Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Energetický a průmyslový holding, a.s.
IČO: 28356250

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu10. 8. 2009
Obchodní firma
od 10. 8. 2009

Energetický a průmyslový holding, a.s.

Sídlo
od 8. 7. 2015 do 8. 7. 2016
Brno, Příkop , PSČ 602 00
od 22. 8. 2014 do 8. 7. 2015
Brno, Příkop , PSČ 602 00
od 27. 2. 2012 do 22. 8. 2014
Brno, Příkop , PSČ 602 00
od 10. 8. 2009 do 27. 2. 2012
Brno, Příkop 843/4, PSČ 602 00
IČO
od 10. 8. 2009

28356250

DIČ

CZ28356250

Identifikátor datové schránky:z5gi95g
Právní forma
od 10. 8. 2009
Akciová společnost
Spisová značka21747 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 26. 8. 2015
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Předmět činnosti
od 10. 8. 2009
- správa vlastního majetku
Ostatní skutečnosti
od 29. 1. 2020
- Valná hromada konaná dne 24. ledna 2020 schválila zvýšení základního kapitálu takto: 1. Základní kapitál Společnosti se zvýší o částku 464.865.040,-- Kč (slovy čtyři sta šedesát čtyři miliony osm set šedesát pět tisíc čtyřicet korun českých) Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 464.865.040 (čtyři sta šedesát čtyři miliony osm set šedesát pět tisíc čtyřicet) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 1,-- Kč (slovy jedna koruna česká), přičemž všechny akcie budou cennými papíry n a jméno (dále společně též jen "Akcie" nebo každá jednotlivě též jen "Akcie"). 3. Přednostní právo akcionářů: Všichni akcionáři Společnosti se přednostního práva akcionářů na upsání nových akcií dle ustanovení § 490 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen " ZOK"), vzdali prohlášením učiněným na valné hromadě. 4. Upsání všech Akcií bude nabídnuto určeným zájemcům: společnosti EP Investment S. r.l., se sídlem Lucemburské velkovévodství, L-1855 Lucemburk, 39, Avenue John F. Kennedy, zapsané v lucemburském obchodním rejstříku pod číslem B184488 (dále též jen "EP Investment S. r.l.") a společnosti EP Investment II S. r.l., se sídlem Lucemburské velkovévodství, L-1855 Lucemburk, 39, Avenue John F. Kennedy, zapsané v lucemburském obchodním rejstříku pod číslem B209810 (dále též jen "EP Investment II S. r.l.") (EP Investment S. r.l. a EP Investment II S. r.l. dále společně též jen "Zájemci") takto: a) společnosti EP Investment S. r.l. bude nabídnuto upsání 246.378.471 (dvě stě čtyřiceti šesti milionů tři sta sedmdesáti osmi tisíc čtyř set sedmdesát jednoho) kusu Akcií, b) společnosti EP Investment II S. r.l. bude nabídnuto upsání 218.486.569 (dvě stě osmnácti milionů čtyř set osmdesáti šesti tisíc pěti set šedesáti devíti) kusů Akcií. 5. Akcie je možno upsat ve lhůtě dvou měsíců, která počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií dle § 479 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů Zájemcům. Společnost je povinna odeslat návrh smlouvy o upsání akcií nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. 6. Zdůvodnění emisního kursu: Emisní kurs Akcií je nastaven v nejnižší zákonem připuštěné výši dle ustanovení § 247 odst. 1 ZOK, neboť Akcie budou upisovány stávajícími akcionáři Společnosti v poměru jimi vlastněných akcií Společnosti. 7. Emisní kurs upsaných Akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna Akcie bude upsána emisním kursem 1,-- Kč (jedna koruna česká). 8. Emisní kurs upsaných Akcií bude splacen peněžitým vkladem takto: Celý emisní kurs upsaných Akcií jsou Zájemci povinni splatit peněžitým vkladem nejpozději ve lhůtě dvou měsíců ode dne upsání akcií, a to složením na účet Společnosti číslo 0002xxxx vedený u společnosti J & T BANKA, a.s.
od 2. 5. 2018 do 19. 9. 2018
- Valná hromada společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s., rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti ze současné výše 5.050.192.800 (pět miliard padesát milionů jedno sto devadesát dva tisíc osm set korun českých) o částku 1.515.057.840 Kč (jedna miliarda pět set patnáct milionů padesát sedm tisíc osm set čtyřicet korun českých) na částku ve výši 3.535.134.960 Kč (tři miliardy pět set třicet pět milionů jedno sto třicet čtyři tisíc devět set šedesát korun českých) za těchto podmínek: a) důvod a účel snížení základního kapitálu společnosti: a.důvodem snížení základního kapitálu společnosti v částce 1.515.057.840 Kč (jedna miliarda pět set patnáct milionů padesát sedm tisíc osm set čtyřicet korun českých) je skutečnost, že společnost má ve svém majetku 465.528.447 ks (čtyři sta šedesát pět mi lionů pět set dvacet osm tisíc čtyři sta čtyřicet sedm kusů) vlastních akcií, vydaných na jméno, z čehož je 10.601.307 ks (deset milionů šest set jeden tisíc tři sta sedm kusů) o jmenovité hodnotě 100 Kč (jedno sto korun českých) a 454.927.140 ks (čtyři s ta padesát čtyři milionů devět set dvacet sedm tisíc jedno sto čtyřicet kusů) o jmenovité hodnotě 1 Kč (jedna koruna česká), které nabyla dne 26.1.2017, resp. 24.2.2017, a které nebyly zcizeny; společnost snížením základního kapitálu plní povinnost snížit základní kapitál o částku odpovídající souhrnu jmenovitých hodnot těchto vlastních akcií; b.účelem snížení základního kapitálu je zrušení vlastních akcií v majetku společnosti jejich zničením, a tak zhojení stavu, kdy společnost má v majetku vlastní akcie, které nebyly zcizeny; b) rozsah a způsob provedení snížení základního kapitálu společnosti: a.základní kapitál společnosti se snižuje z částky 5.050.192.800 Kč (pět miliard padesát milionů jedno sto devadesát dva tisíc osm set korun českých) o částku 1.515.057.840 Kč (jedna miliarda pět set patnáct milionů padesát sedm tisíc osm set čtyřicet kor un českých) na částku 3.535.134.960 Kč (tři miliardy pět set třicet pět milionů jedno sto třicet čtyři tisíc devět set šedesát korun českých); celkový počet hlasů ve společnosti se sníží z 5.050.192.800 (pět miliard padesát milionů jedno sto devadesát dva tisíc osm set) hlasů o 1.515.057.840 (jedna miliarda pět set patnáct milionů padesát sedm tisíc osm set čtyřicet) hlasů na 3.535.134.960 (tři miliardy pět set třicet pět milionů jedno sto třicet čtyři tisíc devět set šedesát) hlasů po snížení základního kapitálu, b.základní kapitál společnosti v částce 1.515.057.840 Kč (jedna miliarda pět set patnáct milionů padesát sedm tisíc osm set čtyřicet korun českých) bude snížen zrušením (zničením) následujících vlastních akcií společnosti o počtu 465.528.447 ks (čtyři sta šedesát pět milionů pět set dvacet osm tisíc čtyři sta čtyřicet sedm kusů): i.109.420.844 (jedno sto devět milionů čtyři sta dvacet tisíc osm set čtyřicet čtyři) kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě, každá ve jmenovité hodnotě 1 Kč (jedna koruna česká), pořadová čísla akcií série B č. 576707001 - 686127844, na hrazených hromadnou listinou číslo HL J 001, ii.109.420.844 (jedno sto devět milionů čtyři sta dvacet tisíc osm set čtyřicet čtyři) kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě, každá ve jmenovité hodnotě 1 Kč (jedna koruna česká), pořadová čísla akcií série B č. 1 - 109420844, nahrazený ch hromadnou listinou číslo HL J 003, iii.10.465.680 (deset milionů čtyři sta šedesát pět tisíc šest set osmdesát) kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě, každá ve jmenovité hodnotě 100 Kč (jedno sto korun českých), pořadová čísla akcií série A č. 20621154 - 31086833, nahraz ených hromadnou listinou číslo HL K 005, iv.135.627 (jedno sto třicet pět tisíc šest set dvacet sedm) kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě, každá ve jmenovité hodnotě 100 Kč (jedno sto korun českých), pořadová čísla akcií série A č. 34958646 - 35094272, nahrazených hromadnou listinou číslo HL K 005, v.144.176.800 (jedno sto čtyřicet čtyři milionů jedno sto sedmdesát šest tisíc osm set) kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě, každá ve jmenovité hodnotě 1 Kč (jedna koruna česká), pořadová čísla akcií série B č. 144176701 - 288353500, nahrazených hromadnou listinou číslo HL K 006, vi.77.908.900 (sedmdesát sedm milionů devět set osm tisíc devět set) kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě, každá ve jmenovité hodnotě 1 Kč (jedna koruna česká), pořadová čísla akcií série C č. 77908901 - 155817800, nahrazených hromadno u listinou číslo HL K 006, vii.13.999.752 (třináct milionů devět set devadesát devět tisíc sedm set padesát dva) kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě, každá ve jmenovité hodnotě 1 Kč (jedna koruna česká), pořadová čísla akcií série D č. 14000249 - 28000000, nahr azených hromadnou listinou číslo HL K 006, přičemž snížení základního kapitálu bude provedeno zrušením vlastních akcií, a to tak, že do 30 (třiceti) dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku společnost zničí 465.528.447 (čtyři sta šedesát pět milionů pět set dvacet osm tisíc čtyři sta čtyřicet sedm) kusů vlastních kmenových akcií na jméno, vydaných jako listinné cenné papíry o jmenovitých hodnotách uvedených výše, které má ve svém majetku; c) způsob, jak bude s částkou odpovídající snížení základního kapitálu společnosti naloženo: a.vzhledem k tomu, že zrušované akcie v počtu 465.528.447 (čtyři sta šedesát pět milionů pět set dvacet osm tisíc čtyři sta čtyřicet sedm) kusů nahrazené hromadnými listinami s čísly HL J 001, HL J 003, HL K 005 a HL K 006 jsou vlastními akciemi Společnos ti, s částkou 1.515.057.840 Kč (jedna miliarda pět set patnáct milionů padesát sedm tisíc osm set čtyřicet korun českých) odpovídající snížení základního kapitálu bude naloženo tak, že tato částka nebude vyplacena akcionářům ani převedena do jiného vlastn ího zdroje, ale bude zaúčtována oproti účtu, na němž se účtuje o vlastních akciích, a zrušení vlastních akcií v majetku společnosti bude účetně zachyceno snížením základního kapitálu o jmenovitou hodnotu rušených akcií a dále bude o rozdíl mezi pořizovací cenou a jmenovitou hodnotou rušených akcií snížen nerozdělený zisk minulých let, b.společnost zničí akcie, resp. hromadné listiny s čísly HL J 001, HL J 003, HL K 005 a HL K 006 do třiceti dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku jejich skartováním, o skartování sepíše představenstvo zápis.
od 15. 9. 2015 do 22. 1. 2016
- Dne 25. 8. 2015 rozhodla valná hromada společnosti o snížení základního kapitálu společnosti v rozsahu 4.040.154.240,- Kč ze stávající výše 9.090.347.040,- Kč na částku 5.050.192.800,- Kč, a to zrušením 1.174.476.579 vlastních akcií společnosti, z čehož j e 28.946.239 ks o jmenovité hodnotě 100,- Kč a 1.145.530.340 kusů o jmenovité hodnotě 1,- Kč. Ke snížení základního kapitálu dojde z důvodu, že společnost nabyla vlastní akcie a o jejich jmenovitou hodnotu chce snížit základní kapitál. S částkou odpovídaj ící snížení základního kapitálu bude naloženo tak, že tato částka nebude vyplacena akcionářům ani převedena do jiného vlastního zdroje, ale bude zaúčtována oproti účtu, na němž se účtuje o vlastních akciích, a zrušení vlastních akcií v majetku společnosti bude účetně zachyceno snížením základního kapitálu o jmenovitou hodnotu rušených akcií a dále bude o rozdíl mezi pořizovací cenou a jmenovitou hodnotou rušených akcií snížen nerozdělený zisk minulých let.
od 22. 8. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 22. 8. 2014 do 22. 10. 2015
- Počet členů statutárního orgánu: 4
od 22. 8. 2014 do 22. 10. 2015
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 31. 3. 2013
- V důsledku přeshraniční fúze sloučením přešlo na nástupnickou společnost Energetický a průmyslový holding, a.s., se sídlem Brno, Příkop 843/4, PSČ 602 00, Česká republika, IČ: 283 56 250, jmění zanikající společnosti NIKARA EQUITY LIMITED, se sídlem Akrop oleos, 59-61, SAVVIDES CENTER, 1st floor, Flat/Office 102, 2012, Nicosia, Kyperská republika, registrační číslo: HE 260055.
od 14. 8. 2012 do 31. 8. 2012
- Dne 7.8.2012 rozhodla valná hromada společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. o 673.359.040,- Kč, na částku 9.090.347.040,- Kč, upsáním 673.359.040 kusů kmenových l istinných akcií na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 1,- Kč (slovy - jedna koruna česká) peněžitými vklady. Nově vyjednávané akcie nebudou kótované. Upisování nad částku 673.329.040,- Kč se nepřipouští. Celkový emisní kurs všech upisovaných akcií čin í 2.272.950.000,- Kč, emisní kurs 1 ks akcie s nominální hodnotou 1 Kč je tak roven 3,38,- Kč (zaokrouhleno na 2 desetinná místa). Všechny nově upisované akcie budou upsány předem určeným zájemcem, přičemž všichni akcionáři společnosti se před přijetím us nesení o zvýšení základního kapitálu výslovně vzdali svého přednostního práva na upisování nových akcií. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upisováním nových akcií předem určeným zájemcem, kterým je společnost TIMEWORTH HOLDINGS LTD, se sídlem Spy rou Kyprianou 18, Flat/Office 301, P.C. 1075. Nicosia, Kypr, které bude nabídnuto k upsání všech 673.359.040 kusů akcií o jmenovité hodnotě 1,- Kč každé z nich. Akcie budou předem určeným zájemcem upisovány ve smlouvě o upsání akcií uzavřené mezi společno stí a předem určeným zájemcem. Místem úpisu akcií společnosti, tedy místem uzavření smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, budou kanceláře společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. na adrese Pařížská 26, 110 00 Praha 1 v pracovních dnech od 10:00 do 16:00. Lhůta pro úpis akcií předem určeným zájemcem (k uzavření smlouvy o upsání akcií) bude 14 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, kterou zašle společnost upisovateli bezodkladně po podání návrhu na zá pis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitá lu do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty k upsání akcií bude upisovateli oznámen doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen peněžitými vklady takto. Emisní kurs 673.359.040 kusů upsaných akcií v celk ové výši 2.272.950.000,- Kč bude splacen uzavřením dohody o započtení pohledávky společnosti TIMEWORTH HOLDINGS LTD ve výši 90.000.000 EUR (devedesát milionů euro), při smluveném kurzu 1 EUR = 25,255 Kč, proti pohledávce společnosti na splacení emisního k ursu upsaných akcií ve výši 2.272.950.000,- Kč, která bude uzavřena mezi společnosti TIMEWORTH HOLDINGS LTD a společností. Emisní kurs bude v plné výši splacen do 31.8.2012.
od 30. 9. 2011
- Dne 15. září 2011 valná hromada společnosti rozhodla o rozdělení společnosti odštěpením se vznikem jedné nástupnické obchodní společnosti a schválila projekt rozdělení společnosti odštěpením ze dne 29. června 2011, na jehož základě došlo k odštěpení části jmění společnosti, specifikované v projektu rozdělení odštěpením a přechodu těchto odštěpených částí jmění na nově vznikající nástupnickou společnost EP Industry, a.s., se sídlem Brno, Příkop 843/4, PSČ 602 00, IČ: 292 94 746.
od 26. 7. 2010 do 19. 8. 2010
- Dne 30.6.2010 rozhodla valná hromada společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. o 70.000.000,-- Kč (slovy: sedmdesát milionů korun českých), na částku 11.491.004.500, -- Kč (slovy: jedenáct miliard čtyřistadevadesátjeden milion čtyři tisíce pětset korun českých), upsáním 70.000.000 (sedmdesáti milionů) kusů kmenových listinných akcií na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 1,-- Kč (slovy: jedna koruna česká) peněžitý mi vklady. Nově vydávané akcie nebudou kótované Emisní kurz nově upisovaných akcií je 1,-- Kč (slovy: jedna koruna česká) za jednu akcii. Upisování nad částku 70.000.000,-- Kč (slovy: sedmdesát milionů korun českých) se nepřipouští. Všechny nově upisované akcie budou upsány předem určenými zájemci, přičemž všichni akcionáři společnosti se před přijetím usnesení o zvýšení základního kapitálu výslovně vzdali svého přednostního práva na upisování nových akcií. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upisováním nových akcií předem určenými zájemci, kterými budou všichni akcionáři společnosti v rozsahu jak je uvedeno níže. MACKAREL ENTERPRISES LIMITED, se sídlem Akropoleos, 59-61, SAVVIDES CENTER, Flat/Office 102, P.C. 2012, Nicosia, Kypr, bude nabídnuto k upsání 14.000.000 (čtrnáct milionů) kusů akcií o jmenovité hodnotě 1,-- Kč (slovy: jedna koruna česká) každé z nich. MILEES LIMITED, se sídlem Akropoleos, 59-61, SAVVIDES CENTER, Flat/Office 102, P.C. 2012, Nicosia, Kypr, bude nabídnuto k upsání 14.000.000 (čtrnáct milionů) kusů akcií o jmenovité hodnotě 1,-- Kč (slovy: jedna koruna česká) každé z nich. BIQUES LIMITED, se sídlem Akropoleos, 59-61, SAVVIDES CENTER, Flat/Office 102, P.C. 2012, Nicosia, Kypr, bude nabídnuto k upsání 14.000.000 (čtrnáct milionů) kusů akcií o jmenovité hodnotě 1,-- Kč (slovy: jedna koruna česká) každé z nich. TIMEWORTH HOLDINGS LIMITED, se sídlem Spyrou Kyprianou, 18, Flat/Office 301, P.C. 1075. Nicosia, Kypr, bude nabídnuto k upsání 28.000.000 (dvacet osm milionů) kusů akcií o jmenovité hodnotě 1,-- Kč (slovy: jedna koruna česká) každé z nich. Akcie budou každým z předem určených zájemců upisovány ve smlouvě o upsání akcií uzavřenou mezi společností a předem určenými zájemci. Místem úpisu akcií společnosti, tedy místem uzavření smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, bude sídlo společnosti J & T BANKA, a.s., tj. Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 18600 v pracovních dnech v době od 8.00 do 14.00 hod. Lhůta pro úpis akcií předem určenými zájemci (k uzavření smlouvy o upsání akcií) bude 14 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, kterou zašle společnost bezodkladně po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního k apitálu společnosti do obchodního rejstříku každému z upisovatelů. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty k upsání akcií bude jednotlivým upisovatelům oznámen doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen peněžitými vklady takto: Emisní kurs 70.000.000 (sedmdesáti milionů) kusů upsaných akcií v celkové výši 70.000.000,--Kč (slovy: sedmdesát milionů korun českých) bude uhrazen jednotlivými upisovateli na účet společno sti číslo 0002xxxx, vedený u J & T BANKA, a.s. Jde o zvláštní účet založený ve smyslu ustanovení § 204 odst. 2 obchodního zákoníku. Emisní kurs 70.000.000 (sedmdesáti milionů) kusů akcií upsaných jednotlivými akcionáři v rozsahu uvedeným výše bude v plné výši splacen do 30 dnů ode dne úpisu akcií jednotlivými akcionáři tj. ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst.5 obchodního zákoníku s jednotlivými akcionáři.
od 8. 2. 2010 do 12. 3. 2010
- Dne 8.1.2010 rozhodla valná hromada společnosti Energetický a průmyslový holding a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti Energetický a průmyslový holding a.s. o 389.544.500,--Kč (slovy: třistaosmdesátdevět milionů pětset čtyřicet čtyři tisíc pětset korun českých), na částku 11.421.004.500,-- Kč (slovy: jedenáct miliard čtyřistadvacetjeden milion čtyři tisíce pět set korun českých ), upsáním 389.544.500 (třistaosmdesát devět milionů pětsetčtyřicetčtyři tisíc pětset) kusů kmenových listinných akcií n a jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 1,-- Kč (slovy: jedna koruna česká) peněžitými vklady. Nově vydávané akcie nebudou kótované. Emisní kurz nově upisovaných akcií je 1,-- Kč (slovy: jedna koruna česká) za jednu akcii. Upisování nad částku 389.544.5 00,-- Kč (slovy: třistaosmdesátdevět milionů pětset čtyřicet čtyři tisíc pětset korun českých) se nepřipouští. Dne 8.1.2010 rozhodla valná hromada společnosti Energetický a průmyslový holding a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti Energetický a průmyslový holding a.s. o 389.544.500,-- Kč (slovy: třistaosmdesátdevět milionů pětset korun českých), na částku 11.421.004.500.?Kč (slovy: jedenáct miliard čtyřistadvacetjeden milion čtyři tisíce pětset korun čeckých ), upsáním 389.544.500,-- Kč (slovy: třistaosmdesát devět milionů pětsetčtyřicetčtyři tisíc pětset) kusů kmenových listinných akcií na jméno , o jmeno vité hodnotě každé akcie 1,-- Kč (slovy: jedna koruna česká) peněžitými vklady. Nově vydávané akcie nebudou kótované. Emisní kurz nově upisovaných akcií je 1,-- Kč (slovy: jedna koruna česká) za jednu akcii. Upisování nad částku 389.544.500,-- Kč (slovy: třistaosmdesátdevět milionů pětset čtyřicet čtyři tisíc pětset korun českých) se nepřipouští. Všechny nově upisované akcie budou upsány předem určenými zájemci, přičemž všichni akcionáři společnosti se před přijetím usnesení o zvýšení základního kapitálu výslovně vzdali svého přednostního práva na upisování nových akcií. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upisováním nových akcií předem určenými zájemci, kterými budou všichni akcionáři společnosti v rozsahu jak je uvedeno níže. MACKAREL ENTERPRISES LIMITED, se sídlem Akropoleos, 59-61, SAVVIDES CENTER, Flat/Office 102, P.C. 2012, Nicosia, Kypr, bude nabídnuto k upsání 77. 908.900 (slovy: sedmdesátsedm milionů devětsetosm tisíc devětset) kusů akcií o jmenovité hodnotě 1,-- Kč (slovy: jedna koruna česká) každé z nich. MILEES LIMITED, se sídlem Akropoleos, 59-61, SAVVIDES CENTER, Flat/Office 102, P.C. 2012, Nicosia, Kypr, bude nabídnuto k upsání 77.908.900 (slovy: sedmdesátsedm milionů devětsetosm tisíc devětset) kusů akcií o jmenovité hodnotě 1,-- Kč (slovy: jedna koru na česká) každé z nich. BIQUES LIMITED, se sídlem Akropoleos, 59-61, SAVVIDES CENTER, Flat/Office 102, P.C. 2012, Nicosia, Kypr bude nabídnuto k upsání 77.908.900 (slovy: sedmdesátsedm milionů devětsetosm tisíc devětset) kusů akcií o jmenovité hodnotě 1,-- Kč (slovy: jedna korun a česká) každé z nich. TIMEWORTH HOLDINGS LIMITED, se sídlem Spyrou Kyprianou, 18, Flat/Office 301, P.C. 1075.Nicosia, Kypr, bude nabídnuto k upsání 155.817.800 (slovy: jednostopadesát pět milionů osmsetsedmnáct tisíc osmset) kusů akcií o jmenovité hodnotě 1,-- Kč (slovy: jedna koruna česká) každé z nich. Akcie budou každým z předem určených zájemců upisovány ve smlouvě o upsání akcií uzavřenou mezi společností a předem určenými zájemci. Místem úpisu akcií společnosti, tedy místem uzavření smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, bude sídlo společnosti J & T BANKA, a.s., tj. Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 18600 v pracovních dnech v době od 8.00 do 14.00 hod. Lhůta pro úpis akcií předem určenými zájemci ( k uzavření smlouvy o upsání akcií ) bude 14 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, kterou zašle společnost bezodkladně po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku každému z upisovatelů. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstří ku. Počátek běhu lhůty k upsání akcií bude upisovatelům oznámen doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen peněžitými vklady takto: Emisní kurs 389.544.500 (slovy: třistaosmdesátdevět milionů pětsetčtyřicetčtyři tisíc pětset) kusů upsaných akcií v celkové výši 389.544.500,-- Kč ( slovy : třistaosmdesátdevět milionů pěts etčtyřicetčtyři tisíc pětset korun českých) bude uhrazen na účet společnosti číslo 0002xxxx, vedený u J & T BANKA, a.s. Jde o zvláštní účet založený ve smyslu ustanovení § 204 odst. 2 obchodního zákoníku. Emisní kurs 389.544.500 ( třistaosmdesátde vět milionů pětsetčtyřicetčtyři tisíc pětset) kusů akcií upsaných jednotlivými akcionáři v rozsahu uvedeným výše bude v plné výši splaceno 30 dnů ode dne úpisu akcií jednotlivými akcionáři tj.ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií podle §204 odst. 5 obch odního zákoníku s jednotlivými akcionáři.
od 6. 10. 2009 do 9. 10. 2009
- Jediný akcionář společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. dne 8. září 2009 rozhodl o zvýšení základního kapitálu této společnosti z částky 8 248 461 000,- Kč (osm miliard dvě stě čtyřicet osm milionů čtyři sta šedesát jeden tisíc korun českých) n a částku 11 031 460 000,- Kč (jedenáct miliard třicet jeden milion čtyři sta šedesát tisíc korun českých), tj. o částku ve výši 2 782 999 000,- Kč (dvě miliardy sedm set osmdesát dva miliony devět set devadesát devět tisíc korun českých). Ke zvýšení zákla dního kapitálu společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. dojde prostřednictvím upsání 2 782 999 000 (dvě miliardy sedm set osmdesát dva miliony devět set devadesát devět tisíc) kusů kmenových listinných akcií na jméno, každé o jmenovité hodnotě 1 ,- Kč (jedna koruna česká), které budou vydány jako hromadná listina. Emisní kurs každé upisované akcie činí 1,- Kč (jedna koruna česká). Upisování akcií nad částku 2 782 999 000,- Kč (dvě miliardy sedm set osmdesát dva miliony devět set devadesát devět t isíc korun českých) se nepřipouští. Jediný akcionář společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. dále schválil zprávu představenstva podle ustanovení § 204 odst. 3 obchodního zákoníku o důvodech pro upisování akcií na zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem a o zdůvodnění navr hovaného emisního kursu akcií. Na tomto základě jediný akcionář společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. rozhodl o upisování akcií na zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je: (a) 10 (deset) kusů (100 %) akcií společnosti ROLLEON a.s., se sídlem Pobřežní 297/14, Praha 8, PSČ: 186 00, Česká republika, IČ: 278 67 412, jejichž hodnota ve výši 121 031 000,- Kč (sto dvacet jeden milion třicet jeden tisíc korun českých) byla v soulad u s ustanovením § 59 odst. 3 obchodního zákoníku určena posudkem znalce, A&CE Consulting, s.r.o., se sídlem Ptašinského 307/4, Brno, PSČ: 602 00, Česká republika, IČ: 441 19 097 (znalecký posudek č. 1273-63/09 ze dne 3. července 2009); (b) 10 (deset) kusů (100 %) akcií společnosti West Bohemia Energy Holding a.s., se sídlem Pobřežní 297/14, PSČ: 186 00, Česká republika, IČ: 274 11 991, jejichž hodnota ve výši 1 290 771 000,- Kč (jedna miliarda dvě stě devadesát milionů sedm set sedmdesá t jeden tisíc korun českých) byla v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 obchodního zákoníku určena posudkem znalce A&CE Consulting, s.r.o., se sídlem Ptašinského 307/4, Brno, PSČ: 602 00, Česká republika, IČ: 441 19 097 (znalecký posudek č. 1276-66/09 ze d ne 3. července 2009); (c) 10 041 782 (deset milionů čtyřicet jeden tisíc sedm set osmdesát dva) kusy (100 %) akcií společnosti První brněnská strojírna, a.s., se sídlem Hlinky 510/110, Brno, PSČ: 603 00, Česká republika, IČ: 002 11 281, jejichž hodnota ve výši 140 311 000,- Kč (sto čtyřicet milionů tři sta jedenáct tisíc korun českých) byla po rozhodnutí představenstva společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. v souladu s ustanovením § 59a odst. 2 obchodního zákoníku určena obecně uznávaným nezávislým odborníkem (znal ecký ústav A&CE Consulting, s.r.o., se sídlem Ptašinského 307/4, Brno, PSČ: 602 00, Česká republika, IČ: 441 19 097) za využití obecně uznávaných standardů a zásad oceňování (znalecký posudek č. 1331-121/09 ze dne 3. září 2009); (d) 2 000 (dva tisíce) kusů (100 %) akcií společnosti ESTABAMER LIMITED, se sídlem Akropoleos, 59-61, SAVVIDES CENTER, 1st floor, Flat/Office 102, P.C. 2012, Nikósie, Kypr, reg. č.: HE 205 480, jejichž hodnota ve výši 214 886 000,- Kč (dvě stě čtrnáct mil ionů osm set osmdesát šest tisíc korun českých) byla v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 obchodního zákoníku určena posudkem znalce A&CE Consulting, s.r.o., se sídlem Ptašinského 307/4, Brno, PSČ: 602 00, Česká republika, IČ: 441 19 097 (znalecký posudek č. 1272-62/09 ze dne 3. července 2009); (e) 1 600 (jeden tisíc šest set) kusů (80 %) akcií společnosti HERINGTON INVESTMENTS LIMITED, se sídlem Akropoleos, 59-61, SAVVIDES CENTER, 1st floor, Flat/Office 102, P.C. 2012, Nikósie, Kypr, reg. č.: HE 210 238, jejichž hodnota ve výši 460 000 000,- Kč (čtyři sta šedesát milionů korun českých) byla po rozhodnutí představenstva společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. v souladu s ustanovením § 59a odst. 2 obchodního zákoníku určena obecně uznávaným nezávislým odborníkem (znalecký ústav Facilit y Transactions, a.s., se sídlem Jakubská 2, Praha 1, PSČ: 110 00, Česká republika, IČ: 630 79 798) za využití obecně uznávaných standardů a zásad oceňování (znalecký posudek č. 1804-85/2009 ze dne 3. září 2009); (f) 800 (osm set) kusů (80 %) akcií společnosti NAVAL ARCHITECTS SHIPPING COMPANY LIMITED, se sídlem Arch. Makariou III, 284, FORTUNA COURT BLOCK B, 2nd floor, P.C. 3105, Kypr, reg. č.: HE 129 660, jejichž hodnota ve výši 556 000 000,- Kč (pět set padesát šest milionů korun českých) byla po rozhodnutí představenstva společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. v souladu s ustanovením § 59a odst. 2 obchodního zákoníku určena obecně uznávaným nezávislým odborníkem (znalecký ústav Facility Transactions , a.s., se sídlem Jakubská 2, Praha 1, PSČ: 110 00, Česká republika, IČ: 630 79 798) za využití obecně uznávaných standardů a zásad oceňování (znalecký posudek č. 1803-84/2009 ze dne 3. září 2009). Za tento nepeněžitý vklad vydá společnost Energetický a průmyslový holding, a.s. všech 2 782 999 000 (dvě miliardy sedm set osmdesát dva miliony devět set devadesát devět tisíc) kusů nových kmenových listinných akcií na jméno, o jmenovité hodnotě 1,- Kč ( jedna koruna česká). Vzhledem k tomu, že všechny akcie na zvýšení základního kapitálu se upisují nepeněžitým vkladem, přednostní právo na upisování akcií se neaplikuje. Jediný akcionář společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. rozhodl o tom, že všechny akcie na zvýšení základního kapitálu budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, a to společnosti MACKAREL ENTERPRISES LIMITED, se sídlem Akropoleos, 59-61, SAVVIDES CENTRE, 1st floor, Flat/Office 102, P.C. 2012, Nikósia, Kypr, reg. č.: HE 238 444. Lhůta k upsání akcií se stanovuje v délce 30 (třicet) dnů. Počátek běhu této lhůty bude oznámen doručením návrhu smlouvy o úpisu uvedenému, předem určenému, zájem ci. Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. Zájemce upíše akcie na zvýšení základního kapitálu uzavřením smlouvy o úpisu, která bude splňovat náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Upisování ak cií bude v souladu s ustanovením § 203 odst. 4 obchodního zákoníku vázáno rozvazovací podmínkou, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. do obchodního rejstříku. Jediný akcionář společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. stanovil lhůtu pro splacení nepeněžitého vkladu, která uplyne 60 (šedesátý) den po právní moci rozhodnutí o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. do obchodního rejstříku. Místem splacení nepeněžitého vkladu bylo určeno sídlo společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. Jediný akcionář společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. podle ustanovení § 204 odst. 3 obchodního zákoníku rozhodl, že úpis akcií na zvýšení základního kapitálu výše uvedeným nepeněžitým vkladem je v důležitém zájmu společnosti, který spočívá v rozšíření portfolia účastí držených společností Energetický a průmyslový holding, a.s. o podíly ve společnostech, jež představují předmět nepeněžitého vkladu, což umožní společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. naplňovat plánované cíle.
od 14. 9. 2009 do 6. 10. 2009
- Jediný akcionář společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. dne 8. září 2009 rozhodl o zvýšení základního kapitálu této společnosti z částky 8 248 461 000,- Kč (osm miliard dvě stě čtyřicet osm milionů čtyři sta šedesát jeden tisíc korun českých) n a částku 11 031 460 000,- Kč (jedenáct miliard třicet jeden milion čtyři sta šedesát tisíc korun českých), tj. o částku ve výši 2 782 999 000,- Kč (dvě miliardy sedm set osmdesát dva miliony devět set devadesát devět tisíc korun českých). Ke zvýšení zákla dního kapitálu společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. dojde prostřednictvím upsání 27 829 990 (dvacet sedm milionů osm set dvacet devět tisíc devět set devadesát) kusů kmenových listinných akcií na jméno, každé o jmenovité hodnotě 100,- Kč (je dno sto korun českých), které budou vydány jako hromadná listina. Emisní kurs každé upisované akcie činí 100,- Kč (jedno sto korun českých). Upisování akcií nad částku 2 782 999 000,- Kč (dvě miliardy sedm set osmdesát dva miliony devět set devadesát devět tisíc korun českých) se nepřipouští. Jediný akcionář společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. dále schválil zprávu představenstva podle ustanovení § 204 odst. 3 obchodního zákoníku o důvodech pro upisování akcií na zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem a o zdůvodnění navr hovaného emisního kursu akcií. Na tomto základě jediný akcionář společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. rozhodl o upisování akcií na zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je: (a) 10 (deset) kusů (100 %) akcií společnosti ROLLEON a.s., se sídlem Pobřežní 297/14, Praha 8, PSČ: 186 00, Česká republika, IČ: 278 67 412, jejichž hodnota ve výši 121 031 000,- Kč (sto dvacet jeden milion třicet jeden tisíc korun českých) byla v soulad u s ustanovením § 59 odst. 3 obchodního zákoníku určena posudkem znalce, A&CE Consulting, s.r.o., se sídlem Ptašinského 307/4, Brno, PSČ: 602 00, Česká republika, IČ: 441 19 097 (znalecký posudek č. 1273-63/09 ze dne 3. července 2009); (b) 10 (deset) kusů (100 %) akcií společnosti West Bohemia Energy Holding a.s., se sídlem Pobřežní 297/14, PSČ: 186 00, Česká republika, IČ: 274 11 991, jejichž hodnota ve výši 1 290 771 000,- Kč (jedna miliarda dvě stě devadesát milionů sedm set sedmdesá t jeden tisíc korun českých) byla v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 obchodního zákoníku určena posudkem znalce A&CE Consulting, s.r.o., se sídlem Ptašinského 307/4, Brno, PSČ: 602 00, Česká republika, IČ: 441 19 097 (znalecký posudek č. 1276-66/09 ze d ne 3. července 2009); (c) 10 041 782 (deset milionů čtyřicet jeden tisíc sedm set osmdesát dva) kusy (100 %) akcií společnosti První brněnská strojírna, a.s., se sídlem Hlinky 510/110, Brno, PSČ: 603 00, Česká republika, IČ: 002 11 281, jejichž hodnota ve výši 140 311 000,- Kč (sto čtyřicet milionů tři sta jedenáct tisíc korun českých) byla po rozhodnutí představenstva společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. v souladu s ustanovením § 59a odst. 2 obchodního zákoníku určena obecně uznávaným nezávislým odborníkem (znal ecký ústav A&CE Consulting, s.r.o., se sídlem Ptašinského 307/4, Brno, PSČ: 602 00, Česká republika, IČ: 441 19 097) za využití obecně uznávaných standardů a zásad oceňování (znalecký posudek č. 1331-121/09 ze dne 3. září 2009); (d) 2 000 (dva tisíce) kusů (100 %) akcií společnosti ESTABAMER LIMITED, se sídlem Akropoleos, 59-61, SAVVIDES CENTER, 1st floor, Flat/Office 102, P.C. 2012, Nikósie, Kypr, reg. č.: HE 205 480, jejichž hodnota ve výši 214 886 000,- Kč (dvě stě čtrnáct mil ionů osm set osmdesát šest tisíc korun českých) byla v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 obchodního zákoníku určena posudkem znalce A&CE Consulting, s.r.o., se sídlem Ptašinského 307/4, Brno, PSČ: 602 00, Česká republika, IČ: 441 19 097 (znalecký posudek č. 1272-62/09 ze dne 3. července 2009); (e) 1 600 (jeden tisíc šest set) kusů (80 %) akcií společnosti HERINGTON INVESTMENTS LIMITED, se sídlem Akropoleos, 59-61, SAVVIDES CENTER, 1st floor, Flat/Office 102, P.C. 2012, Nikósie, Kypr, reg. č.: HE 210 238, jejichž hodnota ve výši 460 000 000,- Kč (čtyři sta šedesát milionů korun českých) byla po rozhodnutí představenstva společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. v souladu s ustanovením § 59a odst. 2 obchodního zákoníku určena obecně uznávaným nezávislým odborníkem (znalecký ústav Facilit y Transactions, a.s., se sídlem Jakubská 2, Praha 1, PSČ: 110 00, Česká republika, IČ: 630 79 798) za využití obecně uznávaných standardů a zásad oceňování (znalecký posudek č. 1804-85/2009 ze dne 3. září 2009); (f) 800 (osm set) kusů (80 %) akcií společnosti NAVAL ARCHITECTS SHIPPING COMPANY LIMITED, se sídlem Arch. Makariou III, 284, FORTUNA COURT BLOCK B, 2nd floor, P.C. 3105, Kypr, reg. č.: HE 129 660, jejichž hodnota ve výši 556 000 000,- Kč (pět set padesát šest milionů korun českých) byla po rozhodnutí představenstva společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. v souladu s ustanovením § 59a odst. 2 obchodního zákoníku určena obecně uznávaným nezávislým odborníkem (znalecký ústav Facility Transactions , a.s., se sídlem Jakubská 2, Praha 1, PSČ: 110 00, Česká republika, IČ: 630 79 798) za využití obecně uznávaných standardů a zásad oceňování (znalecký posudek č. 1803-84/2009 ze dne 3. září 2009). Za tento nepeněžitý vklad vydá společnost Energetický a průmyslový holding, a.s. všech 27 829 990 (dvacet sedm milionů osm set dvacet devět tisíc devět set devadesát) kusů nových kmenových listinných akcií na jméno, o jmenovité hodnotě 100,- Kč (jedno sto korun českých). Vzhledem k tomu, že všechny akcie na zvýšení základního kapitálu se upisují nepeněžitým vkladem, přednostní právo na upisování akcií se neaplikuje. Jediný akcionář společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. rozhodl o tom, že všechny akcie na zvýšení základního kapitálu budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, a to společnosti MACKAREL ENTERPRISES LIMITED, se sídlem Akropoleos, 59-61, SAVVIDES CENTRE, 1st floor, Flat/Office 102, P.C. 2012, Nikósia, Kypr, reg. č.: HE 238 444. Lhůta k upsání akcií se stanovuje v délce 14 (čtrnáct) dnů. Počátek běhu této lhůty bude oznámen doručením návrhu smlouvy o úpisu uvedenému, předem určenému, záje mci. Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. Zájemce upíše akcie na zvýšení základního kapitálu uzavřením smlouvy o úpisu, která bude splňovat náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Upisování a kcií bude v souladu s ustanovením § 203 odst. 4 obchodního zákoníku vázáno rozvazovací podmínkou, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. d o obchodního rejstříku. Jediný akcionář společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. stanovil lhůtu pro splacení nepeněžitého vkladu, která uplyne 14. (čtrnáctý) den po právní moci rozhodnutí o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. do obchodního rejstříku. Místem splacení nepeněžitého vkladu bylo určeno sídlo společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. Jediný akcionář společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. podle ustanovení § 204 odst. 3 obchodního zákoníku rozhodl, že úpis akcií na zvýšení základního kapitálu výše uvedeným nepeněžitým vkladem je v důležitém zájmu společnosti, který spočívá v rozšíření portfolia účastí držených společností Energetický a průmyslový holding, a.s. o podíly ve společnostech, jež představují předmět nepeněžitého vkladu, což umožní společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. naplňovat plánované cíle.
Kapitál
od 29. 1. 2020
Základní kapitál 4 000 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 19. 9. 2018 do 29. 1. 2020
Základní kapitál 3 535 134 960 Kč, splaceno 100 %.
od 22. 1. 2016 do 19. 9. 2018
Základní kapitál 5 050 192 800 Kč, splaceno 100 %.
od 31. 8. 2012 do 22. 1. 2016
Základní kapitál 9 090 347 040 Kč, splaceno 100 %.
od 30. 9. 2011 do 31. 8. 2012
Základní kapitál 8 416 988 000 Kč, splaceno 100 %.
od 19. 8. 2010 do 30. 9. 2011
Základní kapitál 11 491 004 500 Kč, splaceno 100 %.
od 12. 3. 2010 do 19. 8. 2010
Základní kapitál 11 421 004 500 Kč, splaceno 100 %.
od 9. 10. 2009 do 12. 3. 2010
Základní kapitál 11 031 460 000 Kč, splaceno 100 %.
od 10. 8. 2009 do 9. 10. 2009
Základní kapitál 8 248 461 000 Kč, splaceno 100 %.
od 29. 1. 2020
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: err v listinné podobě.
od 19. 9. 2018 do 29. 1. 2020
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 18 344 932 v listinné podobě.
od 19. 9. 2018 do 29. 1. 2020
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1 700 641 760 v listinné podobě.
od 22. 1. 2016 do 19. 9. 2018
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 28 946 239 v listinné podobě.
od 22. 1. 2016 do 19. 9. 2018
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: err v listinné podobě.
od 31. 8. 2012 do 22. 1. 2016
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: err v listinné podobě.
od 30. 9. 2011 do 31. 8. 2012
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: err v listinné podobě.
od 30. 9. 2011 do 22. 1. 2016
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 57 892 478 v listinné podobě.
od 19. 8. 2010 do 30. 9. 2011
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: err v listinné podobě.
od 12. 3. 2010 do 19. 8. 2010
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: err v listinné podobě.
od 9. 10. 2009 do 12. 3. 2010
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: err v listinné podobě.
od 10. 8. 2009 do 30. 9. 2011
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 82 484 610 v listinné podobě.
Statutární orgán
od 22. 9. 2018
Mgr. PAVEL HORSKÝ - Člen představenstva
Praha - Dejvice, Na Míčánce, PSČ 160 00
den vzniku členství: 6. 10. 2014
od 13. 5. 2018
Ing. JAN ŠPRINGL - Člen představenstva
Praha - Střešovice, Na Ořechovce, PSČ 162 00
den vzniku členství: 6. 10. 2014
od 22. 10. 2015
JUDr. DANIEL KŘETÍNSKÝ - Předseda představenstva
Praha - Holešovice, Kostelní, PSČ 170 00
den vzniku členství: 6. 10. 2014
den vzniku funkce: 6. 10. 2014
od 22. 10. 2015
Mgr. MAREK SPURNÝ - Člen představenstva
Průhonice, Nová, PSČ 252 43
den vzniku členství: 6. 10. 2014
od 22. 10. 2015 do 13. 5. 2018
Ing. JAN ŠPRINGL - Člen představenstva
Praha - Žižkov, Pod kapličkou, PSČ 130 00
den vzniku členství: 6. 10. 2014
od 22. 10. 2015 do 22. 9. 2018
Mgr. PAVEL HORSKÝ - Člen představenstva
Praha - Dejvice, Hanzelkova, PSČ 160 00
den vzniku členství: 6. 10. 2014
od 16. 7. 2015 do 22. 10. 2015
Ing. JAN ŠPRINGL - Člen představenstva
Praha - Žižkov, Pod kapličkou, PSČ 130 00
den vzniku členství: 6. 10. 2014
od 9. 7. 2015 do 16. 7. 2015
Ing. JAN ŠPRINGL - Člen představenstva
Praha 3 - Žižkov, Pod kapličkou, PSČ 130 00
den vzniku členství: 6. 10. 2014
od 9. 7. 2015 do 22. 10. 2015
JUDr. DANIEL KŘETÍNSKÝ - Předseda představenstva
Praha - Holešovice, Kostelní, PSČ 170 00
den vzniku členství: 6. 10. 2014
den vzniku funkce: 6. 10. 2014
od 9. 7. 2015 do 22. 10. 2015
Mgr. MAREK SPURNÝ - Člen představenstva
Průhonice, Nová, PSČ 252 43
den vzniku členství: 6. 10. 2014
od 9. 7. 2015 do 22. 10. 2015
Mgr. PAVEL HORSKÝ - Člen představenstva
Praha - Dejvice, Hanzelkova, PSČ 160 00
den vzniku členství: 6. 10. 2014
od 22. 8. 2014 do 9. 7. 2015
JUDr. DANIEL KŘETÍNSKÝ - předseda představenstva
Praha - Holešovice, Kostelní, PSČ 170 00
den vzniku členství: 7. 10. 2009 - 6. 10. 2014
den vzniku funkce: 8. 10. 2009 - 6. 10. 2014
od 22. 8. 2014 do 9. 7. 2015
Ing. JAN ŠPRINGL - člen představenstva
Praha - Žižkov, Pod kapličkou, PSČ 130 00
den vzniku členství: 14. 7. 2014 - 6. 10. 2014
od 30. 1. 2014 do 9. 7. 2015
Mgr. MAREK SPURNÝ - člen představenstva
Průhonice, Nová, PSČ 252 43
den vzniku členství: 7. 10. 2009 - 6. 10. 2014
od 3. 4. 2013 do 9. 7. 2015
PAVEL HORSKÝ - člen představenstva
Praha - Dejvice, Hanzelkova, PSČ 160 00
den vzniku členství: 17. 7. 2012 - 6. 10. 2014
od 14. 8. 2012 do 3. 4. 2013
Mgr. Pavel Horský - člen představenstva
Brno, Otiskova, PSČ 628 00
den vzniku členství: 17. 7. 2012
od 27. 2. 2012 do 22. 8. 2014
JUDr. Daniel Křetínský - předseda představenstva
Praha 7, Kostelní, PSČ 170 00
den vzniku členství: 7. 10. 2009
den vzniku funkce: 8. 10. 2009
od 10. 11. 2009 do 27. 2. 2012
JUDr. Daniel Křetínský - předseda představenstva
Praha 7, Kostelní 1102/12, PSČ 170 00
den vzniku členství: 7. 10. 2009
den vzniku funkce: 8. 10. 2009
od 10. 11. 2009 do 14. 8. 2012
Mgr. Marek Janča - člen představenstva
Brno, Plachty 12B, PSČ 634 00
den vzniku členství: 7. 10. 2009 - 17. 7. 2012
od 10. 11. 2009 do 30. 1. 2014
Mgr. Marek Spurný - člen představenstva
Průhonice, Nová 914, PSČ 252 43
den vzniku členství: 7. 10. 2009
od 10. 8. 2009 do 10. 11. 2009
Mgr. Marek Janča - člen představenstva
Brno, Plachty 12B, PSČ 634 00
den vzniku členství: 10. 8. 2009 - 7. 10. 2009
od 22. 8. 2014
Členové představenstva můžou zastupovat společnost ve všech záležitostech, a to tak, že společnost zastupuje navenek předseda představenstva společně s jedním členem představenstva.
od 10. 11. 2009 do 22. 8. 2014
Způsob jednání statutárního orgánu: Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že za představenstvo jednají navenek jménem společnosti buďto samostatně předseda představenstva nebo společně předseda a člen představenstva.
od 10. 8. 2009 do 10. 11. 2009
Způsob jednání statutárního orgánu: Jménem společnosti jedná jediný člen představenstva samostatně.
Dozorčí rada
od 6. 6. 2017
Mgr. TEREZA ŠTEFUNKOVÁ - Člen dozorčí rady
Praha - Vinohrady, Nad Petruskou, PSČ 120 00
den vzniku členství: 3. 4. 2017
od 6. 6. 2017
Mgr. PETR SEKANINA - Předseda dozorčí rady
Praha - Krč, Budějovická, PSČ 140 00
den vzniku členství: 3. 4. 2017
den vzniku funkce: 3. 4. 2017
od 11. 11. 2016 do 6. 6. 2017
Ing. IVAN JAKABOVIČ - předseda dozorčí rady
Praha - Malá Strana, Malostranské nábřeží, PSČ 118 00
den vzniku členství: 7. 10. 2009 - 3. 4. 2017
den vzniku funkce: 14. 7. 2014 - 3. 4. 2017
od 22. 10. 2015
Mgr. MARTIN FEDOR - člen dozorčí rady
82108 Bratislava, Budovatelská 12, Slovenská republika
den vzniku členství: 7. 10. 2009
od 22. 10. 2015 do 11. 11. 2016
Ing. IVAN JAKABOVIČ - předseda dozorčí rady
Praha - Malá Strana, Malostranské nábřeží, PSČ 118 00
den vzniku členství: 7. 10. 2009
den vzniku funkce: 14. 7. 2014
od 22. 10. 2015 do 6. 6. 2017
MILOŠ BADIDA - člen dozorčí rady
Praha - Kunratice, Nad akáty, PSČ 148 00
den vzniku členství: 7. 10. 2009 - 3. 4. 2017
od 16. 7. 2015 do 22. 10. 2015
MILOŠ BADIDA - člen dozorčí rady
Praha - Kunratice, Nad akáty, PSČ 148 00
den vzniku členství: 7. 10. 2009
od 8. 7. 2015 do 16. 7. 2015
MILOŠ BADIDA - člen dozorčí rady
Praha 4 - Kunratice, Nad akáty, PSČ 148 00
den vzniku členství: 7. 10. 2009
od 22. 8. 2014 do 22. 10. 2015
Ing. IVAN JAKABOVIČ - předseda dozorčí rady
Bratislava, Donnerova 717/15, PSČ 841 04, Slovenská republika
den vzniku členství: 7. 10. 2009
den vzniku funkce: 14. 7. 2014
od 22. 8. 2014 do 22. 10. 2015
Mgr. MARTIN FEDOR - člen dozorčí rady
Bratislava, Budovatelská 12, PSČ 821 08, Slovenská republika
den vzniku členství: 7. 10. 2009
od 25. 3. 2013 do 8. 7. 2015
MILOŠ BADIDA - člen dozorčí rady
Praha - Kunratice, Nad akáty, PSČ 148 00
den vzniku členství: 7. 10. 2009
od 27. 2. 2012 do 22. 8. 2014
Ing. Ladislav Bartoníček - předseda dozorčí rady
Praha 1 - Staré Město, Vězeňská, PSČ 110 00
den vzniku členství: 7. 10. 2009 - 20. 6. 2014
den vzniku funkce: 8. 10. 2009 - 20. 6. 2014
od 17. 5. 2011 do 27. 2. 2012
Ing. Ladislav Bartoníček - předseda dozorčí rady
Praha 1 - Staré Město, Vězeňská 859/9, PSČ 110 00
den vzniku členství: 7. 10. 2009
den vzniku funkce: 8. 10. 2009
od 14. 2. 2011 do 22. 8. 2014
Ing. Martin Štefunko - člen dozorčí rady
Galanta, SNP, PSČ 924 00, Slovenská republika
den vzniku členství: 6. 1. 2011 - 20. 6. 2014
od 10. 11. 2009 do 14. 2. 2011
Mgr. Jiří Šmejc - člen dozorčí rady
Praha 6, Na Viničních horách 1164/3, PSČ 160 00
den vzniku členství: 7. 10. 2009 - 6. 1. 2011
od 10. 11. 2009 do 17. 5. 2011
Ing. Ladislav Bartoníček - předseda dozorčí rady
Praha 4, Slepá II/458, PSČ 142 00
den vzniku členství: 7. 10. 2009
den vzniku funkce: 8. 10. 2009
od 10. 11. 2009 do 25. 3. 2013
Mgr. Miloš Badida - člen dozorčí rady
Košice, Trieda SNP 490/51, PSČ 040 11, Slovenská republika
den vzniku členství: 7. 10. 2009
od 10. 11. 2009 do 22. 8. 2014
Ing. Robert Ševela, Ph.D. - člen dozorčí rady
Dolní Břežany - Lhota, Jasanová 104, PSČ 252 41
den vzniku členství: 7. 10. 2009 - 20. 6. 2014
od 10. 11. 2009 do 22. 8. 2014
Mgr. Martin Fedor - člen dozorčí rady
Bratislava, Budovateľská 12, PSČ 821 08, Slovenská republika
den vzniku členství: 7. 10. 2009
od 10. 11. 2009 do 22. 8. 2014
Ing. Ivan Jakabovič - člen dozorčí rady
Bratislava, Donnerova 717/15, PSČ 841 04, Slovenská republika
den vzniku členství: 7. 10. 2009
od 10. 8. 2009 do 10. 11. 2009
Mgr. Miloš Badida - předseda dozorčí rady
Košice, Trieda SNP 490/51, PSČ 040 11, Slovenská republika
den vzniku členství: 10. 8. 2009 - 7. 10. 2009
den vzniku funkce: 10. 8. 2009 - 7. 10. 2009
od 10. 8. 2009 do 10. 11. 2009
Ing. Kristína Bašistová - člen dozorčí rady
Praha 4, Konstantinova 1490/32, PSČ 149 00
den vzniku členství: 10. 8. 2009 - 7. 10. 2009
od 10. 8. 2009 do 10. 11. 2009
Martina Wimmerová - člen dozorčí rady
Praha 6, Bělohorská 1643/90, PSČ 162 00
den vzniku členství: 10. 8. 2009 - 7. 10. 2009
Akcionáři
od 10. 8. 2009 do 10. 11. 2009
KHASOMIA LIMITED, reg.č. HE 238546
Nicosia, Akropoleos,59-61, SAVVIDES CENTRE,1 st floor,Flat/Office 102,P.C. 2012, Kyperská republika
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Podraz, zlobí se podnikatelé. Ještě to vylepším, slibuje Schillerová

2. 4. 2020 | | Petr Kučera | 66 komentářů

Podraz, zlobí se podnikatelé. Ještě to vylepším, slibuje Schillerová

Obrovské množství OSVČ na slibovanou pomoc vůbec nedosáhne, ukazují včerejší reakce na program Pětadvacítka. Vláda nám vrazila nůž do zad, říkají.

Nájemné půjde odložit i u bytu, nejen provozovny

1. 4. 2020 | | Petr Kučera | 17 komentářů

Nájemné půjde odložit i u bytu, nejen provozovny

Nájemník bytu nesmí dostat výpověď, pokud kvůli epidemii koronaviru nedokáže platit nájemné. Dluh za období od 12. března do 30. září bude moct splatit do konce května 2021.

Odklad splátek bude snadnější a na delší dobu, schválila vláda

1. 4. 2020 | | Petr Kučera | 1 komentářů

Odklad splátek bude snadnější a na delší dobu, schválila vláda

Banky i nebankovní společnosti mají vyhovět prakticky každému, kdo o to požádá. Úroky ale můžou počítat i během odkladu, naúčtují je později.

Ošetřovné pro OSVČ. Známe podrobnosti, formulář už funguje

1. 4. 2020 | | Petr Kučera | 45 komentářů

Ošetřovné pro OSVČ. Známe podrobnosti, formulář už funguje

Šanci mají jenom lidé, pro které je podnikání hlavní činností. Kdo s ním v březnu musel skončit, zpětně už nic nedostane.

OSVČ dostanou pětadvacet na ruku. Vláda schválila podmínky

31. 3. 2020 | | Petr Kučera | 50 komentářů

OSVČ dostanou pětadvacet na ruku. Vláda schválila podmínky

Přímá podpora míří na podnikatele, kteří kvůli krizovým opatřením přišli o významnou část příjmů. Místo 15 tisíc měsíčně půjde o 25 tisíc jednorázově.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Broadway Change 2 555,00 Kč
Sberbank CZ 2 603,00 Kč
Czech Exchange 2 760,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 780,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 780,00 Kč
Komerční banka 2 838,45 Kč
Expobank CZ 2 844,90 Kč
Česká spořitelna 2 864,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 900,10 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  11 916 764 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Martin Dejdar

Martin Dejdar

- herec

+5
+
-
2.Miluše Bittnerová

Miluše Bittnerová

- herečka

+4
+
-
3.Dominik Hašek

Dominik Hašek

- hokejista, olympijský vítěz a držitel Stanley Cupu

+3
+
-
4.Tomio Okamura

Tomio Okamura

- moravsko-japonský podnikatel

-1
+
-
5.Václav Klaus

Václav Klaus

- bývalý prezident

-19
+
-

Články na Heroine.cz

Dny ubíhají jako listy toaleťáku a šábes ekonomiky se protáhl na ramadán

Dny ubíhají jako listy toaleťáku a šábes ekonomiky se protáhl na ramadán

Třetí týden v nedobrovolné izolaci už připravil o iluze většinu z nás. Přicházející ekonomická...více

Deník zdravotní sestry v době pandemie 1: Říkám si, že je to dočasný

Deník zdravotní sestry v době pandemie 1: Říkám si, že je to dočasný

Pandemie koronaviru a s ní spojená globální krize dopadla nejrychleji a nejhůře na zdravotnictví....více

Komentář Alžběty Samkové: Porodnictví v době koronavirové

Komentář Alžběty Samkové: Porodnictví v době koronavirové

Zákaz přítomnosti otců u porodu se ukázal jako jedno z nejvíce kontroverzních opatření...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Mám nárok na nějakou sociální dávku?
Poradna > Poradna při finanční tísni > Mám nárok na nějakou sociální dávku?

Otázka: Dobrý den, od prosince jsem evidovaný na úřadu práce, ale nepobírám podporu v nezaměstnanosti. Zároveň mám do konce roku podepsanou dohodu o pracovní činnosti u pracovní agentury, jedná se ale pouze o...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services