Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

SURPRISE DRINKS a.s.
IČO: 28575881

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu11. 2. 2009
Obchodní firma
od 11. 2. 2009

SURPRISE DRINKS a.s.

Sídlo
od 11. 2. 2009 do 3. 7. 2014
Dolní Benešov, Opavská 145, PSČ 747 22
IČO
od 11. 2. 2009

28575881

DIČ

CZ28575881

Identifikátor datové schránky:6mrghvf
Právní forma
od 11. 2. 2009
Akciová společnost
Spisová značka19870 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 11. 2. 2009
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Ostatní skutečnosti
od 3. 7. 2014
- Počet členů statutárního orgánu: 1
od 3. 7. 2014
- Počet členů správní rady: 2
od 3. 7. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 18. 5. 2009 do 5. 8. 2009
- Jediný akcionář společnosti SURPRISE DRINKS a.s. rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ze dne 22.4.2009 rozhodl o zvýšení základního kapitálu takto: 1. Základní kapitál obchodní společnosti SURPRISE DRINKS a.s., se sídlem Dolní Benešov, Zábřeh, Opavská 145, PSČ 747 22, identifikační číslo 285 75 881, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 4124 (dále též jen "Sp olečnost") se zvyšuje o částku 10,000.000,--Kč, slovy: deset milionů korun českých. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se připouští s tím, že se připouští zvýšení základního kapitálu v rozmezí od částky 10,000.000,--Kč, sl ovy: deset milionů korun českých, do částky 15,000.000,--Kč, slovy: patnáct milionů korun českých. Konečnou částku, o kterou bude základní kapitál společnosti zvýšen, určí svým rozhodnutím představenstvo společnosti. 2. Základní kapitál Společnosti bude zvýšen upsáním nových kmenových akcií v počtu od 10000000 ks, slovy deseti milionů kusů, do 15000000 ks, slovy: patnácti milionů kusů v listinné podobě, znějící na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,--Kč, slov y: jedna-koruna česká, které nebudou kótované (dále též jen "nové akcie"). Vzhledem k tomu, že se připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, konečný počet upsaných akcií potvrdí svým rozhodnutím představenstvo společnos ti, a to v souladu s uzavřenou smlouvou o upsání akcií podle skutečného počtu akcií upsaných předem určeným zájemcem. 3. V souvislosti se zvýšením základního kapitálu společnosti jediný akcionář Společnosti výslovně prohlašuje, že se v souladu s ustanovením § 204a odst. 7 obchodního zákoníku, v platném znění, vzdává svého přednostního práva na upisování akcií při tomto z výšení základního kapitálu. 4. Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je obchodní společnost Surprise Drinks Holding B.V., se sídlem Dreef 34, 2012HS Haarlem, Nizozemské království registrovaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodní komorou pro A msterdam, číslo vložky 34323367 (dále též jen "Surprise Drinks Holding B.V." nebo "předem určený zájemce"). 5. Místem upisování nových akcií je sídlo Společnosti SURPRISE DRINKS a.s.: Dolní Benešov, Zábřeh, Opavská 145, PSČ 747 22. Lhůta pro upsání akcií předem určeným zájemcům činí šedesát (60) kalendářních dnů a počne běžet ode dne zápisu rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku. Nové akcie Společnosti budou předem určeným zájemcem upsány na základě smlouvy o upsání akcií, uzavřené mezi předem určeným zájemcem a Společností, p řičemž upsání akcií může být též vázano na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc usnesení o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Podpisy osob jednajícíc h za Společnost a za upisovatele musí být úředně ověřeny podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, v platném znění. 6. Emisní kurz nově upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě tj. emisní kurz jedné nově upisované akcie o jmenovité hodnotě jedna koruna česká činí jednu korunu českou. Úpis s emisním ážiem se nepřipouští. 7. Návrh smlouvy o upsání akcií bude obsahovat náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku, zejména však údaj o konkrétním počtu akcií, které předem určený zájemce na základě této smlouvy upisuje. Počátek běhu upisovací lhůty podle § 203 ods. 2 pí sm. e) obchodního zákoníku bude předem určenému zájemci oznámen dopisem nebo osobně předán současně s doručením návrhu smlouvy o upsání akcií, nejpozději první den lhůty pro upisování akcií. 8. Jediný akcionář v působnosti valné hromady tímto rozhodnutím připouští možnost započtení pohledávky předem určeného zájemce vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti vůči určenému zájemci na splacení emisního kurzu upsaných akcií v souvislosti s tí mto zvýšením, a to : Pohledávky vyplývají původně ze smlouvy o půjčce ze dne 25.1.2008 uzavřené mezi Ing. Pavlem Dlouhým, r.č. xxxx, se sídlem Dolní Benešov, Zábřeh, Opavská 145, jako dlužníkem, a společností Boost Beverages Holding B.V., se sídlem Herengracht, 1017BZ Amsterdam, Nizozemské království registrovanou v obchodním rejstříku vedeném Obchodní komorou pro Amsterdam, číslo vložky 34290421, panem Erikem Jennes, narozeným 20.11.1959, bytem Marius Baeerlaan 1, 2111 AT Aerdenhout, Nizozemské k rálovství, panem Johanesem Schraa, narozeným 28.4.1968, bytem Prinsendreef 28, Kapelle, Belgie a panem Axelem van de Poel, narozeným 14.3.1933, bytem Franselei 4, 2950 Belgie, jako dlužníky. Na základě této smlouvy o půjčce byly dlužníkovi poskytnuty peně žní prostředky celkem ve výši 400.000 EUR, slovy: čtyřistatisíc eur, a nebyly splaceny, a to ani zčásti. Částka 400.000 EUR, slovy: čtyřistatisíc eur, tvoří jistinu dluhu s tím, že dlužník se dále zavázal v souladu se smlouvou o půjčce zaplatit věřiteli d ohodnutý úrok, který rovněž nebyl splacen, a to ani zčásti (dále též "Specifikovaná pohledávka") Jediný akcionář v působnosti valné hromady tímto rozhodnutím připouští možnost započtení výše uvedené pohledávky za předpokladu, že dojde ke změně subjektů v ýše uvedeného závazkového vztahu s tím, že předem určený zájemce stane věřitelem z tohoto závazkového vztahu a Společnost se stane dlužníkem z tohoto závazkového vztahu. Pro stanovení výše částky Specifikované pohledávky způsobilé k započtení je rozhodný den, kdy bude uzavřena smlouva o úpisu akcií mezi předem určeným zájemcem a Společností. Specifikovaná pohledávka tedy bude započtena v rozsahu podle své aktuální výše ke dni, kdy bude uzavřena smouva o úpisu akcií mezi předem určeným zájemcem a Společno stí, a podle měnového kurzu české koruny vůči euru devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou ke dni rozhodnutí jediného společníka o zvýšení základního kapitálu. 9. Emisní kurz všech upsaných akcií bude splacen výhradně započtením Specifikované pohledávky. Lhůta pro splacení peněžitého vkladu činí devadesát (90) kalendářních dnů a počne běžet ode dne zápisu rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku. Splacení nepeněžitým vkladem se nepřipouští. 10. Dohoda o započtení Specifikované pohledávky musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Započtení se stane účinné vůči Společnosti dnem, kdy návrh dohody o započtení akceptovaný předem určeným zá jemcem Surprise Drinks Holding B.V. bude doručen Společnosti na adresu jejího sídla.
Kapitál
od 5. 8. 2009
Základní kapitál 12 830 000 Kč, splaceno 100 %.
od 11. 2. 2009 do 5. 8. 2009
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 3. 7. 2014
Akcie na jméno 400 000, počet akcií: 5.
od 3. 7. 2014
Akcie na jméno 1, počet akcií: 10 830 000.
od 5. 8. 2009 do 3. 7. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 10 830 000.
od 11. 2. 2009 do 3. 7. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 5.
Statutární orgán
od 3. 7. 2014
Ing. PAVEL DLOUHÝ
Dolní Benešov - Zábřeh, Opavská, PSČ 747 22
den vzniku funkce: 29. 5. 2014
od 6. 3. 2009 do 4. 9. 2012
Pieter van den Akker - člen představenstva
Van der Helstlaan, 46, Nizozemské království
den vzniku členství: 20. 2. 2009 - 27. 8. 2012
od 6. 3. 2009 do 3. 7. 2014
Ing. Pavel Dlouhý - předseda představenstva
Dolní Benešov - Zábřeh, Opavská 145, PSČ 747 22
den vzniku členství: 20. 2. 2009 - 29. 5. 2014
den vzniku funkce: 20. 2. 2009 - 29. 5. 2014
od 6. 3. 2009 do 3. 7. 2014
Ing. Kamila Dlouhá - člen představenstva
Ostrava - Poruba, Žilinská 1318/3, PSČ 708 00
den vzniku členství: 20. 2. 2009 - 29. 5. 2014
od 11. 2. 2009 do 6. 3. 2009
Světlana Schwarzová - člen představenstva
Ostrava - Hrabůvka, U Prodejny 1016/13, PSČ 700 30
den vzniku členství: 11. 2. 2009 - 20. 2. 2009
den vzniku funkce: 11. 2. 2009 - 20. 2. 2009
od 3. 7. 2014
Statutární ředitel zastupuje společnost ve všech záležitostech samostatně.
od 6. 3. 2009 do 3. 7. 2014
J e d n á n í : Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně.
od 11. 2. 2009 do 6. 3. 2009
Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jedná jménem společnosti jediný člen představenstva.
Správní rada
od 3. 7. 2014
Ing. PAVEL DLOUHÝ - předseda správní rady
Dolní Benešov - Zábřeh, Opavská, PSČ 747 22
den vzniku členství: 29. 5. 2014
den vzniku funkce: 29. 5. 2014
od 3. 7. 2014
Ing. KAMILA DLOUHÁ - člen správní rady
Ostrava - Poruba, Žilinská, PSČ 708 00
den vzniku členství: 29. 5. 2014
Dozorčí rada
od 29. 9. 2009 do 3. 7. 2014
Johannes Schraa - člen dozorčí rady
Kappellen, Prinsendreef 28, Belgické království
den vzniku členství: 24. 7. 2009 - 29. 5. 2014
od 16. 9. 2009 do 3. 7. 2014
Evelyn Jennes - člen dozorčí rady
Aerdenhout, Marius Bauerlaan 1, PSČ 211 1, Nizozemské království
den vzniku členství: 24. 7. 2009 - 29. 5. 2014
od 11. 2. 2009 do 16. 9. 2009
Marcela Kůželová - člen dozorčí rady
Ostrava - Výškovice, Výškovická 579/140, PSČ 700 30
den vzniku členství: 11. 2. 2009 - 24. 7. 2009
od 11. 2. 2009 do 16. 9. 2009
Monika Kociánová - člen dozorčí rady
Ostrava - Petřkovice, Šilheřovická 387/19, PSČ 725 29
den vzniku členství: 11. 2. 2009 - 24. 7. 2009
od 11. 2. 2009 do 3. 7. 2014
JUDr. Martin Skyba - člen dozorčí rady
Ostrava - Moravská Ostrava, Preslova 300/4, PSČ 702 00
den vzniku členství: 11. 2. 2009 - 29. 5. 2014
Akcionáři
od 24. 8. 2015
Surprise Drinks Holding B.V.
Lemmer, Roggemole 6-18, Nizozemské království
od 6. 3. 2009 do 24. 8. 2015
Surprise Drinks Holding B.V.
Haarlem, Dreef 34, PSČ 2012HS, Nizozemské království
od 11. 2. 2009 do 6. 3. 2009
READY-MADE s.r.o., IČO: 27628108
Praha 10, Na Výsluní 201/13, PSČ 100 00
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Místo taxametru stačí aplikace. Poslanci zjednodušili pravidla

27. 11. 2019 | | Petr Kučera

Místo taxametru stačí aplikace. Poslanci zjednodušili pravidla

Poslanci dnes napříč stranami schválili novelu zákona o silniční dopravě, který upravuje podmínky pro poskytování taxislužby. Reaguje hlavně na nástup alternativních přepravců jako Uber nebo Bolt (dříve Taxify).

Schillerová chce zrušit podvojné účetnictví pro podnikatele

14. 11. 2019 | | Petr Kučera | 2 komentáře

Schillerová chce zrušit podvojné účetnictví pro podnikatele

Ministerstvo financí dokončilo návrh věcného záměru nového zákona o účetnictví a posílá ho do mezirezortního připomínkového řízení.

Za upozornění na podezřelou zakázku se už nebude platit

13. 11. 2019 | | Jiří Hovorka

Za upozornění na podezřelou zakázku se už nebude platit

Ústavní soud dnes zrušil poplatek 10 000 korun, kterým bylo od října roku 2016 zpoplatněno podání podnětu k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Podle nálezu Ústavního soudu příslušný zákon nestanovil poplatkovou povinnost zcela jednoznačně, srozumitelně, konzistentně a předvídatelně.

V Česku je sto tisíc spících firem, ukazuje analýza

12. 11. 2019 | | Jiří Hovorka | 1 komentářů

V Česku je sto tisíc spících firem, ukazuje analýza

Český obchodní rejstřík je zaplevelený spícími firmami. Podle analýzy poradenské společnosti Bisnode je v Česku téměř 100 tisíc společností, které nevyvíjejí žádné podnikatelské aktivity.

Realitní zprostředkovatelé dostanou přísnější pravidla

8. 11. 2019 | | Petr Kučera | 3 komentáře

Realitní zprostředkovatelé dostanou přísnější pravidla

Nový zákon o realitním zprostředkování schválili po poslancích také senátoři. Podle ministerstva pro místní rozvoj má víc chránit klienty realitních kanceláří. Kromě obecných předpisů (živnostenský zákon či občanský zákoník) doteď neexistoval žádný zákon, který by přímo upravoval poskytování realitního zprostředkování.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Broadway Change 2 560,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 565,00 Kč
Czech Exchange 2 570,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 575,00 Kč
Česká spořitelna 2 622,00 Kč
Expobank CZ 2 627,50 Kč
Komerční banka 2 627,69 Kč
Sberbank CZ 2 642,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 679,70 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  11 342 316 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Karel Gott

Karel Gott

- zpěvák

+65
+
-
2.Leoš Mareš

Leoš Mareš

- moderátor

-14
+
-
3.Viktor Kožený

Viktor Kožený

- mezinárodně stíhaný podnikatel

-55
+
-
4.Václav Kočka

Václav Kočka

- podnikatel, provozovatel Matějské pouti

-66
+
-
5.Roman Janoušek

Roman Janoušek

– podnikatel a lobbista

-78
+
-

Články na Heroine.cz

Vít Samek Na vlastní otvor: Urologie

Vít Samek Na vlastní otvor: Urologie

Poslední otvor. Ten nejmenší a nejcitlivější. Otvor zásadní. Cystoskopie, endoskopické...více

Šest filmů z kohoutku podle Apoleny Rychlíkové

Šest filmů z kohoutku podle Apoleny Rychlíkové

Někdo chodí do kina, někdo krade. Jiný má telku. A někdo si pustí film z Aerovodu. Zeptali...více

Kam všude matky s dětmi (ne)patří

Kam všude matky s dětmi (ne)patří

Pohled na malé nebo i větší dítě na konferenci, diskusním panelu nebo autorském čtení,...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Daň z příjmu při prodeji bytu a pozemku
Poradna > Daně > Daně z příjmů > Daň z příjmů fyzických osob > Daň z příjmu při prodeji bytu a pozemku

Otázka: Dobrý den, od r. 2013 jsem členem stavebního bytového družstva založeného v r. 1960. Z titulu mého členství v tomto družstvu, na základě nájemní smlouvy, užívám od r. 2013 byt, ve kterém skutečně žiji...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services