Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

AproBETA a.s.
IČO: 28460111

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
Finanční subjekty
 
 
 
Datum zápisu15. 9. 2008
Obchodní firma
od 4. 8. 2014

AproBETA a.s.

od 15. 9. 2008 do 4. 8. 2014

Výnosový uzavřený investiční fond, a.s.

Sídlo
od 26. 8. 2009 do 4. 8. 2014
Ostrava, Velká 2984/23, PSČ 702 00
od 15. 9. 2008 do 26. 8. 2009
Praha 1, Václavské náměstí 846/1, PSČ 110 00
IČO
od 15. 9. 2008

28460111

Identifikátor datové schránky:w98gy7u
Právní forma
od 15. 9. 2008
Akciová společnost
Spisová značka4219 B, Krajský soud v Ostravě
Předmět podnikání
od 4. 8. 2014
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 15. 9. 2008 do 4. 8. 2014
- kolektivní investování
Ostatní skutečnosti
od 4. 8. 2014 do 20. 5. 2017
- Počet členů statutárního orgánu: 3
od 4. 8. 2014 do 20. 5. 2017
- Počet členů dozorčí rady: 1
od 3. 1. 2013 do 22. 2. 2013
- Valná hromada obchodní společnosti Výnosový uzavřený investiční fond, a.s. rozhodla o zvýšení základního kapitálu takto: a) Důvodem zvýšení základního kapitálu je zajištění předpokladů pro další rozvoj podnikatelské činnosti, zvýšení bonity jejího postavení na trhu a tím i zajištění zvýšené ochrany věřitelů, snížení závazků vůči akcionáři, posílení stability hospodářské a ekonomické situace společnosti, jakož i ta skutečnost, že společnost může nepeněžité vklady využít ke svému podnikání. b) Základní kapitál společnosti se zvyšuje upsáním nových akcií o částku 86,400.000,- Kč, slovy: osmdesátšestmilionůčtyřistatisíc korun českých. c) Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 864, slovy: osmsetšedesátčtyři, kusů kmenových akcií, znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíc korun českých. Všechny akcie budou vydány v listinné podobě. d) Předností právo k upisování nových akcií podle § 204a odst. 7 obchodního zákoníku, v případě akcií, které se splácí peněžitým vkladem, se neuplatní, neboť se akcionáři svého přednostního práva výslovným prohlášením na valné hromadě vzdali. e) Emisní kurz akcie znějící na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíc korun českých, činí 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíc korun českých. f) Akcie budou nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům, a to: - obchodní společnosti VOKD, a.s., se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Nákladní 1/3179, PSČ 702 80, identifikační číslo 476 75 853, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 595 - která upíše 804, slovy: osmsetčtyř i, kusů, kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíc korun českých, na jednu akcii;- - panu Daneši Zátorskému, datum narození 1.4.1968, bytem Ostrava, Heřmanice, Parcelní 330/20 - který upíše 60, slovy: šedesát, kusů, kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíc korun českých, na jednu akcii;- - akcie budou upsány na základě smluv o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. g) Akcie budou splaceny nepeněžitým a peněžitým vkladem takto: - 754, slovy: sedmsetpadesátčtyři, kusů, kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíc korun českých, na jednu akcii, bude splaceno nepeněžitým vkladem obchodní společnosti VOKD, a.s.. - Předmětem nepeněžitého vkladu obchodní společnosti VOKD, a.s., se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Nákladní 1/3179, PSČ 702 80, identifikační číslo 476 75 853, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 595 jsou: nemovitosti, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, na listu vlastnictví číslo 2291, okres Ostrava - město, obec Ostrava, katastrální území Moravská Ostrava, a to: - stavba - budova č.p. 3179, tech. vyb., stojící na pozemku parcelní číslo 2065/4; - stavba - budova bez č.p./če tech.vyb, stojící na pozemku parcelní číslo 2065/24; - pozemek parcelní číslo 151/1, zastavěná plocha a nádvoří, (stavba LV 6012) - pozemek parcelní číslo 2065/3, ostatní plocha, zeleň, - pozemek parcelní číslo 2065/4, zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek parcelní číslo 2065/24, zastavěná plocha a nádvoří, Tento nepeněžitý vklad byl pro účely zvýšení základního kapitálu oceněn částkou ve výši 75,400.000,- Kč, slovy: sedmdesátpětmilionůčtyřistatisíc korun českých, a to znaleckým posudkem pana Ing. Josefa Fojtíka, znalce z oboru ekonomika, pro odvětví, ceny a odhady nemovitostí, stavebnictví, pro odvětví stavby obytné a stavby průmyslové, ze dne 7.11.2012 (zapsaným pod pořadovým číslem 145-92/2012 znaleckého deníku), který byl za účelem vypracování znaleckého posudku jmenován Usnesením Krajského soudu v Os travě, č.j. 26 Nc 4214/2012 - 8, ze dne 19.9.2012. Znalecký posudek obsahuje potvrzení znalce ve smyslu ustanovení § 59 obchodního zákoníku. Za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli vydáno 754, slovy: sedmsetpadesátčtyři kusů, kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíc korun českých, na jednu akcii. - 50, slovy: padesát, kusů, kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíc korun českých, na jednu akcii, bude splaceno peněžitým vkladem obchodní společnosti VOKD, a.s. Připouští se započtení peněžité pohledávky předem určeného zájemce - akcionáře - společnosti VOKD, a.s. vůči společnosti Výnosový uzavřený investiční fond, a.s. proti pohledávce společnosti Výnosový uzavřený investiční fond, a.s. na splacení emisního kur su 50 kusů akcií při zvýšení základního kapitálu vůči předem určenému zájemci, společnosti VOKD, a.s., a to peněžité pohledávce v celkové výši 5,000.000,- Kč, slovy: pětmilionů korun českých, vyplývající ze Smlouvy o úvěru ze dne 22.4.2010 uzavřené mezi obchodní společností VOKD, a.s., jako věřitelem, a obchodní společností Výnosový uzavřený investiční fond, a.s. jako dlužníkem, podle které společnost VOKD, a.s. poskytla společnosti Výnosový uzavřený investiční fond, a.s. částku ve výši 8,400.000,- Kč, s lovy: osmmilionůčtyřistatisíc korun českých. Obchodní společnost Výnosový uzavřený investiční fond, a.s. se zavázala poskytnuté finanční prostředky vrátit spolu se sjednanými úroky ve výši 4,95 %, slovy: čtyřicelédevadesátpětsetin, p.a. Ke dni 31.8.2012, slovy: třicátéhoprvního srpna roku dvatisíced vanáct, vrátila společnost Výnosový uzavřený investiční fond, a.s. částku ve výši 4,000.000,- Kč, slovy: čtyřimiliony korun českých, tedy ji zbývá uhradit na jistinu částku 4,400.000,- Kč, slovy: čtyřimilionyčtyřistatisíc korun českých, a sjednané úroky z jištěné k tomuto dni ve výši 636.173,12 Kč, slovy: šestsettřicetšesttisícjednostosedmdesáttři korun českých dvanáct haléřů. Ke dni 31.8.2012, slovy: třicátéhoprvního srpna roku dvatisícedvanáct, má tedy společnost VOKD, a.s. za společností Výnosový uzavře ný investiční fond, a.s. pohledávku v celkové výši 5,036.173,12 Kč, slovy: pětmilionůtřicetšesttisícjednostosedmdesáttři korun českých dvanáct haléřů vyplývající z výše uvedeného titulu. Na tuto pohledávku obchodní společnosti VOKD, a.s. vůči obchodní společnosti Výnosový uzavřený investiční fond, a.s. bude započtena pohledávka obchodní společnosti Výnosový uzavřený investiční fond, a.s. vůči obchodní společnosti VOKD, a.s. z titulu splac ení emisního kurzu akcií ve výši 5,000.000,- Kč, slovy: pětmilionů korun českých, a zbývající část pohledávky zůstává i nadále pohledávkou obchodní společnosti VOKD, a.s. vůči obchodní společnosti Výnosový uzavřený investiční fond, a.s. Existence této pohledávky byla potvrzena Zprávou auditora - auditorské společnosti A&CE Audit, s.r.o., se sídlem Brno, Ptašínského 4, okres Brno-město, identifikační číslo 416 01 416, číslo licence Komory auditorů České republiky 227 ze dne 22.10.2012. Důvodem pro to, aby valná hromada schválila návrh, aby emisní kurs 50 kusů akcií byl splacen započtením oproti popsané pohledávce je ta skutečnost, že společnost bude mít tímto způsobem možnost uhradit svůj závazek, který ji vyplývá z popsané smlouvy o ú věru, čímž si jednoznačně vylepší ekonomické ukazatele. - 60, slovy: šedesát, kusů, kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíc korun českých, na jednu akcii, bude splaceno nepeněžitým vkladem pana Daneše Zátorského, datum narození 1.4.1968, bytem Ostrava, Heřman ice, Parcelní 330/20. - Předmětem nepeněžitého vkladu pana Daneše Zátorského, datum narození 1.4.1968, bytem Ostrava, Heřmanice, Parcelní 330/20 jsou: - nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, na listu vlastnictví číslo 3219 obce Ostrava katastrální území Slezská Ostrava, a to: - pozemek parcelní číslo 1350, orná půda, zemědělský půdní fond; - pozemek parcelní číslo 1354/1, orná půda, zemědělský půdní fond. Tento nepeněžitý vklad byl pro účely zvýšení základního kapitálu oceněn částkou ve výši 6,000.000,- Kč, slovy: šestmilionů korun českých, a to znaleckým posudkem pana Ing. Josefa Fojtíka, znalce z oboru ekonomika, pro odvětví, ceny a odhady nemovitostí, s tavebnictví, pro odvětví stavby obytné a stavby průmyslové, ze dne 7.11.2012 (zapsaným pod pořadovým číslem 144-91/2012 znaleckého deníku), který byl za účelem vypracování znaleckého posudku jmenován Usnesením Krajského soudu v Ostravě, č.j. 26 Nc 42 13/2012 - 11, ze dne 19.9.2012. Znalecký posudek obsahuje potvrzení znalce ve smyslu ustanovení § 59 obchodního zákoníku. Za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli vydáno 60, slovy: šedesát, kusů, kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíc korun českých, na jednu akcii. j) Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva obchodní společnosti Výnosový uzavřený investiční fond, a.s. ze dne 6.11.2012, ve které představenstvo odůvodňuje zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií společnosti nepeněžitým vk ladem předem určených zájemců a výši navrhovaného emisního kurzu nově upisovaných akcií. Představenstvo ve své výše uvedené zprávě konstatuje, že zvýšení základního kapitálu společnosti je v důležitém zájmu společnosti. h) Představenstvo zašle předem určenému zájemci ve lhůtě 15, slovy: patnácti, dnů po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku oznámení o počátku běhu lhůty pro upisování akcií a návrh smlouvy o upsání akcií, a to na adresu jeho bydliště uvedenou výše. Listiny mohou být předem určeným zájemcům také předány v této lhůtě osobně. Úpis může předem určený zájemce provést ve lhůtě do 60, slovy: šedesáti, dnů ode dne zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obcho dního rejstříku v sídle společnosti Výnosový uzavřený investiční fond, a.s., na adrese Ostrava - Moravská Ostrava, Velká 2984/23, PSČ 702 00. Upisovat akcie je možné v pracovní dny v době od 10.00 hodin do 14.00 hodin. Upisování akcií nemůže začít dříve, než bude rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku, ledaže bude podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí valné hromady do obchodního rejstříku a upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. i) Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs upsaných akcií ve lhůtě do 90, slovy: devadesáti, dnů ode dne úpisu akcií. j) Zápisem nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku dojde současně ke změně stanov v části týkající se výše základního kapitálu, počtu akcií a jmenovitých hodnot. k) Zápisem nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku dojde současně ke změně stanov v části týkající se výše základního kapitálu, počtu akcií a jmenovitých hodnot.
od 10. 11. 2009 do 14. 1. 2010
- Dne 30. září 2009 rozhodl jediný akcionář společnosti Výnosový uzavřený investiční fond, a.s. o zvýšení základního kapitálu takto: a) Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je zejména zajištění předpokladů pro další rozvoj podnikatelské činnosti, zvýšení bonity jejího postavení na trhu a tím i zajištění zvýšené ochrany věřitelů, posílení stability hospodářské a ekonomické s ituace společnosti, jakož i ta skutečnost, že společnost může nepeněžitý vklad využít ke svému podnikání. b) Základní kapitál obchodní společnosti Výnosový uzavřený investiční fond, a.s. se zvyšuje upsáním nových akcií o částku ve výši 55,000.000,- Kč, slovy: padesátpětmilionů korun českých, ze stávajících 2,000.000,- Kč, slovy: dvamiliony korun českých, na č ástku ve výši 57,000.000,- Kč, slovy: padesátsedmmilionů korun českých. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. c) Základní kapitál se zvyšuje úpisem nových akcií a jejich emisní kurs bude splacen nepeněžitými vklady předem určených zájemců, a to obchodní společnosti VOKD, a.s., se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Nákladní 1/3179, PSČ 702 80, identifikační číslo 47 6 75 853, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 595 a obchodní společnosti Slezský kámen a.s., se sídlem Jeseník, Josefa Hory 679, PSČ 790 01, identifikační číslo 451 92 154, zapsané v obchodním rejstříku veden ém Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 375. d) Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno celkem 550, slovy: pětsetpadesát, kusů, kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíckorun českých, na jednu akcii. Všechny akcie budou vydány v listinné podobě a nebudou kóto vané. e) Akcie budou nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům takto: - obchodní společnost VOKD, a.s., se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Nákladní 1/3179, PSČ 702 80, identifikační číslo 476 75 853, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 595 - upíše 275, slovy: dvěstěsedmdesátpě t, kusů, kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíc korun českých, na jednu akcii; - obchodní společnost Slezský kámen a.s., se sídlem Jeseník, Josefa Hory 679, PSČ 790 01, identifikační číslo 451 92 154, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 375 - upíše 275, slovy: dvěstěsedmdesátpět, kusů, kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíc korun českých, na jednu akcii; - akcie budou upsány na základě smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Z důvodu upisování akcií nepeněžitými vklady se nepoužije ustanovení § 204a obchodního zákoníku o přednostním právu akcionářů k upisování akcií. f) Emisní kurs 1, slovy: jednoho, kusu, akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíc korun českých, je stanoven na částku ve výši 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíc korun českých. Emisní kurs všech upisovaných akcií činí celkem 55,000.000,- Kč, slovy: padesátpětmilionů korun českých. g) Místem pro upisování akcií se stanoví sídlo společnosti Výnosový uzavřený investiční fond, a.s., na adrese Ostrava, Moravská Ostrava, Velká 2984/23 h) Lhůta pro upsání akcií činí 60, slovy: šedesát, dnů ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; počátek běhu lhůty, včetně emisního kurzu akcií je povinno oznámit představenstvo dopisem zaslaným předem určeným zájemcům na adresu jejich sídla uvedenou v tomto rozhodnutí. Oznámení může být taktéž doručeno předem určeným zájemcům osobně oproti jeho podpisu. Současně s tímto oznámením je představenstvo povinno předem určeným zájemcům zaslat návrh sm louvy o upsání akcií; i) Předměty nepeněžitých vkladů: Předmětem nepeněžitého vkladu obchodní společnosti VOKD, a.s., se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Nákladní 1/3179, PSČ 702 80, identifikační číslo 476 75 853, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 595 jsou: - nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, na listu vlastnictví číslo 1053 obce Ostrava katastrální území Muglinov, a to: - pozemek parcelní číslo St. 94/1, zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek parcelní číslo St. 94/3, zastavěná plocha a nádvoří, (stavba na listu vlastnictví číslo 463), - pozemek parcelní číslo St. 1392, zastavěná plocha a nádvoří, (stavba na listu vlastnictví číslo 1268), - pozemek parcelní číslo 6/1, ostatní plocha, - pozemek parcelní číslo 6/6, ostatní plocha, - pozemek parcelní číslo 7/1, ostatní plocha, a - pozemek parcelní číslo 7/6, ostatní plocha. Tento nepeněžitý vklad byl pro účely zvýšení základního kapitálu oceněn částkou ve výši 27,804.000,- Kč, slovy: dvacetsedmmilionůosmsetčtyřitisíc korun českých, a to znaleckým posudkem pana Doc. Ing. Jiřího Vítka, CSc., znalce z oboru ekonomická odvětví, ceny a odhady nemovitostí a podniků, investic, spec. ekonomická efektivnost investic, ekonomická odvětví různá, ze dne 9.9.2009 (zapsaným pod pořadovým číslem 1264/2009 znaleckého deníku), který byl za účelem vypracování znaleckého posudku jmenován Usnese ním Krajského soudu v Ostravě, č.j. 26 Nc 4201/2009 - 15, ze dne 3.9.2009. Znalecký posudek obsahuje potvrzení znalce ve smyslu ustanovení § 59 obchodního zákoníku. Za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli vydáno 275, slovy: dvěstěsedmdesátpět, kusů, kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíc korun českých, na jednu akcii. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu, tj. částkou ve výši 27,804.000,- Kč, slovy: dvacetsedmmilionůosmsetčtyřitisíc korun českých, a jmenovitou hodnotou akcií, které budou vydány předem určenému zájemci jako protiplnění, tj. částkou ve výši 27,500.000 ,- Kč, slovy: dvacetsedmmilionůpětsettisíc korun českých, tj. částka ve výši 304.000,- Kč, slovy: třistačtyřitisíc korun českých, bude použita na tvorbu rezervního fondu společnosti. Předmětem nepeněžitého vkladu obchodní společnosti Slezský kámen a.s., se sídlem Jeseník, Josefa Hory 679, PSČ 790 01, identifikační číslo 451 92 154, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 375 jsou: nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Jeseník, na listu vlastnictví číslo 1572 obce Jeseník a katastrální území Jeseník, a to: - budova číslo popisné 679 - bydlení - stojící na pozemku parcelní číslo 857, zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek parcelní číslo 854/1, ostatní plocha, - pozemek parcelní číslo 854/70, ostatní plocha, - pozemek parcelní číslo 854/71, ostatní plocha, - pozemek parcelní číslo 854/72, ostatní plocha, - pozemek parcelní číslo 854/73, ostatní plocha, a - pozemek parcelní číslo 857, zastavěná plocha a nádvoří. Tento nepeněžitý vklad byl pro účely zvýšení základního kapitálu oceněn částkou ve výši 27,784.000,- Kč, slovy: dvacetsedmmilionůsedmsetosmdesátčtyřitisíc korun českých, a to znaleckým posudkem pana Doc. Ing. Jiřího Vítka, CSc., znalce kvalifikovaného pro znaleckou činnost organizačních a ekonomických poradců a tržní oceňování majetku ze dne 9.9.2009 (zapsaným pod pořadovým číslem 1263/2009 znaleckého deníku), který byl za účelem vypracování znaleckého posudku jmenován Usnesením Krajského soudu v Ostra vě, č.j. 26 Nc 4201/2009 - 15, ze dne 3.9.2009. Znalecký posudek obsahuje potvrzení znalce ve smyslu ustanovení § 59 obchodního zákoníku. Za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli vydáno 275, slovy: dvěstěsedmdesátpět, kusů, kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíc korun českých, na jednu akcii. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu, tj. částkou ve výši 27,784.000,- Kč, slovy: dvacetsedmmilionůsedmsetosmdesátčtyřitisíc korun českých, a jmenovitou hodnotou akcií, které budou vydány předem určenému zájemci jako protiplnění, tj. částkou ve výši 2 7,500.000,- Kč, slovy: dvacetsedmmilionůpětsettisíc korun českých, tj. částka ve výši 284.000,- Kč, slovy: dvěstěosmdesátčtyřitisíc korun českých, bude použita na tvorbu rezervního fondu společnosti. j) Jediný akcionář bere na vědomí zprávu představenstva obchodní společnosti Výnosový uzavřený investiční fond, a.s. ze dne 29.9.2009, ve které představenstvo odůvodňuje zvýšení základního kapitálu společnosti, upsání nových akcií společnosti nepeněžitými vklady předem určených zájemců a výši navrhovaného emisního kurzu nově upisovaných akcií. Představenstvo ve své výše uvedené zprávě konstatuje, že zvýšení základního kapitálu společnosti je v důležitém zájmu společnosti. k) Jediný akcionář schvaluje nepeněžité vklady a jejich ocenění, jak jsou popsány a specifikovány výše pod bodem i). l) Lhůta pro splacení akcií - nepeněžité vklady jsou povinni předem určení zájemci splatit bez zbytečného odkladu po úpisu akcií nejpozději však do 30, slovy: třiceti, dnů ode dne úpisu akcií. m) Místem pro splacení nepeněžitých vkladů je sídlo společnosti Výnosový uzavřený investiční fond, a.s., na adrese Ostrava, Moravská Ostrava, Velká 2984/23 n) Zápisem nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku dojde současně ke změně stanov v části týkající se výše základního kapitálu a počtu akcií. o) Jediný akcionář, a to obchodní společnost TRIMEX GROUP a.s., ukládá představenstvu společnosti, aby bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30, slovy: třiceti, dnů od dnešního rozhodnutí, podalo návrh na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti v alné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku.
Kapitál
od 22. 2. 2013
Základní kapitál 143 400 000 Kč, splaceno 143 400 000 Kč.
od 14. 1. 2010 do 22. 2. 2013
Základní kapitál 57 000 000 Kč, splaceno 57 000 000 Kč.
od 15. 9. 2008 do 14. 1. 2010
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 22. 2. 2013
Kmenové akcie na jméno 100 000, počet akcií: 1 434.
od 14. 1. 2010 do 22. 2. 2013
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 570.
od 15. 9. 2008 do 14. 1. 2010
Akcie na jméno err, počet akcií: 20.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 9. 10. 2017
DANEŠ ZÁTORSKÝ - člen představenstva
Ostrava - Slezská Ostrava, Mahenova, PSČ 710 00
den vzniku členství: 25. 9. 2017
od 24. 9. 2017 do 9. 10. 2017
IRENA PISARÍKOVÁ - člen představenstva
Opava - Předměstí, Mlýnská, PSČ 746 01
den vzniku členství: 27. 11. 2015 - 25. 9. 2017
od 7. 9. 2016 do 9. 10. 2017
DANEŠ ZÁTORSKÝ - předseda představenstva
Ostrava - Slezská Ostrava, Mahenova, PSČ 710 00
den vzniku členství: 8. 12. 2014 - 25. 9. 2017
den vzniku funkce: 8. 1. 2015 - 25. 9. 2017
od 31. 8. 2016 do 24. 9. 2017
IRENA PISARÍKOVÁ - člen představenstva
Ostrava - Moravská Ostrava, Vojanova, PSČ 702 00
den vzniku členství: 27. 11. 2015
od 5. 1. 2016 do 31. 8. 2016
IRENA PISARÍKOVÁ - člen představenstva
Ostrava - Zábřeh, Průkopnická, PSČ 700 30
den vzniku členství: 27. 11. 2015
od 5. 1. 2016 do 9. 10. 2017
ing. RICHARD SKLÁŘ - člen představenstva
Ostrava - Hrabůvka, Mjr. Nováka, PSČ 700 30
den vzniku členství: 27. 11. 2015 - 25. 9. 2017
od 16. 2. 2015 do 5. 1. 2016
IVAN RYCHECKÝ - člen představenstva
Ostrava - Poruba, nábřeží Svazu protifašistických bojovníků, PSČ 708 00
den vzniku členství: 8. 12. 2014 - 27. 11. 2015
od 16. 2. 2015 do 7. 9. 2016
DANEŠ ZÁTORSKÝ - předseda představenstva
Ostrava - Heřmanice, Parcelní, PSČ 713 00
den vzniku členství: 8. 12. 2014
den vzniku funkce: 8. 1. 2015
od 4. 8. 2014 do 16. 2. 2015
Ing. BRONISLAV KOHUT - předseda představenstva
Ostrava - Krásné Pole, Hájkovická, PSČ 725 26
den vzniku členství: 8. 3. 2010 - 8. 12. 2014
den vzniku funkce: 8. 3. 2010 - 8. 12. 2014
od 4. 8. 2014 do 16. 2. 2015
ing. IVO BARTEČEK - člen představenstva
Havířov - Město, Hlavní třída, PSČ 736 01
den vzniku členství: 25. 2. 2011 - 30. 11. 2014
od 4. 8. 2014 do 5. 1. 2016
Ing. RICHARD SKLÁŘ - člen představenstva
Ostrava - Hrabůvka, Mjr. Nováka, PSČ 700 30
den vzniku členství: 8. 3. 2010 - 8. 3. 2015
od 24. 3. 2011 do 4. 8. 2014
ing. Ivo Barteček - člen představenstva
Havířov - Město, Hlavní třída, PSČ 736 01
den vzniku členství: 25. 2. 2011
od 8. 4. 2010 do 4. 8. 2014
Ing. Bronislav Kohut - předseda představenstva
Ostrava - Krásné Pole, Hájkovická, PSČ 725 26
den vzniku členství: 8. 3. 2010
den vzniku funkce: 8. 3. 2010
od 24. 3. 2010 do 8. 4. 2010
Ing. Bronislav Kohut - předseda představenstva
Ostrava - Svinov, Rošického, PSČ 721 00
den vzniku členství: 8. 3. 2010
den vzniku funkce: 8. 3. 2010
od 24. 3. 2010 do 24. 3. 2011
Ing. Tomáš Babinec - člen představenstva
Brušperk, U Tří lip, PSČ 739 44
den vzniku členství: 8. 3. 2010 - 15. 10. 2010
od 24. 3. 2010 do 4. 8. 2014
Ing. Richard Sklář - člen představenstva
Ostrava - Hrabůvka, Mjr. Nováka, PSČ 700 30
den vzniku členství: 8. 3. 2010
od 26. 8. 2009 do 24. 3. 2010
Bc. Robert Švec - předseda představenstva
Ostrava - Moravská Ostrava, Ostrčilova 2258/15, PSČ 702 00
den vzniku členství: 18. 8. 2009 - 8. 3. 2010
den vzniku funkce: 19. 8. 2009 - 8. 3. 2010
od 26. 8. 2009 do 24. 3. 2010
Kateřina Urbanová - člen představenstva
Ostrava - Moravská Ostrava, Ostrčilova 2258/15, PSČ 702 00
den vzniku členství: 18. 8. 2009 - 8. 3. 2010
od 26. 8. 2009 do 24. 3. 2010
Ing. Pavel Švidernoch - člen představenstva
Ostrava - Zábřeh, Chalupníkova 22, PSČ 700 30
den vzniku členství: 18. 8. 2009 - 8. 3. 2010
od 15. 9. 2008 do 26. 8. 2009
Ing. Jan Borůvka - předseda představenstva
Praha 3, K Lučinám 2465/13, PSČ 130 00
den vzniku členství: 15. 9. 2008 - 18. 8. 2009
den vzniku funkce: 15. 9. 2008 - 18. 8. 2009
od 15. 9. 2008 do 26. 8. 2009
Robert Robek - člen představenstva
Praha 8, K Olympiku 563, PSČ 186 00
den vzniku členství: 15. 9. 2008 - 18. 8. 2009
den vzniku funkce: 15. 9. 2008 - 18. 8. 2009
od 15. 9. 2008 do 26. 8. 2009
Josef Mol - člen představenstva
Praha 7, U Uranie 1301/19, PSČ 170 00
den vzniku členství: 15. 9. 2008 - 18. 8. 2009
den vzniku funkce: 15. 9. 2008 - 18. 8. 2009
od 9. 10. 2017
Společnost zastupuje člen představenstva samostatně.
od 4. 8. 2014 do 9. 10. 2017
Společnost zastupuje předseda představenstva samostatně nebo společně dva členové představenstva.
od 26. 8. 2009 do 4. 8. 2014
Jménem společnosti jedná a podepisuje vždy předseda představenstva.
od 15. 9. 2008 do 26. 8. 2009
Jménem společnosti jednají navenek vždy dva členové představenstva.
Dozorčí rada
od 9. 10. 2017
Ing. RICHARD SKLÁŘ - člen dozorčí rady
Ostrava - Hrabůvka, Mjr. Nováka, PSČ 700 30
den vzniku členství: 25. 9. 2017
od 17. 8. 2013 do 20. 5. 2017
Mgr. DAVID FIEDLER - předseda dozorčí rady
Praha - Žižkov, Bořivojova, PSČ 130 00
den vzniku členství: 28. 6. 2011 - 28. 9. 2016
den vzniku funkce: 28. 6. 2011 - 28. 9. 2016
od 12. 8. 2011 do 17. 8. 2013
Mgr. David Fiedler - předseda dozorčí rady
Praha 3, Bořivojova, PSČ 130 00
den vzniku členství: 28. 6. 2011
den vzniku funkce: 28. 6. 2011
od 12. 8. 2011 do 4. 8. 2014
Jan Fiedler - člen dozorčí rady
Ostrava - Poruba, Maďarská, PSČ 708 00
den vzniku členství: 28. 6. 2011 - 23. 5. 2014
od 12. 8. 2011 do 4. 8. 2014
Věra Fiedlerová - člen dozorčí rady
Ostrava - Poruba, Maďarská, PSČ 708 00
den vzniku členství: 28. 6. 2011 - 23. 5. 2014
od 26. 8. 2009 do 12. 8. 2011
Ing. Boris Navrátil - předseda dozorčí rady
Ostrava - Zábřeh, Zimmlerova 2939/52, PSČ 700 30
den vzniku členství: 18. 8. 2009 - 28. 6. 2011
den vzniku funkce: 19. 8. 2009 - 28. 6. 2011
od 26. 8. 2009 do 12. 8. 2011
Ing. Lucie Bartošková - člen dozorčí rady
Stará Ves nad Ondřejnicí, 227, PSČ 739 23
den vzniku členství: 18. 8. 2009 - 28. 6. 2011
od 26. 8. 2009 do 12. 8. 2011
Mgr. Jana Červenková - člen dozorčí rady
Polanka nad Odrou, Boženy Němcové 638/16, PSČ 725 25
den vzniku členství: 18. 8. 2009 - 28. 6. 2011
od 15. 9. 2008 do 26. 8. 2009
Mgr. Andrzej Martynek - člen dozorčí rady
Praha 7, Umělecká 6/588, PSČ 170 00
den vzniku členství: 15. 9. 2008 - 18. 8. 2009
den vzniku funkce: 15. 9. 2008 - 18. 8. 2009
od 15. 9. 2008 do 26. 8. 2009
Ing. Petr Šmíd - člen dozorčí rady
Starý Plzenec, Tomáškova 1175, PSČ 332 03
den vzniku členství: 15. 9. 2008 - 18. 8. 2009
den vzniku funkce: 15. 9. 2008 - 18. 8. 2009
od 15. 9. 2008 do 26. 8. 2009
Přemysl Hrubec - člen dozorčí rady
Praha 5, Pražského 660/42, PSČ 152 00
den vzniku členství: 15. 9. 2008 - 18. 8. 2009
den vzniku funkce: 15. 9. 2008 - 18. 8. 2009
Akcionáři
od 10. 11. 2009 do 14. 1. 2010
TRIMEX GROUP a.s., IČO: 26841274
Ostrava - Moravská Ostrava, Velká 2984/23, PSČ 702 00
od 15. 9. 2008 do 10. 11. 2009
FINEP HOLDING, SE, IČO: 27927822
Praha 1, Václavské náměstí 846/1, PSČ 110 00
Hodnocení firmy
+2
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Pokuta za daňové přiznání e-mailem. Nesmysl, rozhodl soud

26. 10. 2020 | | Petr Kučera | 4 komentáře

Pokuta za daňové přiznání e-mailem. Nesmysl, rozhodl soud

Nejste stát ve státě, vzkázal Nejvyšší správní soud finanční správě. Ta podle něj chybovala, když odmítala přijmout daňové přiznání zaslané e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem.

Exekutoři se nedostanou do bytu. Stopka i pro dražby

23. 10. 2020 | | Jiří Hovorka | 18 komentářů

Exekutoři se nedostanou do bytu. Stopka i pro dražby

Exekutoři nebudou moct do konce ledna provádět dražby nemovitostí sloužících k bydlení a také nebudou moct zabavovat věci, tedy provádět takzvané mobiliární exekuce. Týká se to i exekucí zahájených už dříve.

Ošetřovné při zavřené škole. Aktuální přehled a kalkulačka

22. 10. 2020 | | Petr Kučera | 64 komentářů

Ošetřovné při zavřené škole. Aktuální přehled a kalkulačka

Delší, pro trochu víc lidí a nakonec i vyšší. Změny v ošetřovném, když zůstanete s dítětem doma kvůli zavřené škole, schválili poslanci. Projděte si odpovědi na časté otázky.

Kompenzační bonus se vrací. Nová podpora má plno omezení

21. 10. 2020 | | Petr Kučera | 37 komentářů

Kompenzační bonus se vrací. Nová podpora má plno omezení

Podnikatelé mohou opět žádat o takzvaný kompenzační bonus, tedy paušální příspěvek od státu. Má jim aspoň symbolicky nahradit část ztrát, které jim vznikly kvůli koronavirovým omezením.

Nové zákazy a výjimky: Zavřou obchody, omezí se pohyb

21. 10. 2020 | | Jiří Hovorka, Petr Kučera | 11 komentářů

Nové zákazy a výjimky: Zavřou obchody, omezí se pohyb

Od čtvrtečních šesti hodin ráno začnou platit další omezení. Tady je jejich přehled.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 735,00 Kč
Czech Exchange 2 735,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 745,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 795,30 Kč
ČSOB 2 795,30 Kč
Expobank CZ 2 804,70 Kč
Komerční banka 2 806,66 Kč
Česká spořitelna 2 821,00 Kč
Raiffeisenbank 2 852,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 862,30 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 993 854 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Ester Ledecká

Ester Ledecká

- sportovkyně, olympijská vítězka

+119
+
-
2.Jaromír Jágr

Jaromír Jágr

- hokejista, mistr světa a olympijský vítěz

+61
+
-
3.Ewa Farna

Ewa Farna

- zpěvačka

+13
+
-
4.David Černý

David Černý

- výtvarník

-77
+
-
5.Jiří Bartoška

Jiří Bartoška

- herec a ředitel filmového festivalu

-190
+
-

Články na Heroine.cz

Marketing nenávisti k sobě samým. Jak námi manipuluje byznys kolem krásy

Marketing nenávisti k sobě samým. Jak námi manipuluje byznys kolem krásy

Kolik věcí nesnášíme na svém vzhledu? Každá žena spatra vyjmenuje minimálně tři svoje...více

Nejsou to „ženské potíže“. Pokud máte bolestivou menstruaci, může to být endometrióza

Nejsou to „ženské potíže“. Pokud máte bolestivou menstruaci, může to být endometrióza

„Odpočítávala jsem minuty, kdy si budu moct vzít léky na bolest,“ říká šestatřicetiletá...více

Budoucnost vaší pleti. Řada Hyaluron Cellular Filler od Nivea

Budoucnost vaší pleti. Řada Hyaluron Cellular Filler od Nivea

Nivea představuje inovovanou řadu Hyaluron Celullar Filler a posouvá tak anti-age péči...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Přerušené studium
Poradna > Daně > Daně z příjmů > Studenti a daně > Přerušené studium

Otázka: Dobrý den, ráda bych se zeptala na placení daní v případě, že jsem s brigádou začínala jako ne-student. V mezidobí mezi státnicemi a přijímačkami, kdy jsem nebyla student, jsem nastoupila na brigádu na...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services