: 262 747 744 (dále též jen „určitý zájemce“), a to formou nepeněžitého vkladu specifikovaného níže v tomto rozhodnutí. Akcie je možno upsat v sídle společnosti ČEGAN HOLDING, a.s., Šlapanice, Husova 1693/35, PSČ: 664 51, v pracovních dnech od 8,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí 14 dnů a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci . Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se Společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3) obchodního zákoníku. Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost ČEGAN HOLDING, a.s., určitému zájemci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsán í akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do 10 (deseti) pracovních dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně Emisní kurs 47 ks (čtyřiceti sedmi kusů) kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč (jeden milion korun českých) a 1 (jednoho) kusu kmenové akci znějící na jméno, v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 00.000,- Kč (sto tisíc korun českých) činí 47,100.000,- Kč (čtyřicet sedm milionů sto tisíc korun českých) a bude upsán a nejpozději do 15. listopadu 2013 splacen nepeněžitým vkladem, který tvoří: a) budova č.p. 471, v části obce Náměšť nad Oslavou, způsob využití výroba, postavená na pozemku p.č. St. 165/1, v k.ú. Náměšt nad Oslavou, b) budova č.p. 473, v části obce Náměšť nad Oslavou, způsob využití výroba, postavená na pozemku p.č. St. 165/5, v k.ú. Náměšt nad Oslavou c) pozemek p.č. St. 165/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 837 m2, v k.ú. Náměšť nad Oslavou d) pozemek p.č. St. 165/5, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1974 m2, v k.ú. Náměšť nad Oslavou vše zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Třebíč, na LV. 441, pro obec a kat. území Náměšť nad Oslavou, e) budova č.p. 1693, v části obce Šlapanice, způsob využití jiná stavba, postavená na pozemku p.č. 2796/62, v k.ú. Šlapanice u Brna, f) budova bez č.p./č. e., způsob využití jiná stavba, postavená na pozemku p.č. 2735/8, v k.ú. Šlapanice u Brna g) budova bez č.p./č. e., způsob využití jiná stavba, postavená na pozemku p.č. 2735/13, v k.ú. Šlapanice u Brna, pozemek je zapsán na LV č. 2776 a je ve vlastnictví třetí osoby h) pozemek p.č. 2735/8, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 540 m2, v k.ú. Šlapanice u Brna i) pozemek p.č. 2738/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 88 m2, v k.ú. Šlapanice u Brna j) pozemek p.č. 2796/61, orná půda, o výměře 2065 m2, v k.ú. Šlapanice u Brna k) pozemek p.č. 2796/62, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 2048 m2, v k.ú. Šlapanice u Brna l) pozemek p.č. 2796/63, orná půda, o výměře 1061 m2, v k.ú. Šlapanice u Brna vše zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno - venkov, na LV.č 4371, v obci Šlapanice a kat. území Šlapanice u Brna, m) budova bez č.p./č.e., způsob využití jiná stavba, nemovitá kulturní památka, postavená na pozemku p.č. 260/28, v k.ú. Chvalovice n) pozemek p.č. 260/28, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 127 m2, v k.ú. Chvalovice vše zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Znojmo, na LV. 653, po obec a kat. území Chvalovice. (dále též jen „nepeněžitý vklad“). Nepeněžitý vklad byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 5487-237/2013 ze dne 17.10.2013 znalkyní Ing. Bc. Ewou Hradil, nar. 25.03.1960, bytem Otrokovice, Moravní 6224, PSČ: 765 05, IČ: 633 91 759, tj. s oudním znalcem ustanoveným usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 19.08.2013 pod č.j. 50 Nc 6366/2013-16, které nabylo právní moci dne 4.9.2013 (dále též jen „znalecký posudek“). Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého v kladu částkou 47,100.000,-- Kč (čtyřicet sedm milionů sto tisíc korun českých. Za nepeněžitý vklad bude vydáno Veškerých nově upsaných 47(čtyřicet sedm) kusů kmenových akcií Společnosti znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč (jeden milion korun českých) a 1 (jeden) kus kmenové akcie Společnos ti znějící na jméno, v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (sto tisíc korun českých). Nepeněžitý vklad je v souladu s ustanovením § 60, odstavce 2 obchodního zákoníku splacen předáním písemného prohlášení vkladatele dle § 60, odstavce 1, jež bude součástí smlouvy o vkladu nemovitostí jako nepeněžitého vkladu do společnosti ČEGAN HOLDING, a .s., a to v sídle společnosti ČEGAN HOLDING a faktickým předáním nepeněžitého vkladu. K datu splacení nepeněžitého vkladu bude vypracován nový znalecký posudek ve věci ocenění nepeněžitého vkladu (dále jen Aktualizovaný ZP). Ukáže-li se hodnota nepeněžitého vkladu k datu splacení nižší než souhrnný emisní kurs upisovaných akcií, doplatí ČE GAN, s.r.o. Společnosti v souladu s ust. § 59 odst. 7 obchodního zákoníku zjištěný rozdíl v penězích, a to nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne splacení vkladu. Ukáže-li se hodnota nepeněžitého vkladu zjištěná v Aktualizovaném ZP vyšší než hodnota zjiš těná v ZP, uhradí Společnost společnosti ČEGAN, s.r.o. zjištěný rozdíl v penězích, a to nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne splacení vkladu.
Kapitál
od 11. 11. 2013
Základní kapitál 49 100 000 Kč, splaceno 100 %.
od 22. 7. 2009 do 11. 11. 2013
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 11. 11. 2013
Kmenové akcie na jméno 100 000, počet akcií: 21 v listinné podobě.
od 11. 11. 2013
Kmenové akcie na jméno 1 000 000, počet akcií: 47 v listinné podobě.
od 4. 11. 2013 do 11. 11. 2013
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 20 v listinné podobě.
od 22. 7. 2009 do 4. 11. 2013
Akcie na majitele err, počet akcií: 20 v listinné podobě.
Rizikovost společnosti

Více ukazatelů
Statutární orgán
od 17. 12. 2020
Ing. SLAVOJ ČEGAN - předseda představenstva
Šlapanice, Husova, PSČ 664 51
den vzniku členství: 17. 12. 2020
den vzniku funkce: 17. 12. 2020
od 6. 1. 2020 do 17. 12. 2020
Ing. SLAVOJ ČEGAN - statutární ředitel
Šlapanice, Husova, PSČ 664 51
den vzniku funkce: 3. 4. 2019 - 17. 12. 2020
od 24. 11. 2016 do 6. 1. 2020
Ing. SLAVOJ ČEGAN - statutární ředitel
Šlapanice, Husova, PSČ 664 51
den vzniku funkce: 2. 4. 2014 - 2. 4. 2019
od 14. 4. 2014 do 24. 11. 2016
Ing. SLAVOJ ČEGAN
Šlapanice, Husova, PSČ 664 51
den vzniku funkce: 2. 4. 2014
od 6. 11. 2013 do 14. 4. 2014
Ing. SLAVOJ ČEGAN - předseda představenstva
Šlapanice, Husova, PSČ 664 51
den vzniku členství: 22. 7. 2009 - 2. 4. 2014
den vzniku funkce: 22. 7. 2009 - 2. 4. 2014
od 22. 7. 2009 do 6. 11. 2013
Ing. Slavoj Čegan - předseda představenstva
Šlapanice, Husova 1030/33, PSČ 664 51
den vzniku členství: 22. 7. 2009 - 2. 4. 2014
den vzniku funkce: 22. 7. 2009 - 2. 4. 2014
od 22. 7. 2009 do 14. 4. 2014
Ing. Tomáš Ornst - místopředseda představenstva
Český Dub - Loukovičky, 13/7, PSČ 463 43
den vzniku členství: 22. 7. 2009 - 2. 4. 2014
den vzniku funkce: 22. 7. 2009 - 2. 4. 2014
od 22. 7. 2009 do 14. 4. 2014
Eva Čeganová - člen představenstva
Šlapanice, Husova 1030/33, PSČ 664 51
den vzniku členství: 22. 7. 2009 - 2. 4. 2014
od 17. 12. 2020
Za společnost jedná navenek představenstvo. Jménem představenstva jedná předseda představenstva.
od 14. 4. 2014 do 17. 12. 2020
Za společnost jedná navenek statutární ředitel.
od 22. 7. 2009 do 14. 4. 2014
Způsob jednání: Jménem představenstva jedná buď předseda představenstva samostatně nebo místopředseda představenstva společně s předsedou představenstva nebo člen představenstva společně s předsedou představenstva.
Správní rada
od 6. 1. 2020 do 17. 12. 2020
Mgr. MARKÉTA KAVÁLKOVÁ - člen správní rady
Újezd u Brna, Rozprýmova, PSČ 664 53
den vzniku členství: 3. 4. 2019 - 17. 12. 2020
od 6. 1. 2020 do 17. 12. 2020
Ing. EVA ČEGANOVÁ - člen správní rady
Šlapanice, Husova, PSČ 664 51
den vzniku členství: 3. 4. 2019 - 17. 12. 2020
od 6. 1. 2020 do 17. 12. 2020
Ing. EVA ČEGANOVÁ - člen správní rady
Šlapanice, Husova, PSČ 664 51
den vzniku členství: 3. 4. 2019 - 17. 12. 2020
od 6. 1. 2020 do 17. 12. 2020
Ing. SLAVOJ ČEGAN - předseda správní rady
Šlapanice, Husova, PSČ 664 51
den vzniku členství: 3. 4. 2019 - 17. 12. 2020
den vzniku funkce: 3. 4. 2019 - 17. 12. 2020
od 27. 7. 2018 do 6. 1. 2020
Bc. MARKÉTA KAVÁLKOVÁ - člen správní rady
Újezd u Brna, Rozprýmova, PSČ 664 53
den vzniku členství: 2. 4. 2014 - 2. 4. 2019
od 6. 10. 2016 do 27. 7. 2018
Bc. MARKÉTA KAVÁLKOVÁ - člen správní rady
Šlapanice, Husova, PSČ 664 51
den vzniku členství: 2. 4. 2014
od 14. 4. 2014 do 6. 10. 2016
Bc. MARKÉTA ČEGANOVÁ - člen správní rady
Šlapanice, Husova, PSČ 664 51
den vzniku členství: 2. 4. 2014
od 14. 4. 2014 do 6. 1. 2020
Ing. SLAVOJ ČEGAN - předseda správní rady
Šlapanice, Husova, PSČ 664 51
den vzniku členství: 2. 4. 2014 - 2. 4. 2019
den vzniku funkce: 2. 4. 2014 - 2. 4. 2019
od 14. 4. 2014 do 6. 1. 2020
Ing. EVA ČEGANOVÁ - člen správní rady
Šlapanice, Husova, PSČ 664 51
den vzniku členství: 2. 4. 2014 - 2. 4. 2019
od 14. 4. 2014 do 6. 1. 2020
Ing. EVA ČEGANOVÁ - člen správní rady
Šlapanice, Husova, PSČ 664 51
den vzniku členství: 2. 4. 2014 - 2. 4. 2019
Dozorčí rada
od 17. 12. 2020
Ing. EVA ČEGANOVÁ - předseda dozorčí rady
Šlapanice, Husova, PSČ 664 51
den vzniku členství: 17. 12. 2020
den vzniku funkce: 17. 12. 2020
od 17. 12. 2020
Ing. EVA ČEGANOVÁ - člen dozorčí rady
Šlapanice, Husova, PSČ 664 51
den vzniku členství: 17. 12. 2020
od 17. 12. 2020
Mgr. MARKÉTA KAVÁLKOVÁ - člen dozorčí rady
Újezd u Brna, Rozprýmova, PSČ 664 53
den vzniku členství: 17. 12. 2020
od 22. 7. 2009 do 14. 4. 2014
Ing. Eva Čeganová - předseda dozorčí rady
Šlapanice, Husova 1030/33, PSČ 664 51
den vzniku členství: 22. 7. 2009 - 2. 4. 2014
den vzniku funkce: 22. 7. 2009 - 2. 4. 2014
od 22. 7. 2009 do 14. 4. 2014
Markéta Čeganová - člen dozorčí rady
Šlapanice, Husova 1030/33, PSČ 664 51
den vzniku členství: 22. 7. 2009 - 2. 4. 2014
od 22. 7. 2009 do 14. 4. 2014
Marta Ornstová - člen dozorčí rady
Český Dub - Loukovičky, 13/7, PSČ 463 43
den vzniku členství: 22. 7. 2009 - 2. 4. 2014
Akcionáři
od 4. 11. 2013 do 11. 11. 2013
SLAVOJ ČEGAN
Šlapanice, Husova, PSČ 664 51
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Stanislav Bernard

Stanislav Bernard

- podnikatel, politik a pivovarník

-34

+
-
Marek Dospiva

Marek Dospiva

- miliardář, Penta

-35

+
-
Simona Kijonková

Simona Kijonková

- podnikatelka, investorka, Zásilkovna.cz

-35

+
-
Taťána Kuchařová

Taťána Kuchařová

- modelka, vítězka Miss World

-121

+
-
Karel Schwarzenberg

Karel Schwarzenberg

- šlechtic, podnikatel

-283

+
-
Pavel Bém

Pavel Bém

- psychiatr, horolezec, podnikatel a bývalý pražský primátor

-287

+
-

A tohle už jste četli?

Tohle jsou Kanceláře roku. Chtěli byste tady pracovat?

Tohle jsou Kanceláře roku. Chtěli byste tady pracovat?

Fotogalerie: Prohlédněte si výjimečné interiéry firem, které ocenila porota pátého ročníku soutěže Kanceláře roku.

Konec otravného volání. Na telemarketing se chystá stopka

Konec otravného volání. Na telemarketing se chystá stopka

Poslanci dnes schválili rozsáhlou novelu zákona o elektronických komunikacích. Ta má kromě jiného změnit situaci u nevyžádaného marketingu přes telefon.

Loni vstřícnost, teď už byznys. Jak udělat festival, když nevíte, co bude zítra

Loni vstřícnost, teď už byznys. Jak udělat festival, když nevíte, co bude zítra

Před rokem organizátoři Smetanovy Litomyšle improvizovali a vyšla z toho akce s jedinečnou atmosférou. Letos pro jistotu pracovali se dvěma variantami, vyhrála ta zkrácená. Přijedou lidi, když se budou muset nechat otestovat? A kde ušetřit, když sponzoři letos nejsou tak štědří? Jak se během pandemie chystá jeden z největších festivalů v Česku, popisuje jeho ředitel Jan Pikna.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  14 214 556 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Bezos letí do vesmíru. Na křídlech bezohlednosti k dělníkům Amazonu

Bezos letí do vesmíru. Na křídlech bezohlednosti k dělníkům Amazonu

Dřív se o ovládnutí vesmíru praly velmoci. Dnes v jeho dobývání soupeří nejbohatší lidé světa. Země je...

Stříbrné plátno barevné i barvoslepé. Nejen o černošce v roli Anne Boleyn

Stříbrné plátno barevné i barvoslepé. Nejen o černošce v roli Anne Boleyn

Obsazení černé herečky do role Anne Boleyn, druhé manželky Jindřicha VIII., zvedlo mnoho kritických hlasů....

Partners Financial Services