FP pozemky a.s.
IČO: 28937651

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu27. 7. 2009
Obchodní firma
od 27. 7. 2009

FP pozemky a.s.

Sídlo
IČO
od 27. 7. 2009

28937651

DIČ

CZ28937651

Identifikátor datové schránky:kw6i6cb
Právní forma
od 27. 7. 2009
Akciová společnost
Spisová značka15454 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 27. 7. 2009
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 27. 7. 2009
- zemědělská výroba
Ostatní skutečnosti
od 1. 2. 2017
- Část jmění rozdělované společnosti FP pozemky a.s., IČO 28937651, uvedená v projektu přeměny, přešla v důsledku rozdělení odštěpením sloučením na nástupnickou společnost FP majetková a.s., IČO 24743364, se sídlem Praha 9 - Libeň, Podvinný mlýn 2283/18, PS Č 19000, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddílu B, vložce číslo 16524.
od 23. 4. 2013 do 28. 5. 2013
- Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 2.000.000,- Kč (slovy: dva milióny korun českých) ze současné výše 28.000.000,- Kč (slovy: dvacet osm miliónů korun českých) na částku 30.000.000,- Kč (slovy: třicet miliónů korun českých). Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií podle § 203 a násl. obchodního zákoníku, a to výlučně peněžitým vkladem. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Částka 2.000.000,- Kč (slovy: dva milióny korun českých), o kterou se základní kapitál zvyšuje, bude rozdělena na 4 (slovy: čtyři) kusy kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno, každá akcie o jmenovité hodnotě ve výši 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) na akcii. Celková jmenovitá hodnota všech nových akcií bude činit 2.000.000,- Kč (slovy: dva milióny korun českých). Nové akcie společnosti nebudou kótované na (žádném) regulovaném trhu. Celková výše emisního kursu všech nových akcií činí 2.540.000,- Kč (slovy: dva milióny pět set čtyřicet tisíc korun českých). Emisní ážio na každou nově vydávanou akcii činí 135.000,- Kč (slovy: sto třicet pět tisíc korun českých). Emisní kurs jedné nové akcie tedy činí 635.000,- Kč (slovy: šest set třicet pět tisíc korun českých). Všechny nově emitované akcie ke zvýšení základního kapitálu společnosti budou upsány bez využití přednostního práva na základě smlouvy o upsání akcií dle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. 4 (čtyři) nové akcie společnosti budou nabídnuty k upsání v sídle společnosti vybranému zájemci, kterým se určuje pan Zdeněk Kaplan, r.č. xxxx, bytem Vilímkova 1243, Praha 5, PSČ 156 00. Pan Zdeněk Kaplan upíše své akcie v souladu s ust. § 204 odst . 5 obchodního zákoníku ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností nejpozději do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií panu Zdeňkovi Kaplanovi. Počátek běhu této lhůty bude oznámen tak, že společn ost doručí návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií panu Zdeňkovi Kaplanovi bez zbytečného odkladu po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději však do 15 (patnácti) dnů ode dne zápisu usnesení o zvýše ní základního kapitálu do obchodního rejstříku. Právo upsat akcie zaniká marným uplynutím výše uvedené lhůty pro jeho vykonání. Akcie budou splaceny peněžitými vklady nejpozději do 15-ti (patnácti) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií dle § 204 ods t. 5 obchodního zákoníku. Upisovatel je povinen splatit v 15 (patnáct)- ti denní lhůtě celé emisní ážio a jmenovitou hodnotu akcií. Emisní kurs nově upisovaných akcií je upisovatel povinen splatit v celé výši na, k tomuto účelu zřízený, zvláštní bankovní účet společnosti číslo 193 xxxx, vedený u GE Money Bank, a.s.
od 22. 2. 2012 do 10. 4. 2012
- Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 10.000.000,- Kč (slovy: deset miliónů korun českých) ze současné výše 18.000.000,- Kč (slovy: osmnáct miliónů korun českých) na částku 28.000.000,- Kč (slovy: dvacet osm miliónů korun českých). Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií podle § 203 a násl. obchodního zákoníku, a to výlučně peněžitými vklady. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Částka 10.000.000,- Kč (slovy: deset miliónů korun českých), o kterou se základní kapitál zvyšuje, bude rozdělena na 20 (slovy: dvacet) kusů kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno, každá akcie o jmenovité hodnotě ve výši 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) na akcii. Celková jmenovitá hodnota všech nových akcií bude činit 10.000.000,- Kč (slovy: deset miliónů korun českých). Nové akcie společnosti nebudou kótované na (žádném) regulovaném trhu. Celková výše emisního kursu všech nových akcií činí 11.500.000,- Kč (slovy: jedenáct miliónů pět set tisíc korun českých). Emisní ážio na každou nově vydávanou akcii činí 75.000,- Kč (slovy: sedmdesát pět tisíc korun českých). Emisní kurs jedné nové akcie tedy činí 575.000,- Kč (slovy: pět set sedmdesát pět tisíc korun českých). Všechny nově emitované akcie ke zvýšení základního kapitálu společnosti budou upsány bez využití přednostního práva na základě dohody ve smyslu § 205 obchodního zákoníku a smlouvy o upsání akcií dle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Celkem 18 (slovy: osmnáct) nových akcií společnosti bude upsáno některými akcionáři společnosti na základě dohody akcionářů dle ust. § 205 obchodního zákoníku. Dohoda bude uzavřena do 15 - ti (slovy: patnácti) dnů ode dne zápisu usnesení o zvýšení základn ího kapitálu do obchodního rejstříku. Právo upsat akcie zaniká marným uplynutím výše uvedené lhůty pro jeho vykonání. Akcie budou splaceny peněžitými vklady nejpozději do 30-ti dnů ode dne uzavření dohody dle § 205 obchodního zákoníku. 2 (dvě) nové akcie společnosti budou nabídnuty k upsání v sídle společnosti vybranému zájemci, kterým se určuje pan Josef Lazar, r.č. xxxx, bytem Thunská 1618/12a, PSČ: 40502 Děčín VI. Pan Josef Lazar upíše své akcie v souladu s ust. § 204 odst. 5 o bchodního zákoníku ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností nejpozději do 30 (slovy: třiceti) dnů od zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude oznámen tak, že společnos t doručí návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií panu Josefu Lazarovi bez zbytečného odkladu po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději však do 15 (patnácti) dnů. Právo upsat akcie zaniká marným upl ynutím výše uvedené lhůty pro jeho vykonání. Akcie budou splaceny peněžitými vklady nejpozději do 30-ti (třiceti) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Upisovatelé jsou povinni splatit v 30-ti denních lhůtách celé emisní ážio a jmenovitou hodnotu akcií. Emisní kurs nově upisovaných akcií jsou upisovatelé povinni splatit v celé výši na, k tomuto účelu zřízený, zvláštní bankovní účet společnosti číslo 1938 01946/0600, vedený u GE Money Bank, a.s.
od 12. 7. 2011 do 24. 8. 2011
- Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 2.000.000,- Kč (slovy: dva milióny korun českých) ze současné výše 16.000.000,- Kč (slovy: šestnáct miliónů osm set tisíc korun českých) na částku 18.000.000,- Kč (slovy: osmnáct miliónů osm set tisíc korun českých). Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií podle § 203 a násl. obchodního zákoníku, a to výlučně peněžitými vklady. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Částka 2.000.000,- Kč (slovy: dva milióny korun českých), o kterou se základní kapitál zvyšuje, bude rozdělena na 4 (slovy: čtyři) kusy kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno, každá akcie o jmenovité hodnotě ve výši 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) na akcii. Celková jmenovitá hodnota všech nových akcií bude činit 2.000.000,- Kč (slovy: dva milióny korun českých). Nové akcie společnosti nebudou kótované na (žádném) regulovaném trhu. Celková výše emisního kursu všech nových akcií činí 2.220.000,- Kč (slovy: dva milióny dvě stě dvacet tisíc korun českých). Emisní ážio na každou nově vydávanou akcii činí 55.000,- Kč (slovy: padesát pět tisíc korun českých). Emisní kurs jedné nové akcie tedy činí 555.000,- Kč (slovy: pět set padesát pět tisíc korun českých). Všechny nově emitované akcie ke zvýšení základního kapitálu společnosti budou upsány bez využití přednostního práva na základě smlouvy o upsání akcií dle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. 4 (čtyři) nové akcie společnosti budou nabídnuty k upsání v sídle společnosti vybranému zájemci, kterým se určuje pan Ing. Jaroslav Šura, r.č. xxxx, bytem Litoměřice, Dalimilova 971/3. Pan Ing. Jaroslav Šura upíše své akcie v souladu s ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností nejpozději do 20 (slovy: dvaceti) dnů od zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude oznámen tak, že společnost doručí návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií panu Ing. Jaroslavu Šurovi bez zbytečného odkladu po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději však do 5 (pěti) dnů. Právo upsat akcie zaniká marným uplynutím výše uvedené lhůty pro jeho vykonání. Akcie budou splaceny peněžitými vklady nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Upisovatel je povinnen splatit v 15 (patnácti) denní lhůtě celé emisní ážio a jmenovitou hodnotu akcií. Emisní kurs nově upisovaných akcií jsou upisovatelé povinni splatit v celé výši na, k tomuto účelu zřízený, zvláštní bankovní účet společnosti číslo 19 3xxxx, vedený u GE Money Bank, a.s.
od 24. 6. 2010 do 4. 8. 2010
- Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 6.000.000,- Kč (slovy šest miliónů korun českých) ze současné výše 10.000.000,- Kč (slovy: deset miliónů korun českých) na částku 16.000.000,- Kč (slovy: šestnáct miliónů korun českých). Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií podle § 203 a násl. obchodního zákoníku, a to výlučně peněžitými vklady. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Částka 6.000.000,- Kč (slovy: šest miliónů korun českých), o kterou se základní kapitál zvyšuje, bude rozdělena na 12 (slovy: dvanáct) kusů kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno, každá akcie o jmenovité hodnotě ve výši 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) na akcii. Celková jmenovitá hodnota všech nových akcií bude činit 6.000.000,- Kč (slovy: šest miliónů korun českých). Nové akcie společnosti nebudou kótované na (žádném) regulovaném trhu. Celková výše emisního kursu všech nových akcií činí 6.300.000,- Kč (slovy: šest miliónů tři sta tisíc korun českých). Emisní ážio na každou nově vydávanou akcii činí 25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých). Emisní kurs jedné nové akcie tedy činí 525.000,- Kč (slovy: pět set dvacet pět tisíc korun českých). Všechny nově emitované akcie ke zvýšení základního kapitálu společnosti budou upsány bez využití přednostního práva na základě dohody ve smyslu § 205 obchodního zákoníku a smlouvy o upsání akcií dle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Celkem 8 (slovy: osm) nových akcií splečnosti bude upsáno některými akcionáři společnosti na základě dohody akcionářů dle ust. § 205 obchodního zákoníku. Dohoda bude uzavřena do 15 - ti (slovy: patnácti) dnů ode dne zápisu usnesení o zvýšení základního ka pitálu do obchodního rejstříku. Právo upsat akcie zaniká marným uplynutím výše uvedené lhůty pro jeho vykonání. Akcie budou splaceny peněžitými vklady nejpozději do 15-ti dnů ode dne uzavření dohody dle § 205 obchodního zákoníku. 4 (čtyři) nové akcie společnosti budou nabídnuty k upsání v sídle společnosti vybranému zájemci, kterým se určuje pan Jiří Hrabák, r.č. xxxx, bytem K prádelně 6, Praha 10 - Záběhlice. Pan Jiří Hrabák upíše své akcie v souladu s ust. § 204 odst. 5 o bchodního zákoníku ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností nejpozději do 20 (slovy: dvaceti) dnů od zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude oznámen tak, že společnos t doručí návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií panu Jiřímu Hrabákovi bez zbytečného odkladu po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději však do 5 (pěti) dnů. Právo upsat akcie zaniká marným uplynut ím výše uvedené lhůty pro jeho vykonání. Akcie budou splaceny peněžitými vklady nejpozději do 15-ti (patnácti) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Upisovatelé jsou povinni splatit v 15 (patnáct) - ti denních lhůtách celé emisní ážio a jmenovitou hodnotu akcií. Emisní kurs nově upisovaných akcií jsou upisovatelé povinni splatit v celé výši na, k tomuto účelu zřízený, zvláštní bankovní účet společnosti číslo 198xxxx, vedený u GE Money Bank, a.s.
Kapitál
od 1. 2. 2017
Základní kapitál 10 850 000 Kč, splaceno err %.
od 26. 9. 2014 do 1. 2. 2017
Základní kapitál 38 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 28. 5. 2013 do 26. 9. 2014
Základní kapitál 30 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 10. 4. 2012 do 28. 5. 2013
Základní kapitál 28 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 24. 8. 2011 do 10. 4. 2012
Základní kapitál 18 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 4. 8. 2010 do 24. 8. 2011
Základní kapitál 16 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 4. 12. 2009 do 4. 8. 2010
Základní kapitál 10 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 27. 7. 2009 do 4. 12. 2009
Základní kapitál 10 000 000 Kč, splaceno 30 %.
od 1. 2. 2017
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 31.
od 26. 9. 2014 do 1. 2. 2017
Kmenové akcie na jméno 500 000, počet akcií: 76.
od 28. 5. 2013 do 26. 9. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 60.
od 10. 4. 2012 do 28. 5. 2013
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 56.
od 24. 8. 2011 do 10. 4. 2012
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 36.
od 4. 8. 2010 do 24. 8. 2011
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 32.
od 27. 7. 2009 do 4. 8. 2010
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 20.
Statutární orgán
od 5. 1. 2018
ADAM BLECHA - předseda představenstva
Praha - Staré Město, Dlouhá, PSČ 110 00
den vzniku členství: 21. 11. 2017
den vzniku funkce: 21. 11. 2017
od 5. 1. 2018
MARTIN BEK - člen představenstva
Praha - Libeň, Podvinný mlýn, PSČ 190 00
den vzniku členství: 21. 11. 2017
od 5. 1. 2018
TOMÁŠ SMÝKAL - člen představenstva
Olomouc - Povel, Peškova, PSČ 779 00
den vzniku členství: 21. 11. 2017
od 29. 6. 2016 do 5. 1. 2018
PETR HANÁK - člen představenstva
Praha - Libeň, Podvinný mlýn, PSČ 190 00
den vzniku členství: 28. 4. 2016 - 21. 11. 2017
od 29. 6. 2016 do 5. 1. 2018
MAREK SMÝKAL - člen představenstva
Klecany, Na Kopečku, PSČ 250 67
den vzniku členství: 28. 4. 2016 - 21. 11. 2017
od 26. 9. 2014 do 29. 6. 2016
RNDr. VLADIMÍR BRETŠNAJDR - člen představenstva
Litoměřice - Pokratice, Meruňková, PSČ 412 01
den vzniku členství: - 28. 4. 2016
od 26. 9. 2014 do 29. 6. 2016
Mgr. TOMÁŠ SMÝKAL - člen představenstva
Olomouc - Povel, Peškova, PSČ 779 00
den vzniku členství: 18. 6. 2014 - 28. 4. 2016
od 26. 9. 2014 do 5. 1. 2018
ADAM BLECHA - předseda představenstva
Praha - Staré Město, Dlouhá, PSČ 110 00
den vzniku členství: 18. 6. 2014 - 21. 11. 2017
den vzniku funkce: 18. 6. 2014 - 21. 11. 2017
od 4. 6. 2014 do 26. 9. 2014
ADAM BLECHA - předseda představenstva
Praha 1 - Staré Město, Dlouhá, PSČ 110 00
den vzniku členství: 27. 7. 2009 - 18. 6. 2014
den vzniku funkce: 27. 7. 2009 - 18. 6. 2014
od 30. 5. 2014 do 26. 9. 2014
Mgr. TOMÁŠ SMÝKAL - člen představenstva
Olomouc - Povel, Peškova, PSČ 779 00
den vzniku členství: 27. 7. 2009 - 18. 6. 2014
od 27. 7. 2009 do 30. 5. 2014
Mgr. Tomáš Smýkal - člen představenstva
Olomouc, Kmochova 1066/10, PSČ 779 00
den vzniku členství: 27. 7. 2009
od 27. 7. 2009 do 4. 6. 2014
Adam Blecha - předseda představenstva
Praha 1 - Nové Město, Opatovická 1659/4, PSČ 110 00
den vzniku členství: 27. 7. 2009
den vzniku funkce: 27. 7. 2009
od 27. 7. 2009 do 26. 9. 2014
RNDr. Vladimír Bretšnajdr - člen představenstva
Litoměřice, Meruňková 461/22, PSČ 412 01
den vzniku členství: 27. 7. 2009 - 18. 6. 2014
od 26. 9. 2014
Společnost zastupuje ve všech záležitostech samostatně každý člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vyznačené obchodní firmě společnosti připojí člen představenstva svůj podpis, popř. i údaj o své funkci.
od 27. 7. 2009 do 26. 9. 2014
Jménem společnosti jedná představenstvo. U úkonů, jimiž společnost úplatně převádí jakýkoliv předmět plnění či jimiž společnost nabývá předmět plnění, jehož hodnota převyšuje částku 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) nebo její ekvivalent v  jakékoliv cizí měně za směnného kurzu centrální banky v této době platného, za společnost jednají vždy dva členové představenstva společně. V ostatních věcech za společnost jedná každý člen představentstva samostatně.
Dozorčí rada
od 5. 1. 2018
VLADIMÍR BRETŠNAJDR - předseda dozorčí rady
Litoměřice - Pokratice, Meruňková, PSČ 412 01
den vzniku členství: 21. 11. 2017
den vzniku funkce: 21. 11. 2017
od 5. 1. 2018
TOMÁŠ RŮŽIČKA - člen dozorčí rady
Písek - Hradiště, Družstevní, PSČ 397 01
den vzniku členství: 21. 11. 2017
od 5. 1. 2018
JOSEF LAZAR - člen dozorčí rady
Děčín - Děčín VI-Letná, Thunská, PSČ 405 02
den vzniku členství: 21. 11. 2017
od 29. 6. 2016 do 5. 1. 2018
ZUZANA NOVOTNÁ - člen dozorčí rady
Praha - Libeň, Podvinný mlýn, PSČ 190 00
den vzniku členství: 28. 4. 2016 - 21. 11. 2017
od 29. 6. 2016 do 5. 1. 2018
MARTIN BEK - člen dozorčí rady
Praha - Libeň, Podvinný mlýn, PSČ 190 00
den vzniku členství: 28. 4. 2016 - 21. 11. 2017
od 29. 6. 2016 do 5. 1. 2018
MARTIN BURDA - člen dozorčí rady
Praha - Klánovice, Podlibská, PSČ 190 14
den vzniku členství: 28. 4. 2016 - 21. 11. 2017
od 26. 9. 2014 do 29. 6. 2016
RNDr. MICHAL LOBKOWICZ - předseda dozorčí rady
Praha - Suchdol, V údolí, PSČ 165 00
den vzniku členství: 26. 1. 2012 - 28. 4. 2016
den vzniku funkce: 26. 1. 2012 - 28. 4. 2016
od 26. 9. 2014 do 29. 6. 2016
Ing. LADISLAV HRUŠKA - člen dozorčí rady
Ústí nad Labem - Ústí nad Labem-centrum, Růžový palouček, PSČ 400 01
den vzniku členství: 26. 1. 2012 - 28. 4. 2016
od 26. 9. 2014 do 29. 6. 2016
Ing. JAROSLAV ŠURA - člen dozorčí rady
Litoměřice - Předměstí, Dalimilova, PSČ 412 01
den vzniku členství: 26. 1. 2012 - 28. 4. 2016
od 22. 2. 2012 do 26. 9. 2014
RNDr. Michal Lobkowicz - předseda dozorčí rady
Praha 1 - Nové Město, Opatovická 1659/4, PSČ 110 00
den vzniku členství: 26. 1. 2012
den vzniku funkce: 26. 1. 2012
od 22. 2. 2012 do 26. 9. 2014
Ing. Ladislav Hruška - člen dozorčí rady
Ústí nad Labem, Růžový Palouček 1950/14, PSČ 400 01
den vzniku členství: 26. 1. 2012
od 22. 2. 2012 do 26. 9. 2014
Ing. Jaroslav Šura - člen dozorčí rady
Litoměřice, Dalimilova
den vzniku členství: 26. 1. 2012
od 27. 7. 2009 do 22. 2. 2012
RNDr. Michal Lobkowicz - předseda dozorčí rady
Praha 1 - Nové Město, Opatovická 1659/4, PSČ 110 00
den vzniku členství: 27. 7. 2009 - 27. 7. 2010
den vzniku funkce: 27. 7. 2009 - 27. 7. 2010
od 27. 7. 2009 do 22. 2. 2012
RNDr. Tomáš Růžička - člen dozorčí rady
Písek, Družstevní 237, PSČ 397 01
den vzniku členství: 27. 7. 2009 - 27. 7. 2010
od 27. 7. 2009 do 22. 2. 2012
Ing. Ladislav Hruška - člen dozorčí rady
Ústí nad Labem, Růžový Palouček 1950/14, PSČ 400 01
den vzniku členství: 27. 7. 2009 - 27. 7. 2010
Hodnocení firmy
-2
+
-

Vizualizace vztahů

Vizualizace zobrazuje pouze první úroveň vazeb. Pro zobrazení všech vazeb klikněte zde.

Další odkazy

Peníze.cz zobrazují pouze údaje, které jsou ze zákona veřejné a které je dle § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění možné zveřejňovat i bez souhlasu dotčených osob. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Mateřská na druhé dítě: kdo ji dostane, kdo ne

20. 3. 2018 | Jak na to | Petra Dlouhá

Mateřská na druhé dítě: kdo ji dostane, kdo ne

Druhé dítě se narodí v době, kdy ještě berete rodičovský příspěvek na prvního potomka nebo krátce po dočerpání dávky. Dostanete na druhé dítě mateřskou? Jak se liší pravidla u zaměstnankyň a podnikatelek?

Srovnání: na kolik přijde celoroční cestovní pojištění. Vyplatí se?

20. 3. 2018 | Jak na to | Monika Hájková

Srovnání: na kolik přijde celoroční cestovní pojištění. Vyplatí se?

Pro cestovatele, kteří často vyjíždějí za hranice, mají pojišťovny celoroční cestovní pojištění. Kolik celoroční cestovní pojistka stojí, co kryje a komu se vyplatí? Poradí náš přehled.

Miliardový bumerang. Vrátí pojišťovny peníze za špatně nastavené investiční pojistky?

19. 3. 2018 | Co se děje | Ondřej Tůma | 13 komentářů

Miliardový bumerang. Vrátí pojišťovny peníze za špatně nastavené investiční pojistky?

Klienti chtějí zpátky peníze, které naposílali na špatně nastavené investiční pojistky. Po rozhodnutí finančního arbitra zatím pojistné v jednotlivých případech vracely Česká pojišťovna a Axa. Hraje se ale možná o statitisíce pojistek a miliardy korun. Rozhodovat budou soudy.

Elektrika, plyn a extra poplatky. Tisíc za fakturu, stovka za upomínku

19. 3. 2018 | Jak na to | Jana Poncarová | 1 komentářů

Elektrika, plyn a extra poplatky. Tisíc za fakturu, stovka za upomínku

Na faktuře za elektřinu nebo zemní plyn můžete objevit podivné poplatky. Například za to, že jste zavolali na zákaznickou linku. Nebo za to, že vám dodavatel poslal opis ztracené smlouvy. Zjistili jsme, co všechno vám dodavatelé naúčtují k ceně energií.

Dieselgate. Než se to promlčí

18. 3. 2018 | Rozhovor | Martin Vlnas | 3 komentáře

Dieselgate. Než se to promlčí

Aféra dieselgate: koncern Volkswagen přiznal, že naftové motory vybavoval softwarem zkreslujícím výsledky emisních testů. Letos v září to budou tři roky. A je možné, že kdo si přijde stěžovat později, na toho Volkswagen udělá dlouhý nos: Je to promlčené!

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Leoš Mareš

Leoš Mareš

- moderátor

-38
+
-
2.Aleš Řebíček

Aleš Řebíček

- podnikatel a bývalý ministr dopravy

-191
+
-
3.Šárka Grossová

Šárka Grossová

- manželka bývalého premiéra Stanislava Grosse a podnikatelka

-193
+
-
4.Tomio Okamura

Tomio Okamura

- moravsko-japonský podnikatel

-222
+
-
5.Pavel Bém

Pavel Bém

- psychiatr, horolezec, podnikatel a bývalý pražský primátor

-312
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 111 046 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Exchange s.r.o. VIP 2 555,00 Kč
Czech Exchange 2 557,00 Kč
Broadway Change 2 560,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 565,00 Kč
MONETA Money Bank 2 618,00 Kč
Sberbank CZ 2 619,00 Kč
Expobank CZ 2 619,30 Kč
Oberbank 2 637,00 Kč
Česká spořitelna 2 661,00 Kč
ČSOB 2 657,00 Kč
Komerční banka 2 671,43 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 699,20 Kč
Raiffeisenbank 2 702,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Koupě v bazaru - špatná dobírka
Poradna > Spotřebitelská poradna > Koupě v bazaru - špatná dobírka

Otázka: Dobrý den, přes online bazar jsem zakoupil elektroniku, dohodli jsme se na ceně a prodávající si na balík napsal chybnou sumu na dobírku. Dá se toto soudně vymáhat, když je to chyba prodávajícího? Jedná...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.