Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

DOMREAL a.s.
IČO: 28518829

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu21. 1. 2009
Obchodní firma
od 17. 6. 2011

DOMREAL a.s.

od 21. 1. 2009 do 17. 6. 2011

DOMREAL s.r.o.

Sídlo
IČO
od 21. 1. 2009

28518829

DIČ

CZ28518829

Identifikátor datové schránky:sdbzh3a
Právní forma
od 17. 6. 2011
Akciová společnost
od 21. 1. 2009 do 17. 6. 2011
Společnost s ručením omezeným
Spisová značka17249 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 21. 12. 2009
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Předmět činnosti
od 21. 1. 2009
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Ostatní skutečnosti
od 27. 12. 2016 do 27. 12. 2016
- Valná hromada přijímá rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti takto: - základní kapitál Společnosti ve výši 12.357.000,- Kč (slovy: dvanáct milionů tři sta padesát sedm tisíc korun českých), který byl v plném rozsahu splacen, se zvyšuje upisováním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen peněžitým vkladem, následovně : a) základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 14.650.000,-Kč (slovy: čtrnáct milionů šest set padesát tisíc korun českých) na jeho novou výši 27.007.000,- Kč (slovy: dvacet sedm milionů sedm tisíc korun českých), s určením, že upisování akcií nad čá stku, o níž se základní kapitál zvyšuje, se nepřipouští, b) počet, jmenovitá hodnota, druh upisovaných akcií, jejich forma a podoba: - celkový počet nově upisovaných akcií činí: 14.650 (slovy: čtrnáct tisíc šest set padesát) kusů akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) každá, - druh všech nově upisovaných akcií: akcie, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva kmenové, - forma všech nově upisovaných akcií: na jméno, - podoba všech upisovaných akcií: listinná, žádná z nově upisovaných akcií nebude cenným papírem přijatým k obchodování na regulovaném trhu (tedy kótovaným účastnickým cenným papírem), (dále též jen Nově upisované akcie), - žádná z Nově upisovaných akcií nebude upisována s využitím přednostního práva ve smyslu § 484 zákona o obchodních korporacích vzhledem k tomu, že před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu se všichni akcionáři svého přednostního práva vzdali (ve smy slu § 490 zákona o obchodních korporacích), - všechny Nově upisované akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, kterým je tento akcionář Společnosti: - společnost UNIDERA ENTERPRISES LIMITED se sídlem Kyperská republika, Nikósie, Dali, Arch. Makariou III 1 D, 2540, identifikační číslo HE 245479, zapsaná v Oddělení rejstříku společností a správců konkursní podstaty Ministerstva obchodu, průmyslu a turis mu v Nikósii (dále též jen UNIDERA ENTERPRISES LIMITED), a to akcie o celkové jmenovité hodnotě 14.650.000,-Kč (slovy: čtrnáct milionů šest set padesát tisíc korun českých), tj. 14.650 (slovy: čtrnáct tisíc šest set padesát) kusů akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) každá (dále též jen Předem určený zájemce), - všechny Nově upisované akcie, které budou upsány Předem určenému zájemci, budou upsány ve smlouvě o úpisu akcií dle § 479 zákona o obchodních korporacích, která bude uzavřena v kanceláři JUDr. Lenky Leszay, notářky, na adrese Praha 1, Na Florenci 35, me zi Předem určeným zájemcem a Společností; návrh na uzavření smlouvy o úpisu akcií bude upisovateli doručen na adresu jeho právního zástupce Dr. Jiřího Taišla, advokáta, se sídlem Praha 8, Pobřežní 4, PSČ 186 00, c) lhůta pro upisování Nově upisovaných akcií Předem určeným zájemcem počne běžet od přijetí usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu, a skončí uplynutím dvacátého dne od jejího započetí, d) emisní kurs všech Nově upisovaných akcií bude následující: - emisní kurs akcií upisovaných UNIDERA ENTERPRISES LIMITED bude činit 14.658.523,- Kč (slovy: čtrnáct milionů šest set padesát osm tisíc pět set dvacet tři korun českých), emisní ážio tedy bude činit 8.523,- Kč (slovy: osm tisíc pět set dvacet tři korun českých), e) připouští možnost úplného započtení níže uvedených peněžitých pohledávek akcionáře, kterým je společnost UNIDERA ENTERPRISES LIMITED se sídlem Kyperská republika, Nikósie, Dali, Arch. Makariou III 1 D, 2540, identifikační číslo HE 245479 (dále též jen UNIDERA ENTERPRISES LIMITED), vůči Společnosti, tj. společnosti DOMREAL a.s. se sídlem Praha 2, Vinohrady, Londýnská 254/7, PSČ 120 00, identifikační číslo 285 18 829, proti pohledávce Společnosti vůči UNIDERA ENTERPRISES LIMITED na splacení emisního kurz u: - pohledávka ve výši 401.869,83 EUR (slovy: čtyři sta jeden tisíc osm set šedesát devět eur osmdesát tři centů) z titulu smlouvy o půjčce ze dne 5.8.2013, smlouvy o půjčce ze dne 1.11.2015 a reálné smlouvy o úvěru poskytnutého Společnosti, uzavřených vždy mezi UNIDERA ENTERPRISES LIMITED a Společností, - pohledávka ve výši 3.800.000,- Kč (slovy: tři miliony osm set tisíc korun českých) z titulu kupní smlouvy uzavřené mezi akcionářem společnosti, panem Ing. Davidem Heřmanským, nar. 5.8.1974, bydliště Sloup, Davle, Na Plazech 102, PSČ 252 06, a Společnost í, představující nárok na splacení kupní ceny bytu dle této kupní smlouvy, podle které byl návrh na vklad do katastru podán příslušnému katastrálnímu úřadu dne 1.12.2016, a ze smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 7.12.2016 mezi UNIDERA ENTERPRISE S LIMITED a panem Davidem Heřmanským. -připuštěním možnosti započtení výše uvedených peněžitých pohledávek UNIDERA ENTERPRISES LIMITED vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti vůči UNIDERA ENTERPRISES LIMITED na splacení emisního kurzu všech Nově upisovaných akcií, které mají být splacen y peněžitým vkladem, se současně připouští možnost splacení emisního kurzu všech Nově upisovaných akcií upsaných UNIDERA ENTERPRISES LIMITED a splácených peněžitým vkladem formou započtení, tímto započtením bude emisní kurz všech Nově upisovaných akcií sp lácených peněžitým vkladem, upsaných UNIDERA ENTERPRISES LIMITED, zcela splacen, f) schvaluje návrh smlouvy o započtení vzájemných peněžitých pohledávek mezi Společností a společností UNIDERA ENTERPRISES LIMITED se sídlem Kyperská republika, Nikósie, Dali, Arch. Makariou III 1 D, 2540, identifikační číslo HE 245479, - smlouva o započtení bude uzavřena mezi UNIDERA ENTERPRISES LIMITED a Společností, do patnácti (15) dnů od ode dne, kdy bude její návrh společnosti UNIDERA ENTERPRISES LIMITED doručen na adresu jejího právního zástupce Dr. Jiřího Taišla,advokáta, nejpo zději však před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Před podáním tohoto návrhu musí nastat i její účinnost, tedy musí dojít ke střetu pohledávek na základě této dohody, a tím ke splacení emisního kurzu všech upsaný ch akcií. Tento návrh smlouvy o započtení je připojen jako příloha číslo jedna tohoto notářského zápisu. g) účinky zvýšení základního kapitálu nastanou k okamžiku zápisu jeho nové výše do obchodního rejstříku.
od 27. 8. 2014
- Počet členů statutárního orgánu: 1
od 27. 8. 2014
- Počet členů správní rady: 1
od 15. 8. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 17. 6. 2011
- Společnost DOMREAL s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 254/7, PSČ 12000, IČ 28518829, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka číslo 147495, změnila na základě rozhodnutí valné hromady ze dne 21.4.2011, NZ 106/2011, N 127/2011 svoji právní formu ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost.
Kapitál
od 27. 12. 2016
Základní kapitál 27 007 000 Kč, splaceno 100 %.
od 17. 6. 2011 do 27. 12. 2016
Základní kapitál 12 357 000 Kč, splaceno 100 %.
od 6. 12. 2010 do 17. 6. 2011
Základní kapitál 12 357 000 Kč
od 21. 12. 2009 do 6. 12. 2010
Základní kapitál 3 114 000 Kč
od 21. 1. 2009 do 21. 12. 2009
Základní kapitál 200 000 Kč
od 27. 12. 2016
Akcie na jméno 1 000, počet akcií: 27 007.
od 15. 8. 2014 do 27. 12. 2016
Akcie na jméno 1 000, počet akcií: 12 357.
od 17. 6. 2011 do 15. 8. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 12 357.
Statutární orgán
od 26. 2. 2016
Ing. DAVID HEŘMANSKÝ
Davle - Sloup, Na Plazech, PSČ 252 06
den vzniku funkce: 15. 8. 2014
od 27. 8. 2014 do 26. 2. 2016
Ing. DAVID HEŘMANSKÝ
Davle - Sloup, Na Plazech, PSČ 252 06
den vzniku funkce: 15. 8. 2014
od 17. 6. 2011 do 27. 8. 2014
Ing. David Heřmanský - předseda představenstva
Hradec Králové, Komenského, PSČ 500 03
den vzniku členství: 17. 6. 2011 - 15. 8. 2014
den vzniku funkce: 17. 6. 2011 - 15. 8. 2014
od 17. 6. 2011 do 27. 8. 2014
Mgr. Kateřina Heřmanská - člen představenstva
Police nad Metují, Nad Pekárnou, PSČ 549 54
den vzniku členství: 17. 6. 2011 - 15. 8. 2014
od 17. 6. 2011 do 27. 8. 2014
Olympiada Lazari - člen představenstva
Nikosia, Dali, Ledras Str. 1, PSČ 2540, Kyperská republika
den vzniku členství: 17. 6. 2011 - 15. 8. 2014
od 21. 1. 2009 do 17. 6. 2011
Ing. David Heřmanský - jednatel
Hradec Králové, Komenského 242/31, PSČ 500 02
den vzniku funkce: 21. 1. 2009
od 17. 6. 2011 do 27. 8. 2014
Jménem společnosti za představenstvo jedná předseda představenstva samostatně.
od 21. 1. 2009 do 17. 6. 2011
Jednatel společnosti jedná jménem společnosti samostatně.
Správní rada
od 26. 2. 2016
Ing. DAVID HEŘMANSKÝ - člen správní rady
Davle - Sloup, Na Plazech, PSČ 252 06
den vzniku členství: 15. 8. 2014
od 27. 8. 2014 do 26. 2. 2016
Ing. DAVID HEŘMANSKÝ - člen správní rady
Davle - Sloup, Na Plazech, PSČ 252 06
den vzniku členství: 15. 8. 2014
Dozorčí rada
od 17. 6. 2011 do 27. 8. 2014
Daniel Heřmanský - předseda dozorčí rady
Podlesí, , PSČ 562 01
den vzniku členství: 17. 6. 2011 - 15. 8. 2014
den vzniku funkce: 17. 6. 2011 - 15. 8. 2014
od 17. 6. 2011 do 27. 8. 2014
Mgr. Drahoš Lustig - člen dozorčí rady
Praha 6 - Břevnov, Moravanů, PSČ 169 00
den vzniku členství: 17. 6. 2011 - 15. 8. 2014
od 17. 6. 2011 do 27. 8. 2014
Jaroslava Kramperová - člen dozorčí rady
Praha 5 - Smíchov, Matoušova, PSČ 150 00
den vzniku členství: 17. 6. 2011 - 15. 8. 2014
Společníci s vkladem
od 6. 12. 2010 do 17. 6. 2011
Ing. David Heřmanský
Hradec Králové, Komenského 242/31, PSČ 500 02
Vklad: 9 585 000 Kč, splaceno 100 %. Obchodní podíl 9585/12357
od 6. 12. 2010 do 17. 6. 2011
UNIDERA ENTERPRISES LIMITED
Nikósie, Dali, Arch. Makariou III 1 D, 2540, Kyperská republika
Vklad: 2 772 000 Kč, splaceno 100 %. Obchodní podíl 2772/12357
od 21. 12. 2009 do 6. 12. 2010
Ing. David Heřmanský
Hradec Králové, Komenského 242/31, PSČ 500 02
Vklad: 2 085 000 Kč, splaceno 100 %. Obchodní podíl 66,72 %
od 21. 12. 2009 do 6. 12. 2010
UNIDERA ENTERPRISES LIMITED
Nikósie, Dali, Arch. Makariou III 1 D, 2540, Kyperská republika
Vklad: 1 029 000 Kč, splaceno 100 %. Obchodní podíl 33,28%
od 21. 1. 2009 do 21. 12. 2009
Ing. David Heřmanský
Hradec Králové, Komenského 242/31, PSČ 500 02
Vklad: 200 000 Kč, splaceno 100 %. Obchodní podíl 100 %
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Zlevni jízdné, zabij konzum na vsi

9. 6. 2019 | | Adam Páleníček | 24 komentářů

Zlevni jízdné, zabij konzum na vsi

Jízdné skoro zadarmo, to nejsou jen stovky a tisíce šťastných seniorů a studentů, kteří teď můžou brázdit Českem a nemyslet na to, kolik jim cinká v kapse. Dotované jízdenky můžou taky být po EET další hřebíček do rakve některých malých živností.

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

7. 6. 2019 | | Petr Kučera | 41 komentářů

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

Další vlna elektronické evidence tržeb má zelenou. Vládní koalice odmítla většinu opozičních zlepšováků. Láká na nižší DPH a úlevu pro drobné podnikatele.

Můžu vystavit fakturu, i když nejsem podnikatel? Poradíme

30. 5. 2019 | | Šárka Pelikánová | 5 komentářů

 Můžu vystavit fakturu, i když nejsem podnikatel? Poradíme

Chtěli jste si jenom výjimečně přivydělat. A najednou po vás někdo chce fakturu. Co s tím?

Můžeme dělat stejně dobrá vína jako ve Francii

25. 5. 2019 | | Ondřej Tůma

Můžeme dělat stejně dobrá vína jako ve Francii

„Autentisté nejedou na jistotu, neřeší všechno postřiky a pytli s pochybným práškem, co pak končí v nás konzumentech a v půdě,“ říká v obsáhlém rozhovoru o víně Bogdan Trojak.

Poslední hradba offline světa

11. 5. 2019 | | Ondřej Tůma | 2 komentáře

Poslední hradba offline světa

Proč papírové knížky nedopadly jako cédéčka? „Čtečky se sice zdokonalují, pořád se ale jen snaží tvářit jako kniha, přitom jí nesahají ani na paty,“ říkají zakladatelé úspěšného nakladatelství Jan Melvil Publishing.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 570,00 Kč
Broadway Change 2 570,00 Kč
Czech Exchange 2 575,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 580,00 Kč
Komerční banka 2 628,75 Kč
Česká spořitelna 2 629,00 Kč
Expobank CZ 2 634,70 Kč
Sberbank CZ 2 645,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 688,00 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  10 480 644 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Stanislav Bernard

Stanislav Bernard

- podnikatel, politik a pivovarník

+58
+
-
2.Bohumír Ďuričko

Bohumír Ďuričko

- podnikatel toho času ve výkonu trestu

-24
+
-
3.Kateřina Neumannová

Kateřina Neumannová

- klasická lyžařka a manažerka

-61
+
-
4.Pavel Bém

Pavel Bém

- psychiatr, horolezec, podnikatel a bývalý pražský primátor

-114
+
-
5.Andrej Babiš

Andrej Babiš

- podnikatel, majitel holdingu Agrofert a jeden z nejbohatších Čechů

-231
+
-

Články na Heroine.cz

Terapeut Pavel Rataj: „Nežijeme ve vztazích tak, aby mohly dlouhodobě obstát.“ (1. část)

Terapeut Pavel Rataj: „Nežijeme ve vztazích tak, aby mohly dlouhodobě obstát.“ (1. část)

Pavel Rataj je uznávaným párovým terapeutem a manželským a rodinným poradcem. V první...více

Moje dítě hraje Minecraft

Moje dítě hraje Minecraft

Proč se nebojím o své děti, když paří bez limitu.

Ikonické parfémy. Neviditelná síla stylu

Ikonické parfémy. Neviditelná síla stylu

Parfumerie jsou přeplněny stovkami vůní. Orientovat se můžeme svým vkusem nebo věhlasem...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Propadnutí 14denní lhůty vrácení zboží
Poradna > Spotřebitelská poradna > Propadnutí 14denní lhůty vrácení zboží

Otázka: Dobrý den, obracím se na Vás s prosbou o pomoc. Dne 09. 04. 2019 jsem zakoupil od jistého obchodu kopačky na fotbal. Měl jsem je jednou na sobě a přitom jsem zjistil, že mi nevyhovují z toho důvodu, že...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services