Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Lesy města Olomouce, a.s., IČO: 28633032 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Lesy města Olomouce, a.s. Údaje byly staženy 31. 10. 2020 z datové služby justice.cz dle IČO 28633032. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 28633032 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu21. 8. 2010
Obchodní firma
od 21. 8. 2010

Lesy města Olomouce, a.s.

Adresa sídla
IČO
od 21. 8. 2010

28633032

DIČ

CZ28633032

Identifikátor datové schránky:3uttwxr
Právní forma
od 21. 8. 2010
Akciová společnost
Spisová značka10156 B, Krajský soud v Ostravě
Předmět podnikání
od 18. 4. 2019
- provádění trhacích prací
od 18. 4. 2019
- silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hm otnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
od 18. 4. 2019
- provádění ohňostrojných prací
od 9. 9. 2014
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování
od 9. 9. 2014 do 18. 4. 2019
- provádění trhacích a ohňostrojných prací
od 9. 9. 2014 do 18. 4. 2019
- silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
od 21. 8. 2010
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Ostatní skutečnosti
od 20. 11. 2014 do 2. 2. 2015
- Jediný akcionář Statutární město Olomouc při výkonu působnosti valné hromady rozhodl dne 30.9.2014 tak, že: 1. Zvyšuje základní kapitál společnosti Lesy města Olomouce, a.s. ze stávající výše 20.000.000,- Kč (slovy:dvacet milionů korun českých), upsáním nových akcií o částku 6.500.000,- Kč (slovy: šest milionů pět set tisíc korun českých) na základní kapitál ve výši 26.500.000,- Kč (slovy: dvacet šest milionů pět set tisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Na zvýšení základního kapitálu se bude upisovat 65, slovy šedesát pět, kusů kmenových akcií na jméno s omezenou převoditelností - převoditelnost akcií je podmíněna souhlasem valné hromady, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy jedn o sto tisíc korun českých, každé akcie. Akcie nejsou kótované. 3. Připouští, aby 65, slovy šedesát pět, kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy jedno sto tisíc korun českých, každé akcie, bylo upsáno nepeněžitým vkladem předem určeného zájemce, jediného akcionáře - Stat utárního města Olomouc se sídlem, Horní náměstí 583, PSČ 779 00, IČ 002 99 308, které je vlastníkem předmětu nepeněžitého vkladu. 4.Schvaluje předmět nepeněžitého vkladu na zvýšení základního kapitálu, kterým jsou věci nemovité, a to pozemek p.č.st.209, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p.177, objekt bydlení, přílslušná k části obce Neředín, a dále pozemek p.č.7 1/3, zahrada, a pozemek p.č.71/4, zahrada, se vším příslušenstvím a součástmi, vše zapsané na listu vlastnictví 10001 pro katastrální území Neředín, obec Olomouc, u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, v hodnotě 6.500.00 0,- Kč, slovy šest milionů pět set tisíc korun českých. Hodnota výše uvedeného nepeněžitého vkladu byla stanovena znaleckým posudkem číslo 6905-005/14, ze dne 14.1.2014, vypracovaným znalcem nezávislým na společnosti, Ing.Štefanem Gibalou, znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí, s místem podnikání Riegrova 6, Olomouc, PSČ 779 00, IČ 600 44 292, který byl za tímto účelem jmenován pravomocným usnesením Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, č.j.19 Nc 8121/2013-9, ze dne 19.11.2013, částkou ve výši 6.500.000,- Kč, slovy: šest milionů pět set tisíc korun českých, když na vklad akcionáře se na základě tohoto znaleckého posudku započítává částka ve výši 6.500.000,- Kč, slovy šest milionů pět set tisíc korun českých. Za tento nepeněžitý vklad bude Statutárnímu městu Olomouc vydáno 65, slovy šedesát pět, kusů kmenových akcií na jméno, s omezenou převoditelností - převoditelnost akcií bude podmíněna souhlasem valné hromady, v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000 ,- Kč, slovy jedno sto tisíc korun českých, každé akcie. Emisní kurs akcií, které mají být předem určeným zájemcem upsány, se rovná jmenovité hodnotě nových akcií. rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a částkou, která se započítává na vklad zvyšující základní kapitál, není. Upsání akcií na zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem je v důležitém zájmu společnosti, když shora citovaný nepeněžitý vklad je sídlem společnosti a je tedy pro společnost hospodářsky využitelný. 5. Akcie, které budou upsány předem určeným zájemcem -Statutárním městem Olomouc, budou upsány v písemné smlouvě o upsání akcií dle § 479 zákona o obchodních korporacích, která bude uzavřena v sídle společnosti Lesy města Olomouce, a.s. mezi předem určený m zájemcem, Statutárním městem Olomouc, a Lesy města Olomouce, a.s. Lhůta pro upisování akcií předem určeným zájemcem počne běžet od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci po právní moci rozhodnutí soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základn ího kapitálu do obchodního rejstříku a končí uplynutím třicátého dne od jejího započetí. Návrh na uzavření smlouvy bude upisovateli doručen doporučeným dopisem zaslaným do jeho sídla či dopisem osobně předaným proti podpisu. Předem určený zájemce je povinen splatit celý emisní kurs akcií upsaných nepeněžitým vkladem v sídle společnosti Lesy města Olomouce, a.s. do třiceti dnů od upsání nových akcií, nejpozději však ke dni podání návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu spo lečnosti do obchodního rejstříku, a to předáním nemovitých věcí a písemným prohlášením vkladatele s úředně ověřenými podpisy dle ust. § 19 zákona o obchodních korporacích. Vlastnické právo k nemovité věci zapsané do veřejného seznamu, která je předmětem vkladu, nabývá ve smyslu ust.§ 25 odst.2 zákona o obchodních korporacích obchodní korporace zápisem vlastnického práva do veřejného seznamu na základě prohlášení podle ust. § 19 zákona o obch.korporacích.
od 9. 9. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 9. 9. 2014 do 20. 11. 2014
- Počet členů statutárního orgánu: 7
od 9. 9. 2014 do 18. 4. 2019
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 29. 9. 2010 do 29. 11. 2010
- Statutární město Olomouc zastoupené primátorem Martinem Novotným jako jediný akcionář obchodní společnosti Lesy města Olomouce, a.s., rozhodl o schválení vkladu podniku do základního kapitálu společnosti Lesy města Olomouce, a.s., a to: Podnik - soubor veškerých movitých a nemovitých věcí, práv a pohledávek a jiných majetkových hodnot a závazků, které patří právnické osobě Správě lesů města Olomouce, příspěvkové organizaci, se sídlem Lomená 177/4, Olomouc - Neředín, PSČ 779 00, IČ 479970 44, které slouží k podnikání nebo vzhledem ke své povaze mají sloužit k podnikání právnické osoby - Správa lesů města Olomouce, příspěvková organizace. Hodnota nepeněžitého vkladu byla stanovena v souladu s ust. § 59, odst. 3 obchodního zákoníku znalecký m posudkem č. 4553-65/2010 ze dne 15.9.2010 Znaleckým a oceňovacím ústavem s.r.o. se sídlem Prostějov, Přemyslovka 3, PSČ 796 02, IČ 25599186, znalecký ústav v oboru ekonomika pro ceny a odhady nemovitostí, věcí movitých, motorových vozidel, strojů a zaří zení, podniků, cenných papírů, oceňování podílů v obchodních společnostech a účastí v družstvech, pohledávek a investic, ustanoveným usnesením Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci, č.j. 35Nc 8083/2010-12 ze dne 7.9.2010, které nabylo právní moci dne 10.9.2010, částkou 18.700.000,-- Kč, slovy: osmnáct milionů sedm set tisíc korun českých, když na vklad jediného akcionáře se na základě tohoto znaleckého posudku započítává částka ve výši 18.000.000,-- Kč, slovy: osmnáct milionů korun českých. Statutární město Olomouc zastoupené primátorem Martinem Novotným jako jediný akcionář obchodní společnosti Lesy města Olomouce, a.s., rozhodl tak, že: a) Základní kapitál společnosti Lesy města Olomouce, a.s., se zvyšuje o částku .......18.000.000,-- Kč, slovy: osmnáct milionů korun českých, ze stávající výše .......2.000.000,-- Kč, slovy: dva miliony korun českých, na základní kapitál ve výši .......2 0.000.000,-- Kč, slovy: dvacet milionů korun českých. b) Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. c) Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 180 kusů kmenových akcií na jméno, s omezenou převoditelností, v listinné podobě, nekótovaných, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých. d) Úhrnný emisní kurz akcií, které mají být vydány jako protiplnění za oceněný nepeněžitý vklad, se odvíjí od znaleckého posudku na ocenění nepeněžitého vkladu, tj. činí 18.700.000,-- Kč, slovy: osmnáct milionů sedm set tisíc korun českých. Rozdíl mezi e misním kurzem a jmenovitou hodnotou tvoří emisní ážio. e) Akcie budou upsány jediným akcionářem ve smlouvě o upsání akcií podle ustanovení § 204, odst. 5 obchodního zákoníku, jejíž návrh vyhotoví představenstvo společnosti Lesy města Olomouce, a.s. Lhůta pro upsání akcií začíná běžet od doručení návrhu smlou vy o upsání akcií a končí uplynutím 14, slovy: čtrnácti, dnů od jejího započetí. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku dle § 203, odst. 4 obchodního zákoníku. f) Místem pro upisování akcií - uzavření smlouvy o upsání akcií - je sídlo společnosti Lesy města Olomouc, a.s., tedy Olomouc, Neředín, Lomená 177/4, PSČ 779 00. g) O počátku lhůty pro upisování akcií bude představenstvo společnosti informovat jediného akcionáře a spolu s informací o začátku lhůty k upisování akcií bude jedinému akcionáři zaslán i návrh smlouvy o upsání akcií. h) Upisovatel je povinen ve lhůtě nejpozději do 30, slovy: třiceti, dnů, od uzavření smlouvy o upsání akcií splatit emisní kurz a tím 100% jmenovité hodnoty upsaných akcií písemným prohlášením vkladatele dle § 60, odst. 1 a 2 obchodního zákoníku. i) Statutární město Olomouc zastoupené primátorem Martinem Novotným jako jediný akcionář obchodní společnosti Lesy města Olomouce, a.s., rozhodl o schválení splacení emisního kurzu akcií nepeněžitým vkladem - vkladem podniku Správa lesů města Olomouce, p říspěvková organizace, se sídlem Lomená 177/4, Olomouc - Neředín, PSČ 779 00, IČ 47997044. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a částkou, která se započítává na vklad zvyšující základní kapitál, se považuje za emisní ážio. j) Za nepeněžitý vklad bude vydáno 180 kusů kmenových akcií na jméno, s omezenou převoditelností, v listinné podobě, nekótovaných, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých.
Kapitál
od 2. 2. 2015
Základní kapitál 26 500 000 Kč, splaceno 26 500 000 Kč.
od 29. 11. 2010 do 2. 2. 2015
Základní kapitál 20 000 000 Kč
od 21. 8. 2010 do 29. 11. 2010
Základní kapitál 2 000 000 Kč
od 18. 4. 2019
Kmenové akcie na jméno 100 000, počet akcií: 265 v listinné podobě.
od 18. 4. 2019
Akcie jsou omezeně převoditelné, s předchozím souhlasem valné hromady společnosti.
od 2. 2. 2015 do 18. 4. 2019
Kmenové akcie na jméno 100 000, počet akcií: 265 v listinné podobě.
od 2. 2. 2015 do 18. 4. 2019
Převoditelnost akcií je podmíněna souhlasem valné hromady společnosti.
od 9. 9. 2014 do 2. 2. 2015
Kmenové akcie na jméno 100 000, počet akcií: 200 v listinné podobě.
od 9. 9. 2014 do 2. 2. 2015
Převoditelnost akcií je podmíněna souhlasem valné hromady společnosti.
od 29. 11. 2010 do 9. 9. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 200 v listinné podobě.
od 29. 11. 2010 do 9. 9. 2014
Omezení převoditelnosti akcií: Akcie jsou převoditelné s předchozím souhlasem valné hromady.
od 21. 8. 2010 do 29. 11. 2010
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 20 v listinné podobě.
od 21. 8. 2010 do 29. 11. 2010
Omezení převoditelnosti akcií: Akcie jsou převoditelné s předchozím souhlasem valné hromady.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 29. 10. 2020
Mgr. MIROSLAV ŽBÁNEK - místopředseda představenstva
Olomouc - Nová Ulice, I. P. Pavlova, PSČ 779 00
den vzniku členství: 8. 4. 2019
den vzniku funkce: 8. 4. 2019
od 18. 4. 2019
DAVID JANÁSEK - předseda představenstva
Hlásnice, , PSČ 785 01
den vzniku členství: 8. 4. 2019
den vzniku funkce: 8. 4. 2019
od 18. 4. 2019
EVA KOLÁŘOVÁ - člen představenstva
Olomouc - Lazce, Na Letné, PSČ 779 00
den vzniku členství: 8. 4. 2019
od 18. 4. 2019 do 29. 10. 2020
Mgr. MIROSLAV ŽBÁNEK - místopředseda představenstva
Olomouc - Chválkovice, Selské nám., PSČ 779 00
den vzniku členství: 8. 4. 2019
den vzniku funkce: 8. 4. 2019
od 15. 1. 2019 do 18. 4. 2019
MUDr. IVO MAREŠ - předseda představenstva
Olomouc - Neředín, Pražská, PSČ 779 00
den vzniku členství: 1. 1. 2019 - 8. 4. 2019
den vzniku funkce: 7. 1. 2019 - 8. 4. 2019
od 15. 1. 2019 do 18. 4. 2019
MARTIN PŘEROVSKÝ - místopředseda představenstva
Olomouc - Hodolany, Purkyňova, PSČ 779 00
den vzniku členství: 1. 1. 2019 - 8. 4. 2019
den vzniku funkce: 7. 1. 2019 - 8. 4. 2019
od 15. 1. 2019 do 18. 4. 2019
MUDr. MILAN BRÁZDIL - člen představenstva
Olomouc - Neředín, Rošického, PSČ 779 00
den vzniku členství: 1. 1. 2019 - 8. 4. 2019
od 15. 1. 2019 do 18. 4. 2019
MUDr. PAVEL HEJTMÁNEK - člen představenstva
Olomouc - Chomoutov, Olšová, PSČ 783 35
den vzniku členství: 1. 1. 2019 - 8. 4. 2019
od 15. 1. 2019 do 18. 4. 2019
IVANA KALODOVÁ - člen představenstva
Olomouc - Holice, Keplerova, PSČ 779 00
den vzniku členství: 1. 1. 2019 - 8. 4. 2019
od 15. 1. 2019 do 18. 4. 2019
TOMÁŠ HLADÍK - člen představenstva
Olomouc, Vídeňská, PSČ 779 00
den vzniku členství: 1. 1. 2019 - 8. 4. 2019
od 15. 1. 2019 do 18. 4. 2019
PAVEL HEKELA - člen představenstva
Olomouc - Nová Ulice, Resslova, PSČ 779 00
den vzniku členství: 1. 1. 2019 - 8. 4. 2019
od 20. 5. 2015 do 15. 1. 2019
PETR NAVRÁTIL - předseda představenstva
Olomouc, Wanklova, PSČ 779 00
den vzniku členství: 1. 4. 2015 - 31. 12. 2018
den vzniku funkce: 9. 4. 2015 - 31. 12. 2018
od 20. 5. 2015 do 15. 1. 2019
IVO MAREŠ - místopředseda představenstva
Olomouc - Neředín, Pražská, PSČ 779 00
den vzniku členství: 1. 4. 2015 - 31. 12. 2018
den vzniku funkce: 9. 4. 2015 - 31. 12. 2018
od 20. 5. 2015 do 15. 1. 2019
PETR KOLÁŘ - člen představenstva
Olomouc - Neředín, Růžová, PSČ 779 00
den vzniku členství: 1. 4. 2015 - 31. 12. 2018
od 20. 5. 2015 do 15. 1. 2019
MATOUŠ PELIKÁN - člen představenstva
Olomouc - Nová Ulice, Na Vozovce, PSČ 779 00
den vzniku členství: 1. 4. 2015 - 31. 12. 2018
od 20. 5. 2015 do 15. 1. 2019
DANUŠE BOKOVÁ - člen představenstva
Olomouc - Slavonín, Jižní, PSČ 783 01
den vzniku členství: 1. 4. 2015 - 31. 12. 2018
od 20. 5. 2015 do 15. 1. 2019
EVA KOLÁŘOVÁ - člen představenstva
Olomouc - Lazce, Na Letné, PSČ 779 00
den vzniku členství: 1. 4. 2015 - 31. 12. 2018
od 20. 5. 2015 do 15. 1. 2019
PAVEL ZATLOUKAL - člen představenstva
Olomouc - Nová Ulice, tř. Svornosti, PSČ 779 00
den vzniku členství: 1. 4. 2015 - 31. 12. 2018
od 13. 6. 2011 do 20. 5. 2015
Ing. Petr Navrátil - předseda představenstva
Olomouc, Wanklova, PSČ 779 00
den vzniku členství: 1. 3. 2011 - 1. 4. 2015
den vzniku funkce: 22. 4. 2011 - 1. 4. 2015
od 13. 6. 2011 do 20. 5. 2015
Bc. Jiří Martinák - místopředseda představenstva
Olomouc - Hodolany, U Lávky, PSČ 779 00
den vzniku členství: 1. 3. 2011 - 1. 4. 2015
den vzniku funkce: 22. 4. 2011 - 1. 4. 2015
od 13. 6. 2011 do 20. 5. 2015
MUDr. Ivo Mareš - člen představenstva
Olomouc - Neředín, Pražská, PSČ 779 00
den vzniku členství: 1. 3. 2011 - 1. 4. 2015
od 13. 6. 2011 do 20. 5. 2015
Mgr. Petr Kolář - člen představenstva
Olomouc - Neředín, Růžová, PSČ 779 00
den vzniku členství: 1. 3. 2011 - 1. 4. 2015
od 13. 6. 2011 do 20. 5. 2015
Mgr. Matouš Pelikán - člen představenstva
Olomouc - Nová Ulice, Na Vozovce, PSČ 779 00
den vzniku členství: 1. 3. 2011 - 1. 4. 2015
od 13. 6. 2011 do 20. 5. 2015
PhDr. Pavel Urbášek - člen představenstva
Olomouc - Povel, Nešporova, PSČ 779 00
den vzniku členství: 1. 3. 2011 - 1. 4. 2015
od 13. 6. 2011 do 20. 5. 2015
Mgr. Antonín Staněk - člen představenstva
Olomouc - Nové Sady, Werichova, PSČ 779 00
den vzniku členství: 1. 3. 2011 - 1. 4. 2015
od 21. 8. 2010 do 13. 6. 2011
Mgr. Svatopluk Ščudlík - předseda představenstva
Olomouc, Balbínova, PSČ 779 00
den vzniku členství: 21. 8. 2010 - 1. 3. 2011
den vzniku funkce: 21. 8. 2010 - 1. 3. 2011
od 21. 8. 2010 do 13. 6. 2011
Jiří Martinák - místopředseda představenstva
Olomouc - Hodolany, U Lávky, PSČ 779 00
den vzniku členství: 21. 8. 2010 - 1. 3. 2011
den vzniku funkce: 21. 8. 2010 - 1. 3. 2011
od 21. 8. 2010 do 13. 6. 2011
Ing. Vladimír Pokorný - člen představenstva
Olomouc - Slavonín, Zolova, PSČ 783 01
den vzniku členství: 21. 8. 2010 - 1. 3. 2011
od 21. 8. 2010 do 13. 6. 2011
Hana Kaštilová Tesařová - člen představenstva
Olomouc, U Reálky, PSČ 779 00
den vzniku členství: 21. 8. 2010 - 1. 3. 2011
od 21. 8. 2010 do 13. 6. 2011
Ing. Jiří Rozbořil - člen představenstva
Olomouc, Palackého, PSČ 779 00
den vzniku členství: 21. 8. 2010 - 1. 3. 2011
od 21. 8. 2010 do 13. 6. 2011
JUDr. Martin Major - člen představenstva
Olomouc - Nové Sady, Skupova, PSČ 779 00
den vzniku členství: 21. 8. 2010 - 1. 3. 2011
od 21. 8. 2010 do 13. 6. 2011
Ing. Jan Dostál - člen představenstva
Olomouc, Slovenská, PSČ 779 00
den vzniku členství: 21. 8. 2010 - 1. 3. 2011
od 9. 9. 2014
Společnost zastupuje vždy společně předseda představenstva a místopředseda představenstva nebo předseda představenstva a další člen představenstva společnosti nebo místopředseda představenstva a další člen představenstva společnosti.
od 21. 8. 2010 do 9. 9. 2014
Za společnost jedná předseda představenstva nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva společně.
Dozorčí rada
od 18. 4. 2019
PhDr. JIŘÍ ZIMA - člen dozorčí rady
Olomouc - Nové Sady, Českobratrská, PSČ 779 00
den vzniku členství: 1. 1. 2019
od 18. 4. 2019
MUDr. IVO MAREŠ - předseda dozorčí rady
Olomouc - Neředín, Pražská, PSČ 779 00
den vzniku členství: 8. 4. 2019
den vzniku funkce: 8. 4. 2019
od 18. 4. 2019
IVANA KALODOVÁ - místopředseda dozorčí rady
Olomouc - Holice, Keplerova, PSČ 779 00
den vzniku členství: 8. 4. 2019
den vzniku funkce: 8. 4. 2019
od 18. 4. 2019
MARTIN PŘEROVSKÝ - člen dozorčí rady
Olomouc - Hodolany, Purkyňova, PSČ 779 00
den vzniku členství: 8. 4. 2019
od 18. 4. 2019
MUDr. MILAN BRÁZDIL - člen dozorčí rady
Olomouc - Neředín, Rošického, PSČ 779 00
den vzniku členství: 8. 4. 2019
od 18. 4. 2019
MUDr. PAVEL HEJTMÁNEK - člen dozorčí rady
Olomouc - Chomoutov, Olšová, PSČ 783 35
den vzniku členství: 8. 4. 2019
od 18. 4. 2019
TOMÁŠ HLADÍK - člen dozorčí rady
Olomouc, Vídeňská, PSČ 779 00
den vzniku členství: 8. 4. 2019
od 15. 1. 2019 do 18. 4. 2019
EVA KOLÁŘOVÁ - předsedkyně dozorčí rady
Olomouc - Lazce, Na Letné, PSČ 779 00
den vzniku členství: 1. 1. 2019 - 8. 4. 2019
den vzniku funkce: 7. 1. 2019 - 8. 4. 2019
od 15. 1. 2019 do 18. 4. 2019
Mgr. MIROSLAV ŽBÁNEK - člen dozorčí rady
Olomouc - Chválkovice, Selské nám., PSČ 779 00
den vzniku členství: 1. 1. 2019 - 8. 4. 2019
od 15. 1. 2019 do 18. 4. 2019
PhDr. JIŘÍ ZIMA - člen představenstva
Olomouc - Nové Sady, Českobratrská, PSČ 779 00
den vzniku členství: 1. 1. 2019
od 20. 5. 2015 do 15. 1. 2019
RADEK ČAPKA - předseda dozorčí rady
Olomouc - Nové Sady, Voskovcova, PSČ 779 00
den vzniku členství: 1. 4. 2015 - 31. 12. 2018
den vzniku funkce: 9. 4. 2015 - 31. 12. 2018
od 20. 5. 2015 do 15. 1. 2019
IVANA KALODOVÁ - člen dozorčí rady
Olomouc - Holice, Keplerova, PSČ 779 00
den vzniku členství: 1. 4. 2015 - 31. 12. 2018
od 20. 5. 2015 do 15. 1. 2019
PhDr. JIŘÍ ZIMA - člen dozorčí rady
Olomouc - Nové Sady, Českobratrská, PSČ 779 00
den vzniku členství: 1. 4. 2015 - 31. 12. 2018
od 13. 6. 2011 do 20. 5. 2015
MUDr. Igor Tozzi di Angelo, Ph.D. - předseda dozorčí rady
Olomouc - Nová Ulice, Horní Lán, PSČ 779 00
den vzniku členství: 1. 3. 2011 - 1. 4. 2015
den vzniku funkce: 18. 4. 2011 - 1. 4. 2015
od 13. 6. 2011 do 20. 5. 2015
Mgr. Petr Michálek - člen dozorčí rady
Olomouc - Lazce, Lazecká, PSČ 779 00
den vzniku členství: 1. 3. 2011 - 1. 4. 2015
od 13. 6. 2011 do 20. 5. 2015
Svatopluk Losert - člen dozorčí rady
Olomouc - Chválkovice, Bystrovanská, PSČ 779 00
den vzniku členství: 1. 3. 2011 - 1. 4. 2015
od 21. 8. 2010 do 13. 6. 2011
Ing. Martin Koubek - předseda dozorčí rady
Olomouc, Na Vozovce, PSČ 779 00
den vzniku členství: 21. 8. 2010 - 1. 3. 2011
den vzniku funkce: 21. 8. 2010 - 1. 3. 2011
od 21. 8. 2010 do 13. 6. 2011
RNDr. Jan Holpuch, Ph.D. - člen dozorčí rady
Olomouc - Chválkovice, Kubatova, PSČ 779 00
den vzniku členství: 21. 8. 2010 - 1. 3. 2011
od 21. 8. 2010 do 13. 6. 2011
Mgr. Václav Hušek - člen dozorčí rady
Olomouc, Trnkova, PSČ 779 00
den vzniku členství: 21. 8. 2010 - 1. 3. 2011
Akcionáři
od 21. 8. 2010
Statutární město Olomouc, IČO: 00299308
Olomouc, Horní náměstí, PSČ 779 00
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Podpora za zavřené provozovny: Příjem žádostí startuje

15. 1. 2021 | | Jiří Hovorka

Podpora za zavřené provozovny: Příjem žádostí startuje

Podnikatelé se zavřenými provozovnami budou moci od pondělí žádat o peníze z nového dotačního programu nazvaného Covid Gastro - Uzavřené provozovny.

Kompenzační bonus dostanou i podnikatelé v insolvenci

15. 1. 2021 | | Jiří Hovorka

Kompenzační bonus dostanou i podnikatelé v insolvenci

Kompenzační bonus pro drobné podnikatele ve výši 500 korun denně by měl být nově dostupný i pro lidi v oddlužení. Vláda dnes schválila novelu zákona, kterou předložilo ministerstvo financí. Novela nyní míří k projednání do poslanecké sněmovny, kde by s jejím schválením neměl být problém, protože po úpravě volají už delší dobu některé opoziční strany. Vláda chce, aby sněmovna novelu projednala ve stavu legislativní nouze, tedy rychleji. Po schválení mají kompenzační bonus podnikatelé v úpadku dostat i zpětně za celé období, kdy šlo kompenzační bonus čerpat.

Pomoc podnikatelům očima expertů. Rychlá a jednoduchá, to nemůžeme říct

15. 1. 2021 | | Jiří Hovorka, Ondřej Tůma | 6 komentářů

Pomoc podnikatelům očima expertů. Rychlá a jednoduchá, to nemůžeme říct

Nepovedla se, je pomalá a neprůhledná. Tak hodnotí experti v široké shodě podporu, kterou pro podnikatele kvůli dopadům koronaviru připravila vláda.

Problém pro tisíce akciovek. Kdo je tady ředitel?

14. 1. 2021 | | Veronika Hejná

Problém pro tisíce akciovek. Kdo je tady ředitel?

Z obchodního rejstříku zmizela funkce statutárního ředitele. Důsledek novoroční novely zaskočil mnoho firem.

OSVČ mají platit vyšší odvody, chce Maláčová kvůli důchodům

13. 1. 2021 | | Jiří Hovorka | 84 komentářů

OSVČ mají platit vyšší odvody, chce Maláčová kvůli důchodům

Důchodová reforma od ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) počítá i s vyššími odvody pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). Vyplývá to z balíčku návrhů, který ministerstvo poslalo do takzvaného připomínkového řízení. 

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Czech Exchange 2 628,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 630,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 640,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 688,70 Kč
ČSOB 2 688,70 Kč
Komerční banka 2 693,39 Kč
Expobank CZ 2 698,60 Kč
Česká spořitelna 2 714,00 Kč
Raiffeisenbank 2 743,66 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 749,40 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  13 424 690 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Jaroslav  Starka

Jaroslav Starka

- podnikatel, vlastník 1. FK Příbram

-316
+
-
2.Václav Kočka

Václav Kočka

- podnikatel, Matějská pouť

-316
+
-
3.Martin Michal

Martin Michal

- podnikatel a manžel zpěvačky Heleny Vondráčkové

-317
+
-
4.Pavel Tykač

Pavel Tykač

- podnikatel, jeden z nejbohatších Čechů

-317
+
-
5.Pavel Novotný

Pavel Novotný

- starosta

-321
+
-
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: splacení úvěru
Poradna > Hypoteční úvěr > splacení úvěru

Otázka: 24.1.2021 mám výročí hypotečního úvěru a konec platnosti úrokové sazby. Hypotéku na dům jsem sjednal v roce 2015. Nyní ji chci zaplatit ale peníze na zaplacení mně dojdou až v únoru. Je nějaká zákonná...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services