Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Credo Ventures a.s.
IČO: 28538137

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu2. 3. 2009
Obchodní firma
od 2. 3. 2009

Credo Ventures a.s.

Sídlo
od 16. 10. 2012 do 1. 10. 2015
Praha 5, Křížová , PSČ 150 00
od 5. 5. 2011 do 16. 10. 2012
Praha 4, Lomnického , PSČ 140 00
od 6. 11. 2009 do 5. 5. 2011
Praha 1, Klimentská 50/1443, PSČ 110 00
od 2. 3. 2009 do 6. 11. 2009
Praha 2, V Tůních 1770/10, PSČ 120 00
IČO
od 2. 3. 2009

28538137

DIČ

CZ28538137

Identifikátor datové schránky:d4jdhup
Právní forma
od 2. 3. 2009
Akciová společnost
Spisová značka15102 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 2. 3. 2009
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Ostatní skutečnosti
od 28. 5. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 28. 5. 2014
- Rozhodnutím valné hromady společnosti konané dne 22.5.2014 došlo ke změně stanov společnosti, kdy na základě článku 25. stanov je představenstvo pověřeno zvýšením základního kapitálu společnosti, za následujících podmínek: a)ke zvýšení dojde upisováním nových akcií, a to kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 40,-- Kč b)základní kapitál bude zvýšen nejvýše o 480.000,-- Kč, c)v případě, že dojde ke zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem o ocenění nepeněžitého vkladu na základě posudku znalce je oprávněna rozhodnout dozorčí rada d)v rámci tohoto pověření je představenstvo oprávněno zvýšit základní kapitál vícekrát, nepřekročí-li celkové částka zvýšení 480.000,-- Kč. Pověření představenstvu ke zvýšení základního kapitálu je uděleno na dobu 5 let, tj. do 22.5.2019.
od 28. 5. 2014 do 7. 7. 2014
- Valná hromada společnosti konané dne 22.5.2014 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti je získání finančních prostředků pro další rozvoj společnosti. Základní kapitál společnosti Credo Ventures a.s. (dále jen společnost) se zvyšuje, o částku ve výši 240.000,- Kč (slovy: dvěstě čtyřicet tisíc korun českých), tedy základní kapitál se zvyšuje z částky 4.400.000,-- Kč (slovy: čtyři miliony čtyřista tisíc k orun českých) na částku ve výši 4.640.000,-- Kč (slovy: čtyři miliony šestset čtyřicet tisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, tedy nad částku 240.000,- Kč (slovy: dvěstě čtyřicet tisíc korun českých) se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, s tím že emisní kurs akcií je možné splácet pouze peněžitými vklady. Zvýšení základního kapitálu se provede úpisem nových akcií o celkové jmenovité hodnotě 240.000,- Kč (slovy: dvěstě čtyřicet tisíc korun českých), upisované akcie budou kmenové, znějící na jméno, budou vydány v listinné podobě, v počtu 6.000 (šesti tisíc ) kusů. Jmenovitá hodnota jednoho kusu akcie bude činit 40,-- Kč (slovy: čtyřicet korun českých). Akcie budou upisovány za emisní kurs ve výši 500,-- Kč (pět set korun českých) za jeden kus akcie o jmenovité hodnotě 40,-- Kč (čtyřicet korun českých), tedy celkový emisní kurs 6.000 (šesti tisíc) kusů akcií činí 3.000.000,-- Kč (tři miliony korun českýc h). Přednostní právo akcionářů k úpisu akcií podle § 488 zákona o obchodních korporacích je vyloučeno. Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky. Veškeré nové akcie budou s ohledem na důležitý zájem společnosti nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, a to RSJ Private Equity uzavřený investiční fond, a.s., IČO: 24704415, se sídlem Praha 1 Malá Strana, Tržiště 366/13, PSČ 118 00, zapsaná v obcho dním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16313 (dále jen předem určený zájemce). Předem určený zájemce upisuje akcie písemnou smlouvou, kterou uzavírá se společností, kdy podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 479 zákona o obchodních korporacích. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti Praha 5, Křížová 4/2598, PSČ 150 00 v pracovních dnech od 8,00 hodin do 16,00 hodin. Lhůta pro upisování akcií počne běžet v den konání valné hromady a skončí po uplynutí 30 (třiceti) kalendářních dnů. Připadne-li poslední den úpisu na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty úpisu nejbližší pracovní den. Počátek běhu lhůty k úpisu akcií a výše emisního kursu bude předem určenému zájemci představenstvem oznámen bez zbytečného odkladu, a to elektronicky na emailovou adresu, kterou předem určený zájemce představenstvu sdělil. Přílohou tohoto oznámení bude ná vrh smlouvy na upsání akciíl Lhůta k upsání akcií předem určeným zájemcem bude činit 30 (třicet) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem takto: Emisní kurs 6.000 (šesti tisíc) kusů upsaných akcií v celkové výši 3.000.000,-Kč (slovy: tři miliony korun českých) bude uhrazen na účet 2011xxxx vedený u PPF Banka a.s. Jde o zvláštní účet založený ve smyslu ustanovení § 23 odst. 1 zákona o obcho dních korporacích. Emisní kurs 6.000 (šesti tisíc) kusů upsaných akcií bude splacen do 30 dnů (třiceti) ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií.
od 28. 5. 2014 do 16. 6. 2017
- Počet členů statutárního orgánu: 3
od 28. 5. 2014 do 16. 6. 2017
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 7. 12. 2012 do 20. 12. 2012
- Základní kapitál obchodní společnosti Credo Ventures a.s. se sídlem Praha 5, Smíchov, Křížová 2598/4, PSČ 150 00, IČO 285 38 137, se zvyšuje upsáním nových akcií za těchto podmínek: Důvodem zvýšení základního kapitálu je posílení finanční stability obchodní společnosti a její důvěryhodnost vůči investorům. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 240.000,- Kč (slovy: dvě stě čtyřicet tisíc korun českých), tedy z částky 4.160.000,- Kč (slovy: čtyři miliony jedno sto šedesát tisíc korun českých) na částku 4.400.000,- Kč (slovy: čtyři miliony čtyři sta tisíc korun českých) upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen peněžitým vkladem, s tím, že se nepřipouští upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisováno bude: - 6 kusů (slovy: šest kusů) kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 40.000,- Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých) znějících na jméno, přičemž s jednou akcií bude spojen jeden hlas při hlasování na valné hromadě; - všechny upisované akcie budou v listinné podobě, neregistrované, převoditelné podle stanov obchodní společnosti a obchodního zákoníku a nebudou s nimi spojena žádná jiná zvláštní práva; - vzhledem k upisování nových akcií peněžitým vkladem a v souladu s ustanovením § 204a odst. 1 a 7 obchodního zákoníku se všichni akcionáři obchodní společnosti Credo Ventures a.s. vzdali svého přednostního práva upsat část nových akcií obchodní společnos ti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílů na základním kapitálu obchodní společnosti; - místem pro uplatnění práva akcionáře k upsání nových akcií bude sídlo obchodní společnosti Credo Ventures a.s., IČO 285 38 137, tj. Praha 5 - Smíchov, Křížová 2598/4, PSČ 150 00, v době od 9.00 do 16.00 hodin v pracovní dny během lhůty k upisování; - představenstvo obchodní společnosti Credo Ventures a.s., IČO 285 38 137, oznámí písemně akcionáři či akcionářům počátek lhůty k upisování akcií s tím, že jim zároveň předloží návrh smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií bude obsahovat nále žitosti uvedené v ust. § 205 odst. 3 obch. zák. Poskytnutá lhůta k upsání akcií na základě předloženého návrhu smlouvy o upsání akcií bude činit patnáct (15) dnů počínaje dnem, ve kterém bude doručen upisovateli návrh smlouvy o upsání akcí. Upsání akcií bude považováno za účinné, pokud ve výše zmíněné lhůtě určený upisovatel doručí do sídla společnosti akceptovaný návrh smlouvy o upsání akcií, přičemž podpis určeného upisovatele na smlouvě o upsání akcí musí být úředně ověřen a nedojde-li k naplnění rozv azovací podmínky ve smyslu ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku; - na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 40.000,- Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých) připadá podíl na 1/104 (slovy: jedna lomeno jedno sto čtyři) nové akcie s tím, že dosavadní akcionář společnost ABSURD CAPITAL LIMITED se sídlem Diagrou 4, K ERMIA BUILDING, 6th Floor, Office 601, P. C. 1097, Nikósie, Kyperská republika, registrovaná v obchodním rejstříku v Nikósii pod číslem HE 265547, jako vlastník 10 kusů akcií o jmenovité hodnotě 40.000,- Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých) upíše všec h 6 (slovy: šest) nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 40.000,- Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých); - emisní kurs bude 270.000,- Kč na každou takto upisovanou akcii; - emisní kurs akcií bude splacen peněžitým vkladem upisovatele společností ABSURD CAPITAL LIMITED se sídlem Diagrou 4, KERMIA BUILDING, 6th Floor, Office 601, P. C. 1097, Nikósie, Kyperská republika, registrované v obchodním rejstříku v Nikósii pod číslem HE 265547; - emisní kurs 6 (slovy: šesti) kusů akcií v celkové hodnotě 1.620.000,- Kč (slovy: jeden milion šest set dvacet tisíc korun českých) bude dosavadním akcionářem společností ABSURD CAPITAL LIMITED se sídlem Diagrou 4, KERMIA BUILDING, 6th Floor, Office 601, P. C. 1097, Nikósie, Kyperská republika, registrovaná v obchodním rejstříku v Nikósii pod číslem HE 265547, celý splacen do 15 dnů (slovy: patnácti dnů) od upsání akcií s tím, že tak bude učiněno před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rej stříku na zvláštní účet vedený u PPF banka a.s., zřízený na firmu společnosti Credo Ventures a.s., IČO 285 38 137, za účelem splacení emisního kursu akcií; - pod podmínkou, že dojde k účinnému upsání akcií, dojde ke změně počtu akcií, a to z 104 (slovy: jednoho sta čtyř) kusů akcií znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 40.000,- Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých) na 110 (slovy: jedno sto deset) kusů akcií znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 40.000,- Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých).
od 20. 4. 2010 do 11. 5. 2010
- Valná hromada společnosti Credo Ventures a.s. konaná dne 14.4.2010 přijala níže uvedené usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti: Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti je získání finančních prostředků pro další rozvoj společnosti. Základní kapitál společnosti Credo Ventures a.s. (dále jen ?společnost?) se zvyšuje, o částku ve výši 160.000,- Kč (slovy: jedno sto šedesát tisíc korun českých) s emisním ážiem ve výši 840.000,- Kč (slovy: osm set čtyřicet tisíc korun českých) tedy zákla dní kapitál se zvyšuje z částky 4.000.000,-- Kč (slovy: čtyři miliony korun českých) na částku ve výši 4.160.000,-- Kč (slovy: čtyři miliony jednosto šedesát korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, tedy nad částku 160.000,- Kč (slovy: jedno sto šedesát tisíc korun českých) se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, s tím že emisní kurs akcií je možné splácet pouze peněžitými vklady. Zvýšení základního kapitálu se provede úpisem nových akcií o celkové jmenovité hodnotě 160.000,- Kč (slovy: jedno sto šedesát tisíc korun českých), upisované akcie budou kmenové, znějící na jméno, nekótované, budou vydány v listinné podobě, v počtu 4 (čty ř) kusů. Jmenovitá hodnota jednoho kusu akcie bude činit 40.000,-- Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých). Akcie budou upisovány za emisní kurs jedné akcie ve výši 250.000,-- Kč (slovy: dvě stě padesát tisíc korun českých), kdy částka ve výši 210.000,-- Kč (slovy: dvě stě deset tisíc korun českých) představuje emisní ážio. Přednostní právo akcionářů k úpisu akcií podle § 204a obchodního zákoníku je vyloučeno. Veškeré nové akcie budou s ohledem na důležitý zájem společnosti nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, a to Ing. Pavlu Šťovíčkovi, r.č. xxxx, bytem Praha 4, Kunratice, Velké Kunratické 1406/26, PSČ 148 00 (dále jen ?upisovatel?). Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obch odního zákoníku. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti Praha 1, Nové Město, Klimentská 50/1443, PSČ 110 00 v pracovních dnech od 8,00 hodin do 16,00 hodin. Lhůta pro upisování akcií počne běžet 3 (třetí) den od zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze a skončí po uplynutí 20 (dvaceti) kalendářních dnů ode dne úpisu. Připadne-li poslední den úpisu na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty úpisu nejbližší pracovní den. Počátek běhu lhůty k úpisu akcií a výše emisního kursu bude předem určenému zájemci představenstvem oznámen bez zbytečného odkladu písemně. Přílohou tohoto oznámení bude návrh smlouvy na upsání akcií. Lhůta k upsání akcií předem určeným zájemcem bude čini t 20 (dvacet) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem takto: Emisní kurs 4 (čtyř) kusů upsaných akcií v celkové výši 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých) bude uhrazen na účet č. 2011xxxx vedený u PPF banky a.s. Jde o zvláštní účet založený ve smyslu ustanovení § 204 odst. 2 obchodního zákoníku. Emisní kurs 4 (čtyř) kusů upsaných akcií bude splacen do 60 dnů ode dne úpisu akcií tj. ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku.
od 14. 7. 2009 do 14. 7. 2009
- Valná hromada společnosti Credo Ventures a.s. konaná dne 8. 7. 2009 přijala níže uvedené usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti: Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti je získání finačních prostředků pro další rozvoj společnosti. Základní kapitál společnosti Credo Ventures a.s. (dále jen "společnost") se zvyšuje, o částku ve výši 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých), tedy základní kapitál se zvyšuje z částky 3.000.000,-Kč (slovy: tři miliony korun českých) na částku v e výši 4.000.000,-Kč (slovy: čtyři miliony korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, tedy nad částku 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých) se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, s tím že emisní kurs akcií je možné splácet pouze peněžitými vklady. Zvýšení základního kapitálu se provede úpisem nových akcií o celkové jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých), upisované akcie budou kmenové, znějící na jméno, nekótované, budou vydány v listinné podobě, v počtu 25 (dvacet pět) kusů. Jmenovitá hodnota jednoho kusu akcie bude činit 40.000,-Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých). Akcie budou upisovány za emisní kurs rovnající se jmenovité hodnotě akcií, tedy emisní kurs jednoho kusu akcie činí 40.000,-Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých). Přednostní právo akcionářů k úpisu akcií podle § 204a obchodního zákoníku je vyloučeno. Veškeré nové akcie budou s ohledem na důležitý zájem společnosti nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, a to Tomáši Orlíkovi, r. č. 67-03-14/0730, bytem Praha 10, Meruňková 3246/6, PSČ 106 00 (dále jen "upisovatel"). Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obch odního zákoníku. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti Praha 2, Nové Město, V Tůních 1770/10, v pracovních dnech od 8,00 hodin do 16,00 hodin. Lhůta pro upisování akcií počne běžet 3 (třetí) den od zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze a skončí po uplynutí 20 (dvaceti) kalendářních dnů ode dne úpisu. Připadne-li posled ní den úpisu na sobodu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty úpisu nejbližší pracovní den. Počátek běhu lhůty k úpisu akcií a výše emisního kursu bude předem určenému zájemci představenstvem oznámen bez zbytečného odkladu doporučeným dopisem zaslaným na adresu jeho bydliště nebo předáním oznámení osobně proti podpisu. Přílohou tohoto oznámení b ude návrh smlouvy na upsání akcií. Lhůta k upsání akcií předem určeným zájemcem bude činit 20 (dvacet) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem takto: Emisní kurs 25 (dvacet pět) kusů upsaných akcií v celkové výši 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých) bude uhrazen na účet 5061xxxx vedený u Raiffeisnbank, a.s. Jde o zvlá štní účet založený ve smyslu ustanovení § 204 odst. 2 obchodního zákoníku. Emisní kurs 25 (dvacet pět) kusů upsaných akcií bude splacen do 60 dnů ode dne úpisu akcií tj. ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií podle ů 204 odst. 5 obchodního zákoníku.
od 14. 7. 2009 do 6. 11. 2009
- Valná hromada společnosti Credo Ventures a.s. konaná dne 8. 7. 2009 přijala níže uvedené usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti: Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti je získání finačních prostředků pro další rozvoj společnosti. Základní kapitál společnosti Credo Ventures a.s. (dále jen "společnost") se zvyšuje, o částku ve výši 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých), tedy základní kapitál se zvyšuje z částky 3.000.000,-Kč (slovy: tři miliony korun českých) na částku v e výši 4.000.000,-Kč (slovy: čtyři miliony korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, tedy nad částku 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých) se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, s tím že emisní kurs akcií je možné splácet pouze peněžitými vklady. Zvýšení základního kapitálu se provede úpisem nových akcií o celkové jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých), upisované akcie budou kmenové, znějící na jméno, nekótované, budou vydány v listinné podobě, v počtu 25 (dvacet pět) kusů. Jmenovitá hodnota jednoho kusu akcie bude činit 40.000,-Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých). Akcie budou upisovány za emisní kurs rovnající se jmenovité hodnotě akcií, tedy emisní kurs jednoho kusu akcie činí 40.000,-Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých). Přednostní právo akcionářů k úpisu akcií podle § 204a obchodního zákoníku je vyloučeno. Veškeré nové akcie budou s ohledem na důležitý zájem společnosti nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, a to Tomáši Orlíkovi, r. č. 67-03-14/0730, bytem Praha 10, Meruňková 3246/6, PSČ 106 00 (dále jen "upisovatel"). Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obch odního zákoníku. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti Praha 2, Nové Město, V Tůních 1770/10, v pracovních dnech od 8,00 hodin do 16,00 hodin. Lhůta pro upisování akcií počne běžet 3 (třetí) den od zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze a skončí po uplynutí 20 (dvaceti) kalendářních dnů ode dne úpisu. Připadne-li posled ní den úpisu na sobodu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty úpisu nejbližší pracovní den. Počátek běhu lhůty k úpisu akcií a výše emisního kursu bude předem určenému zájemci představenstvem oznámen bez zbytečného odkladu doporučeným dopisem zaslaným na adresu jeho bydliště nebo předáním oznámení osobně proti podpisu. Přílohou tohoto oznámení b ude návrh smlouvy na upsání akcií. Lhůta k upsání akcií předem určeným zájemcem bude činit 20 (dvacet) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem takto: Emisní kurs 25 (dvacet pět) kusů upsaných akcií v celkové výši 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých) bude uhrazen na účet 5061xxxx vedený u Raiffeisnbank, a.s. Jde o zvlá štní účet založený ve smyslu ustanovení § 204 odst. 2 obchodního zákoníku. Emisní kurs 25 (dvacet pět) kusů upsaných akcií bude splacen do 60 dnů ode dne úpisu akcií tj. ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku.
Kapitál
od 7. 7. 2014
Základní kapitál 4 640 000 Kč, splaceno 100 %.
od 20. 12. 2012 do 7. 7. 2014
Základní kapitál 4 400 000 Kč, splaceno 100 %.
od 11. 5. 2010 do 20. 12. 2012
Základní kapitál 4 160 000 Kč, splaceno 100 %.
od 6. 11. 2009 do 11. 5. 2010
Základní kapitál 4 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 2. 3. 2009 do 6. 11. 2009
Základní kapitál 3 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 7. 7. 2014
Kmenové akcie na jméno 40, počet akcií: 116 000.
od 28. 5. 2014 do 7. 7. 2014
Kmenové akcie na jméno 40, počet akcií: 110 000.
od 20. 12. 2012 do 28. 5. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 110.
od 11. 5. 2010 do 20. 12. 2012
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 104.
od 6. 11. 2009 do 11. 5. 2010
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 100.
od 2. 3. 2009 do 6. 11. 2009
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 75.
Statutární orgán
od 28. 5. 2014
ONDŘEJ BARTOŠ - předseda představenstva
Praha - Smíchov, Janáčkovo nábřeží, PSČ 150 00
den vzniku členství: 22. 5. 2014
den vzniku funkce: 22. 5. 2014
od 28. 5. 2014
JAN HABERMANN - člen představenstva
Vlašim, Nad Řekou, PSČ 258 01
den vzniku členství: 22. 5. 2014
od 28. 5. 2014
Ing. VLADISLAV JEŽ - člen představenstva
Praha - Hlubočepy, Filmařská, PSČ 152 00
den vzniku členství: 22. 5. 2014
od 12. 1. 2014 do 28. 5. 2014
JAN HABERMANN - člen představenstva
Vlašim, Nad Řekou, PSČ 258 01
den vzniku členství: 2. 3. 2009 - 22. 5. 2014
od 9. 8. 2011 do 28. 5. 2014
Vladislav Jež - člen představenstva
Praha 5 - Hlubočepy, Filmařská, PSČ 152 00
den vzniku členství: 16. 7. 2011 - 22. 5. 2014
od 5. 5. 2011 do 9. 8. 2011
Tomáš Orlík - člen představenstva
Praha 9 - Újezd nad Lesy, Hořejšího, PSČ 190 16
den vzniku členství: 8. 7. 2009 - 16. 7. 2011
od 5. 5. 2011 do 12. 1. 2014
Jan Habermann - člen představenstva
Vlašim, Nad Řekou, PSČ 258 01
den vzniku členství: 2. 3. 2009 - 22. 5. 2014
od 20. 4. 2010 do 5. 5. 2011
Jan Habermann - člen představenstva
Praha 5 - Smíchov, Preslova, PSČ 150 00
den vzniku členství: 2. 3. 2009
od 14. 7. 2009 do 5. 5. 2011
Tomáš Orlík - člen představenstva
Praha 10, Meruňková 3246/6, PSČ 106 00
den vzniku členství: 8. 7. 2009
od 9. 3. 2009 do 20. 4. 2010
Jan Habermann - člen představenstva
Praha 5 - Smíchov, Preslova 17/269, PSČ 150 00
den vzniku členství: 2. 3. 2009
od 2. 3. 2009 do 9. 3. 2009
Jan Hebermann - člen představenstva
Praha 5 - Smíchov, Preslova 17/269, PSČ 150 00
den vzniku členství: 2. 3. 2009
od 2. 3. 2009 do 20. 4. 2010
Wei-Hai Chu - člen představenstva
Praha 6 - Nebušice, V Sídlišti 436, PSČ 160 00
den vzniku členství: 2. 3. 2009 - 1. 3. 2010
od 2. 3. 2009 do 28. 5. 2014
Ondřej Bartoš - předseda představenstva
Praha 5 - Smíchov, Janáčkovo nábřeží 1072/29, PSČ 150 00
den vzniku členství: 2. 3. 2009 - 22. 5. 2014
den vzniku funkce: 2. 3. 2009 - 22. 5. 2014
od 28. 5. 2014
Za společnost jedná každý člen představenstva samostatně.
od 2. 3. 2009 do 28. 5. 2014
Jménem společnosti jedná každý člen představenstva samostatně.
Dozorčí rada
od 16. 6. 2017
ANDREJ KISKA - předseda dozorčí rady
Poprad, Ústecko-Orlická 3300/25, PSČ 058 01, Slovenská republika
den vzniku členství: 6. 6. 2017
den vzniku funkce: 6. 6. 2017
od 16. 6. 2017
ALEŠ DUCHÁČ - člen dozorčí rady
Praha - Břevnov, Rybova, PSČ 162 00
den vzniku členství: 6. 6. 2017
den vzniku funkce: 6. 6. 2017
od 22. 8. 2014 do 16. 6. 2017
JUDr. TOMÁŠ NIELSEN - člen dozorčí rady
Líbeznice, Ve Dvoře, PSČ 250 65
den vzniku členství: 22. 5. 2014 - 6. 6. 2017
od 7. 7. 2014
JAN VYHNÁLEK - člen dozorčí rady
Praha - Dejvice, Finkovská, PSČ 160 00
den vzniku členství: 22. 5. 2014
od 7. 7. 2014 do 22. 8. 2014
JUDr. TOMÁŠ NIELSEN - člen dozorčí rady
Praha 8 - Kobylisy, Chotovická, PSČ 182 00
den vzniku členství: 22. 5. 2014
od 7. 7. 2014 do 16. 6. 2017
Ing. PAVEL ŠŤOVÍČEK - předseda dozorčí rady
Praha - Kunratice, Velké Kunratické, PSČ 148 00
den vzniku členství: 22. 5. 2014 - 6. 6. 2017
den vzniku funkce: 22. 5. 2014 - 6. 6. 2017
od 1. 4. 2014 do 7. 7. 2014
PAVEL ŠŤOVÍČEK - předseda dozorčí rady
Praha 4 - Kunratice, Velké Kunratické, PSČ 148 00
den vzniku členství: 10. 12. 2013 - 22. 5. 2014
den vzniku funkce: 10. 12. 2013 - 22. 5. 2014
od 1. 4. 2014 do 7. 7. 2014
JAN VYHNÁLEK - člen
Praha 6 - Dejvice, Finkovská, PSČ 160 00
den vzniku členství: 10. 12. 2013 - 22. 5. 2014
od 1. 4. 2014 do 7. 7. 2014
TOMÁŠ NIELSEN - člen
Praha 8 - Kobylisy, Chotovická, PSČ 182 00
den vzniku členství: 10. 12. 2013 - 22. 5. 2014
od 27. 11. 2013 do 1. 4. 2014
Ing. EDUARD MÍKA - člen dozorčí rady
Ohrobec, Oblouková, PSČ 252 45
den vzniku členství: 3. 3. 2010
od 11. 5. 2010 do 27. 11. 2013
Ing. Eduard Míka - člen dozorčí rady
Ohrobec, Oblouková 206, PSČ 252 45
den vzniku členství: 3. 3. 2010
od 11. 5. 2010 do 1. 4. 2014
Ing. Pavel Šťovíček - předseda dozorčí rady
Praha 4 - Kunratice, Velké Kunratické 1406/26, PSČ 148 00
den vzniku členství: 3. 3. 2010
den vzniku funkce: 3. 3. 2010
od 11. 5. 2010 do 1. 4. 2014
Mgr. Tomáš Nielsen - člen dozorčí rady
Praha 6, Patočkova 5/10, PSČ 169 00
den vzniku členství: 3. 3. 2010
od 2. 3. 2009 do 11. 5. 2010
Ing. Pavel Šťovíček - předseda dozorčí rady
Praha 4 - Kunratice, Velké Kunratické 1406/26, PSČ 148 00
den vzniku členství: 2. 3. 2009 - 2. 3. 2010
den vzniku funkce: 2. 3. 2009 - 2. 3. 2010
od 2. 3. 2009 do 11. 5. 2010
Mgr. Tomáš Nielsen - člen dozorčí rady
Praha 6, Patočkova 5/10, PSČ 169 00
den vzniku členství: 2. 3. 2009 - 2. 3. 2010
od 2. 3. 2009 do 11. 5. 2010
Ing. Eduard Míka - člen dozorčí rady
Ohrobec, Oblouková 206, PSČ 252 45
den vzniku členství: 2. 3. 2009 - 2. 3. 2010
Hodnocení firmy
+8
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Pětadvacet tisíc pro OSVČ. Tady jsou podrobnosti a formulář

10. 4. 2020 | | Petr Kučera | 39 komentářů

Pětadvacet tisíc pro OSVČ. Tady jsou podrobnosti a formulář

Poslanci schválili jednorázový příspěvek 25 000 korun pro podnikatele. Kdo na něj dosáhne a jaké jsou podmínky? Projděte si odpovědi na časté otázky kolem programu Pětadvacítka.

Boj o přežití. Koronakrize očima podnikatelů

10. 4. 2020 | | Ondřej Tůma | 3 komentáře

Boj o přežití. Koronakrize očima podnikatelů

Jak pandemie koronaviru zasáhla české podnikatele? Jsou vládní opatření přiměřená, nebo jimi stát napáchal víc škody než užitku? A co si ze současné situace vzít pro chvíle, až se život zase vrátí do normálu?

Nová aplikace umožní online prodej i bez e-shopu

9. 4. 2020 | | Jiří Hovorka

Nová aplikace umožní online prodej i bez e-shopu

Novou aplikaci, díky níž bude možné prodávat zboží přes internet i bez nutnosti e-shopu, spouští společnost Global Payments. Chce tím pomoci obchodníkům, kteří kvůli koronaviru museli zavřít kamenné prodejny.

Platbu nájemného odložíte u bytu i provozovny. Schváleno

9. 4. 2020 | | Petr Kučera | 7 komentářů

Platbu nájemného odložíte u bytu i provozovny. Schváleno

Lidé a firmy můžou odložit platby nájmu, jestliže kvůli dopadům koronaviru nemají peníze. Lhůty jsou ale nakonec kratší, než předpokládaly původní návrhy. Vyplývá to z dvou zákonů, které schválili poslanci.

Podpora firem? Zmatek a nejistota. Odpusťte pojistné u zaměstnanců

9. 4. 2020 | | Petr Zámečník | 1 komentářů

Podpora firem? Zmatek a nejistota. Odpusťte pojistné u zaměstnanců

Vládní programy na pomoc podnikatelům a firmám přinášejí v praxi řadu překážek a nedorozumění.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Broadway Change 2 555,00 Kč
Sberbank CZ 2 603,00 Kč
Czech Exchange 2 700,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 720,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 720,00 Kč
Komerční banka 2 771,90 Kč
Expobank CZ 2 788,20 Kč
Česká spořitelna 2 819,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 850,40 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  11 952 667 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Lucie Borhyová

Lucie Borhyová

- moderátorka

+1
+
-
2.Martin Kasa

Martin Kasa

- podnikatel, Pilulka.cz

-2
+
-
3.Jaroslav  Hřebík

Jaroslav Hřebík

- fotbalový trenér

-3
+
-
4.Ivo Lukačovič

Ivo Lukačovič

- zakladatel Seznam.cz

-7
+
-
5.Kamil Bartošek

Kamil Bartošek

- bavič

-9
+
-

Články na Heroine.cz

Nudíte se? Nezoufejte, může to být cesta z šedivé každodennosti

Nudíte se? Nezoufejte, může to být cesta z šedivé každodennosti

Nuda je velice nepříjemný pocit a většina lidí se jí snaží za každou cenu vyhnout. Pokud...více

Karanténa nám sex bere i dává, babyboom ale nejspíš nezpůsobí

Karanténa nám sex bere i dává, babyboom ale nejspíš nezpůsobí

Marie je na mateřské se dvěma dětmi a kvůli karanténě s nimi tráví veškerý čas. Její manžel...více

Deník zdravotní sestry v době pandemie 3: Pohodové dny v nás vzbuzují nervozitu

Deník zdravotní sestry v době pandemie 3: Pohodové dny v nás vzbuzují nervozitu

Pandemie koronaviru a s ní spojená globální krize dopadla nejrychleji a nejhůře na zdravotnictví....více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Ukončení PP během mateřské dovolené
Poradna > Sociální poradna > Mateřská dovolená > Ukončení PP během mateřské dovolené

Otázka: Dobrý den, chtěla bych se zeptat na svoji situaci. Jsem zaměstnaná na dobu určitou - smlouva mi končí 31.7.2020, na mateřskou dovolenou bych měla nastoupit cca od 1.7. (termín porodu mám 22.8.), do konce...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services