Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

CYRRUS FX, a. s.
IČO: 28880293

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
Finanční subjekty
 
 
 
Datum zápisu15. 4. 2009
Obchodní firma
od 6. 6. 2014

CYRRUS FX, a. s.

od 7. 5. 2009 do 6. 6. 2014

accredi a.s.

od 15. 4. 2009 do 7. 5. 2009

CYDONIEN a.s.

Sídlo
od 4. 7. 2013 do 13. 9. 2016
Praha, Radlická , PSČ 150 00
od 12. 4. 2011 do 4. 7. 2013
Praha 1, Na Perštýně , PSČ 110 00
od 7. 5. 2009 do 12. 4. 2011
Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 110 00
od 15. 4. 2009 do 7. 5. 2009
Praha 1, Ovocný trh 572/11, PSČ 110 00
IČO
od 15. 4. 2009

28880293

Identifikátor datové schránky:up8cjz4
Právní forma
od 15. 4. 2009
Akciová společnost
Spisová značka15217 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 7. 5. 2009
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Předmět činnosti
od 4. 6. 2010
- poskytování platebních služeb - nákup, prodej a konverze devizových prostředků, provádění bezhotovostních plateb a inkasa peněžních prostředků
od 4. 6. 2010
- směnárenská činnost
od 4. 6. 2010
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
od 15. 4. 2009 do 4. 6. 2010
- Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Ostatní skutečnosti
od 13. 8. 2019
- Jediný akcionář společnosti CYRRUS FX, a. s., rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku ve výši 5.000.000 Kč (pět milionů korun českých) ze současné výše základního kapitálu 10.501.000 Kč (deset milionů pět set jedna tisíc korun českých ) na výši 15.501.000 Kč (patnáct milionů pět set jedna tisíc korun českých) za následujících podmínek: (a) upisování nad ani pod tuto částku se nepřipouští; (b) základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen pouze započtením pohledávky jediného akcionáře společnosti za společností CYRRUS FX, a. s., proti pohledávce společnosti CYRRUS FX, a. s., za jediným akcionářem společ nosti na splacení emisního kursu; nové akcie ani jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky; (c) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 5 (pěti) kusů nových kmenových akcií znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000 Kč (jeden milion korun českých), které budou vydány v listinné podobě, (d) akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva na úpis, jelikož se jediný akcionář společnosti vzdal přednostního práva na úpis, všechny akcie budou upsány jediným akcionářem společnosti uzavřením smlouvy o úpisu akcií dle ustanovení § 479 ZOK; (e) emisní kurs každé nové kmenové akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000 Kč (jeden milion korun českých) se bude rovnat její jmenovité hodnotě a bude činit 1.000.000 Kč (jeden milion korun českých) za jednu kmenovou akcii znějící na jméno o jmenovité hodnot ě jedné akcie 1.000.000 Kč (jeden milion korun českých) vydanou v listinné podobě; (f) upisovací lhůta se stanoví na 1 (jeden měsíc) ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií dle § 479 zákona o obchodních korporacích jedinému akcionáři; (g) místem pro upsání akcií je sídlo společnosti CYRRUS FX, a. s., v budově na adrese Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, vždy v každý pracovní den lhůty pro upisování akcií od 8.00 hodin do 15.00 hodin. (h) nové akcie budou upsány způsobem uvedeným v § 479 zákona o obchodních korporacích, tedy smlouvou o upsání akcií, která musí mít písemnou formu, podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 479 zákona o obchodních korporacích; (i) upisování nových akcií může začít i dříve, než bude podán návrh na zápis tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; (j) emisní kurs nových akcií upsaných jediným akcionářem společnosti bude splacen započtením pohledávky jediného akcionáře, společnosti CYRRUS GROUP, SE, za společností CYRRUS FX, a. s., z titulu smlouvy o zápůjčce ze dne 4.1.2016 uzavřené mezi jediným ak cionářem jako zapůjčitelem a společností CYRRUS FX, a. s., jako vydlužitelem (dále jen smlouva o zápůjčce), a to pohledávky na vrácení peněžních prostředků ve výši 5.000.000 Kč (pět milionů korun českých); (k) připouští se započtení a schvaluje se návrh smlouvy o započtení pohledávky jediného akcionáře za společností CYRRUS FX, a. s., v celkové výši 5.000.000 Kč (pět milionů korun českých) z titulu smlouvy o zápůjčce proti pohledávce společnosti CYRRUS FX, a. s., za jediným akcionářem společnosti v celkové výši 5.000.000 Kč (pět milionů korun českých) na splacení emisního kursu nových akcií, který tvoří přílohu druhou tohoto notářského zápisu (dále jen smlouva o započtení); (l) smlouva o započtení bude uzavřena bez zbytečného odkladu po rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti a po upsání nových akcií jediným akcionářem, nejpozději však do 5 (pěti) týdnů ode dne, kdy společnost doručí jedinému akcionáři návrh smlouvy o započtení; (m) bez zbytečného odkladu po zápisu nové výše základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku vyzve představenstvo společnosti jediného akcionáře společnosti způsobem určeným zákonem a stanovami společnosti pro svolání valné hromady, aby se do 10 (deseti) dnů od doručení výzvy dostavil k převzetí jím upsaných a splacených nových akcií.
od 6. 6. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 4. 7. 2013 do 5. 8. 2013
- Zapisuje se záměr zvýšení základního kapitálu společnosti accredi, a.s. z původní výše 6.501.000,- Kč, o částku ve výši 4.000.000,- Kč, na nový základní kapitál ve výši 10.501.000,- Kč. Nebude se připouštět upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Na zvýšení základního kapitálu se bude upisovat 4 ks kmenových listinných akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 1.000.000,- Kč. Veškeré akcie budou nabídnuty určitému zájemci a to společnosti CYRRUS, a.s. se sídl em Brno, Veveří 111, PSČ 616 00, IČ 63907020. Místem pro výkon tohoto přednostního práva bude sídlo společnosti CYRRUS, a.s. - Veveří 111, PSČ 616 00. Návrh smlouvy o úpisu akcií, je představenstvo povinno doručit předem určenému zájemci doporučeným dopis em na jeho adresu. Lhůta pro upsání akcií je třicet dnů, ode dne podání tohoto návrhu na obchodní rejstřík. Počátek běhu této lhůty bude předem určenému zájemci oznámen doporučeným dopisem, s kterým jim bude současně předložen návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií ve smyslu § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Upisování bude vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře do obchodního rejstříku. Emisní kurz nově upisovaných akcií, je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. Lhůta pro splacení 100% emisního kursu upsaných akcií je třicet dnů od úpisu, přičemž peněžitý vklad bude splacen na k tomu určený zvláštní účet.
od 28. 2. 2011 do 21. 6. 2011
- Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku Kč 2.500.000,-- (slovy dva miliony pět set tisíc korun českých), upsáním nových akcií peněžitým vkladem, tedy z částky Kč 4.001.000,-- (slovy čtyři miliony jeden tisíc korun českých) na částku Kč 6.501.000 ,-- (slovy šest milionů pět set jeden tisíc korun českých). Upisování akcií nad tuto částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno bez veřejné nabídky akcií úpisem 4 (čtyř) kusů nových kmenových listinných akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě Kč 625.000,-- (slovy šest set dvacet pět tisíc korun českých) každé, jejichž emisní kurz bude splácen peněžitými vklady. Nové akcie nebudou kótovány k obchodování na oficiálních trzích. Převod akcií je podmíněn předchozím souhlasem představenstva. Emisní kurz nově upisovaných akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě, tedy emisní kurz každé jedné nové akcie o jmenovité hodnotě Kč 625 000,-- (slovy šest set dvacet pět tisíc korun českých) bude činit Kč 625 000,-- ( slovy šest set dvacet pět tisíc korun českých). Upsání všech nových akcií bude provedeno upsáním s využitím přednostního práva akcionářů společnosti. Představenstvo je povinno zaslat akcionářům uvedeným v seznamu do 7 (slovy sedmi) dnů od e dne účinnosti zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku písemnou výzvu k vykonání přednostního práva akcionářů k úpisu s uvedením počátku běhu lhůty pro úpis akcií (vykonání přednostního práva akcionářů). Lhůt a pro upsání akcií (vykonání přednostního práva akcionářů) činí 1 měsíc. Místem pro úpis akcií je sídlo společnosti v pracovní dny od 9,00 do 16,00 hodin. Každý akcionář je oprávněn upsat na jednu dosavadní kmenovou listinnou akcii ve formě na jméno o jme novité hodnotě Kč 1.000.000,-- (slovy jeden milion korun českých) jednu novou kmenovou listinnou akcii ve formě na jméno o jmenovité hodnotě Kč 625.000,-- (slovy šest set dvacet pět tisíc korun českých). Nevyužijí-li stávající akcionáři v plném rozsahu př ednostní právo upsat nové akcie na zvýšení základního kapitálu, bude zbývající počet nových akcií upsán na základě dohody dle ust. § 205 obchodního zákoníku. Představenstvo je povinno zaslat akcionářům uvedeným v seznamu akcionářů do 7 (slovy sedmi) dnů o de dne uplynutí lhůty pro úpis akcií s využitím přednostního práva akcionářů písemnou výzvu k uzavření dohody dle ust. § 205 obchodního zákoníku s uvedením počátku běhu lhůty pro uzavření dohody dle § 205 obchodního zákoníku. Lhůta pro upsání akcií (uzavř ení dohody dle § 205 obchodního zákoníku) činí 1 měsíc. Místem pro úpis akcií je sídlo společnosti v pracovní dny od 9,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro splacení peněžitých vkladů činí 90 (slovy devadesát) dnů ode dne úpisu akcií, resp. uzavření dohody dle ust . § 205 obchodního zákoníku. Peněžité vklady budou spláceny na zvláštní účet společnosti, a sice č. účtu: 43-8834xxxx, vedený u Komerční banky, a.s. Poukázky na akcie nebudou vydány.Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba, jmenovitá hodno ta a práva s nimi spojená zůstávají beze změny.
Kapitál
od 13. 8. 2019
Základní kapitál 15 501 000 Kč, splaceno 100 %.
od 5. 8. 2013 do 13. 8. 2019
Základní kapitál 10 501 000 Kč, splaceno 100 %.
od 21. 6. 2011 do 5. 8. 2013
Základní kapitál 6 501 000 Kč, splaceno 100 %.
od 15. 4. 2009 do 21. 6. 2011
Základní kapitál 4 001 000 Kč, splaceno 100 %.
od 13. 8. 2019
Kmenové akcie na jméno 1 000 000, počet akcií: 5 v listinné podobě.
od 5. 8. 2013
Kmenové akcie na jméno 1 000 000, počet akcií: 8 v listinné podobě.
od 21. 6. 2011
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 4 v listinné podobě.
od 7. 5. 2009
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1 v listinné podobě.
od 7. 5. 2009 do 5. 8. 2013
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 4 v listinné podobě.
od 15. 4. 2009 do 7. 5. 2009
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 4 v listinné podobě.
od 15. 4. 2009 do 7. 5. 2009
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 1 v listinné podobě.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 23. 9. 2019
MAREK POJEZNÝ - člen představenstva
Praha - Pitkovice, Pečárková, PSČ 104 00
den vzniku členství: 28. 8. 2019
od 15. 5. 2019
JIŘÍ LOUBAL - předseda představenstva
Brno - Ivanovice, Jezerůvky, PSČ 621 00
den vzniku členství: 10. 6. 2013
den vzniku funkce: 10. 6. 2013
od 4. 4. 2018
BARBORA ONDROVÁ - člen představenstva
Kunovice, Na Karmaku, PSČ 686 04
den vzniku členství: 12. 3. 2018
od 28. 5. 2014 do 4. 4. 2018
KAMIL KRICNER - člen představestva
Kralupy nad Vltavou - Minice, Hybešova, PSČ 278 01
den vzniku členství: 31. 3. 2014 - 12. 3. 2018
od 28. 5. 2014 do 4. 4. 2018
-
od 12. 7. 2013 do 15. 5. 2019
JIŘÍ LOUBAL - předseda představenstva
Lelekovice, Plástky, PSČ 664 31
den vzniku členství: 10. 6. 2013
den vzniku funkce: 10. 6. 2013
od 4. 7. 2013 do 12. 7. 2013
MARTIN KOZUMPLÍK - místopředseda představenstva
Brno - Černá Pole, Erbenova, PSČ 602 00
den vzniku členství: 10. 6. 2013
den vzniku funkce: 10. 6. 2013
od 4. 7. 2013 do 23. 9. 2019
MARTIN KOZUMPLÍK - místopředseda představenstva
Brno - Černá Pole, Erbenova, PSČ 602 00
den vzniku členství: 10. 6. 2013 - 28. 8. 2019
den vzniku funkce: 10. 6. 2013 - 28. 8. 2019
od 28. 2. 2011 do 28. 2. 2011
Adam Slíwka - člen představenstva
Praha 4, Augustinova, PSČ 140 00
den vzniku funkce: 17. 2. 2011
od 28. 2. 2011 do 4. 7. 2013
Adam Sliwka - člen představenstva
Praha 4, Augustinova, PSČ 140 00
den vzniku funkce: 17. 2. 2011 - 10. 6. 2013
od 7. 5. 2009 do 28. 2. 2011
Miroslav Hašpica - člen představenstva
Uherské Hradiště - Mařatice, Lomená 900, PSČ 686 05
den vzniku členství: 17. 4. 2009 - 17. 2. 2011
od 7. 5. 2009 do 4. 7. 2013
Ing. Petr Rokyta - předseda představenstva
Zlín, Kvítková 4192, PSČ 760 01
den vzniku členství: 17. 4. 2009 - 10. 6. 2013
den vzniku funkce: 17. 4. 2009 - 10. 6. 2013
od 7. 5. 2009 do 28. 5. 2014
Vladimír Čutta - člen představenstva
Praha 1 - Malá Strana, Tržiště 262/12, PSČ 118 00
den vzniku členství: 17. 4. 2009 - 31. 3. 2014
od 15. 4. 2009 do 7. 5. 2009
Ingrid Stirberová - člen představenstva
Praha 4, Pod lázní 745/5, PSČ 140 00
den vzniku členství: 15. 4. 2009 - 17. 4. 2009
od 4. 7. 2013
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná kterýkoliv člen představenstva samostatně.
od 7. 5. 2009 do 4. 7. 2013
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná předseda představenstva samostatně.
od 15. 4. 2009 do 7. 5. 2009
Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jedná jménem společnosti jediný člen představenstva
Dozorčí rada
od 8. 2. 2020
RADOMÍR VACH - předseda dozorčí rady
Brno - Veveří, Bayerova, PSČ 602 00
den vzniku členství: 10. 6. 2013
den vzniku funkce: 10. 6. 2013
od 23. 9. 2019
JAN KRÁSNÝ - člen dozorčí rady
Úvaly, Tyršova, PSČ 250 82
den vzniku členství: 28. 8. 2019
od 17. 10. 2018 do 23. 9. 2019
MAREK POJEZNÝ - člen dozorčí rady
Praha - Pitkovice, Pečárková, PSČ 104 00
den vzniku členství: 31. 8. 2018 - 28. 8. 2019
od 4. 4. 2018
KAMIL KRICNER - člen dozorčí rady
Kralupy nad Vltavou - Minice, Hybešova, PSČ 278 01
den vzniku členství: 12. 3. 2018
od 20. 2. 2015 do 4. 4. 2018
BARBORA ONDROVÁ - člen dozorčí rady
Kunovice, Na Karmaku, PSČ 686 04
den vzniku členství: 20. 1. 2015 - 12. 3. 2018
od 4. 7. 2013 do 20. 2. 2015
PETER DÖMÉNY - člen dozorčí rady
Brno - Žabovřesky, Tolstého, PSČ 616 00
den vzniku členství: 10. 6. 2013 - 20. 1. 2015
od 4. 7. 2013 do 17. 10. 2018
DUŠAN JILČÍK - člen dozorčí rady
Rakvice, Obchodní, PSČ 691 03
den vzniku členství: 11. 6. 2013 - 31. 8. 2018
od 4. 7. 2013 do 8. 2. 2020
RADOMÍR VACH - předseda dozorčí rady
Brno - Královo Pole, Purkyňova, PSČ 612 00
den vzniku členství: 10. 6. 2013
den vzniku funkce: 10. 6. 2013
od 4. 6. 2010 do 4. 7. 2013
Eva Výravová - člen dozorčí rady
Ústí nad Labem, Železničářská, PSČ 400 03
den vzniku členství: 31. 5. 2010 - 10. 6. 2013
od 4. 6. 2010 do 4. 7. 2013
Martin Čutta - člen dozorčí rady
Praha 1, Tržiště, PSČ 118 00
den vzniku členství: 31. 5. 2010 - 10. 6. 2013
od 7. 5. 2009 do 4. 6. 2010
David Jandásek - člen dozorčí rady
Uherské Hradiště - Sady, Solná cesta 122, PSČ 686 01
den vzniku členství: 17. 4. 2009 - 31. 5. 2010
od 7. 5. 2009 do 4. 6. 2010
Bronislav Korda - člen dozorčí rady
Uherské Hradiště - Mařatice, Rudy Kubíčka 988, PSČ 686 05
den vzniku členství: 17. 4. 2009 - 31. 5. 2010
od 7. 5. 2009 do 4. 7. 2013
Václav Mrázek - předseda dozorčí rady
Řehlovice - Dubice, 83, PSČ 400 02
den vzniku členství: 17. 4. 2009 - 10. 6. 2013
den vzniku funkce: 17. 4. 2009 - 10. 6. 2013
od 15. 4. 2009 do 7. 5. 2009
Peter Herich - člen dozorčí rady
Praha 10, Netlucká 635, PSČ 107 00
den vzniku členství: 15. 4. 2009 - 17. 4. 2009
od 15. 4. 2009 do 7. 5. 2009
Žaneta Biľová - člen dozorčí rady
Praha 9, Varnsdorfská 334/11, PSČ 190 00
den vzniku členství: 15. 4. 2009 - 17. 4. 2009
od 15. 4. 2009 do 7. 5. 2009
Jana Mertlová - předseda dozorčí rady
Lodhéřov, 214, PSČ 378 26
den vzniku členství: 15. 4. 2009 - 17. 4. 2009
den vzniku funkce: 15. 4. 2009 - 17. 4. 2009
Akcionáři
od 15. 10. 2014
CYRRUS GROUP, SE, IČO: 29416736
Brno - Žabovřesky, Veveří, PSČ 616 00
od 4. 7. 2013 do 15. 10. 2014
CYRRUS, a.s., IČO: 63907020
Brno, Veveří 111, PSČ 616 00
od 15. 4. 2009 do 7. 5. 2009
NORDIC VICTORY s.r.o., IČO: 27135403
Praha 10, Na Výsluní 201/13, PSČ 100 00
Hodnocení firmy
-3
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Berete méně než kolega v Praze? Máte šanci na víc, řekl soud

6. 8. 2020 | | Petr Kučera | 1 komentářů

Berete méně než kolega v Praze? Máte šanci na víc, řekl soud

Nejvyšší soud dal naději zaměstnancům, kteří na stejné pozici v rámci jedné firmy mají nižší mzdu než jejich kolegové v Praze a dalších lépe placených regionech Česka. O důležitém rozhodnutí informuje web E15.

Odstupné při výpovědi, servis kanceláří... Co teď právník nejvíc řeší

6. 8. 2020 | | Ondřej Preuss

Odstupné při výpovědi, servis kanceláří... Co teď právník nejvíc řeší

Téměř 200 zájemců využilo od poloviny března poradnu, kterou web DostupnýAdvokát.cz spustil na pomoc s dopady pandemie Covid-19. Zakladatel služby Ondřej Preuss popisuje, jaké problémy řešili lidé při bezplatné konzultaci nejčastěji.

Končí příjem žádostí o kompenzační bonus. Kromě dohodářů

5. 8. 2020 | | Petr Kučera

Končí příjem žádostí o kompenzační bonus. Kromě dohodářů

Osoby samostatně výdělečně činné a společníci malých společností s ručením omezeným mohou požádat o pomoc z programu Pětadvacítka nejpozději v pátek 7. srpna.

Změny v daňovém přiznání. Co všechno je letos jinak

5. 8. 2020 | | Petr Kučera | 2 komentáře

Změny v daňovém přiznání. Co všechno je letos jinak

V polovině letních prázdnin je to pro řadu lidí už dávno vyřízená věc. Díky dvěma mimořádným odkladům se ale termín pro podání přiznání za rok 2019 teprve blíží. Připomeneme, jak na to.

Nový semafor: Omezení hrozí jenom v devíti okresech

3. 8. 2020 | | Petr Kučera

Nový semafor: Omezení hrozí jenom v devíti okresech

Ve většině okresů České republiky je teď nulové nebo zanedbatelné riziko nákazy Covid-19. Jenom v devíti okresech je nebezpečí o trochu vyšší, stále ale mírné.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 635,00 Kč
Czech Exchange 2 640,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 645,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 678,60 Kč
ČSOB 2 678,60 Kč
Expobank CZ 2 688,30 Kč
Komerční banka 2 700,28 Kč
Česká spořitelna 2 714,00 Kč
Raiffeisenbank 2 742,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 754,90 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 563 018 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Václav Bláha

Václav Bláha

- zpěvák, kytarista, frotman kapely Divoký Bill

+4
+
-
2.Lukáš Konečný

Lukáš Konečný

- boxer

+2
+
-
3.Jaroslav  Beck

Jaroslav Beck

- hudební skladatel, tvůrce Beat Saber

0
+
-
4.Tomáš Sedláček

Tomáš Sedláček

- ekonom

-37
+
-
5.Václav Kočka

Václav Kočka

- podnikatel, Matějská pouť

-37
+
-

Články na Heroine.cz

Vegankou v Česku? Stále se musíte smířit s nechápavými pohledy národa masožravců

Vegankou v Česku? Stále se musíte smířit s nechápavými pohledy národa masožravců

Ještě před rokem na dveřích od mého pokoje visela cedulka s nápisem: Nikomu není nic do...více

Špatné dcery, trapné matky. Mluvit o stárnutí rodičů je pořád do jisté míry tabu

Špatné dcery, trapné matky. Mluvit o stárnutí rodičů je pořád do jisté míry tabu

Dospíváme v závislosti na tom, jakých dosahujeme životních met. Někdo dospěje manželstvím...více

„Já proti vám nic nemám, ale ten Pride, ten vám škodí!“

„Já proti vám nic nemám, ale ten Pride, ten vám škodí!“

Byla jsem nervózní a nevěděla co mám čekat. Budou na nás útočit nějací náckové nebo rozlícení...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Vrácení zálohy
Poradna > Spotřebitelská poradna > Vrácení zálohy

Otázka: V půjčovně svatebních šatů jsem si zamluvila zapůjčení svatebních šatů na 4. září 2020. Musela jsem zaplatit zálohu 5000 Kč. Nyní moje maminka onemocněla na koronavirus 19 a leží v nemocnici na infekčním...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services