Forest Mass, a.s.
IČO: 28631421

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu16. 7. 2010
Obchodní firma
od 16. 7. 2010

Forest Mass, a.s.

Sídlo
od 16. 7. 2010 do 15. 11. 2016
Halenkov, , PSČ 756 03
IČO
od 16. 7. 2010

28631421

DIČ

CZ28631421

Identifikátor datové schránky:6dvssa4
Právní forma
od 16. 7. 2010
Akciová společnost
Spisová značka4328 B, Krajský soud v Ostravě
Předmět podnikání
od 16. 7. 2010
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Ostatní skutečnosti
od 15. 12. 2011 do 31. 1. 2012
- Rozhodnutí valné hromady obchodní společnosti Forest Mass, a.s. o zvýšení základního kapitálu ze dne 11.11.2011: a) zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné, když základní kapitál společnosti je v plné výši splacen; důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je zejména posílení kapitálových zdrojů, zvýšení bonity, restrukturalizace závazků společnosti a posílení stability hospodářské a ekonomické situace i s ohledem na výši vlastního kapitálu společnosti; b) základní kapitál společnosti se zvyšuje ze stávající výše 2.000.000,-Kč (slovy: dvamiliony korun českých) o částku ve výši 14.500.000,-Kč (slovy: čtrnáctmilionůpětsettisíc korun českých) na částku ve výši 16.500.000,-Kč (slovy: šestnáctmilionůpětsettis íc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; c) základní kapitál se zvyšuje upsáním 924 (devětsetdvacetčtyři) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,-Kč (slovy: desettisíc korun českých), a 526 (pětsetdvacetšest) kusů kmenových akcií na majitele v li stinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,-Kč (slovy: desettisíc korun českých), s tím, že akcie nebudou kótovány podle zvláštního právního předpisu; zvýšení základního kapitálu bude provedeno peněžitými vklady a emisní kurs jedné akcie je rov en její jmenovité hodnotě; d) všichni akcionáři společnosti se svým prohlášením učiněným před tímto rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu zákonným způsobem vzdali svého přednostního práva na upisování akcií; e) všechny nově upisované akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci, a to panu Ing. Stanislavu Diatkovi, datum narození 30.12.1935, bytem Praha 4, Háje, Matúškova 803/11; f) určuje, že místem upsání akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti na adrese Halenkov 683, PSČ 756 03, vždy v každý pracovní den lhůty od 9,00 hodin do 15,00 hodin; emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí tedy u akcie ve jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,-Kč (slovy: desettisíc korun českých) částku 10.000,-Kč (slovy: desettisíc korun českých) na jednu akcii; g) určuje lhůtu pro upisování akcií bez využití přednostního práva tak, že určitý zájemce je povinen upsat akcie ve lhůtě do šedesáti (60) dnů ode dne, kdy bude usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku nebo nabu de právní moci usnesení Krajského soudu v Ostravě, kterým bude toto rozhodnutí valné hromady zapsáno do obchodního rejstříku; počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo předem určenému zájemci písemně doporučeným dopisem odeslaným nejpozději pátý praco vní den běhu této lhůty nebo osobně předaným v této lhůtě; akcie budou upsány způsobem dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, tedy písemnou smlouvou o upsání akcií s úředně ověřenými podpisy smluvních stran s tím, že k upsání akcií je povinna společnost p oskytnout lhůtu alespoň 15 (patnáct) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií; h) valná hromada připouští možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií takto: předem určený zájemce, a to pan Ing. Stanislav Diatka, datum narození 30.12.1935, bytem Praha 4, Háje, Matúškova 803 /11, je oprávněn započíst část své peněžité pohledávky ve výši 14.500.000,-Kč (slovy: čtrnáctmilionůpětsettisíc korun českých) vůči společnosti Forest Mass, a.s., a to z titulu kupní smlouvy uzavřené dne 3.1.2011 mezi panem Ing. Stanislavem Diatkou jako prodávajícím a obchodní společností Forest Mass, a.s. jako kupující - o existenci tohoto závazku obchodní společnosti Forest Mass, a.s. vůči upisovateli vydal též Zprávu auditor Ing. Anna Politzerová dne 29.8.2011; ch) stanoví pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení takto: - smlouva o započtení musí mít náležitosti stanovené obecně platnými právními předpisy, a to zejména dle ust. § 580 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů a dle ust. § 358 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoní ku ve znění pozdějších předpisů, - ve smlouvě o započtení musí být přesně specifikována pohledávka, která je předmětem započtení s uvedením, že se jedná o pohledávku, jejíž započtení bylo schváleno tímto rozhodnutím valné hromady společnosti; - část peněžité pohledávky předem určeného zájemce, a to pana Ing. Stanislava Diatky, datum narození 30.12.1935, bytem Praha 4, Háje, Matúškova 803/11, bude započtena ve výši 14.500.000,-Kč (slovy: čtrnáctmilionůpětsettisíc korun českých) na splacení em isního kursu akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu a dnem podpisu smlouvy o započtení dochází k započtení předmětných pohledávek specifikovaných v tomto rozhodnutí valné hromady; účinností smlouvy o započtení tato pohledávka v celkové výši 14.500. 000,-Kč (slovy: čtrnáctmilionůpětsettisíc korun českých) zanikne a je tímto splněna povinnost upisovatele splatit 100% emisního kursu jím upisovaných akcií na zvýšení základního kapitálu; i) upisovatel je povinen splatit: 100% emisního kursu upsaných akcií nejpozději do šedesáti dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, a to dohodou o započtení pohledávek, která musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
Kapitál
od 31. 1. 2012
Základní kapitál 16 500 000 Kč, splaceno 100 %.
od 16. 7. 2010 do 31. 1. 2012
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 7. 2. 2017
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1 650.
od 31. 1. 2012 do 7. 2. 2017
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 726.
od 31. 1. 2012 do 7. 2. 2017
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 924.
od 16. 7. 2010 do 31. 1. 2012
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 200.
Statutární orgán
od 7. 2. 2017
TOMISLAV ZBRANEK - člen představenstva
Huslenky, , PSČ 756 02
den vzniku členství: 16. 12. 2016
od 7. 2. 2017
DANA KOVAŘÍKOVÁ - člen představenstva
Halenkov, , PSČ 756 03
den vzniku členství: 16. 12. 2016
od 15. 11. 2016 do 7. 2. 2017
TOMISLAV ZBRANEK - člen představenstva
Huslenky, , PSČ 756 02
den vzniku členství: 16. 7. 2010 - 16. 12. 2016
od 3. 2. 2016 do 7. 2. 2017
PETR VALÍČEK - člen představenstva
Nový Hrozenkov, , PSČ 756 04
den vzniku členství: 16. 7. 2010 - 1. 4. 2014
od 28. 1. 2016 do 7. 2. 2017
PAVEL MICHUT - předseda představenstva
Hutisko-Solanec - Solanec pod Soláněm, , PSČ 756 62
den vzniku členství: 16. 7. 2010 - 28. 5. 2016
den vzniku funkce: 16. 7. 2010 - 28. 5. 2016
od 16. 7. 2010 do 28. 1. 2016
Pavel Michut - předseda představenstva
Hutisko-Solanec - Solanec pod Soláněm,
den vzniku členství: 16. 7. 2010
den vzniku funkce: 16. 7. 2010
od 16. 7. 2010 do 3. 2. 2016
Petr Valíček - člen představenstva
Nový Hrozenkov,
den vzniku členství: 16. 7. 2010
od 16. 7. 2010 do 15. 11. 2016
Tomislav Zbranek - člen představenstva
Huslenky,
den vzniku členství: 16. 7. 2010
od 7. 2. 2017
Za společnost jedná každý člen představenstva samostatně a v případě jednání, jehož předmět převyšuje hodnotou částku 300.000,- Kč, jednají vždy dva členové představenstva společně.
od 16. 7. 2010 do 7. 2. 2017
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně. Má-li být učiněn jakýkoli právní úkon s hodnotou plnění vyšší než 300.000,-Kč, jedná jménem společnosti předseda představenstva a další člen představenstva společně.
Dozorčí rada
od 7. 2. 2017
Ing. STANISLAV DIATKA - člen dozorčí rady
Praha - Háje, Matúškova, PSČ 149 00
den vzniku členství: 16. 12. 2016
od 7. 2. 2017
Ing. TOMÁŠ MICHUT - člen dozorčí rady
Halenkov, , PSČ 756 03
den vzniku členství: 16. 12. 2016
od 15. 11. 2016 do 7. 2. 2017
FRANTIŠKA ŠUMNÁ - předseda dozorčí rady
Halenkov, , PSČ 756 03
den vzniku členství: 16. 7. 2010 - 16. 12. 2016
den vzniku funkce: 16. 7. 2010 - 16. 12. 2016
od 15. 11. 2016 do 7. 2. 2017
KRYŠTOF DIATKA - člen dozorčí rady
Praha - Šeberov, V zatáčce, PSČ 149 00
den vzniku členství: 16. 7. 2010 - 16. 12. 2016
od 3. 7. 2016 do 7. 2. 2017
TOMÁŠ MICHUT - člen dozorčí rady
Halenkov, , PSČ 756 03
den vzniku členství: 16. 7. 2010 - 16. 12. 2016
od 16. 7. 2010 do 3. 7. 2016
Tomáš Michut - člen dozorčí rady
Halenkov,
den vzniku členství: 16. 7. 2010
od 16. 7. 2010 do 15. 11. 2016
Františka Šumná - předseda dozorčí rady
Halenkov,
den vzniku členství: 16. 7. 2010
den vzniku funkce: 16. 7. 2010
od 16. 7. 2010 do 15. 11. 2016
Kryštof Diatka - člen dozorčí rady
Praha 4 - Hrnčíře, V Zatáčce
den vzniku členství: 16. 7. 2010
Hodnocení firmy
+1
+
-

Vizualizace vztahů

Vizualizace zobrazuje pouze první úroveň vazeb. Pro zobrazení všech vazeb klikněte zde.

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Když měníte dodavatele energií: cena není všechno

23. 5. 2018 | Jak na to | Monika Šaríková

Když měníte dodavatele energií: cena není všechno

Náklady na energie spolknou velkou část výdajů každé domácnosti. Je tedy logické, že se lidé snaží najít cestičky, jak ušetřit. Jedním ze způsobů je změna dodavatele energií. Při výběru bychom si ale měli všímat víc než jen ceny.

Živnostníci a pojištění? Malí podnikatelé ho příliš neřeší

23. 5. 2018 | Když se řekne | redakce Peníze.CZ

Živnostníci a pojištění? Malí podnikatelé ho příliš neřeší

Kadeřnice, restauratéři, kosmetičky nebo třeba truhláři. Malí a střední podnikatelé podstupují ve svém povolání rizika stejně jako firmy. Jen málokterý živnostník má ale na rozdíl od firem pojištění. Důvodů je hned několik.

Rodič v domácnosti. Jak na zdravotní a sociální pojištění

22. 5. 2018 | Co se děje | Monika Hájková

Rodič v domácnosti. Jak na zdravotní a sociální pojištění

Chcete zůstat doma s dětmi, ale nevíte, jestli musíte platit zdravotní a sociální pojištění? Poradíme, jaká pravidla pro vás platí i jak to má rodič v domácnosti s přivýdělkem.

Šikovná rada: mezi mateřskou a rodičovskou si vezměte normální dovolenou

22. 5. 2018 | Jak na to | Terezie Nývltová Vojáčková | 1 komentářů

Šikovná rada: mezi mateřskou a rodičovskou si vezměte normální dovolenou

Za absenci v práci kvůli mateřské dovolené se dovolená nekrátí, kvůli rodičovské už ale ano. Pokud vám zbyla řádná dovolená, je tedy finančně výhodné vybrat si ji před nástupem na rodičovskou.

Programové prohlášení vlády. Staré dluhy, nové sliby

21. 5. 2018 | Co se děje | Monika Hájková | 6 komentářů

Programové prohlášení vlády. Staré dluhy, nové sliby

Víc peněz pro důchodce a rodiče, zrušení superhrubé mzdy, slevy na jízdném i zálohované výživné. Projděte si priority nové vládní koalice.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Karel Gott

Karel Gott

- zpěvák

-10
+
-
2.Milan Richtr

Milan Richtr

- politik a oděvní podnikatel

-100
+
-
3.Tomio Okamura

Tomio Okamura

- moravsko-japonský podnikatel

-191
+
-
4.Viktor Kožený

Viktor Kožený

- mezinárodně stíhaný podnikatel

-194
+
-
5.Zdeněk Bakala

Zdeněk Bakala

- podnikatel a uhlobaron

-258
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 434 173 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Broadway Change 2 585,00 Kč
Czech Exchange 2 588,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 590,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 600,00 Kč
MONETA Money Bank 2 648,00 Kč
Sberbank CZ 2 649,00 Kč
Expobank CZ 2 649,20 Kč
Česká spořitelna 2 689,00 Kč
ČSOB 2 685,00 Kč
Komerční banka 2 699,20 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 727,60 Kč
Raiffeisenbank 2 732,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Sociální dávky v těhotenství
Poradna > Sociální poradna > Ostatní > Sociální dávky v těhotenství

Otázka: Dobrý den, nevím kam se obrátit. Dostala jsem se do situace kdy jsem otěhotněla. Tatínek si miminko přál, bral to jako novou šanci pro svůj život a jelikož mi letos bude 28, tak jsem také ráda, protože...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.