HEDVA, a.s., IČO: 28828291 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti HEDVA, a.s. Údaje byly staženy 16. 12. 2021 z datové služby justice.cz dle IČO 28828291. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 28828291 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu31. 1. 2012
Obchodní firma
od 31. 1. 2012

HEDVA, a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 8. 9. 2014
Kraj: Pardubický kraj
Okres: Svitavy
Obec: Moravská Třebová
Část obce: Předměstí
Ulice: Na Stráni
Adresní místo: Na Stráni 572/6
PSČ: 57101
od 31. 1. 2012 do 8. 9. 2014
Moravská Třebová, Na Stráni , PSČ 571 01
IČO
od 31. 1. 2012

28828291

DIČ

CZ28828291

Identifikátor datové schránky:zdc86bg
Právní forma
od 31. 1. 2012
Akciová společnost
Spisová značka3048 B, Krajský soud v Hradci Králové
Předmět podnikání
od 8. 9. 2014
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 8. 9. 2014
- silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
od 8. 9. 2014
- barvení a chemická úprava textilií
od 8. 9. 2014
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
od 31. 1. 2012 do 8. 9. 2014
- výroba, obchod a služby neuvedené v příloze 1 až 3 živnostenského zákona, - hostinská činnost, - silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně.
Ostatní skutečnosti
od 8. 9. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 8. 9. 2014 do 7. 8. 2015
- Počet členů statutárního orgánu: 2
od 8. 9. 2014 do 7. 8. 2015
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 6. 6. 2014 do 8. 9. 2014
- Usnesení řádné valné hromady obchodní společnosti HEDVA, a.s. o právu výkupu účastnických cenných papírů - přechodu akcií společnosti ve vlastnictví ostatních akcionářů na Hlavního akcionáře - dle ust. §375 a násl. Zákona o obchodních korporacích. Řádná v alná hromada Společnosti HEDVA, a.s., se sídlem Na Stráni 572/6, Moravská Třebová, PSČ 571 01, IČ 288 28 291, zapsané v obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 3048 u Krajského soudu v Hradci Králové (dále jen "Společnost") konaná dne 03.06.201 4, v souladu s § 375 a následující Zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. ( dále jen ZOK) 1)Určuje, že Hlavním akcionářem Společnosti HEDVA, a.s. je společnost EKONOMICKOOBCHODNÍ SLUŽBY, s.r.o. IČ 483 62 387, se sídlem 326 00 Plzeň, Slovanská alej 32 (dále jen Hlavní akcionář), který vlastní ve Společnosti účastnické cenné papíry (dále jen též akcie), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání řádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této valné hromady přesahuje 90% základního kapitálu Společnosti a je s nimi spojen více než 90% podíl na hlasovacích práve ch ve Společnosti. Vlastnictví akcií Hlavního akcionáře bylo osvědčeno dne 22.04.2014 jejich předložením představenstvu Společnosti s tím, že Hlavní akcionář k tomuto dni byl a v den konání valné hromady je řádně zapsán ke v seznamu akcionářů, který vede Společnost. V souladu s § 265, odst. 1) ZOK se má za to, že ve vztahu ke Společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Hlavní akcionář je vlastníkem celkem 737 805 kusů kmenových akcií Společnosti ve formě na jméno, v listinné podobě, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje 99,57% (zaokrouhleně) základního kapitálu a 99,57% (zaokrouhleně) podílu na hlasovacích právech Společnosti. Společnost EKONOMICKOOBCHODNÍ SLUŽBY, s.r.o. je tedy jako Hlavní akcionář Společnosti oprávněnou os obou vykonat právo nuceného přechodu účastnických cenných papírů podle ust. § 375 a násl. ZOK od ostatních akcionářů na svoji osobu. 2)Rozhoduje ve smyslu § 375 a násl., ZOK o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem akciím Společnosti ve vlastnictví akcionářů Společnosti, odlišných od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveř ejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen den účinnosti přechodu). Na Hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku os oby odlišné od Hlavního akcionáře. 3)Určuje, že Hlavní akcionář Společnosti poskytne ostatním akcionářům Společnosti protiplnění ve výši 21,- Kč (slovy: dvacet jedna korun českých) za každou jednu kmenovou akcii Společnosti v listinné podobě ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 100,- Kč. Přiměřenost hodnoty protiplnění doložil Hlavní akcionář znaleckým posudkem číslo 1400-11/2014 ze dne 28.02.2014, který vypracoval znalecký ústav, společnost ASB Appraisal, s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, v ložka 49156, se sídlem 110 00 Praha 1, V Celnici 1031/4, IČ 250 94 076. Znalecký posudek byl zpracován k rozhodnému datu ocenění 31.12.2013. Ve výrokové části znaleckého posudku číslo 1400-11/2014 je uvedeno následující: Závěrečný výrok: Na základě požadavku Zadavatele byla stanovena k datu 31.12.2013 hodnota jedné kmenové akcie o jmenovité hodnotě 100,- Kč Společnosti HEDVA, a.s. se sídlem Na Stráni 572/6, Moravská Třebová, PSČ 571 01, IČ 288 28 291, zapsané v obchodním rejstříku, pod sp isovou značkou B 3048, vedená u Krajského soudu v Hradci Králové za účelem nuceného přechodu účastnických cenných papírů podle § 375 Zákona o obchodních společnostech č. 90/2012 Sb., na částku 21,- Kč ( slovy: dvacet jedna korun českých ). Peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění předal Hlavní akcionář společnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., IČ 277 58 419, se sídlem 616 00 Brno, Veveří 111, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle B, vložc e 5249, která je oprávněna poskytovat služby jako obchodník s cennými papíry. Předání peněžních prostředků ve výši celkového protiplnění bylo osvědčeno před konáním řádné valné hromady potvrzením společnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. 4)Informuje, že veřejná listina - notářský zápis ze dne 03.06.2014, který osvědčuje přijetí usnesení řádné valné hromady, bude po jeho zhotovení v souladu s § 384, odst. 1, ZOK uložen k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to v pracovních dnech, v době od 8, 00 hod do 14,00 hod. Termín nahlédnutí je možné předem dojednat se Společností tel. 461 356 260, e- mail: oslejsek@hedva.cz 5)Schvaluje, že Hlavní akcionář poskytne protiplnění na své náklady prostřednictvím obchodníka s cennými papíry, společnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., IČ 277 58 419, se sídlem 616 00 Brno, Veveří 111, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajský m soudem v Brně, v oddíle B, vložce 5249, která dosavadním akcionářům, respektive zástavním věřitelům, vyplatí protiplnění (dle § 389 ZOK), včetně případného úroku, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 dnů po předložení akcií. Akcionářům Společno sti, kteří předloží akcie na jméno, bude protiplnění vyplaceno na bankovní účet, uvedený v seznamu akcionářů. Akcionářům, kteří dosud výměnu akcií neprovedli a předloží akcie na majitele, bude protiplnění vyplaceno na bankovní účet nebo poštovní poukázkou . Dosavadní vlastník akcií na majitele je povinen sdělit způsob vyplacení protiplnění při předložení akcií. V případě, že neuvede požadavek na způsob poskytnutí protiplnění, bude protiplnění poskytnuto poštovní poukázkou. 6)Stanoví, že listinné akcie Společnosti se předkládají v souladu s § 387, odst.1. ZOK do 30 dnů po přechodu vlastnického práva zmocněnci Společnosti, obchodníku s cennými papíry, společnosti, CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., IČ 277 58 419, a to v sídle sp olečnosti na adrese 616 00 Brno, Veveří 111, a to v pracovních dnech, mimo pátek, v době od 9,00 hod. do 12,00 hod. a od 13,00 hod. do 16,00 hod. Obchodníka je také možné kontaktovat za účelem domluvy o předložení akcií na tel. č. 538 705 742, 538 705 773 , e-mail: corporate@cyrrus.cz. 7)Upozorňuje, že pokud nepředloží dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů tyto cenné papíry zmocněnci Společnosti do 1 měsíce po přechodu vlastnického práva, případně v dodatečné lhůtě určené Společností v délce 15 dnů, bude Společnost postupovat podle § 346 odst. 1. ZOK věty první. Společnost CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. poskytne protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem účastnických cenných papírů Společnosti k okamžiku přechodu vlastnického práva, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto cenným papírům, pak poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo (§ 389, odst. 1. ZOK). 8) Konstatuje, že vrácené účastnické cenné papíry v souladu s §387, odst. 3. ZOK předá Společnost bez zbytečného odkladu Hlavnímu akcionáři. Za účastnické cenné papíry prohlášené za neplatné vydá Společnost v souladu s § 387 odst. 4. ZOK bez zbytečného odkladu Hlavnímu akcionáři nové účastnické cenné papíry stejné formy, podoby, druhu a jmenovité hodnoty.
od 31. 1. 2012
- Společnost HEDVA, a.s., se sídlem 571 01 Moravská Třebová, Předměstí, Na Stráni 572/6 vznikla rozdělením odštěpením společnosti HEDVA, a.s. (po zápisu rozdělení do obchodního rejstříku změna obchodní firmy na HEDVA PRIMA, a.s.), se sídlem 571 01 Moravská Třebová, Předměstí, Na Stráni 572/6, IČ 48171565 a přešla na ní část jmění rozdělované společnosti, které bylo uvedeno v projektu rozdělení odštěpením.
Kapitál
od 31. 1. 2012
Základní kapitál 74 100 000 Kč, splaceno 74 100 000 Kč.
od 11. 9. 2017
Kmenové akcie na jméno 100, počet akcií: 741 000 v zaknihované podobě.
od 8. 9. 2014 do 11. 9. 2017
Kmenové akcie na jméno 100, počet akcií: 741 000 v listinné podobě.
od 31. 1. 2012 do 8. 9. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 741 000 v listinné podobě.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 8. 3. 2017
Ing. JIŘÍ OŠLEJŠEK - Předseda představenstva
Moravská Třebová - Předměstí, Jiráskova, PSČ 571 01
den vzniku členství: 1. 2. 2017
den vzniku funkce: 1. 2. 2017
od 8. 3. 2017
Ing. JIŘÍ ŠINDLÁŘ - Člen představenstva
Rýmařov, Revoluční, PSČ 795 01
den vzniku členství: 1. 2. 2017
od 6. 6. 2014 do 8. 9. 2014
Ing. PETR MRÁZEK - člen
Šumperk, Krátká, PSČ 787 01
den vzniku členství: 31. 1. 2012 - 31. 7. 2014
od 6. 6. 2014 do 8. 3. 2017
Ing. JIŘÍ OŠLEJŠEK - předseda
Moravská Třebová - Předměstí, Jiráskova, PSČ 571 01
den vzniku členství: 31. 1. 2012 - 31. 1. 2017
den vzniku funkce: 31. 1. 2012 - 31. 1. 2017
od 6. 6. 2014 do 8. 3. 2017
Ing. JIŘÍ ŠINDLÁŘ - člen
Rýmařov, Revoluční, PSČ 795 01
den vzniku členství: 31. 1. 2012 - 31. 1. 2017
od 31. 1. 2012 do 6. 6. 2014
Ing. Jiří Ošlejšek - předseda
Moravská Třebová - Předměstí, Jiráskova, PSČ 571 01
den vzniku členství: 31. 1. 2012
den vzniku funkce: 31. 1. 2012
od 31. 1. 2012 do 6. 6. 2014
Ing. Jiří Šindlář - člen
Rýmařov, Revoluční, PSČ 795 01
den vzniku členství: 31. 1. 2012
od 31. 1. 2012 do 6. 6. 2014
Ing. Petr Mrázek - člen
Šumperk, Krátká, PSČ 787 01
den vzniku členství: 31. 1. 2012 - 31. 7. 2014
od 22. 6. 2018
Společnost zastupuje představenstvo. Za představenstvo jedná kterýkoliv člen představenstva samostatně.
od 8. 9. 2014 do 22. 6. 2018
Společnost zastupuje představenstvo. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti vždy společně dva členové představenstva.
od 31. 1. 2012 do 8. 9. 2014
Způsob jednání za společnost: Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti vždy společně dva členové představenstva.
Dozorčí rada
od 17. 10. 2019
Ing. JOSEF VELÍŠEK - Člen dozorčí rady
Plzeň - Vnitřní Město, Dřevěná, PSČ 301 00
den vzniku členství: 31. 7. 2019
od 9. 2. 2017 do 22. 6. 2018
Mgr. TOMÁŠ FREMR - Člen dozorčí rady
Blovice, Pod Rybníčkem, PSČ 336 01
den vzniku členství: 1. 7. 2015 - 12. 6. 2018
od 7. 8. 2015 do 9. 2. 2017
Mgr. TOMÁŠ FREMR - Člen dozorčí rady
Blovice, Pod rybníčkem, PSČ 336 01
den vzniku členství: 1. 7. 2015
od 8. 9. 2014 do 17. 10. 2019
Ing. JOSEF VELÍŠEK - předseda dozorčí rady
Plzeň - Vnitřní Město, Dřevěná, PSČ 301 00
den vzniku členství: 31. 7. 2014 - 31. 7. 2019
den vzniku funkce: 31. 7. 2014 - 31. 7. 2019
od 26. 11. 2013 do 7. 8. 2015
ANNA BERÁNKOVÁ - člen dozorčí rady
Hromnice - Chotiná, , PSČ 330 11
den vzniku členství: 30. 10. 2013 - 29. 6. 2015
od 26. 11. 2013 do 22. 6. 2018
PETRA VELÍŠKOVÁ - člen dozorčí rady
Nebílovy, , PSČ 332 04
den vzniku členství: 30. 10. 2013 - 12. 6. 2018
od 28. 5. 2012 do 30. 4. 2014
Ing. Vít Komárek - člen dozorčí rady
Zábřeh na Moravě, Severovýchod, PSČ 789 01
den vzniku členství: 26. 5. 2012 - 31. 12. 2013
od 31. 1. 2012 do 26. 11. 2013
Ing. Anna Beránková - člen
Hromnice - Chotiná, , PSČ 330 11
den vzniku členství: 31. 1. 2012 - 30. 10. 2013
od 31. 1. 2012 do 26. 11. 2013
Petra Velíšková - člen
Nebílovy, , PSČ 332 04
den vzniku členství: 31. 1. 2012 - 30. 10. 2013
Hodnocení firmy
-1
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Vojta Kotek

Vojta Kotek

- herec, režisér

+185

+
-
Šárka Grossová

Šárka Grossová

- manželka bývalého premiéra Stanislava Grosse a podnikatelka

+179

+
-
Aleš Zavoral

Aleš Zavoral

- zakladatel Alza.cz

-180

+
-
Boleslav Polívka
+
-
David Černý

David Černý

- výtvarník

-199

+
-
Radovan Krejčíř

Radovan Krejčíř

- kontroverzní podnikatel

-381

+
-

A tohle už jste četli?

Týká se vás silniční daň? Přiznání se blíží

Týká se vás silniční daň? Přiznání se blíží

Daňové přiznání k silniční dani za rok 2021 je potřeba podat nejpozději v pondělí 31. ledna. Kdo musí platit silniční daň a jaká jsou další pravidla? Tady je aktuální přehled a kalkulačka.

Nová vláda ve vaší peněžence. Jak změní důchody, daně, dávky

Nová vláda ve vaší peněžence. Jak změní důchody, daně, dávky

Co chystá koalice ohledně daní, důchodů, sociálních dávek, podnikání, podpory bydlení nebo lepšího fungování úřadů? Prošli jsme čerstvě podepsané programové prohlášení.

Vyplatí se vám paušální daň? Na změnu zbývá týden

Vyplatí se vám paušální daň? Na změnu zbývá týden

Podnikatelé se mohou dobrovolně přihlásit do 10. ledna. Kdo se zapojil už loni, nemusí nic dělat – pokud se naopak nechce odhlásit.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  15 291 646 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Vláda má důvěru, Fiala problém. Proč začíná připomínat Babiše?

Vláda má důvěru, Fiala problém. Proč začíná připomínat Babiše?

„Vláda by měla šetřit na státu, ne na občanech,“ řekl ve svém projevu před hlasováním o důvěře vládě...

Láska na fakultě. Šedá zóna vztahů mezi učiteli a studenty je tikající bomba

Láska na fakultě. Šedá zóna vztahů mezi učiteli a studenty je tikající bomba

„Spadla jsem do toho, ani nevím jak. A najednou v tom člověk byl a hrál tu hru, aniž si uvědomoval, že...

Partners Financial Services